yukari
Hoşgeldin, Ziyaretçi
Sitemizden yararlanabilmek için Kayıt olmalısınız.

Kullanıcı Adınız:
  

Şifreniz:
  

Forum İstatistikleri
» Toplam Üyeler: 73,122
» Son Üye: merva123
» Toplam Konular: 70,591
» Toplam Yorumlar: 2,559,683

Detaylı İstatistikler

 
  Korean Nationalism
Yazar: edaozgul33 - 23-07-2016, Saat: 18:07 - Forum: About Korea - Yorumlar (6)


Korean Nationalism

<< Kore Milliyetçiliği >>

[Resim: vdff.jpg]

Koreliler, Asya’nın İrlandalı olduğunu söyler. Bu klişe, en azından yarım asır civarında devam etmiştir. Bunun anlamı Korelilerin açık sözlü, tutkulu, duygusal olmasıdır - ve içkiye dayanmalarıdır. Kinayeli bir hüzünlü tarihi [son], onların kiliseye olan tutkulu sadakatlerini [Konfüçyüsçülük], açıklık ve boksörlüğünü ifade eder.

Hoşgörüsüz olan Güney Koreli toplumu etiketi yanlıştır. Göreceli etno-ulusal ve dilsel homojenlik ‘’soyulması’’ Koreliler için çok zor, uzun bir süre için norm olmuştur. Ve bu olgu aynı zamanda medya gibi ülkenin kurumlarında belirgindir. Çeşitli faktörler ülkede yabancı düşmanlığına katkıda bulunmaktadır. Bu diğer konular arasında güçlü bir milliyetçi siyasetinin yanı sıra özellikle genç nesiller arasındaki sosyal dışlanma korkularını içerir. Ayrımcı davranışların genellikle herhangi bir hukuki sonucu, ülkedeki ayrımcılık karşıtı yasalara verilen eksikliği çizemez.

Kore’de ulus ve etnik sınırlar ayırt edilemez, etnik olarak homojen bir toplum olduğuna inanılmaktadır. Kore, Kore tarihinin 5000 yıllık olduğunu söylemektedir. Bu ulusal/etnik kökenlerin efsaneleri ve saf kan iması, dil tarih kültür yaşam tarzını paylaşan büyük bir aile ya da akraba grubunda Kore inancını güçlendirmiştir.

Özgün kültürel ürün olan ‘’han’’ı özellikle duygusal bileşenin kaynağı olarak ‘’Koreli-lik’’ açıklamaktadır. Bazen "won-han" (daha derin han) olarak adlandırılan bu şekiller Kore ruhunun derinliklerine açılmış olarak haklı çıkmaktadır ve ‘’Koreli aklı’’ tümünü açıklayarak kabul eder.

Bu han-faktörü uluslararası ilişkilerde ve kişisel etkileşimde hem tarihsel hem ulusal hem de kişisel olarak, belli bir miktar şaşırtıcı Kore davranış anlayışını ve cevaplarını sağlayabilir.

Genellikle konuşmada, han (ya da won-han) bazı haksızlıkların kendine yapılmış olduğu fikrindedir. Adaletsizlik, yabancı bir güç tarafından Kore halkının, işveren tarafından çalışanların, hükümet tarafından vatandaşların, annesinin ilkeleri tarafından kızının, kocası tarafından eşinin ya da zengin komşusu tarafından yoksul kişinin bir kişi ya da grubun kalıcı olarak adaletsizlik ya da haksızlık nedeniyle işlediği herhangi bir şey olabilir.

Hemen hemen tüm Kore'nin kurum ve kişileri hanın güçlü etkisi altındadır. Hemen hemen Korelilerin hepsi adaletsizlikten yana çok güçlü bazı ajanlar tarafından haksızlığa uğratıldıklarından derin bir acı ve şikayet duyguları vardır. Çünkü bu han, Kore'de insan-toplumsal ilişkilerde mevcut hanı ifade eder veya tüm geçmiş Han için ağlayıp, savunanlardan oluşur.

Modern milliyetçi düşüncenin kökleri Japon işgali (1910-1945) sırasında ortaya çıkmıştır. Geleneksel Kore kültürünü ortadan kaldırmak için çalışırken birçok sömürge ilişkilerinin aksine Japonya, Kore’de önemli sanayi yeteneğini inşa etmiştir.

Japonya, 1910 yılında Choson Hanedanlığı’nın 518 yıllık üstünlüğü sona erince Kore'yi resmen topraklarına kattı. Kore neredeyse kendi kimliklerini unuturken 35 yıl boyunca Japonlar tarafından işgal edildi. Bu milli kültür, bugün onlarda şiddetli gurura neden oldu. Japon sömürge yönetimi, acımasız çabalarla Kore dili ve kültürünün ayağını kaydırmaya çalıştı ve Tokyo'dan sıkı bir şekilde kontrol etti. Kore milliyetçiliği, Koreli kamu ruhu için sıcak bir düğmedir. Kore milliyetçiliği, kimlik ve tarih anlamında Kore'nin güçlü duygusunun doğal bir yansımasıdır ve ayrıca ülkenin dünyada artan büyüklüğünü hisseden Koreliler, yeni bir gurur yaşarlar. Bir ulusal kimlik arayışı, çağdaş Kore'de de dikkat çekmiştir.

Sömürge dönemi, Japon sömürgecilik fırsatları ve karşı koymanın ortaya çıkması Kore siyasi liderleri için bütünüyle yeni bir takım şeyleri meydana getirdi. 1919 yılında kitle hareketleriyle Kore dahil olmak üzere birçok sömürge ve yarı sömürge ülkeleri süpürüldü. 1 Mart 1919 tarihinde, Woodrow Wilson'un özerklik umudu çizmesi aylarca ülke çapında devam eden kitlesel protestolara neden oldu ve Japonya’dan bir grup otuz üç aydın kimse bağımsızlık için dilekçe verdi.

Bu protestolar sömürge yönetiminin militan rakiplerine göre çok genç olan Koreliler nedeniyle Japonlar tarafından şiddetle bastırıldı. Bu yıl Kore'de emperyalizm için bir dönüm noktasıydı: görüntüde ağırlıklı olarak Hıristiyan ve Batılı hareketin liderleri, Batı'da devamlılık belirten unsurları destekleyen ve şiddet içermeyen yollarla bağımsızlığını arayan öğrenciler ve ılımlı aydınlar vardı. Onların cesur tanıklığı ve ülke çapındaki gösterilerin onları kışkırtması Kore milliyetçiliğinin mihenk taşı olmuştur.

Hareket, Japon yönetiminde provoke reformlarını başardı, ancak bağımsızlığı gerçekleştirmek için kendi başarısızlığının aynı zamanda anti sömürgeci direnişin radikal biçimleri teşvik edilmeliydi. 1930'larda, silahlı direnişçiler, bürokrat, yeni gruplar ve - ilk kez - askeri liderler ortaya çıktı.

Rho Moo Hyun hükümeti Amerika Birleşik Devletleri üzerinde daha az bağımlı bir dış politika aradı. Atmosfer değişikliği Güney Kore’de Amerika karşıtı patlamalara neden oldu. Güney Kore pan-Kore milliyetçiliğinin yükselişi sorunlu oldu. Kuzey Kore’nin uzlaşma yerine çatışmaya gitmesi, Güney Kore'nin genç nesli için arzuyla hareket etmesi sürmekte olan Kuzey Kore nükleer krizini çözmek için Washington ve Seoul girişimi olarak ikisinde de ABD-Güney Kore ilişkilerinde ciddi gerginliklere yol açtı.

1945 Kore tarafından Japon sanayi tabanı yaklaşık dörtte birini oluşturuyordu. Bu tarihte aynı anda baskı ve fırsat sunan yabancı gücün ABD'nin Güney Kore algılarının boyanmasıyla dış güçlere karşı karışık duygularla sonuçlandı.

ABD askeri aracının 2002 yılında iki kıza çarpmasıyla kazara ölüm üzerine ABD karşıtı protestolar yapıldı, bu baskı fırsatı çatışmayı yansıtıyordu. Olayın siyasi manipülasyonu sömürge açısından yakından ilgiliydi. Bu, yetişkinler ve geleneksel medya ile birlikte iyi bir yankı yaptı. Günün makaleleri, Kore yaşamı için ABD ‘yi umursamaya karşı olanlar ve daha sonra öğrencilerin, McDonald's ile tanıştığını ve Amerikan pop müziğini paylaşmaya başladıklarını belirtti.

Güney Koreli öğrenciler, bugün Kore Savaşı ve hatta Soğuk Savaş için Japon baskısında neredeyse hiçbir kişisel ilişkide bulunmazlar. Öğrenciler bugün çoğu zaman milliyetçilik ve mağduriyeti bağlamak için kasıtlı toplumsal girişimlerinde ABD ile ilgili protestolara katılmaktadır. Öğrencilerin kendi öz kimliklerinin mağdur edilmesi önceki nesillere göre artık daha az olasıdır. Eski çift baskı fırsatı dinamiği tarafından tanımlanan Milliyetçilik sadece baskıyla acısını kaybetti.

Yeni binyılın gelmesiyle birlikte kozmetik cerrahi / moda trendinde Kore ulusu bedensellik için idealist temsilciliğiyle 'beyaz' estetiği birleştirerek ‘’Kore Güzelliği’’ni çıkardı. "Kore Güzelliği" televizyon dramaları, filmler, güzellik ürünleri ve kozmetik cerrahi turizmi gibi daha ağır olarak fenomen olan popüler kültür ihracat yoluyla Kore ve Asya üzerinde ticari olarak sunulmuştur. "Kore Güzelliği"nin yaygınlaşması kozmetik prosedürler, giyim hatları, diyet ve flört sistemlerinde çeşitli "beyazlatıcı" isteklerini oluşturdu. Ama "Kore Güzelliği"ni kutlama kesin olarak başarılı milli rekabet ve gelişimin ilerleme göstergesi olduğundan küreselleşme ve Kore kültürel temsillerin/ürünlerin yaygınlaşmasını yorumlayarak sadık olan sömürge sonrası için milliyetçiliğin söylemsel sınırları içinde gömülü kalmıştır.

"Kore Güzelliği", Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa’da alternatif kültürel temsiller yoluyla hayali bir 'Asya'yı oluşturarak bölgeci siyaset iddialarında bulundu. "Kore Güzelliği" yalnızca "Koreli insanlar’’ gibi yeni ve geliştirilmiş Kore'nin kendi özüne dönen ulusal bakışlarını göstermez, ama 'Batı' ile karşıt olan Asya'nın 'geri kalanı' için kültürel bir otorite ve öykünme modeli olarak işlevini varsaymıştır.

17 Ağustos 2007'de, Uluslararası Irk Ayrımcılığının Tüm Biçimlerinin Ortadan Kaldırılması Kongresi’nde (CERD) BM’e bağlı organizasyon endişe ile Kore Cumhuriyeti’nin etnik homojenliği üzerine yerleştirilen vurguyu kaydetti. Burada "... kendi topraklarında yaşayan farklı etnik ve ulusal gruplar arasında anlayış, hoşgörü ve dostluğu teşvik etmeye engel teşkil olabileceği belirtildi. Bu bağlamda, raporda "saf kan" ve "karma kanlar" gibi kavramların karşılaştırmaları ülkede hala kullanımdayken terminolojiden salt bir açıklama amaçlandı, komite bu tür terimlerin yine endişe ve beraberinde olabilecek ırk üstünlüğü fikrinin Kore toplumunda yaygın olmaya devam ettiğini belirtti."

Komite, istihdam, evlilik, barınma, eğitim ve kişiler arası ilişkiler de dahil olmak üzere hayatın her alanında, içinde "etnik sendikalardan doğan göçmen işçiler ve çocuklar dahil Kore Cumhuriyeti'nde yabancılara karşı yaygın toplumsal ayrımcılık kalıcılığının endişe yarattığını" söyledi.

Kore milliyetçiliğinde orijinal "Corea" biçimindeki Kore yazımını değiştirme gibi sorunlar çıktı ve Doğu Denizi’nin Japon Denizi olarak adını değiştirmesiyle iki Kore arasındaki etnik bağ arttırmış gibi göründü. Böylelikle Güney Kore ve özellikle birleşik bir Kore artık Çin ile olan ilişkilerinde daha az bir statüye tahammül edecektir.

Tarihte Kore Yarımadası'nın çevresindeki deniz alanları çeşitli isimlerle anılmıştır. Sarı Deniz ve Japon Denizi de sırasıyla Kore’de Batı Denizi ve Doğu Denizi olarak bilinir. Bu "Japon Denizi" terimi Rus-Japon Savaşı (1904-1905) kadar kabul görmüş değildi. 20. yüzyılın ilk yarısı boyunca dünya sahnesinde Japonya ve güçlendirilmiş siyasi duruşu kendini aktif olarak tanıtmasına yol açtı ve "Japon Denizi" terimi ile birlikte "Oryantal Deniz" ya da "Doğu Denizi", "Kore Denizi" gibi isimlerle değiştirildi. Söz konusu deniz için ortak bir isim üzerinde nihai bir anlaşma beklerken Kore Cumhuriyeti geçici bir uygulama ile "Doğu Denizi" ve "Japon Denizi" olarak her ikisinin aynı anda kullanılması gerektiği görüşündeydi.

Kore çabaları, meyve vermeye Doğu Denizi adını geri almasıyla başladı. Dünyanın önde gelen harita yapımcıları gerçeklere ve delillere dikkat etti. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük harita yapımcılarından biri olan Rand McNally, 197 ‘de her iki isimin Doğu Denizi ve Japonya Denizi’nin eşzamanlı kullanımı politikasını benimsemiştir. National Geographic Society tarafından yayınlanan haritaların yanı sıra "Bölgeler 2000 Coğrafya: Alanlar, Bölgeler ve Kavramlar"ın dokuzuncu baskısını "Microsoft Encarta 97 Dünya Atlası" uygulaması izledi. "Lonely Plannet", "Times", " Atlas of the World", Enclyclopedia Britannica’’, "Financial Times", "The Economist", "Le Figaro" "Les Echos" ve " Liberation" gibi birçok ülkede yayın ve medya kuruluşları geniş bir yelpazede ya Doğu Denizi’ni ya da aynı anda Japon Denizi'ni birlikte kullandı.

Coğrafi Adlar Amerika Birleşik Devletleri Kurulu’nun (BGN) coğrafi isimlerin-yerli, yabancı, Antarktika ve denizaltı, yazım, kullanımı ve uygulamasını düzenleyen politikaları, ilke ve prosedürlerini geliştirmesi Birleşik Devletler Hükümeti'nin bileşenidir. Onun kararları coğrafi özelliklerin üniform isimlerine erişim için tüm bölümleri ve ABD Hükümeti ajanslarını sağlar. BGN’nin pozisyonu Japon Denizi’nin resmi ABD Hükümeti haritaları ve yayınlarında kullanılabilir olmasıdır.

Kaynak

Bu konuyu yazdır

  South Korean Won (대한민국 원 / KRW)
Yazar: sehr-i - 21-07-2016, Saat: 10:29 - Forum: About Korea - Yorumlar (5)

South Korean Won KRW/ 원 / ₩
< Güney Kore Wonu >

[Resim: 7vj8zl.jpg]

ISO 4217 Kod: KRW
Merkez Bankası : Kore Bankası
Sembol:
Madeni Paralar: ₩10, ₩50, ₩100, ₩500
Banknotlar: ₩1,000, ₩5,000, ₩10,000, ₩50,000

Won ya da Kore Cumhuriyeti Wonu, Güney Kore’nin para birimidir. Bir won parasal alt birimi olan 100 jeona bölünür. Jeon her günki işlemler için kullanılmaz ve sadece yabancı döviz kurlarında görünür. Won, başkent olan Seoul’deki Kore Bankası tarafından basılır. Başkent Pyongyang’da yer alan Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından basılan Kuzey Kore resmi para birimi aynı birimlere bölünmüştür ve Kuzey Kore wonu olarak bilinir.

Etimoloji
Eski won, Çin yuan’ı (para birimi) ve Japon yen’i (para birimi) ile aynı türdendi. Yuvarlak şekil anlamına gelen 圓 (yuán) Çin karakteriyle türdeş 元 (원)’dan türetilmiştir. Won içinde alt bölümlere ayrılır:
100 jeon (Hangul: 전; hanja: 錢; RR: jeon;MR: chŏn), anlamı para olan ve çok eski zamanlarda para birimi olarak kullanılan 錢 (qián) Çin karakteriyle türdeştir. Şimdiki won (1962’den günümüze) genellikle hangul olarak yazılmaktadır.

İlk Güney Kore Wonu
Sömürge dönemi boyunca, won Kore yen’i uydurması ile yen kuru tarafından değiştirildi.
1945’te İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Kore bölündü ve Güney Kore ve Kuzey Kore için her ikisine de won adı verilen para birimlerinin ayrılmasını sonuçladı. Güney wonu ve Kuzey wonu yen ile yer değiştirdi. İlk Güney Kore wonu 100 jeon olarak alt bölümlere ayrılmıştı.
Güney Kore wonu başlangıçta 15 won=1 ABD doları oranında saptanmış oldu. Daha sonra kısmen Kore Savaşı nedeniyle olanları bir devalüasyon serisi izledi. Sabit oran:
15 Şubat 1953’te 1 hwan=100 won oranında ilk Güney Kore wonu, hwan ile yer değiştirdi.

İkinci Güney Kore Wonu
Won 10 Haziran 1962’de 1 won= 10 hwan oranında yeniden değerlendi. 22 Mart 1975’te sürümde olan hwanın çekilmesiyle birlikte tek yasal geçerli para haline geldi. ISO kodu KRW’dur. 1962’de wonun yeniden yapılandırılmasında, değeri 125 won=1 ABD doları oranındaydı. Takip eden oranlar 1962 ve 1980 arasında işletildi.
27 Şubat 1980’de çabalar, döviz kurunda dalgalanmalara yol açılmasını başlatmıştır. Uluslar arası Para Fonu ile imzalanan anlaşma ile 24 Aralık 1997’de nihayet wonun dalgalanmasına izin verilmiştir. Kısa bir süre sonra, Doğu Asya mali krizinin parçası olarak wonun neredeyse değeri yarısı kadar düşmüştür.Kaynak

Bu konuyu yazdır

  Education System in South Korea
Yazar: edaozgul33 - 15-07-2016, Saat: 16:10 - Forum: About Korea - Yorumlar (3)

Education System in South Korea

[Resim: 7v3NNm.png]

İlköğretim
Anaokulu, Güney Kore’de isteğe bağlıdır ve çoğu ebeveyn mümkün olduğunca küçük olanları evde tutmayı tercih ediyor. Ancak, 6 yaşındaki çocuklarını 6 yıl zorunlu olarak chodeung-hakgyo ilköğretime göndermeleri gerekir. Burada İngilizce, Güzel Sanatlar, Korece, Matematik, Ahlak Eğitimi, Müzik, Beden Eğitimi, Pratik Sanat, Fen ve Sosyal Bilimler tek bir öğretmen tarafından sunulup genellikle bu gibi tüm konuları öğrenirler. Bazı ebeveynler İngilizce’yi daha iyi öğrenmeleri için belli bir saatten sonra özel hagwon okullarına çocuklarını gönderebilirler.

Orta Eğitim
Orta dereceli okullarda yerler çekilişle belirlenir ve herkes eşit şansa sahiptir. Çalışmalar daha ciddi olarak yapılır çünkü ortaokulda 3 yıl geçiş zor olabilir. Disiplin olarak dakiklik kesinlikle zorunludur ve üniformalar, saç kesimlerinde çok katı kurallar vardır. Bu kez de uzman öğretmenler İngilizce, Korece, Matematik hem de Sosyal Bilimler ve Kuramsal Bilimler olmak üzere ana konuları derslikler arasında öğreterek hareket ederler. İsteğe bağlı programlar olarak Sanat, Ahlak, Tarih, Ev Ekonomisi, Müzik, Beden Eğitimi, Teknoloji ve Hanja Çince karakterleri içerir.

İkinci Öğretim
Okul eğitiminin son 3 yılı liselerde gerçekleştirilir. Bunlar öğretilen konularına göre (dillere karşı örneğin bilim) uzman ya da daha genel akademik müfredat sunabilir. Bazıları devlete ait olan ve bazıları özel sektör tarafından işletilenleri vardır. Onların sonuçlarının kalitesi bir efsanedir. Standartları yüksektir.

Mesleki Eğitim
Ortaokul mezunlarının yaklaşık % 25'i Tarım, Ticaret, Balıkçılık, Ev Ekonomisi ve Teknoloji olmak üzere 5 alanda beceri öğreten okullara gitmeyi tercih etmektedir. 3 sınıftan 1’er öğrenci uzmanlaştıktan sonra ortak bir program izler.

Yüksek Öğretim
Koreli lise öğrencilerinin büyük çoğunluğu daha okuyan bir bakış açısıyla üniversite okulları ile ilgili yetenek testine yazılır. Bazı öğrenciler anaokulu yıllarında erkenden hazırlanmaya başlar ve standartları yüksektir. Testin 5 bölümü İngilizce, Korece ve Matematik ve aynı zamanda Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve Beşeri Bilimler ‘den seçmeli konularda bilgi araştırmakla ilgilidir.

Üniversitede, aileleri onları geçirmek için yardımcı olmaya dahil olurlar ve öğrenciler mükemmel yabancı standartlarıyla karşılaşabilirler. Sınav zamanlarında, işletmeler dahi bu durumun bilincinde olarak daha kısa saatler için açılır. Geçen bir öğrenci, üst düzey uluslararası standartlarını karşılayan bir nitelik kazanır ve o, kız ya da erkek bunun haklı gururunu yaşar. Kore - bilgi tabanlı ekonomi gücünün canlı bir ispatıdır.

Kaynak

Bu konuyu yazdır

  Constitution of South Korea
Yazar: edaozgul33 - 13-07-2016, Saat: 22:43 - Forum: About Korea - Yorumlar (3)

Constitution of South Korea

[Resim: R3Z88G.png]

Kore Cumhuriyeti Anayasası (대한민국 헌법) temel yasadır. 17 Temmuz 1948 tarihinde yürürlüğe girmiştir ve son olarak 29 Ekim 1987 tarihinde revize edilmiştir.

Tarihi
Cumhurbaşkanlığı merkezi kontrolü için sağlanan Dr. Chin-O Yu tarafından kaleme alınan Güney Kore'nin ilk anayasası 1948 Anayasası’dır. Başlangıçta Weimar sistemine dayanmaktadır. Dokuz defa değiştirilmiş ve neredeyse tamamen beş kez (1960, 1962, 1972, 1980, 1987 anayasaları) yeniden yazılmıştır. 1919 yılında Kore Geçici Hükümeti, Kore için bir anayasayı resmen ilan etti ancak Sömürge Kore'de başarısız oldu.

1949 Anayasası’nda ilk doğrudan cumhurbaşkanlığı seçimleri ve iki meclisli yasamayı sağlayan Syngman Rhee'nin yeniden seçilmesi için 1952 yılında değişiklik yapıldı. Bu şiddetli tartışmalar sonrasında prosedür ile ilgili usulsüzlükler geçildi. 1954 yılında, Rhee yine kendisi için dönem sınırlarını kaldırmaya ve kapitalist ekonomik modeli vurgulayan bir değişiklik yapılmasına zorladı.

Bu hareketlere karşı yaygın halk protestoları karşısında, İkinci Cumhuriyet kabinesi göstermelik bir başkan, iki meclisli yasama, seçim komisyonu ve Anayasa komisyonu oluşturarak daha demokratik olan 1960 Anayasası’nı başlattı. Aynı zamanda anayasa mahkemesi yargıçlarının ve il valilerinin doğal hukuk temelli bireysel hakları seçimlerde sağlandı.

1961 yılında Park Chung-hee, 16 Mayıs darbesi ile 1960 versiyonunu iptal etti ve 1962 yılında Üçüncü Cumhuriyet Anayasası, sözde yargısal denetim fonksiyonları gibi Amerika Birleşik Devletleri Anayasası’na ilave benzerlikler ile kabul edildi. 1972 yılında Park, yaptığı kuralları Dördüncü Cumhuriyet Anayasa ile uzattı yetkilerini (neredeyse diktatörce) temizleyerek başkana verdi ve altı yıllık görev süresince sınırsız sayıda çalışma için izin vererek Yusin Anayasası çağrısında bulundu.

Park, 1979 yılında öldürüldükten sonra Beşinci Cumhuriyet, Başkan Chun Doo-hwan döneminde 1980 Anayasası ile başladı. Cumhurbaşkanının yetkilerine biraz sınırlama getirildi ve o, yedi yıllık dönem sonrasında yeniden seçimlerden men edildi.

1987 demokrasi yanlısı protestolar (Haziran Demokrasi Hareketi) ile Altıncı Cumhuriyet için 1988 Anayasası kabul edildi. Anayasa tasarısı, Roh Tae-Woo cumhurbaşkanı olarak göreve başladığı 25 Şubat 1988 tarihinde yürürlüğe girdi, 12 Ekim 1987 tarihinde Millet Meclisi’nden geçti ve 28 Ekim'deki ulusal bir referandumda yüzde 93 ile onaylandı.

Yapısı
Bir önsözden 130 makale ve ek hükümlerinden oluşan anayasa, başkan ve seçilmiş bir başbakan tarafından yönetilen bir yürütme sağlamaktadır, tek kamaralı bir yasama Millet Meclisi olarak adlandırılır ve Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve alt mahkemelerden oluşur.

Başkan doğrudan halkoyuyla seçilir ve süre beş yıllık tek bir dönem ile sınırlıdır. Başbakan, Millet Meclisi onayıyla Cumhurbaşkanı tarafından atanır. Anayasa'da gerekli olmasa da Cumhurbaşkanı da kabine üyelerini atar. Devlet Başkanı Kim Dae-jung, kabine sistemini değiştirmiştir.

Millet Meclisi, dört yıllık bir dönem için seçilirken en az 200 (halen 300) üyeden oluşur. Yargıtay başkanı, adalet başkanı tarafından atanır ve Millet Meclisi onayı ile ana adalet tavsiyesi üzerine cumhurbaşkanı tarafından 13 diğer yargıç atanabilir. Cumhurbaşkanı altı yıllık dönem için hizmet vermektedir.

Anayasa, "Kore Yarımadası ve komşu adaların" ve Kore Cumhuriyeti‘nin birleşmesini talep etme ve formüle etme ve özgürlük ilkelerine dayalı barışçı birleşme politikasını yürütecektir." ifadeleriyle oluşturulan kendi bölgelerindeki Güney Kore demokratik cumhuriyetini açıklamaktadır. Burada "özgürlük ve demokrasi"nin Kore'de ne anlama geldiği üzerinde anlaşmazlıklar çıkmıştır, ancak anayasa liberal demokraside kullanılan (자유 민주적 기본 질서) kelimesinin doğrudan çevirisini kullanmıştır.

Bireysel Haklar
Güney Kore Haklar Bildirgesi (veya temel hak) Anayasası, BÖLÜM 2. HAK VE VATANDAŞLARIN GÖREVLERİ (4-687) önleyici kısıtlamalar altında ya da yasayla öngörülen durumların dışında istemsiz çalışmaya maruz bırakılırsa ceza olmayabilir. Gözaltına alınan veya tutuklanan kişiler, bir avukata gitmeli ve onların hakkında aile üyeleri haberdar edilmelidir. İzin belgeleri "prosedürlere uygun" bir yargıç tarafından verilmiş olması gerekir ve suçlanan kişiler bazı durumlarda haksız tutuklama davası açabilir.

Ancak, bireysel haklar süreci hakları kısıtlayan Ulusal Güvenlik Yasası da dahil olmak üzere diğer anayasal hükümler ve önceden var olan yasalar tarafından nitelendirilir.

Ekonomik Hükümler
Madde 119’da istikrarlı ve dengeli büyüme oranları ve "gelirin uygun dağılımı" ve "ekonomik gücün kötüye" gitmesinin önlenmesi hedefleri hükümet olarak açıkça listelenmiştir. Aynı maddede "ekonomik birimler arasında uyum yoluyla ekonomiyi demokratikleştirmek" için düzenleyici hedef olan Kore geleneksel değerlerinin güçlü yaygınlığı ve siyaset ve ekonomi arasındaki yakın ilişkisi yansıtılır. Madde 125’de stratejik alan olarak dış ticarette belirlenen teşvik düzenlenecek ve hükümet tarafından koordine edilecektir.

Anayasa, çalışma koşullarının ve asgari ücretin düzenlenmesini gerektiren iş için çalışma hakkı ve görevini onaylamaktadır. İşçiler bağımsız örgütlenme, toplu görüşme ve kollektif eylem hakkına sahiptir.

Anayasa Mahkemesi
1987 değişikliğinin ardından, Anayasa Mahkemesi Eylül 1988 yılında kurulmuştur. Avrupa modeline dayanarak, toplum kuruluşları arasındaki anlaşmazlıklar, Anayasa şikayetleri bireyler, meclis soruşturması ve siyasi partilerin kapatılması tarafından açılan yasaların anayasayı belirlediği özel bir mahkemedir. Daha önce anayasalar yargı denetimiyle çeşitli formları sağlardı, ancak yargı gerçek bağımsızlığı kullanmadı.

Mahkemenin dokuz yargıcı altı yıllık yenilenebilir dönemde hizmet vermektedir. Aralık 2004 itibariyle mahkeme, anayasaya 418 yasayı bildirdi ve yaklaşık 214 hükümet eylemini iptal etti.

Kaynak

Bu konuyu yazdır

  Korea Standard Time (한국 표준시 / KST)
Yazar: edaozgul33 - 11-07-2016, Saat: 14:10 - Forum: About Korea - Yorumlar (4)

Korea Standard Time ( 한국 표준시 / KST)

[Resim: jnMngr.jpg]

Güney Kore Saati, Kore Standart Saati tarafından verilmiş ve UTC’den (Eşgüdümlü Evrensel Saat) 9 saat ileride olan (UTC+09:00) yani gece yarısı (00:00) olduğunda UTC, Kore Standart Saati sabah 9:00’u (09:00) göstermektedir. Güney Kore gün ışığından yararlanma saatine uyamaz, ancak 1988 Seoul Olimpiyatları sırasında onu da denemişlerdir. Kore Standart Saati, Japonya Standart Saati, Endonezya Doğu Standart Saati ve Yakutsk Saati aynıdır. Kuzey Kore’nin Kore Standart Saati de vardı, ama Ağustos 2015 yılında 30 dakika gerisinde olan Pyongyang Standart Saati’ni kabul etti.

Tarihi

Kore İmparatorluğu, 1908 yılında UTC’nin 8,5 saatlik önde olan standart bir saatini kabul etti. 1912 yılında Japon sömürge hükümeti, Japonya Standart Saati’ne uyum sağlamak için UTC+09:00 olarak değiştirdi. 1954 yılında eski hali UTC+08:30’a döndürüldü ve 1961 yılında yeniden UTC+09:00 olarak değiştirildi. Güney Kore’de ülkenin standart saati konusunda hükümet ve milletvekilleri arasında anlaşmazlık çıktı. Birçok milletvekili vücut ritminin geri kazanılmasına yardımcı olacağı için Kuzey Kore ile Güney Kore’nin aynı saati benimsemesi iddiasındaydı ve ayrıca dış müdahale öncesinde kullanılan saati devam ettirmek istiyorlardı. Hükümet, uluslararası ilişkilerinde yaz saati ve rahatlık uygulaması değişikliğine karşı çıktı.

Kuzey Kore, Kurtuluş Günü’ne denk gelen 15 Ağustos 2015’de UTC+08:30 saat dilimine döndüğünü duyurdu ve 1908 yılındaki aynı standart saati benimsedi.

Kaynak

Bu konuyu yazdır

  Ulchi-Freedom Guardian
Yazar: edaozgul33 - 09-07-2016, Saat: 20:54 - Forum: About Korea - Yorumlar (4)

Ulchi-Freedom Guardian

[Resim: r9DymV.jpg]

Ulchi Özgürlük Koruyucu dünyanın en büyük yıllık askeri komuta uygulamalarından biridir. Güney Kore’de düzenlenen iki yıllık uygulamalardan ikincisi UFG, bunu Anahtar Çözme /Kartal Tay uygulamaları izler, her bahar gerçekleşir.

Temmuz 1976 yılında, Birleşik Kuvvetler Komutanlığı'nın kurulması beklentisiyle her yıl yapılan Kore Cumhuriyeti (ROK) hükümeti seferberlik uygulamalarını ULCHI UNC / USFK / ELISA CPX FOCUS LENS ile birleştirdi. ULCHI-FOCUS LENS uygulaması savaş planlama, kumanda ve kontrol işlemleri, istihbarat, lojistikte iki ülke komutanları ve kurmaylarının eğitim yoluyla Kore-ABD çalışabilirliğini geliştirmek için kurumsallaştı ve personel prosedürleri Kore Cumhuriyeti’nin başarılı savunması için gerekliydi. Uygulama adı ULCHI-ÖZGÜRLÜK KORUYUCU olarak 2008 yılında değiştirildi.

