President Lee Committed To Lowering Domestic Oil Prices

South Korea (대한민국)

Başkanlık ofisi, yurt içi petrol fiyatlarının düşürülmesi politikasına devam edeceğini bildirdi.

Başkanlık ofisinden bir yetkili, uluslararası petrol fiyatlarının artmasına rağmen başkanlık ofisinin, küresel petrol fiyatlarındaki değişikliklerle ilgili olarak yurt içi petrol fiyatları konusundaki kaygıları azaltmak umuduyla bu politikayı devam ettireceğini bildirdi.

Bu yetkili, uluslararası petrol fiyatlarının yükselmeye devam etmesi halinde şüphesiz yurt içi petrol fiyatlarına da yansıyacağını sözlerine ekledi.

Bununla birlikte hükümetin tutumu, petroldeki tüketici fiyatlarını düşürmek için çaba göstermeye devam edeceği yönündedir.

Bu yetkili, Devlet başkanı Lee Myung-bak’ın amacının, petrol fiyatlarının doğrudan enflasyona bağlı olduğu için petrol fiyatlarını belirleyen sistemi düzeltmek olduğunu söyledi.

underground.34

The presidential office says it will continue its policy of lowering domestic oil prices.

An official at the presidential office says that although international oil prices are rising, the presidential office will maintain the policy in hopes of alleviating concerns about domestic oil prices not corresponding to changes in global oil prices.

The official added that if international oil prices continue to rise, then it will undoubtedly be reflected in domestic oil prices.

However, the government’s stance is that it will continue to strive to lower consumer prices of oil.

The official said that it is President Lee Myung-bak’s intention to improve the system by which oil prices are set, as oil prices are directly related to inflation.

25.02.2011 – KBS World

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.