yukari
Konuyu Oyla:
  • Derecelendirme: 0/5 - 0 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Korean Shamanism
#1
Korean Shamanism / Kore Şamanizmi

[Resim: 2o57R.jpg]

Kore'de gelişmiş çeşitli şamanizm uygulamaları bulunmaktadır. Kore şamanizmi, eski çağlardan bu yana halk inanışları içindeki köklü inanışlardan biridir. Cennetin tanrılarını sunan eski ayinlerle yakından bağlantılı olan bu inanış, zamanla Budist geleneğinden de etkilenmiştir.Tarih

Antik çağda bu ilahi ayinler, bol hasat için yapılan ibadetlerden olan tarımsal ayinler dolayısıyla ikiye katlanmıştır. Şamanizm, Üç Krallık Dönemi (M.Ö. 57-M.S. 676) ve Goryeo Hanedanlığı (918-1392) zamanı boyunca çok iyi gelişmişse de Joseon Hanedanlığı (1392-1910) ve Japon Koloni Dönemi (1910-1945) boyunca baskıya maruz kalmıştır. Joseon Hanedanlığı'nın Konfüçyusçu toplumu, şamanizm uygulamalarının geliştirilmesine izin vermemiştir fakat şamanizm yine de hoş görülmüştür. Japon Koloni Döneminde ise bütün halk dinleri yasaklanmıştır. Post-liberal Kore şamanizmi, modernleşme ve batılaşmanın sonucunda zamanla daha da zayıflamıştır. Ancak teknoloji toplumunun gelişmesiyle bile şamanizm hala Kore hayatının bir bölümündeki etkisini kaybetmemiştir.Özellikler

Kore şamanizmi, şamanların insanlar ile manevi dünya arasında bağlantı görevi görmesiyle günlük hayata dair problemleri çözmeye odaklanır. Şaman ritüelleri ve ayinleri (Korecede 'gut' olarak adlandırılmaktadır.) hala büyük öneme sahiptir ve günümüzde hala yaygın olarak gözlenmektedir.
'Gut', şamanın şarkı söyleyip dans ederek dünyadaki kaderinde bağışlanmak üzere yalvardığı ve ruhlara kurban sunduğu bir ayindir. Şaman renkli bir kostüm giyer, dini bir kahin olarak transtayken konuşur ve müzik eşliğinde dans edip şarkı söyler.
'Gut' ayininin gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan üç adet karakter vardır: ruh dünyasından olanlar (ruhlar), bu ruhlara iman eden inançlı insanlar ve ruhlar ile bu insanlar arasında aracılık yapan şaman. 'Gut'un incelikleri, 'gut'un menşei bölgesine ve ifade şekline göre değişir fakat şaman ayinlerinin en iyi örnekleri tanrıdan bol hasat ve barış istenilen 'byeolsin gut', ailenin hasta bireylerinin iyileşmesi için yapılan 'byeong gut' ve tanrıdan kralın ihtiyaçlarının gözetilmesinin dilendiği 'nara gut'tur. Aynı zamanda kadim ayin seremonilerinin gerçekleştirilebilmesi için yerel kasaba halkını bir araya getiren 'köy gutu' da bulunmaktadır ki o zamanlar festivaller de bölge halkını bir araya getirmek için düzenlenmekteydi. Gangneung, hala ay takvimine göre her 5 Mayıs günü 'Gangneung Dano Gut'un düzenlendiği bir bölgedir.Günümüz Toplumunda Şamanizm

Şamanizmin kalıntıları, modern toplumda hala yerini korumaktadır.'Mudang' (genellikle kadın şamanlara verilen isim), 'jeomjip' (falcı kuruluşlar), 'gut,' ve 'saju kafeleri' (fal kafeleri) Kore'nin geleneksel şaman kültürüne dikkat çeken modern toplum unsurlarıdır. Kore'de Hristiyanlığın yayılmasıyla şamanizmin genel gücü kısmen azalmıştır ancak hala birçok kişi büyük bir karar almadan önce ya da zor bir durumla karşılaştığında falcıları ziyaret etmektedir. İş, sınav, evlilik gibi konular insanların falcılara gitmesindeki ortak nedenlerdir. Bu falcıların insanlar hakkında olumlu ya da olumsuz her şeyi anlattığı ve iyi öğüt verdiği söylenmektedir. Falcılık yapılan bazı işyerleri, ünlüler tarafından uğrak mekan haline gelerek doğru tahminleriyle tanınmaya başlamışlardır. Miari bölgesi, Seongbuk şehrinde falcılığın yapıldığı birçok işyerine ev sahipliği yapmaktadır. Son zamanlarda birçok genç, 'saju kafeler'e gidip, bir kahve eşliğinde fallarını dinlemektedir. Tek yapmanız gereken şey, falınıza başlaması için falcıya doğum tarihinizi ve saatinizi söylemek. Sinchon, Apgujeong ve E-dae Ap en etkili 'saju kafeler'dir.
Kore halkı hala geleneksel şamanizmi önemli olarak görmekte ve geleneksel şamanizmi resmi olarak 'önemli maddi olmayan hazine' tayin etmişlerdir. Gyeongsangbuk-do Eyaleti'nde düzenlenen tanrıdan bol hasat ve barışın istendiği 'Hahoe Byeolsingut Tallori' (geleneksel maskeli tiyatro) festivali dahil birçok bölgede bu önemli geleneği sürdürmek amacıyla festivaller düzenlenmektedir. Balıkçıların bol av getirmeleri için dua etmek amacıyla liman kenti olan Busan'da 'Donghaean Byeolsin Gut' düzenlenirken, Gyeongsangnam-do Eyaleti'nde 'Namhaean Byeolsin Gut' düzenlenmektedir. Bu festivaller, şamanizm kültürünü korumak suretiyle 'önemli maddi olmayan hazine' olarak adlandırılmışlardır.


Kaynak
WWW
Cevapla
#2
English
Korean Shamanism


Various shamanistic practices are well-developed in Korea. Korean shamanism has deep roots in folk beliefs from ancient times. It is closely related to ancient rites offered to the gods of heaven and has, over time, become infused with Buddhist tradition.History

IIn ancient times these heavenly rites doubled as agricultural rites in prayers for abundant harvests. Shamanism thrived during the time of the Three Kingdoms Period (B.C. 57-A.D. 676) and the Goryeo Dynasty (918-1392), whereas it was oppressed during the Joseon Dynasty (1392-1910) and the Japanese Colonial Period (1910-1945). The Joseon Dynasty's Confucian society did not allow the practice of shamanism to flourish, but it was tolerated. All folk religions were forbidden under the Japanese Colonial Period. Post-liberation Korean shamanism was further weakened over time as a result of modernization and westernization. However, even with the development of a technological society, shamanism still influences parts of Korean life.Characteristics

Korean shamanism focuses on solving the problems of daily life through communication between humans and the spiritual world, with shamans acting as liaisons. Shamanistic rituals and rites (referred to as ‘gut’ in Korean) still hold much significance and are still widely observed today.
The 'gut' is a rite in which the shaman offers a sacrifice to the spirits and, through singing and dancing, begs them to intercede in the fortunes of the world. The shaman wears a colorful ritual costume, speaks while in a trance as a spiritual oracle, and sings and dances to the accompaniment of music.
There are three characters that are necessary to perform the 'gut': those from the spirit world, believers praying to those spirits, and the shaman mediating between the spirits and the believers. Specifics of the 'gut' vary depending on the ‘gut’s’ region of origin and the expressed purpose of the ‘gut,’ but the most representative shamanistic rites are the 'byeolsin gut,' which asks the gods for peace and an abundant harvest, the 'byeong gut,' for the recovery of sick family members, and the 'nara gut,' which asks the gods to meet the needs of the king. There is also the 'village gut' that brings together local townspeople to perform ancestral rites ceremonies; festivals are also held to bring regions together. Gangneung is one area that still holds the 'Gangneung Dano Gut' every May 5th of the Lunar Calendar.Shamanism in Today's Society

Remnants of shamanism are still live and well in modern society. The 'mudang' (a shaman, usually female), 'jeomjip' (fortune telling establishments), 'gut,' and 'saju cafes' (fortunetelling cafes) all are parts of modern society that point to Korea’s traditional shamanistic culture. The overall strength of shamanism has decreased partially due to the spread of Christianity in Korea, but many people still visit a fortuneteller before making a big decision or when faced with a difficult situation. Employment, examinations, and wedding matters are all common reasons for people to see fortunetellers. It is said that fortunetellers can tell both the positive and negative aspect of a person’s future and give good counsel. Some fortunetelling establishments have become so well known for their accurate predictions that they are often frequented by celebrities. The Miari area is home to many fortunetelling establishments in Seongbuk-gu. Recently, many young people have been going to 'saju cafés' to have their fortunes read while enjoying a cup of coffee. All you need to do is tell the fortuneteller your time and date of birth to start your reading. Sinchon, Apgujeong, and E-dae Ap are hot spots for 'saju cafes.'
The Korean people still consider traditional shamanism important and have designated it an official ‘important intangible treasure.’ Many regions hold festivals to carry on this important tradition, including Gyeongsangbuk-do Province's 'Hahoe Byeolsingut Tallori' (traditional masked-dance drama), which asks the gods of the village for peace and a plentiful harvest. The port city of Busan holds the 'Donghaean Byeolsin Gut' and the province of Gyeongsangnam-do holds the 'Namhaean Byeolsin Gut' to pray that fishermen bring in a bountiful catch. These festivals have all been named ‘important intangible treasure’ as they help preserve the culture of shamanism.


Source
WWW
Cevapla
#3
Sunum için teşekkür ederiz.

>>> https://www.facebook.com/groups/43660099...1/?fref=ts
Cevapla
Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi

Koreafans Hakkında

Lorem ipsum

              Quick Links

              User Links

              Advertise