yukari
Konuyu Oyla:
  • Derecelendirme: 0/5 - 0 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Miryang City (밀양시 / Miryang-si)
#1
Miryang City (밀양시 / Miryang-si)

[Resim: jXjlO9.jpg]


Eyalet: Gyeongsangnam-do
İdari bölümler: 2 eup, 9 myeon, 5 dong
Toplam Alan: 799.03 km2 (308.51)
Toplam Nüfus (2012): 243.736
Toplam Yoğunluk(2006): 140.9/km2 (365)


Website

Tarihi

Samhan (Mahan, Byeonhan, Jinhan) Dönemi:
Eskiden Byeonhan'a ait Miryang'da "Mirimidongkuk" denilen küçük bir kabilenin yaşadığı düşünülmektedir.

Silla Hanedanlığı
Miryang ile Silla, Kral Jijeung saltanatının 6. yılında (505) birleşmiştir.
Sonra Kral Gyeongdeok Silla'yı 9 ile ayırmış, Miryang'ın ismini "Milsung-gun"  ile değiştirmiş ve saltanatının 16. yılında (757) "Milsung-gun"u beş bucağa ayırmıştır.

Koryeo Hanedanlığı
Kral Seongjong saltanatının 14. yılında (995) Koryeo'yu 10 ile ayırmış ve Miryang Kyeongju ile birlikte Yeongdong ilinin parçası haline gelmiştir. Onun adı da "Milju-gun" olarak değiştirilmiştir. İki ilçe vardı; Changnyeong ve Cheongdo - ve 4 bucak (sub districts) (Hyeonpung, Gyeoseong, Yeongsan ve Punggak).
Kral Hyeongjong saltanatının 9. yılında (1018) "Milseonggunsa" denirdi.
Kral Chungyeol saltanatının ilk yılında (1275) Jo Chun isyanı nedeniyle Gyeorimbu bölgesinin kontrolü altındaydı. Ve ardından "Milseong-hyeon" statüsüne yükseldi. Daha sonra saltanatının 11. yılında (1285) "Milseong-gun" statüsüne yükseltilmiştir.
Kral Gongyang saltanatının 2. yılında (1390) bir kez daha "Miryang-bu" statüsüne yükseltmiştir.

Joseon Hanedanlığı
Kral Taejo saltanatının ilk yılında (1392) "Milsung-gun" statüsüne düşmüş ve saltanatının 3. yılında (1394) "Milseong-bu" adı geri verilmiştir.
Kral Taejong saltanatının 5. yılında (1415) bütün bölgelerle "dohobu" denilen 1000'den fazla konutun sahibi oldu ve Miryang "Miryang dohobu" oldu.
Daha sonra Kral Gojong saltanatının 32. yılında (1895) Kore 36 ilçe halinde düzenlenmiş ve şimdi Miryang'a "Daegu-bu Miryang-gun" denilmiştir.
Ve bir yıl sonra (1896) adı "Gyeongsangnam-province Miryang-gun" olarak değiştirilmiştir.

Modern Çağ
30 Eylül 1910'da Kore şimdi Joseon olarak çağırılırdı, Japonya tarafından yönetilirken tüm ilçelere myeon isminin verilmesi emredildi. Böylece 1 Ekim 1910 tarihinden itibaren Miryang'ın adı "Miryang-gun Miryang-myeon" olarak değiştirilmiştir.
1 Mart 1914'de Miryang 12 myeon'a ayrılmıştır.
1 Nisan 1931'de Miryang-myeon, Daejeon, Suncheonve Andong birleşti ve alanları statüsü "Miryang-eup"a yükselmiştir.

Güncel Çağ
1 Ocak 1963, kararname #1177. Samrangjin-myeon  yasayla "Samrangjin-eup" statüsüne yükselmiştir.
15 Temmuz 1966'da ilçelerin hareketiyle Imcheon-ri'de Imcheon adında resmi bir merkez kuruldu.
1 Temmuz 1973, kararname #103. Hanam-myeon cumhutbaşkanlığı yasasıyla "Hanam-eup" statüsüne yükseldi.
Yasa #4050 ile Miryang-eup Miryang City statüsüne yükseldi ve bölge iki parçaya bölündü: 1 Ocak 1989'da Miryang City (6 dong, 28 tong ve 316 ban) ve Miryang-gun (2 eup ve 9 myeon).
1 Ocak 1995'de Miyang-gun Miyang City'nin bir parçası oldu. İki eup, 9 myeon ve 5 dong'dan oluşmaktadır.
21 Eylül 1998'de Naeil-dong denilen yerel yasa #4 ve kararname #5'den beri Hangjeong-dong ve Yongwhal-dong birleştirilmiş, 5000'den az kişi vardır.


