Welcoming Spring With A Time-Honored Tradition

Eskiden Kalma Bir Gelenekle Bahara Hoşgeldin

Bahara hoşgeldin demek için, mart ayının 1’inde Seoul’un merkezindeki Jongno Bölgesinde bulunan Kore’nin ilk Konfüçyüsçü akademisi olan Sungkyunkwan’da Seokjeon Bahar Töreni düzenlendi.

Sungkyunkwan Seokjeon, ünlü bilgin Konfüçyüs bilgeleri adına yapılan dini bir tören olup, 85 Numaralı Ulusal Somut Olmayan Kültürel Varlık olarak adlandırılmıştır.

Seokjeon Konfuçyüs’ün (551 M.Ö. – 479 M.Ö.) yazıtlarına ve Munmyo denilen bir Konfüçyüsçü Tapınağında akademik bir alan olan Konfüçyüsçülüğü kuran bilgelerine saygılarını sunmak için düzenlenen bir törendir. Munmyo tapınağı Seoul’un merkezindeki Sungkyunkwan’da yer alır, bu tapınak bir Çince öğretmeni, bir politikacı ve bir filozof olan Konfüçyüs’e adanmıştır.

Bu tören Sungkyunkwan’da ve 234 Konfüçyüs Okulunda ilk ve sonbahar olmak üzere yılda iki kere düzenlenir. 2017 yılı Konfüçyüs’ün doğumunun 2568. yılı olarak öne çıkmaktadır. Seoul’deki ABD Büyükelçiliği maslahatgüzarı Marc Knapper törenin ev sahibi Choheongwan’ın rolünü üstlenmiştir.

Tören başlamadan törenin yapılacağı yere giden Knapper’a Sungkyunkwan’ın içerisinde yer alan Myeongnyundang’da katılımcılar tarafından törenin tanıtımı yapılmıştır.

Knapper törene katılıp, görevini ciddiyetle yerine getirmiştir. Knapper’a nasıl doğru bir şekilde diz çöküp eğileceği ve bir bardağın nasıl düzgün bir şekilde kaldırılacağı gibi nezaket kuralları öğretilmiştir. Bu duruş kolay olmasa da, hatasız şekilde töreni tamamlamıştır. Özellikle Daeseongjeon tapınağına saygın adımlar atmıştır.

Choheongwan bilgeler için kadeh kaldıran ilk ev sahibi olduğundan Seokjeon’da en önemli rolü o oynar. Joseon İmparatorluğu(1392-1910) döneminde, kral ve başbakan, Choheongwan rolünü üstlenmiştir. Japon sömürgeleşmesinin (1910-45) ortadan kalkmasıyla sekreter, başbakanlar, Millet Meclisi başkanı gibi toplum tarafından tanınan kişiler Choheongwan rolünü üstlenmişlerdir. Bu Knapper’ın törene böyle önemli bir sorumluluğu üstlenerek katılmasının nedenidir.

Törenden önce tütsü ve tören duaları Knapper’a ulaştırılmıştır. Törenin katılımcıları yerlerini almış ve tek seferde dört kez eğilerek selamlama yapmışlardır. Seokjeon başladığında, Choheongwan bir rehber aracılığıyla elini yıkaması ve dini törene başlaması için bilgilendirilmiştir.

Rehberin tavsiyesi üzerine ABD elçisi Konfüçyüs’ün atalardan kalma yazıtına yaklaştı ve yüzünü kuzeye dönerek diz çöktü. Bu sırada tören müziği çaldı ve büyük kutlamanın başladığını belirtmek için göstericiler dansa başladı. Choheongwan üç kez tütsü yaktı ve yazıta saygısını sundu. Daha sonra, tören ünlü Konfüçyüsçü bilginler Anja, Jeungja, Jasaja, ve Mencius’un yazıtlarıyla devam etti.

İlk tören bittikten sonra Choheongwan’ın kadeh kaldırması ve yazılı duaları sesli olarak okumasıyla ikinci tören başladı.

Seokjeon’da 39 bilge onurlandırılır. Konfüçyüs ve Mencius’un(372 M.Ö. – 289 M.Ö.), yanı sıra diğer nüfuslu Konfüçyüs bilginleri ve Konfüçyüs’ün 10 öğrencisi bu törene dahil edildi. Buna ek olarak

Goryeo(918-1392) ve Joeson İmparatorluğundan 18 Koreli Konfüçyüs bilgini de bu törende yer aldı. Yi Hwang(1501-70) ve Yi Yi(1536-84) gibi Joseon İmparatorluğundan önde gelen Konfüçyüsçü bilginler de törene dahil edilmiştir.

Seokjeon’nun kökeni Goguryeo İmparatorluğunun(37 M.Ö. – M.S. 668) kralı Sosurim’in dönemine kadar bilinmektedir. Konfüçyüsçülüğün başlangıcının dönemi net olarak bilinmese de Taehak olarak bilinen ilk eğitim kuruluşu o dönemde kurulmuştur, Seokjeon’unda o dönemlerde yapılmaya başlandığına inanılmaktadır.

Joseon İmparatorluğu’nun ilk kralı Kral Taejo’nun(1335-1408) hüküm sürdüğü yedi yıl içerisinde Sungkyunkwan aynı yerde inşa edilmiştir.

Konfüçyüs’ün yazıtlarının ve bilgelerinin bulunduğu Daeseongjeon’un yanı sıra ek binalarla birlikte bilginler için bir yer Myeongnyundang da yapılmıştır.

Seokjeon her yıl Sungkyunkwan’da düzenlenmektedir.

Çeviri: misakichan19

English

The Spring Seokjeon was held at Sungkyunkwan, Korea’s foremost Confucian academy, located in Jongno District, central Seoul on March 1 to welcome spring.

Sungkyunkwan Seokjeon, a ritual ceremony dedicated to the Confucian sages, is designated as the National Intangible Cultural Property No. 85.

Seokjeon is a ritual to pay respect to the tablets of Confucius (551 B.C. – 479 B.C.) and his sages who established Confucianism as an academic field at a Confucian Shrine called Munmyo. It is located at Sungkyunkwan, central Seoul, and is dedicated to Confucius – a Chinese teacher, politician and philosopher.

This ritual is held twice a year, in the spring and fall, at Sungkyunkwan, and 234 Confucian Schools. The year 2017 marks the 2568th anniversary of the birth of Confucius. Marc Knapper, the Charge d’Affaires at the U.S. Embassy in Seoul, played the role of Choheongwan, the host of the ritual.

Knapper, who arrived at the site before the ceremony, was given an introduction to the ritual ceremony by the participants at the Myeongnyundang inside Sungkyunkwan.

Knapper took part in the ceremony and treated the task very seriously. He was taught the courtesies, such as how to kneel and bow correctly, and how to properly raise a glass. It was not an easy posture, but he completed the ceremony without a hitch. He took especially dignified steps to the Daeseongjeon, a shrine.

The Choheongwan plays the most important role at the Seokjeon, as he is the first host to raise the glass to the sages. During the Joseon Dynasty (1392-1910), the king and the prime minister played the role of the Choheongwan. After the termination of Japanese colonization (1910-45), socially-recognized figures played the role of the Choheongwan, such as former secretaries, prime ministers, and the chairman of the National Assembly. This may be the reason why Knapper took part in the ceremony with great responsibility.

Prior to the event, incense and ritual prayers were delivered to Knapper. The participants of the ceremony took their place, and bowed four times at the same time. When the Seokjeon begun, the Choheongwan was informed by a guide to wash his hands and started the ritual.

Advised by his guide, the U.S. envoy approached the ancestral tablet of Confucius and kneeled facing north. At this moment, ritual music was playing and the performers started to dance to mark the beginning of the grand ceremony. The Choheongwan burned incense three times and paid his respects to the tablet. Then, the ritual continued on to the tablets of Anja, Jeungja, Jasaja, and Mencius, famous Confucian scholars, as well.

After the first ritual concluded, the second ceremony continued, where the Choheongwan raised a glass and read out the written prayers.

At Seokjeon, 39 sages are honored. As well as Confucius and Mencius (372 B.C. – 289 B.C.), and other influential Confucian scholars, ten disciples of Confucius are included in this ritual. Additionally, 18 Korean Confucian scholars from the Goryeo (918-1392) and Joseon Dynasty are also included in the ceremony. Prominent Confucian scholars from the Joseon Dynasty such as Yi Hwang (1501-70) and Yi Yi (1536-84) are also included.

Seokjeon’s origin can be traced back to around the time of King Sosurim of the Goguryeo Dynasty (37 B.C. – A.D. 668). The exact period when Confucianism was introduced is not clear, but the first education facility, known as Taehak, was established during that time and Seokjeon is believed to be practiced around this time as well.

Seven years into the reign of King Taejo (1335-1408), the first king of the Joseon Dynasty, Sungkyunkwan was built in the same spot.

Alongside Daeseongjeon, where the tablets of Confucius and the sages are held, Myeongnyundang, a place for the scholars as well as supplementary buildings are also located.

Seokjeon is practiced every year at Sungkyunkwan.