Yi Hwang / 이황 (Scholar, Philosopher)

Yi Hwang / 이황 (Scholar, Philosopher)

Yi Hwang (1501 – 1570), daha saygılı olarak Toegyero olarak bilinir, Kore tarihinin tek Konfüçyüs bilginidir ki o Konfüçyüsçülüğün okulunun kurucusu olduğu söylenmektedir. Yi Hwang Joseon Hanedanlığının en önemli Kore Konfüçyüs bilginlerinden biridir. Birkaç Çinli düşünür ve sadece bir Koreli düşünür, Yi Hwang, Kore dilinde, “-hak,” okul anlamına gelen terimi eklemiştir. Neo-Konfüçyüs yazarlarının en önemli figürlerinden Yeongnam Okulu’nu ve Özel Konfüçyüs Akademisi Dosan Seowon’u kurmuştur.

Hayatı
25 Kasım 1501 Yi Hwang, Ongyeri’de (Şimdiki Ansan) doğmuştur. Yi klani mensubu, dahi bir çocuktu. Altı yaşında “Thousand Character Classic”lerini yaslı bir adamla beraber öğrenmeye çalıştı. 12 yaşında amcasından Konfüçyüs’ün “Analects”ini öğrendi. 23 yaşında ulusal akademide çalışmak için Seoul’a geldi, 33 yasında en üst dereceyle ait kamu hizmeti sınavını geçti ve uzun yıllar kamu hizmetinde çeşitli görevlerde çalıştı. Son olarak 70 yaşında siyasetten emekli oldu ve 1570 yılında öldü. Kırk yıllık kamusal yaşamında dört krala hizmet etmiştir (Jungjong, Injong, Myeongjong ve Seonjo). Ölümünün üzerine Yi Hwang ölümünden sonra en yüksek bakanlık rütbesine terfi etti.

Modern Kültürdeki Yeri
Yi Hwang (Toegyero) Seoul’un merkezinde bir sokağa verilmiştir ve Güney Kore 1.000 won üzerine resmedilmiştir. Taekwondo modeli Toi-Gye, Yi Hwang onuruna anılmaktadır. Birçok enstitü ve üniversite araştırma bölümleri Yi Hwang adamış, kurulmuştur. Toegye Araştırmaları Enstitüsü 1970 yılında Seoul’da kurmuş, Kyungpook Ulusal Üniversitesi’nin Toegye Enstitüsü 1979 yılında açıldı ve 1986 yılında Dankook Üniversitesi’nde bir enstitü ve kütüphane açıldı. Tokyo, Tayvan, Hamburg ve ABD’de araştırma enstitüleri bulunmaktadır.

Çeviri: dalnim, GizEmMmM

English

Yi Hwang, known more respectfully as Toegyero (1501 – 1570), is the only Confucian scholar in Korean history who is said to be the founder of a school of Confucianism. Yi Hwang is one of the most prominent Korean Confucian scholars of the Joseon Dynasty. In the Korean language, the term “-hak,” meaning school, is only attached to a few Chinese scholars and only one Korean. A key figure of the Neo-Confucian literati, he established the Yeongnam School and set up the Dosan Seowon, a private Confucian Academy.

Life
Yi Hwang was born in Ongye-ri (now Ansan), Andong, North Gyeongsang Province, on November 25, 1501. He belonged to the Jinseong Yi clan. He was a child prodigy. At the age of six, he started to learn the Thousand Character Classic from an old gentleman in his neighborhood, and at 12 he learned the Analects of Confucius from his uncle. He came to Seoul when he was 23 years old and entered the national academy Sungkyunkwan in 1523. In 1527 he passed preliminary exams to become a government official. He finally retired from politics at the age of 70 and died in 1570. During forty years of public life he served four kings (Jungjong, Injong, Myeongjong and Seonjo). On his death, Yi Hwang was posthumously promoted to the highest ministerial rank.

In Modern Culture
Toegyero, a street in central Seoul, is named after him, and he is depicted on the South Korean 1,000 won note. The Taekwondo pattern Toi-Gye was named in honor of Yi Hwang. Many institutes and university research departments devoted to Yi Hwang have been established. The Toegye Studies Institute set up in Seoul in 1970, Kyungpook National University’s Toegye Institute opened in 1979, and an institute and library in Dankook University in 1986. There are research institutes in Tokyo, Taiwan, Hamburg and the United States.