yukari
Konuyu Oyla:
  • Derecelendirme: 0/5 - 0 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Silla / 신라
#1
Silla / 신라
Silla (M.Ö. 57 - M.S. 935 AD) Kore'nin üç krallığından biridir ve Asya tarihinde, uzun dönem hükümdarlık sürmüştür. Kral Park Hyeokgeose tarafından kurulmasına rağmen, hanedanlığın 922 yıl boyunca Kyungju Kim kabilesi tarafından yönetildiği görülmektedir.

[Resim: 1VzasQu.png]

Samhan Konfederasyonu'nda şefliğe başlar başlamaz Çin'le ilk kez müttefik oldu. Silla sonunda diğer iki krallıklardan olan Baekje'yi 660 yılında ve Goguryeo'yu da 668 yılında fethetti. Sonrasında Birleşik Silla veya Silla son döneminde Kore Yarımadası'nın pek çok yeri işgal edildi. Bu sırada da Gogurye'nun varisi kuzey kesimde Balhae'yi ortaya çıkarmıştı. Sonra, neredeyse 1000 yıllık yönetim geçmişi olan Silla kısa bir süre içerisinde üç hükümdarlığa bölündü. 935 yılında halefi olan Goguryeo hükümdarlığı gücü ele geçirdi.

İSİM
Krallığın kuruluşundan büyümesine kadar Silla, çeşitli hanja adlarla telaffuz edildi (kaydedildi): 斯盧 (사로, Saro), 斯羅 (사라, Sara), 徐那(伐) (서나[벌], Seona[beol]), 徐耶(伐) (서야[벌], Seoya[beol]), 徐羅(伐) (서라[벌], Seora[beol]), and 徐伐 (서벌, Seobeol). 503 yılında Kral Jijeong karakterleri belli bir ölçüye uydurdu ve Korece'de, Silla şeklinde telaffuz edilen (新羅, 신라) karakterleri modern Kore'de ilan etti.

Bir etimolojik hipoteze göre (bu konuda çeşitli spekülasyonlar var), Seoul'un kökeninin "başkent" anlamındaki Seorabeol olabileceğini öne sürülür. Ayrıca Güney Kore'nin şu anki başkentinin adı önceden Hanseong veya Hanyang olarak bilinirdi. Silla'nın başkenti, Kore'nin orta dönemlerinde "kraliyet başkenti" anlamına Syeobul (셔블)'du. Çok geçmeden de Syeoul (셔울), olarak değiştirildi. Sonunda da Modern Kore'deki adına yani Seoul (서울)'a kavuştu.

Silla adı ya da başkent Seora-beol'un adı Kuzeydoğu Asya'da Sillalı insanların kökenini betimlemek için kullanıldığı düşünülmektedir. Yamato Japan dilinde Shiragi (新羅、しらぎ) veya Shiragi-bito (新羅人, "Silla İnsani") gibi örnekler görülmektedir. Sogol veya Solho'yu da onların sonraki torunlarında sırasıyla kullanılmıştır.

Silla adı, "tavuk ormanı" anlamına gelen Gyerim (鷄林, 계림), ile de bahsedilir. Bu kelime kökenini Silla'nın başkenti yakınlarındaki ormandan alır. Efsaneye göre, devlet kurucusu buradaki bir ejderha yumurtasından dünyaya gelmiştir.Kaynak / Source


English
Silla / 신라
Silla (57 BC - 935 AD) was one of the Three Kingdoms of Korea, and the longest sustained dynasty in Asian history. Although it was founded by King Park Hyeokgeose, who is also known to be the originator of the Korean family name Park (박, 朴), the dynasty was to see the Kyungju Kim (김, 金) clan hold rule for most of its 992-year history. What began as a chiefdom in the Samhan confederacies, once allied with China, Silla eventually conquered the other two kingdoms, Baekje in 660 and Goguryeo in 668. Thereafter, Unified Silla or Later Silla, as it is often referred to, occupied most of the Korean Peninsula, while the northern part re-emerged as Balhae, a successor-state of Goguryeo. After nearly 1000 years of rule, Silla fragmented into the brief Later Three Kingdoms, handing over power to its successor dynasty Goryeo in 935.

NAME
From its founding until its growth into a full-fledged kingdom, Silla was recorded with various hanja phonetically approximating its native Korean name: 斯盧 (사로, Saro), 斯羅 (사라, Sara), 徐那(伐) (서나[벌], Seona[beol]), 徐耶(伐) (서야[벌], Seoya[beol]), 徐羅(伐) (서라[벌], Seora[beol]), and 徐伐 (서벌, Seobeol). In 503, King Jijeung standardized on the characters 新羅(신라), which in Modern Korean is pronounced "Shilla."

