Konuyu Değerlendir
  • 0 Oy - 0 Ortalama
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Goryeo–Khitan War
#1
Goryeo–Khitan War

[Resim: csbe.jpg]

Goryeo-Kitan Savaşı, Günümüzde ki Çin ve Kuzey Kore sınırının üzerinde, Kitanlar'ın Liao Hanedanlığı ile Kore'nin Goryeo Hanedanlığı arasında, 10. ve 11. Yüzyıllarda yapılmış bir dizi savaştır. Liao Hanedanlığının yenilgisiyle sonuçlanmştır.

Arka Plan

Kore'nin Üç Krallığından biri olan Goguryeo , Kore'nin kuzeyini, Mançurya'yı ve Moğolistan'ın iç kesimlerini işgal etti. Silla Devletinin, Çin'in Tang Hanedanlığı ile yapmış olduğu ittifak ile Goguryeo, işgal edildi ve Silla Üç Krallığı birleştirdi. Eski bir Goguryeo Generali Goguryeo'nun devami niteliğinde olan Balhae adında yeni bir krallık kurdu ve Mançurya yeniden canlandı.

Goguryeo'nun yıkılmasının ardından, Türk Devletleri de bölündü (Göktürkler) bununla birlikte Tang Hanedanlığı (Çin) Türkleri Orta Asya'nın dışına atmaya çalıştı. Daha sonra başka bir Türk devleti olan, Uygur Devleti kuruldu, ancak Göktürkler kadar büyük bir güce sahip değillerdi.

Balhae, Uygur ve Tang Hanedanlığı'nın gücünün zayıfladığı dönemde, Kitan halkı, Mançurya ve Doğu Moğolistan'da bulunanan bir göçebe konfederasyonu kurdu ve zamanla güçlenerek topraklarını genişletmeye başladı. 907 yılında Tang'ın düşmesinin ardından, Çin uzun süren bir iç savaş dönemi yaşadı.

911 yılında Kitanlar'ın genişleyip güç kazanması, Kore yarımadası açısından bir tehdit oluşturmaya başladı. 916 yılında Liao Hanedanlığı (Kitan) Moğolistan'ın egemen gücü oldu ve Uygurlar'ın yerine Kitanlar geçti.

Goryeo-Kitan ilişkileri

918 yılında Silla Devleti yıkıldı ve Goryeo Devleti yerine geçti, 926 yılında da Balhae Devleti Kitanlar tarafından işgal edilerek ele geçirildi. Balhae'nin yönetici sınıfından pek çok insan yeni kurulan Goryeo devletine katıldı.

Sonraki dönemde Çin'de kurulan Jin Hanedanlığı (936-947) kısa ömürlü oldu. Kitan ise Çin'in 16 şehrini kontrol altına aldı.

922 yılında, Kitan lideri Yelü Abaoji dostluk kurmak için Goryeo'ya hediye olarak at ve deve gönderdi. Balhae'nin düşmesinin ardından Kral Taejo Balhaeli mültecilere ülkesinin kapılarını açtı ve Kuzey bölgelere doğru genişleme politikasını uygulamaya başladı. 942 yılında Kitanlar, Goryeo'ya hediye olarak 50 deve ve bir elçi gönderdi, ama bu sefer Kral Taejo hediyeleri reddetti, elçiyi sürgüne gönderdi, develeri ise aç bıraktı. Bunula birlikte anti-Kitan politikası Goryeo'lu hükümdarlar tarafından sürdürüldü. Jeongjong , Kitanlar'a karşı 300.000 kişlik bir ordu kurdu. Kral Gwangjong ülkenin Kuzeybatısı boyunca kaleler inşa etti ve askeri anlamda güçlendirdi.

Liao'nun Genişlemesi

962 yılında, Kral Gwangjong döneminde Goryeo Çin'in Song Hanedanı ile müttefik oldu ve kuzeye doğru genişleme politikasını devam ettirdi. Ayrıca bazı Balhaeli mülteciler Yalu Nehri bölgesinde Jeong-an olarak adlandırılan bir krallık kurdu ardından Kitan'a karşı Song ve Goryeo Hanedanlıklarıyla müttefik oldu.

Kitanlar (Liao) İmparator Shengzong döneminde bölgesel ve iç istikrarı sağladı. 986 yılında Jeong-an Devleti Kitanlar tarafından fethedildi, 991 yılında Kitanlar'ın Jurchen kabilelerine karşı yapmış oldukları mücadelelerin ardından, Kitanlar Goryeo saldırılarına başladılar.

İlk Saldırı

993 yılında, Khitan 60.000 asker ile Goryeo'nun kuzeybatı sınırını işgal etti. Goryeo'nun Song Hanedanlığı ile ittifak kurmasıyla Kitanlar Yalu Nehri'nin doğusundaki topraklara geri çekildi. Ancak Goryeo yani kazanılmış olan Kuzey bölgelerde kaleler inşa ederek konumunu sağlamlaştıran Song Hanedanlığı ile iletişim kurmaya devam etti.

İkinci Saldırı

Kitanlar Goryeo da iktidar mücadelelerinin olduğu bir dönemde tekrar saldırdı. Kral Hyeonjong geçici başkente kaçmak zorunda kaldı, ama Goryeo Kitan saldırılarını püskürterek Kitan kuvvetlerinin geri çekilmesini sağladı.

Üçüncü Saldırı

Goryeo kuzey topraklarını Kitanlar'a iade etmeyi reddetmekteydi bunun üzerine Kitanlar bir kez daha saldırdı. Goryeolu general Gang Gam-chan, Kwiju Savaşı'nda Khitan ordusuna ağır kayıplar verdirdi ve Gang Gam-chan başarılı oldu. Kitanlar toprak taleplerini elde edemeden geri çekildiler ardından iki bir barış antlaşması imzaladılar.

Kaynak
[Resim: ca6zc.gif]
Alıntı
#2
~English~

[Resim: csbe.jpg]

The Goryeo–Khitan War were a series of 10th- and 11th-century invasions of Korea's Goryeo Dynasty by the Khitan Liao Dynasty near the present-day border between China and North Korea. It resulted in the defeat of Liao Dynasty.

Background

During the Three Kingdoms of Korea period, Goguryeo occupied the northern Korean Peninsula and parts of Manchuria and inner Mongolia. With Goguryeo's fall in 668, Silla unified the Three Kingdoms, while northern parts of Goguryeo territory were briefly occupied by Silla's ally Tang Dynasty China. A former Goguryeo general revived Goguryeo's Manchurian territory as the new kingdom of Balhae.

Right after the fall of Goguryeo, Turkic peoples (called Göktürks) were divided and eventually driven out from most of Central Asia by the Tang Dynasty. Another Turkic tribe, the Uyghurs, replaced the Göktürks but their control was not very strong.

As Balhae , the Uyghur and the Tang Dynasty weakened, the Khitan people, a nomadic confederation located in Manchuria and eastern Mongolia, grew stronger and began to expand their territory. Following Tang's fall in 907, China experienced a long period of civil war.

In 911, threatened by Khitan expansion, Balhae sought assistance from the declining Silla of the Korean Peninsula. Records stated that Balhae also requested help from Silla's successor dynasty Goryeo during the Later Three Kingdoms. In 916, the Liao Dynasty was founded by the Khitan chief Yelü Abaoji, replacing the Uyghurs as the dominant power of present-day Mongolia.

Goryeo-Khitan Relations

On the Korean Peninsula, Silla was succeeded by Goryeo in 918. The Khitan in 926 destroyed Balhae , and many of Balhae's ruling class moved south and joined the newly founded Goryeo Dynasty.

The Khitan took control of 16 Chinese provinces south of the Great Wall for helping the foundation of the short-lived Later Jin Dynasty (936-947), which ruled only a small part of China.

In 922, the Khitan leader Yelü Abaoji sent horses and camels to Goryeo as gifts of friendship. However, when Balhae fell to the Khitan a few years later, King Taejo embraced refugees from Balhae and pursued a policy of northern expansion (possibly enabled by the absence of a fellow Korean kingdom in what was once Goguryeo territory). In 942, the Khitan sent another 50 camels to Goryeo, but this time Taejo refused the gift, exiled the envoy to an island, and had the camels starved to death. Succeeding Goryeo rulers continued the anti-Khitan policy. Jeongjong raised an army of 300,000 to defend against the Khitan. Gwangjong built fortresses along the northwest, and aggressively developed the military fortifications of present-day Pyongan and Hamgyong provinces.

Liao's Expansion

In 962, Gwangjong of Goryeo allied with Song Dynasty in central China and pursued a northern expansion policy. Additionally, some Balhae refugees had formed a small state called Jeong-an Kingdom in mid-Yalu River region and allied with Song and Goryeo against the Khitan.

The Khitan eventually regained internal stability under the strong leadership of Emperor Shengzong, who sought to counter regional isolation. After conquering Jeongan-guk in 986 and attacking Jurchen tribes in lower Yalu in 991, the Khitans initiated attacks against Goryeo.

First Invasion

In 993, the Khitan invaded Goryeo's northwest border with 60,000 troops. The Khitan withdrew and ceded territory to the east of the Yalu River when Goryeo agreed to end its alliance with Song China. However, Goryeo continued to communicate with Song, having strengthened its position by building fortresses in the newly gained northern territories.

Second Invasion

The Khitan attacked again during an internal Goryeo power struggle. King Hyeonjong was forced to flee the capital temporarily, but Goryeo repulsed the Khitan attack. Finally, Khitan forces withdrew.

Third Invasion

When Goryeo continued to refuse to submit or return the northern territories, the Khitan attacked once more. Goryeo generals, including Gang Gam-chan, were able to inflict heavy losses on the Khitan army in the Battle of Kwiju. The Khitan withdrew without achieving their demands, and the two nations signed a peace treaty.

Source
[Resim: ca6zc.gif]
Alıntı
#3
Paylaşım için teşekkürler. Smile

>>> https://www.facebook.com/KoreaFansWorld
Alıntı
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar): 1 Ziyaretçi

Korea-fans.com Hakkında

Lorem ipsum

              Quick Links

              User Links

              Advertise