yukari
Konuyu Değerlendir
  • 0 Oy - 0 Ortalama
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
South Chungcheong Province (충청남도 / Chungcheongnam-do)
#1
South Chungcheong Province (충청남도 / Chungcheongnam-do)Ülke: Güney Kore
Bölge: Hoseo
Merkez: Hongseong
Bölümler: 8 şehir, 8 ilçe
Nüfus: 2,126,282
Nüfus Sıralaması: 4.
Lehçe: Chungcheong
Website: www.chungnam.net

Güney Chungcheong Eyaleti ya da Chungcheongnam-do (Kısaltılmış: Chungnam), Güney Kore’nin batısında bir eyalettir. Eyalet, 1896 yılında eski Chungcheong Eyaleti’nin güney batı yarısından itibaren kuruldu ve 1945 yılında ülkenin bölünmesine kadar Kore’nin bir parçası olarak kaldı, daha sonra Güney Kore’nin bir parçası haline geldi. 2012 yılında eyalet başkenti Daejeon’dan Hongseong’a taşındı.

Güney Chungcheong Eyaleti, 2010 yılında kişi başına gayri safi yurtiçi hasılası 47,516 dolar olması ile Güney Kore’nin en zengin eyaletidir, bu rakam Amerika Birleşik Devletleri’nin yaşam düzeyinden daha yüksektir. 2001-2007 yıllarından ortalama gayri safi yurtiçi hasılasının %9,7 büyümesi ve bu rakamın 2010 yılında %12,4’e çıkması ile açık farkla Güney Kore’nin en hızlı büyüyen bölgesidir. Bu tür hızlı büyüme, onu 21. yüzyılda tarım ağırlıklı ekonomiden son derece sanayileşmiş ekonomiye dönüştürdü.
Eyalet alanının üçte biri ekim alanıdır. Tarımın yanı sıra, deniz ürünleri de önem taşımaktadır.

Çeviri: komutan çangEnglish

Country: South Korea
Region: Hoseo
Capital: Hongseong
Subdivisions: 8 cities; 7 counties
Area
Total : 8,204 km2 (3,168 sq mi)
Area rank: 6th
Population                 
Total: 2,126,282
Rank: 4th
Website: chungnam.net (English)

South Chungcheong Province, or Chungcheongnam-do (abbreviated Chungnam), is a province in the west of South Korea. The province was formed in 1896 from the south-western half of the former Chungcheong Province and remained a province of Korea until the country's division in 1945, thereafter becoming part of South Korea. In 2012, the provincial capital moved from Daejeon to Hongseong.

Chungnam is South Korea's richest province, with a 2010 GDP per capita of $47,516, a level of living standard higher than that of the United States. It is by far South Korea's fastest growing region, with an average GDP growth of 9.7% in 2001-2007 that accelerated to 12.4% in 2010. Such rapid growth transformed it from a mostly agricultural to a highly industrialized economy in the 21st century.
Chungnam is the only province outside the Seoul National Capital Area to be served by Seoul Subway Line 1, with multi-million dollar projects such as New Asan City centered on the newly-built Cheonan-Asan Station, that connects Chungnam's largest city, Cheonan, to Seoul Station in less than 30 minutes via the KTX bullet train.

One third of the province's area is under cultivation. Aside from agriculture, marine products are of importance. There are 220 square kilometres (85 sq mi) of exposed beach which is used to produce salt by solar evaporation. There is coal mining, but gold and silver mines are also found in Chungcheongnam-do, as is Monazite (a rare thorium bearing mineral) and zircon.


Kaynak / Source
Kaynak / Source*
[Resim: 800px-South-Korea-South-Chungcheong-svg.png]
Alıntı
#2
Nüfus:

2012 yılı itibariyle toplam nüfus 2,074,918’dür, bir önceki yıla göre %2.1 artmıştır ve 2002 yılından bu yana nüfus giderek artmaktadır.

Şehir ve ilçelere gelince, en büyük nüfus yoğunluğu Cheonan (570,107), Asan (274,551) ve Seosan (163,055)’dadır. Nüfus artışının en yüksek olduğu yerler Dangjin (4.5%), Asan (3.9%), Cheonan (3.4%) ve Yeongi (3.0%)’dir.

Eyaletin nüfusu, bütün ulusun % 4.1’idir (51,434,580) ve Güney Chungcheong, Kore’de bütün eyaletler içerisinde nüfus bakımından 8. sıradadır.

