‘High-income Earners Tend to Exercise More, Stay in Better Shape’

Yüksek Gelir Sahibi Olanlar Formlarını Korumak İçin Daha Fazla Egzersiz Yapmaya Eğilim Gösteriyor 

Yeni verilere göre, yüksek gelir sahibi olanlar düşük gelirlilere kıyasla, daha fazla egzersiz yapmaya ve formlarını korumaya eğilim göstermektedir.

2012 yılında Sağlık ve Refah Bakanlığı’nın istatiktiklerine dayalı bir ankette, üst gelir grubundan insanların yüzde 22’sinin haftada en az bir kere egzersiz yaptığı bulunmuş. Alt gelir grubu insanlardan yüzde 14’ü düzenli egzersiz yapmakta.

Sayılar obezite için tam tersini göstermekte.

Rakamlara göre düşük gelirlilerin yüzde 34’ü, yüksek gelirlilerin ise yüzde 30’u obezdir.

Sigara kullanımı ve içki içme oranları düşük gelire sahip olanlar arasında daha yüksektir.

nobia

New data show high-income earners tend to exercise more and stay in better shape, compared to those with low income.

Statistics from the Ministry of Health and Welfare based on a 2012 survey found 22 percent of people in the top income bracket exercise at least once a week. Among people in the bottom income bracket, 14 percent exercised regularly.

Numbers were the other way around for obesity.

Thirty percent of high-income earners were obese while the figure was 34 percent among low-income earners.

The rates of smoking and drinking were also higher among those with low income.

06.02.2014-kbsglobal

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.