Gov’t to Survey Joint Growth Progress at Small Firms

South Korea (대한민국)

Hükümet Küçük İşletmelerde Ortak Büyüme Girişimi İçin Araştırma Yapacak

Bilgi Ekonomisi Bakanlığı, ülkenin tüm Eyaletlerindeki büyük ve küçük işletmeleri kapsayan ortak büyüme girişiminin ilerlemesini araştırılacağını açıkladı.

Bakanlık 18 Temmuzda bir anket yaparak küçük ve arta ölçekli işletmeleri ve Kore sanayi kompleksi şirketi tarafından yapılan ortak ilerlemeyi inceleyecek.

Yetkililer, büyükşehir Seoul, Gangwon, Chungcheon ve Jeolla Eyaletlerinin de aralarında olduğu altı ekonomik bölgedeki 12 sanayi sitesinin içinde binlerce küçük ve orta ölçekli iş ortağı firmayı ziyaret edecek.

zyazı

The Knowledge Economy Ministry says it will measure the progress of its joint growth initiative involving large and small firms in each of the nation’s provinces.

The ministry will inspect progress by conducting a survey through July 18th that will be jointly conducted by the Small and Medium Business Administration and the Korea Industrial Complex Corporation.

Officials will visit some one thousand small and mid-sized partner firms inside 12 industrial complexes that are located in six economic regions, including metropolitan Seoul, Gangwon, Chungcheong and Jeolla provinces.

05.07.2011 – KBS World

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.