yukari
Konuyu Oyla:
  • Derecelendirme: 5/5 - 1 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Jeonju City (전주시 / Jeonju-si)
#1
Jeonju City (전주시 / Jeonju-si)


Eyalet: Jeollabuk-do
İdari Bölümler: 2 bölge, 40 semt
Toplam Alan: 206.22 km2 (79.62)
Toplam Nüfus: 655,472
Toplam yoğunluk: 3,171.6/km2 (8,214)
Posta Kodları: 560011-561870
Alan Kodu: +82 63

Website

Jeonju Güney Kore'de bir şehirdir ve Kuzey Jeolla Eyaleti'nin başkentidir. Kore yemekleri, tarihi binalar, spor aktiviteleri ve yenilikçi festivaller için önemli bir turizm merkezidir.

Jeollabukdo'da şehir merkezi 35° 53' kuzey, 127° 14' doğuda yer almaktadır. Noryeong aralıkları dahil olmak üzere Girinbong Tepesi, Mt. Godeok, Mt. Namgo, Mt. Moak ve Wansan'dan bütün yönlerede yedi tepe Jeonju şehrini çevrelemiştir.

Kuzeybatı yönünde Jeonju Nehri'nin alüvyonlu toprağında, hatta çoğu Jeonju şehir merkezinde ve hafif eğimli yamaçlarında inşa edilmiştir.

Jeonju Nehri; Jeonju şehir merkeziden Gwanchon ovası, 26km güneydoğu sınır havzasından kaynaklanır ve güneydoğudan şehrin kalbine nüfuz eder. Samcheon Nehri Imsil ilçesi Unam-myeon arasındaki sınırdan kaynaknaklanır ve sonunda Mangyeong Nehri’ne katılmadan güneyden kuzeye doğru Jeonju'nun batısında Wanju İlçesi Gui-myeon tarım alanları ile keser. Gomchi'den kaynaklanan Soyang Nehri Jeonju Nehri'ne katılmak için şehrin kuzeydoğu sınırına geçer.

Yıllık ortalama sıcaklık 12.9℃ ve 1296.2mm yıllık yağış ile Jeonju şehri 206.24㎢ genişliğindedir ve 92,960 hanede 622,180 ev sakini vardır.

2012 Mayıs ayında Jeonju, UNESCO'nun Yaratıcı şehirler Ağı'nın bir parçası olarak Gastronomi için Yaratıcı Şehir olarak seçildi. Bu onur binlerce yıl boyunca aktif kamu ve özel gıda araştırmaları, yetenekli şeflerle besleyici bir sistem ve kendine özgü yemek festivallerine ev sahipliği yaparak nesillerin birbirlerine aktardıkları geleneksel ev yemeklerini tanıtır.

Kaynak 1 l Kaynak 2
[Resim: 250px-North-Jeolla-Jeonju-svg.png]
BIGBANG | RAIN | JAY PARK | OUTSIDER | SE7EN | SS501
Ben sağ oldukça solum sensin GALATASARAY
Cevapla
#2
... English...


Province: Jeollabuk-do
Administrative divisions: 2 gu, 40 dong
Total Area: 206.22 km2 (79.62)
Total Population: 655,472
Total Density: 3,171.6/km2 (8,214)
Zip Codes: 560011-561870
Area Code: +82 63

Homepage

Jeonju is a city in South Korea, and the capital of North Jeolla Province. It is an important tourist center famous for Korean food, historic buildings, sports activities and innovative festivals.

A county town of Jeollabukdo, located at 35° 53' north and 127° 14' east, Jeonju City is surrounded in all directions by the seven peaks of the Noryeong ranges, including Girinbong Peak, Mt. Godeok, Mt. Namgo, Mt. Moak, and Wansan.

Built on the alluvial soil of the Jeonju River, most of downtown Jeonju is generally even and gently-slopes in a northwesterly direction.

Jeonju River originates from the watershed bordering the Gwanchon plain, 26km southeast of downtown Jeonju, and penetrates the heart of the city from the southeast. The Samcheon River, originating from the borderline between Imsil County Unam-myeon and Wanju County Gui-myeon, cuts through farmlands in the west of Jeonju from south to north, eventually joining Mangyeong River. Soyang River, originating from Gomchi, passes through the northeastern border of the city to join the Jeonju River.

Home to 622,180 residents in 192,960 households, Jeonju city is 206.24㎢ wide, with a yearly average temperature of 12.9℃, and an annual rainfall of 1296.2mm.

In May 2012, Jeonju was chosen as a Creative Cities for Gastronomy as part of UNESCO's Creative Cities Network. This honour recognize the city's traditional home cooking handed down through generations over thousands of years, its active public and private food research, a system of nurturing talented chefs, and its hosting of distinctive local food festivals.

Source 1 l Source 2
[Resim: 250px-North-Jeolla-Jeonju-svg.png]
BIGBANG | RAIN | JAY PARK | OUTSIDER | SE7EN | SS501
Ben sağ oldukça solum sensin GALATASARAY
Cevapla
#3
Jeonju City’nin Tarihi


Üç Han Dönemi
3. yüzyıl: Mahan'a aitti.

Üç Krallık Dönemi
MS 685 (Kral Sinmun'un 5. yılı): Wansanju denildi.
MS 757 (Kral Gyeongdeok'un 16. yılı): Jeonju olarak yeniden adlandırıldı
MS 892 (Kral Jinseong'un 6. yılı): Post Baekje'den başkent ilan edildi

Koryo Hanedanlığı
MS 936: Post Baekje'den gerilemiştir.
MS 983 (Kral Seongjong'un 2. yılı): Jeonjumok'un kurulması
MS 1005 (Kral Mokjong'un 8. yılı): Jeonju Jeoldosa’dan atanması (vali benzeri)

Joseon Hanedanlığı
1392 (Kral Taejo'nun 1. yılı): Wansan Yusubu denildi
1403 (Kral Taejong'un 3. yılı): Jeonjub denildi
1728 (Kral Yeongjo'nun 4. yılı): Jeolla Gwanchalsa'dan atanması (vali benzeri)
1896 (Kral Gojong'un 33. yılı): Jeollabukdo'dan ilçe merkezi ilan edildi

Modern Çağ
1914: Jeonju-myeon'un kuruluşu
1931: Jeonju-myeon Jeonju-eup'a yükseltildi
1935: Jeonju-eup Jeonju-bu'ya yükseltildi / Wanju İlçesi ayrıldı
1949: Yerel Özerklik Yasası uygulamasına göre Jeonju Şehri olarak yeniden adlandırıldı
1989: Wansan-gu ve Deokjin-gu'nun kuruluşu

Kaynak

BIGBANG | RAIN | JAY PARK | OUTSIDER | SE7EN | SS501
Ben sağ oldukça solum sensin GALATASARAY
Cevapla
#4
...English...

History of Jeonju

Age of Three Hans
3rd century: belonged to Mahan

Age of Three Kingdoms
AD 685 (5th year of King Sinmun): Named Wansanju
AD 757 (16th year of King Gyeongdeok): Renamed Jeonju
AD 892 (6th year of King Jinseong): Declared the capital of Post Baekje

Koryo Dynasty
AD 936: Post Baekje fell
AD 983 (2nd year of King Seongjong): Establishment of Jeonjumok
AD 1005 (8th year of King Mokjong): Appointment of Jeonju Jeoldosa (similar to governor)

Joseon Dynasty
1392 (1st year of King Taejo): Named Wansan Yusubu
1403 (3rd year of King Taejong): Named Jeonjub
1728 (4th year of King Yeongjo): Appointed Jeolla Gwanchalsa (similar to governor)
1896 (33rd year of King Gojong): Declared the County Town of Jeollabukdo

Modern Age
1914: Establishment of Jeonju-myeon
1931: Jeonju-myeon raised to Jeonju-eup
1935: Jeonju-eup raised to Jeonju-bu / Wanju County separated
1949: Renamed Jeonju City, according to the enforcement of the Local Autonomy Act
1989: Establishment of Wansan-gu and Deokjin-gu

Source
BIGBANG | RAIN | JAY PARK | OUTSIDER | SE7EN | SS501
Ben sağ oldukça solum sensin GALATASARAY
Cevapla
#5
Kültür
>>> Jeonju'nun geleneksel yerel gıdası bibimbap (비빔밥) Güney Kore genelinde iyi bilinmektedir. Ayrıca Jeonju tarzı yiyecek ve çam şarabı sunan birbirinden farklı çok popüler vejetaryen restoranlar da vardır.
>>> Ulusal Jeonju Müzesi Baekje günlerinden antik kalıntılar sergiler.
>>> Geniş kraliyet müzeleri, tapınaklar, yamaç üzerinde bir kale ve tanınmış bir kâğıt müzesinin yanı sıra son stil kâğıttan yapılmış geleneksel Kore kıyafetleri ve yıllık kâğıt defilesini de vurgular.
>>> Jeonju Hanok Köyü (Hanok Maeul) 800 geleneksel "hanok" tarzı binaları üzerinde konutlandıran Jeonju'nun kalbinde yer alan geleneksel tarzda bir köydür. Birçok geleneksel çay dükkânları, hediyelik eşya dükkânları ve restoranlar bulunmaktadır.
>>> Jeonju Uluslararası Film Festivali her yıl yaklaşık 50.000 ziyaretçi çekiyor.

İnsanlar ve Günlük Yaşam
Eğitim şehirde büyük bir endüstri ama diğer Kore şehirlerinde bulunan üretim veya ağır sanayi yok. Yerel dağlar ve parklar kendi kırsal konumu nedeniyle açık hava eğlence için popülerdir. Bölgede çeşitli tarihi yerler de vardır. Şehirde ayrıca bir hayvanat bahçesi, büyük bir park ve Chonbuk Ulusal Üniversitesi kampüsünde Samsung Ses ve Kültür Salonu, büyük ve modern bir konser kompleksi vardır.

...English...

