yukari
Konuyu Oyla:
  • Derecelendirme: 0/5 - 0 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Cheongyang County (청양군 / Cheongyang-gun)
#1
Cheongyang County (청양군 / Cheongyang-gun)

Ülke: Güney Kore
Bölge: Hoseo
İdari bölümler: 1 eup, 9 myeon
Toplam Alan: 479.57 km2
Nüfus: 31,474
Yoğunluk: 77.6/km2
Lehçe: Chungcheong
Anasayfa: http://english.cheongyang.go.kr/

Cheongyang, Güney Kore'nin Güney Chungcheong Eyelati'nde bulunan bir ilçedir. Ağırlıklı olarak kırsal alandır, o bölgede yetişen acı gochu biberi ile Kore çapında bilinir. Bölgenin başka önemli meyvesi Çin Kurt Üzümü ya da gugija'dır. İlçe, Cheongyang Eyalet Koleji'ne de ev sahipliği yapıyor.

Tarih

Üç Devletler Dönemi

Mahan aşiret toplumu çağında, Cheongyang Jicheon nehirinin yanındaki Goradopyeon'da bulunuyordu ve Saroguk Yongcheon Deresi'nin yanında yer alıyordu.

Beakje Dönemi

Chilgab dağının doğusunda, Yulgi-hyeon'a dahil olan Jeongsan-myeon, Mok-myeon, Cheongnam-myeon ve Jangpyeong-myeon vardı. Dağın batısında, Goryang Buri-hyeon parçaları olan Cheongyang-eup, Daechi-myeon, Ungok-myeon ve Namyang-myeon'un bir parçası vardı. Ve ayrıca Bibong ile birleşik olan Sasiryang-hyeon, Hwaseong-myeon, Hongseong-gun ve Janggok-myeon'un parçası vardı.

Shilla Dönemi

Bu dönemde isim değişiklikleri oldu: Yulgi-hyeon Yulseong-hyeon'a, Goryang Buri-hyeon Cheongjeong-hyeon'a, Sasiryang-hyeon Shinryang-hyeon'a dönüştü. Yani üç tane hyeon (eski kore hanedanlıkları Silla, Joseon ve Goryeo zamanlarındaki idari alt bölüm)vardı.

Goryeo Hanedanlığı

Cheongjeong-hyeon Cheongyang-hyeon olarak değişti, Shinryang-hyeon Ryeoyang-hyeon olarak ve Yulseong-hyeon da Jeongsan-hyeon olarak değişti. Kral Seongjong zamanında idari bölgeler 10 eyalet 13 ju ve 510 hyeon olarak değişmiştir. Kral Hyeongjong'un 9. yılında (1018), yerel yönetim reformunu göre Cheongyang-hyeon Cheonan-bu'ya dahil edildi. Daha sonra Yanggwang eyaleti ile birleşti ve sonunda Kral Gongmin'in 5. yılında Chungcheong eyaleti adını aldı. Ziyaretçi sayısı arttıkça, Yuyang (jeongsan) İstasyonu ve Geumjeong (Namyang) İstasyonu dahil 22 ana istasyon yapıldı.

Joseon Hanedanlığı

Kral Taejong'un 13. yılında, (1413) Cheongyang-hyeon ve Jeongsan-hyeon vardı. Kral Hyeonjong'un 5. yılında (1664), yerel yönetim reformu göre Cheongyang-hyeon Jeongsan-hyeon'a entegre edildi. Kral Gojong 32. yılında (1895), Cheongyang-hyeon ve Jeongsan-hyeon yeniden ayrıldı ve her ikisi de Cheongyang ilçesi ve Jeongsan ilçesi oldu. Cheongyang ilçesinin Dongsang, Dongha, Seosang, Seoha, Namsang, Namha, Buksang, Bukha dahil 9 bucağı vardı. Ve Daebak, Baekgok, Bokdong, Inghwadal, Cheongso, Jangchon, Gwanhyeon ve Jeokgok Jeongsang ilçesine dahildir.

1900'lerden bu yana

1914 yılında toprak reformu göre, Cheongyang-gun ve Jeongsan-gun birleşmiştir. Ve 10 bucak ve 115 köy Hongju-gun, Gongju-gun Buyeo-gun ve Daeheung-gun genelinde farklı bucaklara dahil olarak yeniden oluşturulmuştur. 1942 yılında, Cheongjang-myeon Cheongynag-myeon Cheongnam-myeon ve Eupnae-myeon adını aldı.

