Heavy Metals Found at 35% of Children’s Playgrounds

Çocuk Parklarının %35’inde Ağır Metaller Bulundu

Çocuk oyun alanlarının üçte birinde tehlikeli ağır metal olduğu ortaya çıktı.

Çevre Bakanlığı ve Kore Çevre Kurumu, geçen yılın Şubat ayından Aralık ayına kadar ülke çapında 700 oyun parkında çevresel güvenlik değerlendirmesi yaptı.

Sonuçlar; resimde kurşun, cıva ve kadmiyum gibi ağır metallerin bileşiminin bulunduğunu ve oyun alanlarının 243’ünde veya %35’inde kullanılan bitirme araçlarının izin verilen 1/10 düzeyini aştığını göstermiştir.

Ayrıca hükümet, oyun parklarının yüzde sekizinde arsenik içeren yasak ahşap koruyucularının kullanıldığını buldu.

Buna ek olarak, 477 parkta veya parkların yüzde 14’ünde kumlarda parazit bulundu.

Bakanlık, düzenli aralıklarla çevresel güvenlik değerlendirmesi yapmaya ve zararlı boyalar yerine çevre dostu malzemelerin getirilmesine karar verdi.

JunHong

Hazardous heavy metals have been found in one third of the country’s children’s playgrounds.

The Environment Ministry and the Korea Environment Corporation conducted environmental safety assessment on 700 playgrounds nationwide from February to December last year.

The results show that the combined total of heavy metals, including lead, mercury and cadmium, found at paint or finishing materials used at 243 or 35 percent of the playgrounds topped the permitted level of one tenth of a percent.

The government also found eight percent of the playgrounds used prohibited wood preservatives containing arsenic.

In addition, parasites were found at sands of 477 or 14 percent of the playgrounds.

The ministry has decided to conduct the environment safety assessment regularly and replace the problematic paint with eco-friendly materials.

02.01.2012 – KBS World

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.