Intangible Cultural Assets to be Revived over Next 5 Years

South Korea (대한민국)

Gayri Maddi Kültür Varlıklar Gelecek 5 yılda Canlanacak

Kore Kültür Miras Dairesi gelecek 5 yıl içinde, 2017 yılına kadar önemli gayri maddi varlıkları yenileme işine 445.9 trilyon won harcamayı planlıyor.

Kurum 83.4 trilyon wonu kültür oyunlarını canlandırmaya, 76.2 trilyon wonu geleneksel el sanatına temel oluşturmaya ve 82.9 trilyon wonu kültür eğitim merkezlerini teşvik etmeye yatırmayı planlıyor.

Hususi olarak, ‘gayri maddi kültür mülk’ terimi ‘gayri maddi kültür varlıklar’ olarak değişecek. Ondan başka da kimchi ya da arirang gibi kültür varlıkları ‘gayri maddi kültür varlıklar’ olarak belirlenecek.

Kurum çevre yönlü varlıkları ekleyerek fonksiyon yönlü gayri maddi varlıkların sınırların genişletecek. Bundan başka da, Korelilerin etnik kimliğin iyileştirmek ve ülkenin geleneksel kültürün geliştirmek gibi işlerde üniversitelerin yardımın alacak.

omarova

The Korea Cultural Heritage Administration plans to invest 445-point-nine billion won over the next five years in a move to revive major intangible cultural assets by 2017.

The administration plans to invest 83-point-four billion won in reviving intangible cultural performances, 76-point-two billion won in creating a foundation for traditional handicraft, and 82-point-nine billion won in revitalizing cultural education centers.

In particular, it will replace the term “intangible cultural properties” with “intangible cultural assets,” and will designate cultural assets, such as kimchi or arirang, as intangible cultural assets.

The administration will also expand the boundaries for function-oriented intangible cultural assets to include entertainment-oriented assets. It also will engage universities in its efforts, such as enhancing the ethnical identity of Koreans and developing the country’s traditional culture.

03.05.2012 – KBS World

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.