S. Korea’s legal systems popular in other Asian countries

South Korea (대한민국)

Diğer Asya Ülkeleri’nde Güney Kore’nin Hukuk Sistemi Popüler

Yüksek mahkeme pazartesi günü, elektronik dava süreci ve hukuk eğitim programlarının da içinde bulunduğu Güney Kore hukuk sisteminin Asya ülkelerindeki popülerliğinin giderek arttığını söyledi.
Yüksek Mahkeme’ye göre, içlerinde Vietnam Yüksek Mahkeme başkanının da bulunduğu, kamuoyunca iyi tanınan Vietnamlı 7 hukuk adamından oluşan bir grup, Güney Kore’de avukat yetiştirme amaçlı kurulmuş olan Kore Devlet Enstitüsünü ve yüksek mahkeme bilgisayar merkezini ziyaret etmek üzere pazar günü Seoul’e geldi.

zyazı

South Korea’s judiciary systems, including the electronic litigation process and legal training programs, have been increasingly drawing popularity in other Asian countries, the top court here said Monday.

According to the Supreme Court, a group of seven high-profile Vietnamese judicial figures, including the vice president of the Supreme People’s Court of Vietnam, arrived in Seoul on Sunday to visit South Korea’s state institute for training lawyers and a computer center of the top court.

25.04.2011 – YONHAP

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.