An etymological hypothesis (there are various other speculations) suggests that, the native name Seorabeol might have been the origin of the native word Seoul meaning "capital city" and also the name of the present capital of South Korea, a city which was previously known as Hanseong or Hanyang. The name of the Silla capital, might have been changed into, in the Late Middle Korean form Syeobeul (셔블) meaning "royal capital city," which soon might have altered into Syeoul (셔울), and finally resulted in Seoul (서울) in the Modern Korean language.

The name of either Silla or its capital Seora-beol was also widely used throughout Northeast Asia as the ethnonym for the people of Silla, appearing as Shiragi (新羅、しらぎ) or Shiragi-bito (新羅人, literally "Silla-people") in the language of the Yamato Japanese and as Sogol or Solho in the language of the medieval Jurchens and their later descendants, the Manchus respectively.

Silla was also referred to as Gyerim (鷄林, 계림), literally "chicken forest," a name that has its origins in the forest near the Silla capital where by legend the state's founder was hatched from the egg of a cockatrice (Kor. gyeryong 계룡, literally "chicken-dragon").
Cevapla
#2
TARİHİ
Bilginler, Silla tarihini üç ayrı periyota ayırdılar: İlk,Orta ve Son.

[Resim: 7hKHMjL.jpg]

Gücün Kaydırılması
Silla, üç kabile tarafından yönetildi ki bunlar; Park,Seok ve Kim'di.Tarihi kayıtlarda bu gücün kaydırılması için kan döküldüğünden hiç söz edilmedi; fakat tarihçiler kansız güç vardiyalarının olamayacağı kararına vardılar. Park kabilesi, Seok kabilesi tarafından bir askeri darbeyle karşılaşmadan önce üç nesil için gücü elinde tutuyordu. Il Seok kralının saltanatı boyunca Sillalı Talhae, Silla'daki Kim kabilesinin varlığını bir masal içeriğindeki biçimle bahsetti ki içerik şuydu: Kim Alji altın renginden bir yumurtadan doğdu. Park ve Seok kabileleri sık sık birbirleriyle savaşırlardı ve en sonunda ikisi de kim kabilesi tarafından yenildi. Park ve Seok kabilelerinin asaletlerine rağmen, Silla'yı yalnızca Kim kabilesi yönetirdi. Son Silla'nın son hükümdarı Kral Gyeongsun Kim kabilesinin bir üyesiydi.

Kuruluşu
Proto-3 Krallıkları periyodu boyunca merkezin şehir eyaletleri ve Güney Kore, Samhan adıyla üç konfederasyon içerisinde gruplara ayrıldı. Silla, Saro-guk gibi başladı. 12 üyeli konfederasyonla birlikte bir devlet Jinhan olarak adlandırıldı. Saro-guk, altı köy ve altı kabileden ibaretti.
Kore kayıtlarına göre, Silla 57 BCE'de(Günümüzdeki Gyeongju çevresi) Kral Park Hyeokgeose tarafından kuruldu. Heokgeose; beyaz atın yumurtasının kırılmasıyla ortaya çıktığı ve 13'üne geldiğinde 6 klanın kralı ilan edildiği ve ona bir saro( ya da seona) verildiği söylenir. O, Park kabilesinin atası olmasına rağmen şimdi Kore'deki en yaygın aile isimlerinden biridir.

En eski kayıtlarda, 12. yüzyıl Kore Tarihi Samguk Sagi'de bulundu. Şimdiki arkeolojik kanıtlar Gyeongju bölgesinde daha erken hükümet kurabildiğine işaret ediyor. Bu devlet çok erken bir krallığı seslendirdi. Samguk Sagi'nin yazarı Kim Bu-sik, Silla'nın rakip krallıkları Baekje ve Goguryeo'ya karşı, tarihte kıdemliliğinin temin ettiği Silla kurallarını yasallaştırmaya kalkıştı.

İlk Dönem
İlk yıllarda, liderlik en güçlü üç kabile olan Park, Seok ve Kim kabilelerinde dönerdi. İkinci yüzyıla kadar Silla, Kore yarımadasının güneydoğu bölgesinde ayrı bir devlet gibi var oldu. Silla'nın nüfusu, komşu Jinhan...chiefdomlarından... fazla olduğundan büyüdü; fakat buna rağmen üçüncü yüzyıl Silla, gevşek bir federasyondaki şehir eyaletinden daha güçlü olamamıştı.

Batı'da Baekje 250 civarında bir krallık içerisinde Mahan konfederasyonu tarafından sollanarak merkezileştirildi. Güney batıda; Byeonhan, Gaya konfederasyonu tarafından tekrar yerini aldı. Kuzey Korede, goguryeo,50 CE civarında bir krallık içerisinde, 313 yılında Çinli kumandan tarafından yıkıldı ve Goguryeo tehdit edici bölgesel bir güç içinde gelişti.

Merkezileştirilmiş Bir Krallığın Çıkışı
Kim kabilesinin Kral Naemul'u(356-402) miras yoluyla kalan bir krallık kurdu. Kral Naemul dönüşümlü paylaşılan güç tasarısını kaldırdı ve liderin şimdiki ünvanı Maripgan oldu(Kore'ye özgü Han veya Gan köklerinin anlamı''lider'' veya ''büyük'' ki önceden Güney Kore'nin hükümdarları da bunları kullanırdı ve Mogol/Türk ünvanı olan Kağan ile birlikte benzerliği olabilir.). 377 yılında, Çin'e gizli ajanlar gönderdi ve Goguryeo'ya nispet kurdu.

4. yüzyılın son yarısında güneyden Japonya, batıdan Baekje'den olan baskılarla, Silla Gogurye'yla dost oldu. Bununla birlikte Goguryeo'nun başkenti Pyonyang'a taşındı; Nulji, Baekje ile anlaşmaya mecbur kaldı.

Kral Beopheung'a kadar(514-540), Silla ülke dininin Budizm olması ve dönemin isim sistemleriyle birlikte yükselen bir krallıktı.
Gaya-Silla Savaşları boyunca Silla, Gaya konfederasyonuna daldı, 532 yılında Gaya'nın Geumgwan'ı Silla'ya katıldı, 562 yılında Daegay'a fethedildi ve o münasebetle Silla'nın sınırı Nakdong Nehri havzasına yayıldı.

Kral Jinheung(540-576) güçlü bir askeri otorite kurdu. Silla, Han Nehri bölgesinin dışındaki Goguryeo'yu sürmesi için Baekje'ye yardım etti ve sonra 553 yılında Baekje'nin bölünmemiş stratejik dinini zorla kontrol etti ve 120 yıl süren Baekje-Silla ittifakı bozuldu. Ayrıca Kral Jinheung, Hwarang'ı kurdu.

Kraliçe Jindeok'un ölmesiyle ''kutsanan kemik''(seonggol) sayılan devirle birlikte ilk periyot bitti.

[Resim: 6BFuZUj.jpg]

Silla Son Dönemi
Silla 7. yy'da Çin'in Tang Hükümdarlığı ile kendi isteğiyle müttefik oldu. 660'da Kral Muyeol Silla, Baekje'yi egemenliği altına aldı. 668'de Kral Munmu (Kral Muyeol'un varisi) ve General Kim Yu-shin önderliğindeki Silla, kuzeydeki Goguryeo'yu fethetti. Silla daha sonra, adada 10 yıla yakın bir dönemde Çinli kuvvetlerle mücadele etti. Tang, adada sömürgeler kurmak istiyordu ve sonunda da adanın kuzeyinde modern Pyongyong'da birleşik bir krallık kurdu. Bölgede Goguryeo etkisini yitirince, Balhae ortaya çıktı.

Silla'nın orta dönemlerinde jingol soyunun giderleri krallığın yükselen güçleri ile nitelendirilmiştir. Bu, Silla'nın yarımadada birleşmesi sonucu toplanan yeni servet ve prestijle yapıldı. Bunun yanı sıra hükümdarlık, birleşmeyi takiben soyluların çıkardığı farklı silahlı isyanları başarılı bir şekilde bastırdı.
Böylece krallık, merkezi otoritesine zarar verebilecek en güçlü aileleri temizleme fırsatı buldu. Sonra, 7. ve 8. yy'larda hükümdarlık soylu sınıfın arazileri için eski sistem yerine, maaş ödeme veya devletin ödeme sistemini çıkarmak istemiştir. Bu sayede soylu sınıftan faydalanabilecekti. 8.yy sonunda kraliyet güçlerini sağlamlaştırmış olan soylu sınıfı kontrol etmede başarısız oldu.

8. yy'in ortasında kraliyet otoritesinin sınırlandırılmasında etkili olan Kim kabilesinin bir kolu isyanların tekrarlanmasına sebep oldu. Kim Daegong'un neden olduğu bu önemli isyanlar 3 yıl devam etti. 757 yılında arsa sisteminin bozulması ve soylu sınıf için maaş veren eski köyvergi köyü sistemini yeniden kurmak, kraliyet otoritesini sarsan kilit noktaydı. Silla hanedanlığı dönemi, adada sağlanan Silla birliğinin mimarı Kral Muyeol'un tahta geçme hakkını ortadan kaldıran Kral Hyegong'a düzenlenen suikastla son bulmuştur (780 yılında). Hygong'un ölümü, kraliyetin soylu ailelerinin çoğunu içine alan uzun ve kanlı bir iç savaşı doruk noktasına çıkarmıştır. Hyegong'un ölümüyle Silla'nın kalan yıllarında kral bir kukla durumuna düşmüştür. Güçlü soylu aileler merkezi otoritenin bağımsızlığına git gide artan bir şekilde etkili olmaya başladı. Ondan sonra da krallık, Kral Wonseong'a (785-798) geçti. Yine de o, kendince Kim soyunun çeşitli kollarına sürekli olarak karşı koydu. Bununla beraber Silla orta dönemlerinde, devlet zirvesi, kraliyet gücünün özlü takviyesi için çabaladı ve Çin stili bürokrasi sistemi kurma çabasına girişti.

Çöküş ve Yıkılış Dönemi
Son yüzyıl ve Silla devletinin neredeyse yarısında sürekli ayaklanmalar ve iç savaşlar yaşanıyordu. Kral bir kukla durumuna düşürülmüştü. Güçlü soylu aileler, kraliyet sarayında ve saray dışında fiili olarak egemenliklerini artırdılar. Bu dönemin sonunda, Sonraki Üç Krallık Dönemi olarak adlandırılan dönem ortaya çıktı. Kısacası, gerçekten Silla askeri güçlerinden oluşmuş sonraki Baekje ve sonraki Goguryeo krallıklarının ortaya çıkışı ve Silla’nın Goryeo hanedanlığına teslim oluşu görüldü.Çeviri: Saheste, esra köksal


English
HISTORY
Scholars have traditionally divided Silla history into three distinct periods: Early (trad. 57 BCE-654 CE), Middle (654-780), and Late (780-935).

Shifting of Power
Silla was ruled by three clans, which were the Park (박),Seok (석), and the Kim (김). Historical records do not mention any bloodshed in these shiftings of power, but historians have come to the conclusion that bloodless power shifts could not have happened.[citation needed] The Park (박) clan held power for three generations before being faced with a coup by the Seok clan. During the reign of the first Seok ruler, Talhae of Silla, the Kim clan's presence in Silla is mentioned in the form of a tale in which Kim Alji is born from a golden egg. The Park and Seok clans constantly fight each other for power and both are eventually overthrown by the Kim clan. The Kim clan solely rules over Silla for many generations with the Park and Seok clans as nobility. The final ruler of Later Silla, King Gyeongsun, was a member of the Kim clan.

Founding
During the Proto-Three Kingdoms period, the city-states of central and southern Korea were grouped into three confederacies called Samhan. Silla began as Saro-guk, a statelet within the 12-member confederacy called Jinhan. Saro-guk consisted of six villages and six clans.

According to Korean records, Silla was founded by King Park Hyeokgeose in 57 BCE, around present-day Gyeongju. Hyeokgeose is said to have been hatched from an egg laid from a white horse, and when he turned 13, six clans submitted to him as king and established Saro (or Seona). He is also the progenitor of the Park (박) clan, now one of the most common family names in Korea.

The earliest recording of this date is found in the Samguk Sagi, a 12th century Korean history. Current archeological evidence indicates that while a polity may have been established even earlier than this in the Gyeongju region, it is too early to call it a kingdom. The author of the Samguk Sagi, Kim Bu-sik, probably attempted to legitimize Silla rule by giving it historical seniority over its rival kingdoms Baekje and Goguryeo.

Early Period
In the early years, leadership rotated among the three strongest clans, Park, Seok, and Kim.

By the 2nd century, Silla existed as a distinct state in the southeastern area of the Korean peninsula. It expanded its influence over neighboring Jinhan chiefdoms, but through the 3rd century, it was probably no more than the strongest city-state in a loose federation.

To the west, Baekje had centralized into a kingdom by about 250, by overtaking the Mahan confederacy. To the southwest, Byeonhan was being replaced by the Gaya confederacy. In northern Korea, Goguryeo, a kingdom by about 50 CE, destroyed the last Chinese commandery in 313, and had grown into a threatening regional power.

Emergence of a Centralized Monarchy
King Naemul (356-402) of the Kim clan established a hereditary monarchy, eliminating the rotating power-sharing scheme, and the leader's now truly royal title became Maripgan (from the native Korean root Han or Gan, "leader" or "great," which was previously used for ruling princes in southern Korea, and which may have some relationship with the Mongol/Turkic title Khan). In 377, it sent emissaries to China and established relations with Goguryeo.

Facing pressure from Baekje in the west and Japan in the south, in the later part of the 4th century, Silla allied with Goguryeo. However, when Goguryeo began to expand its territory southward, moving its capital to Pyongyang in 427, Nulji was forced to ally with Baekje.

By the time of King Beopheung (514-540), Silla was a full-fledged kingdom, with Buddhism as state religion, and its own era name systems. Silla absorbed the Gaya confederacy during the Gaya-Silla Wars, annexing Geumgwan Gaya in 532 and conquering Daegaya in 562, thereby expanding its borders to the Nakdong River basin.

King Jinheung (540-576) established a strong military force. Silla helped Baekje drive Goguryeo out of the Han River (Seoul) territory, and then wrested control of the entire strategic region from Baekje in 553, breaching the 120-year Baekje-Silla alliance. also King Jinheung was establishment Hwarang.

The early period ended with the demise of the 'hallowed bone' (seonggol) rank with the death of Queen Jindeok.

Later Silla
In the 7th century Silla allied itself with the Chinese Tang dynasty. In 660, under King Muyeol (654-661), Silla subjugated Baekje. In 668, under King Munmu (King Muyeol's successor) and the General Kim Yu-shin, Silla conquered Goguryeo to its north. Silla then fought for nearly a decade to expel Chinese forces on the peninsula intent on creating Tang colonies there to finally establish a unified kingdom as far north as modern Pyongyang. The northern region of the defunct Goguryeo state later reemerged as Balhae.

Silla's middle period is characterized by the rising power of the monarchy at the expense of the jingol nobility. This was made possible by the new wealth and prestige garnered as a result of Silla's unification of the peninsula, as well as the monarchy's successful suppression of several armed aristocratic revolts following early upon unification, which afforded the king the opportunity of purging the most powerful families and rivals to central authority.

Further, for a brief period of about a century from the late 7th to late 8th centuries the monarchy made an attempt to divest aristocratic officialdom of their landed base by instituting a system of salary payments, or office land (jikjeon, 직전, 職田), in lieu of the former system whereby aristocratic officials were given grants of land to exploit as salary (the so-called tax villages, or nogeup, 녹읍, 祿邑).

By the late 8th century, however, these royal initiatives had failed to check the power of the entrenched aristocracy. The mid to late 8th century saw renewed revolts led by branches of the Kim clan which effectively limited royal authority. Most prominent of these was a revolt led by Kim Daegong that persisted for three years. One key evidence of the erosion of kingly authority was the rescinding of the office land system and the reinstitution of the former tax village system as salary land for aristocratic officialdom in 757.

The middle period of Silla came to an end with the assassination of King Hyegong in 780, terminating the kingly line of succession of King Muyeol, the architect of Silla's unification of the peninsula. Hyegong's demise was a bloody one, the culmination of an extended civil war involving most of the kingdom's high-ranking noble families. With Hyegong's death, during the remaining years of Silla the king was reduced to little more than a figurehead as powerful aristocratic families became increasingly independent of central control.

Thereafter the Silla kingship was fixed in the house of King Wonseong (785-798), though the office itself was continually contested among various branches of the Kim lineage.

Nevertheless, the middle period of Silla witnessed the state at its zenith, the brief consolidation of royal power, and the attempt to institute a Chinese style bureaucratic system.

Decline and Fall
The final century and a half of the Silla state was one of nearly constant upheaval and civil war as the king was reduced to little more than a figurehead and powerful aristocratic families rose to actual dominance outside the capital and royal court.

The tail end of this period, called the Later Three Kingdoms period, briefly saw the emergence of the kingdoms of Later Baekje and Later Goguryeo, which were really composed of military forces capitalizing on their respective region's historic background, and Silla's submission to the Goryeo dynasty.
Cevapla
#3
SİLLA TOPLUMU VE POLİTİKASI
En az 6. yy’dan itibaren Silla, yönetim ve ayrıntılı hukuk sistemi oluşturmuştur. Sosyal statü ve resmi ilerlemeler, “Kemik Sınıf Sistemi” ile detaylandırıldı. Bu katı sistem, ayrıca kıyafetleri, evlerin büyüklüklerini ve evlilikle ilgili konuları da belirliyordu.

[Resim: iSnJ4FA.jpg]

Sistemin merkezi bir hükümet şekli olarak ortaya çıkmasından bu yana, sıkı bir aristokratik görünüm ile karakterize edilmişti. Silla'da iki kraliyet sınıfı vardı: “kutsal kemik” (seonggol, 성골, 聖骨) ve “gerçek kemik” (jingol, 진골, 眞骨). Kral Muyeol'un dönemine kadar kraliyet fertleri, bu aristokrasi sistemine göre “kutsal kemik” ve “gerçek kemik” soyluları olarak ikiye ayrılmıştı. Bu ikili sınıflama, “kutsal kemik” sınıfından son üye olan Kraliçe Jindeok’un 654’te ölmesinden sonra sona erdi. “Kutsal kemik” soylularının sayısı azalmaktaydı. Anne ve babası (her ikisi de) “kutsal kemik” soylusu olan çocuklar “kutsal kemik”, anne ve babası “gerçek kemik” olanlar da “gerçek kemik” soylusu oluyordu.

Silla birleşme aşamasından sonra topraklarını büyük ölçüde genişletmek amacıyla Çinli bürokrasi modellerine daha fazla güvenmeye başladı. Bu birleşme günlerinde sistemlerde belirgin değişiklik görülmektedir. Silla Hükümdarlığı Budizm'i benimsemiş ve Silla hükümdarı “Buda Kralı” olarak rol almıştır. Birleşme politikasındaki en belirgin faktör, Kore hükümdarlığıyla, soylu sınıf arasındaki artan gerginlikler olmuştur.Çeviren: esra köksal


English
SILLA SOCIETY AND POLITICS
From at least the 6th century, when Silla acquired a detailed system of law and governance, social status and official advancement were dictated by the bone rank system. This rigid lineage-based system also dictated clothing, house size and the permitted range of marriage.

Since its emergence as a centralized polity Silla society had been characterized by its strict aristocratic makeup. Silla had two royal classes: "sacred bone" (seonggol, 성골, 聖骨) and "true bone" (jingol, 진골, 眞骨). Up until the reign of King Muyeol this aristocracy had been divided into "sacred bone" and "true bone" aristocrats, with the former differentiated by their eligibility to attain the kingship. This duality had ended when Queen Jindeok, the last ruler from the "sacred bone" class, died in 654.[3] The numbers of "sacred bone" aristocrats had been decreasing, as the title was only conferred to those whose parents were both "sacred bones," whereas children of a "sacred" and a "true bone" parent were considered as "true bones".

Following unification Silla began to rely more upon Chinese models of bureaucracy to administer its greatly expanded territory. This was a marked change from pre-unification days when the Silla monarchy stressed Buddhism, and the Silla monarch's role as a "Buddha-king". Another salient factor in post-unification politics were the increasing tensions between the Korean monarchy and aristocracy.
Cevapla
#4
ASKERİ
İlk Silla Askeriyesi, Silla'nın küçük bir bölümünde inşa edildi. Kralın muhafızlarıyla savaş süresince kralı ve soyluları korumak amaçlandı ve gerekirse ilk askeri güçle hizmet edilecekti. Baekje ve Goguryeo arasındaki anlaşmazlıkların sık sık olması yüzünden Silla, her bir bölge için 6 bölgesel garnizon atadı. Kraliyetle ilgili bekçiler sonunda, "Yeminli pankart" veya Sodang ünitelerine dönüştü. 625 yılında Sodang başka bir gruba atandı. Garnizon askerleri, bölgesel savunma ve bir polis kuvvetinden dahi sorumluydu.

Silla'nın bir bölümünün büyük şefleri ve askeri liderleri Hwarang'tı.Kore'nin üç krallıkları arasındaki sürekli askeri rekabetten dolayı, onlar sonunda askerler ve askeri liderler içinden seçilmiş genç erkek aristokrasilerden bir grup oluşturdu. Hwarang, Goguryeo ve Silla-Tang Savaşı'nın bitişi için anahtar oldu(ki Kore Yarımada'sının altındaki Unified Silla'nın birleşmesiyle sonuçlandı.) ki diğer iki Kore krallıklarından Tang güçlerini çıkardı.Çeviren: Şaheste


English
MILITARY
The early Silla military was built around a small number of Silla royal guards designed to protect royalty and nobility and in times of war served as the primary military force if needed. Due to the frequency of conflicts between Baekje and Goguryeo as well as Yamato Japan, Silla created six local garrisons one for each district. The royal guards eventually morphed into "sworn banner" or Sodang units. In 625 another group of Sodang was created. Garrison soldiers were responsible for local defense and also served as a police force.