UFG, 1 Ekim 1953 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri ve Kore Cumhuriyeti arasında imzalanan Kore Cumhuriyeti ve Amerika Birleşik Devletleri Karşılıklı Savunma Anlaşması'nın cesaretiyle yürütülmektedir. Uygulama, Kore Cumhuriyeti savunmasındaki birleşik bağlılık ve bölgesel barış ve güvenliği sağlamada iki ülke arasındaki tarihi ve kalıcı bir ortaklığı vurgulamaktadır.

UFG, CFC liderliğindeki savaşla mücadele uygulamasıdır. Bu, Kore Cumhuriyeti ve ABD güçleri tarafından acil operasyonların yürütülmesi için gerekli birleşik ve ortak koordinasyonu, prosedürleri, planları ve sistemleri değerlendirme sırası ve geliştirmesi için paha biçilmez bir fırsat sağlar. Kore Cumhuriyeti ve ABD, caydırıcılıkta başarısız olursa Birleşik Kuvvetler Komutanlığı buna karşı silahlı saldırıyı yenmek için Kore Cumhuriyeti’ne karşı dış saldırı eylemlerini caydırmak amacıyla Kore Cumhuriyeti ve Amerika Birleşik Devletleri hükümetleri arasındaki anlaşmaya göre Kasım 1978 yılında kurulmuştur.

Ulchi
'Ulchi' ünlü Koreli generalin son adıdır. Onun tam adı Ulchi, Munduk’tur. O, Kokuryu Ordu Komutanı (M.S 668 ile M.Ö 37’de var olan antik Kore ulusu) şefiydi. Kore tarih kitabına göre o, Soo Çin imparatorluğu zamanında başkumandan oldu. Üç yüzün üzerinde binlerce Çinli asker M.S. 612 içinde Kokuryu’ya saldırdı, ama o zaman Kokuryu’nun bu kadar askeri gücü yoktu, daha Orgeneral Ulchi Kokuryu’daydı.

Mücadele sırasında, Ulchi kaybetme taklidi için ordusuna emir verdi. Kolay bir zafer olduğunu düşünerek tepki gösteren Çin kuvvetleri, Kokuryu topraklarının içine doğru ilerledi. Yerel araziye daha aşina olduğu için Orgeneral Ulchi’nin istediği buydu. Daha sonra Soo komutanına şairane, hicivli bir mektup yazdı. Ulchi, güzel konuşan yazar ve şair idi. O, ‘Sen hiç olarak kazandın, öyleyse neden kendini korumuyorsun ve güçlerini geri almıyorsun?’ gibi birşeyler söyledi.

Düşman biraz karışıktı. Onların karışıklığından yararlanan Orgeneral Ulchi, Salsu Nehri üzerinden Soo'nun güçlerine saldırdı. Orgeneral Ulchi orada Soo’nun kuvvetlerini bekledi ve onlar nehrin yarısında iken saldırdı. Sadece yaklaşık iki bin Çinli asker olabildiğince nehri geçti. Bu, Kore'nin büyük generallerinden biri haline gelen Orgeneral Ulchi’nin Kore tarihindeki en büyük zaferlerinden biri oldu.

2009 Ulchi Özgürlük Koruyucu
ABD Kuvvetleri - Kore Cumhuriyeti ile birlikte her yıl yapılan Ulchi Özgürlük Koruyucu uygulamasında birbirini izleyen 33 başarılı uygulama oldu. Eskiden Ulchi Focus Lens, 2009 Ulchi Özgürlük Koruyucusu faydalı eğitim vermenin yanı sıra değerlendirme ve geliştirme, birleşik ve ortak koordinasyon ve prosedürleriyle Kore Cumhuriyeti savunmasında acil operasyonların yürütülmesi için gerekli plan ve sistemleri sağlayacak bir komut sonrası uygulama oldu.

Her yıl düzenli olarak planlanan etkinlik ABD güçleri ve Kore Cumhuriyeti (ROK) askeride dahil tüm hizmetleri temsil eden başlıca Kore Cumhuriyeti (ROK) birimlerinin güçlerini içerir. 10.000 'den fazla servis üyesi ülke genelinde tatbikata katılmak ve ABD servis üyelerini destekleyen komuta verirken ROK askeri özellikle ikinci tür uygulamada destekleyici bir rol üstlenmiştir. ROK tarafının destekleyici bir rol üstlenmesi, Kore Komutanlığı’nın 2012 yılında aktif hale getirmeyi planladığı OPCON’a geçiş için herkesi hazırladı.

2010 Ulchi Özgürlük Koruyucu
Kore Cumhuriyeti (ROK) Silahlı Kuvvetleri ve Amerika Birleşik Devletleri Kuvvetleri Kore ve Birleşik Kuvvetler Komutanlığı (USFK / CFC), 16 - 26 Ağustos 2010 yılında Ulchi Özgürlük Koruyucu (UFG) tatbikatı düzenledi. UFG 10, diğer tüm önemli CFC uygulamaları gibi saldırganlığı caydırmak için İttifak'ın yeteneğini geliştirme amacıyla tasarlanmıştır ve caydırıcılık başarısız olursa bu gece savaşa ROK hakim olacaktı. Bu uygulamalar, personel ve liderliğe karar verme süreçlerinde servis üyelerinin akıl hocası ve koçunun eğitime yardımcı olması için tasarlandı.

UFG her yıl yaklaşık olarak aynı zamanda gerçekleşen bir uygulamadır. İttifak Kuvvetleri, mevcut ve gelecekteki güvenlik ortamının zorluklarını karşılamak için çevik ve adaptif olmalıdır. Bu yılki UFG, İttifak’ın Kuzey Kore provokasyonlarına dahil olması, çatışma yelpazesindeki tehditlere yanıt vermesi ve hazır olmasını sağlaması için CFC liderliğinde uygulanmıştır.

Uygulama kapsamı, Kore yarımadasının oldukça ötesinde genişletilmesi ve hükümet yaklaşımının bir bütünüdür. İttifak'ın önemli komutlarına, tüm Pasifik bölgesindeki ABD ve üslerinden yaklaşık 3.000 personel katıldı, güçlendirildi. Onlara, Birleşmiş Milletler Devletleri Sevkiyatı’nda 500.000’in üzerinde Güney Kore askeri ve hükümet katılımcıları, 27.000 ABD Birleşik Kuvvetleri ve çok uluslu temsilcileri katıldı. Onlar Washington'a ve dünyadaki ABD askeri karargahına Güney Kore'deki yerlerden ulaşmayı iletişim ve bilgisayar simülasyonu ağları tarafından sağlamışlardır.

2011 Ulchi Özgürlük Koruyucu
ABD ve Güney Kore askerlerinin muharebe hazırlığını geliştirmek için Kore Cumhuriyeti - Amerika Birleşik Devletleri Birleşik Kuvvetleri Komutanlığı tarafından her yıl 16 Ağustos ayında gerçekleştirilen 10 günlük Ulchi Özgürlük Koruyucu tatbikatı başladı. Onbinlerce ABD ve Güney Kore askeri bilgisayar destekli simülasyon komuta uygulaması için Güney Kore başkenti Seoul çevresinde harekete geçti.

Yetkililer, Ulchi Özgürlük Koruyucu’nun rutin ve savunma odaklı olduğunu söyledi, tüm komutların uygulamalarındaki gibi. Üst düzey liderlerinin karar verme yeteneklerinin egzersiz yaparken eğitim hizmeti üyeleri tarafından Güney Kore savunma ittifakının yeteneğini geliştirmek için tasarlanmıştır.

Birleşik Kuvvetler Komutanlığı komutanı Ordu Orgenerali James D. Thurman, Ulchi Özgürlük Koruyucu 2011’de temel görev ve kritik destek görevlerini değerlendirmek için birleşik ve müşterek kuvvetler için "büyük bir fırsat" sunan zorlu bir uygulama olduğunu söyledi.

Kore-ABD Birleşik Kuvvetleri Komutanlığı liderliğindeki uygulamanın her düzeyde tam spektrumlu askeri operasyonların eğitimi için komutanlar ve personele bir fırsat sağlar. Uygulama sırasında, 8 ABD ordusu başka bir görev faaliyeti merkezine taşındı ve ortak bir görev gücü merkezini kurdu.

Ulchi Özgürlük Koruyucu uygulaması, Güney Kore karşısında yoğun bir eğitim ile iki hafta sonra 26 Ağustos 2011’de bitti. Bilgisayarlı simülasyon uygulaması, Güney Kore birleşik savunma ekibinin savaşta mücadele becerilerini geliştirmek için her yaz düzenlenmektedir.

2012 Ulchi Özgürlük Koruyucu
Her sene yapılan Ulchi Özgürlük Koruyucu uygulaması 20-31 Ağustos 2012 yılında gerçekleşti. Savunma Bakanlığı, Asya-Pasifik bölgesine doğru odaklanınca UFG uygulamaları her zamankinden daha önemli hale geldi. UFG 12, bölgede ABD kararlılığını göstermek ve Kore/ABD ilişkisini geliştirmek için harbe hazırlık ve ortak/ birleşik çalışabilirlik için bir fırsat sundu.

Askerler, Denizciler, Havacılar, Deniz Piyadeleri ve Pasifik Komutanlığı ile birlikte Kore boyunca Sahil Güvenlik Güçleri ve ABD genelindeki yerlerde faaliyet gösteren UFG 12 dünyanın en büyük ortak çalışanlarının yönettiği uygulamalardan biriydi. UFG 12 birleşik takımının gelişmiş organizasyon yapılarını geliştirmek ve komuta ve kontrol ilişkilerini geliştirmek için bir fırsat sağlar.

Güney Kore’de 2012 Ulchi Özgürlük Koruyucu uygulaması sırasındaki ittifakta Amerika Birleşik Devletleri Ordusu askerleri, Kore Cumhuriyeti - ABD’yi desteklemek için Hawaii, California, Maryland, Alabama ve Utah da dahil olmak üzere 50 eyalette binlerce mil uçtu. Konunun uzmanları, PhDs, bakım ekipleri, jandarma ve gözlemci kontrolörleri sadece bu yılki Ulchi Özgürlük Koruyucularına eklenen beceri setlerinden birkaçıdır.

UFG 12, Pasifik operasyonu alanı boyunca yeteneklerini doğrulamak için USARPAC Acil Komuta için bir fırsat sağladı. Bu zorunlu askerler operasyonlara katılıp stratejik düzeyde düşünerek ve kendi iç sistemlerini geliştirmek için bir şeyler yaparak devam ettiler.

2013 Ulchi Özgürlük Koruyucu
Kore Cumhuriyeti - ABD Birleşik Kuvvetler Komutanlığı 19 Ağustos ile 30 Ağustos’ta her yıl yapılan Ulchi Özgürlük Koruyucu tatbikatını düzenledi. Kore Cumhuriyeti ve ABD, UFG genelinde çeşitli sitelerde barındırılan bu yılki eğitim etkinliğine katılan bilgisayar simülasyonlarının birleşik planlama, askeri istihbarat, lojistik ve komuta ve kontrol işlemlerinin hem de ulusları kendi karar verme yetenekleri ve eğitimli komutanları uygulamasına üst düzey liderleri izin verdi. UFG da Kore ve ABD’yi değerlendirmek ve Birleşik Uzay Operasyonları da dahil olmak üzere ortak hava koordinasyon usullerini, planlarını ve sistemlerini geliştirmek için izin verdi.

Kore Cumhuriyeti ve Amerika Birleşik Devletleri servis üyeleri ve sivilleri de tatbikata katıldı. Katılımcılar; Kore yarımadasından, Pasifik bölgesindeki başka bir yerden ve ABD’den geldi.

Tarafsız Milletler Denetleme Komisyonu gözlemcileri Ateşkes Anlaşması ile uyumlu olduğundan emin olmak için uygulamayı izledi. Yedi Birleşmiş Milletler Komutanlığı devleti: Avustralya, Kanada, Danimarka, Fransa, Birleşik Krallık, Yeni Zelanda ve Norveç bu yıl katıldı. UNC Askeri Ateşkes Komisyonu uygulama tarihleri ve rutin eğitim doğası hakkında Panmunjom’da Kore Halk Ordusu’nu bilgilendirdi.

2014 Ulchi Özgürlük Koruyucu
Ulchi Özgürlük Koruyucu 2014, her yıl yapılan 10 günlük bilgisayarlı komuta ve kontrol uygulaması 20 Ağustos 2014’te başladı. 8. Alan İdamesi Komutanlığı’ndan 25'den fazla Hawaii merkezli asker, birleşik ve ortak eğitim için Pasifik boyunca 30.000 ABD askeri ve 50.000 Güney Koreli asker katıldı.

Bu yılki eğitim etkinliğine katılan bilgisayar simülasyonları Kore Cumhuriyeti ve ABD genelinde çeşitli sitelerde barındırıldı. UFG üst düzey liderleri, birleşik planlama, askeri istihbarat, lojistik ve komuta ve kontrol işlemleri, kendi karar verme yetenekleriyle eğitimli komutanlar ve kurmaylar uygulamaya izin verdi. UFG da Kore ve ABD’yi değerlendirmek ve Birleşik Uzay Operasyonları da dahil olmak üzere ortak hava koordinasyon usullerini, planlarını ve sistemlerini geliştirmek için izin verdi.

Birleşik Kuvvetler Komutanı Orgeneral Curtis M. Scaparrotti: "Bu yılki UFG 14 (Ulchi Özgürlük Koruyucu 2014) eğitim tatbikatı, 10 Birleşmiş Milletler Sevkiyatı devletleri üyelerini içermektedir. UFG 14’e katıldıkları için onlar, ittifak ortaklıkları ve takım çalışmasının önemini vurgulamaktadır." ‘’Ortak bir anlayışla en iyi Kore Cumhuriyeti savunmasını desteklersek ve biz birlikte çalışabilirliği geliştirmeye devam edebilirsek eğer bu önemli bir kilometre taşı olacaktır.’’ dedi.

UFG 2014’e katılması planlanan 10 Birleşmiş Milletler devletleri şunlardır: Avustralya, Kanada, Kolombiya, Danimarka, Fransa, İtalya, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç ve Birleşik Krallık. Buna ek olarak, Tarafsız Milletler Gözetim Komisyonu gözlemcileri Güney Kore Devleti Restorasyonu (1953) için Ateşkes Anlaşması ile uyumlu olduğundan emin olmak için uygulamayı izlemiştir.

2015 Ulchi Özgürlük Koruyucu
Kore Cumhuriyeti - Amerika Birleşik Devletleri Birleşik Kuvvetleri Komutanlığı, 17 Ağustos - 28 Ağustos’ta her yıl yapılan Ulchi Özgürlük Koruyucu 2015 uygulamasını yürütmüştür. UFG, CRC’de hazır oldukları bölgeyi geliştirip korumak ve Kore yarımadasındaki istikrarı korumak için tasarlanmış rutin ve savunma odaklı uygulamadır. UFG, aylar önceden planlanan ve herhangi bir mevcut dünya olaylarına bağlı değildir. ABD güçleri, Kore askerinin tüm hizmetlerini temsil eden kuvvetler ve Kore hükümeti katılımcıları katılmıştır.

Avustralya, Kanada, Kolombiya, Danimarka, Fransa, Yeni Zelanda ve Birleşik Krallık da dahil olmak üzere UFC 2015’e katılması planlanan yedi Birleşmiş Milletler Komutanlığı sevk devletleridir. Buna ek olarak Tarafsız Milletler Gözetim Komisyonu, Ateşkes Anlaşması ile uyumlu olduğundan emin olmak için uygulamayı izlemiştir.

Panmunjom misyonu aracılığıyla, Birleşmiş Milletler Komutanlığı Askeri Ateşkes Komisyonu uygulama tarihlerini ve rutin eğitim olmayan provokatif doğasını Kuzey Kore Halk Ordusu’na bildirdi.

Kuzey Kore, ortak ABD- Güney Kore uygulamalarına cevaben "en güçlü askeri karşı koyma" almak için söz verdi. Tatbikatlara katılanları sayısı 80.000’ne kadar ABD ve Güney Kore kuvvetlerini buldu. Güney Kore Devlet Başkanı Park Geun-hye, Kore Yarımadası'nda güçlü bir askeri hazırlık için çağrıda bulundu. Park: "Ancak, Kuzey Kore askeri tehditlerine devam ederek ve her yıl Ulchi uygulamasının özünü kınayarak, çarpıtmaktadır.’’ dedi.

Kaynak

Bu konuyu yazdır

  Korean Customs and Beliefs
Yazar: sehr-i - 08-07-2016, Saat: 23:46 - Forum: About Korea - Yorumlar (6)

Korean Customs and Beliefs

[Resim: 2o59f.jpg]

Kore Hükümeti iki farklı ülkeye bölünmüş olsa dahi, geleneksel kültür ve örfler her iki ülke tarafından paylaşılmış. Müzik, dans, resim, edebiyat ve zanaat Kore kültürünün önemli parçalarıdır. Kore halkının gelenekleri bu maddelerle detaylı olarak konu edildi.

Kültürleri ile Birleşmiş, Sınırları ile Ayrılmış Kore
1948’ e kadar, Kore dünya haritasında tek bir ülkeydi fakat politikal huzursuzluklar, farklı politik ideolojiler ile tek bölgede iki ülkeye bölünmelerini sonuçladı. Bununla beraber, bölgenin kültürü ve geleneksel değerleri ile hala her iki ülke de bağlıdır. Kore dili, her iki ülkede de konuşulur ve aynı aile sistemi her iki ülkede de takip edilir. Aynı politik durumda olmayan Kuzey Kore’ye göre esnek bir politik yapıya sahip olması sebebiyle büyük çoğunlukla Güney Kore’de küreselleşme aile modellerinde ve sosyal yapıda bazı değişiklikler meydana getirdi. İyi ve eski alışkanlıkların kolay kolay bırakılamayacağı gibi, her iki ülkede de kültür ve geleneklerin derin kökleri var. Konfüçyus’un felsefi harikalığından etkilenmiş Kore inanışları aile, halk ve toplum içinde batının bireyselci ideolojisine benzemez.

Kore Ailesi
Aile, Kore toplumunun en önemli parçasıdır ve babanın ailenin başı olduğu odaklı aile yapısı sürdürülür. Aileler, babanın aile üyelerinin sağlığını, barınmasını, beslenmesini ve evlenmelerini gözetmesi gerektiği inancını Konfüçyus ve onun öğretilerini sımsıkıca takip eder. Geleneksel Kore ailelerinde hiyerarşik yapılanma belirgindir. En büyük erkek çocuk ailenin ihtiyaçları için babaya yardım eder, ona itaat eder ve kararlarını takip eder. Eski bir ekol kadınların karar verilmesine dahil olmaması ve sadece erkeklerin dış işlerle uğraşmalarını söylemektedir. Bununla beraber, bu düşünce kalıbı gitgide zamanla değişerek, kadınlar liderler, iş kadınları, yöneticiler ve öğretmenler olarak göründüler. Ailenin her üyesi için bireysel hayaller ve ihtiyaçlar ikincil ve aile refahı birinci ve baş gayedir. Konfüçyus ve öğretileri Koreliler için derin etkiye sahiptir ve bu sebepledir ki saygı, bağlılık, onur ve samimiyete inanırlar.

Kore İnançları ve Uygulamaları
Koreliler samimiyete inanırlar ve tanışırken, yemek yerken, dua ederken ya da kutlama yaparken bile protokollerin takip edilmesi oldukça önemlidir. Hadi birlikte başlığın bu kısmındaki farklı Kore görgü kurallarına bakalım.
Eğilmek Kore kültüründe el sıkışmakla eşdeğerdedir. Eğilmek tanışılan kimseye duyulan şükran ve saygının gösterilmesidir. Genç jenerasyon eğilmenin ardından birbirleriyle el sıkışarak batı kültürü ve kendi kültürlerini harmanlamıştır.
Hediyeler kültürlerinin bütünleyici bir parçası olmayı sürdürür bununla beraber, hediyeler her zaman yeterlik ve satın alınabilme gücüne göre verilir. Koreliler sıkıca karşılıklılığa inanırlar. Miktar ve rakamlar bile hediyeni değer katar, yedi şanslı bir rakam sayılır bu yüzden yedinin katlarından herhangi bir şey içtenlikle kabul edilir. Bununla beraber, Koreliler dördü uğursuz bir rakam saydıkları için dördün katlarından her hangi bir şey vermekten kaçınırlar. Kore kültüründe kırmızı, sarı ve pembe mutluluk ve refahı simgeler. Ambalaj olarak beyaz, siyah ya da gri kullanılması hatır kırıcıdır ve kaçınılmalıdır.
Kore yemekleri ve içecekleri onların kültürüne tat katar ve pirinç içkisi onlara özgü kimchi ile servis edilir. Soğuk erişte, bibimbap, bulgogi ve dakgalbi dünyaca ünlü Kore yemeklerinden bazılarıdır. Yine de sofra ve yemek yemek sıkı kuralları takip eder. Ev içinde uğurlama yoktur, eve ya da odaya girmeden önce ayakkabılar çıkarılır ve en önemlisi sadece erkek ev sahipleri içecekleri servis eder.
Budizm Kore’deki ana dindir ve onun öğretileri Kore yaşam tarzına, kültürüne ve sanatına akseder. Birçok Budist heykel, anıt ve tapınak hükümetçe Ulusal Hazineler ve Anıtlar listesine dahil edilmiştir. Yungdrung Kore Budizmi’nin baş sembolüdür ve Kore’de bu sembol tapınaklar ve dini alanların dışarısında görülebilir. Kore kültürü toprak kaplar ve seramikler olmadan tamamlanamaz. Toprak kaplar Kore’nin kültürel simgesidir ve yüzlerce binlerce yıl evvel başlamıştır. Bugün, celadoni, Kore’nin mavi sırlı toprak kabı dünyaca ünlüdür. Bu toprak kabın tarzı Koreliler tarafından Japonlara geçmiştir.
Kore'de evlilik sadece iki bireyin birleşmesi anlamına gelmez bundan başka iki ailenin ve iki farklı yaşam tarzının birleşmesidir. Çöpçatanların ( Eui Hon) yardımıyla çöpçatanlık, midilli üzerinde evlilik geçiti, aile üyelerini selamlama ( Gyobaerye), aynı bardaktan çift içişi (Hapgeunrye) ve düğün alayı (Wugwi) geleneksel Kore evliliklerinin başlıca ritüelleridir.
Geleneksel kıyafetler Kore halkının gururudur. Hanbok geleneksel Kore kıyafetine verilen isimdir. Evlilik törenlerinde, aile törenlerinde ve geleneksel festivallerde giyilir. Ayrıca Kore’de resmi hükümetin ve ulusun kıyafetidir. Her yaştan insanlar gururla bu kıyafeti giyerler çünkü bu kıyafet onların kültürünü tanıtan simgelerden biridir.

Örfleri bilmek ve anlamak önemlidir çünkü bir ülkeyi ziyaret ettiğinizde, onların kurallarında ve örflerine uymalısınız aksi halde batı uygulamaları ve örfleri Kore halkının örflerinden tamamen farklı olduğu için ziyaretiniz utanç verici bir durumla sonuçlanabilir.


Kaynak

Bu konuyu yazdır

  Choson or Joseon Dynasty
Yazar: ^^Büşra - 23-01-2016, Saat: 0:01 - Forum: About Korea - Yorumlar (7)

1910 - 1392 Choson veya Joseon Hanedanlığı /Choson or Joseon Dynasty 조선국 朝鮮 1392 - 1910

[Resim: 26DAi.gif]

Yi Seong-gye olarak dünyaya gelen Kral Taejo kurucusudur, Joseon Hanedanı'nın erken dönem ilk kralıdır.

[Resim: 26Jfd.jpg]

Joseon (Choson) Hanedanı video
518 yılı (1392-1910), Choson Hanedanlığı olarak en uzun ömürlü ulustur.Kurucusu Yi Song-gye, hanedan adını Taejo ("Büyük Projenitör") olarak değiştirdi ve Hanyang’a (Seul)başkenti taşındı.Antik Choson Krallığı ardından hanedanın adı değişti.Koryo Hanedanlığı Wang ailesinin üstünlüğüyle sona erdi ve Yi ailesinin Chonju branşında yerini aldı.Bu aile adına değinilen Choson Hanedanlığı’na genellikle yanlışlıkla Yi Hanedanı da denir.

[Resim: 26DAj.jpg]

Tano Günü'nde kadınlar, Shin Yun-bok tarafından, 19. yüzyılın başlarında
Diplomatik ilişkiler Ming Çin ile yenilenmiş ve kuzey göçebe kabileleri ile çatışmalar çözülmüştür.Kral Sejong döneminde (1418-1450) bölge; Amnok ve Tuman nehirlerine, Kuzey Kore'nin bugünkü kuzey sınırına uzatıldı.O zamanandan bu zamana ülke temelde değişmeden bu yüzyıla kadar gelmiş ve sekiz ile ayrılmıştır.Bölgesel başkentler her ilde kurulmuş ve il orduları,deniz kuvvetleri kuruldu. Bir sistem olarak işaret ateşi haberleşme siteleri ve posta aktarma istasyonları da krallık boyunca mesajları aktarmak için bir dizi sistem olarak kuruldu.

Kaesong (Seoul) başkentini taşıdıktan sonra 1398 yılında Kyongbokkung Sarayı'ndaki taht Kral Taejo tarafından inşa edilmiş.)
Konfüçyüsçülük;Budizm lehine dönüşen, egemen siyasi ve sosyal bir güç olarak ortaya çıktı.Konfüçyüsçülüğün sıkı sosyal hiyerarşisi ardından Kraliyet ailesiyle beraber zirvesinde bulunur,bunun altında Koryo Hanedanlığı’ndan beri var olan aristokrat yangban sınıf olurdu.Aşağıda bulunan halk da, çiftçiler ve balıkçılar gibiydi.Vergi ve kiralar katlanılmaz büyüdü, yüzyıllar boyunca bu insanlar kendi haklarını ve statüsünü kaybetmişti.Kümenin alt tarafında dışlanmış, istenmeyen mesleklerde istihdam edilmiş halk ve köleler vardı artık.

[Resim: 26DAe.jpg]

Joseon fotoğrafları, video
Hükümetin sistemi Kral T'aejo tarafından kurulan ve onun halefleri tarafından yürütülen, danışmanlar ve bölüm bakanlarından oluşurdu.Nihai otorite kral olsada her seviyeden bulunan bakanların da önerilerileri alınırdı.Hükümet yetkilileri kendi rütbesine göre arazi alırdı.Arazi kıt olunca, maaş ödemesi de yapılmıştır.Tüm arazi resmen krala ait olmasına rağmen, kârı onlara ayrılan parseller üzerinden kira toplamak ve köle korumak için izin verildi.Yüzyıllar boyunca, özel holdinglerin güç ve seçkin yangban itibarını artırmak için kralın kaldıracı kuvveti azaltılarak büyük oranda büyüdü.
Devlet hizmeti için eğitimli genç erkeklerin oldukça büyük bir güç havuzunda sigortalanması için, ilave kamu ve özel okullar kuruldu,sivil hizmet, askeri ve diğer alanlarda sınavlar tesis edildi.Konfüçyüs geleneğinde büyük önem verilen eğitim üzerine yerleştirildiler,bunun nihai sonucu olarak içerden bir konum,rütbe ve hepsinin etkisi olarak güç ve mülkiyet elde ettiler.Sıkı Confucianist sistem hanedanının ilk iki yüzyılı boyunca iyi gitmiş gibi görünüyordu,kamu görevlilerinin bütünlüğü yüksek bir oranda kalmıştı.Ancak Idealizm tarafından gelen sarsıcı bulunan milliyetçilik güçlüydü ve ülkenin refahı birincildi.Bu vurgulu hareketin yerleştirilen,sanat kaligrafi, resim,porselen gibi ulusal geçmişleri, bilimsel eserleri, teknoloji, tıp çıkışını, bilgi yaymak için matbaa kullanımını ve bunlara duyulan ilgiyi besledi.Kore'nin en gurur verici başarılarından biri, yerli han'gul alfabesinin Kral Sejong tarafından 1446 yılında yürürlüğe girmiş olmasıydı.

[Resim: 26JgA.jpg]
Koreli giysileri video

Sonunda, yangban sınıfı kralın müsamahasından olumlu anlamda etkilendi. 1498 ve 1545 yılları arasında dört büyük edebiyatçı bundan arınması gerektiğini vurguladı.Buna karşılık diğerleri çiftliklerindeki atalarının evlerinde hayata devam ederken, birçok bilim adamı inceleme için Sowon’a (özel akademiler)gitti.1500'ler de aşırı vergi yükü karşısında bir dizi köylü ayaklanmaları,eşkıyalar ortaya çıktığı görüldü ve arazideki yoğun yangbanlar, ve alt sınıfların bozulan sosyal durumu gibi sorunlarda.
Ardından, Kore kıyısındaki Japon baskınlarından yaklaşık iki asır sonra, 1443 yılında imzalanan resmi bir antlaşmayla ticari organize ve yarımadanın güneydoğu köşesinde üç bağlantı noktası açıldı. Kore ticareti hükümet ajanları tarafından denetlenilen;Japonya ticaret Tsushima Lordu’adıyla kontrol edilir.Kore'den ticaret öğeleri büyük ölçüde, tarımsal el sanatları, sanatsal ve dini alanda idi; Japonya'dan da hammadde ve gümüş geldi.

[Resim: 26Jgy.jpg]
Imjin Savaşı (1592-1598)
1592 Chinju (Jinju) savaşı video

Imjin Savaşı (1592-1598), aynı zamanda Hideyoshi'nin istilaları olarak da bilinen bu savaş, Kore tarihinin en feci dönemlerinden biriydi.Kısa bir süre Japonya'da kontrollü konsolideden sonra,büyük genel Toyotomi Hideyoshi, tüm Asya’nın hükümdarı olmak için bir girişimde bulunarak Çin'i işgal etmeye karar verdi.Çin'e giden en kolay yol Kore Yarımadası'ndan geçiyordu.Yardım almak ya da engelsiz geçiş için Kore kralından istekde bulundu.Kore Ming Hanedanı ile güçlü diplomatik ilişkileri vardı ama kral reddetti.Kore'ye bir ders vermek için Japon birlikleri tam bir askeri güçle Nisan 1592 yılında Kore’ye saldırdı. Ordunun güçlendirilmesi için çağrıda bulunulsada Kore hükümeti bir şey yapamadı ve Japonya savaşı sertleştirilmiş birlikleriyle zorlu mücadele sırasında Kore neredeyse savunmasız kalmıştı.ldu.Japon birlikleri, Kral Sonjo’nu kaçmaya zorlayarak, iki hafta içinde başkente kadar gitti.Birkaç hafta sonra Japonlar P’yongyang!a vardı.Birkaç güçlendirilmiş güney şehri dışında, Kore muhalefet yerel yangban önderliğinde büyük ölçüde alelacele organize bir kararla asker oluşuyordu. Japon tüfeklere karşı (daha önce Koreliler tarafından hiç görülmemiş Portekizli modellerin kopyası), onlar okları, toplar ve patlayıcılarıyla cesurca direndi, yine de neredeyse her karşılaşmada kaybetti. Son olarak, Korelilere yardım etmek için büyük Ming kuvvetlerinin gelişini takiben, Japonya yavaş yavaş güney kıyısına çekildi.Barış görüşmeleri bir anlaşma ile Çin ve Japon arasında gerçekleşti; Çatışmalar 1596 yılına kadar devam etti.1597 yılında birleştirilen Kore ve Çin orduları iki güney illerinde sınırlı,bir büyük ikinci işgali de vardı. Yine Kore, büyük bir can ve mal kayıbına uğradı.

[Resim: 26Jgz.jpg]
Koreli bayan saç modeli video

Joseon Hanedanlığı Antik çağlardan
Kore'nin gururu, onun donanması idi.1592 yılında olduğu gibi, 1597-1598 Koreliler için çok büyük deniz zaferleri görüldü.Kobuksonı tanıttı ve bunu iyi kullanmak için kurallar konuldu.Kabaca anlatımla, son derece manevra kabiliyeti olan, aplumbağa şekilli bir küçük ahşap savaş gemisidir.Toplar her iki tarafına monte edilmiş, ve katkılı metal plakalarla düşmanı vazgeçirmek için tasrlanmış olan kambur tepesine sahiptir.Yelken ya da kürek tarafından taşınır, etrafında dart ve 5 Japon teknesinden daha büyük ,daha ağır bu gemiler tekneleri bezdirmeye başladı.Amiral Yi Sun-shin önderliğindeki Kore donanması bir düzine tedarik ettiği ve asker taşıyıcıları batıran gemileriyle, Japon yarımadalarının ikmal hatlarını sakatlanmış.1598 yılında Hideyoshi öldü ve Japon savaşı bitirmeye ve eve dönmeye karar verdi. 1598 Kasım son büyük deniz savaşı sırasında, Amiral Yi de öldürüldü.
Bu çatışma boyunca, Japonlar kadınlara tecavüz etti,ülkeyi talan ve yağma etmişti.Bitkiler yerle bir edildi,binalar yandı,hareket edebilen tüm hazineler ve diğer nesneleri imha ettiler.Kore'nin en değerli kültür varlıklarının büyük bir kısmı kaybedildi.Hükümet,büyük ölçüde ekonomi darmadağın oldu, zayıfladı ve kıtlıkla sonuçlandı.Çin aynı zamanda düşüşe geçti ve ekonomik gerileme yaşadı.Ne yazık ki Kore, Çin’li askerlerin de Çin'e dönüşlerinde savaştan sonra ülkeyi yağmalamalarından da etkilendi. Ancak Japonya bu savaştan ayrılmada çok daha iyi sayılırdı.O Çin'in nüfuzu hedefine ulaşamamış olmasına rağmen, ekonomisini artırdı ve Hideyoshi'nin halefi olan Tokugawa Ieyasu altında ülkeyi katılaşmaya itmesinde yardımcı oldu.Geri çekilirken Japon bilim adamları, esnaf, sanatkârlar kitaplar dahil olmak üzere birçok dini,sanat objelerini,aldılar.Buraya isteksiz göçmen olarak gelen insanlarsa Japonca öğrenmeye başlardı,çünkü Japonya, dinsel, kültürel, sanatsal ve akımlar ölçüsündede o yüzyıllarda gelişmiş bulunuyordu.1600'lerin, ticaret ve zaman zaman diplomatik borsalarıda olan bu gelişmelerde devam etti ve 1800'lere kadar da devam etti.