Güney Chungcheong Eyaleti’inin, Cheonan, Asan ve Dangjin de dahil olmak üzere batı ve kuzey bölgelerdeki kurumlarda çalışan insan akını nedeniyle nüfusunun artmaya devam edeceği bekleniyor. Bu, birçok yeni apartman inşa etmeye neden oluyor.

Çeviri: komutan çang


English

Population

The total population is 2,074,918 as of 2012, an increase of 2.1% compared to the previous year, and has been steadily increasing since 2002.

As for the cities and guns(counties), the biggest population concentrations are in Cheonan (570,107), Asan (274,551), and Seosan (163,055). The population increase is highest in Dangjin (4.5%), Asan (3.9%), Cheonan (3.4%), and Yeongi (3.0%).

The province has 4.1% of the entire population of the nation, 51,434,580, and is ranked eighth in terms of population among the provinces in Korea

Chungcheongnam-do is expected to maintain its increase in population due to the influx of people working at corporations in western and northern areas that include Cheonan, Asan, and Dangjin. This is resulting in the construction of many new apartment buildings.

Kaynak / Source
Alıntı
#3
Tarihi

Seokjang-ri, Janggi-myeon, Gongju (1964’te kuruldu)’da paleolitik kalıntıların keşfi ve tüm eyalete dağılmış bronz kalıntıların keşfedilmesi ile, Chungnam halkı tarih öncesi çağlardan beri burada birlikte yaşıyor olduğu görünüyor. Buna ek olarak, Samhan döneminde önde gelen siyasi bölge olan Woljiguk. Mahan’ın merkezinde yer alıyordu. Mahan’ın 54 küçük devletleri arasında, 15 devlet Chungnam bölgesinde kurulmuş gibi görünüyor. Üç Krallık döneminde, Chungnam Baekje Krallığı’nın toprağıydı. Milattan son 475 yılında 660 yılına kadar olan 185 yılda, muhteşem Baekje kültürü ile gelişti, zenginleşti.

Birleşik Shilla Krallığı döneminde, Chungnam "Ungjin Dodok-bu, Soburi-ju (Sabi), Ungcheon-bu ve Ung-ju" olarak adlandırıldı. Üç Krallık Dönemi sonrasında, Chungnam Baekje sonrasındaki toprakları içindeydi.

Goryeo Hanedanlığı döneminde, "Hanam-do, Yanggwang-do, Chungcheongju-do ve Chungcheong-do" olarak adlandırılmıştır. Birkaç kez Gyeonggi Eyaleti ile ayrılmış ve birleşmiştir.

Joseon döneminde, Yanggwang-do 1397’de (Kral Taejo’nun 4. yılı) Chungcheong-do ve Gyeonggi-do olarak ayrıldı ve Gamyeong 1598’de (Kral Seonjo’nun 31. yılı) Chungju’dan Gongju’ya taşındı. O zamandan beri adları şunlar olmuştur: "Gongcheong-do, Chungcheong-do, Gonghong-do, Chunghong-do ve Gongchung-do” 1834’te (Kral Sunjo’nun 34. yılı) tekrar Chungcheong-do olarak adlandırıldı. 1896 yılında (Kral Gojong’un 33. yılı) İmparatorluk Komutanlığı’nın 36. maddesi uyarınca 13 eyalet olarak ulusal yeniden yapılanma ile nihayet bugünkü adını –Chungcheongnam-do- aldı.

Çeviri: komutan çang


English

History

Chungcheongnam-do (called Chungnam) is located in the central part of the peninsula, neighboring Gyeonggi-do in the north, Chungcheongbuk-do in the east, and Jeollabuk-do in the south. It borders the west sea on the west. It also surrounds Daejeon.

With the discovery of paleolithic relics in Seokjang-ri, Janggi-myeon, Gongju (found in 1964) and bronze relics scattered all over the province, it seems that the people of Chungnam have lived together here since the prehistoric period. In addition, Woljiguk, which was a leading political area during the Samhan period, was located in the center of Mahan which once existed in Jiksan-myeon, Cheonan. Among the 54 minor states of Mahan, it seemed that 15 states were located in the Chungnam area. During the era of Three Kingdoms, Chungnam was a territory of the Baekje Dynasty. For 185 years from 475 A.D (when the capital was moved from Hanseong [now called Seoul] to Ungjin [now called Gongju] after Hanseong fell to Goguryeo) to 660 (when the kingdom of Baekje was conquered by the Silla-Dang forces), the glorious Baekje culture bloomed in Chungnam.

During the United Silla Kingdom, Chungnam was called "Ungjin Dodok-bu, Soburi-ju (Sabi), Ungcheon-bu, and Ung-ju." During the Post-Three Kingdoms Period, Chungnam was included in the territory of Post Baekje.

During the Goryeo Dynasty, it was called "Hanam-do, Yanggwang-do, Chungcheongju-do, and Chungcheong-do." It was united with and separated from Gyeonggi-do several times.

During the Joseon period, Yanggwang-do was split into Chungcheong-do and Gyeonggi-do in 1397 (the 4th year of King Taejo), and Gamyeong was relocated from Chungju to Gongju in 1598 (the 31st year of King Seonjo). Since that time it has been called "Gongcheong-do, Chungcheong-do, Gonghong-do, Chunghong-do, and Gongchung-do." In 1834 (the 34th year of King Sunjo), it was renamed Chungcheong-do again. In 1896 (the 33rd year of King Gojong) after national reorganization into 13 provinces in accordance with Article 36 of the Imperial Command, it was finally called by its present name--Chungcheongnam-do.

Kaynak / Source
Alıntı
#4
Coğrafya

Güney Chungcheong Eyaleti, coğrafik olarak Kuzeydoğu Asya’nın ortasında yer alır, 35° 58'~ 37° 03' kuzey enlemi ve 125° 32' ~ 127° 38' doğum boylamlarını kapsar. Ancak, Güney Chungcheong Eyaleti Güney Kore’nin ortasında yer alır, önemli bir ulaşım noktası olarak hizmet eder ve Kore’nin başkenti Seoul’e ulaşım yaklaşık bir saat sürer ve Busan ve Mokpo’ya karayoluyla yaklaşık 3 saat sürer.

Güney Chungcheong Eyaleti’nin toplam alanı 2006 yılı itibariyle 8,598㎢’dir, bu alan Kore’nin toplam alanının (99.617㎢) %8.5’idir. Gyeongsangbuk, Gangwon, Güney Jeolla, Güney Gyeongsang ve Gyeonggi eyaletlerinden sonra altıncı büyük eyalettir. Eyalet içerisindeki alanlara gelince, Gongju şehri 940.7 ㎢ ile en büyük alana sahiptir ve Gyeryong şehri 60.7 ㎢ ile en küçük alana sahiptir.

Eyalet, Hoseo bölgesinin bir parçasıdır ve batıda Sarı Deniz, kuzeyde Gyeonggi Eyaleti, güneyde Kuzey Jeolla Eyaleti ve doğuda Kuzey Chungcheong Eyaleti ile sınırlandırılmıştır. Güney Chungcheong Eyaleti çoğunlukla ovalardan oluşmuştur.


Hava
Güney Cungcheong Eyaleti, dört ayrı mevsimde ılıman iklime sahiptir. Yıl boyunca ortalama sıcaklık 12.8 Cº, yıllık ortalama yağış miktarı 1.577.5 mm’dir. Özellikle, sonbahar ayında Güney Chungcheong Eyaleti Kore’de herhangi başka bir yerden daha net gökyüzüne sahiptir.

Çeviri: komutan çang


English

Geography

Chungcheongnam-do is geographically located in the middle of Northeast Asia, spanning the northern latitudes of N 35° 58'~ 37° 03'  and the eastern longitudes of 125° 32' ~ 127° 38. However, Chungcheongnam-do is located in the middle of South Korea, serving as a major transportation point and a gateway for three southern provinces that connect with route 1 towards Seoul, Busan, and Mokpo, the railroad of the Gyeongbu-line and Honam line, the Gyeongbu and Honam Highways, and the Gyeongbu and Honam rapid transit railway, and the West Coast Highway. It takes approximately an hour to the capital of Korea, Seoul, and about three hours driving to Busan or Mokpo.

The total area of Chungcheongnam-do is 8,598㎢ as of 2006, making up 8.5% of the entire area in Korea (99,617 ㎢). It is the sixth biggest province after Gyeongsangbuk-do, Gangwon-do, Jeollanam-do, Gyeongsangnam-do, and Gyeonggi-do. As for areas within Chungcheongnamdo, Gongju-si has the largest area, 940.7 ㎢, and Gyeryong-si has the smallest area, 60.7 ㎢.

Weather
Chungcheongnam-do enjoys a mild climate with four distinct seasons. The average temperature throughout the year is 12.8 degree Celsius, and the annual average amount of precipitation is 1,577.5mm. Summer season from June to September is when approximately 70% of the entire amount of precipitation for the year occurs, and the region enjoys mostly fine weather for most of the year. In particular, the autumn season in Chungcheongnam-do has clearer skies than any other place in Korea.

