yukari
Konuyu Oyla:
  • Derecelendirme: 0/5 - 0 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Traditional Korean Ceromonial Clothing
#1
Traditional Korean Ceromonial Clothing
Geleneksel Kore Tören Kıyafetleri

Hanbok
[Resim: KOCIS_Hanbok_fashion_show_6557977631.jpg]

Hanbok (Güney Kore) veya Choson-ot (Kuzey Kore) geleneksel Kore elbisesidir. Genellikle cepleri olmadan canlı renkler ve sade çizgiler ile karakterize edilir. Terim tam anlamıyla "Kore Kıyafetleri" anlamına gelse de, hanbok bugün çoğu Choson Hanedanlığı'nı özel olarak ifade eder ve geleneksel festival ve kutlamalar sırasında yarı resmi veya resmi giyim olarak giyilir.

Tarih boyunca Kore, yöneticileri ve aristokratlarının bir çift giyim geleneği vardı ve Hanbok olarak bilinirdi, halk ise bugün yabancılardan etkilenerek karışık yerel stilleri kabul ettiği farklı bir stil kullanmaya devam ediyor.

English

Hanbok (South Korea) or Chosŏn-ot (North Korea) is the traditional Korean dress. It is often characterized by vibrant colors and simple lines without pockets. Although the term literally means "Korean clothing", hanbok today often refers specifically to hanbok of Chosŏn Dynasty and is worn as semi-formal or formal wear during traditional festivals and celebrations.
Throughout history, Korea had a dual clothing tradition, in which rulers and aristocrats adopted different kinds of mixed foreign-influenced indigenous styles, while the commoners continued to use a distinct style of indigenous clothing that today is known as Hanbok.

autumn_flower

Kaynak / Source
Cevapla
#2
Baji

[Resim: 800px_Korea_Seoul_0589_06_traditional_dress.jpg]

Baji (Korece: 바지), hanbokların bir parçasıdır, geleneksel bir Kore pantolonu türüdür. Bir Baji bol ve gevşektir, bu yüzden bele bağlanır. Geçmişte Koreli erkekler için dış giyim olarak Baji giyilirdi, ama kadınlar için yavaş yavaş iç giyim parçası haline geldi. Bugün kadınların dış giysisi olarak Chima giyiliyor.

English

Baji (Korean: 바지) is a kind of traditional Korean pant that is part of the hanbok. A baji is baggy and loose, so it is tied around the waist. In the past, Korean men wore baji as outer clothing, but for women, it gradually became part of the inner clothing. Today, women wear chima for their outer clothes.

autumn_flower

Kaynak / Source
Cevapla
#3
Chima

[Resim: Hanbok_chima.jpg]

Chima, Jeogori, Hanbok ya da Kore'nin geleneksel kısa ceketi ile giyilen bir etek türüdür. Aynı zamanda Korecede sang (裳), gun (裙) ya da hanja olarak adlandırılır.

Çok eski Chima temel biçimlerinde, yaklaşık 4 veya 6 yüzyılda inşa edilmiş Goguryeo krallığının (M.Ö. 37 - M.S. 668) duvar resimleri görülebilir. Alt sınıf kadınlar boyu bacaklara uzanan kısa bir chima giyerken, üst sınıftan kadınlar yere değen uzun bir chima giyerdi. Buna ek olarak Goguryeo kadınları da kırkyama gibi toplamadan birkaç adet kumaş ile diktikleri renkli çizgili etek olan saekdong chima ve süslü chima giyerdi.

English

Chima is a type of skirt worn together with jeogori, or a short jacket in hanbok, Korean traditional clothing. It is also referred to as sang (裳) or gun (裙) in hanja in the Korean language.

Basic forms of ancient chima can be seen in murals of Goguryeo kingdom (37 BC–668 AD), built approximately during the 4th or 6th century. Women in the upper class wore a long chima which falls down to the floor while women in the lower class wore a shorter chima which length reaches to the calf of the leg. In addition, Goguryeo women also wore saekdong chima that is a colorfully striped skirt by patchworking, and a chima in form of gored skirt, made by sewing several pieces of fabric without gathering.

autumn_flower

Kaynak / Source
Cevapla
#4
Dangui

[Resim: 800px_Korean_royal_costume_Dangui_and_Seuranchim.jpg]

Dang'ui (Korece telaffuzu: [daŋɯi]), Joseon Hanedanlığı döneminde kadınların tören için giydiği hanbokun üst giysisi olarak giyilen Kore'nin geleneksel bir giysi türüdür. Sarayda bayanlar bir günlük giysi olarak giyerken, basit bir resmi kıyafet olarak veya küçük resmi törenler için giyilirdi. Dangui, dang-jeogori (당저고리), dang-jeoksam (당적삼) ya da dang-hansam (당한삼) da denilir.

Köken

Çin'in giyim sistemi Kore'ye tanıştığında Dangui'nin Kore Üç Krallık dönemine (M.S. 668 - M.Ö. 57 ) kadar uzandığı teorize edilir. Çin Tang Hanedanı (618-907) mektubunda Dang (唐) diye ifade eder, bu nedenle Dangui, hwarot ve wonsamı gibi diğer tören elbiseler ile birlikte uyarlanmıştır. Dangui'nin teorisinin muhtemel olup olmadığı tarihi belgeler ve kalıntılarına dayanılarak Joseon döneminde giyildiği kesinleştirilmiştir. Bilim adamı Yi Jae (李 縡 1680 ~ 1746), Sarye Pyeollam adlı kitabında Konfüçyüsçülüğe göre dört önemli ayini tanımladığından (kelimenin tam anlamıyla "Dört Rtüelin Kolay Klavuzu") Dangui'den bahsetti. Ayrıca bir kadının günlük çalışma giysileri de Sangbok (常服) olarak bilinir.

Özellikleri

Kraliçe, kralın cariyesi, sanggung (saray başhemşiresi), ve kadın yangban (asiller) üzerine jeogori adlı kısa bir ceket giyerdi. Uygun renkli olarak sarımsı yeşil, mor, lacivert, beyaz renkli ve diğer renklerde Dangui vardı, fakat sarımsı yeşil renkli bir süre içinde en çok giyilen Dangui oldu.

Buna ek olarak Dangui, kendi katmanına bağlı olarak iki gruba ayrılır; çift ​​katmanlı Dangui (gyeop-Dangui 겹 당의) ve tek katmanlı Dangui (hot-dangui, 홑당의). Ayrıca tek katmanlı Dangui genellikle kış aylarında, dang-jeoksam veya dang-Hansam denilen ise yaz aylarında giyilirdi.English

Dang'ui (Korean pronunciation: [daŋɯi]) is a type of upper garment for women in hanbok, Korean traditional clothing, which was worn for ceremonial occasions during the Joseon Dynasty. It was worn as a simple official outfit or for small national ceremonies while court ladies wore it as a daily garment. Dangui was also called dang-jeogori (당저고리), dang-jeoksam (당적삼), or dang-hansam (당한삼).

Origin

It is theorised dangui dates back to the Korean Three Kingdoms period (57 BC - 668 AD) when a clothing system of China was introduced to Korea. The letter, dang (唐) refers to Chinese Tang Dynasty (618 – 907), so dangui may have been adapted from its clothing along with other ceremonial robes such as hwarot and wonsam. Whether the theory is probable or not, it is certain that dangui was worn during the Joseon period, based on historical documents and remains. The scholar, Yi Jae (李縡 1680 ∼ 1746) mentioned dangui in his book, Sarye pyeollam (literally "Easy Manual of the Four Rites") which defines four important rites based on Confucianism. It is also a woman's sangbok (常服), daily garments when working.

Features

The queen consort, the king’s concubines, sanggung (court matron), and yangban women (nobility) wore the garment over a short jacket called jeogori. According to color, there were yellowish green, purple, navy, and white-colored dangui and others, but yellowish green colored one was the most commonly worn dangui during the time.