Kaynak
BIGBANG | RAIN | JAY PARK | OUTSIDER | SE7EN | SS501
Ben sağ oldukça solum sensin GALATASARAY
Cevapla
#2
**English**


Province: Gyeongsangnam-do
Administrative divisions: 2 eup, 9 myeon, 5 dong
Total Area: 799.03 km2 (308.51 sq mi)
Total Population (2012): 243.736
Total Density: 140.9/km2 (365/sq mi)

Homepage

History

Samhan (Mahan, Byeonhan, Jinhan) Era:
It is thought that a small tribe called "Mirimidongkuk" lived in Miryang which once belonged to Byeonhan.

Silla Dynasty
Miryang was merged into Silla during the 6th year of King Jijeung's reign (505).
Then King Gyeongdeok divided Silla into 9 ju (provinces), changed Miryang's name to "Milsung-gun" and divided "Milsung-gun" into five hyeon (sub districts) during his 16th year of reign (757).

Koryeo Dynasty
During the 14th year of King Seongjong's reign (995) he divided Koryeo into 10 provinces and Miryang became part of Yeongdong province along with Kyeongju. Its name was also changed to "Milju-gun" and had two gun (districts) - Changnyeong and Cheongdo - and 4 hyeon (sub districts) (Hyeonpung, Gyeoseong, Yeongsan, and Punggak).
In the 9th year of King Kral Hyeongjong's reign (1018) it was called "Milseonggunsa".
During the first year of King Chungyeol's reign (1275) it was under the control of Gyeorimbu due to Jo Chun's rebellion and then it was raised to the status of "Milseong-hyeon" and later raised again to the status of "Milseong-gun" during his 11th year of reign (1285).
King Gongyang raised it once again to the status of "Miryang-bu" during his 2nd year of reign (1390).

Joseon Dynasty
During the first year of King Taejo's reign (1392) its status was dropped to "Milsung-gun" and its name was returned to "Milseong-bu" in his 3rd year of reign (1394).
In the 15th year of King Taejong's reign (1415), King Taejong had all the regions with more than 1,000 houses be called "dohobu" and Miryang became "Miryang dohobu".
Then in the 32nd year of King Gojong's reign (1895) Korea had been reformed into 36 gun and Miryang was now called "Daegu-bu Miryang-gun".
And a year later (1896) its name was changed to "Gyeongsangnam-province Miryang-gun".

Modern Times
On Sep. 30, 1910 Korea now called Joseon was governed by Japan who ordered all administrative districts be named myeon. Thus, on Oct. 1, 1910 Miryang's name was changed into "Miryang-gun Miryang-myeon".
On March 1, 1914 Miryang was divided into 12 myeon.
On April 1, 1931 Miryang-myeon, Daejeon, Suncheon, and Andong were merged and the areas status was raised to that of "Miryang-eup".

Contemporary Times
Samrangjin-myeon was raised to the status of "Samrangjin-eup" by law and ordinance #1177. on Jan. 1, 1963.
An official office named Imcheon was established in Imcheon-ri on July 15, 1966 by act of gun #103.
Hanam-myeon was raised to the status of "Hanam-eup" by presidential law and ordinance #103 on July 1, 1973.
Miryang-eup was raised to the status of Miryang city by law #4050 and the region was divided into two parts: Miryang city (having 6 dong, 28tong, and 316 ban) and Miryang-gun (having two eup and 9 myeon) on Jan. 1, 1989.
Miryang-gun became part of Miryang city on Jan. 1, 1995 and formed two eup, 9 myeon, and 5 dong.
Since Hangjeong-dong and Yongwhal-dong had less than 5,000 people they were merged together and called Naeil-dong by local law #4 and ordinance #5 on Sep. 21, 1998.


Source
BIGBANG | RAIN | JAY PARK | OUTSIDER | SE7EN | SS501
Ben sağ oldukça solum sensin GALATASARAY
Cevapla
#3
Miryang'ın Temel Özellikleri

Miribeol Spor Merkezi
Spor sadece boş zamanları iyi geçirmek için değil, aktif olarak başlamak gerekmekte ve kültürü, mutlu bir hayat için bir şart haline geliyor. Bunun yanı sıra fiziksel gücü arttırmaktadır ve yaşam için hayati güç vermektedir.
Miryang-si Miribur Spor Merkezi eğlencenin tadını çıkarabileceğiniz bir yerdir. Her türlü eğlence ve vatandaşların fiziksel gücünü arttırmak için kapsamlı hizmetlerle yardımcı olmaktadır.
Ve vatandaşların yaşam kalitesini arttırmakta rol alır.
Sağlıklı aile oluşturmada önemli bir rolü gerçekleştirmek, her bir sağlıklı toplum için ve merkez; Seul Olimpiyat Sporlarını Tanıtma Vakfı tarafından desteklenen fonlarla daha iyi bir ortamda inşa edilmiştir.

Şehir Kütüphanesi
Miryang-si Kütüphanesi bilginin oluşturulmasında çabalarını hızlandırıyor. Yerel vatandaşların bilgilerini arttırmak için, öedeni hayatı geliştirmek için ve daha iyi bir gelecek oluşturmakta bir rol almaktadır.
Hizmetimize büyük ilgi göstereceğinizi umuyoruz.
Diğer tesisler: Engelliler için tesisler (Bilgide engeli kaldırmak için körler alfabesi).

