Seollal (설날) / Korean Lunar New Year

Seollal (설날) / Korean Lunar New Year

Yaygın olarak Seollal adı ile bilinen Kore yeni yılı, Kore ay takviminin ilk günüdür. Seollal (Ay takvimine göre yeni yıl; Ay takvimindeki 1 Ocak) Kore’ deki en ünlü ulusal tatillerden biridir. Seollal aynı zamanda “Seol(설)”, Shinjeong (신정), veya “Gujeong(구정)” olarak da bilinir.

Seollal kutlamaları, yeni yıl gününe bağlı olarak genellikle 3 gün boyunca devam eder; yeni yıl günü ile birlikte, yeni yıl gününün bir gün öncesi ve bir gün sonrası da bu kutlamalara dahildir. Kore’ de aynı zamanda Miladi takvimine (Güneş takvimi) göre de her yıl 1 Ocak tarihinde yılbaşı kutlamaları yapılır. Sinjeong (Güneş takvimine göre yeni yıl; Güneş / Miladi takviminde 1 Ocak) kutlamaları ise çoğu zaman 1 gün sürer.

Yeni yıl genellikle kış gündönümünden sonraki ikinci yeni ayın gününe denk gelmektedir. Ancak bazı nadir durumlarda görülebilir. Yeni yılın onbirinci veya onikinci aylara denk gelmesi çok nadir olarak görülen durumlardandır. Böyle bir durumda, yeni yıl gündömünden sonraki üçüncü yeni ayın gününe denk gelir (bir sonraki tekrarlanması 2033 yılında beklenmektedir).
Ayrıca Kore yeni yılı genellikle Moğol yeni yılı, Tibet yeni yılı, Çin yeni yılı ve Vietnam yeni yılı ile de aynı güne denk gelmektedir.

Seollal;
2012 yılında 23 Ocak’a
2013 yılında 10 Şubat’a
2014 yılında 30 Ocak’a
2015 yılında 18 Şubat’a denk gelmektedir.

Yeni bir yılın başlangıcını kutlamak için olan bir bayramdan ziyade Seollal, Kore halkı için gerçekten özel bir durumdur. Sadece atalarına saygılarını göstermeleri için değil, aynı zamanda onların diğer aile üyelerine yetişebilmeleri için de bir fırsattır. Daha sonrasında ise güzel hanboklar (geleneksel kıyafet) içindeki insanları görmek, atalarından kalma ayinleri yapmak veya halk oyunları oynamak, lezzetli geleneksel yemeklerden yemek, gecenin ilerleyen saatlerinde sohbet edenleri ve hikayeleri duymak bu kutlamalarda görülebilecek görüntüler arasındadır.

Çeviri: esra_kjm

English

Korean New Year, commonly known as Seollal (Hangul: 설날; RR: Seollal; MR: Sǒllal), is the first day of the lunar Korean calendar. It is the most important of the traditional Korean holidays. It consists of a period of celebrations, starting on New Year’s Day. The Korean also celebrate solar New Year’s Day on January 1 each year, following the Gregorian Calendar. The Korean New Year holidays last three days, and is considered a more important holiday than the solar New Year’s Day.

The term “Seollal” generally refers to Eum-nyeok Seollal (음력설날, lunar new year), also known as Gujeong (Hangul: 구정; Hanja: 舊正). Less commonly, “Seollal” also refers to Yang-nyeok Seollal (양력설날, solar new year), also known as Sinjeong (Hangul: 신정).

Korean New Year generally falls on the day of the second new moon after winter solstice, unless there is a very rare intercalary eleventh or twelfth month in the lead-up to the New Year. In such a case, the New Year falls on the day of the third new moon after the solstice (next occurrence will be 2033). Korean New Year is generally the same day as Mongolian New Year, Tibetan New Year, Chinese New Year and Vietnamese New Year.

Seollal (Lunar New Year; January 1 in lunar calendar) is one of the most celebrated national holidays in Korea. While many observe Sinjeong (Solar New Year; January 1 in solar/regular calendar), most celebrate Seollal, which usually lasts for three days: the day of, the day before, and the day after. This year, Seollal falls on January 23 in regular calendar.

More than just a holiday to mark the beginning of a new year, Seollal is truly a special occasion for the Korean people. Not only is it a time for paying respect to ancestors, but it is also an opportunity to catch up with other family members. Then, it is not unusual to see people in beautiful hanbok (traditional clothes) performing ancestral rites or playing folk games, to eat delicious traditional foods, and to hear stories and chatters well into the night.