yukari
Hoşgeldin, Ziyaretçi
Sitemizden yararlanabilmek için Kayıt olmalısınız.

Kullanıcı Adınız:
  

Şifreniz:
  

Forum İstatistikleri
» Toplam Üyeler: 73,127
» Son Üye: zeyal
» Toplam Konular: 70,591
» Toplam Yorumlar: 2,559,732

Detaylı İstatistikler

 
  History of Busan
Yazar: nilamman - 07-12-2015, Saat: 17:57 - Forum: About Korea - Yorumlar (7)

History of Busan / Busan Tarihi

History of Busan / Busan TarihiKore Yarımadası'nda bulunan ilk insanın izleri yontmataş devrine kadar gitmektedir. Yontmataş devrinden diğer geriye kalanlardan (bulunan taşlar) çıkarılanlar günümüzde Haeundae'nin Cheongsa-po denen bölgesinden ve yeni yeni kentsel alan olan Hwadong ve Jung-dong'dan toplanmıştır. Bu da ilk insanların yontmataş devrinin sonlarında Busan'da olduklarını gösteriyor.

Busan bölgesindeki bir çok simge ve izler, cilalı taş devrinin başlangıcı ve sonrasını işaret ediyor.

Busan bölgesinde cilalı taş devrine dair izlerden en iyi bilinenler, özelikle nehir ya da deniz kenarlarına kurulmuş höyüklerdir (höyüklerin yerleri Dongsam-dong, Yeongseon-dong, Dadae-dong, Amnam-dong, Geumgok-dong ve Beombang).
Bu da o dönemde yaşayan atalarımızın hayatları balıkçılık odaklı olduğunu gösteriyor.

Cilalıtaş kültürü, güney kıyı şeridinin Busan bölgesi etrafında oluşmuştur. Japonya'nın Kitakyushu bölgesinde cilalıtaş kültürünü bulmak daha zordur.
Busan coğrafik olarak Kore Yarımadası'nın güney doğu köşesinde yer alıyor ve bu da bronz çağının bu bölgeye neden geç geldiğini açıklıyor. Guseo-dong, Geumgang Park, Geumsa-dong, Sajik-dong, Bugok-dong, Goijeong-dong ve Nopo-dong adlı yerlerde bronz çağına ait simgeler ve izler bulundu.

Keşfedilen bu simgeler cilalıtaş devrine ait izlerle karşılaştırıldığında sayıca daha fazla ve önemlidir. Bazı çeşitli notlarında izlerin denizden uzakta bölgenin iç kesimlerinde yükseltinin fazla olduğu yerlerde de var olduğu yazılmıştır.

Busan'da bronz çağda yaşayan toplumlar desensiz çömlekler kullanmışlardır.
Bronz çağ, Japın Yayoi Kültürü'nün devamlı gelişmesine büyük bir etki etmiştir.
Demir çağından çoğu simge ve izler (Üç Han dönemi, Gaya ve Üç Krallık'ın başlangıcı süresince) höyük sırtlarında ve eski mezarlarda görülmüştür.

Höyük sırtları ve eski mezarlar Jodo, Yeongseon-dong, Dadae-dong, Goejeong-dong, Dongnae Nakmin-dong, Oryundae, Hwamyeong-dong, Geumsa-dong ve Bokcheon-dong boyunca sırayla bulunmuştur.

Diğer bölgelerle karşılaştırıldığında demir çağına ait Busan bölgesinde çok daha fazla eski mezar bulunmaktadır. Dongnae köyük sırtlarında demir arıtımı yerleri keşfedildiğinden beri, yapılan kazılar Busan'ın demir üretiminin merkezi olduğunu ortaya çıkarmıştır. Ayrıca arıtılan bu demir Japonya, Naglang, Dabang ve Suyeong Nehri'nin etrafındaki diğer bölgelere demir ihracatı yapıldığını da göstermektedir. Bu olaylar "Çin'in Üç Krallık Tarihi"nin "Wui Tarihi" bölümünde kaydedilmiştir.
Bu dönemden sonra Suyeong Nehri ve Oncheon akarsuyu etrafındaki bölgede tarihsel yer değişimi vardı.

O döneme ait edebiyat çalışmalarına göre Geochilsanguk and Dokloguk gibi küçük bölgeler oldukça etkileyiciydi.

6. yüzyılın ortasında Silla Krallığı Gaya'yla birleşti. Busan bölgesinin daha sonra Geochilsanguk iken Geochilsangun olarak, Kral Gyeongdeock (757) hükümranlığında ise Geochilsangun iken Dongnaehyeon olarak değiştirildi. Dongnae ismi tarihsel kayıtlarda görünen ilk isimdir.

Goryeo Hanedanlığı'nda, Busan bölgesi Silla yönetimi tarafından kullanılmaya devam ediyordu.

Goryeo Hanedanlığı'nın hükümranlığının ortalarında Kral Injong döneminde Dongnae Jeong ailesi merkezi yönetimde güçlü bir pozisyona atanır ama yeni meydan okumalarla karşı karşıya kalır. Bir grup, merkez yönetimi ve Jeong ailesi arasına kin ve düşmanlık duygularıyla bir yıkımı başlattı. Jeongseo'nın rütbesi düşürüldü ve zorla evine geri gönderildi. Gongnae bölgesine gerileyen Jeongseo çadırları hazırladı ve bütünlük ve sadakati anlatan "Jeong-gwajeong-gok" adlı şiiri besteledi. Jeong-gwajeong-gok Goryeo Edebiyatı'nın en iyi şiirlerinden biridir ve Busan edebiyatının başlangıcı olarak görülür.

Diğer tarafta, Busan'ın ordusu oldukça güçlüydü. Japonya'nın büyüyen gücüne karşı savunmak için Busan'da bir kale inşa edildi.

Joseon döneminde Kral Taejo'nun hükümranlığı sırasında, idari sınırlar Dongnae etrafında kuruldu. Daha sonra 1470 yılında Joseon ve Japonya arasındaki ticareti arttırması için Kral Taejong hükümranlığında, "Daeil Gyoyeokjang" (ticaret merkezi) kuruldu.

Aynı zamanda savunma ve diploması açısından da Dongnae'nin artmıştı.

1592 yılında Imjin Savaşı patlak verdiğinde Kore ve Japonya arasında yeni ve daha iyi bir ilişki kurulmasına gereksinim duyuldu. Bu da ticaret ve Kore Japonya arasında delege gönderimi sisteminin kurulmasına olanak sağladı.

Joseon Hanedanlığı'nın sonlarında Choryangwaegwan, Joseon ve Japonya arasındaki tek resmi ticaret yeriydi. Ayrıca burası, Avrupa kıtası ve Uzak Doğu arasındaki ticaretin kurulmasını sağlayan bağlantı noktasıydı.

19. yüzyılda Busan'daki Japon karşıt güçleri diğer bölgelerdeki topluluklara göre emperyalist Japonya'ya karşı oldukça güçlüydü. Çoğu vatansever, öğrenci, işçi ve kisaeng göstericileri Japonya direnişi için yürüyüşe katıldılar.

II. Dünya Savaşı'nın bitmesiyle 15 Ağustos 1945 tarihinde bağımsızlık yeniden ele alındı.  Kore Savaşı başladığında, Busan sığınmacılar için ulusal gücün son kalesi gibi geçici başkent olarak büyük bir şehre dönüştü. Busan 1963 yılında "Jikhalsi" (hükümentin direkt olarak kontrol ettiği şehir) olarak ve 1995 yılında büyük şehir olarak adlandırıldı.

1950'lerden 1980'lere kadar Busan, ulusumuzun demokrasi ve ekonomik iyileştirmesi için başı çeken merkezi olarak öne çıktı.

Her ne kadar 1990'larda yabancı rakabet artsa ve Asya Ekonomik Krizi baş gösterse de Busanlılar bu ekonomik sıkıntılara karşı ne kadar dayanıklı olduklarını göstermişlerdir.

Uzun ve karanlık olan bu tünelden sonra Busan hiç olmadığı kadar güçlü ve iyi olmak için kendini göstermeye başladı.

Kaynak için lütfen Busan Müzesi, Dongsam-dong Höyükleri, Bokcheon Müzesi, Chungnyeol Tapınağı, Baeksan Anı Salonu ve Busan'daki diğer tarihsel tesisleri ziyaret edin. Busan'ın kültürel mirasını görün ve keyifli zaman geçirin.

nilamman

English

[Resim: VQXPMV.jpg]

The first human presence on the Korean Peninsula can be traced back as far as the Paleolithic Age. By examining other remains of the Paleolithic Age(such as the hunting stones) collected in areas known today as Cheongsa-po of Haeundae and the new urban development areas of Jwa-dong and Jung-dong, it appears that people were present in Busan by the late Paleolithic Age.
Most of the ruins and remains in the Busan area to date are from the period after the beginning of the Neolithic Age.
The well-known remains of the Neolithic Age in Busan are shell mounds and these are all consistently located near rivers or the sea. (locations such as Dongsam-dong, Yeongseon-dong, Dadae-dong, Amnam-dong, Geumgok-dong and Beombang.)
It appears therefore that our ancestors' life centered around fishing.

In particular, the Neolithic Culture of the southern coast region was formed around the Busan area. It was influential on the Neolithic Culture found in the Kitakyushu region of Japan.

Busan is geographically located in the south-east corner of the Korean Peninsula, and this might explain the late arrival of the Bronze Age there. The ruins and remains of the Bronze Age are being discovered, in places such as Guseo-dong, Geumgang Park, Geumsa-dong, Sajik-dong, Bugok-dong, Goijeong-dong, and Nopo-dong.
The ruins being discovered are more numerous and significant when compared with the ruins of the Neolithic Age. Of particular note is the inland location of the ruins on hilly regions some distance from the sea.

Bronze Age communities in Busan used no patterned earthenware.
The Bronze Age had a great effect on the ensuing development of the Japanese Yayoi Culture.
Most ruins and remains from the Iron Age(throughout the Three Hans period, Gaya and the beginning of the Three Kingdoms) are shell mounds and old tombs.

Shell mounds and old tombs are found range throughout Jodo, Yeongseon-dong, Dadae-dong, Goejeong-dong, Dongnae Nakmin-dong, Oryundae, Hwamyeong-dong, Geumsa-dong, and Bokcheon-dong.

There are many more old tombs of the Busan region dating from the Iron Age compared to other regions. Since the place for refining iron was discovered in Dongnae shell-mounds, excavations have shown that Busan was the central production area for Iron. It is also apparent that refined iron from here was exported to Japan, Naglang ,Dabang and other regions by means of the Suyeong River. These facts are recorded in the "Wui History" chapter of the "History of the Three Kingdoms of China".

After this period, there was a historic shift towards the area around the Suyeong River and Oncheon stream.

According to studies of literature during that period, small territories such as Geochilsanguk and Dokloguk were influential.

In the middle of the 6th century the Silla Kingdom annexed Gaya. After the name for the Busan region was changed from Geochilsanguk to Geochilsangun, in the reign of King Gyeongdeock(757) it was changed again from Geochilsangun to Dongnaehyeon. At that time Dongnae appeared for the first time in historical records.

In the Goryeo Dynasty, the Busan region continue to use the administration system of Silla.
In the middle of the Goryeo dynasty, during the reign of King Injong, the family of Dongnae Jeong rose to a position of power in central politics but faced new challenges. A party feud and a sense of entrapment between the central political power and the Jeong family occurred, Jeongseo was demoted and forced to return home. After retreating to the Dongnae area Jeongseo set up the pavilions and composed the poem “Jeong-gwajeong-gok” that recited faithfulness and integrity. Jeong-gwajeong-gok is the one of the best poems in Goryeo Literature and is widely accepted as the origin of Busan literature itself.
On the other hand, Busan's military importance was emphasized more strongly. A fortress was built in Busan to station troops in defence against Japan's expanding power.

In the Joseon Period during the reign of King Taejo, the administrative boundary (jin) around Dongnae was established. Later, in the reign of King Taejong, the "Daeil Gyoyeokjang"(trading center) was also established, in 1470 thus expanding trade between Joseon and Japan.
At the same time, Dongnae’s role in defence and diplomacy was becoming increasingly important.

In 1592, the Imjin War highlighted the need to forge a new and better relationship for Korea and Japan. After the Imjin War, efforts were made at improving relations. This allowed for the establishment of a trading system and the sending of delegations between Korea and Japan.

During the late Joseon Dynasty, Choryangwaegwan was the only office trading between Joseon and Japan. It was also the place for establishing trade links between the Eurasian Continent and the Far East.

In the 19th century, Busan's anti-Japanese struggle against an imperialist Japan was stronger than that of any other region. Many patriots, students, laborers and kisaeng entertainers alike, participated in the movement to resist Japan.
With the end of World War II, the restoration of independence took place on August 15th, 1945. At the start of the Korean War, Busan became an enormous city of refugees, and, as the last bastion of national power, the provisional capital. Busan was upgraded to a “Jikhalsi” (city under direct control of the government) in 1963 and a metropolitan city in January, 1995.

From the 1950s to the 1980s, Busan emerged as a leading base for the economic rehabilitation and democracy of our nation.
However, increased foreign competition in the 1990s and the Asian Financial Crisis forced Busanites to show their toughness in the face of economic adversity.

After passing through a long, dark tunnel, Busan is beginning to emerge stronger and better than ever.

For reference, please visit Busan Museum, Dongsam-dong Shell Mounds, Bokcheon Museum, Chungnyeol Shrine, Baeksan Memorial Hall and the many other historical facilities in Busan. Make the most of Busan's cultural heritage, to really enjoy your time here.

Busan City Official Webpage

Bu konuyu yazdır

  Andong, the Home of Confucianism and the Noble Class
Yazar: saghmet - 06-12-2015, Saat: 22:36 - Forum: About Korea - Yorumlar (1)

Andong, the Home of Confucianism and the Noble Class

[Resim: 1qSbjS.gif]

Andong, Kore'de Konfüçyenizmin merkezidir. Joseon Hanedanlığı sırasında, Andong pek çok Konfüçyen alimi kendine çekerek Konfüçyen düşüncenin öncü şehirlerinden biri olmuştur. Bu şehir ayrıca, Joseon Hanedanlığı dönemindeki en çok özel okulu ve aynı zamanda Konfüçyen okulları barındırmıştır. Günümüzde, Andong'un Joseon Hanedanlığı döneminden kalan yaklaşık 26 özel okulu bulunmaktadır. Bu şehir ayrıca Joseon döneminde soylu kesimin evi görevini görmüştür. Soyluların evlerinin çoğu hala Andong'ta durmakta; bazılarının bakımı orijinal sahiplerinin akrabaları tarafından yapılmakta. Belirli evlerde, misafir evi düzeni kurulmuştur. En ünlü yerlerden ikisi; Jirye Sanat Köyü ve Ryussi-musiljongtaek (Ryu soylu ailesinin malikhanesi). Buralar, Kore'nin geleneksel yaşam tarzlarının özünü deneyimlemek için muhteşem yerlerdir.