In addition, dangui can be divided into two types depending on its layer; a double layered dangui (gyeop-dangui 겹당의), and a single layered one (hot-dangui, 홑당의). The former was usually worn during winter while the single layered dangui which is also called dang-jeoksam or dang-hansam was worn for summer.

autumn_flower

Kaynak / Source
Cevapla
#5
Dopo

[Resim: 800px_Interior_1_Unhyeongung_Seoul_Korea.jpg]

Dopo, Po'nun bir çeşidi veya Hanbok'un paltosudur, çoğunlukla orta Joseon döneminden sonra Seonbi denilen erkek Konfüçyüs bilim adamları tarafından giyilen geleneksel Kore giysisidir. Hem günlük hemde Seonbi ve devlet memurları kendi özel işlerinde ne zaman dışarı çıksalar giyinirlerdi. Dopo'nun kökeni üzerinde çeşitli spekülasyonlar vardır. Seongho saseol (성호사설), Ojuyeon munjang jeonsango (오주연문장전산고) gibi tarihi belgelere göre bu giyside Budizm'den etkilenilmiştir. Yazarlar, Dopo'nun aslında bir keşiş elbisesinin adının gwontu (권투 圈套) olduğunu, başka bir jangsam keşişinin giysisi ile de aynı olduğunu iddia ettiler.

English

The dopo is a variety of po, or overcoat in hanbok, Korean traditional garment which was mostly worn by male Confucian scholars called seonbi after the mid Joseon period. Seonbi wore it as their daily garment as well as government officers did when they out for their private business. There are several speculations over the origin of the dopo. According to historical documents such as Seongho saseol (성호사설), Ojuyeon munjang jeonsango (오주연문장전산고), the garment was influenced by Buddhism. The authors claimed that dopo was originally monk's robe called, gwontu (권투 圈套) which was identical to jangsam, another monk's garment.

autumn_flower

Kaynak / Source
Cevapla
#6
Durumagi


[Resim: durumagi.jpg]

Mavi Durumagi kadınlar için, beyaz Durumagi ise erkekler için olandır.

Durumagi, Po'nun veya Hanbok'un Kore'deki geleneksel bir paltosudur. Genellikle jeogori (ceket) ve baji (pantolon) üzerine giyilen giysinin en üst tabakasıdır. Durumagi "her yeri kapalı" anlamına gelir ve aynı zamanda jumagui (주막의, 周莫衣), juchaui (주차의, 周遮衣) ya da juui ( 주의, 周衣) olarakta bilinir. Durumagi sadece soğuk savuşturmak için değil aynı zamanda tören amaçlı da giyilir.

Tarih

Durumagi'nin görünümünde, Goryeo döneminde ki Moğol etkisi değişikliklere neden olsa da kökeni Goguryeo döneminin izlerini taşımaktadır.

Durumagi halk tarafından açık havada giyilen, Joseon Hanedanlığı döneminde ise soylu sınıf için bir sabahlık ama daha çok palto olarak giyilirdi. 1884 yılında Kral Gojong tarafından reform yasaları ile tüm sosyal sınıflar için giyim birleşmesi ilan edilmiştir. Ancak bu yasa büyük bir dirençle karşılandı ve sadece on yıl sonra 1894 yılında Gabo Reformu sonrasında Durumagi, resmi kıyafetler gibi yaygın hale geldi.

English

Durumagi is a variety of po, or overcoat in hanbok, the Korean traditional garment. It is usually the topmost layer of clothing that is worn over jeogori (jacket) and baji (pants). Durumagi means "closed all around", and is also known as jumagui (주막의, 周莫衣), juchaui (주차의, 周遮衣) or juui ( 주의, 周衣). Durumagi is worn not only to fend off the cold, but also for ceremonial purposes.

History

The origin of durumagi traces back to at least the Goguryeo period, although Mongolian influence during the Goryeo period caused changes in its appearance.

During the Joseon Dynasty, the durumagi was less worn as an overcoat but more of a housecoat for the noble class, whereas it was worn outdoors by the commoners. In 1884, King Gojong promulgated the unification of clothing for all social classes through reform laws. However, this law was met with much resistance and it was only until ten years later, after the Gabo Reform of 1894, that the durumagi became common as formal attire.

autumn_flower

Kaynak / Source
Cevapla
#7
Garot

[Resim: 1024px_Korea_Jeju_Museum_02.jpg]

Garot veya galjungi hanbokları, çalışma ve günlük elbise olarak Kore Jeju Adası'nda yerli halk tarafından giyilen bir Kore geleneksel giyim çeşididir. Kökeni üzerinde hiçbir tarihsel kayıt olmamasına rağmen, Jejulu çiftçilerin ve balıkçıların uzun süre giymiş oldukları bilinmektedir. Jeju geleneksel araçları üzerine yapılan araştırmalara göre yaklaşık 700 yıl önce Jeju halkı, boyasının daha güçlü olması nedeniyle olgunlaşmamış hurma ile boyamak için balık oltası kullanmıştır. Gal (갈) Korece hurma anlamına gelir, gam (감) ve ot (옷) ise Korece giysi anlamına gelmektedir. Bu nedenle Garot, özellikle olgunlaşmamış hurma ile boyanmış giysi anlamına gelir.

English

Garot or galjungi is a variety of hanbok, Korean traditional clothing, which has been worn by locals of Jeju Island in Korea as a working clothes and everyday dress. Although there is no historical record on its origin, it is known that Jeju farmers and fishermen have worn it for a long time. According to a research on Jeju traditional tools, about 700 years ago Jeju people used fishing lines which were dyed by unripe persimmons, because it was much stronger than undyed one. Gal (갈) comes from gam (감) which means persimmon in Korean, and ot (옷) means clothes in Korean. Therefore, garot refers to clothes dyed by persimmons, especially unripe persimmons.

autumn_flower

Kaynak / Source
Cevapla
#8
Gwanbok

[Resim: Joseon_Portrait_of_Cha_Jegong_Black_danryeongpo.jpg]

18. yüzyılın sonlarında Heuk dallyeongpo
Heuk dallyeongpo in the late 18th century


Gwanbok, hiyerarşileri ayırt etmek için Rank rozeti ile devlet tarafından verilen tüm devlet memurlarının giydiği iş giysilerine verilen Korece genel bir terimdir. Joseon Hanedanlığı'na kadar Silla döneminden bu yana giyilmeye başlandı. Gwanbok'un jobok, jebok, sangbok, gongbok, yungbok ve gunbok gibi duruma, rütbeye ve imkana göre çeşitleri vardı. Jobok, ulusal festivaller gibi özel günler için giyilen ya da kraliyet kararnameleri duyurulurken giyilen bir Gwanbok'tur. Jebok, Jesa adlı bir ata saygı ritüeli olarak yapılıp giyilen bir Gwanbok'tur. Kralın saraydaki görevlileri günlük gongbok giyinir, huzurunda Sangbok giyerlerdi. Yungbok askeri konularda ilgiliydi.

Ancak dar bir kapsamda terim olarak sadece gongbok ve sangbok ifade edilir, yuvarlak yakalı dallyeong ise elbise anlamına gelir.

English

Gwanbok is a Korean general term referring to all business attires of government officers given by government, with Rank badge on them to distinguish hierarchies. It began to be worn since Silla period until Joseon Dynasty. There were several types of gwanbok according to status, rank, and occasion such as jobok, jebok, sangbok, gongbok, yungbok, and gunbok. Jobok was the gwanbok worn for special occasions such as national festivals, or announcement of royal decrees. Jebok was the gwanbok worn while an ancestor veneration ritual called jesa was held. Sangbok was worn as a daily official clothing while gongbok was worn when officers had an audience with the king at the palace. Yungbok was related to military affairs.

However, as the term in a narrow scope only denote the gongbok and sangbok, it means dallyeong, robe with a round collar.

autumn_flower

Kaynak / Source
Cevapla
#9

Hwarot

[Resim: Korean_costume_Hanbok_wedding_bride_01.jpg]

Hwarot, tören için kraliyet kadınları tarafından ya da düğün için halk tarafından Goryeo ve Joseon Hanedanlığı sırasında giyilen geleneksel Kore giyim türüdür. Khotan'ın kökeni Orta Asya'nın Krallık dönemine dayanmaktadır.

English

Hwarot is a type of traditional Korean clothing worn during the Goryeo and Joseon Dynasty by royal women for ceremonial occasions or by commoners for weddings. It originated from the Kingdom of Khotan, Central Asia.

autumn_flower

Kaynak / Source
Cevapla
#10
Jeogori

[Resim: Korea_Busan_Beomeosa_04.jpg]

Jeogori (Korece: 저고리 Korece telaffuz: [tɕekoɾi]), hem erkekler hem de kadınlar tarafından giyilen hanboklarını temel üst giysisi olan Kore geleneksel giysi türüdür.

English

The jeogori (Korean: 저고리 Korean pronunciation: [tɕekoɾi]) is a basic upper garment of hanbok, Korean traditional garment, which has been worn by both men and women. It covers the arms and upper part of the wearer's body.

autumn_flower

Kaynak / Source
Cevapla
Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi