Health Authorities Say Infant Vaccination Rate Too Low

South Korea (대한민국)

Sağlık Yetkilileri Çocuk Aşı Oranının Çok Düşük Olduğunu Söylüyor

Bir araştırma, ülkedeki çocuk aşısı oranının %86 gibi düşük bir sayıda olduğunu ortaya koydu.

Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (KCDC) ülke genelinde 3 yaşındaki 7000 kadar çocuk üzerinde yapılan araştırma sonuçlarını pazartesi günü açıkladı.

Araştırma sonuçlarına göre devletin düzenlediği, 7 önemli hastalığın tümüne karşı bebeklerin yalnızca %86’sı aşı olmuş.

Araştırma, çocuklar 12 aylık olmadan önce yapılması gereken Hepatit-B ve verem aşılarının oranının %98 olduğunu gösterdi. Fakat DTaP ve Japon ensefalitinin aşı oranı oldukça düşük.

Sağlık yetkilileri, ülkenin çocuk aşısı oranının, hastalıkları önlemek için uygun bir düzey olan %95’den fazlasıyla düşük olduğunu söyleyerek etkin çocuk aşılaması için çağrıda bulundu.

ji-young park

A study shows that the nation’s infant vaccination rate is as low as 86 percent.

The Korea Centers for Disease Control and Prevention (KCDC) on Monday announced the results of its study of some seven thousand three-year-olds nationwide.

According to the study results, only 86 percent of the babies were vaccinated for all seven state-designated major diseases.

The study shows that the vaccination rate for tuberculosis and hepatitis-B, a vaccination that should be given before babies are 12 months old, stood at 98 percent. But the vaccination rate of DTaP and Japanese encephalitis was relatively low.

The health authorities called for active infant vaccination, saying that the nation’s infant vaccination rate is far short of 95 percent, a proper level to prevent diseases.

KBS World-9.4.2012

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.