Culture
>>> Jeonju bibimbap 비빔밥, a traditional local food, is well-known across South Korea. There are also several very popular vegetarian restaurants serving Jeonju style food and pine wine.
>>> The National Jeonju Museum exhibits ancient relics from the Baekje days.
>>> There are extensive royal museums, temples, a castle fortress on a hillside, and a well-known paper museum, as well as an annual paper fashion show highlighting both the latest style and traditional Korean clothing made of paper.
>>> The Jeonju Hanok Village (Hanok Maeul) is a traditional-style village located in the heart of Jeonju, housing over 800 traditional "hanok" style buildings. It contains many traditional tea shops, souvenir shops and restaurants.
>>> The Jeonju International Film Festival draws about 50,000 visitors annually.

People and everyday life
Education is a major industry in the city, but it does not have the manufacturing or heavy industries found in other Korean cities. The local mountains and parks are popular for outdoor recreation due to its rural location. There are also various historical sites in the area. The city also has a zoo, a large park, and the Samsung Sound and Culture Hall, a large, modern concert complex on the Chonbuk National University campus.

Kaynak / Source

Cevapla
#6
Semboller

"Gelecek umutların dinamik enerjili bir şehri, Jeonju."

[Resim: logo.jpg]

Jeonju'nun logosu Hapjukseon bir gelişim figürü ve bölgesel tarih, kültür, sanat ve aynı zamanda turizmi geleceğe başı önde taşıdığnı, merkezi olarak Jeonju imajını sembolize eder. Her bileşen Jeonju'nun üç farklı özelliğini sembolize eder: Geleneksel ve tarihi bir şehir, iyi korunmuş doğal çevre ve ultra modern mimarlık ve tasarımla yeşil bir şehir. Yaratıcı kültür ile burada geleneği ve geleceği birlikte solumayı, Hapjukseon dinamik görüntülü bir şehir olarak Jeonju'yu temsil eder.


"Geleneksel kültür (Taegeukseon ve Hapjukseon – geleneksel katlama fanı)"


Jeonju'nun eşsiz geleneksel hayranları Taeguekseon ve Hapjukseon tanıdık olarak kişiselleştirilmiştir ve Jeonju'da insanların hikâyesini anlatmak için samimi karakterler rehberi olarak rol alır ve rehberlikleriyle torunlarımız için Jeonju tarihine yardım ederler. Onlar şehrin hayallerini, umutlarını, dayanma gücünü ve gelecek için güveni sembolize ederler.


“Marka resmi”

Jeonju sanat ve aynı zamanda Han Stili bir merkezde geleneksel Kore kültürünü yansıtan bir şehirdir. Jeonju modern kentlilik ile zengin kültürel varlıklarını birleştirecek ve gelecek için eşsiz ve dinamik bir atmosfer oluşturacaktır.
Marka kimliği güçlü bir istek anlamına gelir ve uyum içinde bir şehir oluşturmak için istekli, geleneksel ve moder takılar ile herkesin farklı kültürlerin tadını çıkarması mümkün olacak ve böylece Jeonju imajını geliştirecek ve yurt dışında itibarını artıracak.

Kaynak

BIGBANG | RAIN | JAY PARK | OUTSIDER | SE7EN | SS501
Ben sağ oldukça solum sensin GALATASARAY
Cevapla
#7
...English...

Symbols

"Jeonju, a city with the dynamic energy of future hopes"

[Resim: logo.jpg]

The figure of an unfolding Hapjukseon (traditional folding fan) is Jeonju's logo and symbolizes the image of Jeonju as the center of regional history, culture, art, and tourism that is also moving headlong into the future. Each component symbolizes Jeonju's three distinct features: a traditional and historical city, a green city with a well-preserved natural environment and a city of ultramodern architecture and design. The dynamic image of a Hapjukseon represents Jeonju as a city with a creative culture, where tradition and the future breathe together.


"Traditional culture (Taegeukseon and Hapjukseon – traditional folding fan)"


Jeonju’s unique traditional fans, Taeguekseon and Hapjukseon, are personified as familiar and friendly characters to take the role as guides to tell people the story of Jeonju, and as guardians to hand Jeonju’s history over to our descendants. They symbolize the city’s dreams, hopes, strength vitality character, and confidence for the future.


"Brand Image"

Jeonju is a city representing traditional Korean culture and arts and also a hub of the Han Style. Jeonju will combine its rich cultural assets with modern urbanity and will establish a unique and dynamic atmosphere for the future.
The brand identity signifies a strong desire and willingness to create a city in harmony with both traditional and modern charms, in which everyone will be able to enjoy diverse cultures, and thus to enhance Jeonju’s image and reputation abroad.

Source

BIGBANG | RAIN | JAY PARK | OUTSIDER | SE7EN | SS501
Ben sağ oldukça solum sensin GALATASARAY
Cevapla
#8
Emeğine sağlık canım. Opucuk
Güzel bir tanıtım olmuş. Smile
Cevapla
#9
Teşekkürler.^^
Cevapla
#10
Konu için teşekkürler yalin-tugce. Onay
Cevapla
Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi

Koreafans Hakkında

Lorem ipsum

              Quick Links

              User Links

              Advertise