Survey: 9 out of 10 S. Koreans Believe Unification is Possible

South Korea (대한민국)

Anket: 10 Koreliden 9’u Birleşmenin Mümkün Olduğuna İnanıyor

Yeni bir anket, on Güney Koreliden dokuzunun iki Kore’nin birleşmesinin mümkün olduğuna inandığını ve ankete katılanların yarısından fazlasının birleşmenin 20 yıl içinde gerçekleşeceğini düşündüğünü açıkladı.

KBS’nin isteği üzerine geçen çarşamba günü Mbizon tarafından yapılan araştırmaya göre, araştırmaya katılanların % 92,6’sının iki Kore’nin birleşmesini mümkün olarak görüyor. Yaklaşık % 58’i de 20 yıl içerisinde birleşmenin gerçekleşeceğini düşünüyor.

zyazı

A new survey finds that nine out of ten South Koreans believe that the unification of the two Koreas seems possible and over half of respondents think that unification will come within 20 years.

According to the survey conducted by Mbizon last Wednesday at the request of KBS, 92-point-six percent of those surveyed said they believe the unification of the two Korea seems possible. Around 58 percent replied that unification is expected to be realized within 20 years.

15.08.2011 – KBS World

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.