Kraliçe Elizabeth'in 1999'daki ziyaretinden beri, Andong ünlü bir turist merkezi olmuştur. Doğum gününü Andong'da; Hahoe Köyü, Dosan Konfüçyen Okulu, Byeongsan Konfüçyen Okulu, Bongjeongsa Tapınağı, Icheon-dong Soekbulsang ( granite oyulmuş Buda), Sinse-dong Chilcheeung Jeontap (7 katlı pagoda), Dongbu-dong Ocheung Jeontap (5 katlı pagoda), Ocheon Tarihi Bölgesi, Andong Halk Köyü ve Andong Soju Müzesi gibi yerleri gezerek geçirmiştir.

Andong'daki en ünlü festival, her yıl eylülün son haftası başlayıp 10 gün süren Andong Maske Dansı Festivali'dir. Andong'un en ünlü yerel yemekleri arasında jjimdak (acılı tavuk buğulama) ve heotjesatbap (geleneksel olarak atadan kalma törenler ve seremonilerden kullanılan sebzelerle servis edilen bimbimbap benzeri bir yemek) bulunur; diğer popüler yemekler de geonjinguksu (noodle), kalguksu (el yapımı noodle çorbası) ve Andong sikhye'sidir (fermante edilmiş pirinç şarabı). Bölgenin popüler bir ürünü Andong soju'sudur (Kore alkollü içeceği).


English


Andong is the home of Confucianism in Korea. During the Joseon Dynasty, Andong attracted scores of Confucian scholars becoming a pioneering city in Confucian thought. This city also contained the highest number of private schools from the Joseon Dynasty as well as Confucian schools. To this day, Andong still has around 26 private schools from the Joseon Dynasty. This city also acted as a home to the noble class during the Joseon period. Many of the homes of the noble class are still standing in Andong; some are kept up by the relatives of the original owner. Certain homes have established guest house accommodations. Two of the most famous places are Jirye Art Village and Jeonju Ryussi-musiljongtaek (Ryu noble family’s estate). These are great places to experience the essence of Korea’s traditional lifestyles.

Andong has become a famous tourist area ever since Queen Elizabeth visited in 1999. She spent her birthday in Andong visiting such places as Hahoe Village, Dosan Confucian School, Byeongsan Confucian School, Bongjeongsa Temple, Icheon-dong Soekbulsang (engraved Buddha on granite), Sinse-dong Chilcheeung Jeontap (7 story pagoda), Dongbu-dong Ocheung Jeontap (5 story pagoda), Ocheon relic’s site, Andong Folk Village, and Andong Soju Museum.

The most famous festival in Andong is the Andong Mask Dance Festival which is held every year starting the last week of September and running for 10 days. Some of Andong’s most famous native foods include jjimdak (spicy steamed chicken) and heotjesatbap (bimbimbap-like dish served with vegetables traditionally used in ancestral rites ceremonies), other popular dishes are geonjinguksu (noodles), kalguksu (hand-made noodle soup), and Andong sikhye (fermented rice punch). A popular product of the region is Andong soju (Korean alcohol).


Kaynak / Source

Bu konuyu yazdır

  Why Is Korea Split into North and South Korea?
Yazar: ^^Büşra - 03-12-2015, Saat: 14:42 - Forum: About Korea - Yorumlar (1)

Why Is Korea Split into North and South Korea?/Kore neden Kuzey Kore ve Güney Kore olarak ayrılmıştır?

[Resim: 2o58w.jpg]

Bu iki ülke yüzyıllardır Joseon Hanedanlığı (1392 - 1910) altında birleşikti ve aynı dili,kültürü paylaşıyordu. Ancak son altı yıldır ve daha fazlası için Kuzey ve Güney Kore bölünmüştür. Bu bölünme nasıl oldu?
Birleşik krallıkta var olan Kuzey Kore ve Güney Kore nerede bulunmaktaydı?
Japon İmparatorluğu biçimsel olarak 1910 yılında Kore Yarımadası ilhak etti; yani 1895 yılında 1.Çin-Japon Savaşı zaferinden bu yana kukla imparatorlar ülkeyi baştan sona tüketti.
Böylece, 1910 den 1945 yılına kadar, Kore Japon kolonisi oldu.
İkinci Dünya Savaşı sona ererken, Kore de dahil olmak üzere, Japonya'nın işgali altındaki toprakların yönetimini devralmak zorunda kalacağı Müttefik Devletlerce de netleşti,seçimler organize edilmeli ve yerel yönetimler kurulmalıydı. Amerika Birleşik Devletleri hükümeti biliyordu ki Filipinler yanı sıra Japonya’nın da kendisini yönetmek istediğini,bu yüzden de Kore vesayetini almaya isteksizdi. Ne yazık ki, sadece Kore ABD için çok ısrarlı bir öncelikte değildi.Sovyetler, sonraki adımda devreye giren Çarın hükümeti Rusya-Japon Savaşı (1904-1905) sonrasında iddialara göre bırakılan toprakların kontrolünü almaya isteği daha fazla idi.
6 Ağustos 1945 tarihinde, Amerika Birleşik Devletleri Japonya Hiroshima'ya, atom bombası attı.İki gün sonra, Sovyetler Birliği Japonya'ya savaş ilan etti ve Mançurya’yı işgali etti.Sovyet askerleri kuzey Kore kıyılarında üç noktada çıkarma yaptı.15 Ağustos günü, Nagazaki atom bombasından sonra, İmparator Hirohito İkinci Dünya Savaşı'nın sonlarında Japonya'nın teslim olduğunu duyurdu.
Japonya’nın teslim olmasına sadece beş gün kala, ABD yetkilileri Dean Rusk ve Charles Bonsesteel’e Doğu Asya'da ABD işgal bölgesini betimleme görevi verildi. Herhangi bir Koreli’ye bile danışmadan, onların keyfi isteğiyle Seul başkentinin Amerikan bölümünde olamasını sağlayaran kabaca enlem; 38. paralel boyunca, Kore’yi yarısından kesmek için karar verildi.Rusk ve Bonesteel isteğine göre genel emirleri (No.1), savaş sonrasında Japonya yönetmek için Amerika'nın kuralları benimsenmiştir.
Güney Kore'de burası Amerikalılara teslim edilirken, kuzey Kore'nin Japon kuvvetleri de Sovyetler'e teslim oldu.Güney Koreli siyasi partiler hızla oluşmuş ve Seul hükümeti kurmak için kendi adaylarını ve planları ortaya koymuş olmasına rağmen,ABD Askeri, İdare adaylarının çoğunun solcu eğilimlerinden korkuyordu.ABD ve SSCB'nin güvenilen yöneticileri 1948 yılında Kore yeniden birleştirmek için ülke çapında seçimler için düzenlemeler yapması gerekiyordu, ama iki taraf da diğer tarafı güvenilir buluyordu.ABD, demokratik ve kapitalist olmak üzere tüm yarımadayı istiyordu; Sovyetler ise hepsini komünist olarak istedi.
Sonunda, ABD esas itibariyle Güney Kore’nin anti-komünist lideri Syngman Rhee’yi atadı. Güney Kore kendisi 1948 yılı Mayıs ayında bir millet ilan etti.Rhee resmen Ağustos ayında ilk başkanı olarak kuruludu ardından komünistlere ve 38. paralelinin güneyindeki diğer solculara karşı küçük seviyeli bir savaş başladı.
Bu arada Sovyetler, Kuzey Kore’de, kendi işgal bölgesinin yeni lideri olarak, Sovyet Kızıl Ordu'da savaş sırasında önemli görev yapmış Kim Il-sung’u atadı. 9 Eylül 1948 tarihinde resmen göreve başladı.Kim, özellikle kapitalistler, siyasi muhalefeti ezmek için çalışmalara, hem de kişiliğiyle kültünü inşa etmeye başladı.1949’da, kendini "Ulu Önder" olarak adlandıran Kim Il-sung’un heykelleri Kuzey Kore’nin her yerine serpilmişti.
1950 yılında Kim Il-sung, komünist yönetim altında Kore'yi yeniden birleştirmek için denemeye karar verdi. Güney Kore’ye bir işgal başlattı ve bu üç yıl süren Kore Savaşına dönüştü;3 milyondan fazla Koreli öldürüldü, iki ülke de 38. paralel ile bölünmüş olan başladığı yere geri dönünce sona erdi.
Ve böylece, Dünya Savaşı'nın son günlerinde bir karmaşa halinde ABD hükümet yetkilileri tarafından yapılan bir acele karar ile savaşan iki küçük komşu ülkesi görünen kalıcı bu ülkelerin oluşmasına neden olmuştur.Milyonlarca kişi hayatlarına altmış yıl ve daha fazla yıl, Kuzey ve Güney Kore kazayla bölünen bir ülke olarak yaşamına devam ediyor ve 38.paralel tartışmasız dünya üzerindeki bir tensest sınır olarak kalmıştır.

Kaynak:Asian History /Kallie Szczepanski

Çeviri:^^Büşra

***********************************************************************************

Why Is Korea Split into North and South Korea?


They were unified for centuries under the Joseon Dynasty (1392 - 1910), and share the same language and essential culture. Yet for the last six decades and more, North and South Korea have been divided along a fortified DMZ. How did that split come about? Why do North Korea and South Korea exist where once there stood a unified kingdom?
The Empire of Japan formally annexed the Korean Peninsula in 1910; it had run the country through puppet emperors since its 1895 victory in the First Sino-Japanese War.
Thus, from 1910 until 1945, Korea was a Japanese colony.
As World War II drew to a close, it became clear to the Allied Powers that they would have to take over administration of Japan's occupied territories, including Korea, until elections could be organized and local governments set up. The United States government knew that it would administer the Philippines as well as Japan itself, so it was reluctant to also take trusteeship of Korea. Unfortunately, Korea just wasn't a very high priority for the US. The Soviets, on the other hand, were more than willing to step in and take control of lands that the Tsar's government had relinquished its claim to after the Russo-Japanese War (1904-05).
On August 6, 1945, the United States dropped an atomic bomb on Hiroshima, Japan. Two days later, the Soviet Union declared war on Japan, and invaded Manchuria. Soviet amphibious troops also landed at three points along the coast of northern Korea. On August 15, after the atomic bombing of Nagasaki, Emperor Hirohito announced Japan's surrender, ending World War II.
Just five days before Japan surrendered, US officials Dean Rusk and Charles Bonesteel were given the task of delineating the US occupation zone in East Asia.
Without consulting any Koreans, they arbitrarily decided to cut Korea roughly in half along the 38th parallel of latitude, ensuring that the capital city of Seoul would be in the American section. Rusk and Bonesteel's choice was enshrined in General Order No. 1, America's guidelines for administering Japan in the aftermath of the war.
Japanese forces in northern Korea surrendered to the Soviets, while those in southern Korea surrendered to the Americans. Although South Korean political parties quickly formed and put forward their own candidates and plans for forming a government in Seoul, the US Military Administration feared the leftist tendencies of many of the nominees.
The trust administrators from the US and the USSR were supposed to arrange for nation-wide elections to reunify Korea in 1948, but neither side trusted the other. The US wanted the entire peninsula to be democratic and capitalist; the Soviets wanted it all to be communist.
In the end, the US essentially appointed the anti-communist leader Syngman Rhee to rule South Korea. The South declared itself a nation in May of 1948. Rhee was formally installed as the first president in August, and immediately began waging a low-level war against communists and other leftists south of the 38th parallel.
Meanwhile, in North Korea, the Soviets appointed Kim Il-sung, who had served during the war as a major in the Soviet Red Army, as the new leader of their occupation zone. He officially took office on September 9, 1948. Kim began to squash political opposition, particularly from capitalists, and also began to construct his cult of personality. By 1949, statues of Kim Il-sung were springing up all over North Korea, and he had dubbed himself the "Great Leader."
In 1950, Kim Il-sung decided to try to reunify Korea under communist rule. He launched an invasion of South Korea, which turned into the three-year-long Korean War; it killed more than 3 million Koreans, but the two countries ended up back where they started, divided along the 38th parallel.
And so, a rushed decision made by junior US government officials in the heat and confusion of World War II's final days has resulted in the seemingly permanent creation of two warring neighbors. More than sixty years and millions of lives later, the accidental division of North and South Korea continues to haunt the world, and the 38th parallel remains arguably the tensest border on Earth.

Bu konuyu yazdır

  Koretown Los Angles
Yazar: ^^Büşra - 25-10-2015, Saat: 14:59 - Forum: About Korea - Yorumlar (6)

Kore mahallesi -Los Angles

[Resim: bieNWYM.jpg]

Kore mahalle; Kaliforniya Los Angeles merkezinde Sekizinci Caddesi ve Batı Caddesi yakınında bir mahalle. Koreliler 1960'larda büyük sayılarda göç başladığında, Orta Wilshire alanında konut bulmuştu. Burada büyüyen Kore nüfusa yönelik kira ve hoşgörüyü buldular, aynı zamanda pek çok işletmeler açtılar.Çoğu tarihi binaların cepheleri pişmiş toprakla korunmuş yani binalar için ek bir ekonomik harcama yapılmadan ayakta kalmıştır.
Los Angles şehri 2.7 kilometrekarelik arazide 120.000 sakiniyle en yoğun nüfuslu bölgedir.Bir geleneksel,etnik yerleşim bölgesini çağrıştıran ismine rağmen topluluğu; geleneksel sınırların dışında karmaşık ve sıkışık etki alanına sahiptir.Mahalle kültürüde Kore göçmen nüfusuna yönelik olmasına rağmen,Koreli iş sahipleri Kore mahallesi’ndeki Lotine toplumuyla güçlü bağlar oluşturuyor.Sakinlerinin yarısı Latin ve diğer Asyalılar olmak üzere topluluk; etnik çeşitliliği oldukça fazla hale gelmiştir. Amerika Birleşik Devletleri dışında doğan sakinlerin 3’te 2’siyle şehrin geri kalanına kıyasla yüksek bir rakamdır.
Tarih

[Resim: c5O335i.jpg]

Bölge 1930’larda Hollywood ile zirveye ulaştı.Ambassador Hotel 1930,1931,1932 ve 1934 yıllarında Akademi Ödülleri töreni düzenlemişti.Senatör Robert F.Kennedy’e 1968’de Ambassador Otelinde süikast düzenlendi. Bu dönemde çevredeki mahallelerde düşüş başladı(nüfus,ekonomi,sosyal anlamda).Sonrasında otel yapılarının çoğu yıkıldı,2009 yılında sitede ilk açılışı yapılan Robert F.Kennedy Toplum Okulları inşa edildi.
Wilshire’ın ortasında boşalan ticari ofis alanları 1960 yıllarında göz alıcılığya Güney Koreli göçmenleri kendisine çekti.1965 Göç ve Vatandaşlık Yasasıyla rahatlatınan federal göçmenlik kuralları çok daha büyük sayılarda gelen göçmenlerle son buldu. Burada birçok düşük fiyatlı kiralık konutlar ve açık işletmeler bulmuşlardı. Ypıların cephelerinin çoğu pişirilmiş topraktan olduğundan bu yapılar yeni işletmelerle dolduruldu,bu aynı zamanda ekonomik açıdan fayda sağladı.
1992 Los Angles olaylarının toplum üzerinde önemli bir etkisi olmuştu. Kore aslılı Amerikalılar düşük sosyal statü ve dil bariyeri sonucu kendilerini teslim alınmış gibi hissetti ve eğer herhangi bir durum olursa polis yetkililerinden yardım ve koruma talep etti. Profesör Loyola Marymount Üniversitesi'nde Asya Pasifik Amerikan Çalışmaları Programı Direktörü Edward Park, 1992 şiddet Koreli-Amerikalılar arasında siyasi aktivizm dalgası uyarılmış, ama bu uyarım aynı zamanda onları iki kampa bölünmüş. Liberaller günah keçiliğine ve ırkçı baskıya karşı savaşmak Los Angeles'taki diğer azınlıklarla birleştirmek için çalıştı. Muhafazakarlar ise kanun ve düzeni vurgulayıp, genellikle Cumhuriyetçi Parti'nin ekonomik ve sosyal politikalarını tercih ettiler. Muhafazakarlar;Koreliler ve diğer azınlıkların, özellikle siyahlar ve İspanyollar arasındaki siyasi farklılıkları vurgulama eğilimindeydiler.
2008 sonlarında, Los Angeles Şehiri Kore mahallesi (Hollywood'da birlikte ve South Park / LA yaşam şehir merkezindeki mahalle) özel bir grafik ilçe olarak belirlendi. Bu belirleme şu anda bina cephelerinin kurulu olmasını, şehir kodları ile izin verilmeyen dijital işaretler sisteminin, elektronik reklam panolarının sergilenmesine olanak sağlar. Times Meydanı ve Shibuya İlçe’sinde esinlenen LCD jumbotrons ile kaplı binalara izin verilmiştir. 300-kare blok grafik ile ilçe; doğudan batıya gelen 6 caddesi, kuzey ve güneyden Olimpiyat Bulvarı ve Andrews Place ve Shatto ile sınırlanmıştır.
Daha yakın zamanlarda, bazı sakinler siyasal iktidarı yaşaya topluluk nedeniyle ortalara kadar geriledi.
Kore mahallesi; Latin çoğunluğa sahip olduğu gibi, İspanyolca Latino müşterileri veya ilgi çekici Koreli mağaza sahipleri ile Korece konuşulan restoranlar ve bakkallarda Latino çalışanları bulmak hiçde alışılmadık bir şey değildir. Kore mahallesin’deki Koreliler ve Latinler arasındaki kültürel alışveriş bir örnektir. Korelilerin kullandığı malzemelerle güçlendirilmiştir klasik Meksika yemekleri,Los Angeles’taki Kore’den esinlenerek yapılan bunun gibi yemeklerle gezinen taco kamyonu popülerlik kazanmıştır.

Coğrafya

[Resim: 3n62BKV.png]

Mahalle merkezi orta Los Angeles’ta bulunur. 3 mil (5 km) şehire batıda, Hollywood güney-doğusuna 4 mil (6 km), Santa Monica Plajı'na 12 mil (19 km) ve Los Angeles Uluslararası Havaalanı'na 16 mil (26 km) uzaklıkta yer almaktadır.Mahalle arazisi 200 feet (61 m) ortalama yüksekliği ile, genellikle düzdür.

Los Angeles kent sınırları
Los Angeles şehrinde Kore mahallesi için, güneydeki Vermont Avenue bulvarından batıda Olimpiyat Bulvarına,Vermont Bulvarı Olimpiyat Bulvarı'ndan doğudaki Third Street caddesine, Third Street caddesi Vermont Avenue'dan kuzeyde Western Avenue'a (Bulvarı) resmi sınır olarak belirledi.Batı Caddesi Third Street'den Olimpiyat Bulvarı boyunca olan iş koridoru da dahil Doğu Hollywood'un alanı içinde yer alan Rosewood Avenue’a kadardır.2010 yılında kurulan sokağın her iki tarafı da sınırlara dahil (Los Angeles Kent Konseyi)

Haritalaması Los Angeles sınırları
Kore mahallesi kuzeyde Doğu Hollywood tarafından çevrili, güneyde Pico-Birlik, Harvard Tepeleri ve Arlington Heights, doğuda Westlake,batıda Widsor,kuzeydoğuda Westlake, güneydoğuda Şehir merkezi, güney batıda Mid şehri ve kuzey batıda Larchmont bulunur. Sokak sınırları batıda ve kuzeyde Beverly Bulvarı, Virgil Caddesi, Wilshire,doğuda Westmoreland Caddesi, güneyde Olimpiyat Bulvarı,Crenshaw Bulvarı ve Wilton Yerleşim yeri vardır.

Yakın yerler

[Resim: ks5SU0q.png]

Demografi
2000 yılı ABD nüfus sayımına göre mil kare başına 42.611 kişi, herhangi bir topluluğun en yüksek yoğunluğu 2.7 kare mile (mahalle-ortalama olarak) 115.070 ile Los Angeles sakinleri bulunmaktadır. 2008 yılında şehir nüfusunun 124,281’e yükseldiği tahmin ediliyor. Sakinleri için ortalama yaş 30, bu hem Kore mahallesi ve hem Los Angeles için bir yaş ortalaması oldu. Bunlar Los Angeles’taki mil kare başına düşen nüfus ile 2000 nüfus sayımına göre olan en yüksek nüfus yoğunluğuna sahip 10 mahalle ve şehirdir.
1. Kore mahalle, Los Angeles, 42,611
2. Westlake, Los Angeles, 38,214
3. East Hollywood, Los Angeles, 31,095
4. Pico-Union, Los Angeles, 25,352
5. Maywood, California, 23,638
6. Harvard Heights, Los Angeles, 23,473
7. Hollywood, Los Angeles, 22,193
8. Walnut Park, California, 22,028
9. Palms, Los Angeles, 21,870
10. Adams-Normandie, Los Angeles, 21,848

Kore mahalle etnik açıdan"oldukça çeşitli" olarak kabul edildi. Dağılımı şöyle sıralarsak % 53.5 Latinler, % 32.2 Asyalılar, % 7.4 beyazlılar,% 4.8 siyahlar ve % 2’lik oranla diğerleri oldu.Kore (% 28.6) ve Meksika (% 23.9) yurtdışında doğmuş sakinlerinin% 68 oranıyla, doğum yerleri aynı olan bir bütün olarak kente kıyasla yüksek kabul edildi. 2008’de 20.000 $ Los Angeles için çok düşük bir rakam iken 30.558 $ ortalama yıllık hane geliri ile hanelerin yüzdesi yüksek değer kazandı. 2.7 kişilik ortalama hane halkı büyüklüğü, şehrin geri kalanı ile aynı oldu.Konutların% 93 kiracılar tarafından alınmışken geri kalanı daire sahiplerinden oluşan bir hane halkına sahipti. Hiç evlenmemiş erkekler ve kadınların yüzdeleri sırasıyla,% 44.6 ve % 36.2 ile ilçe en yüksek oranlara sahip olan şehirlerden birisidir.

Ekonomi

[Resim: Po3kMi0.jpg]

Olimpiyat Bulvarı; Kore diline ait işaretler,tabelalar ve yeni mavi-kiremit çatılı alışveriş merkezlerinin hakim olduğu blokları sahiptir. Bu ilk Koreli iş alanı; Olimpik Bulvarı, Vermont Avenue, 8. Caddesi ve Batı Caddesi ile sınırlanan bir alana yayıldı. Koreli iş alanı kuzey ve güneye üç mil Batı ve Vermont boyunca, doğu ve batıya iki mil Olimpiyat boyunca uzanan bir alana yayılmış durumda. Güney Koreli yatırımlar 1960'lardan beri mahalle ekonomisine büyük bir katkıda olmuştur. 2000'li yılların başından bu yana, bu yatırımlar ve yeni inşaat yatırımlar tahmini 1000000000 $ olarak bir balonlaşmayla, büyük oranda artmıştır. Bölgede ayrıca pek çok sayıda işlek restoran ve gece kulüpleri, özellikle de Kore barbekü restoranları ile karaoke barları gece hayatı sunmaktadır.
Asiana Havayolları Kore mahallesi’nde bir satış ofisi çalıştırmaktadır. Koren Air Amerika Birleşik Devletleri Yolcu İşlemleri merkezi Kore mallesi’neyakın Westlake’de yer almaktadır.Grupo TACA’nın Los Angeles TACA Merkezi 100P Suite 3600 Wilshire Boulevard içinde faaliyet göstermektedir.
Los Angeles Güney Kore Başkonsolosluğu 3243 Wilshire Boulevard'a bulunmaktadır. Çin Halk Cumhuriyeti Başkonsolosluğu Los Angeles 443 Shatto’ta yer almakta olup,pasaport ve vize ofisi 500 Shatto Place’in üçüncü katındadır. El Salvador Başkonsolosluğu 3450 Wilshire Blvd.’de,Süit 250 ve Guatemala Başkonsolosluğu 3540 Wilshire Blvd.’de,Honduras ve Nikaragua Başkonsolosluğu 3550 Wilshire Blvd.’da son olarak Bolivya Başkonsolosluğu 3701 Wilshire Blvd.’da yer almaktadır.

Hükümet

Wilshire Center - Kore Mahalle Meclisi Los Angeles City tarafından bölgenin vatandaşlarının endişelerini ve Kent Konseyi temsil etmek adına destekleyici olarak belirlenmiştir. Konsey tarafından temsil edilen alan Kore mahalle & Wilshire Center’in yanı sıra bölümleri olan MacArthur Park, Hancock Park ve Orta Wilshire’ı da içerir.

Temsilciler
Kore mahalle 4. Bölgesi içinde yer alan Los Angeles kentinin ve kent konseyi Tom LaBogne tarafından temsil edilmektedir. Los Angeles County Bölgesi alanı, 2. Gözetmen Mark Ridley-Thomas tarafından temsil edilmektedir.Mike Davis, Kore mahalle alanını temsilen Devlet Meclisi üyesidir. Karen Bass ise Temsilciler Meclisi'nde Otuz yedinci Kongre İlçesi alanını temsil eder.

İtfaiye
Los Angeles İtfaiye Dört Yangın İstasyonu ile Kore mahalle camiasında hizmet vermektedir:

29.İstasyon Southwest Kore mahalle Wilshire Blvd.'da ve Wilton Caddesinde
13.İstasyon Güneydoğu Kore mahalle Blvd.'da ve Westmoreland Caddesinde
52.İstasyon Northwest Kore mahalle Avenue ve Batı Avenue'da
6.İstasyon Kuzeydoğu Kore mahalle Temple Street ve Virgil Avenue'da

Polis servisi

[Resim: fj6yXUK.jpg]

Los Angeles Şehri Los Angeles Polis Departmanı olarak yirmi bir yerel bölünmele polis hizmeti vermektedir.Kore mahalle Olimpiyat Bölümü tarafından hizmet verilir.Yeni istasyon inşaatını tamamladı ve 4 Ocak 2009 tarihinde hizmete açıldı.Korea mahallesi’nin tamamı Olimpiyat Bölümü sınırları içerisinde yer alıyor.


Öğrenim

25 yaş ve üzeri Kore mahallesi sakinleri, dört yıllık derece(diploma) ile şehir ve ilçe hem de bir ortalama oran %21,4 olarak saptandı.Bir lise diploması olan sakinlerinin yüzdesi ilçe için yüksekti. Kore mahalle sınırları içinde faaliyet gösteren okullar şunlardır:
Central City Value, LAUSD lisesi( 221 North Westmoreland Avenue’de)
Global Leadership Ambassador Okulu,(LAUSD K-12, 701 South Catalina Caddesinde)
New Open World Akademisi, (LAUSD K-12, 3201 West 8.caddede)
Virgil ortaokulu,( LAUSD, 152 North Vermont Avenue’da)
Young Oak Kim Akademisi, (LAUSD, 615 S. Shatto Place’da)
Cahuenga ilk Okulu, (LAUSD, 220 South Hobart Boulevard’da)
Saint Brendan Okulu, özel öğretim,(238 South Manhattan’da)
New Horizon Okulu/Los Angeles, özel öğretim(434 South Vermont Avenue’da)
Saint James' Episcopal Day School, özel öğretim(625 South Saint Andrews’da)
Camino Nuevo Charter Akademisi, (LAUSD charter, 697 South Burlington Avenue’da)
Saint Gregory Nazianzen, özel öğretim, (911 South Norton Avenue’da)
Wilton Place İlk Öğretim Okulu,( LAUSD, 745 South Wilton’da)
Hobart Boulevard İlk Öğretim Okulu,( LAUSD, 980 South Hobart Boulevard’da)
Mariposa-Nabi Primary Center,( LAUSD, 987 South Mariposa Avenue’da)

Diğer eğitim

Güney Kore hükümetine bağlı Koreli Eğitim Merkezleri, 680 Wilshire Place Suite’de yer almaktadır.Güneybatı Hukuk Fakültesi lisans ve derece programları sunmaktadır.Westmoreland Binası ve 3050 Wilshire Bulvarı'nda eski Bullock'un Wilshire binasında bulunmaktadır.

Halk kütüphaneleri

[Resim: 8eTDhgq.gif]
Pio Pico Kore mahalle Şube Kütüphanesi Los Angeles Halk Kütüphanesi alanı içinde hizmet vermektedir.

Festivaller

[Resim: UTZJWEi.jpg]

Yıllık festivaller, Kore Festivali & Parade dahil olmak üzere, Seul Barış Parkı’ndaki yürüyüş Olimpiyat Bulvarı üzerinde yapışır.Wilshire Merkezi İş Geliştirme Bölgesi (WCBID) Yıllık Earth Day Bedava / Araba Günü Festivali Wilshire’da her yıl 22 Nisan’da yapışır.

Topluluk Kuruluşları

(KIWA- Kore mahalle Immigrant Workers Alliance): Kore mahallesi Göçmen İşçiler Birliği sosyal değişim adına toplumu organize eden önemli bir topluluk organizasyondur. i Los Angeles Kore mahalle alanımerkezlidir.
bknz:

Ulaşım

[Resim: 2xHpKnp.jpg]
İki metro hatları çalışmaktadır. Kırmızı hat – Kuzey Hollywood’dan Vermont Avenue, LA(Los Angles) şehir merkezi boyunca gider.Wilshire Bulvarı boyunca uzanan Mor Hatt.Her ikisi de Kore mahalle veya yakınılarına giderek çalışöaktadır.
Bu iki metro hattına ek olarak, sayısız metro express'i, ilçe yoluyla giden hızlı ve yerel otobüs hatları çalışmaktdır.Hızlı hatlar 710 Crenshaw, 720 Wilshire, 728 Olympic'i, 754 Vermont ve 757 Westerm.Yerel hatları ise, 207 Western,20 Wilshire / Westwood,204 Vermont ve 206 Normandie’i içerir. Koreatown’da birçok MTA otobüs hattı 24 saat hizmet sunmaktadır.
LADOT üç ilçe’den ilçeye DASH güzergahları olarak, biri Commuter Express hattı ve Cityride çalışır. Kore mahalle Wilshire, Kore mahalle Dash hattı DASH Hollywood tarafından sunulmaktadır.DASH hatları yerel mahalle ulaşımı içindir; Onların güzergahları MTA hatlarına kıyasla daha kısadır. Tüm DASH hizmetleri hafta içi 07:00’de biter ve 6 da hizmeti biten cumartesi,pazar günleri Kore mahalle Dash çalışır biter. Tüm Dash ücretleri 50 kuruş maliyetindedir.(Şimdi arttı) Century şehri Commuter Express'i hattı 534 hafta içi hizmet vermektedir,Cityride yaşlı ve engelliler için ayrı kapı binişli hizmeti sunar.
Foothill Transit 481 ekspres hattı Kore mahalle içinde hizmet verir. El Monte Otobüsü Wilshire ve Andrews İstasyonu sadece hafta içi yoğun saatlerde çalışır.

Kamuya Açık Yerler

[Resim: d7eAvzT.jpg]

Chapman Park Market, 3405 Wilshire Bulvarı’ndadır. 6 Caddesi'dede1929 yılında açıldığında zarif yapısı bir harika mimarisiyle yeni konseptine uygun taze üretimi et ve kuru mallarına sahip alışveriş yeri oldu. Burası film yıldızlarına yakın, Wilshire İlçesi'ndeki çekimlerde de görüntülenerek,Ambassador Hotel'de oynanan oyunlar sayesinde ünlenip bir anda moda oldu.

LA Metro metro istasyonu, Batı Caddesi ve Wilshire Bulvarı.
Normandie Avenue Oteli.
Wilshire Boulevard ve Batı Avenue Wiltern Tiyatrosu.
Kore mahalle Plaza alışveriş merkezi, James Wood Bulvarı ve San Marino Caddesi arasındaki Batı Caddesi.
Wilshire ve Wilton kuzeybatı köşesindeki Wilshire Gramercy Plaza alışveriş merkezi,.
Seul Uluslararası Parkı, Ardmore Recreation Center, Trolo Caddesi'nde 3250 San Marino Caddesi. Kapalı spor salonu da 400 kişilik bir oditoryum olarak kullanılır. Merkezi bir alana açılan merkezde ve çocuk oyun alanı bulunmaktadır.
Kapalı spor salonu, 383 koltuklu bir oditoryum olarak kullanılır. Westmoreland Avenue, at Shatto Recreation Center, 3250 San Marino Caddesi. Bir beyzbol (ışıklı), basketbol sahası (/ dış mekan ışıklı), çocuk oyun alanı, toplantı odası, tenis kortu (ışıklı) ve voleybol sahaları (ışıklı) vardır.
3300 Wilshire Boulevard’da Immanuel Presbyterian Kilisesi,
209 Güney Manhattan’da Mormonların İsa Mesih Kilisesi.
3435 Wilshire Boulevard’da Wilshire Koreli Hristiyan Kilisesi.

Çeviri:^^Büşra

Kaynak:wikipedia

Bu konuyu yazdır

  Korean Americans
Yazar: ^^Büşra - 20-10-2015, Saat: 23:26 - Forum: About Korea - Yorumlar (8)

Koreli Amerikalılar

[Resim: aszg0dW.jpg]

Koreli Amerikalılar (Kore: 한국계 미국인). Çoğunluğu Güney Kore'den , küçük bir azınlığı Kuzey Kore'den olan Kore kökenli ve mirasçısı, Amerikalılar vardır. Koreli Amerikan toplumu; Amerika Birleşik Devletleri nüfusunun yaklaşık % 0.6 veya yaklaşık 1,7 milyon kişiyi kapsar, Çin Amerikan, Filipinli Amerikan, Hint Amerikan ve Vietnam Amerikan topluluklarından sonra en büyük beşinci Asya Amerikalı alt grubudur. ABD, Çin Halk Cumhuriyeti sonra dünyanın ikinci büyük Koreli diaspora(yurtlarından ayrılmış azınlık) topluluğuna ev sahipliği yapmaktadır.

Demografik özellikleri

[Resim: GUH2Zh4.png]

2010 nüfus sayımına göre, Kore kökenli yaklaşık 1,7 milyon kişi, ABD'de ikamet etmektedir ve bu Çin Halk Cumhuriyeti'nden sonra Amerika'yı Kore dışında ikinci büyük Koreli yaşayan nüfusun adrsi yapar. Tahmini en büyük Koreli Amerikan nüfusuna sahip on devlet New York (141.000,% 0.7), New Jersey (94000,% 1.1), Virginia (71000,% 0.9), Teksas (68,000, 0.3%) Kaliforniya (% 1.2 452.000), Washington (62.400,% 0.9), Illinois (61.500,% 0.5), Georgia (52.500,% 0.5), Maryland (49.000,% 0.8), ve Pennsylvania (41.000,% 0.3). Hawaii (% 1,8) 23.200 insanla, Koreli Amerikanların en çok yoğunlaştığı devlet oldu.
2010 nüfus sayımına göre en yüksek Koreli Amerikan nüfusa sahip iki metropol alanlarından biri Los Angeles kombine alanı (334329) ve Greater New York kombine alanı oldu(218764). Baltimore-Washington Metropolitan Alanı; Virginia Maryland, Fairfax County Howard ve Montgomery ilçelerindeki kümelenmiş yaklaşık 93.000 Koreli Amerikalıyla üçüncü sırada yer alıyor. Güney Kaliforniya da Korelilerin Kore Yarımadası'nın dışında, en çok nüfusuna sahip olan yeridir.

[Resim: rmyqQmX.jpg]

2010 Amerika Birleşik Devletleri Nüfus sayımıyımında Bergen County'deki, New Jersey, New York Metropolitan alanındaki Kişi başına düşen Koreli Amerikan nüfusunu % 6.3 ile ( bu oran 2011 Amerikan Toplumu Araştırması tarafından% 6.9 yükseldi), Amerika Birleşik Devletleri'nde her ilçenin en yüksek düzeyindedir. 2010 Nüfus Sayımı göre Bergen County içinde bulunan Koreli nüfus yüzdesi ile ülkenin en iyi on belediyenin tümü, Koreli Amerikalıların yoğunlaştığı Palisades Park, New Jersey, Bergen County,yaklaşık nüfusun % 52sini barındırarak ABD'deki herhangi bir belediyenin en yüksek ise nüfusu düzeyindedir. On yıl içinde Georgia 1990 ve 2000 yılları arasında % 88.2 oranında bir hızla büyüyerek, ABD'de en hızlı büyüyen Kore topluluğuna evsahipliği yapmaktadır. Başta Gwinnett County (% 2.7 Koreli) ve Fulton County (% 1.0 Koreli) ile Atlanta metropol bölgesinde, önemli bir Koreli Amerikan nüfusuna shiptir.
(Yurtdışındaki) Koreli Vakfı, Kore Cumhuriyeti'nin Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı istatistiklerine göre,1953-2007 arasında 107 ila 145 Güney Koreli çocuk Amerika Birleşik Devletleri içine kabul edildi(evlatlık).
2005 Amerika Birleşik Devletleri Nüfus Bürosu araştırmasında, ABD'de tahminen 432.907'si (etnik) doğuştan Korelil Amerikan ve 973.780'i yabancı asıllı idi. ABD'de 443.680 Koreli Amerikan vatandaşı değilken, 530,100 Koreli insan Koreli Amerikan vatandaşlığına alındı.
Insanların çoğu Kuzey Kore yaşarken ki o dönemde ülke dışına kaçılamazdı bazı ülkelerin ender görülen cazip koşulları altında bu insanlar ülkelerini terk etme düşüncesini içlerinde barındırdılar ve, ABD, Kore Savaşı sırasında güneye kaçtılar, daha sonra burdan Amerika Birleşik Devletleri'ne göç ettiler yani bugün Amerika'da önemli bir kısmı Kuzey Kore kökenli olan birçok insan vardır. 2004 Kuzey Kore İnsan Hakları Yasası'ndan tibaren, Kuzey Kore sığınmacı mülteci olarak kabul edilmek şartıyla yaklaşık 130 kişi bu statüde ABD'ye yerleşmiş.

Tarih

İlk gelen Koreli Amerikalıların biri Seo Jae-pil, yada diğer adıyla Philip Jaisohn 1884 yılında ilerici siyasi reform enstitüsü ve diğer bir başarısız darbeye katıldıktan sonra Amerika'ya gelen kişi oldu. 1890 yılında bir Amerikan vatandaşı oldu ve 1892 George Washington Universinden tıp diplomasını kazandı. O hayatı boyunca, özgürlük ve demokrasi ideallerine bağlı kalrak Korelileri eğitmek için çabaladı ve Kore bağımsızlıkğı için ABD hükümetine baskı yaptı. Kore Savaşı sırasında hayatını kaybetti.Onun evi şuanda 1975 yılında kendi adına kurulan bir sosyal hizmet kuruluşu tarafından bakımı yapılan bir müze oldu.
Koreli göçmen topluluğu arasındaki önde gelen bir figür olan Ahn Chang Ho, kalem adıyla Dosan, bir Protestan sosyal aktivistti. Eğitim için 1902 yılında ABD'ye geldi. 1903 yılında Dostluk Derneği ve Karşılıklı Yardımlaşma Derneğini kurdu. Aynı zamanda Kore Japon işgali sırasında bir siyasi aktivist oldu.Onun onuruna Southern California Üniversitesi tarafından restore edilmiş, Şehir merkezi Riverside'da, Kaliforniya'da ve Los Angeles'ta 36. mevkide ailesinin evinin önüne inşa edilmiş bir anıt vardır. Aynı zamanda Los Angeles'ta Jefferson Bulvarı ve Van Buren Place yakın onun onuruna "Dosan Ahn Chang Ho Meydanı" olarak adlandırılan bir kavşak ilan edildi.(Ahn Chang-ho, Koreli bir bağımsızlık eylemcisi ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Kore-Amerikan göçmen toplumunun ilk liderlerinden birisidir.Bknz: Taekwondo modeli Do-san ondan sonra adını almıştır.
Koreli göçmen topluluğu arasında tanınmış bir başka şahsiyet bir Metodist olan Syngman Rhee (이승만)dir.( metodizm, 18. yüzyılda ingiltere'de john wesley adında bir keşişin bütün ülke boyunca at sırtında yol alarak yaydığı, protestanlık mezhebine bağlı bir manevi düşünce sistemidir.metodist bu felsefeye inanan kişidir.) Syngman Rhee 1904 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ne geldi, 1907 yılında George Washington Üniversitesi'nde lisans diplomasını aldı, master için Harvard Üniversitesi'nde lisans ve doktora yaptı ve 1910 yılında Princeton Üniversitesi'nden mezun oldu. 1910 yılında Kore'ye döndü ve siyasi bit aktivist(eylemci) oldu. Daha sonra Kore Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı oldu. Daha sonra Kore Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı oldu.
Şimdi her yıl Kore-Amerikan Günü olarak bilinen, Çin ve Japon işçiler ile ilgili sorunlar yarattığı boşlukları doldurmak üzere 1903 yılında Kore emekçilerin ilk grup, 13 Ocak Hawaii geldi.1904 ve 1907 yılları arasında yaklaşık 1000 Koreli San Francisco aracılığıyla Hawaii anakarasın girdi. Birçok Koreli, tarım işçisi ya da ücretli işçi olarak madencilik şirketleri ve demiryollarında el işleri bölümlerinde Pacific Coast boyunca dağıtıldı. Resim gelinleri Koreli erkeklerle evlilik için yaygın bir uygulama haline geldi.
1910 yılında Japonya’nın Kore’yi işgal etmesinden sonra, Kore’nin ABD’ye göçü neredeyse durdu.Amerikalı Koreli gömenler hariç, 1924 Göç Yasası veya Doğuya Özgü Dışlama Kanunu olarak anılan bu yasa alınmış tedbirin bir parçası olarak anılacaktır.1952 yılında çıkarılan ‘1952 Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası’ ile Asyalı Amerikanlar için Kore asıllı Amerikanları orta sınıf mahallelerdeki yerleşim bölgesinden dışarıya taşımak için başlatılmış belirgin fırsattı.Kore Savaşı 1953’te sona erdiğinde az sayıda profesyonelinve öğrenci Amerika Birleşik Devletlerine girdi. ABD askerleriyle evli Batılı prensesleri dahil eden büyük bir göç grubu 1915 Göç ve Vatandaşlık Yasası Geçişi ile Filipini aşarak Koreliler, ABD’de en hızlı büyüyen Asya gruplarından biri olmuştu.
1965 Göç ve Vatandaşlık Yasasıyla Amerika Birleşik Devletlerine girmesi izinli olan Asyalıların sayılarındaki kota sistemi kaldırıldı.Güney Kore yoluyla gelmiş Kuzey Kore’den dahil olmak üzere çok sayıda Koreli,1975 yılından beri ABD’ye göçen Korelilerle 6. Olarak o zamandan beri halen göç almaktadır.Göç nedenleri arasında;artan özgürlük arzusu ve daha iyi ekonomik fırstalar için umut dahil olamk üzere pek çok nedeni vardır.
1980 ve 1990’lı yıllarda Koreliler kuru temizleme ve mağzalar gibi küçük işletmeler başlattı aynı zamanda özenerek kiliseler de yaptırdılar. Onlar, terk edilmiş şehirlerde öyleki Amerikan ve Afrikalı ağırlıklı demografik şehirlerde buralarda işletmeler kurmak için girişimlerde bulundu. Bazen (bunun gibi) 1992 Nisanı Los Angles ayaklanması gibi kamaoyunca gerginlikleri dramatize eden Spike Lee’nin ‘Do The Right Thing’gibi filimlere öncü oldu.
Onların çocukları diğer Asya ve Amerikalılarla beraber 1980’lerin manşetlerinde,dergilerin köşe yazılarında yer aldı ve en iyi numaralarla prestijli üniversitelerde yetenek gerektiren önemli meslekler edindiler.Olumlu sosyo ekonımik durum ve eğitimleriyle Koreliler ‘model azınlık’ olarak diğer Asya gruplarınıda etkilemeye başladı.1980’lerden bugüne kadar Koreli Amerilkan ve Asyalı gruplar çok sayıda prestijli üniverstlere katılarak,tıp,hukuk,bilgisayar bilimi,finans ,bankacılık yatırımı alanlarında da dahil olmak üzere profesyonel yetenekli işgücünün büyük bir yüzdesini oluşturmaya devam etmektedir.

[Resim: OizEVu9.png]

Los Angeles Koreli Amerikan toplumunun önemli bir merkezi olarak ortaya çıkmıştır.Hatta ‘Koretown’ ‘Denizaşırı Kore Başkenti’ olarakda anılmaktadır.Burası Korelilerin açmış olduğu bankaları ve şirketleri,onbinlerce koreli yatırımın gelmesiyle İspanyollardan bile daha büyük sayılara ulaşıp 1990’larda hızlı bir geçiş yaşandı.Birçok girişimci küçük işletmeler açtı ve 1992 Los Angles Ayaklanmalarıyla darbe aldı. Daha yakın zamanlarda Los Angles’ın Koretown bölgesinde politik ikincil ve artan suçların azaldığı ortaya çıkmıştır.Ayrıca 1992 ayaklanmaları sonrasından 2000’li yılların başına kadar Güney Kaliforniya’dan pek çok Koreli, San Fransisco Bay Area’da işletme açılışlarıyla ve Oakland şehir merkezi yakınlarından mülk satın almasıyla 2000li yılların başına kadar bu kentin nüfusunda bir düşüş olmasıyla birlikte,Bay Area ‘nın diğer bölümlerine doğru bir göç yaşanmasına tanık oldu.
[Resim: b3YIUqI.jpg]
Bknz:

1992 yılında Koreli Amerikanlara karşı şiddet Koreli Amerikanlar arasında olmuş yeni bir siyasi aktivizm dalgası uyarıldı ama bu aynı zamanda onları iki ana kampa ayırdı.’Liberaller’ Los Angles’ta ırksal baskı ve insanları günah keçisi olarak görmeye karşı mücadele etti.’Muhafazakarlar’ hukuk düzenini vurgulayarak genellikle Cumhuriyetçi Parti’nin ekonomik ve sosyal politikalarını tercih etti. Muhafazakar Koreliler ve diğer azınlıklar arasındaki özelliklede siyahiler ve İspanyollar arasındaki siyasi farklılıkları vurgulama eğlimindeydiler. Tüm ABD genelinde genç kuşak özellikle de Amerika siyasetine çok karışmıyordu,Abelman ve Lie(1997) sonuçta Koreli Amerikanların siyasallaşması olduğunu bildirdi, çıkan isyan sonucu Güney Kore’lilerin dikkati ABD koşullarına bağlı olarak o yöne kaydı.
Son yıllarda Kore asıllı Meksikalılar,Kore asıllı Brezilyalılar gibi etnik Koreliler Kore-Amerikan toplumuna daha fazla çeşitlilik getirerek Amerika Birleşik Devletlerine göç etti.
Zengin sayıda alanında profesyonellerden oluşan önemli sayıda Kore asıllı Amerikan Bergen Country(New Jersey’de bir şehir) ‘e yerleşti,2000’lerin başından beri New Jersey’de çeşitli akademik ve kamusal destekleyici organizasyonlar kurdu,Kore işbirliği de dahil olmak üzere Bergan Şehri Akademisi’yle beraber lise ve Koreli-Americanlar Derneği de burada kuruldu. (New Jersey)Bergan şehrinde Teaneck içinde Holy Name Tıp Merkezi yıllık 1500’den fazla Koreli Amerikan hasta ile büyüyen Kore Tıp programı sayesinde çok geniş alanda düşük primle,sigortalanmış yada sigortasız Koreli hastalara kapsamlı sağlık hizmeti vermek için iddialı bir çaba üstlenmiştir.Palisades Park içindeki Bergen şehrinin geniş caddesi ‘Koretown’ Koreli Amerikan kültürünün baskın bir bağlantı noktası olarak ortaya çıktı,üst düzey vatandaşların merkezi olan bu yer Eylül 2012’de Güney Koreli ‘K-Pop rapçisi PSY’ın dünya çapında hit olan ‘Gangnam Style’ dansı trendi Koreli büyükannelerin bile takip ettiği popüler bir buluşma mekanı olarak sundu öyleki yakınlardaki Fort ve Koretown aynı zamanda gelişiyordu.Çheosok Kore Şükran Hasat Festivali binlerce insanın Bergen şehrinde katıldığı yıllık bir gelenek haline geldi.

Ocak 2011'de Merkez Belediye Mahkemesi Bergen Şehrinin büyüyen Kore topluluğu için Kathleen Donovan Hackensack çevresine,New Jersey avukatı Jae Y. Kim'in hakim olarak atanmasını ve tarafında yürütülmesini emretti. Daha sonra Ocak 2012'de, New Jersey Valisi Chris Christie aday gösterilmiş,Bergen County avukatı Phillip Kwon için adalet New Jersey Yüksek Mahkemesi adaylığı sunmasına rağmen Senato Adalet Komitesi tarafından reddedildi , Temmuz 2012'deKwon New York ve New Jersey Liman Müdürlüğü genel müşaviri yardımcısı olarak atandı. Bergen County Record’a göre, ABD Sayım Bürosu Koreli Amerikan nüfus seçimleri sırasında dil yardımı gerektirecek kadar büyüdüğünü belirlemiş ve Bergen şehrinde Koreliler önemli bir siyasi saygı kazanmıştır. 2010 nüfus sayımı rakamları 56,773ü.(2011 Amerikan Toplum Araştırması tarafından 63,247 olarak belirtildi.) Mayıs 2014 itibariyle, Kore asıllı Amerikalılar Bergen şehrinde ilçe meclisinde en az dört koltuk aldı.


Flatbush Boykotu
1990 yılında, Koreli Amerikanlılara ait dükkanlar New York Brooklyn ilçesindeki Flatbush’da boykot edildi. Siyah Milliyetçi, Sonny Carson tarafından başlatılan boykot, altı ay sürdü ve ‘Flatbush Boykot’u olarak tanındı.

Rahatlatıcı Kadınlar tartışması

[Resim: aYD2QO7.jpg]

Rahatlatıcı kadınlar;Japon ordularının II. Dünya Savaşı sırasında askerlerinin cinsel ihtiyaçlarını karşılamak için kurdukları askeri genelevlerde çalışan işgal ettikleri yerlerin kadınlar ( Koreli, Çinli, Filipinli, Endonezyalı) ve işgal ettikleri yerlere sonradan gelen kolonyal kadınlar için kullanılan insanlık dışı bir tabirdir. İkinci Dünya Savaşı sırasında 100.000 fazla Koreli zorla Japon İmparatorluk Kara Kuvvetlerinde asker olarak görevlendirildi.Ayrıca Koreli kadınlar zorla cephelere getirilerek Japon İmparatorluk Kara Kuvvetlerindeki askerlere seks köleleri olarak veriliyordu, bunlar rahatlatıcı kadınlar olarak adlandırılıyordu.
[Resim: wRPwIn1.jpg]
Mayıs 2012'de, New Jersey Bergen ilçesinin Palisades Parkı yetkililerinden iki diplomatik delege tarafından 2010 yılında Dünya Savaşı sırasında Japon askerlerinin tarafından fuhuşa zorlanan binlerce kadın Koreli anısına adanmış üzerinde pirinç bir plak taş bir bloğun Japonya'da halka açık bir parktan kaldırılıp buraya konulması taleplerini reddetti. Günler sonra, Güney Koreli bir heyet Beldedeki kararı onayladı. Bununla birlikte komşusu Fort Lee , Nisan 2013 başlarında birçok Kore asıllı Amerikan gruplar için anıtta tasarım ve ifadeler konusunda fikir birliğine ulaşamadı. Ekim 2012 yılında, Hackensack yakınlarındaki, Mart 2013 meydana çıkarılan İrlanda Patates Kıtlığı ve 1915 olayları sonrasında, Holokost anıtları yanında, Bergen County Adliye arkasında benzer bir anıt 2013 yılında duyuruldu.

Doğu Denizi tartışması
Kayıtlara göre, New Jersey Koreli-Amerikan Derneği Japon Denizi’ne atıfta bulunarak ‘Doğu Denizi’ kavramının ders kitaplarında kullanmak için 2013 yılında Bergen şehri okul yetkililerine dilekçe verdi. Şubat 2014 yılında Bergen County milletvekilleri gelecekte New Jersey okul kitaplarında adını Doğu Denizi olarak değiştirilmesinin dahil eden yasama çabaları duyuruldu. Nisan 2014 yılında bir yasa tasarısıyla Japonya Denizi’nin aynı zamanda Virginia ders kitaplarında da Doğu Denizi olarak kullanılması başvurusu kanun haline getirilip imzalandı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde Sewol feribot trajedisine ait bir anıt
Mayıs 2014 yılında New Jersey Palisades Park Halk Kütüphansi önünde 16 Nisan 2014 tarihinde Güney Kore kıyılarında olan trajedik Sewol feribotkazası kurbanlarına adanmış bir anıt yaptırdı.

Manikür salonu istismarı
2015 yılında New York Times tarafından yapılan bir soruşturmaya göre, New York ve Long Adaları Kore manikür salonu sahipleri tarafından istismarı büyümüştü, New York'ta manikür salonu sahiplerinin 70 ila 80% Koreliydi, ABD Sayım Bürosuna göre Koreli Amerikan Nail Salon Derneği başına düşen; 2000 yılından bu yana kadar ABD'nin geri kalan kısmının ötesine geçmesiyle birlikte New York salonları sayısındaki büyüme ve konsantrasyon büyümüştü. Suistimaller;rutin kötü çalışma koşulları ve ödemler,ve Koreli olmayan ve Koreli çalışanlar için çalışma koşulları, sunulan hizmetle, çalışanlara eksik ödeme yapıldığı ve ödenmemesi gibi konuları dahil ediyiyordu.

Diller
Koreli Amerikalılar doğdukları yere bağlı olarak ve Amerika Birleşik Devletleri'ne göç zamanında İngilizce ve Korecedillerini bir arada konuşabiliyordu.

Anıtlar ve ünlüler
13 Ocak;ABD eyaletlerinin bir dizi Koreli Amerikalıların etkisini ve katkılarını tanımak için Koreli Amerikan Günü olarak beyan edilmiştir. Ve ünlüler Kore Amerikalıların listesinde yer alır.

Siyaset

[Resim: QxN6qO8.gif]

2004 ABD Başkanlık Seçimleri öncesinde Asya Times'dan bir kamuoyu yoklamasında, Koreli Amerikanlar az bir farkla, diğer adaylar için % 19 kararsız oylama, % 41’e 38% Cumhuriyetçi aday George W. Bush, Demokrat John Kerry’ye tercih edildi. Ama, AALDEF tarafından yapılan bir ankete göre 2004 Cumhurbaşkanlığı oy seçimlerinde Kore asıllı Amerikalıların çoğunluğu % 66 ila % 33 farkla Demokrat John Kerry’i Cumhuriyetçi aday George W. Bush’a tercih etti. Ve AALDEF tarafından 2008de yapılan başka bir anket Koreli Amerikalılarının çoğunluğunun Cumhurbaşkanlığı Seçimi tercih edilenin % 64 ila % 35 farkla Demokrat Barack Obama’ya Cumhuriyetçi John McCain’e karşın oy kullandığını gösteriyor. 2008 ABD Başkanlık Seçimlerine, Koreaasıllı Amerikalılar % 41’a % 59 civarında oyla , Demokrat Barack Obama’yı Cumhuriyetçi John McCain’a tercih etti. Bununla birlikte halen kayıtlı Cumhuriyetçi Kore asıllı Amerikalılar Demokratlara oranla daha fazla olarak bulunmaktadır. Kore-Amerikalılar, Cumhuriyetçi ve Hıristiyan eğilimleri nedeniyle ezici bir çoğunlukla Kaliforniya'nın anayasal eşcinsel evlilik yasağını destekledi, 8.Önerme.( Proposition 8, Kasım 2008'deki Kaliforniya eyalet seçimleri sırasında gerçekleştirilen ve eyalet anayasasında değişikliğe yol açan referandum. Eşcinsel evliliklere karşı çıkanlar tarafından hazırlanmıştır. Oy verenlerin %52,24'ü yasağa destek vermiştir. Federal mahkeme 2010'da Proposition 8'i anayasaya aykırı bulmuştur. Mahkemenin kararı 26 Haziran 2013'te uygulanmaya başlanmıştır.) % 20 Cumhuriyetçi Mitt Romney için oy ise 2012 seçimlerinde bir Dilde çıkış anketine göre, Koreli Amerikalıların% 77 Demokrat Barack Obama için oy kullandı. 2012 seçimlerinde Multilingual Exit anketine göre; Koreli Amerikalıların% 77 Demokrat Barack Obama için,katılımcıların yalnızca% 20'si Cumhuriyetçi Mitt Romney için oy kullandı. Anketle ayrıca Kore Amerikalıların sadece% 14’ü Cumhuriyetçi olarak kendilerini tanımlarken,% 60’ı Demokratlar olarak kendilerini tanımladı. 12 Mayıs 2013, Güney Kore Devlet Başkanı Park Geun-hye yeni seçilen başkan olarak ABD'ye yaptığı ilk ziyaret sırasında Yoon Chang-jung ABD seks skandalı hakkında bir Koreli Amerikan kadın stajyerden ve Kore toplumundan özür diledi.

Din

[Resim: 2ZH55yx.jpg]

Koreli Amerikalılar çok güçlü tarihsel bir Hıristiyan - Özellikle Protestan – mirasına sahip. % 70 ila % 80 arasında Hıristiyan olarak tanımlamakta; Bunların% 40'ı ABD'ye gelişleri sırasında değil sonradan bu dini benimseyen Hıristiyan göçmenlerden oluşmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşık 4.000 Koreli Hristiyan kiliseleri vardır. Kore Presbiteryen(Hristiyanlığın bir mezhebi) kiliseler büyük bir dini organı, Kore-Amerikan Presbyterian kilisesi, Amerika’daki Kore-Amerikan Presbyterian kilisesi (Koshin) (Kore'de Presbiteryen Kilisesi (Koshin) bölümü) temsil etmektedir. Ama Kore Presbiteryanların çoğunluğu PC (ABD) ve Amerika'da Presbiteryen Kilisesi üyeleri, ülke genelinde birçok Kore dili Presbyteries vardır.
ABD'de sadece 89 Kore Budist tapınağı vardır; büyük bir tapınak, Los Angeles 'da Sa Chal Tapınağı, 1974 yılında kurulmuşturAmerikalıların yaklaşık% 2 ila 10’u küçük bir azınlık olarak Koreli Budist olarak bulunur. . Budist tapınakları bireysel maneviyat ve uygulamayı destekler, daha az sosyal ağ ve iş fırsatları sunmasının yanı sıra Korelilere sosyal bakı yapmak için, gerek Hıristiyan kiliselerine duyarlılık gerekse de toplumsal doğa için göçmen Koreli ailelerin Hıristiyanlığa dönüştürme nedenleri arasında belirtildi. Çoğu Koreli-Amerikan Hıristiyanlar Kore'de uygulanan atalarının geleneksel Konfüçyüs ayinlerini uygulamaz. (Normalde Kore'de çoğu Katolikler, Budistler ve nonbelievers bu ayin uygular.)

Mutfak

[Resim: pCTPwWH.jpg]

"Kore Amerikan mutfağı" Amerikan kültürü ve lezzetleri ile geleneksel Kore mutfağının füzyonu olarak tarif edilebilir. Kore tacos" gibi " örnek verilebilecek yemekleri Los Angeles bölgesinde Kore bodega sahipleri ve Meksikalı işçiler arasındaki temaslar sonunda ortaya çıkmıştır, onsekiz ay sonra, 2008 yılı Kasım ayında (Kogi Korean BBQ) sokaklarda gezen bir kamyonla yayılan yiyecekler gıda takası olarak ulusal aşamaya ulaşmıştır. Şef Roy Choi göre, Sundubu jjigae(Kogi Kore barbeküsü BBQ) Los Angeles Koreli göçmenleri tarafından geliştirilen bir yemek oldu. Genellikle, şefler en rahat tarzı içine entegre edecek şekilde Koreli tatların hazırlama tekniklerini ödünç alır. (Tex-Mex, Çince veya tamamen Amerikan olsun). Amerikan beslenme, hamburger gibi klasik bir yiyecek, Bulgogi (Korean BBQ) Burger bir bükülme ile mevcuttur., şefler, ev hanımları ve mutfak meraklıları popülerlik sayesinde uzmanlık ve etnik yemekler lehine daha özgün, kendi seçimleriyle pişirme daha cesurlaşmıştır. Kore gıda Amerika Birleşik Devletlerde kendi alt kümesi popülasyonlarında zaten popülerdi, Los Angeles başta olmak üzere metropol alanlarında bulunan birçok Koremerkezine giriş yaptı; New York Queens ve Manhattan; Palisades Park ve Fort Lee,Bergen County, New Jersey; Annandale, Virginia; Philadelphia; Atlanta; Dallas; Chicago gibi. Kore mutfağı, eşsiz ve cesur tatlar, renkler , stiller vardır; Bunlar acılı,baharatlı sos (kaktugi kimchi, sam jang) , uzun fermante macunlar (gochujang, Ganjang, doenjang), makarna yemekleri (ramen ve Naengmyun) ,balık keki ve çiğ deniz ürünleri karışımları (çiğ ahtapot dokunaçları dahil, deniz kestanesi).
New Jersey Bergen County ‘nin Palisades Park Koreatown’un Broad caddesi de Koreli bir tatlı restoranı beş mil uzunluğunda "Kimchi Kemer" Long Island Koreatown ortaya çıktığında hedef haline gelmiştir. Kore kahvehane zinciri Caffe Bene, ayrıca misugaru hizmeti Koreli Amerikalı girişimcileri çekmiş, Bergen County, New Jersey ve New York Metropolitan Area ile başlayan Amerika Birleşik Devletleri içine ilk genişleme başlatmak için bayiler açmıştır.

Yasadışı göç
Yasadışı göç Amerika Birleşik Devletleri ve Asyalı Amerikalılar arasında Yasadışı göç. 2009 yılında, Department of Homeland Security 200.000 " Koreli izinsiz göçmen" olduğunu tahmin ediliyor. Meksika'da, El Salvador, Guatemala, Honduras, ve Filipinler'den gerisinde yasadışı göçmenlerin (Asya Kızılderililer ile bağlı) altıncı büyük milliyetidir.


Kaynak:wikipedia


Çeviri:^^Büşra

Bu konuyu yazdır

  Koreatown, Long Island (롱 아일랜드 코리아타운)
Yazar: 90_ Aslı - 13-10-2015, Saat: 22:31 - Forum: About Korea - Yorumlar (1)

Koreatown, Long Island (롱 아일랜드 코리아타운)

[Resim: OUbH1M.jpg]

Koreatown, Long Island, ya da ABD'nin New York eyaletinde Long Island'daki Long Island Koreatown, Kore dışındaki en büyük ve en hızlı büyüyen etnik Koreli anklavlar biridir.


Konum

Bu Koreatown ana Queens New York ilçesindeki Flushing Mahallesi kökenlidir. Ancak, bu Koreatown Nassau County içinde ve şimdi, Murray Hill, Auburndale, Bayside bölgesinde, Douglaston ve Little Neck Queens mahalleleri ile doğuya doğru hızla genişlemeye devam ediyor.


Tarih

1980'lerde, Kore göçmenlerin sürekli akışı, Long Island Koreatown içerisine ortaya çıktı, birçok kişi profesyonel ya da girişimci pozisyonlarını başlatmak üzere New York'a taşındı Tıp alanında veya Kore dili uluslararası öğrencileri işçiler olarak başladılar. Onlar 35. ve 41 Caddelerin arasında Flushing Birlik Caddesi üzerinde bir dayanak kurulmuştur ve restoran ve karaoke (noraebang) barlar, manikür ve pedikür salonları, bakkal marketler, eğitim merkezleri ve kitapçılar, bankacılık kurumları, ofisler, tüketici elektroniği satıcıları, giyim butikleri ve diğer ticari işletmeler bulunmaktadır.
Toplum refah ve nüfus büyüdükçe ve sosyoekonomik statü olarak yükseldiği için, Koreliler evleri satın alarak doğuya Kuzey Bulvarı boyunca kendi varlığını genişletmiş, bitişiğindekine doğru daha zengin ve Queens mahalleleri daha az kalabalık ve daha yakınlarda tramvay Nassau County bölgesinde, onlarla birlikte işletmelerini getiriyor ve bu sayede Koreatown kendisini genişletiyor. Bu genişleme, bir Amerikan Meokjagolmok veya Korean Restaurant Caddesi yaratılmasına yol açmıştır, Seul kendisi gibi ambiyans yayan Murray Hill, Queens Long Island Tren İstasyonu'na civarında. Doğuya doğru baskı, aynı zamanda batıya doğru hareket edememe tarafından yaratılan genişletme ana cadde merkezli muazzam Flushing Chinatown müthiş varlığıyla önlenmiştir.

Demografi

2010 Amerika Birleşik Devletleri Sayımı kişi başına, Queens Kore nüfusu 64.107 olarak, mil kare başına en az 500 Koreli Amerikalıların fazla yoğunluğuna sahip ABD'nin en büyük belediyesini temsil eden, Nassau County Kore nüfusu 2000 yılı nüfus sayımından beri on yıl boyunca yaklaşık 14.000 yaklaşık üçte iki oranında artmıştır. Bergen County, New Jersey, iki Koreatowns ile birlikte (Palisades Park ve Fort Lee) ve New York sınırlarındaki Manhattan Koreatown, genel olarak Long Island Koreatown fonksiyonlarıda bağlantı kurulan New York Büyükşehir Bölgesi içinde bulunan 218.764 kişi Koreli Amerikalı nüfusu Kore dışında etnik Korelilerin ikinci büyük nüfusudur. Kore hava yolları ve Asya hava yolları Queens JFK Havaalanı'nda Seul non-stop uçuşlar sağlamaktadır.

İklim

Long Island Koreatown nemli subtropikal iklim kuşağının kuzey kenarında yer alır, Köppen iklim sınıflandırmasına göre, Güney Kore’de Seoul’a benzer. Koreatown, kısmen güneşli iklime sahip, yıllık güneş ışığı ortalama 2400 ila 2800 saat.

Eğitim Ve Kamu Kurumları

Koreatown sakinleri olarak Flushing Meadows-Corona Park'ta bir kentli vaha keyfini çıkarabilirsiniz. Koreatown toplumu Nassau County dalları gibi Queens Kütüphanesindeki çok sayıda dallar sayesinde kolayca istenilen bilgiye erişilebilir. Genişleyen bir bölgede çok sayıda kamu, ve Nassau County herkes tarafından çokça arzulanan Great Neck Okul Bölgesi'nde dahil olmak üzere özel okullar tarafından sunulmaktadır.

Sağlık Hizmetleri

Queens Flushing Hastanesi Tıp Merkezi, Manhasset North Shore Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Nassau County, ve aynı zamanda Nassau County Roslyn Francis Hastanesi, Tüm sağlık merkezleri Long Island Koreatown’daki hizmetleri yanı sıra kapsamlı sağlık hizmetleri ile toplulukları koruma olarak hizmet vermektedirler.

Ulaşım

New York Metrosu (7 <7> trenler) Flushing de onların doğusundaki terminalinden olan - ana cadde istasyonuna; 2014 itibariyle, bu metro sisteminde 12 işlek metro istasyonu vardır. Koreatown batı ucunda yer alan ana cadde ve Roosevelt Caddesinin birleştiği, New York sınırlarındaki üçüncü işlek kavşakta, Manhattan'ın ilçesindeki arkasında sadece Times Meydanı ve Herald Meydanı yer alır. Çok sayıda diğer halk otobüsü ve tren bağlantıları da, ana cadde / Roosevelt Caddesi kavşağında Koreatown’da 22 otobüs hatları da dahil olmak üzere, ve Long Island Raylı Yol Port Washington Şubesi’nde hizmet vermektedir. Long Island'ın Koreatown birkaç büyük kontrollü erişim karayollarına Grand Central Parkway ve Whitestone Otoyolu / Van Wyck Otoyolu da dahil olmak üzere otomobil ile kolaylıkla erişilebilir.

Haber Örgütleri

Korea Times, Seul merkezli bir haber kuruluşu, Long Island Koreatown önemli bir varlığı taşır. Büyük New York günlük gazetelerin tamamı da New York Times, Newsday, New York Daily News ve New York Post gibi Koreatown’da yaygın olarak bulunur.

Mutfak

New York Times'a göre, "Kimchi Kayışı" Kuzey Bulvarı ve Nassau County içinde Flushing Long Island Demiryolu parçaları, boyunca uzanır. Ancak, Kore gıda şefi "Queens otantik Kore gıda dönebilirsiniz merkeze en yakın yer olduğunu." belirtiyor. Long Island Koreatown’da geleneksel veya bölgesel Kore mutfağı tarzında hizmet veren çok sayıda restoran bulunmaktadır. Yukarıda belirtildiği gibi, bu Koreatownun gelişimi Amerikan Meokjagolmok veya Kore Restoranı Caddesi'nin Seul kendisi ambiyans edilen Murray Hill, Queens, Long Island Demiryolu Yolu istasyonun etrafında yaratılmasına yol açmıştır. Kore Çin mutfağı Koreatown da mevcuttur.

Diller

Korece ve İngilizce Koreatown’da yaygın olarak konuşulur. Hangul alfabesi kullanan Perakende işaretler her yerde vardır.

Sosyal Hizmetler

Son olarak kurulan Koreli göçmenler için yardıma yönelik sosyal hizmetlerin önemli bir bölümüne, Koreatown’da kolayca ulaşılabilinir.


Çeviri: 90_ Aslı


ENGLISH


[Resim: il8tyR.jpg]

Koreatown, Long Island, or the Long Island Koreatown on Long Island in the U.S. state of New York, is one of the largest and fastest growing ethnic Korean enclaves outside of Korea

Location

The core of this Koreatown originated in the Flushing neighborhood of the New York City borough of Queens. However, this Koreatown continues to expand rapidly eastward through the Queens neighborhoods of Murray Hill, Auburndale, Bayside, Douglaston, and Little Neck,and now into Nassau County

History

In the 1980s, a continuous stream of Korean immigrants emerged into the Long Island Koreatown, many of whom began as workers in the medical field or Korean international students who had moved to New York City to find or initiate professional or entrepreneurial positions.They established a foothold on Union Street in Flushing between 35th and 41st Avenues,featuring restaurants and karaoke (noraebang) bars, manicure and pedicure salons, grocery markets, education centers and bookstores, banking institutions, offices, consumer electronics vendors, apparel boutiques, and other commercial enterprises.

As the community grew in wealth and population and rose in socioeconomic status, Koreans expanded their presence eastward along Northern Boulevard, buying homes in more affluent and less crowded Queens neighborhoods and more recently into adjacent suburban Nassau County,bringing their businesses with them, and thereby expanding the Koreatown itself. This expansion has led to the creation of an American Meokjagolmok, or Korean Restaurant Street, around the Long Island Railroad station in Murray Hill, Queens, exuding the ambience of Seoul itself.The eastward pressure to expand was also created by the inability to move westward, inhibited by the formidable presence of the enormous Flushing Chinatown centered on Main Street.

Demographics

Per the 2010 United States Census, the Korean population of Queens was 64,107,representing the largest municipality in the United States with a density of at least 500 Korean Americans per square mile; while the Korean population of Nassau County had increased by nearly two-thirds to approximately 14,000 over one decade since the 2000 Census. Along with the two Koreatowns of Bergen County, New Jersey (in Palisades Park and Fort Lee) and the Manhattan Koreatown in New York City, the Long Island Koreatown functions as a satellite node for an overall Korean American population of 218,764 individuals in the New York City Metropolitan Area,[10] the second largest population of ethnic Koreans outside of Korea.Korean Air and Asiana Airlines provide non-stop flights from Seoul to JFK Airport in Queens.

Climate

The Long Island Koreatown lies at the northern edge of the humid subtropical climate zone, according to the Köppen climate classification,similar to Seoul, South Korea; Koreatown has a moderately sunny climate, averaging between 2,400 and 2,800 hours of sunshine annually.

Education And Public İnstitutions

Koreatown residents can enjoy an urban oasis at Flushing Meadows-Corona Park.
Koreatown residents can enjoy an urban oasis at Flushing Meadows-Corona Park. Numerous branches of the Queens Library are readily accessible to the Koreatown community, as are branches in Nassau County. The sprawling region is served by numerous public, magnet, and private schools, including the highly sought Great Neck School District in Nassau County.

Medical Care

Flushing Hospital Medical Center in Queens, North Shore University Hospital in Manhasset, Nassau County, and St. Francis Hospital in Roslyn, also in Nassau County, all serve as medical centers providing the Long Island Koreatown as well as surrounding communities with comprehensive health care services.

Transportation

The (7 <7> trains) of the New York City Subway have their eastern terminus at Flushing – Main Street station; as of 2014, it is the 12th busiest subway station in the subway system.[18] The intersection of Main Street and Roosevelt Avenue, at the western end of Koreatown, is the third busiest intersection in New York City, behind only Times Square and Herald Square in the borough of Manhattan. Numerous other public bus and rail connections also serve Koreatown at the Main Street/Roosevelt Avenue intersection, including 22 bus lines, and the Port Washington Branch of the Long Island Rail Road. Long Island's Koreatown is also readily accessible by automobile from several major controlled-access highways, including the Grand Central Parkway and the Whitestone Expressway/Van Wyck Expressway.

News Organizations

The Korea Times, a news organization based in Seoul, carries a significant presence in the Long Island Koreatown. All of the major New York City daily newspapers are also found ubiquitously in Koreatown, including The New York Times, Newsday, the New York Daily News, and the New York Post.

Cuisine

According to The New York Times, a "Kimchi Belt" stretches along Northern Boulevard and the Long Island Rail Road tracks, from Flushing into Nassau County. However, a Korean food chef states that "Queens is the closest you can come to authentic Korean food." The Long Island Koreatown features numerous restaurants that serve both traditional and/or regional Korean cuisine. As noted above, the development of this Koreatown has led to the creation of an American Meokjagolmok, or Korean Restaurant Street, around the Long Island Rail Road station in Murray Hill, Queens, exuding the ambience of Seoul itself.Korean Chinese cuisine is also available in Koreatown.

Languages

Korean and English are both spoken prevalently in Koreatown. Retail signs employing the Hangul alphabet are ubiquitous.

Social Services

A significant array of social services toward assisting recent as well as established Korean immigrants, is readily available in Koreatown.Translate: 90_ Aslı

Bu konuyu yazdır

  Koreatown, Manhattan (맨해튼 코리아타운)
Yazar: 90_ Aslı - 12-10-2015, Saat: 20:47 - Forum: About Korea - Yorumlar (1)

Koreatown, Manhattan (맨해튼 코리아타운)

[Resim: yxwyl2vp.jpg]

Koreatown Fifth Avenue ve Greeley Meydanı olarak bilinen Sixth Avenue ve Broadway, arasındaki Batı 32 Caddesi üzerinde merkezlenmiş New York, Midtown Manhattan'da bir etnik Kore yerleşim bölgesidir.

Tarihsel Gelişimi
Tarihsel olarak, Koreatown Manhattan'ın Garment Bölgesi'nde bir parçası olmuştur. Koreatown öncelikle Kore iş bölgesi olmuştur fakat mahallede aynı zamanda Koreli ve Avrupalı trafikte bir artış yaşanmıştır ve bölgede yerleşik Koreli nüfusu eşzamanlı olarak büyümüştür. Resmi bir planda Manhattan'da bir Koreli ticari bölge oluşturmak için anlaşma asla yoktu. Ancak, Empire State Binası gibi yakın Manhattan'ın görülecek yerlerinden kaynaklı yüksek turizm trafiği göz önüne alındığında Empire State Binası, Macy Herald Square, Penn Station, Madison Square Garden,, Garment District ve Çiçek Mahallesi, Koreli göçmenlerin yerleşmesi için uygun bir yer oldu. 1980'lerde Koreli bir kitabevinin ve bir avuç dolusu restoranın açılmasıyla başlatılan Koreatown refah olarak fırladı. Onların başarısının ardından, Koreye ait olan işletmeler ek olarak Kore'den artan göç ile aynı zamana rastlayan, mahallede kök salmaya başladı ve birinci sınıf bir konumda olan talebin yükselmesi ile beraber, bölgedeki genel mülkiyet değerleri de arttı.

Demografi
2010 Amerika Birleşik Devletleri Sayımı'nda, Manhattan (New York Counrty ile birlikte kapsamlı) Kore nüfusuna göre 2000 Nüfus Sayımı sonuçlarından beri on yıl içinde yaklaşık 20.000 katına vardı. Koreatowns yakındaki Bergen County, New Jersey ve Long Island (Palisades Park ve Fort Lee) ile birlikte New York'ta (Flushing, Queens doğuya genişleyen) Manhattan Koreatown New York Metropolitan Area bölgesi, Kore dışında etnik Korelilerin nüfus içinde ikinci en büyük 218.764 kişinin genel olarak Koreli Amerikan halk için bir bağlantı noktası olarak hizmet vermektedir.

Kore Yolu
Koreatownun kalbi 5. ve 6. cadde ve Batı 32 cadde arasındaki Kore Yolu lakaplı bölümüdür. Kore Yolu küçük, bağımsız çalışan işyerleri Seul’un kendisi gibi bir ortam yayan, yüksek katlara kadar ulaşan, çok sayıda hikayeler üzerine kurulan mağaza ve restoran yer almaktadır.New York Kore Ticaret Odası Kore Yolunda 100'den fazla küçük işletmeler olduğunu tahmin etmektedir.
Kore Yolu’nda pek çok restoran hem geleneksel hem de Kore bölgesel mutfağı ve Kore füzyon yemekleri hizmet eden (Kore Çin yemekleri de dahil olmak üzere) birden fazla pastaneler, marketler, süpermarketler, kitapçılar, tüketici elektroniği satış, video kiralama mağazaları, tchotchke ve kırtasiye mağazaları, saç ve tırnak salonları, ayrıca cep telefonu servis sağlayıcıları, internet kafe, doktor ofisleri, avukat büroları, bankalar ve oteller gibi noraebang barlar, gece kulüpleri bulunur. Yaklaşık olarak on beş restoran 24/7 Kore yolunda çalışmaktadır. Kore Yolu Broadway ve Altıncı Cadde arasında yer alan Koreatown’un kalbini temsil etmeye devam etse de, beşinci caddede Koreatown 2015’in başlarında ve Midtown Manhattan'da Madison Avenue doğru, beşinci cadde 32 Doğu Caddesi boyunca doğuya doğru daha genişlemektedir.

[Resim: cbb45djv.jpg]

Kore Tarzı Yemek Destinasyonu Olarak Kalkınma
Yaklaşık olarak on beş restoran 24/7 Kore yolunda çalışmaktadır. Koreatown restoranları ticari kiraların artmasıyla 24/7 varlığını sürdürmek ya da faaliyetleri finansal açıdan daha iyi hale getirmek için boyutlarını genişletmek zorunda kaldılar. Daha turist odaklı alternatif olarak da bilinen,tarihi olarak yakındaki Long Island Koreatown'daki Flushing ve Murray Hill, Queens için Manhattan'da Koreatown beri Kore Tarzı Yemek Destinasyonu Olarak itibar sağlamıştır.


Çeviri: 90_ Aslı

ENGLISH

Koreatown is an ethnic Korean enclave in Midtown Manhattan in New York City, centered on West 32nd Street between Fifth Avenue and the intersection of Sixth Avenue and Broadway, which is known as Greeley Square.

Historical Background
Historically, Manhattan's Koreatown has been part of the Garment District. Koreatown is primarily a Korean business district, but the neighborhood has experienced an increase in Korean and European traffic as well and the resident Korean population in the area has grown concomitantly. There was never a formal plan or agreement to create a Korean commercial district in Manhattan. However, given the high tourist traffic stemming from nearby Midtown Manhattan landmarks like the Empire State Building,Macy's Herald Square, Penn Station,Madison Square Garden, the Garment District, and the Flower District, it was a convenient location for Korean immigrants to settle. Initiated by the opening of a Korean bookstore and a handful of restaurants in the 1980s,Koreatown sprang into being. With their success, an additional stream of Korean-owned businesses took root in the neighborhood, coinciding with increased immigration from Korea; and with rising demand for the prime location, overall property values in the area increased as well.

Demographics
According to the 2010 United States Census, the Korean population of Manhattan (co-extensive with New York County) had nearly doubled to approximately 20,000 over the decade since the 2000 Census.Along with the Koreatowns in nearby Bergen County, New Jersey (in Palisades Park and Fort Lee) and Long Island (extending eastward from Flushing, Queens) in New York, Manhattan's Koreatown serves as the nexus for an overall Korean American population of 218,764 individuals in the New York City Metropolitan Area, the second largest population of ethnic Koreans outside of Korea.

Korea Way
The heart of Koreatown is the segment of West 32nd Street between Fifth Avenue and Sixth Avenue, officially nicknamed Korea Way. Korea Way features stores and restaurants on multiple stories, with small, independently run establishments reaching up to higher floors, exuding an ambience of Seoul itself.The New York City Korean Chamber of Commerce estimates there to be more than 100 small businesses on Korea Way.Korea Way features numerous restaurants that serve both traditional and/or regional Korean cuisine and Korean fusion fare (including Korean Chinese cuisine), several bakeries, grocery stores, supermarkets, bookstores, consumer electronics outlets, video rental shops, tchotchke and stationery shops, hair and nail salons, noraebang bars, nightclubs, as well as cell phone service providers, internet cafés, doctors' offices, attorney offices, banks, and hotels. Approximately fifteen 24/7 restaurants conduct business on Korea Way.Although Korea Way continues to represent the heart of Koreatown, situated between Broadway, Sixth Avenue, and Fifth Avenue, Koreatown itself as of early 2015 has been expanding further eastward from Fifth Avenue along East 32nd Street, toward Madison Avenue in Midtown Manhattan.

Development As A Korean Dining Destination
Approximately fifteen 24/7 restaurants conduct business on Korea Way.As commercial rents have risen, more Koreatown restaurants have had to maintain a 24/7 presence or to expand in size to make their operations financially viable.Historically known as a more tourist-oriented alternative to Flushing and Murray Hill, Queens in the nearby Long Island Koreatown, Koreatown in Manhattan has since developed a reputation as an authentic Korean dining destination


Translate: 90_ Aslı

Bu konuyu yazdır

  Korean Demilitarized Zone
Yazar: alquenti - 16-09-2015, Saat: 22:43 - Forum: About Korea - Yorumlar (7)

Korean Demilitarized Zone


[Resim: xw6OBIh.jpg]

Kore Demilitarized Zone Kore Yarımadası'ndaki Kore Savaşı'ndan sonra kurulmuş olan Kuzey ve Güney Kore arasında bir tampon bölge olarak hizmet etmekte olan bir kara şerididir. DMZ, 38. Kuzey paraleli boyunca uzanan Kore Yarımadası'nı ortadan ikiye ayıran bir fiili sınırdır. Kuzey Kore, Çin Halk Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler önünde 1953 yılında Kore Ateşkes Anlaşması parçası olarak ortaya çıkmıştır. Adına rağmen, 250 kilometre (160 mil) uzunluğunda, yaklaşık 4 km (2.5 mil) genişliğinde ve dünyanın en ağır militarize sınırdır.   Kuzey Sınır Hattı, ya da NLL Kuzey ve Güney Kore arasında ateşkeste varolan Sarı deniz üzerindeki tartışmalı sınır hattıdır. Her iki ülkenin askerleri sınırda bulunmaktadır. Ayrıca Daeseong-dong ( yazım Tae Sung Dong) ve Kijŏng-dong DMZ sınırları içinde kalması ateşkes komitesi tarafından izin verilen tek köy idi. Tae Sung Dong sakinleri Birleşmiş Milletler tarafından korunacak ve onlar tarafından yönetilecek ayrıca ikamet edebilmek için köyde yılda en az 240 gece geçirmek zorunluluğu vardır. 2008 yılında köy 218 kişilik bir nüfusa sahipti. Tae Sung Dong köylüleri 1950-1953 Kore Savaşı'ndan önce arazi sahibi kişilerin doğrudan soyundan gelmektedir.

DMZ içinde, yarımadanın batı kıyısına yakın, Panmunjom'da Ortak Güvenlik Alanı (JSA) bulunmaktadır. 2007 yılına kadar Donghae Bukbu Hattı üzerinde Kuzey ve Güney Kore arasında ulaşım anlaşmazlıklar sebebiyle sağlanmazken daha sonra tek ulaşım aracı olan Korail tren yolu inşaa edilmiştir.

JSA 1953 yılından bu yana tüm görüşmeler genellikle gerginliğin hafif bir düşüş haricinde soğuk havanın mevcut olduğu karşılıklı dayanışma ifadeleri kullanılarak sürdürülmektedir. Askeri Çizimi Hattı konferans odaları aracılığıyla Birleşmiş Milletler Komutanlığı (öncelikle Güney Koreliler ve Amerikalılar) sonrasında ise Kuzey Kore ile görüşmelerini yüz yüze sağlamış olur.

2009 yılının sonlarında, Birleşmiş Milletler Komutanlığı ile birlikte Güney Kore kuvvetleri üç bekçi ve JSA ile işbirliği içinde bina çevresindeki iki kapıda tadilata başlamıştır. İnşaat büyütmek ve yapılarını modernize etmek için tasarılar yapılmıştır.


DMZ, Time Magazine dergisi tarafından Asya'da Soğuk Savaş'ın yaşattıklarını, ekosistemi nasıl etkilediğini göstererek gelindiğinde kesinlikle ziyaret etilmesi gereken yerlerden başlıca seçilmiş, dünya çapında ilgi ilgi de görmektedir.
Denetim sağlayanlar: Kuzey Kore, Güney Kore, Birleşmiş Milletler, Amerika Birleşik Devletleri


English


The Korean Demilitarized Zone ) is a strip of land running across the Korean Peninsula; it was established at the end of the Korean War to serve as a buffer zone between North and South Korea. It was created as part of the Korean Armistice Agreement between North Korea, the People's Republic of China, and the United Nations Command forces in 1953. It is 250 kilometres (160 miles) long, approximately 4 km (2.5 mi) wide and, despite its name, is the most heavily militarized border in the world. The Northern Limit Line, or NLL, is the disputed maritime demarcation line between North and South Korea in the Yellow Sea, not agreed in the armistice. The coastline and islands on both sides of the NLL are also heavily militarized. Daeseong-dong (also written Tae Sung Dong) and Kijŏng-dong were the only villages allowed by the armistice committee to remain within the boundaries of the DMZ. Residents of Tae Sung Dong are governed and protected by the United Nations Command and are generally required to spend at least 240 nights per year in the village to maintain their residency. In 2008, the village had a population of 218 people. The villagers of Tae Sung Dong are direct descendants of people who owned the land before the 1950–53 Korean War.

Inside the DMZ, near the western coast of the peninsula, Panmunjom is the home of the Joint Security Area (JSA). Originally, it was the only connection between North and South Korea but that changed in 2007 when a Korail train crossed the DMZ to the North on the new Donghae Bukbu Line built on the east coast of Korea.

There are several buildings on both the north and the south side of the Military Demarcation Line (MDL), and there have been some built on top of it. The JSA is the location where all negotiations since 1953 have been held, including statements of Korean solidarity, which have generally amounted to little except a slight decline of tensions. The MDL goes through the conference rooms and down the middle of the conference tables where the North Koreans and the United Nations Command (primarily South Koreans and Americans) meet face to face.

In late 2009, South Korean forces in conjunction with the United Nations Command began renovation of its three guard posts and two checkpoint buildings within the JSA compound. Construction was designed to enlarge and modernize the structures.


The DMZ, a living history and site for the Cold War and a repository of the natural ecosystem, has attracted worldwide attention as it was selected and introduced as one of the best places to visit in Asia by Time Magazine.

Controlled by: North Korea, South Korea, United States, United Nations


Bu konuyu yazdır

  Haenyeo
Yazar: alquenti - 07-09-2015, Saat: 21:01 - Forum: About Korea - Yorumlar (4)

Haenyeo


[Resim: Z93Gaz.jpg]

Jeju Ada'sında denizkızları olarak bilinen Haenyeo'lar Kore'nin kadın dalgıçlarıdır. Onlar ne yapar? Tekneler üzerindeki balıkçılar yerine onlar ellerinde bir çubuk ve satırla istiridye, deniz kulağı ya da yosun toplamak için techizatsız olarak, özel aletler kullanmadan dalış yaparlar. Onlar dalgıçlar gibi gibi donanımlı değildir. İhtiyaç duydukları zaman yerlerini bulmak için işaretlemeler yapıp deniz kulağı ve diğer kabuklu canlılardan yakaladıklarını toplamak için bir sepet kullanırlar. Su altında 20 metre derinliğe kurşundan yelek ve gözlük kullanarak iki ya da üç dakika boyunca su altında kalırlar. Onlar artık denizaltına adapte olmuş birer denizkızıdırlar. Geleneksel Kore'de ailenin reisi erkekler olduğundan erkek çocuk istenilirken Jeju'da bu durum farklıdır. Burada doğan kız bebeklerin değerli olduğu :''Bir kız bebek doğduysa domuzlu barbekü partisi olacak ; erkek çocuk doğduysa da kıçına tekme basılacak.''sözüyle belirtilir. Kadınlar sabahtan akşama kadar çalıştıkları için özellikle Jeju'da onlar toplumun özel yerindedir.
Geçmişte adalı kızlar on yaşlarında denizkulağı ya da istiridye toplarlardı. Onlar günde altı yedi saat aralıkla dalıp sonrasında çiftlik işleriyle uğraşırlardı. Rutinleri dalış yapmak ve daha sonrasında çiftlik işleriyle meşgul olmaktı.
Kadın dalgıçlar genelde gruplar halinde dalarak daha sonra bir ateş yakıp kıyafetlerini kuruturken birşeyler atıştırırlardı. Dalış yapmak onlara gelir sağlamış oldu. Jeju'daki kadın dalgıçlar diğer kadınlardan daha özgür ve saygındırlar. Sömürge döneminde onlar Japon karşıtı kampanyalar yaptı ve topraklarını korumak için kıyıya kooperatifler kurdular. Haenyeo kültürünü de korumaya çalıştılar. Japon karşıtı kampanya sırasında katkılarından dolayı Haenyeolara madalya ve Hado-ri, Jeju-do'da bulunan anıt ve onların şerefine bir hatıra parkı yaptırıldığı görüldü. Bugün Haenyeolar deniz kıyısının uzmanlaşmış vasileri sayılır.
Eski kooperatiflerin bazıları restoran yapılıp Haenyeo Hoetji (çiğ balık uzmanlaşmış deniz Restoranı) ve Haenyeoui Jip (Haenyeo Evi) adlı deniz ürünleri restoranları ve mağazaları açılmıştır. Balıkçılar ve dalgıçlar eski mabetlerde denizden yiyecek topladıklarından beri onurlandırılmışlardır. Dalgıçlar uzun süre boyunca Jeju Adası'nın bir parçası olmuştur. Koreli kadın dalgıçlardan Jeju doğumlu olanlar üzerinde (ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından desteklenen ve Amerikalı ve Koreli bilim adamları tarafından yürütülen) kadın dalgıçlar fizyolojisinin 1960'larda yapılan bir çalışması olmuştur. Şuanda kadın dalgıç sayısı köpekbalığı saldırıları, dalış nedeniyle oluşan kalp hastalığı riski yüzünden azalmıştır.   2002 yılında, orada sadece 5600 kadın dalgıçlar vardı yarısından çoğu 60 yaşında ya da daha büyüktü. On yıl içinde, dalgıçlar toplam sayısı muhtemelen bu sayının sadece yarısı olacak. Eğer Jeju gezisi sırasında bu özel deniz kızlarından biyile karşılaşırsanız o sizin şanslı gününüz olacaktır.


English

The mermaids living on Jeju Island are actually haenyeo, or Korean female divers. What do they do? Unlike fishermen who go out in boats or use a rod or line, these women dive in the ocean without any special tools to gather clams, abalone, or seaweed.And they don’t go as fully equipped as scuba divers. All they need is a float to mark their location when they surface, a weeding hoe to dig up abalone and other shellfish that cling to the rocks, and a net to hold their catch. Wearing a lead-weighted vest and goggles, they plunge into the 20-meter depths where they stay underwater holding their breath for two or three minutes. They are so adapted to life beneath the sea, they actually could be mermaids. Once they come back to the surface, they make a whistling sound, which is their unique way of breathing out the carbon dioxide and breathing in fresh oxygen.Traditionally, Koreans have aspired to have baby boys, because only a man was considered to be the head of a family, but Jeju was different. Here, the birth of a baby girl was so valued that the saying goes: “Have a baby girl, and we will throw a pork barbecue party; have a baby boy, and we will kick his ass.” Since it was the women who worked from morning till night every day, women held a special place in Jeju’s society.In the past, island girls began gathering clams or abalone by the time they were ten years old. They would dive between six to seven hours a day, but also do farm chores. The common routine was to do farm work, go diving, and then go back to do more farm work. Because of the grueling daily life, female divers had a saying: “Better to be born a cow than a woman.” The life of a haenyeo was not necessarily unhappy, though. Female divers usually worked in groups, and during breaks, they built a fire on the beach, dried their clothes, shared some food, and chatted. Diving was also a relatively good source of income. Jeju female divers enjoyed more freedom, independence, and self-respect than other women. They were not only skilled in gathering seafood, but also had great interest in various cultural and social issues. During the colonial period, they led the anti-Japanese campaign and also established cooperatives to preserve marine resources. They also worked to preserve the haenyeo culture. Haenyeos were awarded medals for their contribution during the anti-Japanese campaign, and saw the creation of a monument and a commemorative park in their honor, located in Hado-ri, Jeju-do.Today, haenyeos play the role of guardians of the sea and the ocean’s ecological environment. Their cooperatives operate seafood restaurants and shops, explaining why some restaurants are named Haenyeo Hoetji (Seafood restaurant specializing in raw fish) and Haenyeoui Jip (House of Haenyeo).While it is not known when the first female divers appeared in Jeju, they are believed to predate the Common Era. Ancient shrines honoring fishermen and female divers indicate that they have been around since humans began gathering food from the sea. And divers have long been a part of Jeju Island. A study conducted during the 1960s of the physiology of female divers (sponsored by the U.S. State Department and conducted by American and Korean scholars) named Jeju Island as the birthplace of Korean female divers. Divers born on the island migrated to other regions after they married. When the number of divers reached the market limits, some moved in search of areas with more abundant shellfish.
During the Japanese occupation, they even went as far as China, Russia, and Japan to make a living. Currently, however, the number of female divers has decreased sharply because of shark attacks and the heart risks caused by diving. In 2002, there were only 5,600 female divers, and more than half were 60 years or older. In ten years, the total number of divers will likely be only half of that number. If you chance to meet one of these special mermaids during your trip to Jeju, that would be your lucky day.Bu konuyu yazdır

  Korean Shamanism
Yazar: Amphitrite - 30-08-2015, Saat: 4:19 - Forum: About Korea - Yorumlar (2)

Korean Shamanism / Kore Şamanizmi

[Resim: 2o57R.jpg]

Kore'de gelişmiş çeşitli şamanizm uygulamaları bulunmaktadır. Kore şamanizmi, eski çağlardan bu yana halk inanışları içindeki köklü inanışlardan biridir. Cennetin tanrılarını sunan eski ayinlerle yakından bağlantılı olan bu inanış, zamanla Budist geleneğinden de etkilenmiştir.Tarih

Antik çağda bu ilahi ayinler, bol hasat için yapılan ibadetlerden olan tarımsal ayinler dolayısıyla ikiye katlanmıştır. Şamanizm, Üç Krallık Dönemi (M.Ö. 57-M.S. 676) ve Goryeo Hanedanlığı (918-1392) zamanı boyunca çok iyi gelişmişse de Joseon Hanedanlığı (1392-1910) ve Japon Koloni Dönemi (1910-1945) boyunca baskıya maruz kalmıştır. Joseon Hanedanlığı'nın Konfüçyusçu toplumu, şamanizm uygulamalarının geliştirilmesine izin vermemiştir fakat şamanizm yine de hoş görülmüştür. Japon Koloni Döneminde ise bütün halk dinleri yasaklanmıştır. Post-liberal Kore şamanizmi, modernleşme ve batılaşmanın sonucunda zamanla daha da zayıflamıştır. Ancak teknoloji toplumunun gelişmesiyle bile şamanizm hala Kore hayatının bir bölümündeki etkisini kaybetmemiştir.Özellikler

Kore şamanizmi, şamanların insanlar ile manevi dünya arasında bağlantı görevi görmesiyle günlük hayata dair problemleri çözmeye odaklanır. Şaman ritüelleri ve ayinleri (Korecede 'gut' olarak adlandırılmaktadır.) hala büyük öneme sahiptir ve günümüzde hala yaygın olarak gözlenmektedir.
'Gut', şamanın şarkı söyleyip dans ederek dünyadaki kaderinde bağışlanmak üzere yalvardığı ve ruhlara kurban sunduğu bir ayindir. Şaman renkli bir kostüm giyer, dini bir kahin olarak transtayken konuşur ve müzik eşliğinde dans edip şarkı söyler.
'Gut' ayininin gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan üç adet karakter vardır: ruh dünyasından olanlar (ruhlar), bu ruhlara iman eden inançlı insanlar ve ruhlar ile bu insanlar arasında aracılık yapan şaman. 'Gut'un incelikleri, 'gut'un menşei bölgesine ve ifade şekline göre değişir fakat şaman ayinlerinin en iyi örnekleri tanrıdan bol hasat ve barış istenilen 'byeolsin gut', ailenin hasta bireylerinin iyileşmesi için yapılan 'byeong gut' ve tanrıdan kralın ihtiyaçlarının gözetilmesinin dilendiği 'nara gut'tur. Aynı zamanda kadim ayin seremonilerinin gerçekleştirilebilmesi için yerel kasaba halkını bir araya getiren 'köy gutu' da bulunmaktadır ki o zamanlar festivaller de bölge halkını bir araya getirmek için düzenlenmekteydi. Gangneung, hala ay takvimine göre her 5 Mayıs günü 'Gangneung Dano Gut'un düzenlendiği bir bölgedir.Günümüz Toplumunda Şamanizm

Şamanizmin kalıntıları, modern toplumda hala yerini korumaktadır.'Mudang' (genellikle kadın şamanlara verilen isim), 'jeomjip' (falcı kuruluşlar), 'gut,' ve 'saju kafeleri' (fal kafeleri) Kore'nin geleneksel şaman kültürüne dikkat çeken modern toplum unsurlarıdır. Kore'de Hristiyanlığın yayılmasıyla şamanizmin genel gücü kısmen azalmıştır ancak hala birçok kişi büyük bir karar almadan önce ya da zor bir durumla karşılaştığında falcıları ziyaret etmektedir. İş, sınav, evlilik gibi konular insanların falcılara gitmesindeki ortak nedenlerdir. Bu falcıların insanlar hakkında olumlu ya da olumsuz her şeyi anlattığı ve iyi öğüt verdiği söylenmektedir. Falcılık yapılan bazı işyerleri, ünlüler tarafından uğrak mekan haline gelerek doğru tahminleriyle tanınmaya başlamışlardır. Miari bölgesi, Seongbuk şehrinde falcılığın yapıldığı birçok işyerine ev sahipliği yapmaktadır. Son zamanlarda birçok genç, 'saju kafeler'e gidip, bir kahve eşliğinde fallarını dinlemektedir. Tek yapmanız gereken şey, falınıza başlaması için falcıya doğum tarihinizi ve saatinizi söylemek. Sinchon, Apgujeong ve E-dae Ap en etkili 'saju kafeler'dir.
Kore halkı hala geleneksel şamanizmi önemli olarak görmekte ve geleneksel şamanizmi resmi olarak 'önemli maddi olmayan hazine' tayin etmişlerdir. Gyeongsangbuk-do Eyaleti'nde düzenlenen tanrıdan bol hasat ve barışın istendiği 'Hahoe Byeolsingut Tallori' (geleneksel maskeli tiyatro) festivali dahil birçok bölgede bu önemli geleneği sürdürmek amacıyla festivaller düzenlenmektedir. Balıkçıların bol av getirmeleri için dua etmek amacıyla liman kenti olan Busan'da 'Donghaean Byeolsin Gut' düzenlenirken, Gyeongsangnam-do Eyaleti'nde 'Namhaean Byeolsin Gut' düzenlenmektedir. Bu festivaller, şamanizm kültürünü korumak suretiyle 'önemli maddi olmayan hazine' olarak adlandırılmışlardır.


Kaynak

Bu konuyu yazdır

Koreafans Hakkında

Lorem ipsum

              Quick Links

              User Links

              Advertise