**English**

Key Facilities of Miryang

Miribeol Sports Center
Getting actively involve in sports would not only provide sound leisure and culture, it is becoming an essential necessitates to lead a happy life as well as enhancing physical strength and vital power for life.
The Miribur Sports Center of Miryang-si is a place where you can enjoy leisure and culture through all kinds of pastime and comprehensive services to help enhance physical strength of the citizens and takes a role to improve the quality of life for our citizens.
To perform a pivotal role in creating sound family and sound society for each and every citizen through sports in a better environment, the center was built with funds supported by the Seoul Olympic Sports Promotion Foundation (SOSFO).

City Library
The Miryang-si Library accelerates its efforts in building up knowledge and information for the local citizens to enhance their civilized life and poised to play a part in creating better future.
We hope for your vast interest in our service.
Miscellaneous facility: Facility for the disabled (Lifter for the disabled, information in braille and braille block)


Kaynak / Source
BIGBANG | RAIN | JAY PARK | OUTSIDER | SE7EN | SS501
Ben sağ oldukça solum sensin GALATASARAY
Cevapla
#4
Semboller

Marka ve Karakter

[Resim: ZMJGb0.jpg]
City Mark Bu; Miryangdaki vatandaşın sert veya yapmacık olmadığını, cömert bir yaşam tarzını içeriyor. Kişinin gelecek için seyrinin hayat dolu yapısının bir şekli "umut gemisi" ile mükemmelliğe dayalı ve yaşanabilir kültürün temeline bir fırça etkisiyle dokunuyor.

[Resim: o09BDo.jpg]
Karakter: Miryang Arirang Karakter dans ediyor ve Arirang şarkı söylüyor (geleneksel Kore halk şarkısı). Gelenksel Kore kostümü, pürüzsüz hatları, renkili kolları var ve Miryang Arirang yumuşak, çok yönlü bir imaja sahiptir.

[Resim: l39nal.jpg]
Vatandaşlık Şartı Miryang vatandaşlarının gururu, uzun bir geçmişi, geleneği olan ve yüzyıllar boyunca doğaya saygılı torunlarıyız.
>>Geleneklerimize-ailemize saygılı, sadakatli olacağız. Millet görgülü ve genel bilginin peşinde olacaktır.
>>Tarihsel mirasımızı ve Tanrı'nın verdiği doğayı koruyacağız.
>>Miryang'ı sanayiye teşvik ederek gelişen bölge ve yaşamak için daha iyi bir yer yapacağız.
>>Toplumun; güçlü, adaletli, çalışkan vatandaşları olacağız.

[Resim: VP64qq.jpg]
Marka: MIRPIA

**English**

Symbols

Mark and Characte

[Resim: ZMJGb0.jpg]
City Mark It contains a life style of Miryang citizen not stiff or artificial but free and lively form a shape of person cruising for the future by "hope ship" based on the clean and liveable culture base with a brush touched effect.

[Resim: o09BDo.jpg]
Character : Miryang Arirang The character dancing and singing the Arirang (Korean traditional folk song) in a Korean traditional costume which has smooth lines, colorful sleeves and has a soft well-rounded image just like the Miryang Arirang.

[Resim: l39nal.jpg]
Citizen's Charter We are the pride citizens of Miryang, descendants with a long history, tradition and respect for nature for centuries.
>>Let's respect our traditions - loyalty to our parents and country, good manners, and the general pursuit of knowledge.
>>Let's preserve our historical heritage and nature which is God given.
>>Let's make Miryang a better place to live by promoting industry and developing the region.
>>Let's make the diligent citizens who have a strong sense of justice hosts of the society.

[Resim: VP64qq.jpg]
Brand: MIRPIA


Kaynak / Source
BIGBANG | RAIN | JAY PARK | OUTSIDER | SE7EN | SS501
Ben sağ oldukça solum sensin GALATASARAY
Cevapla
#5

Şehrin Şarkısı / City Song

Şehrin Ağacı: Çam Ağacı / City Tree: The Pine Tree

Şehrin Çiçeği: Kraliyet Açelyası / City Flower : The Royal Azalea

Şehrin Kuşu: Saksağan / City Bird : The Magpie
BIGBANG | RAIN | JAY PARK | OUTSIDER | SE7EN | SS501
Ben sağ oldukça solum sensin GALATASARAY
Cevapla
#6
Ayrıntılı tanıtım için teşekkürler Tuğçe. Onay
Cevapla
#7
Sunum için teşekkür ederiz...Onay

>>> https://www.facebook.com/KoreaFansWorld
Cevapla
#8
Ayrıntılı tanıtım için teşekkürler. Onay

♪♪FTISLAND

Cevapla
#9
Konu için teşekkürler. ^^ Çok güzel bir yere benziyor.
Cevapla
#10
~Teşekkürler... Smile
Raise your words,not your voice.
It is rain that grows flowers, not thunder.

Rumi.

Cevapla
Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi

Koreafans Hakkında

Lorem ipsum

              Quick Links

              User Links

              Advertise