Change in Patriarchal Culture Needed to Improve Birth Rate

South Korea (대한민국)

Doğum Oranını Yükseltmek için Ataerkil Kültürde Değişim Gerekli

Yeni bir rapora göre ülke, dünyada en düşük olanlar arasında bulunan doğum oranını artırmak için ataerkil kültürden vazgeçmeli.

Kore Kalkınma Enstitüsü araştırmacısı Kim Yeong-cheol tarafından hazırlanan bir rapora göre doğum oranının azlığı evlenmeyen kadınların yüzdesindeki artışla ilişkilendirilebilir. 35 ile 39 yaşları arasındaki evlenmemiş kadınlar 2000 yılında tüm kadınların %4.3’ünü oluşturuyordu. Bu sayı geçen yıldan bu yana %12.6’ya, üç katına çıktı.

Kim, bekar kadınların artan sayısının, eş seçerken erkeklerin para kazanmasına önem veren ataerkil kültürden, çalışan kadınların evlilik ve doğumdaki dezavantajlarından ve evlenmenin muazzam masraflarından kaynaklandığını söyledi.

Rapora göre Avrupa ülkeleri de yarım asır önce benzer bir durumdan geçti ve düşük doğum oranını, sosyokültürel değişikliklerin göz önünde bulundurulduğu yasal koruma mekanizmalarıyla aştı. Ailesi olan çalışan kadınlara izin verme ve gayrımeşru çocukları koruma bunlar içinde yer alıyordu.

ji-young park

A new report says the nation must shake off its patriarchal culture in order to increase the nation’s birth rate, which is among the lowest in the world.

A report by Korea Development Institute researcher Kim Yeong-cheol says the low birth rate is mainly attributable to an increase in the percentage of women who do not marry. Unmarried women between the ages of 35 and 39 accounted for four-point-three-percent of all women in the year 2000. This number has tripled to 12-point-six-percent since last year.

Kim said the rising number of single women stem from a patriarchal culture that places an importance on the earning power of men when choosing spouses, the disadvantage posed by marriage and childbirth on working women, and the massive costs of getting married.

The report said that European nations went through similar circumstances half a century ago and overcame the issue of low birth rates using legal protection mechanisms that considered socio-cultural changes. They included making allowances for working women with families and protecting births out of wedlock.

16.11.2011 – KBS World

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.