yukari
Konuyu Oyla:
  • Derecelendirme: 0/5 - 0 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Hankido / 한기도
#1
Hankido / 한기도

[Resim: gWWE1b.png]

Hankido, geleneksel Kore dansında Myung Jae-nam'ın geçmiş deneyimleri sayesinde dairesel akıcı hareketler kullanarak, Myung Jae-nam tarafından geliştirilen yeni bir dövüş sanatı tarzıdır.

Köken

Hankido adı, Hanguk (Güney Kore'nin Korece adı) ve hapkido adının birleşimidir. Ortaya çıkan hankido sözcüğü, çoğunlukla Eski Kore dilinde "a" harfinin bir nokta gibi görünen arae-a olarak yazıldığı han ile yazılmıştır. Hankido, Koreli insanlardan gelen ve Koreli insanlara, herkesin erişebileceği bir Kore dövüş sanatı olmayı amaçlamaktadır. Hankido'nun türetildiği hapkidonun kesin kaynağı, Japon dövüş sanatı aikido ile güçlü bağı olduğu için birçok Japonya-Kore anlaşmazlığından biridir. "Aikido" her zaman hanjaya benzer olan kanji ile yazılmıştır.

Hankido kelimesi aslında üç farklı hanjadan meydana gelmektedir:

Han (한 / 韓): Kore, Kore kültürü ve anlayışı.
Ki (기 / 氣): Ki
Do (도 / 道): Yol
Bu yüzden hankido kelimesinin ''Koreli insanlar için iç enerji / kuvvet geliştirme yolu'' anlamına geldiğini söyleyebiliriz.

Tarih

Hankido, Myung Jae Nam tarafından geliştirilen nispeten yeni bir hapkido stilidir. Myung Jae Nam bu yeni sanatın temelini oluşturan geleneksel hapkido eğitimi aldı. Myung Jae Nam, 1980'lerde bizim şimdi hankido olarak bildiğimiz sanatı geliştirmeye başladı. Bu yeni hapkido stili hankido pratiği yapan kişinin rakibini kontrol etmek için kullandığı zarif dairesel hareketler şeklinde tanımlanabilir. Tabiiki bu kısmendir çünkü hankidonun temelleri kısmen hapkidodadır ama aynı zamanda da yetenekli bir dansçı olan Myung Jae Nam, teknikleri geleneksel Kore dansı ile karıştırdı. Hankido'nun bu kısmı şöyle adlandırılır: Moo Yae Do Bub (무예도법).

Hankido, ilk defa Güney Kore, Seoul'deki 1. Uluslararası H.K.D Oyunları sırasında resmen tanıtıldı. Hankido'nun gelişimi orada durmadı ve tanıtımından sonraki yıllarda hankido bazı kaba yanlarını kaybetti. 1993'te IHF, ilk kez hankido adının Güney Kore'deki yazımını hangul ve hanja ikisinde de markalaştırdı.

Myung Jae Nam, 1999'daki ölümüne kadar yeni sanatını tanıtmak için Avrupa'yı ve Amerika'yı dolaştı. Bu oyunların 3. sürümünde Myung Jae Nam, hankumdo adlı başka bir sanat tanıttı.

Hankido ve Hapkido

Hapkido ve hankido arasındaki fark hankidonun daha yerli bir sanat olması, hapkidonun ise yarı yerli bir sanat olmasıdır. Hankido, Won (圓), Yu (流), ve Hwa (和) bu üç prensipin ve yumuşaklığın gücünün kullanımını vurguluyor.

Hankido pratiği yapan kişiye bu prensipler hakkında daha fazla fikir vermek için, pratik yapabilecekleri üç egzersiz, Sam Dae Wolly (삼대원리) vardır. Halka prensipini temsil ediyor olan egzersizin adı Jeon Hwan Bub'dur (전환법). Akış prensipinin egzersizinin adı Young Nyu Bub (역류법) ve kalp prensipini temsil ediyor olan son egzersizin adı ise Shim Hwa Bub'dur (심화법). Bu sonuncuya ayrıca kürek çekme egzersizi de denir.

Teknikler

Hankido'nun bir başka benzersiz yönü ise 'Gökyüzünün Teknikleri' (Chun Ki Bub, 천기법, 天氣法) adlı savunmacı için on iki teknik, 'Dünyanın Teknikleri' (Ji Ki Bub, 지기법, 地氣法) adlı savunmacı için on iki teknik olmak üzere 24 nefes tekniğiyle bağlantılı olan on iki temel savunma tekniğinden (ho shin ki, 호 신기) oluşmasıdır. Cennet ve Dünya birbirlerinin zıtlarıdır dolayısıyla Çince Um (Yin) ve Yang'ı andırmaktadır.

Hankido için sadece bu on iki daire tekniğinden daha fazlası vardır, ancak bunlar her hankido uygulayıcısı için sabit bir temel oluşturmaktadır.

Öğretim İzlencesi

I.H.F'nin hankido öğretim izlencesinde olan, öğretilen 8 disiplini (yönerge) vardır.

Ho Shin Do Bup (Kendini savunma)
Moo Ye Do Bup (Bükme / dans teknikleri)
Su Jok Do Bup (Vurma teknikleri)
Kyuk Ki Do Bup (Tartışma teknikleri)
Ki Hap Do Bup (Ki-geliştirme teknikleri)
Byung Sool Do Bup (Silahlanma)
Su Chim Do Bup (Basınç noktalarının kullanımı)
Hwan Sang Do Bup (Görselleştirme ve nefes egzersizleri)

Hankido öğretim izlencesinin oluşturulduğu on iki temel kendini savunma tekniği şunlardır:
Kwan Jul Ki Bub - 관절기법
Chi Ki Bub - 치기법
Sib Ja Ki Bub - 십자기법 / 十자기법
Nae Wae Ki Bub - 내외기법 / 內外기법
Kyeo Rang Ki Bub - 겨랑기법
Mok Kama Bub - 목감아법
Mok Keokki Bub - 목꺾기법
Oh Kae Too Bub - 어깨투법
Joong Pal Too Bub - 중팔투법
Hwae Jeon Too Bub - 회전투법
Pal Mok Ki Bub - 팔목기법
Pal Bae Ki Bub - 팔배기법

Gelişim

Myung Jae Nam'ın ölümünden sonra hankidonun gelişimi Jaenam Musul Won Vakfı tarafından denetleniyor.

Hankido sanatını yaygınlaştırmak için birçok uluslararası ve Kore girişimleri var. Bunu yapma çabasıyla en çok bilinen kişi Sang Moo Kwan Uluslararası Eğitim Merkezi'nden Usta Ko Baek Yong'dur.

Hankido Resmi İnternet Sitesi

http://www.hapkido.or.kr/ (Sadece Korece)

||English||

Hankido is a new martial art style developed by Myung Jae-nam using circular flowing movements owing to Myung Jae-nam's background in traditional Korean dance.

Etymology

The name hankido is a mix of the name Hanguk (the Korean name for South Korea) and hapkido. The resulting word hankido is often written with the han in Old Korean, where the letter "a" (ㅏ) is written as arae-a, which looks like a dot. Hankido aims to be a Korean martial art for and from the Korean people, accessible to everyone. The precise origin of hapkido, from which hankido is derived, is one of many Japan–Korea disputes, as there is a strong connection to the Japanese martial art aikido. "Aikido" is always written in kanji, which is similar to hanja.

The word hankido actually consists of three different hanja:

Han (한 / 韓): Korea, Korean culture and mentality
Ki (기 / 氣): Ki
Do (도 / 道): The way
So you could say that hankido means: The way for Korean people to develop their internal energy/strength

History

Hankido is a relatively new hapkido style, developed by Myung Jae Nam. Myung Jae Nam studied traditional hapkido which formed the basis of this new art. Myung Jae Nam started the development of what we now know as hankido in the 1980s. This new hapkido style can be recognized by its elegant, circular movements which the hankido practitioner uses to get in control of his or her opponent. Of course this is partly because hankido has its roots partly in hapkido, but also because Myung Jae Nam, who was a talented dancer, mixed the techniques with traditional Korean dance. This part of hankido is called: Moo Yae Do Bub (무예도법).

Hankido was first officially introduced during the 1st International H.K.D Games in Seoul, South Korea. The development of hankido did not stop there, and in the years after its introduction hankido lost some of its rough edges. In 1993 the IHF trademarked the name hankido in both hangul and hanja writing in South Korea for the first time.

Myung Jae Nam toured Europe and the United States to promote his new art until his death in 1999. During the 3rd edition of these games, Myung Jae Nam introduced another art, called hankumdo.

Hankido and Hapkido

The difference between hapkido and hankido is that hankido is much more an internal art where hapkido is a semi-internal art. Hankido emphasizes the use of three principles, which are Won (圓), Yu (流), and Hwa (和), and using the power of softness.

To give the hankido practitioner more insight into these principles, there are three exercises they can practice, the Sam Dae Wolly (삼대원리). The name of the exercise representing the circle-principle is called Jeon Hwan Bub (전환법). The name for the exercise of the flow-principle is called Young Nyu Bub (역류법) and the last exercise, representing the heart-principle, is called Shim Hwa Bub (심화법). This last one is also referred to as the rowing exercise.

Techniques

Another unique aspect of hankido is that it consists of twelve basic self-defense techniques (ho shin ki, 호신기) which are connected to 24 breathing techniques: twelve for the defender called 'Techniques of the Sky' (Chun Ki Bub, 천기법, 天氣法) and twelve techniques for the attacker called 'Techniques of the Earth' (Ji Ki Bub, 지기법, 地氣法). Heaven and Earth are each other's opposites and thus resemble the Chinese Um (Yin) and Yang.

There is more to hankido than just these twelve circle techniques, but these form the stable basis for every hankido practitioner.

Curriculum

There are 8 disciplines (directions) in which the I.H.F teaches the hankido curriculum.

Ho Shin Do Bup (Self defense)
Moo Ye Do Bup (Spinning / dancing techniques)
Su Jok Do Bup (Striking techniques)
Kyuk Ki Do Bup (Sparring techniques)
Ki Hap Do Bup (Ki-development techniques)
Byung Sool Do Bup (Weaponry)
Su Chim Do Bup (Use of pressure points)
Hwan Sang Do Bup (Visualisation and breathing exercises)

The twelve basic self-defense techniques on which the hankido curriculum is built are:
Kwan Jul Ki Bub - 관절기법
Chi Ki Bub - 치기법
Sib Ja Ki Bub - 십자기법 / 十자기법
Nae Wae Ki Bub - 내외기법 / 內外기법
Kyeo Rang Ki Bub - 겨랑기법
Mok Kama Bub - 목감아법
Mok Keokki Bub - 목꺾기법
Oh Kae Too Bub - 어깨투법
Joong Pal Too Bub - 중팔투법
Hwae Jeon Too Bub - 회전투법
Pal Mok Ki Bub - 팔목기법
Pal Bae Ki Bub - 팔배기법

Development

After Myung Jae Nam's death the development of hankido has been overseen by the Jaenam Musul Won Foundation.

There are several international and Korean initiatives to spread the art of hankido. Most well known for his effort to do this is Master Ko Baek Yong from the Sang Moo Kwan International Training Center.

Hankido Offical Website

http://www.hapkido.or.kr/ (Only Korean)

Kaynak / Source
#소고했어요 #종현아
#RIP
1990 - ∞
Cevapla
#2
[Resim: 6XyVL9.png]

[Resim: WQGvLQ.png]

[Resim: RPOZln.png]
#소고했어요 #종현아
#RIP
1990 - ∞
Cevapla
#3
[Resim: Akkjmp.jpg]

[Resim: dGG95V.jpg]

[Resim: XXXZvR.png]

[Resim: 0BB3q9.png]
#소고했어요 #종현아
#RIP
1990 - ∞
Cevapla
#4
Konu için teşekkürler. Smile
Remember us, remember that
we lived..
''VON''

[Resim: oODZk9.gif]
Cevapla
#5
Teşekkür ederiz, emeğinize sağlık. Smile
You're a sky
full of stars

[Resim: 0E8dXo.gif]
Cevapla
#6
Teşekkür ederiz. Smile
Cevapla
#7
Hankido / 한기도
Translated by Gizem Nur YAZICI

>>> https://www.facebook.com/groups/kgfatr/
Cevapla
#8
Emeğinize sağlık. Alkis
✿ Özlem ✿
Cevapla
Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi

Koreafans Hakkında

Lorem ipsum

              Quick Links

              User Links

              Advertise