Recent Books (Joseon Films Seen Through Japanese Magazines I)

South Korea (대한민국)

Kore Film Arşivi: 367 sayfa, 25,000 won

Kore Film Arşivi, Japon koloni dönemi (1910-45) ile ilgili yerel sinemada yer alan kitaplar yayınlamıştı. Kurum, Kore sinemasını başlangıcından itibaren kaydeden değerli tarih dökümanlarından oluşan bir başka birikimi sunuyor; fakat bu sefer yerel kaynaklardan ziyade Japon kaynaklarını gösteriyor.

canan

Korean Film Archive: 367 pp., 25,000 won

The Korean Film Archive has previously published books on media coverage of local cinema during the Japanese colonial period (1910-45). The institute offers another collection of invaluable historical documents chronicling Korean cinema from the era _ but this time it introduces Japanese, rather than local, sources.

29.01.2011 – The Korea Times

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.