A number of Silla's greatest generals and military leaders were Hwarang. Originally a social group, due to the continuous military rivalry between the Three Kingdoms of Korea, they eventually transformed from a group of elite male aristocratic youth into soldiers and military leaders. Hwarang were key in the fall of Goguryeo (which resulted in the unification of the Korean Peninsula under Unified Silla) and the Silla-Tang war, which expelled Tang forces in the other two Korean kingdoms.
Cevapla
#5
KÜLTÜR

[Resim: WW9FcD2.jpg]

Silla porseleninin başkenti Silla krallığı Gyeongju'ydu. Silla türbelerinin büyük bir kısmı hala Gyeongju'nun merkezinde bulunuyor. Silla türbeleri, mücevher odası biçiminde yapılmış ki bu oda bir toprak tümseği tarafından çevriliyordu.Gyeongju çevresindeki tarihi alan 2000 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine eklendi. Hemen hemen UNESCO, Geongju Milli Parkı'nın bir kısmınıda korudu. İlaveten, Gyeongju yakınındaki iki köy olan Hahoe ve Yangdong, komşu şehirler ve Güney Kore hükümeti tarafından 2008 veya sonrasında UNESCO mirasları için önerilecekti.

Kral Seongdeok'un meşhur Bronz Zili, turistlerin büyük bir kısmının ilgisini çeker. Zil orijinal bir ses üretir ki bunun bir efsanesi vardır. Gyeongju yakınındaki Cheomseongdae uzak doğudaki hala var olan en eski astronomi rasathanesidir.

Cheomseongdae, Kraliçe Seondeok'un saltanatı süresince inşa edildi.
Müslüman tüccarlar, İpek Yolu'ndan geleneksel Doğu Asya alanının dış görünüşünü Silla adıyla dünyaya getirdiler. Arap ve İran dünyasının coğrafya uzmanları -ibn Khurdadhbih, al-Masudi, Dimashiki, al-Nuwairi ve al-Maqrizidahil olmak üzere- Silla civarındaki kayıtları ayırdılar.
Silla hanedanlığının bugünkü torunları Kim adı altında toplanıyor. Geçen hükümdarlıktan önceki aile kayıtları bulundu; fakat bu kayıtlar henüz tamamıyla bulunamadı.

Budizm

[Resim: eE8uKWW.jpg]

Bulguksabudizm'de ki altın rengindeki Buda heykelleri 527 yılında Kral Beopheung emrinde Silla tarafından şekilce benimsendi, her ne kadar bir yüzyıl boyunca sergilenmişse de Din'e yerli halk tarafından elbette saldırılar yapıldı. O, Budist keşiş Ado 5. yüzyılın ortasında Goguryeo'dan dinini çevirerek geldiğinde Budizm'i Silla'da ilk kez sergiledi. Efsaneye göre; Budist inancı yüzünden Silla sarayı ileri gelenlerinden Ichadon'un Silla kralı tarafından 527'de idam ettirildiği sırada yerde ve gökte oluşan mucizeler ve Ichadon'un kanının süt rengi akması, Silla monarşisi'nin Budist inancını benimsemesine neden oldu.

[Resim: e8ulbGt.jpg]

İlk periyodun sonlarına yakın Silla toplumdaki Budizm'in önemi zor abartıdır.Kral Beopheung ve Silla'nın altı krallığına sahip olan krallar Budist isimlerini kabul ettiler ve Buda krallarına kendilerini resmettiler.
Baekje ve Goguryeo olayının bu derece fazla olmasında Silla'da ki Budizm resmi bir din korucusuydu. Onun devleti koruma hallerine önem verilirdi. Hwarang toplulukları -Genç savasçılardan seçkin bir topluluk, yarımadanın Silla'yla birleşmesinde önemli bir rol oynayacaktı.- özellikle Maitreya Buda'sına tapınmalarından Budizmle güçlü bağlantıları vardı. Silla'nın ilk periyotlarına yakın Budizm'in doruğu o noltada göründü. Tapınakların büyük bir kısmı -sık sık yüksek makamlı soylular tarafından finanse edildi ve desteklendi.- Hwangyongsa, Bulguksa ve Seokguram gibi tanınmış yerlerde inşa edildi. Hwangyongsa(Ejderha İmparatorluğu) tapınağı özelikle devletin büyümesi ve korunmasında krallığın ve Budizm'in rolünün gücüne önem verdi. Onun ahşap pagodasının (pagoda:Uzak doğuda tapınak) dokuz hikayesi -muhtemelen Doğu Asya Periyodu'ndaki en yüksek insan işi yapı- Silla yönetimine dokuz ayrı ulusun adanmasını sembolize ettiği söylenirdi. Silla, pagodaya büyük önem verdi ki pagoda taş gibi binadır.

Aristokratik ailelerin hakim olduğu güç ve devletçilikle yönetilen ve genişleyen bir devletin Çin Konfüçyüs kanunlarını benimsemeye kalkışan devlet politikalarının rolü Silla'nın Budizmle birleşmesiyse birlikte daha az anlaşılabilir bir etkisi oldu. Bununla birlikte Budizm hala büyük Silla topluluğunda merkezi bir yere sahipti. Silla keşişlerinden yüzlercesi, eğitim ve Budizm vecizelerine duyulan büyük ihtiyacı elde etmek için Tag Çin'i araştırmakla seyehat ettiler.

Silla'nın doğal Budist gücü, taştan yapılmış Budist figürleri ve oymacılıklarıyla -çoğu kez Namsan üzerinde etkili- kalıntılarının binlercesi tarafından ifade edilir.


Çeviren:Şaheste


English
CULTURE
The capital of the Silla kingdom was Gyeongju. A great number of Silla tombs can still be found in the centre of Gyeongju. Silla tombs took the form of a stone chamber which was surrounded by a soil mound.The historic area around Gyeongju was added to the UNESCO World Heritage list in 2000.[4] Much of it is also protected as part of Gyeongju National Park. Additionally, two villages near Gyeongju area names of which are Hahoe and Yangdong would be submitted for UNESCO heritages in 2008 or later by related cities and South Korean government.

The Bronze Bell of King Seongdeok the Great attracts a large number of tourists. The bell produces a distinctive sound, about which there is a legend. Cheomseongdae near Gyeongju is the oldest extant astronomical observatory in East Asia, while some disagree on its exact functions. It was built during the reign of Queen Seondeok (623-647).

Muslim traders brought the name "Silla" to the world outside the traditional East Asian sphere through the Silk Road. Geographers of the Arab and Persian world, including ibn Khurdadhbih, al-Masudi, Dimashiki, al-Nuwairi, and al-Maqrizi, left records about Silla.

The current descendants to the Silla dynasty fall under the Kim name. Family records since the last ruler have been provided, but these records have yet to be fully verified.

Buddhism
Buddhism was formally adopted by Silla in 527 under King Beopheung, though it had been exposed to the religion for over a century during which the faith had certainly made inroads into the native populace. It was the Buddhist monk Ado who first exposed Silla to Buddhism when he arrived to proselytize from Goguryeo in the mid 5th century. However, according to legend, the Silla monarchy was convinced to adopt the faith by the martyrdom of the Silla court noble Ichadon, who was executed for his Buddhist faith by the Silla king in 527 only to have his blood flow the color of milk.

The importance of Buddhism in Silla society of the late early period is difficult to exaggerate. From King Beopheung and for the following six reigns Silla kings adopted Buddhist names and came to portray themselves as Buddha–kings. Buddhism in Silla was, more so than in the case of Baekje and Goguryeo, an officially sponsored faith. Its state–protection aspects were emphasized. The Hwarang corps, an elite corps of youthful warriors that would play a central role in Silla unification of the peninsula, had strong connections to Buddhism, particularly the worship of the Maitreya Buddha. The late early period of Silla saw Buddhism‘s apogee there. A great number of temples were built, often financed and sponsored by high ranking nobility, the most notable being Hwangyongsa, Bulguksa and Seokguram. Hwangyongsa (Imperial Dragon) temple in particular emphasized the power of the monarchy and Buddhism‘s role in state protection and aggrandizement. The nine stories of its wooden pagoda, perhaps the tallest manmade structure in East Asia of the period, were said to symbolize the nine nations destined to submit to Silla rule. Silla attached great importance to the pagoda, building them of stone as well as wood.

With Silla unification Buddhism came to play a less perceptible role in politics as the monarchy attempted to adopt Chinese Confucian institutions of statecraft to govern an enlarged state and to curb the power of the aristocratic families. Nevertheless, Buddhism still enjoyed a central place in larger Silla society. Hundreds of Silla monks traveled to Tang China in search of education and for the procurement of much needed Buddhism sutras.

Silla's strong Buddhist nature is also reflected by the thousands of remnant Buddhist stone figures and carvings, mostly importantly on Namsan.
Cevapla
#6
Silla Hükümdarlığı'na Ait Bazı Eserler

[Resim: DlY90Rf.jpg]

[Resim: nfOtwZQ.jpg]

[Resim: Romc33R.jpg]

[Resim: Y5SM2uH.jpg]
Cevapla
#7
[Resim: kj58RLF.jpg]

[Resim: wSt6yUW.jpg]

[Resim: iPhJnYu.jpg]

[Resim: uSVgLju.jpg]
Cevapla
#8
Tesekkür ederiz. Smile
Cevapla
#9
Tesekkürler, detayli bir konu olmus..Alkis
Song II Gook Ve Papatya

Cevapla
#10
Çok güzel bir paylasim olmus. Emeginize saglik. Smile
Hakkınızı helal edin. ~
Cevapla
Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi

Koreafans Hakkında

Lorem ipsum

              Quick Links

              User Links

              Advertise