Kurtuluşundan bu yana

1973: Bibong-myeon Cheongsu ve Hakdang'ın 2 köyü Cheongyang-myeon'a dahil edildi.
1979: Cheongyang-myeon Cheongyang-eup içine terfi etti.
Ocak 1987: Jeockgok-myeon Jangpyeon-myeon adını aldı ve Sayang-myeon da Namyang-myeon adını aldı.
Aralık 1991: Jeokgok'ın 2 köyü, Jangpyeong-myeon Dorim-ri olarak yeniden adlandırıldı.
Kasım 1992: Şu anda, 1 kasaba, 19 bucak ve 182 idari köyden oluşan Eumnae'de 5 höy, Jeongnu'da 2 köy, Songbang'da 3 köy vardır.

ENGLISH

Country: South Korea
Region: Hoseo
Administrative divisions: 1 eup, 9 myeon
Total Area: 479.57 km2
Population: 31,474
Density: 77.6/km2
Dialect: Chungcheong
Homepage: http://english.cheongyang.go.kr/

Cheongyang County (Cheongyang-gun) is a county in South Chungcheong Province, South Korea. A predominantly rural area, it is known throughout Korea for the spicy gochu peppers which are grown there. Another noted local specialty is the fruit of the Chinese matrimony vine, or gugija. The county is home to Cheongyang Provincial College.

History

In the Three States Era

In the era of tribal society of Mahan, Cheongyang was located in Goradopyeong along the Jicheon river and Saroguk was located along the Yongcheon Stream.

In the Beakje Era

East of Chilgab mountain, there were Jeongsan-myeon, Mok-myeon, Cheongnam-myeon and Jangpyeong-myeon that were included into Yulgi-hyeon. West of the mountain, there were Cheongyang-eup, Daechi-myeon, Ungok-myeon and part of Namyang-myeon that were the parts of the Goryang Buri-hyeon. And there was Sasiryang-hyeon which integrated Bibong, Hwaseong-myeon, Hongseong-gun and part of Janggok-myeon.

In the Shilla Era

There were name changes during this era:Yulgi-hyeon into Yulseong-hyeon, Goryang Buri-hyeon into Cheongjeong-hyeon and Sasiryang-hyeon into Shinryang-hyeon. That means there were three hyeons.

In the Goryo Dynasty

Cheongjeong-hyeon was changed into Cheongyang-hyeon, Shinryang-hyeon into Ryeoyang-hyeon and Yulseong-hyeon into Jeongsan-hyeon. In the reign of King Seongjong, the administrative district was changed into 10 dos 12 jus and 510 hyeons. In the 9th year of King Hyeongjong(1018), according to the local administrative reform, Cheongyang-hyeon was included into Cheonan-bu. It was later integrated into Yanggwang-do and finally it was called Chungcheong-do in the 5th year of King Gongmin. As the number of passers-by increased, there were 22 main stations that included Yuyang(jeongsan) Station and Geumjeong(Namyang) Station.

In the Joseon Dynasty

In the 13th year of King Taejong, (1413) there were Cheongyang-hyeon and Jeongsan-hyeon. In the 5th year of King Hyeonjong (1664), according to the local administration reform, Cheongyang-hyeon was integrated into Jeongsan-hyeon. In the 32nd year of King Gojong(1895), Cheongyang-hyeon and Jeongsan-hyeon were re-separated and the both became Cheongyang -gun and Jeongsan-gun. Cheongyang -gun had 9 myeons including Dongsang, Dongha, Seosang, Seoha, Namsang, Namha, Buksang, Bukha. And Jeongsang-gun included Daebak, Baekgok, Bokdong, Inghwadal, Cheongso, Jangchon, Gwanhyeon and Jeokgok.

Since the 1900s

According to the land reform in 1914, Cheongyang-gun and Jeongsan-gun were integrated into one. And 10 "myeon"s and 115 "ri"s were newly created that included diverse myeons across Hongju-gun, Gongju-gun, Buyeo-gun and Daeheung-gun.
In 1942, Cheongjang-myeon was renamed as Cheongnam-myeon and Eupnae-myeon as Cheongynag-myeon.

Since the Liberation

1973: Cheongsu of Bibong-myeon and two "ri"s of Hakdang were incorporated into Cheongyang-myeon.
1979: Cheongyang-myeon was promoted into Cheongyang-eup.
Jan. 1987: Jeockgok-myeon was renamed as Jangpyeon-myeon and Sayang-myeon into Namyang-myeon.
Dec. 1991: Two "ri"s of Jeokgok, Jangpyeong-myeon was renamed as Dorim-ri.
Nov. 1992: Currently, there are 5 "ri"s in Eumnae 2 "ri"s in Jeongnu, three "ri"s in Songbang, consisting of 1 eup, 19 myeons and 182 administrative "ri"s.

[Resim: geographical-location.gif]
Kaynak / Source: Wikipedia & cheongyang.go.kr
WWW
Cevapla
#2
Cheonyang'ın Sembolleri

Sembolü

[Resim: bi.gif]

Cheongyang'ın ilk sözcüğü olan "C" onun güzel doğal ortamı tasvir eder.
Chilgab Dağı'nın ormanını ve temiz havası (Yeşil)
Temiz su ve sıcak bir yürek (Mavi)
Ayrılacalık ve Cheongyang'ın geleceğe yönelik vaatleri (Kırmızı)
Konsantrik daire Cheongyang'ın geçmişi, geleceği ve yaşamı temsil eder.

Resmi çiçeği: Kraliyet Açelyası

Bu sadakat ve bir erkeğin erdemini temsil eder. Bu yabani çiçek Cheongyang'ın hasta insanlarına benzetilir ve Cheongyang'ın geleceğe yönelik vaatlerini sembolize eder.

Resmi ağacı: Sawleaf Zelkova

Bu tarihi ve geleneksel bir ilerleme amblemidir. Sawleaf Zelkova uzun yaşar ve güçlüdür. Bir sığınak olarak, Cheongyang'ın erdemini ve demokrasi ve birliğin gelişmesindeki isteğini sembolize eder. Ayrıca Cheongyang insanları arasındaki işbirliği ifade eder.

Resmi Kuşu: Çin Ördeği

Doğa ve insan bir arada olduğu Cheonyang'ın uzlaşma ve refahını temsil eder.

Maskotları: Pureumi ve Balguemi

Pureumi ve Balguemi Cheonyang'ın acı gochu biberi ve kurt üzümünü temsil eder.

ENGLISH

Symbol of Cheongyang

Symbol

[Resim: bi.gif]

The alphabet "C" represents the first word of Cheongyang to depict its beautiful natural environment.
Chilgab Mountain's dense forest and clean air (Green),
Clean water and warm heart (Blue)
Specialty and promising future of Cheongyang (Red)
The concentric circles represent Cheongyang′s history, future and life.

Flower: Royal Azalea

It symbolizes loyalty and a man of virtue.
This wild flower is likened to patient people of Cheongyang and it symbolizes the promising future of Cheongyang.

Tree: Sawleaf Zelkova

It is an emblem of historic and traditional progress.
Sawleaf Zelkova lives long and strong.
As a shelter, it symbolizes the virtue of Cheongyang and its willingness of developing democracy and union. It also emblems of cooperation among people of Cheongyang.

Bird: Mandarin Duck

It symbolizes reconciliation and prosperity of Cheongyang where nature and the human beings coexist.

Mascot: Pureumi and Balguemi


Pureumi and Balguemi are anthropomorphized mascots, which represent the specialty of Cheongyang-red pepper and Chinese matrimony vine.

Kaynak / Source

WWW
Cevapla
#3
[Resim: mv-01.png]
WWW
Cevapla
#4
[Resim: mv-02.png]
WWW
Cevapla
#5
[Resim: mv-03.png]
WWW
Cevapla
#6
[Resim: mv-04.png]
WWW
Cevapla
#7
[Resim: mv-05.png]
WWW
Cevapla
#8
[Resim: mv-06.png]
WWW
Cevapla
#9
[Resim: mv-07.png]
WWW
Cevapla
#10
[Resim: mv-09.png]
WWW
Cevapla
Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi