Seollal Day: Ancestral Rites and Traditional Games!

Seollal Günü: Atalara Ait Törenler ve Geleneksel Oyunlar

Seollal sabahı atalara yapılan ayin ile başlar. Aile üyeleri yepyeni hanbokları (geleneksel kıyafetler) ile ayin masasının önünde toplanırlar ve atalarının ayinlerinin kurallarına göre ritüel yiyeceklerini ayin masasının üzerine yerleştirilerek ayarlamalar yapılır. Ayarlamalar yapıldıktan sonra, ayin ataların ruhlarına yapılan selamlama ile başlar, ve ruhlara veda etmeden önce yapılan bağışlar ve dualar ile devam eder. Ayin sonrasında, herkes geleneksel ayin yiyeceklerini yer. Koreli insanlar Seollal’in ana yiyeceği tteokguk (pirinç keki çorbası) yenilmesinin kişinin yaşına bir yıl eklediğine inanırlar. Ayrıca İnsanlar sık sık birbirlerine “Kaç tane tteokguk porsiyonun var?” diye sorarak birbirlerinin yaşlarını eğlenceli bir yol ile öğrenirler.

Yemekten sonra, ailenin genç üyeleri ailenin büyüklerine saygılarını sunarak onları selamlarlar ve hediyelerini takdim ederler. Ondan sonra, büyükler, dua ve dileklerini başarılı bir yıl için sunarlar.Çocuklar çoğunlukla Seollal hediyesi olarak sebaetdon (Yılbaşı parası) alır. Günün geri kalanı için, aile üyeleri geleneksel oyunlar oynar, daha fazla yemek yer ve hikayeler paylaşırlar.
Bazı Hristiyan aileleri ataları için ayinler yapmazlar. Ancak, yine de onlar Seollal tatilinde yemekler ve hikayeler için bir araya toplanırlar.

İnsanlar Seollal’da Eğlenmek İçin Ne Yapıyorlar?

Seollal aile üyelerinin bir arada eğlenceli aktiviteler yapması için bir fırsattır. En yaygın aktiviteler arasında yutnori, dört ahşap sopadan oluşan bir tahta oyunu ve go-stop, kazanabilmek için oldukça çok puan toplanması gereken ve hwatu (çiçek kartları) kullanılarak oynanan bir kart oyunu vardır. Jegichagi (ayak topu gibi bir oyun), neoltwiggi (tahterevalli), tuho (ok atma) ve yeonnaligi (uçurtma) gibi geleneksel oyunlar da yaygın olarak kamu ve eğlence parkların da oynanır. Sonunda, aileler dinlenerek tiyatroya giderler veya televizyondaki Seollal Özel Programlarını izlerler.

Çeviri: esra_kjm

English

Seollal Day: Ancestral Rites and Traditional Games!

The morning of Seollal begins with an ancestral rite. Family members, each dressed in a brand new hanbok (traditional clothes), gather in front of the ritual table, and set it with an ancestral tablet and dishes of ritual foods according to the laws of ancestral rites. Once set, the rite begins with deep bows as greetings to the ancestor spirits, and proceeds with offerings and prayers before ending with bidding farewell to the spirits.

Following the rite, everyone eats the ritual foods. Tteokguk (rice cake soup) is the main food of Seollal, and eating it is believed to add a year to one’s age. People often ask each other, “How many servings of tteokguk have you had?” as a fun way to ask each other’s age.

After the meal, the younger generations of the family pay respect to their elders by taking a deep bow, and by presenting them with gifts. The elders, then, offer their blessings and wishes for a prosperous year. Children often receive sebaetdon (New Year’s money) as a Seollal gift. For the remainder of the day, family members play traditional folk games, eat more, and share stories.

Some Christian families do not perform an ancestral rite. However, they still gather together to share Seollal holiday dishes and stories.

What Do People Do For Fun on Seollal?

Seollal is an opportunity for the entire family to engage in fun activities together. The most common activities are yutnori, a board game that involves throwing four wooden sticks and go-stop, a card game that uses hwatu (flower cards) to score as many points as possible in order to win. Such traditional games as jegichagi (footbag-like game), neoltwiggi (see-saw), tuho (arrow toss), and yeonnaligi (kite flying) are also widely played at public and recreational parks. Finally, families wind down by going to a theater or watching Seollal Specials on TV.