No. of Students Per Teacher Down 30-50% from 20 Yrs Ago

South Korea (대한민국)

Öğretmen Başına Öğrenci Sayısı 20 Yıl Öncesine Göre %30-50 Düştü

Yurt çapında anaokulu ve okullarda öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 20 yıl öncesine göre %30 ila %50 arasında azaldı.

Kore Eğitim Kalkınma Enstitüsü, eğitim politikaları hakkında 2011 istatistik raporlarındaki düşüşü açıkladı. Rapora göre geçen yıl tek bir öğretmen tarafından idare edilen öğrenci sayısı, anaokullarında ortalama 14.6, ilk ve orta okullarda 17.3 ve liselerde 14.8.

1990 yılıyla kıyaslandığında bu, anaokullarında %35, ilkokullarda %51, orta okullarda %32 ve liselerde %40 düşüş gösteriyor.

2011’de sınıf başına öğrenci sayısı ortalama olarak anaokullarında 21, ilk okullarda 25, ortaokullarda ve liselerde 33.

1990’da sınıf sayısı anaokullarında 28, ilkokullarda 41, orta okullarda 50 ve liselerde 53’e yakındı.

Bu sırada, üniversitelerde öğretim üyesi başına kayıtlı öğrenci sayısı 1990’da 48 iken 2000’de 55’e yükseldi fakat bu sayı düşüş göstererek geçen yıl 45’de kaldı.

ji-young park

The number of students one teacher oversees at kindergartens and schools nationwide has dropped by 30 to 50 percent from 20 years ago.

The Korean Educational Development Institute reported the decline in its 2011 statistical report on educational policies. It says the number of students managed by a single teacher last year was an average 14-point-six at kindergartens, 17-point-three at elementary schools and middle schools, and 14-point-eight at high schools.

Compared to 1990, this is a drop of 35 percent for kindergartens, 51 percent for elementary schools, 32 for middle schools and 40 percent for high schools.

The number of students per class in 2011 was on average 21 at kindergartens, 25 at elementary schools, 33 at middle schools and 33 at high schools.

In 1990, the class size was roughly 28 students in kindergartens, 41 in elementary schools, 50 in middle schools and close to 53 in high schools.

Meanwhile, the number of enrolled students per staff member at universities grew from 48 in 1990 to 55 in 2000, but the figure has since been on the decline to stand just over 45 last year.

KBS World-23.1.2012

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.