Boğucu odada işgal edilen temiz hava gibi, bilim adamları ve bürokratların dar kafalı gelenekçiliklerine canlı bir alternatif ortaya çıktı. Silhak ("pratik öğrenme," ya da pragmatizm bu sorunlar ve Konfüçyüsçülük dışındaki doktrinleri kabul eden pratik çözümler önerdi) idi.
Bu kurulu düzene bir meydan okumaydı.Yeni fikirler Kore'nin bazı sorunlarını çözmeye yardımcı olmak için sert sınıf sistemini gevşeterek toprağın adil biçimde yeniden dağıtılmasını, hükümet yerine sınıfların liyakat ile hizmetinde, eğitimde fırsat eşitliği için S6hak ("Batı öğrenme") girişli fikirlerin giderilmesini önerdi.

Dış İletişim
Katoliklik kılığı adı altında batılı fikirler, 1700'lerin ilk yıllarında Kore'yi etkiledi.Pekin elçileri ise o dönemde alınan Orta Krallık kitaplarını geri getirdi.Bazı âlimler, bu yeni gelen batılı fikirlerle ilgilenmeye başladı, ama hükümet kurulmuştu,etik ve felsefi düzene bunların uygulanması zorlukları korkusuyla bu 'Batı öğrenme ile temas cesareti’ durdu.Bir Çinli rahip 1784 yılında Kore'ye girmiş ve bir Fransız rahip için 1836 yılında inananların büyüyen topluluğunda yayıldı. Hıristiyanların çoğu sık sık zulümlerle öldü.

[Resim: 26Jbw.jpg]

Kore'yi anlatan ilk Avrupalı kitabının Hendrik Hamel erken baskısı
Kore'nin Batı'ya (getirdiklerine) maruz kalması sadece bu dini temaslarla olmadı.
Muhtemelen Orta Doğu'dan gelen kara ticaret yollarının aracılığıyla Birleşmiş Shilla döneminde de yabancı temaslar olduğunun kanıtları var. Bildirildiğine göre Lizbon’dan Japonya'ya giden bir Portekizli tüccar çıkan fırtına sırasında 1577 yılında Kore kıyısına indi.
Birkaç yıl sonra, Portekizli rahip Gregory de Cespedes, Imjin Savaşı'nın ilk kış aylarında Japon askerleriyle Kore'ye geldi.1627 yılında, Weltevree adında yalnız bir Hollandalı güneydoğu kıyısında gemisiyle alabora oldu ve svaş bilgi ve silahlarının üretiminin Kore mahkemesi tarafından hizmetine alındı.Yirmi altı yıl sonra, 36 Hollandalı denizci Cheju-do adasında karaya ayak bastı.13 yıldır esir tutulduktan sonra hayatta kalanlar Japonya'ya kaçtı. Geminin sekreteri, Hendrik Hamel daha sonra Kore hakkında ilk Batılı kitabı yazdı.1832 ticaret gemileri,bazen Kore sularına da giren savaş gemileri yüzünden ticari ilişkiler nedeniyle tahkikat yapıldı ve sahil gözlemlenmemiştir.Ama Batı ile ciddi temaslar1866’ya kadar değişmemiştir.Rusya diplomatik ilişkiler istedi ve bağımsız bir Alman girişimci de ülke için ticaret izni istedi; Her ikiside reddedildi.Aynı yıl Amerikalı savaş gemisi ticari ilişkiler talebiyle P'yongyang kapılarına Taedong Nehri'ne kadar gitti.Bu yaklaşım, bir kaç yıl önce Japonya'yanın kapısını açarak başarılı olmasına rağmen, gemi nehrin ortasında bir yerde karaya oturmasıyla Koreliler gemidekileri öldürmeden gemiyi yaktı.1866 yılında ayrı bir olayda ise Fransız misyonerlerin faaliyetlerini yürütmesine karşılık, Fransız donanması hemen istila etti ve 1869 yılında bir kaç hafta Kanghwa-do’yu elinde tuttu. Şikâyetleri hakkında ise krala gitme izni engellendi, bu ise onları memnun olamayacakları bir duruma soktu. İki yıl sonra Amerikalılar yine ticaret için ülkeyi kapılarını açmaya zorlamak adına çalışıyor,bunun için Kanghwa-do ile ilgili konularla ortaya çıkmıştı. Sınırlı askeri çatışmalar sonrasında geri çekildiler. Japonlar Korelilerin savunmasını test etmek için 1875 yılında geldi ve Kanghwa-do ‘da minör askeri karşılaşmalarında devreye girdi.Yürürlükte değişiklik için sonaraki yıl yeniden döndüler Inchon, Pusan ve Wonsan limanlarını açarak, eşit olmayan bir Kanghwa Antlaşması yağıldı , yabancı uluslarla ilk modern ticaret anlaşması imzalamak için Kore'yi zorladılar.

Choson Topluluğu Dört Kast
[Resim: 26DAk.jpg]
Choson Döneminde dört kalıtsal gruptan oluşan bir kast sistemi vardı.Üstünde yangban olarak çağırılan (ayırt edici siyah at kılı şapka ve beyaz elbiseler ile yukarıdaki fotoğraf) elitler vardı.Çoğu toprak sahibi ve okuyup,Çince karakterleri yazabilirdi.Onlar hükümet ve kendileri için vergi,kira toplarlardı.Nadiren Konfüçyüs alimler, olmak için çalışıyor ve üç çizgili Sijo şiir yazma, Konfüçyüs sınavları geçerek hükümet yetkilileri olma, vergi ya da sağlanan bedelli askerlikten yararlanma hakkına sahiplerdi.Onların durumu kendi gayrimenkulünün büyüklüğü ve destekleyecek cariyelerin sayısına bağlıydı.Cariyeleri ve yangban çocukları devlet sınavlarına bırakıldı ve alt kastlar bu durumda ezildi.Hükümet Yangban grupların bölgesel çizgilerini belirledi yinede onlar bugün bile hala siyasetin bir parçası.
Sanatçı Shin Yoon-Bok tarafından yangban ve Joseon bayanlar videosu
Yangban sınıfı altında chungin veya orta insanlar, tüccarlar, memurlar ve yerel hakimler vardı.Sangmin sıradan insanlar, çiftçiler, balıkçılardı.Onlar % 50 gibi yüksek bir orandaydılar ve zorunlu askerlik yapacak, çalışmaya tabi olarak vergi ödemek zorunda kalacaklardı.Doğan düşük konum ise chonmin yada kölelerdi.Köleler hiçbir aileye mensup değildi sadece adı vardı ve onların çocuklarından birçoğu dağlarda eşkıya çeteleri oluşturarak kaçtı. Kölelik 1897 yılına kadar devem etti. Japonya'daki burakumin gibi başka bir grup, Pakchong kasapları,mezar kazıcılarına aitti.Bunlar şehir dışında oradaki özel bölümlerinde yaşayan ve farklı giysiler giymek zorunda kalan insanlardı.Kisaeng (kadın eğlence) grubu ilk kezGoryeo Hanedanlığı döneminde ortaya çıktı ve dans, şiir,şarkı eğitimi almış kızlardı.Onlar yeteneklerine rağmen, chonmin kast grubunun bir parçası oluyorlardı.Bunlar sonradan 17.yy civarında cariye sahibi olmak isteyenler tarafından zirveye ulaştırıldı.

Kisaeng hakkında video

[Resim: 26DAf.jpg]

Japon etkisini kırmak için Çin, Kore'yi Batılı ülkeler ile ilişkiler kurmak için ikna etti.1882 yılında, Kore'yi, Amerika Birleşik Devletleri ile ilk diplomatik antlaşmasını imzalattı.Önümüzdeki dört yıl boyunca, benzer anlaşmalarla İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya ve Rusya gibi diğer Batılı ülkelerle de kurduğu ekonomik ilişkiler büyüdü.Kore'nin kapıları açılmış ve şu iki yılda diplomatlar, işadamları ve misyonerler bu daha önceden bilinmeyen ülkeye sızmayı başardı.


Bu konuyu yazdır

  Canada Relations With South Korea
Yazar: Aralidia - 08-01-2016, Saat: 23:05 - Forum: About Korea - Yorumlar (4)

Güney Kore İle Kanada İlişkileri

[Resim: f46A06s.jpg]

Kore-Kanada ilişkileri, Kanadalı misyoner James Scartch Gale'in Toronto'dan Kore'ye gönderildiği 1888 tarihine uzanır. Hazırladığı ilk İngilizce-Korece sözlük ile tanınan Gale, aynı zamanda incil'in ilk Kore çevirisini hazırlamış ve önemli ilk İngilizce dil tarihini yazmıştır. Tanınan bilgin ve hayırsever Dr. Oliver Avison; Kral Gojong'un kişisel doktoruydu, Seoul'daki Kıdem Hastanesinin ve daha sonradan Yonsei Üniversitesi olan tıp kolejinin kurucusuydu. Ontario Guelph'dan Dr. Francis Schofield, 1919'da Japon sömürge yönetimine karşı Bağımsızlık Hareketine katılarak ulusal bir kahraman oldu. Dr. Schofield Kore Ulusal Mezarlığı'nın vatanseverler bölümünde gömülü olan tek yabancıdır.

Kanada'nın Kore'yle resmi bağlantıları 1947 yılında, Kanada'nın Birleşmiş Milletler Komisyonu serbest seçim denetlemesine katılmasıyla gerçekleşmiştir. Bunu 1949 yılında, Kore Cumhuriyeti'nin resmi olarak tanınması izlemiştir. Kanada; 1950-53 yılları arasındaki Kore Savaşı'nda Birleşmiş Milletler Komutanlığı'na 26,791 asker ve üçüncü en büyük birlik ile katkıda bulunmuş ve 516 kayıp vermiştir. Kanada Kore Savaşı'nın sonuna kadar, UNC Askeri Ateşkes Komisyonu ve BM Komutanlığı'nda devam eden varlığı sayesinde Kore yarımadasındaki güvenliğe katkıda bulunmuştur. Kanada ve Kore arasındaki resmi diplomatik ilişkiler 1963 yılında başlamıştır ve bundan 10 yıl sonra Kanada Güney Kore'de Elçilik açmıştır. 2013'de, Kanada - Kore resmi diplomatik ilişkilerinin 50. yıldönümü kutlanmıştır. İki ülkede de 2013; Kanada'da Kore Yılı, Kore'de Kanada Yılı olarak belirlenmiştir. Aynı zamanda 2013'de; Kore Savaşı Ateşkesi'nin 60. yıldönümü olarak belirlenmiştir. Kanada ve Kore; ülkelerin ikili ilişkilerinde belirleyici olan Kore Savaşı esnasında oluşan dostluk bağlarını vurgulayan ikili ve çok yönlü birçok anma töreni ve etkinliklere katılmışlardır. Kanada; aktif savaşın bitiş tarihi olan 27 Temmuz 2013'de, Kore Savaşı Gazileri Onuruna Anma Günü düzenlemiştir.

Güney Kore; hızlı kalkınması, demokratik evrimi ve büyüyen bölgesel ve uluslararası önemi ile birlikte 1991'de Birleşmiş Milletler'e katılmış ve 2010 yılında; silahların kontrolü, silahsızlanma, barışı koruma ve kalkınma yardımı gibi bir dizi alanda Kanada ve Kore arasındaki işbirliğini arttıran OECD Kalkınma Yardımı Komitesi'ne katılmıştır. Bunlara ek olarak iki ülke birlikte; ASEAN Bölgesel Forumu (ARF), Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Forumu, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ve Dünya Ticaret Örgütü (WTO)ne üyelerdir.


Çeviri: Aralidia

Bu konuyu yazdır

  The Park Chung Hee Regime in South Korea
Yazar: Aralidia - 21-12-2015, Saat: 0:21 - Forum: About Korea - Yorumlar (6)

The Park Chung Hee Regime in South Korea

Güney Kore'de Park Chung Hee Rejimi

[Resim: TKvIhgx.jpg]

Park Chung Hee; 1917 yılında Kore'nin güneydoğusundaki Taegu yakınında Sonsangun köyünde doğdu. Fakir bir ailenin yedinci çocuğuydu; babası bazen Japon işgali altında sulh yargıcı olarak görev alıyordu. Park, mülakatları geçerek liseye giriş hakkı kazandı. Lisenin ardından Japon ordusuna girmeden önce bir süreliğine öğretmenlik yaptı. Japonya Kukla Devleti Mançurya'da bulunan Manchukuo'da 2 yıllık eğitim programına hak kazandı, sınıfının en iyisi olarak mezun oldu. Park daha sonra Tokyo Harp Okulu'ndaki iki yıllık eğitim için seçildi. Manchukuo'daki Japonya Hükümeti'nin ekonomik kalkınma programı deneyimleri, düşünce yapısını güçlü bir şekilde etkiledi. Park, Japonca Okamoto Minoru ismini aldı ve bir Japon olarak saygı gördü.

Park'ın politik ideolojisi karışıktır. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Güney Kore ordusu içinde düzenlenen bir komünist yapılanmaya katıldı ve ölüm cezasına çarptırıldı fakat yetkililerle yaptığı işbirliği sonucunda cezası ertelendi. Kore Savaşı sırasında, Güney Kore ordusunda görev aldı ve lojistikte uzmanlaştı. Fort Sill, Oklahoma'da bir yıl özel eğitim aldı.

1960 yılının Mayıs ayında, Park ve Güney Kore ordusundaki bir grup subay hükümetin kontrolünü ele aldı. ABD Hükümeti, Güney Kore'de yer almak konusunda emin değildi. Park'ın kripto-komünist olduğuyla ilgili ciddi şüpheler vardı ve medya bazen ondan adının Ruslaşmış versiyonu olan "Parkov" diye söz ediyordu. Buna rağmen Park'ın komünist hareketle herhangi bir bağlantısı yoktu ve onun düşünce ve ideolojik yönelimi tartışmasız Stalinistti. Ancak, onun merkezi planlama ve otokratik kontrol konusundaki tercihleri muhtemelen Japon ordusundaki deneyimlerinden geliyordu. Japon ordusunun serbest piyasa kavramına karşı hiçbir sempatisi yoktu ve Manchukuo'da Stalinist tarzda bir kalkınma programı üstlendi. Park'ın ekonomik kalkınma konusundaki programı; Sovyetler Birliğinden ziyade Japon Meiji Dönemini örnek alıyordu.

Park'ın göreve geldikten sonra yaptığı ilk iş; Güney Kore hükümetindeki yolsuzluktan istifade eden iş adamlarını cezalandırmaktı. Önde gelen iş adamlarından 24'ü tutuklandı. Samsung'un kurucusu Lee Byung Chull o esnada yurtdışındaydı. Lee Byung Chull Kore'ye döndüğünde Park'la buluştu ve Park'ın ekonomik kalkınma programı konusunda işbirliğini kabul etti. Daha sonra Lee ve diğer önde gelen iş adamları servetlerinin önemli bir kısmını ya da tümünü hükümete bağışlamayı teklif ettiler. Gelişen olayların neticesinde, işlerini bırakmaları yerine para cezası ödemelerine karar verildi. Park rejimi ahlak kampanyası belki de rüşvet / yozlaşmadan daha çok "tüccar"ların sosyal hiyerarşinin el alt basamağındaki statülerini kabul eden Geleneksel Konfüçyüs toplumsal sistemini savunmayla ilgiliydi. Sigara ve dans gibi yabancı kültürel etkilere karşı bir kampanya başlatıldı.

Ancak Park rejimi "yasadışı vurguncular" diye etiketlenen bu şirketlerin hepsini devralmadı, bankaları kamulaştırdı. Bu konudaki motivasyon ülkedeki sermaye akışının denetiminin sağlanmasını sağladı ve böylece hükümet geliştirmek istediği sektörlere yönelebildi.

Park, kalkınma programını yöneten / denetleyen üç güçlü kurum kurdu:
• Ekonomik Planlama Kurulu (EPB)
• Ticaret ve Endüstri Bakanlığı (MTI)
• Ekonomi Bakanlığı (MoF)

Ekonomik kalkınma konusunda Japon kurumlarıyla açık bir benzerlik bulunmaktaydı. Japonya örneğinde olduğu gibi bu kurumlar Kore, A.Ş. olarak adlandırılabilecek yapının önemli bileşenleridir. Dördüncü bir kurum olan Kore Merkezi İstihbarat Teşkilatı (KCIA), ekonomik karar verme mekanizmasının merkezileştirilmesi ile birlikte siyasi bir kontrol aracı oldu.

Park rejiminin ilk projelerinden biri Seoul-Pusan karayolunun yapılmasıydı. Bu karayolu, Güney Kore'nin en büyük iki şehrini birbirine bağlayacaktı fakat yapım maliyeti nedeniyle ulaşımdan ziyade sembolik bir amaç aldı.

[Resim: 7Z6Vmmm.gif]
Seoul-Pusan Karayolu

Park Chung Hee'nin savunma ve refah için gerekli olduğunu düşündüğü Güney Kore'nin sanayileşmesi; özel işletmeler (chaeboller) üzerine kuruluydu. Ama bazı durumlarda Park, özellikle Pohang Demir Çelik Şirketi (POSCO) gibi kamu işletmelerini kullanmayı seçti. Başarılı bir çelik sanayisi geliştirmek için yapılan özel teşebbüslerin başarısızlıkla sonuçlanmasından sonraki yıl, bu konuda bir kamu işletmesiyle çalışılmasında karar kıldı. Park Tae Joon'un yönetimi altındaki POSCO'nun başarı hikayesi ve Hyundai'ın gemi yapımı işletmesindeki başarısı da söz edilmeye değerdir. Asıl önemli olan nokta ise, Park'ın Güney Kore'nin sanayileşmesinde hükümet tarafından desteklenen ve yönlendirilen ihracata dayalı sanayi gibi yeni ve başarılı bir rejime başlamasıdır.

Park'ın ekonomik kalkınma stratejisindeki bir sonraki projesi Ağır ve Kimya Endüstrisi (HCI) Planı'ydı. Bu alana bir yönelme oldu. 1970'in başlarında hazırlanan HCI Planı, ağır sanayi ve kimya sanayi kalkınmasına ilaveten ekonominin daha merkezi ve ithalata yönelik olmasıyla da ilişkiliydi. HCI Planını yeni bir anayasanın (Yushin Anayasası) oluşturulması takip etti ve bunun sonucunda hükümetin gücü artarken siyasi muhalefetinki azaldı. Ancak HCI Planı sanayileşmeyi arttırmasına rağmen, ekonomiyi bozan bir maliyete neden olarak başarısızlıkla sonuçlandı.

Park Chung Hee rejimi, Kore Merkezi İstihbarat Teşkilatı Başkanı tarafından düzenlenen suikast ile sona erdi. Suikastı provoke eden olay, Park'ın "30.000 cana mal olsa bile" protesto ve ayaklanmaların bastırılması isteğiydi. Park Chung Hee, Kore Merkezi İstihbarat Teşkilatı (KCIA) karargahında Güney Kore'nin üst düzey yöneticileri ile bir toplantıdaydı. Park, Cholla bölgesindeki protesto ve ayaklanmanın bastırılamaması konusunda KCIA Başkanı Kim Jae Kyu'yu eleştirdi. Kim, bu isyanı tamamen bastırmanın 3.000 hayata mal olacağını söyledi. Park, 30.000 hayata mal olsa bile derhal halledilmesini söyledi. Park rejiminin başka bir üyesi de Park'ın bu konudaki eleştirilerini destekledi. Ardından Kim kendine ait bir tabancanın gizlenmiş olduğu lavaboya gitti ve tabancasını alarak toplantıya geri döndü. Park'a "Ekselansları, hükümetinizin bir parçası olan böyle haşaratlarla bu ülkeyi nasıl yönetebilirsiniz ki? "dedikten sonra Kim'e yönelik eleştirisinde Park'ı destekleyen diğer üyeleri teker teker vurdu. Ardından Park'a döndü ve onu da başından vurdu. Park anında olmasa da kısa bir süre sonra öldü.

Suikast büyük ihtimalle önceden planlanmamıştı. Kim Jae Kyu'nun bir kaçış planı yapmamış olması bunun kanıtıdır. Kim, binayı terkettikten sonra taksi tutarak kaçmaya çalışmıştır. Yakalanmış ve idam edilmiştir.

[Resim: 91wLeOU.jpg]
Kim Jae Kyu Mahkemede

Park'a 5 yıl önce de bir suikast girişimi olmuştur. O zaman Park halka bir konuşma yapacaktı. Eşi de onunla birlikte platformdaydı. Suikastçinin kurşunu Park'ı ıskalamış ve karısını ölümcül bir şekilde yaralamıştı. Park, eşi yaralanmasına rağmen planlanan konuşmayı gerçekleştirdi. Park muhtemelen bu olaydan sonra kişisel güvenliği konusunda daha dikkatli davranmıştır fakat aklına uzun zamandır dostu olan Kim tarafından tehdit edileceği hiç gelmemiştir. Park Chung Hee'nin suikastı ile birlikte hükümetteki teknokratlar Park'ın haleflerini ekonomik programın revize edilmesi ve yönlendirilmesi konusunda ikna ettiler.

[Resim: Srzf7FD.jpg]
Park Chung Hee

Çeviri: Aralidia

Source

Bu konuyu yazdır

Koreafans Hakkında

Lorem ipsum

              Quick Links

              User Links

              Advertise