Kaynak / Source
[Resim: map.gif]
Alıntı
#5
Doğal Güzellikler

845 metrede, Gyeryong Dağı en önemli yükseltidir. Bu dağ, eşsiz kaya özellikleri ile dikkat çeken bir milli parkta yer almaktadır. Taş oluşumlarının yanı sıra, bir dizi eski tapınak vardır. Bu tapınaklardan biri de Kore’nin en büyük Buda taşına ev sahipliği yapan Gwanchok Tapınağı’dır. 1978 yılında, Taean Marine Milli Parkı açıldı. Burası, ülkenin en iyi yüzme plajlarından bazılarını içerir.

Popüler sahil yerleri Mallipo ve Kkotji Plajları ile çevrili Taean Haean Milli Parkı ve Anmyeondo Dinlenme Ormanı iken, en iyi turistik yerleri ise Gyeryongsan Milli Parkı ve Kore Bağımsızlık Salonu ve Hyeonchung Tapınağı’dır. Ayrıca, ünlü Boryeong Çamur Festivali, her yaz Daecheong Plajı’nda yapılmaktadır. Son olarak, Güney Chungcheong Eyaleti, Resom Spa Castle, Resom Ocean Castle ve Asan Spavis gibi çeşitli modern kaplıca hizmetleri de sunmaktadır.

İdari Bölümler
Güney Chungcheong Eyaleti, 8 şehir ve 7 ilçeye ayrılır.

Şehirler;
Cheonan
Asan
Seosan
Dangjin
Gongju
Nonsan
Boryeong
Gyeryong

İlçeler;
Hongseong
Yesan
Buyeo
Seocheon
Taean
Geumsan
Cheongyang


Çeviri: komutan çang


English

Attractions
At 845 metres, Mount Gyeryong is the most notable elevation. It is located in a national park which is noted for its unique rock features. Apart from the stone formations there are a number of old temples. These include Gwanchok-sa, a temple which is home to the largest stone Buddha in Korea. In 1978 the Taean Marine National Park was opened. It includes some of the country's best bathing beaches.

Top inland tourist destinations include Gyeryongsan National Park, the Independence Hall of Korea, and Hyeonchungsa Temple, while popular coastal sites include the Taeanhaean National Park, lined with Mallipo and Kkotji Beaches, and the Anmyeondo Recreational Forest. Also, the famous Boryeong Mud Festival takes places on Daecheon Beach every summer. Finaly, Chungcheongnam-do offers a variety of modern hot springs facilities, including Resom Spa Castle, Resom Ocean Castle, and Asan Spavis.

Administrative divisions
Chungcheongnam-do is divided into 8 cities (si) and 8 counties (gun).

Cities;
Cheonan
Asan
Seosan
Dangjin
Gongju
Nonsan
Boryeong
Gyeryong

Counties;
Hongseong County
Yesan County
Buyeo County
Seocheon County
Taean County
Geumsan County
Cheongyang County

[Resim: map02.gif]
Kaynak / Source
Kaynak / Source*
Alıntı
#6
Şehrin Sembolleri

Amblem
[Resim: symbol02.gif]

Büyük bir ağaç içeren amblem, uyum ve ortak yaşam, refah ve konfor, mutluluk ve gelecek, güven ve iletişimi simgeler.

Maskot
[Resim: mascot01.gif]
Chungcheongi ve Chungnami, Baekje Tütsü Kabı ve Baekje Kraliçesi’nin altın tacının şekillerini modelleyen karakterlerdir.

Sembolik Çiçek: Krizantem
[Resim: 19-flower.jpg]

Çiçek, asil doğa ve kendi sağlam bütünlüğü ile gurur duyan Chungnam sakinlerini temsil eder.

Çeviri: komutan çang


English

Symbols

Emblem
The emblem embodying a large tree symbolizes harmony and symbiosis, affluence and comfort, happiness and the future, trust and communication.

MASCOT
Chungcheongi and Chungnami are characters modeling the images of Baekje Incense Burner and Baekje Queen’s gold crown.


Symbolic flower (Chrysanthemum)
the flower represents Chungnam residents, who take pride in their firm integrity and noble nature.

Kaynak / Source
Alıntı
#7
Taejosan, Cheonan
[Resim: sub01-04-03-1.jpg]
Alıntı
#8
Gwangmeongsa, Cheonan

[Resim: sub01-05-01-2.jpg]
Alıntı
#9
Daecheon Beach, Boryeong
[Resim: beach01-photo03.jpg]
Alıntı
#10
Oeyeondo

[Resim: island07-photo01.jpg]
Alıntı
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar): 1 Ziyaretçi