Korea-fans.com Türkiye & Kore Dostluk Forumu KOREA & TURKEY FRIENDSHIP
Leo / Jung Taek Woon (정택운) - Baskı Önizleme

+- Korea-fans.com Türkiye & Kore Dostluk Forumu KOREA & TURKEY FRIENDSHIP (https://www.korea-fans.com/forum)
+-- Forum: The Most Popular Korean Bands (https://www.korea-fans.com/forum/forum-the-most-popular-korean-bands.html)
+--- Forum: The Most Popular Korean Bands (https://www.korea-fans.com/forum/forum-the-most-popular-korean-bands--2068.html)
+---- Forum: VIXX (빅스) (https://www.korea-fans.com/forum/forum-vixx-%EB%B9%85%EC%8A%A4.html)
+----- Forum: About VIXX (VIXX Hakkında) (https://www.korea-fans.com/forum/forum-about-vixx-vixx-hakkinda.html)
+----- Konu Başlığı: Leo / Jung Taek Woon (정택운) (/konu-leo-jung-taek-woon-%EC%A0%95%ED%83%9D%EC%9A%B4.html)RE: Leo / Jung Taek Woon (정택운) - Je Soo - 11-08-2013

[Resim: tpzo.jpg]

[Resim: z6v5.jpg]

[Resim: ugv4.jpg]

[Resim: bon8.jpg]


RE: Leo / Jung Taek Woon (정택운) - Je Soo - 11-08-2013

[Resim: lppl.jpg]

[Resim: 5gp4.jpg]

[Resim: vw07.jpg]

[Resim: k14z.png]


RE: Leo / Jung Taek Woon (정택운) - Je Soo - 11-08-2013

[Resim: mp7q.jpg]

[Resim: dwv5.jpg]

[Resim: fcu4.jpg]

[Resim: 1xln.png]


RE: Leo / Jung Taek Woon (정택운) - Je Soo - 11-08-2013

[Resim: 90cw.jpg]

[Resim: p4oc.jpg]

[Resim: xo2v.png]

[Resim: f88z.png]


RE: Leo / Jung Taek Woon (정택운) - Je Soo - 11-08-2013

[Resim: 9od2.jpg]

[Resim: 9vhe.jpg]

[Resim: 2oqk.png]

[Resim: mz83.png]


RE: Leo / Jung Taek Woon (정택운) - Je Soo - 11-08-2013

[Resim: o4n4.jpg]

[Resim: jvj4.jpg]

[Resim: wv9q.jpg]

[Resim: 5fdv.jpg]


RE: Leo / Jung Taek Woon (정택운) - Je Soo - 11-08-2013

[Resim: e6es.jpg]

[Resim: oxzq.jpg]

[Resim: 8hha.jpg]

[Resim: 5n1h.png]


RE: Leo / Jung Taek Woon (정택운) - Je Soo - 11-08-2013

[Resim: pme7.jpg]

[Resim: 1lup.jpg]


RE: Leo / Jung Taek Woon (정택운) - Korea Star - 14-08-2013

[Resim: syku.jpg]

[Resim: ks49.jpg]

[Resim: 0oh2.jpg]

[Resim: 8z4n.jpg]


RE: Leo / Jung Taek Woon (정택운) - Korea Star - 14-08-2013

[Resim: s37f.jpg]

[Resim: ixn3.jpg]

[Resim: ozom.jpg]

[Resim: crhb.jpg]