Korea-fans.com Türkiye & Kore Dostluk Forumu KOREA & TURKEY FRIENDSHIP
Gwanbok / 관복 - Baskı Önizleme

+- Korea-fans.com Türkiye & Kore Dostluk Forumu KOREA & TURKEY FRIENDSHIP (https://www.korea-fans.com/forum)
+-- Forum: KOREA (한국) (https://www.korea-fans.com/forum/forum-korea-54620-44397.html)
+--- Forum: Traditional Culture of Korea (https://www.korea-fans.com/forum/forum-traditional-culture-of-korea.html)
+---- Forum: Korean Traditional Clothes and Hair Models (https://www.korea-fans.com/forum/forum-korean-traditional-clothes-and-hair-models.html)
+---- Konu Başlığı: Gwanbok / 관복 (/konu-gwanbok-%EA%B4%80%EB%B3%B5--81089.html)Gwanbok / 관복 - jun pyo gu - 04-12-2013

Gwanbok / 관복

[Resim: GPR8d3.jpg]

Gwanbok, hükümet tarafından tüm hükümet memurlarına verilen resmi kıyafetlerin tümü için genel olarak kullanılan Korece terimdir. Silla döneminden Joseon Hanedanı dönemine kadar giyilmiştir. Memurların seviyelerine, statülerine ve özel durumlara göre giydikleri, jobok, jebok, sangbok, gongbok, yungbok ve gunbok gibi farklı gwanbok tipleri vardı. Jobok, milli bayramlar ya da saltanat fermanı ilanı gibi özel günlerde giyilen gwanboktu. Jebok, ataları anmak ve yüceltmek için yapılan 'jesa' denilen ayin sırasında giyilirdi. Sangbok günlük resmi kıyafet olarak giyilirken, gongbok memurların sarayda kralla görüşecekleri zaman giydiği kıyafetti. Yungbok ise askeriyeyle ilgili kişiler tarafından giyilirdi.
Bu terim dar kapsamda sadece gongbok ve sangbok'u karşılasa da, yuvarlak yakalı cübbe, dallyeong, anlamına da gelir.


Çeviri: jun pyo gu

^^English^^

Gwanbok is a Korean general term referring to all business attires of government officers given by government. It began to be worn since Silla period until Joseon Dynasty. There were several types of gwanbok according to status, rank, and occasion such as jobok, jebok, sangbok, gongbok, yungbok, and gunbok. Jobok was the gwanbok worn for special occasions such as national festivals, or announcement of royal decrees. Jebok was the gwanbok worn while an ancestor veneration ritual called jesa was held. Sangbok was worn as a daily official clothing while gongbok was worn when officers had an audience with the king at the palace. Yungbok was related to military affairs.
However, as the term in a narrow scope only denote the gongbok and sangbok, it means dallyeong, robe with a round collar.


Kaynak / SourceRE: Gwanbok / 관복 - jun pyo gu - 04-12-2013

[Resim: g28mnL.jpg]

[Resim: njM1jV.jpg]RE: Gwanbok / 관복 - jun pyo gu - 04-12-2013

[Resim: vX5MPr.jpg]

[Resim: OVAQ53.jpg]RE: Gwanbok / 관복 - sukjong - 26-12-2013

Tanıtım için teşekkürler Smile


RE: Gwanbok / 관복 - kıday baksı - 15-12-2016

Gwanbok / 관복
Rabia EKİNCİ

>>> https://www.facebook.com/groups/kgfatr/