More Students Seek Mental Health Counseling

Artık Daha Fazla Öğrenci Ruh Sağlığı Danışmanlığı İstiyor

Kore Gençlik Danışmanlık ve Refah Enstitüsü, 2012 yılında 3,500 öğrenciden yüzde 25,8’i depresyon, anksiyete, öfke, intihar eğilimleri ve diğer ruhsal sorunlar dahil olmak üzere danışmanlık hizmeti aldığını söyledi.

Depresyonun özellikle 2008 yılında yüzde 4,3’ten yüzde 12,6’ya sıçraması, öğrenciler için büyük bir sorun haline geldi.

Yüzde 32,7 ve 33,2 oranla en çok ruh sağlığı sorunu yaşayan öğrencilerin sırasıyla lise ve üniversite öğrencileri olduğu ortaya çıktı.

Enstitünin raporlarına göre, yüzde 24,8 oranla ilköğretim öğrencileri aile sorunları yüzünden psikolojik danışma alırken, ortaokul öğrencilerinin yüzde 28,7’si akranları ile ilişkileri yüzünden danışma alıyor.

Ayrıca rapor, öğrenciler arasındaki internet bağımlılığı için verilen danışmanlık hizmetlerinin dört yıl önce 0.5’ten yüzde 7.7’ye atladığını gösterdi.

JunHong

The Korea Youth Counseling and Welfare Institute said 3,500 students received its counseling services in 2012, of which 25.8 percent involved depression, anxiety, anger and suicidal tendencies and other mental problems.

Depression, in particular, has become the major concern for the students, jumping to 12.6 percent from 4.3 percent in 2008.

High school and college students showed the highest percentage of mental health problems with 32.7 percent and 33.2 percent, respectively.

Meanwhile, the majority of primary students sought counseling for family problems and middle school students for their relationships with peers with 24.8 percent and 28.7 percent, respectively, according to the KYCWI.

The report also showed that counseling services for internet addiction have jumped among students to 7.7 percent from 0.5 percent four years ago.

28.04.2013 – The Korea Herald

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.