yukari
Konuyu Oyla:
  • Derecelendirme: 0/5 - 0 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Baekje / 백제
#1
Baekje / 백제

Baekje veya Paekche (M.Ö. 18 - M.S. 660) Kore'nin güneybatısında yer alan bir krallıktı. Kore'’nin üç krallığından biriydi. (Diğer ikisi Goguryeo ve Silla'dır.) Baekje Goguryeo’nun kurucusu Jumong ve Soseono’nun 3. oğlu Onjo tarafından Wirye-sung’da (bugünkü Seoul) kuruldu. Baekje'de Goguryeo gibi günümüz Mançuryası, Gojoseon 'un yıkılmasından sonra kurulan bir ülke olan Buyeo ’dan sonra kuruldu. Baekje yarım ada üzerinde kontrolü sağlamak için sırasıyla diğer üç krallıktan olan Goguryeo ve Silla ile savaştı ve müttefik oldu. Baekje’nin gücü 4. yy’da Çin’in bazı sömürgelerini ve yarım adanın en kuzeyindeki Pyongyang’da kontrolü sağlayarak zirveye ulaştı. Bu Çin ve Japonya ile olan ticari ve siyasi ilişkiler için önemli bir bölgesel güç oluşturdu. 660 yılında Silla ve Çin’in Tang Hanedanlığu ittifakı tarafından yenildi ve Birleşik Silla’ya boyun eğdi.


[Resim: 437pxhistoryofkorea375.png]

English

Baekje or PaekchePaekche (18 BCE – 660 CE) was a kingdom located in southwest Korea. It was one of the Three Kingdoms of Korea, together with Goguryeo and Silla. Baekje was founded by Onjo, the third son of Goguryeo's founder Jumong and Soseono, at Wirye-sung (around present-day Seoul). Baekje, like Goguryeo, claimed to succeed Buyeo , a state established in present-day Manchuria around the time of Gojoseon 's fall. Baekje alternately battled and allied with Goguryeo and Silla as the three kingdoms expanded control over the peninsula. At its peak in the 4th century, Baekje controlled some colonies in China and most of the western Korean Peninsula, as far north as Pyongyang. It became a significant regional sea power, with political and trade relations with China and Japan. In 660, it was defeated by an alliance of Silla and China's Tang Dynasty, submitting to Unified Silla.

Çeviri: esra köksal
Not: Çalmayınız!!
Cevapla
#2
BAEKJE'NİN TARİHİ

Kuruluşu / Established


Samguk Sagi'ye göre Baekje M.Ö. 18’de Goguryeo'nun güneyi ile Han Nehri arasındaki bir havzada Kral Onjo'nun önderliğindeki bir grup insan tarafından kuruldu. Çin kayıtları olan San Guo Zhi'ye göre, Samhan döneminde Baekje, Mahan konfederasyonunda en yüksek mevkideydi. Samguk Sagi Baekje'nin kurucusu hakkında ayrıntılı bir bilgi vermektedir. Jumong Goguryeo krallığını kurabilmek için oğlu Yuri'yi Buyeo'da bırakmıştı. Jumong, Kral Dongmyeongseong olduğunda Soseono'dan Onjo ve Biryu adında iki oğlu vardı. Yuri Goguryeo'ya gelir gelmez Jumong onu Veliaht Prens’i ilan etti. Yuri’nin sonraki kral olacağı anlaşılınca Soseono oğulları Biryu ve Onjo ile on tebaadan halkını da alarak kendi krallıklarını kurmak için güneye gitti. Soseono, Goguryeo ve Baekje'nin kurulmasında etkin bir figür olarak anılır. Onjo Wiryeseong’a (bugünkü Hanam şehri) yerleşti ve ülkesine “On Tebaa” anlamına gelen Sipje dedi. Biryu'da da tebaanın aksine Michuhol'a (bugünkü Incheon şehri) yerleşmişti. Wiryeseong halkı refah içinde yaşarken Michuhol’un tuzlu suyu ve bataklık alanları yerleşmeyi zorlaştırmıştı. Bu sebeple Biryu kardeşi Ojo’nun yanına gitti ve ondan Sipje tahtını istedi. Onjo bunu reddedince Biryu savaş ilan etti ama savaşı kaybetti. Biryu utanç içinde kendini öldürdü ve halkı da Wiryeseong’a göç etti. Kral Onjo onları hoşgörü ile karşıladı ve ülkesinin adını Baekje olarak değiştirdi. Kavmine döndü, Onjo'yu da Wiryeseong'daki insanlar karşıladı ve ülkesine Baekje (Yüz Tebaa) adını verdi. Kral Onjo, başkenti Han Nehri'nin güneyinden kuzeyine taşıdı ve daha sonra yeniden Mahan devletlerinin baskısı sonucu muhtemelen bugünkü Seoul olan yere, güneye taşıdı. Kral Gaeru'nun 132’de başkenti muhtemelen Seoul'ün güneydoğusunda bulunan bugünkü Gwangju şehrindeki Bukhan Dağı mevkisine taşıdığına inanılmaktadır. Zaman zaman En Parlak Üç Krallık Dönemi olarak da adlandırılan M.Ö’nün ilk yüzyıllarında Baekje git gide diğer Mahan kabilelerinin kontrollerini de ele geçirmiştir.


English

HISTORY OF BAEKJE

According to the Samguk Sagi, Baekje was founded in 18 BCE by King Onjo, who led a group of people from Goguryeo south to the Han River basin.According to the Chinese record San Guo Zhi, during the Samhan period, one of the chiefdoms of the Mahan confederacy was called Baekje.The Samguk Sagi provides a detailed account of Baekje's founding. Jumong had left his son Yuri in Buyeo when he left that kingdom to establish the new kingdom of Goguryeo. Jumong became King Dongmyeongseong, and had two more sons with So Seo-no, Onjo and Biryu. When Yuri later arrived in Goguryeo, Jumong promptly made him the crown prince. Realizing Yuri would become the next king, So Seo-no left Goguryeo, taking her two sons Biryu and Onjo south to found their own kingdoms with their people, along with ten vassals. She is remembered as a key figure in the founding of both Goguryeo and Baekje. Onjo settled in Wiryeseong (present-day Hanam), and called his country Sipje (meaning "Ten Vassals"), while Biryu settled in Michuhol (present-day Incheon), against the vassals' advice. The salty water and marshes in Michuhol made settlement difficult, while the people of Wiryeseong lived prosperously. Biryu then went to his brother Onjo, asking for the throne of Sipje. When Onjo refused, Biryu declared war, but lost. In shame, Biryu committed suicide, and his people moved to Wiryeseong, where King Onjo welcomed them and renamed his country Baekje ("Hundred Vassals"). King Onjo moved the capital from the south to the north of the Han river, and then south again, probably all within present Seoul, under pressure from other Mahan states. King Gaeru is believed to have moved the capital to the Bukhan Mountain Fortress in 132, probably in present-day Gwangju, to the southeast of Seoul. Through the early centuries of the Common Era, sometimes called the Proto-Three Kingdoms Period, Baekje gradually gained control over the other Mahan tribes.

Gelişme

Kore 375’te Kore’nin en hızlı gelişen ülkesi Baekje idi. Kral Goi (234–286)’nin hükümdarlığı sırasında Baekje Mahan konfederasyonu ile birleşince tam bir krallık oldu. 249’da, eski Japon metni Nihonshoki’ye göre, Baekje’nin genişlemesi doğusundaki Nakdong Nehri etrafındaki Gaya konfederasyonuna kadar ulaştı. Baekje, Çin kayıtlarında 345 yıllık bir krallık olarak tanımlanmıştır. Baekje’den ilk diplomatik heyetler 367 yılı civarında (Nihon Shoki: 247’ye göre) Japonya’ya ulaştı. Kral Geunchogo (346–375) , Goguryeo ile savaşarak kuzeyindeki Mahan topraklarını da Baekje’ye kattı ve Baekje’nin topraklarını genişletti. Geunchogo'nun hükümdarlığı sırasında, Baekje 'nin hakimiyet alanı Kore yarımadasının batısını kaplamıştı.(İki Pyeongan eyaleti hariç) 371 yılında Baekje Pyongyang' da Goguryeo'yu bozguna uğratmıştı. Baekje Goguryeo ile devamlı ticaret yaparken etkin bir biçimde Çin kültürünü ve teknolojisini benimsemiştir. Budizm 384 yılında resmi devlet dini oldu. Ayrıca Baekje’nin bir deniz gücü de oldu ve Kofun döneminin Japon yöneticileri ile devam eden karşılıklı iyi niyet ilişkileri Japonya tarafı için kültürel izler bırakmıştır. İlişkileri boyunca Çin yazı sistemi, Budizm, gelişmiş seramik, cenaze törenleri ve diğer kültürel faaliyetler soylular, bilim adamları, zanaatkarlar ve rahipler tarafından tanıtıldı. Bu dönemde Han Nehri ülkenin en önemli yeri olarak kaldı.


English

Development

During the reign of King Goi (234–286), Baekje became a full-fledged kingdom, as it continued consolidating the Mahan confederacy. In 249, according to the ancient Japanese text Nihonshoki, Baekje's expansion reached the Gaya confederacy to its east, around the Nakdong River valley.Baekje is first described in Chinese records as a kingdom in 345.The first diplomatic missions from Baekje reached Japan around 367 (According to the Nihon Shoki : 247). King Geunchogo (346–375) expanded Baekje's territory to the north through war against Goguryeo, while annexing the remaining Mahan societies in the south. During Geunchogo's reign, the territories of Baekje included most of the western Korean Peninsula (except the two Pyeongan provinces), and in 371, Baekje defeated Goguryeo at Pyongyang. Baekje continued substantial trade with Goguryeo, and actively adopted Chinese culture and technology. Buddhism became the official state religion in 384.Baekje also became a sea power and continued mutual goodwill relationships with the Japanese rulers of the Kofun period, transmitting continental cultural influences to Japan. Chinese writing system, Buddhism, advanced pottery, ceremonial burial, and other aspects of culture were introduced by aristocrats, artisans, scholars, and monks throughout their relationship. During this period, the Han River basin remained the heartland of the country.

Çeviri: esra köksal
Not: Çalmayınız!!
Cevapla
#3
Ungjin Dönemi

5. yy’da Goguryeo’nun güneyi Baekje’nin askeri tehdidi altındaydı ve 475 yılında Seoul bölgesindeki Goguryeo düştü. Baekje’nin başkenti 475 den 538’e kadar Ungjin (bugünkü Gongju) oldu.

English

Period of Ungjin

In the 5th century, Baekje retreated under the southward military threat of Goguryeo, and in 475, the Seoul region fell to Goguryeo.Baekje's capital was located at Ungjin (present-day Gongju) from 475 to 538.

Sabi Dönemi

538 yılında Kral Seong başkenti Sabi’ye taşıdı (bugünkü Buyeo İlçesi) ve güçlü bir devlet olarak kendi krallığını revise etti. Bu andan itibaren ülkenin resmi adı Nambuyeo (Güney Buyeo) idi ki bu da Baekje’nin kökeninin Buyeo’ya kadar dayandığını göstermektedir. Sabi Dönemi’nde Baekje kültürü Budizm’in büyüdüğüne tanık oldu. Kuzeydeki Goguryeo ve güneydeki Silla baskısı altında olmasına rağmen Seong, Baekje’nin Çin ile olan ilişkilerini güçlendirmek için çabalamıştır. Sabi yer olarak Geum Nehri’nin seyire elverişli bölgesindeydi. Bu durum Çin ile iletişimi kolaylaştırmış ve karşılıklı ticari ve diplomatik ilişkiler 6. ve 7. yüzyılda büyümüştür. 7. yy’da güneyde ve Kore yarımadasının merkezinde artan Silla etkisi nedeniyle Baekje gerilemeye başlamıştır.

English

Period of Sabi

In 538, King Seong moved the capital to Sabi (present-day Buyeo County), and rebuilt his kingdom into a strong state.From this time, the official name of the country was Nambuyeo ("South Buyeo"), a reference to Buyeo to which Baekje traced its origins. The Sabi Period witnessed the flowering of Baekje culture, alongside the growth of Buddhism.Under pressure from Goguryeo to the north and Silla to the east, Seong sought to strengthen Baekje's relationship with China.The location of Sabi, on the navigable Geum River, made contact with China much easier, and both trade and diplomacy flourished during the 6th and 7th centuries.In the 7th century, with the growing influence of Silla in the southern and central Korean peninsula, Baekje began its decline.

Yıkılma ve Yeniden Yapılanma Hareketi

660 yılında Silla ve Tang askerleri Goguryeo ile müttefik olup Baekje’ye saldırdı. General Gyebaek tarafından yönetilen çok güçlü bir ordu, Nonsan'ın yakınlarındaki Hwangsanbeol savaşında yenik düştü. Sabi’nin başkenti Silla saldırısı sonucu düştü. Egemen sınıfın bazıları Japonya’ya kaçarken Kral Uija ve onun oğlu Çin’e sürgüne yollandı. Baekje güçleri küçük bir toparlanma hareketi gösterir fakat Silla-Tang ittifakının 130,000 adamıyla karşılaşır. General Boksin, Prens Buyeo Pung'a, Baekje'nin yeni kralı olarak, Kral Pung(풍왕) adını verir. Baekje, Japonya'dan yardım ister ve Kral Pung, Baekje'ye 5000 kişilik ek bir kuvvetle döner. Japon gemileri henüz Baekje'ye ulaşmadan, Kralın askerleri, Ungjin eyaletinde Tang askerleri ile karşılaşırlar. 663 yılında, Baekje Kurtuluş Ordusu ve Japon deniz kuvvetleri, Baekgang muharebesinde Silla askerleriyle karşılaşmak üzere Güney Baekje'de toplanırlar. Tang Hanedanı da ayrıca 7000 asker ve 170 gemi gönderir. Ağustos 663'de Bakjang'da, tahminen Geum nehri veya Dongjin nehrinin aşağı kısımlarında meydana gelen 5 deniz savaşından sonra, Silla güçleri galip gelir ve Buyeo Pung Goguryeo'ya kaçar.

English

Collapse and Reconstruction Movement

In 660, the coalition troops of Silla and Tang of China attacked Baekje, which was then allied with Goguryeo.A heavily outmanned army led by General Gyebaek was defeated in the Battle of Hwangsanbeol near Nonsan. The capital Sabi fell almost immediately thereafter, resulting in the annexation of Baekje by Silla.King Uija and his son were sent into exile in China while at least some of the ruling class fled to Japan.Baekje forces attempted a brief restoration movement but faced Silla-Tang joint forces of 130,000 men.General Boksin proclaimed Prince Buyeo Pung as the new king of Baekje, called King Pung (풍왕).Baekje requested Japanese aid, and King Pung returned to Baekje with a contingent of 5,000 soldiers.Before the ships from Japan arrived, his forces battled a contingent of Tang forces in Ungjin County.In 663, Baekje revival forces and a Japanese naval fleet convened in southern Baekje to confront the Silla forces in the Battle of Baekgang.The Tang dynasty also sent 7000 soldiers and 170 ships.After five naval confrontations that took place in August 663 at Baekgang, considered the lower reaches of Geum River or Dongjin river, the Silla-Tang forces emerged victorious, and Buyeo Pung escaped to Goguryeo.

Çeviri: esra köksal
Not: Çalmayınız!!
Cevapla
#4
Sosyal ve Siyasal Yapı

Baekje gibi merkezi bir devletin kurulması genellikle Kral Goi’nin babasının soyuna ait olarak görülmüştür. Gücün çoğu monarşilerde olduğu gibi aristokrasi ile tutuldu. Örneğin kral Seong gücü kraliyetle ilgili gücü kuvvetlendirdi ama o Silla’ya karşı olan bir mücadelede ölünce soylular onun oğlundan gücü aldı. Hae ve Jin klanları Baekje’nin erken döneminde büyük bir güce sahiptiler ve kraliyet evlerinden birçok kraliçe çıkmıştı. Buyeo Hae klanını değiştirmeden önce muhtemelen kraliyet eviydi ve her iki klanda Buyeo ve Goguryeo’nun soyundan geliyordu. Sekiz klan (Sa, Yeon, Hyeop, Hae, Jin, Guk, Mok, ve Baek) Sabi döneminde güçlüydüler ve Çin kayıtlarına Tongdian olarak kaydedildi. Merkezi hükümet yetkilileri 16 safa ayrıldı, üst yetkililer ve kabineler altı üyeden oluştu ve her üç yılda bir seçildi. Diğer sırada ise ilk (Jwapyeong) altıncı (Naesol kadar) yetkilileri, idari, siyasi ve askeri komutanlar vardı. Deok rütbe olarak, yedinci Jjangdeok) onbirinci (Daedeok) her alanın başında olabilirdi. 12'den 16’ya kadar olan Mundok, Mudok, Jwagun, Jinmu ve Geuku askeri yöneticilerdi. Samguk Yusa'ya göre, Sabi dönemi esnasında, Baekje'den başbakan (Jaesang), benzersiz bir sistem ile seçildi. Birkaç adayın isimleri, Hoamsa tapınağının (Cheonjeongdae) yakınında bir kayanın altında yerleştirildi. Birkaç günden sonra, kaya hareket ettirildi ve ismi kesin bir izi olan aday yeni başbakan olarak seçildi.


English

Social and Political Situation

The establishment of a centralized state in Baekje is usually traced to the reign of King Goi, who may have first established patrilineal succession. Like most monarchies, a great deal of power was held by the aristocracy. King Seong, for example, strengthened royal power, but after he was slain in a disastrous campaign against Silla, the nobles took much of that power away from his son.The Hae clan and the Jin clan were the representative royal houses who had considerable power from the early period of Baekje, and they produced many queens over several generations.The Hae clan was probably the royal house before the Buyeo clan replaced them, and both clans appear descended from the lineage of Buyeo and Goguryeo.Eight clans (Sa, Yeon, Hyeop, Hae, Jin, Guk, Mok, and Baek) were powerful nobles in the Sabi era, recorded in Chinese records such as Tongdian.Central government officials were divided into sixteen ranks, the six members of the top rank forming a type of cabinet, with the top official being elected every three years.In the Sol rank, the first (Jwapyeong) through the sixth (Naesol) officials were political, administrative, and military commanders.In the Deok rank, the seventh (Jangdeok) through the eleventh (Daedeok) officials may have headed each field. Mundok, Mudok, Jwagun, Jinmu and Geuku from the twelfth to the sixteenth, may have been military administrators.According to the Samguk Yusa, during the Sabi period, the chief minister (Jaesang) of Baekje was chosen by a unique system.The names of several candidates were placed under a rock (Cheonjeongdae) near Hoamsa temple.After a few days, the rock was moved and the candidate whose name had a certain mark was chosen as the new chief minister.Whether this was a form of selection-by-lot or a covert selection by the elite is not clear.

Çeviri: esra köksal
Not: Çalmayınız!!
Cevapla
#5
Dil ve Kültür

Baekje, Buyeo dili konuştukları sanılan bir dil konuşan Goguryeo göçmenleri tarafından kurulmuştur. Buyeo dili Gojoseon, Buyeo, Goguryeo ve Baekje dillerini kapsayan bir hipotetik (kesin olarak bilinmiyor) dil grubudur. Daha önce aynı bölgeden göçmüş olan yerli Samhan halkı, muhtemelen aynı dilin bir başka çeşidini veya farklı bir lehçesini konuşuyordu. Baekje sanatçıları türlü Çin akımlarının etkisinde kalmış ve bu etkileri geleneksel sanatla eşsiz bir biçimde birleştirmeyi başarmışlardır. Baekje sanat çalışmalarında Budist temaları ağırlıktadır. Tipik Baekje sanatının sıcaklığını temsil eden mutluluk veren Baekje gülümsemesi, çok sayıda Budist heykelinde mevcuttur. Tao etkisi de oldukça yaygındır. 541 yılında Liang Hanedanlığı tarafından Çinli zanaatkarlar, Kore hükümdarlığına gönderilmiştir. Sabi dönemindeki Çin etkisinin nedeni de olarak bunu göstermek mümkündür. Kral Muryeong'un (501-523) mezarı, Çinli tuğla mezarı modelinde yapılmıştır ve birçok malzemesi Çin'den ithal edilmiştir. Bunların yanı sıra, altın Kraliyet süslemeleri, altın kemerler ve altın küpeler gibi geleneksel Baekje cenaze malzemeleri de kullanılmıştır. Cenaze işlerinde de eşsiz Baekje gelenekleri uygulanırdı. Bu mezar, Ungjin dönemi mezarlarına örnek olarak gösterilmektedir. Çatıları kaplayan çinilerde narin nilüfer çiçeği modelleri, karmaşık tuğla desenleri, çömlekçilikte kullanılan kavisler ve kitabelerdeki zarif yazılar Baekje kültürünün karakteristik özelliklerindendir. Budist heykellerin ve incelikli pagodalar yaratıcılığı ve dinden etkilenildiğini gösteriyor. Neungsan-ri, Buyeo İlçesi’nde yapılan eski bir tapınak alanı kazısında bulunan bronz yaldızlı, ihtişamlı bir tütsü yakma kabı (백제금동대향로 Baekjegeumdongdaehyeongno) Baekje sanatının örneklerindendir. Baekje müziği hakkında pek fazla bilgi bulunmamaktadır. Yine de yerel müzisyenlerin 7. yy'da Çin'e görevli olarak gönderildikleri ve o zamana kadar oldukça ayırt edici bir müzik tarzı geliştirdikleri bilinmektedir.

English

Religion and Culture

Baekje was established by immigrants from Goguryeo who spoke what could be a Buyeo language, a hypothetical group linking the languages of Gojoseon, Buyeo, Goguryeo, and Baekje.In a case of diglossia, the indigenous Samhan people, having migrated in an earlier wave from the same region, probably spoke a variation or dialect of the same language.Baekje artists adopted many Chinese influences and synthesized them into a unique artistic tradition.Buddhist themes are extremely strong in Baekje artwork.The beatific Baekje smile found on many Buddhist sculptures expresses the warmth typical of Baekje art.Taoist influences are also widespread.Chinese artisans were sent to the kingdom by the Liang Dynasty in 541, and this may have given rise to an increased Chinese influence in the Sabi period.The tomb of King Muryeong (501–523), although modeled on Chinese brick tombs and yielding some imported Chinese objects, also contained many funerary objects of the Baekje tradition, such as the gold crown ornaments, gold belts, and gold earrings.Mortuary practices also followed the unique tradition of Baekje.This tomb is seen as a representative tomb of the Ungjin period.Delicate lotus designs of the roof-tiles, intricate brick patterns, curves of the pottery style, and flowing and elegant epitaph writing characterize Baekje culture.The Buddhist sculptures and refined pagodas reflect religion-inspired creativity.A splendid gilt-bronze incense burner (백제금동대향로 Baekjegeumdongdaehyeongno) excavated from an ancient Buddhist temple site at Neungsan-ri, Buyeo County, exemplifies Baekje art.Little is known of Baekje music, but local musicians were sent with tribute missions to China in the 7th century, indicating that a distinctive musical tradition had developed by that time.

Çeviri: esra köksal
Not: Çalmayınız!!
Cevapla
#6
Çinle İlişkiler

Kral Geunchogo, 372 yılında Çin'in Jin hanedanına(Yangtze nehrinin havzasında bulunur.) haraç ödedi. Jin'in düşüşünden ve 420'de Song hanedanının kuruluşundan sonra Baekje, elçileri kültürel mal ve teknolojilerini aramaya yolladı.

Baekje, 472'de ilk zaman boyunca Kuzey Hanedanların Kuzey Weisi'ne bir elçi yolladı ve Kral Gaero, Goguryeo'ya saldırmak için askeri yardım istedi. Muryeong ve Seong Kralları, birkaç kez Liang'a elçiler yolladı ve soylu sınıfın ünvanlarını kaldırdı.

Kral Muryeong'un kabri, Liang'ın kabir tarzıyla tuğlalarla inşa edildi.

English


Relations with China

In 372, King Geunchogo paid tribute to the Jin Dynasty of China, located in the basin of the Yangtze River. After the fall of Jin and the establishment of Song Dynasty in 420, Baekje sent envoys seeking cultural goods and technologies.

Baekje sent an envoy to Northern Wei of Northern Dynasties for the first time in 472, and King Gaero asked for military aid to attack Goguryeo. Kings Muryeong and Seong sent envoys to Liang several times and received titles of nobility.

Tomb of King Muryeong is built with bricks according with Liang's tomb style.

Kitapta Baekje'nin varlığı

Tartışmaya yol açmasına rağmen, bazı Çin ve Kore kayıtları, Sarı Deniz’in karşısında Baekje bölgesini günümüzdeki Çin'in parçalarını kapsadığını gösterir.

Song’un kitabına göre, "Goguryeo, Liaodong'u fethetmeye ve işgal etmeye geldi ve Baekje, Liaoxi'yi(Modern Tangshan'da, Hebei) işgal etmeye geldi; Baekje tarafından yönetilen yer, Jinping bölgesi(Jinping vilayeti) olarak adlandırıldı. Murong Huang durumlarında Jin kitabının kayıtları, Goguryeo'nun birliği, Baekje ve bir Xianbei kabilesi askeri hareket aldı. Samguk Sagi, bu muharebelerin Goguryeo'nun Kral Micheonu'nun hükümdarlığı esnasında meydana geldiğini kaydeder. (309-331)

Liang'ın kitabına göre, "Jin hanedanının zamanı esnasında Goguryeo, Liaodong'u fethetti(265-420), Baekje de Liaoxi ve Jinping'i işgal etti ve Baekje vilayetlerini kurdu. ”

Zizhi Tongjian, Song hanedanının Sima Guang tarafından derlendi. 346'da bulunduğu durumlarda Baekje, Buyeo'yu(Lushan'da bulunur.) istila etti ve sonuç olarak ülkenin insanları batı yönüne doğru Yan'a dağıtıldı.

Qi'nin kitabının neredeyse günümüzdeki kaydı, son Zizhi Tongjian'a ek olarak (386-534)Baekje’nin, bir kuzey Wei(386-534) ordusu(100.000 süvariden oluşturuldu) Baekje'ye saldırdı; ama 488 yılında yenildi. Bu rapor, kral Dongseongu'nun hükümdarlığının onuncu yılında Samguk sagi kayıtları ile doğrulanır.(488)Düşmana ait bu kadar ordunun, güçlü Goguryeo boyunca (Goguryeo'nun kral Jangsusu'nun hükümdarlığında (413-491)) geçmeden Kore yarımadasının kuzey Çin'den güneybatı tarafından yolculuk yapmadığından beri, Çağdaş kroniklerde kaydedilmeden o kayıtlarda "Baekje" Liaoxi'de ki diğer Goguryeo kenarında Baekje varlığına başvurulmalıdır.

495 yılında Qi’nin kitabı kayıtlarında da Baekje'nin kralı Dongseongu, Wei saldırısını geri çeviren generaller için onursal ünvanlarının geri alınmasını rica etti. Güney Qi mahkemesi tarafından verilen başlıklar; Guangling , Qinghe, Chengyang vb. gibi görünen bazı Liaoxi alanlarının isimlerini taşıdı.

Liaoxi'nin bir kısmı dahil açıkça, Mǎnzhōu Yuánliú Kǎo’nun bölge kısmını (洲源流考"Manchu'nun kaynağı da göz önünde tutulur. ") hem de Baekje'nin bölgelerini özetler:

Baekje sınırı, günümüze ait Guangning'den başlar. Kuzeybatıdaki Jinyi vilayetleri ve sonra bir doğu yönünde Joseon’nun Hwanghae’si, Chungcheong, Jeolla gibi illere ulaşmak için denizi haçlar(çarpılar).
Batıya doğuya da uzanır, Baekje 'nin bölgesi dardır; Güneye kuzeyde uzanır, uzundur. Böylece, eğer Liucheng ve Beiping alanından Baekje'nin bölgesine bakılırsa Silla, Baekje’nin güneydoğusunda saptanır; ama eğer Baekje’nin Gyeongsang ve Ungjin alanından bakılırsa Silla, kuzeydoğuda saptanır. Baekje hem de kuzeyde Mohe'yi sınırlar. Baekje’nin kraliyetle ilgili başkentinin, doğu ve batı olmak üzere farklı iki yerde iki kalesi var. Her iki kale "Goma" diye adlandırılır. Song’un kitabı, Baekje tarafından adlandırılan Jinping vilayetinin Jinping bölgesinin Goma’yı yönettiğini söyler. Tang-gao, Jinping vilayetinin Liucheng ve Tang zamanındaki Beiping arasında saptandığını söyler.

Bundan dolayı Baekje’nin başkentleri Liaoxi ve diğer Joseon illerinin iç taraflarında bulundu. Baekje, Liang'in İmparatoru Wu'nun hükümdarlığı boyunca başkentini yeniden Güney Kore'ye yerleştirdi.

Hem eski hemde yeni Tang’ın Yeni Tarihi, Baekje bölgelerinin yukarıya doğru bölündüğünü Silla ve Balhae tarafından alındığını söyler. Eğer Baekje, Kore yarımadasının güneybatı köşesiyle sınırlansaydı, eski Baekje bölgelerinin herhangi birisini işgal etmek Balhae için imkansız olacaktı.
Silla bilgini ve iddia edilen Sinocentrist Choi Chi-won (857-?) yazdı. Goguryeo ve Baekje onların güçlerinin yüksekliğini bir milyon kişi civarında olan kuvvetli orduları ile korudu; Güney ve You, Yan, Qi'de istila edilen Wu ve Yue ve anakara Çin'in kuzeyinde bulunan Lu, Çin'e ciddi musibetler yaptı.

Bu kayıtlara göre Baekje, bir yüz yıl daha Liao-xi vilayetini elinde tutmuş olmalıdır.


English

Baekje's presence on the continent

Although controversial, some Chinese and Korean records indicate that Baekje territory included parts of present-day China, across the Yellow Sea.

According to the Book of Song, “Goguryeo came to conquer and occupy Liaodong, and Baekje came to occupy Liaoxi (遼西) (in modern Tangshan, Hebei); the place that came to be governed by Baekje was called the Jinping District, Jinping Province.”The records of Book of Jin on Murong Huang states that the alliance of Goguryeo, Baekje, and a Xianbei tribe took military action.The Samguk Sagi records that these battles occurred during the reign of King Micheon of Goguryeo (309-331).

According to the Book of Liang, “during the time of Jin Dynasty (265-420), Goguryeo conquered Liaodong, and Baekje also occupied Liaoxi and Jinping, and established the Baekje provinces.”

The Zizhi Tongjian, compiled by Sima Guang (1019-1086) of the Song Dynasty (960-1279), states that in 346, Baekje invaded Buyeo, located at Lushan, and as a result the people of the country were scattered westward toward Yan.That year was the first year of the King Geunchogo’s reign (346-375) in Baekje.

The nearly contemporary record of the Book of Qi, as well as the later Zizhi Tongjian, state that a Northern Wei (386-534) army, composed of 100,000 cavalry, attacked Baekje but were defeated in 488. This account is confirmed by the Samguk-sagi records on the tenth year of King Dongseong’s reign (488).Since such an army could not have travelled from northern China to the southwestern corner of the Korean peninsula without passing through the hostile and powerful Goguryeo (in the reign of King Jangsu of Goguryeo (413-491)), without being recorded in contemporary chronicles, the “Baekje” in those records must refer to Baekje presence on the other side of Goguryeo, in Liaoxi.

The Book of Qi also records that in 495 Baekje's King Dongseong requested honorary titles for the generals who repulsed the Wei attack. The titles given by the Southern Qi court carried the names of their domains that sounded like some Liaoxi areas, such as Guangling, Qinghe, Chengyang, etc.

The Territory Section of Mǎnzhōu Yuánliú Kǎo (满洲源流考, "Considerations on the Origin of Manchu") also summarizes Baekje's territories, obviously including a portion of Liaoxi:

The boundary of Baekje begins from the present-day Guangning and Jinyi provinces in the northwest and then crosses the sea in an easterly direction to arrive at the Joseon’s Hwanghae, Chungcheong, Jeolla, etc. provinces. Running east to west, Baekje’s territory is narrow; running north to south, it is long. Thus it occurs that if one looks at Baekje’s territory from the Liucheng and Beiping area, Silla is located in the southeast of Baekje, but if one looks from the Gyeongsang and Ungjin area of Baekje, Silla is located in the northeast. Baekje also borders Mohe in the north. Its royal capital has two castles at two different places in the east and west. Both castles are called “Goma.” The Book of Song says that the place governed by Baekje was called the Jinping district of the Jinping province. Tong-gao says that the the Jinping province was located between Liucheng and Beiping of the Tang period.
Hence one of Baekje’s capitals was located in “Liaoxi,” and the other inside the "Joseon" provinces. It was during the reign of Emperor Wu of Liang that Baekje relocated its capital to southern Korea.

Both the Old and the New History of Tang say that the old Baekje territories were divided up and taken by Silla and Balhae.If Baekje was limited to the southwestern corner of the Korean peninsula, then it would have been impossible for the Balhae to occupy any of the old Baekje territories.

The Silla scholar and alleged Sinocentrist Choi Chi-won (857-?) wrote that “Goguryeo and Baekje at the height of their strength maintained strong armies numbering one million persons, and invaded Wu and Yue in the south and You, Yan, Qi, and Lu in the north of the mainland China, making grave nuisances to the Middle Kingdom”.

According to these records, Baekje must have held the Liao-xi province for more than a hundred years.

Çeviri: Şaheste
Not: Çalmayınız!!
Cevapla
#7
Japonyayla İlişkiler

Ailesel ilişkiler ve askeri yardım

Goguryeo ve Silla, Baekje askeri basıncı (Japonca Kudara) ile yüzleşmek için Japonya ile yakın ilişkiler kurdu. Kore Chronicle’sine göre(eski ahıt'ın iki tarih kitabı) Samguk Sagi, Baekje ve Silla rehine olarak Japon mahkemesine birkaç prens gönderdi. Bu Koreliler; Çin yazı sistemini, Budizmi, silah için demir işleme ve diğer çeşitli teknolojileri Japonya ya bilgi olarak getirdi. Karşılığında, Japonya askeri destek sağladı.

Üç krallığın kronikleri ve üç krallığın anıları; Koreli etkiyi sürdürmek, Yamato birliğinin devamını garanti etmek ve Budist Horyuji tapınağının inşa edildiği zamanki gibi olması için (imparator Yomei'nin zamanında olduğu gibi) yüksek rütbeli kimseler olarak Baekje'nin bir kısmını kraliyetle ilgili ailenin torunları ve bazı soyluları Japon mahkemesine çağırır. Hem de 25. kral Baekje’li Muryeongu'nun, Japonya'da doğmuş olduğu bilinmiştir.

Nihon Shoki'deki tartışmalı hesaplara göre; İmparatoriçe Jingu, Baekje, Silla ve Goguryeo krallarına gelen haraç ve bağlılık sözünü ayıklar. 20. yüzyılın başlarında Japon milliyetçiliğinin doruğunda, Japon tarihçiler Gwanggaeto Stele’ye bir geçiş ile birlikte Kore işgali, emperyalist haykırış ve ideolojik mantığı kurmak için bu efsanevi hesaplar kullanılır. Amenohibo isimli bir Korelinin, İmparatoriçe Jingū'nun anne tarafından halefi farz edilmesi Nihongi'de bu meseleyi de karmaşık hale getirir. Bunu, doğru şekilde yorumlamak son derece tutarsız ve zordur.

Bilginler, "Nihon Shoki"'in 4. yüzyılın sonlarındaki Silla ve Baekje'nin istila tarihlerini verdiğine inanır. Lakin o zamanlarda Kore'nin Üç Krallığı tamamen kurulmuş ve gücünü merkezileştirilmiş iken Japonya yerel bir birlik kabilesiydi. Baekje ve Silla ile savaşmakla meşgul olan ve denizi geçecek Yamato gibi bir devlet kurmak çok olası değil. Nihon Shoki, varsayım ve gerçeklerle birlikte efsanelerin aşırı miktarlarda karışımları olduğu gibi Kore ile erken ilişkiler üzerine bilgiler için, güvenilmez ve taraflı bir kaynak olarak kabul edilir.

Bazı Japon bilginler, Goguryeo'nun kralı Jangsu tarafından 414'te dikilmiş Gwanggaeto dikilitaşını Kore yarımadasının güney bölümünde bir Japon işgali olarak nitelendirdi. Buna rağmen Mohan, Goguryeo'nun Baekje fethinde haklı olduğunu göstermek için Japon istilayı ürettiğini iddia eder.
Çinli bilginler, 1980'lerden sonra çalışmalara katıldı. Wang Jianqun, yöre sakini çiftçilerle söyleşi yapmıştır (sorguya almıştır olacak galiba bu durumda) ve tasarlanmış (beklenilen de diyebilirsin) imalatın meydana gelmediğine ve kirecin yerel kopyalayan (kopyalayıcı) işçiler tarafından okunurluğun gelişmesi için yapıştırıldığına karar vermiştir. Çin Sosyal Bilimler Akademisi'nden Xu Jianxin, 1881'den evvel yapılan önceki kazı kopyalarını buldu. Ayrıca Japonya'nın herhangi bir dikilitaş şahsına zarar verdiğine dair bir kanıt olmadığı sonucuna varmıştır.

Günümüzde en çok Çinli ve Japon bilginler, dikilitaş incelemeleri ve Japon müdahalesini savunmaya bağlı olarak komplo teorilerine karşı çıkmaktadır.

Ortak bir tarih ders kitabı yazma projesinde, Hongik Üniversite’sindeki (Kore) Kim Tae-sik, Japonya'nın teorisini inkar etti. Ama Kyushu üniversitesinin Kosaku Hamadasi (Japonya), onların Gwanggaeto dikilitaş metnini yorumlarını anlattı. Onların yorumunda kasten zarar verilen dikilitaş teorisini benimserken onların hiçbiri değil.


English

Relations with Japan

Familial relations and military aid

Baekje gave Seven-pronged Sword to Yamato.Familial ties and Military assistance
To confront with the military pressure of Goguryeo and Silla, Baekje (Kudara in Japanese) established close relations with Japan. According to the Korean chronicle Samguk Sagi, Baekje and Silla sent some princes to the Japanese court as hostages.These Koreans brought to Japan knowledge of the Chinese writing system, Buddhism, iron processing for weapons, and various other technologies.In exchange, Japan provided military support.

The Chronicles of the Three Kingdoms and Memorabilia of the Three Kingdoms cite some of the Baekje royal family's descendants and some nobles as dignitaries in the Japanese court, maintaining Korean influence and ensuring the continuation of the Yamato alliance, as in the time of Emperor Yomei, when the Buddhist temple of Horyuji was constructed. It is also known that Muryeong of Baekje, the twenty-fifth king, was born in Japan.

Accoridng to mythical accounts in the controversial Nihon Shoki, Empress Jingū extracted tribute and pledges of allegiance from the kings of Baekje, Silla, and Goguryeo. At the height of Japanese nationalism in the early 20the century, Japanese historians used these mythical accounts along with a passage in the Gwanggaeto Stele to establish ideological rationale to the imperialist outcry for invasion of Korea.Also complicating the matter is that in the Nihongi a Korean named Amenohiboko is supposed to be the maternal predecessor of Empress Jingū. This is highly inconsistent and difficult to interpret correctly.

Scholars believe that the "Nihon Shoki" gives the invasion date of Silla and Baekje as the late 4th century. However, by this time, Japan was a confederation of local tribes, while the Three Kingdoms of Korea were fully developed, centralized powers. It is very unlikely that a developing state such as Yamato had the capacity to cross the sea and engage in battles with Baekje and Silla.The Nihon Shoki is widely regarded to be a unreliable and biased source of information on early relations with Korea, as it mixes heavy amounts of supposition and legend with facts.

Some Japanese scholars interpret the Gwanggaeto Stele, erected in 414 by King Jangsu of Goguryeo, as describing a Japanese invasion in the southern portion of the Korean peninsula. However, Mohan claims that Goguryeo fabricated the Japanese invasion in order to justify its conquest of Baekje.

Chinese scholars participated in the study after 1980s. Wang Jianqun interviewed local farmers and decided the intentional fabrication did not occurred and the lime was pasted by local copy-making workers to enhance readability.Xu Jianxin of the Chinese Academy of Social Sciences discovered the earliest rubbed copy which was made before 1881. He also concluded that there was no evidence Japanese had damaged any of the stele characters.

Today, most Chinese and Japanese scholars controvert the Conspiracy theories, based on the study of the stele itself and advocate Japanese intervention in the era,although its size and participant are disputed.

In the project of writing a common history textbook, Kim Tae-sik of Hongik University (Korea) denied Japan's theory.But, Kosaku Hamada of Kyushu University (Japan) reported their interpretations of the Gwanggaeto Stele text, neither of them adopting the intentionally damaged stele theory in their interpretations.

Çeviri: Saheste
Not: Çalmayınız!!
Cevapla
#8
Baekje'nin yıkılışı ve Japonya için geri çekilme

Baekje soylu sınıfının bazı üyeleri ve kraliyet, krallık devrilmeden önce Japonya'ya göç etti. Baekje'nin isteğine yanıt olarak Japonya 663 yılında Baekjeyle Buyeo Pung’u(Japonya da Hōshō olarakta bilinir.) geliştirmek için 20.000 asker ve 1.000 gemiyi General Abe no Hirafu’yla birlikte gönderdi. Baekjeli Uija’nın bir oğlu Japonya’ya elçi oldu. 661 yılının Ağustosunda 10.000 asker ve 170 geminin Abe no Hirafu tarafından götürüldü, ulaştı. Ek Japon takviyeye 27.000 asker dahil Kamitsukeno no Kimi Wakako tarafından yönlendirildi ve Lohara no Kimi liderliğindeki 10.000 askerde 662 yılına Baekjeye geldi.

Bu girişim, buna rağmen Baekgang savaşında başarısız oldu ve prens, Goguryeo’ya kaçtı. Nihon Shoki'ye göre, 400 Japon gemi muharebelerde kayboldu. Askerlerin sadece yarısı Japonya dönmeyi başardı.

Japon ordusu, birçok Baekje mültecisi ile Japonya’ya çekildi. Eski kraliyet ailesi başlangıçta "yabancı konuk " (蕃 客) olarak tedavi edildi ve eski kraliyet ailesi bir süre Japonya'nın siyasal sistemine dahil edilmediler. Buyeo Pung’un en genç erkek kardeşi Sun-gwang(Japonyada Zenkō)(善光 yada 禅広), Kudara no Konikishi ("Baekje’nin Kralı") (百濟王) soyadını kullanır (Onlar hem de Kudara soyadını adlandırır, Baekje gibi Japonya'da da Kudara diye adlandırılır.). İmparator Kammu 'nun annesi(737-806), Takano no Niigasay idi. Baekjeli Kral Muryeongu 'nun bir torunuydu. İmparator Kammu, Kudara no Konikishi kabilesini kendi ailesiyle evlenerek akraba olmalarını istediği konusunda tehdit etti. Baekje kraliyeti, hem de Ouchi soyunun, Soga soyunun ve diğerlerinin atalarıdır.

English


The fall of Baekje and the retreat to Japan

Suda Hachiman Shrine Mirror looks like mirrors of BaekjeSome members of the Baekje nobility and royalty emigrated to Japan even before the kingdom was overthrown. In response to Baekje's request, Japan in 663 sent the general Abe no Hirafu with 20,000 troops and 1,000 ships to revive Baekje with Buyeo Pung (known in Japanese as Hōshō), a son of Uija of Baekje who had been an emissary to Japan. Around August of 661, 10,000 soldiers and 170 ships, led by Abe no Hirafu, arrived. Additional Japanese reinforcement, including 27,000 soldiers led by Kamitsukeno no Kimi Wakako and 10,000 soldiers led by Iohara no Kimi also arrived at Baekje in 662.

This attempt, however, failed at the battle of Baekgang, and the prince escaped to Goguryeo. According to the Nihon Shoki, 400 Japanese ships were lost in the battles. Only half of the troops were able to return to Japan.

The Japanese army retreated to Japan with many Baekje refugees. The former royal family members were initially treated as "foreign guests" (蕃客) and were not incorporated into the political system of Japan for some time. Buyeo Pung's younger brother Sun-gwang (Zenkō in Japanese) (善光 or 禅広) used the family name Kudara no Konikishi ("King of Baekje") (百濟王) (they are also called the Kudara clan, as Baekje was called Kudara in Japanese). The mother of Emperor Kammu (737-806) was Takano no Niigasa, a descendant of King Muryeong of Baekje. Emperor Kammu treated the Kudara no Konikishi clan as his "relatives by marriage". Baekje royalty are also the ancestors of the Ouchi clan, the Sue clan, Soga clan and others.

Çeviri:Saheste
Not:Çalmayınız!!
Cevapla
#9
Miras

Baekje, kısaca Birleşmiş Silla'nın çöküşü gibi Son Üç Kore krallık döneminde canlandırıldı. 892 yılında General Gyeon Hwon, Wansan merkezli (Günümüzde ki Jeonju) Hubaekje'yi("Son Baekje") kurdu. Hubaekje, 936 yılında Goryeo’lu Kral Taejo tarafından devrildi.

Çağdaş Güney Kore'de, Baekje hatıraları özellikle Chungnam ve Jeolla'da çoğunlukla güneybatının yerel kültürlerinde semboliktir. Yaldız-bronz tütsü brülör, örneğin; Buyeo ilçesinin anahtar bir simgesidir ve Seosan Maaesamjonbulsang'ın Baekje-çağ Budist kaya heykeltıraşlığı, Seosan şehrinin önemli bir simgesidir.

17 Nisan 2009 da, Ōuchi soyunun Ōuchi Kimio’su (大內公夫) Baekje atalarına haraç ödemek için İksan'ı ziyaret etti.


English

Legacy

Baekje was briefly revived in the Later Three Kingdoms of Korea period, as Unified Silla collapsed. In 892, General Gyeon Hwon established Hubaekje (“Later Baekje”), based in Wansan (present-day Jeonju). Hubaekje was overthrown in 936 by King Taejo of Goryeo.

In contemporary South Korea, Baekje relics are often symbolic of the local cultures of the southwest, especially in Chungnam and Jeolla. The gilt-bronze incense burner, for example, is a key symbol of Buyeo County, and the Baekje-era Buddhist rock sculpture of Seosan Maaesamjonbulsang is an important symbol of Seosan City.

On 17 April 2009, Ōuchi Kimio (大內公夫) of Ōuchi clan visited Iksan, Korea to pay tribute to his Baekje ancestors.

Çeviri: Saheste
Not: Çalmayınız!!
Cevapla
#10
[Resim: templemiruksa.jpg]

[Resim: 450pxkoreabaekjeincense.jpg]

[Resim: 298pxbangasayusang.jpg]

[Resim: 437pxbaekjeambassador.jpg]

[Resim: 437pxhistoryofkorea375.png]

[Resim: 594pxsumidahatimanmirro.jpg]

[Resim: 800pxchiljido.jpg]
Cevapla
Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi

Koreafans Hakkında

Lorem ipsum

              Quick Links

              User Links

              Advertise