yukari
Which Korean County really worth seeing?
Gokseong County (곡성군 / Gokseong-gun)
0%
0 0%
Cheongyang County (청양군 / Cheongyang-gun)
75.00%
3 75.00%
Jangseong County (장성 / Jangseong-gun)
0%
0 0%
Okcheon County (옥천군 / Okcheon-gun)
0%
0 0%
Namjeju County (남제주군 / Namjeju-gun)
0%
0 0%
Chilgok County (칠곡군 / Chilgok-gun)
0%
0 0%
Namhae County ( 남해군 / Namhae-gun )
0%
0 0%
Sinan County (신안군 / Sinan-gun)
25.00%
1 25.00%
Uiryeong County (의령군 / Uiryeong-gun)
0%
0 0%
Toplam: 4 oylar 100%