Import Prices of Raw Materials Surge

South Korea (대한민국)

Büyük hammadde ithalat fiyatları, küresel gıda fiyatlarındaki artış ve Ortadoğu’daki istikrarsız siyasi durumun belirsizliğinden dolayı yükseldi. Kore Gümrük Servisi, Güney Kore’de geçen yıl Şubat ayında varil başına 94 dolar ve 64 sentten petrol ithal edildiğini söyledi. Ocak ayında beş puanın üzerinde seyreden fiyatlar yüzde sekizden Şubat ayı sonunda yüzde ikilik artışla 22 puana ulaştı.

Mısır ve ham şeker ithalat fiyatları da Ocak ayına göre yüzde on daha fazla artmıştır. Buğday ithalat fiyatları da tek puanlık artışla yüzde iki oranında bir önceki aya göre daha fazladır. Bu durum gıdadaki arz ve talepteki yükseliş dengesizliğine ve Ortadoğu’daki istikrarsız siyasi duruma atfedilmektedir. Yükselen hammadde fiyatlarının Güney Kore ekonomisi üzerinde çok ağır etkileri olması bekleniyor. Yeterli nakit likidite eksikliği ve orta ölçekli şirketleri yüksek hammadde fiyatlarının vurarak zor bir durumda bırakacağı bekleniyor.

Michiru

Import prices of major raw materials are surging amid a rise in global food prices and the unstable political situation in the Middle East. The Korea Customs Service said that South Korea has been importing oil at 94 dollars and 64 cents per barrel in February, up five-point-eight percent from January and 22-point-two percent from February last year. Import prices of corn and raw sugar have also risen more than ten percent compared to January. Import prices of wheat are also one-point-two percent higher than the previous month.

The rise is attributed to an imbalance in the supply and demand for food and to the unstable political situation in the Middle East. Soaring raw material prices are expected to weigh heavily on the South Korean economy. Small and medium-sized companies that lack sufficient cash liquidity are expected to be some of the hardest hit by higher raw material prices.

23.02.2011 – KBS WORLD

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.