yukari
Konuyu Oyla:
  • Derecelendirme: 5/5 - 1 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Jo Gwang Jo / 조광조 (Scholar)
#1
Jo Gwang Jo / 조광조

[Resim: 7MRVdY.jpg]

Jo Gwangjo (Hangul: 조광조; hanja: 趙光祖, 23 Ağustos 1482 - 10 Ocak 1520) çoğu zaman takma adı Jeong-am olarak bilinir (Hangul: 정암; hanja: 靜 庵). Koreli Neo-Konfüçyüsçü bilim adamı 16. yüzyılın başlarında Joseon hükümdarı Jungjongu'nun döneminde radikal reformlar yapmıştır.

Third Literati Purge of 1519 döneminde reform tedbirlerine karşı çıkan güçlü elit tabaka tarafından bölücülük suçlaması ile tuzağa düşürüldü ve zehir içme cezasına çarptırıldı. Kore’nin Konfüçyüs şehidi olarak görülmüş ve daha sonraki kuşaklar tarafından "seonbi ruhu" temsilcisi olarak kendisine saygı duyulmuştur. Bazı tarihçiler onu 16. yüzyılda Kore'de en etkili isimlerinden biri olarak düşünür. Kendisi Kore'nin 18 bilgelerden biridir ve Munmyo Baehyang olarak onurlandırılmıştır.

İlk Yıllar

Jo Gwang-jo, Jo Wongang'ın oğludur ve Hanyang Jo klanından gelmektedir. Jo, Neo-Konfüçyüs bilgini Kim Gwoeng-Pil'e ile bağlı olarak çalışmış ve First Literati Purge of 1498'i takip ettiği için sürgün edilen Kim Jong-jik'in öğrencisidir. Kim Gwoeng-pil daha sonra Second Literati Purge of 1504'i takip ettiğinden dolayı (zehir ile) idam edildiğinde, Jo'da Kim'in öğrencisi olduğu için sürgün edildi.

Bu esnada, Joseon Hanedanlığı siyasetine, öncelikle iki aristokrat grup olan yangban hizip ile genellikle muhafazakâr olarak kurulan "Hungu" güç odakları arasında, daha sonra da Kim Jong-jik'in ve diğer Neo-Konfüçyüs düşünür okulları ile seonbis denilen sonradan görme Sarim akademisyenler arasındaki güç mücadelesi damgasını vurdu. Sarim grubu Kral Seongjong'un döneminde mahkeme siyasetine girdi ama onun halefi Yeonsangun'un altında iki kanlı rejime maruz kaldı. Yeonsangun sonunda 1506 yılında tahttan indirildi, Jungjong, darbeyi gerçekleştiren Hungu liderleri tarafından Joseon'un onbirinci kralı olarak tahta geçirildi. Saltanatının ilk on yılı için, Jungjong gerçekten muhteşem bir yetki ile ülkeyi yönetemedi (babası darbeciler tarafından öldürüldü çünkü onun sadık kraliçesi tahttan inmek zorunda kaldı ve onlar kraliçenin intikam alacağından korktu). Ancak, üç ana darbeci doğal nedenlerden dolayı daha sonra öldü ve Jungjong Hungu hizip gücünü kontrol etmek için, mahkemede Sarim âlimlerini ağırlamaya başladı.

Jo Gwang-jo'nun Reformları

Kral Jungjong, Hoon-gu hiziplerin hakim olduğu kraliyet mahkemesine yeni yetenekleri getirmek istedi ve Jo tarafından adayların ahlaki karakterinin yanı sıra bursa dayandırılan öneriler yoluyla hükümet alımlarında yeni bir sistem uygulanmıştır. O, mevcut olan memur sınavında hükümetin pratik ihtiyaçlarından kopuk, felsefi ve edebi becerilere çok fazla vurgu olduğunu savundu. Jo sunduğu "alim ve faziletli sınavı" adlı ek bir sınav tanıttı (hyeollanggwa).

Third Literati Purge of 1519

Jo Gwang-jo olayın dönüşü ile tamamen hazırlıksız yakalandı. Sarim hizip Jungjong'un 70 Hungu memuru için özel durum iptali için dilekçe vermesinden sadece dört gün önce en büyük zaferini kazanmıştı. O Jungjong'un düşmanları tarafından yanıltılmış olabileceğine inanmaya devam etti. O bu kanlı tasfiyenin Jungjongu'nu korkuttuğunu anlatan bir mektup yazdı ve sadece bir kere görüşmesine izin verilmesini rica ederek on bin kere ölse dahi pişman olmayacağını söyledi. Ancak, bir daha asla Jungjong'u görmek için bir şansı olmadı. Dilekçesine müsamaha gösterilerek, Jungjong'un idam cezası sürgün cezasına çevrildi ve Jo Gwang-jo Neung-ju'na sürüldü.

||English||

Jo Gwangjo (Hangul: 조광조; hanja: 趙光祖, 23 August 1482 – 10 January 1520), also often called by his pen name Jeong-am (Hangul: 정암; hanja: 靜庵), was Korean Neo-Confucian scholar who pursued radical reforms during the reign of Jungjong of Joseon in the early 16th century.

He was framed with charges of factionalism by the power elite that opposed his reform measures and was sentenced to drink poison in the Third Literati Purge of 1519. He has been widely venerated as a Confucian martyr and an embodiment of "seonbi spirit" by later generations in Korea. Some historians consider him one of the most influential figures in 16th century Korea. He's one of the 18 Sages of Korea and honored as Munmyo Baehyang.

Early Years

Jo Gwang-jo was the son of Jo Wongang and was from the Hanyang Jo clan. Jo studied under neo-Confucian scholar Kim Gwoeng-pil, Kim Jong-jik's disciple who was in exile at the time following the First Literati Purge of 1498. When Kim Gwoeng-pil was later executed (by poison) following the Second Literati Purge of 1504, Jo was exiled for being Kim's disciple.

At this time, Joseon Dynasty politics was primarily marked by power struggle between two aristocratic yangban factions - the established "Hungu" power elites who were generally conservative and the upstart Sarim scholars called seonbis, who belonged to neo-Confucian school of Kim Jong-jik and other thinkers. Sarim faction had entered the court politics during the reign of King Seongjong but suffered two bloody purges under his successor Yeonsangun. When Yeonsangun was eventually deposed in 1506, Jungjong was placed on the throne as the eleventh king of Joseon by the Hungu leaders who led the coup. For first ten years of his reign, Jungjong could not truly rule the country with regal authority (he was forced to depose his faithful queen because her father was killed by the coup leaders, and they feared that the queen might take revenge.) However, three main coup leaders died of natural causes by then, and Jungjong began to welcome Sarim scholars to his court to check Hungu faction's power.

Jo Gwang-jo's Reforms

King Jungjong wanted to bring new tal­ents to the royal court that was dom­i­nated by Hoon-gu fac­tion, and Jo com­plied by in­tro­duc­ing a new sys­tem of gov­ern­ment re­cruit­ment via rec­om­men­da­tions that were based on the can­di­dates' moral char­ac­ter as well as schol­ar­ship. He ar­gued that ex­ist­ing of­fi­cer ex­am­i­na­tion were too philo­soph­i­cal and placed too much em­pha­sis on lit­er­ary skills, de­tached from the prac­ti­cal needs of the gov­ern­ment. The sup­ple­men­tary ex­am­i­na­tion that Jo in­tro­duced was called an "ex­am­i­na­tion for the learned and the vir­tu­ous" (hye­ol­lang­gwa).

Third Literati Purge of 1519

Jo Gwang-jo was completely caught off guard with turn of the event. The Sarim faction had scored its biggest victory just four days ago when Jungjong granted their petition to revoke special status for 70 Hungu officials. He continued to believe that Jungjong was misled by his enemies. He wrote to Jungjong of his fear for this incident becoming a bloody purge and entreated that he would not regret dying ten thousand times if only he could be granted an audience.[21] However, he would never have a chance to see Jungjong again. Amid petitions for leniency, Jungjong commuted the death sentence to exile, and Jo Gwang-jo was exiled to Neung-ju.

KHJ-Kolik

Cevapla
#2
[Resim: 3Yy1MM.jpg]

[Resim: O7Q3OD.jpg]
Cevapla
#3
Teşekkürler. ^^
Cevapla
#4
Çok hoş hazırlanılmış bir çalışma, teşekkürler. ^^
Ve sen yine kendi bildiğini okudun...
Kalbi kırık bedenimde bir yara daha açtın.
30.10.2020
Cevapla
#5
Sunum için teşekkür ederiz.

>>> https://www.facebook.com/groups/43660099...1/?fref=ts
Cevapla
#6
Teşekkürler. ^^
[Resim: zpULqK.gif]

Ayenzel
Tumblr
Spoiler göster
Cevapla
#7
Teşekkürler.
시노시작

Cevapla
#8
Jo Gwang Jo / 조광조 (Scholar)
Translate: Yasemin CEBECİ

>>> https://www.facebook.com/groups/kgfatr/
Cevapla
#9
Teşekkürler. Smile
Cevapla
Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi