yukari
Konuyu Oyla:
  • Derecelendirme: 0/5 - 0 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
History of Busan
#1
History of Busan / Busan Tarihi

History of Busan / Busan TarihiKore Yarımadası'nda bulunan ilk insanın izleri yontmataş devrine kadar gitmektedir. Yontmataş devrinden diğer geriye kalanlardan (bulunan taşlar) çıkarılanlar günümüzde Haeundae'nin Cheongsa-po denen bölgesinden ve yeni yeni kentsel alan olan Hwadong ve Jung-dong'dan toplanmıştır. Bu da ilk insanların yontmataş devrinin sonlarında Busan'da olduklarını gösteriyor.

Busan bölgesindeki bir çok simge ve izler, cilalı taş devrinin başlangıcı ve sonrasını işaret ediyor.

Busan bölgesinde cilalı taş devrine dair izlerden en iyi bilinenler, özelikle nehir ya da deniz kenarlarına kurulmuş höyüklerdir (höyüklerin yerleri Dongsam-dong, Yeongseon-dong, Dadae-dong, Amnam-dong, Geumgok-dong ve Beombang).
Bu da o dönemde yaşayan atalarımızın hayatları balıkçılık odaklı olduğunu gösteriyor.

Cilalıtaş kültürü, güney kıyı şeridinin Busan bölgesi etrafında oluşmuştur. Japonya'nın Kitakyushu bölgesinde cilalıtaş kültürünü bulmak daha zordur.
Busan coğrafik olarak Kore Yarımadası'nın güney doğu köşesinde yer alıyor ve bu da bronz çağının bu bölgeye neden geç geldiğini açıklıyor. Guseo-dong, Geumgang Park, Geumsa-dong, Sajik-dong, Bugok-dong, Goijeong-dong ve Nopo-dong adlı yerlerde bronz çağına ait simgeler ve izler bulundu.

Keşfedilen bu simgeler cilalıtaş devrine ait izlerle karşılaştırıldığında sayıca daha fazla ve önemlidir. Bazı çeşitli notlarında izlerin denizden uzakta bölgenin iç kesimlerinde yükseltinin fazla olduğu yerlerde de var olduğu yazılmıştır.

Busan'da bronz çağda yaşayan toplumlar desensiz çömlekler kullanmışlardır.
Bronz çağ, Japın Yayoi Kültürü'nün devamlı gelişmesine büyük bir etki etmiştir.
Demir çağından çoğu simge ve izler (Üç Han dönemi, Gaya ve Üç Krallık'ın başlangıcı süresince) höyük sırtlarında ve eski mezarlarda görülmüştür.

Höyük sırtları ve eski mezarlar Jodo, Yeongseon-dong, Dadae-dong, Goejeong-dong, Dongnae Nakmin-dong, Oryundae, Hwamyeong-dong, Geumsa-dong ve Bokcheon-dong boyunca sırayla bulunmuştur.

Diğer bölgelerle karşılaştırıldığında demir çağına ait Busan bölgesinde çok daha fazla eski mezar bulunmaktadır. Dongnae köyük sırtlarında demir arıtımı yerleri keşfedildiğinden beri, yapılan kazılar Busan'ın demir üretiminin merkezi olduğunu ortaya çıkarmıştır. Ayrıca arıtılan bu demir Japonya, Naglang, Dabang ve Suyeong Nehri'nin etrafındaki diğer bölgelere demir ihracatı yapıldığını da göstermektedir. Bu olaylar "Çin'in Üç Krallık Tarihi"nin "Wui Tarihi" bölümünde kaydedilmiştir.
Bu dönemden sonra Suyeong Nehri ve Oncheon akarsuyu etrafındaki bölgede tarihsel yer değişimi vardı.

O döneme ait edebiyat çalışmalarına göre Geochilsanguk and Dokloguk gibi küçük bölgeler oldukça etkileyiciydi.

6. yüzyılın ortasında Silla Krallığı Gaya'yla birleşti. Busan bölgesinin daha sonra Geochilsanguk iken Geochilsangun olarak, Kral Gyeongdeock (757) hükümranlığında ise Geochilsangun iken Dongnaehyeon olarak değiştirildi. Dongnae ismi tarihsel kayıtlarda görünen ilk isimdir.

Goryeo Hanedanlığı'nda, Busan bölgesi Silla yönetimi tarafından kullanılmaya devam ediyordu.

Goryeo Hanedanlığı'nın hükümranlığının ortalarında Kral Injong döneminde Dongnae Jeong ailesi merkezi yönetimde güçlü bir pozisyona atanır ama yeni meydan okumalarla karşı karşıya kalır. Bir grup, merkez yönetimi ve Jeong ailesi arasına kin ve düşmanlık duygularıyla bir yıkımı başlattı. Jeongseo'nın rütbesi düşürüldü ve zorla evine geri gönderildi. Gongnae bölgesine gerileyen Jeongseo çadırları hazırladı ve bütünlük ve sadakati anlatan "Jeong-gwajeong-gok" adlı şiiri besteledi. Jeong-gwajeong-gok Goryeo Edebiyatı'nın en iyi şiirlerinden biridir ve Busan edebiyatının başlangıcı olarak görülür.

Diğer tarafta, Busan'ın ordusu oldukça güçlüydü. Japonya'nın büyüyen gücüne karşı savunmak için Busan'da bir kale inşa edildi.

Joseon döneminde Kral Taejo'nun hükümranlığı sırasında, idari sınırlar Dongnae etrafında kuruldu. Daha sonra 1470 yılında Joseon ve Japonya arasındaki ticareti arttırması için Kral Taejong hükümranlığında, "Daeil Gyoyeokjang" (ticaret merkezi) kuruldu.

Aynı zamanda savunma ve diploması açısından da Dongnae'nin artmıştı.

1592 yılında Imjin Savaşı patlak verdiğinde Kore ve Japonya arasında yeni ve daha iyi bir ilişki kurulmasına gereksinim duyuldu. Bu da ticaret ve Kore Japonya arasında delege gönderimi sisteminin kurulmasına olanak sağladı.

Joseon Hanedanlığı'nın sonlarında Choryangwaegwan, Joseon ve Japonya arasındaki tek resmi ticaret yeriydi. Ayrıca burası, Avrupa kıtası ve Uzak Doğu arasındaki ticaretin kurulmasını sağlayan bağlantı noktasıydı.

19. yüzyılda Busan'daki Japon karşıt güçleri diğer bölgelerdeki topluluklara göre emperyalist Japonya'ya karşı oldukça güçlüydü. Çoğu vatansever, öğrenci, işçi ve kisaeng göstericileri Japonya direnişi için yürüyüşe katıldılar.

II. Dünya Savaşı'nın bitmesiyle 15 Ağustos 1945 tarihinde bağımsızlık yeniden ele alındı.  Kore Savaşı başladığında, Busan sığınmacılar için ulusal gücün son kalesi gibi geçici başkent olarak büyük bir şehre dönüştü. Busan 1963 yılında "Jikhalsi" (hükümentin direkt olarak kontrol ettiği şehir) olarak ve 1995 yılında büyük şehir olarak adlandırıldı.

1950'lerden 1980'lere kadar Busan, ulusumuzun demokrasi ve ekonomik iyileştirmesi için başı çeken merkezi olarak öne çıktı.

Her ne kadar 1990'larda yabancı rakabet artsa ve Asya Ekonomik Krizi baş gösterse de Busanlılar bu ekonomik sıkıntılara karşı ne kadar dayanıklı olduklarını göstermişlerdir.

Uzun ve karanlık olan bu tünelden sonra Busan hiç olmadığı kadar güçlü ve iyi olmak için kendini göstermeye başladı.

Kaynak için lütfen Busan Müzesi, Dongsam-dong Höyükleri, Bokcheon Müzesi, Chungnyeol Tapınağı, Baeksan Anı Salonu ve Busan'daki diğer tarihsel tesisleri ziyaret edin. Busan'ın kültürel mirasını görün ve keyifli zaman geçirin.

nilamman

English

[Resim: VQXPMV.jpg]

The first human presence on the Korean Peninsula can be traced back as far as the Paleolithic Age. By examining other remains of the Paleolithic Age(such as the hunting stones) collected in areas known today as Cheongsa-po of Haeundae and the new urban development areas of Jwa-dong and Jung-dong, it appears that people were present in Busan by the late Paleolithic Age.
Most of the ruins and remains in the Busan area to date are from the period after the beginning of the Neolithic Age.
The well-known remains of the Neolithic Age in Busan are shell mounds and these are all consistently located near rivers or the sea. (locations such as Dongsam-dong, Yeongseon-dong, Dadae-dong, Amnam-dong, Geumgok-dong and Beombang.)
It appears therefore that our ancestors' life centered around fishing.

In particular, the Neolithic Culture of the southern coast region was formed around the Busan area. It was influential on the Neolithic Culture found in the Kitakyushu region of Japan.

Busan is geographically located in the south-east corner of the Korean Peninsula, and this might explain the late arrival of the Bronze Age there. The ruins and remains of the Bronze Age are being discovered, in places such as Guseo-dong, Geumgang Park, Geumsa-dong, Sajik-dong, Bugok-dong, Goijeong-dong, and Nopo-dong.
The ruins being discovered are more numerous and significant when compared with the ruins of the Neolithic Age. Of particular note is the inland location of the ruins on hilly regions some distance from the sea.

Bronze Age communities in Busan used no patterned earthenware.
The Bronze Age had a great effect on the ensuing development of the Japanese Yayoi Culture.
Most ruins and remains from the Iron Age(throughout the Three Hans period, Gaya and the beginning of the Three Kingdoms) are shell mounds and old tombs.

Shell mounds and old tombs are found range throughout Jodo, Yeongseon-dong, Dadae-dong, Goejeong-dong, Dongnae Nakmin-dong, Oryundae, Hwamyeong-dong, Geumsa-dong, and Bokcheon-dong.

There are many more old tombs of the Busan region dating from the Iron Age compared to other regions. Since the place for refining iron was discovered in Dongnae shell-mounds, excavations have shown that Busan was the central production area for Iron. It is also apparent that refined iron from here was exported to Japan, Naglang ,Dabang and other regions by means of the Suyeong River. These facts are recorded in the "Wui History" chapter of the "History of the Three Kingdoms of China".

After this period, there was a historic shift towards the area around the Suyeong River and Oncheon stream.

According to studies of literature during that period, small territories such as Geochilsanguk and Dokloguk were influential.

In the middle of the 6th century the Silla Kingdom annexed Gaya. After the name for the Busan region was changed from Geochilsanguk to Geochilsangun, in the reign of King Gyeongdeock(757) it was changed again from Geochilsangun to Dongnaehyeon. At that time Dongnae appeared for the first time in historical records.

In the Goryeo Dynasty, the Busan region continue to use the administration system of Silla.
In the middle of the Goryeo dynasty, during the reign of King Injong, the family of Dongnae Jeong rose to a position of power in central politics but faced new challenges. A party feud and a sense of entrapment between the central political power and the Jeong family occurred, Jeongseo was demoted and forced to return home. After retreating to the Dongnae area Jeongseo set up the pavilions and composed the poem “Jeong-gwajeong-gok” that recited faithfulness and integrity. Jeong-gwajeong-gok is the one of the best poems in Goryeo Literature and is widely accepted as the origin of Busan literature itself.
On the other hand, Busan's military importance was emphasized more strongly. A fortress was built in Busan to station troops in defence against Japan's expanding power.

In the Joseon Period during the reign of King Taejo, the administrative boundary (jin) around Dongnae was established. Later, in the reign of King Taejong, the "Daeil Gyoyeokjang"(trading center) was also established, in 1470 thus expanding trade between Joseon and Japan.
At the same time, Dongnae’s role in defence and diplomacy was becoming increasingly important.

In 1592, the Imjin War highlighted the need to forge a new and better relationship for Korea and Japan. After the Imjin War, efforts were made at improving relations. This allowed for the establishment of a trading system and the sending of delegations between Korea and Japan.

During the late Joseon Dynasty, Choryangwaegwan was the only office trading between Joseon and Japan. It was also the place for establishing trade links between the Eurasian Continent and the Far East.

In the 19th century, Busan's anti-Japanese struggle against an imperialist Japan was stronger than that of any other region. Many patriots, students, laborers and kisaeng entertainers alike, participated in the movement to resist Japan.
With the end of World War II, the restoration of independence took place on August 15th, 1945. At the start of the Korean War, Busan became an enormous city of refugees, and, as the last bastion of national power, the provisional capital. Busan was upgraded to a “Jikhalsi” (city under direct control of the government) in 1963 and a metropolitan city in January, 1995.

From the 1950s to the 1980s, Busan emerged as a leading base for the economic rehabilitation and democracy of our nation.
However, increased foreign competition in the 1990s and the Asian Financial Crisis forced Busanites to show their toughness in the face of economic adversity.

After passing through a long, dark tunnel, Busan is beginning to emerge stronger and better than ever.

For reference, please visit Busan Museum, Dongsam-dong Shell Mounds, Bokcheon Museum, Chungnyeol Shrine, Baeksan Memorial Hall and the many other historical facilities in Busan. Make the most of Busan's cultural heritage, to really enjoy your time here.

Busan City Official Webpage

Spoiler göster
Cevapla
#2
History of Busan
Busan City Official Webpage
Translate / Çeviri: nilamman

>>> https://www.facebook.com/groups/43660099...1/?fref=ts
Cevapla
#3
Teşekkürler. : )
WWW
Cevapla
#4
Paylaşımınız için teşekkür ederim.
O güzel yüreğinize selam olsun.İyi ki varsınız.
Cevapla
#5
Teşekkürler. ^^
시노시작

Cevapla
#6
Teşekkürler. Smile
You're a sky
full of stars

[Resim: 0E8dXo.gif]
Cevapla
#7
Teşekkür ederiz. ^^
Cevapla
#8
[Resim: nbmjll.jpg]
[Resim: va8XP6.jpg]
Cevapla
Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi