Korea-fans.com Türkiye & Kore Dostluk Forumu KOREA & TURKEY FRIENDSHIP
Ingan-Munhwage / 인간문화재 - Baskı Önizleme

+- Korea-fans.com Türkiye & Kore Dostluk Forumu KOREA & TURKEY FRIENDSHIP (https://www.korea-fans.com/forum)
+-- Forum: KOREA (한국) (https://www.korea-fans.com/forum/forum-korea-54620-44397.html)
+--- Forum: About Korea (https://www.korea-fans.com/forum/forum-about-korea--1122.html)
+---- Forum: About Korea (https://www.korea-fans.com/forum/forum-about-korea.html)
+---- Konu Başlığı: Ingan-Munhwage / 인간문화재 (/konu-ingan-munhwage-%EC%9D%B8%EA%B0%84%EB%AC%B8%ED%99%94%EC%9E%AC.html)Ingan-Munhwage / 인간문화재 - sukjong - 05-01-2014

Ingan-Munhwage / 인간문화재


Ingan-munhwage Kore'de kültürel varlık anlamına gelen ve Önemli Somut Olmayan Kültürel özellikleri yapan ya da yapma yeteneğine sahip insanları belirtir. Ingan-munhwage statüsü Kore hükümeti tarafından tayin edilir. Somut olmayan kültür varlıkları geleneksel Kore kültürünün 108 farklı yönü ile organize edilir. Kore'de Kültür ve Turizm Bakanı Ingan-munhwage statüsünü Kültürel Özellikleri Koruma Kanunu uyarınca Kültür Mirası Komitesi'nin tavsiyesi doğrultusunda belirler ve onların haklarını korur. Bir kişi Ingan-munhwage olarak tayin edildikten sonra onların kültürel performansının aktarımı için devlet desteği alırlar ve bu yeteneği göstermek ve genç öğrenciler yetiştirmek için sorumlulukları vardır. Özel bir durum yoksa belirlenen Ingan-munwhage unvanı kendi ölümü ile sona erer.

~English~

Ingan-munhwage means human cultural asset in Korean and indicates people who have the ability to make or perform important intangible cultural properties. Ingan-munhwage status is designated by the Korean government. Intangible culture assets are organized with 108 different aspects of Korean traditional culture, from Korean traditional dance to building techniques. In Korea, the Minister of Culture and Tourism designates who has ingan-munhwage status and protects their rights, and is advised by the Cultural Heritage Committee under the Cultural Properties Protection Law. Once people are designated as an ingan-munhwage, they have rights to government support for transmission of their cultural performance and have responsibility to show that ability and train younger students. If there is not any special problem, the designated ingan-munwhage expires with his or her death.

Kaynak / SourceRE: Ingan-Munhwage - kıday baksı - 05-01-2014

Ingan-Munhwage
인간문화재 (중요무형문화재보유자)

sukjong

>>> https://www.facebook.com/KoreaFansWorld


RE: Ingan-Munhwage / 인간문화재 - ghost_buster - 29-01-2014

Teşekkürler paylaşım için. ^^


RE: Ingan-Munhwage / 인간문화재 - uncrowned queen - 29-01-2014

Teşekkürler ..