Gov’t Launches Centenarian Project

South Korea (대한민국)

Hükümet Asırlık Projeyi Başlattı

Hükümet bir asır dönemlik projesini hazırlamak için temel hedefleri belirledi.

Projenin amacı, kendi yeterliliğini ve 100 yaşından büyük kişilerin sosyal hayata katılımını desteklemek.
Maliye Bakanlığı, bu ilkeleri diğer bakanlıklarla politikaları geliştirmek ve somut önlemlere ulaşmak için daha fazla görüşecek.

zyazı

The government has set key goals for its project to prepare for an era of centenarians.

The aim of the project is to support the self-sufficiency and social participation of people over 100 years old.
The Finance Ministry says it will further discuss these principles with other ministries to develop policies and achieve concrete measures.

13.07.2011 – KBS World

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.