yukari
Konuyu Oyla:
  • Derecelendirme: 0/5 - 0 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Constitution of South Korea
#1
Constitution of South Korea

[Resim: R3Z88G.png]

Kore Cumhuriyeti Anayasası (대한민국 헌법) temel yasadır. 17 Temmuz 1948 tarihinde yürürlüğe girmiştir ve son olarak 29 Ekim 1987 tarihinde revize edilmiştir.

Tarihi
Cumhurbaşkanlığı merkezi kontrolü için sağlanan Dr. Chin-O Yu tarafından kaleme alınan Güney Kore'nin ilk anayasası 1948 Anayasası’dır. Başlangıçta Weimar sistemine dayanmaktadır. Dokuz defa değiştirilmiş ve neredeyse tamamen beş kez (1960, 1962, 1972, 1980, 1987 anayasaları) yeniden yazılmıştır. 1919 yılında Kore Geçici Hükümeti, Kore için bir anayasayı resmen ilan etti ancak Sömürge Kore'de başarısız oldu.

1949 Anayasası’nda ilk doğrudan cumhurbaşkanlığı seçimleri ve iki meclisli yasamayı sağlayan Syngman Rhee'nin yeniden seçilmesi için 1952 yılında değişiklik yapıldı. Bu şiddetli tartışmalar sonrasında prosedür ile ilgili usulsüzlükler geçildi. 1954 yılında, Rhee yine kendisi için dönem sınırlarını kaldırmaya ve kapitalist ekonomik modeli vurgulayan bir değişiklik yapılmasına zorladı.

Bu hareketlere karşı yaygın halk protestoları karşısında, İkinci Cumhuriyet kabinesi göstermelik bir başkan, iki meclisli yasama, seçim komisyonu ve Anayasa komisyonu oluşturarak daha demokratik olan 1960 Anayasası’nı başlattı. Aynı zamanda anayasa mahkemesi yargıçlarının ve il valilerinin doğal hukuk temelli bireysel hakları seçimlerde sağlandı.

1961 yılında Park Chung-hee, 16 Mayıs darbesi ile 1960 versiyonunu iptal etti ve 1962 yılında Üçüncü Cumhuriyet Anayasası, sözde yargısal denetim fonksiyonları gibi Amerika Birleşik Devletleri Anayasası’na ilave benzerlikler ile kabul edildi. 1972 yılında Park, yaptığı kuralları Dördüncü Cumhuriyet Anayasa ile uzattı yetkilerini (neredeyse diktatörce) temizleyerek başkana verdi ve altı yıllık görev süresince sınırsız sayıda çalışma için izin vererek Yusin Anayasası çağrısında bulundu.

Park, 1979 yılında öldürüldükten sonra Beşinci Cumhuriyet, Başkan Chun Doo-hwan döneminde 1980 Anayasası ile başladı. Cumhurbaşkanının yetkilerine biraz sınırlama getirildi ve o, yedi yıllık dönem sonrasında yeniden seçimlerden men edildi.

1987 demokrasi yanlısı protestolar (Haziran Demokrasi Hareketi) ile Altıncı Cumhuriyet için 1988 Anayasası kabul edildi. Anayasa tasarısı, Roh Tae-Woo cumhurbaşkanı olarak göreve başladığı 25 Şubat 1988 tarihinde yürürlüğe girdi, 12 Ekim 1987 tarihinde Millet Meclisi’nden geçti ve 28 Ekim'deki ulusal bir referandumda yüzde 93 ile onaylandı.

Yapısı
Bir önsözden 130 makale ve ek hükümlerinden oluşan anayasa, başkan ve seçilmiş bir başbakan tarafından yönetilen bir yürütme sağlamaktadır, tek kamaralı bir yasama Millet Meclisi olarak adlandırılır ve Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve alt mahkemelerden oluşur.

Başkan doğrudan halkoyuyla seçilir ve süre beş yıllık tek bir dönem ile sınırlıdır. Başbakan, Millet Meclisi onayıyla Cumhurbaşkanı tarafından atanır. Anayasa'da gerekli olmasa da Cumhurbaşkanı da kabine üyelerini atar. Devlet Başkanı Kim Dae-jung, kabine sistemini değiştirmiştir.

Millet Meclisi, dört yıllık bir dönem için seçilirken en az 200 (halen 300) üyeden oluşur. Yargıtay başkanı, adalet başkanı tarafından atanır ve Millet Meclisi onayı ile ana adalet tavsiyesi üzerine cumhurbaşkanı tarafından 13 diğer yargıç atanabilir. Cumhurbaşkanı altı yıllık dönem için hizmet vermektedir.

Anayasa, "Kore Yarımadası ve komşu adaların" ve Kore Cumhuriyeti‘nin birleşmesini talep etme ve formüle etme ve özgürlük ilkelerine dayalı barışçı birleşme politikasını yürütecektir." ifadeleriyle oluşturulan kendi bölgelerindeki Güney Kore demokratik cumhuriyetini açıklamaktadır. Burada "özgürlük ve demokrasi"nin Kore'de ne anlama geldiği üzerinde anlaşmazlıklar çıkmıştır, ancak anayasa liberal demokraside kullanılan (자유 민주적 기본 질서) kelimesinin doğrudan çevirisini kullanmıştır.

Bireysel Haklar
Güney Kore Haklar Bildirgesi (veya temel hak) Anayasası, BÖLÜM 2. HAK VE VATANDAŞLARIN GÖREVLERİ (4-687) önleyici kısıtlamalar altında ya da yasayla öngörülen durumların dışında istemsiz çalışmaya maruz bırakılırsa ceza olmayabilir. Gözaltına alınan veya tutuklanan kişiler, bir avukata gitmeli ve onların hakkında aile üyeleri haberdar edilmelidir. İzin belgeleri "prosedürlere uygun" bir yargıç tarafından verilmiş olması gerekir ve suçlanan kişiler bazı durumlarda haksız tutuklama davası açabilir.

Ancak, bireysel haklar süreci hakları kısıtlayan Ulusal Güvenlik Yasası da dahil olmak üzere diğer anayasal hükümler ve önceden var olan yasalar tarafından nitelendirilir.

Ekonomik Hükümler
Madde 119’da istikrarlı ve dengeli büyüme oranları ve "gelirin uygun dağılımı" ve "ekonomik gücün kötüye" gitmesinin önlenmesi hedefleri hükümet olarak açıkça listelenmiştir. Aynı maddede "ekonomik birimler arasında uyum yoluyla ekonomiyi demokratikleştirmek" için düzenleyici hedef olan Kore geleneksel değerlerinin güçlü yaygınlığı ve siyaset ve ekonomi arasındaki yakın ilişkisi yansıtılır. Madde 125’de stratejik alan olarak dış ticarette belirlenen teşvik düzenlenecek ve hükümet tarafından koordine edilecektir.

Anayasa, çalışma koşullarının ve asgari ücretin düzenlenmesini gerektiren iş için çalışma hakkı ve görevini onaylamaktadır. İşçiler bağımsız örgütlenme, toplu görüşme ve kollektif eylem hakkına sahiptir.

Anayasa Mahkemesi
1987 değişikliğinin ardından, Anayasa Mahkemesi Eylül 1988 yılında kurulmuştur. Avrupa modeline dayanarak, toplum kuruluşları arasındaki anlaşmazlıklar, Anayasa şikayetleri bireyler, meclis soruşturması ve siyasi partilerin kapatılması tarafından açılan yasaların anayasayı belirlediği özel bir mahkemedir. Daha önce anayasalar yargı denetimiyle çeşitli formları sağlardı, ancak yargı gerçek bağımsızlığı kullanmadı.

Mahkemenin dokuz yargıcı altı yıllık yenilenebilir dönemde hizmet vermektedir. Aralık 2004 itibariyle mahkeme, anayasaya 418 yasayı bildirdi ve yaklaşık 214 hükümet eylemini iptal etti.

Kaynak

Cevapla
#2
Constitution of South Korea

[Resim: R3Z88G.png]

The Constitution of the Republic of Korea (대한민국 헌법) is its basic law. It was promulgated on July 17, 1948, and last revised on October 29, 1987.

History
South Korea's first 1948 Constitution, drafted by Dr. Chin-O Yu, provided for central control under the President. It was originally based on the Weimar system. It has been amended nine times and almost fully rewritten five times (constitutions of 1960, 1962, 1972, 1980, 1987). In 1919, the Provisional Government of the Republic of Korea promulgated a constitution of Korea, but it was ineffective in Colonial Korea.

The 1949 Constitution was first amended in 1952 ahead of Syngman Rhee's re-election, providing for direct presidential elections and a bicameral legislature. It was passed with procedural irregularities after fierce debate. In 1954, Rhee again forced an amendment, removing term limits for himself and emphasizing a capitalistic economic model.

Facing widespread public protests against these moves, the Second Republic began with the more democratic 1960 Constitution, creating a cabinet, a figurehead president, a bicameral legislature, an election commission, and a constitutional commission. It also provided for elections for supreme court justices and provincial governors, as well as natural law-based individual rights.

With the May 16 coup of Park Chung-hee in 1961, the 1960 version was nullified, and in 1962, the Third Republic's Constitution was passed, with additional similarities to the United States Constitution, such as nominal judicial review functions. In 1972, Park extended his rule with the Fourth Republic constitution, called the Yusin Constitution, which gave the president sweeping (almost dictatorial) powers and permitted him to run for an unlimited number of six-year terms.

After Park was assassinated in 1979, the Fifth Republic began with the 1980 Constitution under President Chun Doo-hwan. The president's powers were curbed somewhat, and he was barred from reelection after his seven-year term. It also provided for a unicameral legislature and a cabinet system.

With the pro-democratic protests of 1987 (June Democracy Movement), the 1988 Constitution of the Sixth Republic was passed. The constitutional bill was passed by the National Assembly on October 12, 1987, and approved by 93 percent in a national referendum on October 28, taking effect on February 25, 1988, when Roh Tae-Woo was inaugurated as president.

Structure
Consisting of a preamble, 130 articles, and supplementary provisions, the Constitution provides for an executive branch headed by a president and an appointed prime minister, a unicameral legislature called the National Assembly, and a judiciary consisting of the Constitutional Court, Supreme Court and lower courts.

The President is elected by direct popular vote, and limited to a single five-year term. The Prime Minister is appointed by the President with the consent of the National Assembly. Although not required by the Constitution, the President also appoints members of the cabinet. President Kim Dae-jung changed to the cabinet system.

The National Assembly consists of at least 200 (presently 300) members elected to four-year terms. The Supreme Court's chief justice is appointed by the president and up to 13 other justices appointed by the president on recommendation of the chief justice with the approval of the National Assembly. The President serves a six-year term.

The Constitution declares South Korea a democratic republic, its territory consisting of "the Korean Peninsula and its adjacent islands," and that "Republic of Korea shall seek unification and shall formulate and carry out a policy of peaceful unification based on the principles of freedom and democracy." There are disputes over what "freedom and democracy" means in Korea, but the direct translation of the Korean word used in the constitution (자유민주적 기본질서) would be liberal democracy.

Individual Rights
South Korean Bill of Rights (or fundamental right) is Constitution CHAPTER 2. RIGHTS AND DUTIES OF CITIZENS (4-687) Individuals may not be punished, placed under preventive restrictions, or subjected to involuntary labor except as provided by law. Those detained or arrested must be informed of the reason and of their right to an attorney, and family members must be informed. Warrants must be issued by a judge "through due procedures," and accused persons may sue for wrongful arrest in certain cases.

However, individual rights are qualified by other constitutional provisions and pre-existing laws, including the National Security Act, which restricts due process rights.

Economic Provisions
In Article 119, stable and balanced growth rates, "proper distribution of income", and preventing "abuse of economic power" are explicitly listed as goals of the government. The regulatory goal to "democratize the economy through harmony among economic agents" in the same article reflects the strong prevalence of traditional Korean values and the close relationship between politics and the economy. Article 125 designates foreign trade as a strategic area to be fostered, regulated and coordinated by the government.

The Constitution affirms both the right and the duty to work, requiring regulation of minimum wages and working conditions. Workers have the right to independent association, collective bargaining, and collective action.

Constitutional Court
Following the 1987 amendment, the Constitutional Court was established in September 1988. Based on the European model, it is a specialized court that determines the Constitutionality of laws, disputes between governmental entities, Constitutional complaints filed by individuals, impeachments, and dissolution of political parties. Earlier constitutions provided for various forms of judicial review, but the judiciary did not exercise actual independence.

The Court's nine Justices serve six-year renewable terms. As of December 2004, the Court has declared 418 laws unconstitutional and revoked about 214 governmental actions.

Source

Cevapla
#3
Teşekkürler Eda. Smile Alkis
#4everpcy
Cevapla
#4
Constitution of South Korea
Translate: Eda ÖZGÜL

>>> https://www.facebook.com/groups/kgfatr/
Cevapla
Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi

Koreafans Hakkında

Lorem ipsum

              Quick Links

              User Links

              Advertise