Population Movement Drops to 38-year-low in March

Nüfus Hareketi Mart Ayında 38 Yılın En Düşük Seviyesinde

Kore’de geçen ayın nüfus hareketi 38 yılın en düşük seviyesine düştü.

İstatistik Kore’nin raporu, önceki yıla göre %7.6 düşerek mart ayında 662 bin kişinin ikamet yerlerini değiştirdiğini gösterdi. Sayı 554 bin kişinin taşındığı 1975 Mart ayından bu yana en düşük seviye oldu.

Geçen ayın en düşük nüfus hareketi, gençler arasındaki yüksek işsizlik oranı ve durgun konut piyasasına bağlanıyor.

Nüfus hareketleri oranı geçen ay %1.31 oldu, ülkenin finansal krizin pençesinde olduğu 1998 Mart ayından bu yana en düşük seviye oldu. Nüfus hareketleri hızı, 100 kişiye karşılık gelen ikamet ettikleri yerleri değişen insanların sayısını gösterir.

akgbe

Last month’s population movement in Korea fell to a 38-year-low.

A Statistics Korea report shows that 662-thousand people changed their places of residence in March this year, down seven-point-six percent year-on-year. The number is the smallest since March of 1975 when 554-thousand people moved.

Last month’s low population movement is attributable to a high youth unemployment rate and a sluggish housing market.

The population movement rate stood at one-point-31 percent last month, the lowest since March 1998 when the nation was in the grip of a financial crisis. The population movement rate indicates the number of people changing their places of residence per 100 people.

KBS World-25.04.13

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.