OECD Report Highlights Large Income Gap in S. Korea

OECD Raporu G. Kore’nin Gelir Uçurumunun Fazla Olduğunu Gösterdi

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) raporu, 2010 yılında 34 OECD üye ülkesi arasında Güney Kore’nin gelir uçurumunun fazla olduğunu gösterdi.

Güney Kore’de gelir grubunun en üstünde olan %10’luk kesim ile en alttaki %10’luk kesim arasındaki fark 10.5 kat daha fazla oldy ve ülke 9. sırada yer aldı. OECD ortalaması ise 9.4 kat oldu.

Meksika 28.5 kat ile en fazla gelir uçurumuna sahip olurken, onu Çin 26.5 ve ABD 15.9 ile takip etti.

akgbe

A Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) report shows South Korea’s income gap was one of the largest among the 34 OECD member nations in 2010.

South Korea ranked ninth in the report as the top 10 percent of the nation’s income bracket earned ten-point-five times more than the bottom ten percent. The OECD average was nine-point-four times.

Mexico had the largest income gap at 28-point-five times, followed by Chile at 26-point-five times and the United States at 15-point-nine times.

KBS World-28.05.13

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.