yukari
Konuyu Oyla:
  • Derecelendirme: 0/5 - 0 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Samguk Sagi / 삼국사기
#1
Samguk Sagi / 삼국사기

[Resim: samguk.jpg]

Samguk Sagi (Üç Krallığın Tarihi), Kore'nin Üç Krallığı; Goguryeo, Baekje ve Silla'nın tarihi bir kaydıdır. Samsuk Sagi Klasik Çince (Geleneksel Kore aydınlarının yazı dili) ile yazılmıştır ve Georyo Kralı Injong (1122-1146 döneminde yaşayan)'un emri üzerine, hükümet yetkilisi ve tarihçi Kim Busik (金富軾) ve bilginlerden oluşan bir ekip tarafından derlenmiştir. Eser 1145 yılında tamamlanmıştır. Kore'de, günümüze ulaşan en eski Korece kayıt olarak bilinir.

İçindekiler

Çalışmanın 50 cildi (gwon 권 卷, aslen "parşömen" anlamına gelir) şunlardan oluşmaktadır:

- Silla Kayıtları (Nagi 나기 羅紀 veya Silla bongi, 신라 본기, 新羅本紀) (12 cilt)
- Goguryeo Kayıtları (Yeogi 여기 麗紀 veya Goguryeo bongi, 고구려 본기, 高句麗本紀) (10 cilt)
- Baekje Kayıtları (Jegi 제기 濟紀 veya Baekje bongi, 백제 본기, 百濟本紀) (6 cilt)
- Kronolojik Tablolar (Yeonpyo, 연표, 年表) (3 cilt)
- Monografiler (Anlaşmalar diye de çevrilir) (ji, 지, 志) (9 cilt): törenler ve müzik (ikisi yakından bağlantılıdır), ulaştırma ve konut, coğrafya, resmi ofisler ve rütbeler.
- Biyografiler (yeoljeon, 열전, 列傳) (10 cilt)

Geçmiş

Kim Busik Samguk Sagi'yi derleme (bu terim "yazma" demekten daha doğru olur, çünkü bilgilerin çoğu daha önceki tarihi kayıtlardan alınmıştır) görevini üstlenerek, Çinli atalarının izinden giderek tarih kitabının düzenlenmesinde onları örnek aldığı gibi, hareketlerinde de bilinçli olarak Çin İmparatorluğu'nu model aldı. Kim Busik kendi eserinde, eski Han Hanedanlığı döneminde (M.Ö. 206 - M.S. 24) Çin'in tek tarih eseri olan Shi Ji'nin yazarı (Korece'de Sagi) Sima Qian'dan (M.Ö. 145-90) 'Büyük Tarihçi' olarak söz ediyordu. Çin tarih yazımında da benimsenen gelenek, standart hanedan tarihinin; Yıllıklar (bongi, 本紀), Tablolar (pyo, 表), Monografiler (ji, 志) ve Biyografiler (yeoljeon, 列傳) şeklinde klasik dört bölüme ayrılmasıydı.

12. yüzyılda Samguk Sagi'nin derlenmesinin ardında birçok motivasyon faktörü bulunuyordu. Bunlar kabaca ideolojik ve siyasi olarak sınıflandırılabilir. İdeolojik faktörler eserin Kim Busik tarafından yazılan önsözünde açıkça belirtilir. Tarihçi, "Günümüzün bilginleri ve yüksek rütbeli yetkilileri arasında iyi yetişmiş ve Beş Klasik Eser, Qin ve Han tarihinin yanı sıra diğer felsefi eserler hakkında ayrıntılı bir şekilde konuşabilecek kişiler var. Fakat ülkemizdeki olaylardan baştan sona habersizdirler. Bu acınacak bir durum," der.

Aktarılan bu sözden anlaşılan iki amaç vardır. Birincisi, Kore'nin Üç Krallık Dönemi ile ilgili büyük bilgi eksikliğini gidermektir. Goguryeo, Baekje ve Silla krallıklarının her biri kendi tarihini kaydetmiş olmasına rağmen, bunların büyük bir kısmı sürekli devam eden savaşlar, Goguryeo ve Baekje'nin çöküşü ve kayıtlarının dağılması sebebiyle kaybolmuştu. Diğer amaç, yerli Koreli aydınların yerli tarih eğitimine hizmet edecek bir tarih kitabı ortaya koymak ve Korece nüshalarla Konfüçyüsçü güçlerden korumaktı. Bu özellikle, hanedanın günden güne daha fazla Konfüçyüsçü olduğu orta Goryeo döneminde çok önemliydi.

Fakat çok net bir şekilde fark edilmeyen başka faktörler de vardı. Çin geleneklerinde bir hanedanın tarihinin derlenmesi siyasi amaçlara da hizmet ederdi. Hanedan tarihi onun yerine geçen hanedan tarafından yazılırdı ve yazma işlemi tam olarak, yeni hanedana atalarından miras kalan manda yönetimini anlatma işine yarıyordu. Bu durumda Samguk Sagi'nin derlenmesinin Goryeo kralı tarafından resmi olarak desteklendiği ve derleme ekibinin görevlendirilmesinin merkezi bürokrasinin onayıyla, kral tarafından yapıldığı unutulmamalıdır. Önceden belirtildiği gibi, derlemenin amaçlarından biri Konfüçyüsçü güce ulaşmak için Konfüçyüs etkisi altında kalmış bürokrasinin bilginleri ve yetkililerini kendi yerli mirasıyla ve yerel potansiyeli ile eğitmek olabilir. Ancak, "yerli miras"ın Samguk Sagi tarafından "Üç Krallık mirası" olarak yorumlandığı gerçeği bize çalışmanın görünüşte daha büyük bir amacı olduğunu ve bunun; Üç Krallık tarafından işgal edilen rakip komşuları Buyeo, Mahan, Gaya'nın aksine, Kore'nin en güçlü ortodoks krallıkları olan Üç Krallığı desteklemek olduğunu anlatıyor. Böylece Üç Krallığın gerçek varisi olarak, Goryeo devletinin meşruiyeti ve itibarı güçlendi. Bu, yeni hanedana zhengtong 正統, ya da "ortodoks halefliği" fikrini vermeye yardımcı oldu. Bu hedef Kim Busik'in 1145 yılında sunduğu bildirisinde açıkça ifade edilmemesine rağmen, niyet kolayca anlaşılmaktadır. Goryeo'nun Samguk Sagi'yi yazarak meşruiyetini güvenceye alma ve Üç Krallıktan gelen "otorite"yi sürdürme çalışmaları; Samguk Sagi derleyicilerinin Jewang Ungi ya da Goryeo Dokyung'un (高麗圖經) aksine, Üç Krallıktan geriye kalan Birleşik Silla'nın önemini belirtip Balhae'yi yok saydığı için gerekli bir eser gibi görüldü.

Tarihi Kaynaklar

Samguk Sagi, Gu Samguksa (舊三國史, Eski Üç Krallık Tarihi) ve Hwarang Segi (花郞世記, Hwarang Yıllıkları) gibi artık birçoğu mevcut olmayan başka tarihi kayıtlar temel alınarak yazılmıştır. Kim Busik görünüşte Japon tarih kitaplarını bilmezden geliyor ve onlardan alıntı yapmayı küçümsüyor olmasına rağmen, Wei shu (魏書, Wei'nin Kitabı), Sanguo Zhi (三國志), Jin Shu (晉書), Jiu Tangshu (舊唐書, Tang'ın Eski Tarihi), Xin Tangshu (新唐書, Tang'ın Yeni Tarihi) ve Zizhi Tongjian (資治通鑑, Hükümete Yardım İçin Kapsamlı Ayna) gibi Çin hanedanlığı kitaplarından ve hatta resmi olmayan Çin kayıtlarından bol bol faydalanıyordu.

Değerlendirme

Kim Busik Silla soyundan gelen bir aristokrattı ve Budist olmasına rağmen, yönetim ilkesi olarak Çin ile çatışmayı engellemek amacıyla, Çin imparatoruna övgülerini sunarak Budizme karşı Konfüçyüsçülüğü destekledi. Onun geçmişinin ve eğilimlerinin Samguk Sagi'ye yansıdığı da buradan anlaşılmaktadır.

Bazı Koreli tarihçiler Samguk Sagi'nin taraf tutan Çin ve Silla merkezli Üç Krallık dönemi incelemesini eleştirmektedir. Örneğin Biyografiler bölümünde, çoğunlukla (%68) Silla ile ilgili konuların bulunmasının yanı sıra, Silla biyografileri sadakat ve cesaratin şanlı örnekleriyle doludur. Her şeye rağmen, Samguk Sagi resmi olarak Üç Krallığa eşit muamele etmektedir. Örneğin, "aguk (아국, 我國)" ve "bizim milletimiz" ve "bizim askeri kuvvetlerimiz" anlamına gelen "abyeong (아병, 我兵)" terimleriyle Goguryeo ve Baekje Krallıkları saygılı bir şekilde Silla ile birlikte anılır. Ayrıca Kim Busik Samguk Sagi aracılığıyla, Ansi Kalesi kuşatmasında Tang İmparatoru Taizong'u bozguna uğratan Goguryeo kale kumandanını över ve Goguryeo kale kumandanını kahraman ilan eder.

Ancak, bütün tarihçiler Kim Busik'in kitabının Üç Krallık ve Birleşik Silla dönemindeki Kore tarihi çalışmaları için önemli olduğunu düşünmektedir. Dahası, son arkeolojik bulgular olayların çoğunun doğrulanmasını sağlıyor ve Çince ve Japonca kayıtlara göre Samguk Sagi şaşırtıcı bir şekilde doğruluk gösteriyor.

[Resim: samguksagi.jpg]

English


Samguk Sagi (History of the Three Kingdoms) is a historical record of the Three Kingdoms of Korea: Goguryeo, Baekje and Silla. The Samguk Sagi is written in Classical Chinese (the written language of the literati in traditional Korea) and its compilation was ordered by Goryeo's King Injong (r. 1122-1146) and undertaken by the government official and historian Kim Busik (金富軾) and a team of junior scholars. It was completed in 1145. It is well known in Korea as the oldest extant Korean history.

Contents

The work's 50 volumes (gwon 권 卷, originally meaning "scroll") are composed of:

- Records of Silla (Nagi 나기 羅紀 or Silla bongi, 신라 본기, 新羅本紀) (12 volumes)
- Records of Goguryeo (Yeogi 여기 麗紀 or Goguryeo bongi, 고구려 본기, 高句麗本紀) (10 volumes)
- Records of Baekje (Jegi 제기 濟紀 or Baekje bongi, 백제 본기, 百濟本紀) (6 volumes)
- Chronological tables (Yeonpyo, 연표, 年表) (3 volumes)
- Monographs (also translated as Treatises) (ji, 지, 志) (9 volumes): ceremonies and music (the two were intimately connected), transport and housing, geography, and official offices and ranks
- Biographies (yeoljeon, 열전, 列傳) (10 volumes)


Background

In taking on the task of compiling (this term is more accurate than "writing" because much of the history is taken from earlier historical records) the Samguk Sagi Kim Busik was consciously modeling his actions on Chinese Imperial traditions, just as he modeled the history’s format after its Chinese forebears. Specifically, he was harking back to the “Grand Historian” himself, Sima Qian (ca. 145-90 BCE)[citation needed] of the former Han Dynasty (206 BCE-24 CE), the title of whose singular history of China, the Shi ji (Korean sagi), Kim Busik adopted for his own work. Adopted as well from Chinese historiographical tradition was the classic four-part division of the standard dynastic history into Annals (bongi, 本紀), Tables (pyo, 表), Monographs (ji, 志), and Biographies (yeoljeon, 列傳).

There were various motivating factors behind the compilation of the Samguk Sagi in the 12th century. These may roughly be categorized as ideological and political. The ideological factors are made manifest in the work's preface, written by Kim Busik, where the historian states,
"Of today’s scholars and high-ranking officials, there are those who are well-versed and can discuss in detail the Five Classics 五經 and the other philosophical treatises...as well as the histories of Qin and Han, but as to the events of our country, they are utterly ignorant from beginning to end. This is truly lamentable."

In this quote can be discerned two clear motives. One was to fill the vast gap in knowledge concerning Korea's Three Kingdom Era. Though each of the three kingdoms of Goguryeo, Baekje, and Silla had apparently produced their own histories these were largely lost in the continual wars and the fall of Goguryeo and Baekje and the dispersal of their records. The other motive was to produce a history that would serve to educate native Korean literati in native history, and provide them with Korean exemplars of Confucian virtues. This was especially important in mid-Goryeo as that dynasty became increasingly Confucianized.

But there were other factors not so clearly discerned. In Chinese tradition the compilation of a dynastic history also served political ends. The dynastic history was written by the succeeding dynasty and the very act of writing it served to illustrate that the succeeding dynasty had inherited the mandate to rule from its predecessor. In this context it should be remembered that the compilation of the Samguk Sagi was an officially sponsored undertaking, commissioned by the Goryeo king, with the members of its compilation staff approved by the central bureaucracy. As stated earlier, one aspect of its purpose would be to educate scholars and officials of the Confucianized bureaucracy in their native heritage, and native potential for attaining Confucian virtue. However, the fact that "native heritage" is primarily interpreted by the Samguk Sagi to mean "Three Kingdoms heritage" brings us to the work’s ostensibly broader purpose, and that was to promote Three Kingdoms, in contrast to the competing neighbors like Buyeo, Mahan, Gaya, which were absorbed into Three Kingdoms, as the orthodox ruling kingdoms of Korea, and to thus solidify the legitimacy and prestige of the Goryeo state, as Three Kingdoms’s rightful successor. In this way it helped confer the idea of zhengtong 正統, or "orthodox line of succession", upon the new dynasty. Though this objective was not directly stated in the memorial Kim Busik submitted in 1145, the intent was clearly understood. Goryeo’s quest, through the writing of the Samguk Sagi, to secure its legitimacy, its carrying on of the "mantle of authority" (or Mandate of Heaven) from Three Kingdoms, meant as a necessary consequence that the compilers of the Samguk Sagi, unlike the Jewang Ungi or the Goryeo Dokyung (高麗圖經), emphasized United Silla, the last survivor among the Three Kingdoms, and ignored Balhae.


Historical sources

The Samguk Sagi was written on the basis of the Gu Samguksa (舊三國史, Old history of the Three Kingdoms), and other earlier historical records such as the Hwarang Segi (花郞世記, Annals of Hwarang) , most of which are no longer extant. Though Kim Busik was apparently ignorant of, or scorned to quote, Japanese histories, he lifts generously from the Chinese dynastic chronicles and even unofficial Chinese records, most prominently the Wei shu (魏書, Book of Wei), Sanguo Zhi (三國志), Jin Shu (晉書), Jiu Tangshu (舊唐書, Old history of Tang), Xin Tangshu (新唐書, New history of Tang), and the Zizhi Tongjian (資治通鑑, Comprehensive mirror for aid in government).

Assessment

Kim Busik was a patrician of Silla origin, and though he himself was a practicing Buddhist, he supported Confucianism over Buddhism as the guiding principle of governance and favored presenting tributes to the Chinese emperor to prevent a conflict with China and in deference to the lofty (sadae). It thus appears that his background and tendencies would have been reflected in the Samguk Sagi.

Some Korean historians are critical of the records provided in the Samguk Sagi, citing a bias towards China and the Silla-centered view of the Three Kingdoms period. In the Biographies portion for instance, not only are a majority of the subjects Sillanese (68%), but the Silla biographies are filled with glorious exemplars of loyalty and bravery. Nonetheless, the formal mechanism of the Samguk Sagi was to treat the Three Kingdoms equally. For example, Kingdoms of Goguryeo and Baekje were referred, along with Silla, with the term "aguk (아국, 我國)" and their forces with the term "abyeong (아병, 我兵)", meaning "our nation" and "our troops" respectively. Furthermore, through the Samguk Sagi, Kim Busik praised a castellan of Goguryeo who defeated The Emperor Taizong of Tang at the Siege of Ansi Fortress and judged the Goguryeo castellan a hero.

However, what all historians agree upon is that Kim Busik's history is critical to the study of Korean history during the Three Kingdoms and Unified Silla periods. Further, recent archaeological evidence provides verification of astronomical events, and comparison with Chinese and Japanese records have shown the Samguk Sagi to be surprisingly accurate.


Kaynak / Reference
Cevapla
#2
Bilgi için teşekkürler. Biggrin

Cevapla
#3
Gerçekten çok önemli bir konu ve çokta güzel anlatmışsınız.
Teşekkürler, emeğinize sağlık.
시노시작Cevapla
#4
Oldukça önemli bu konuyu detaylı bir şekilde anlattığın için teşekkürler canım. Alkis
Cevapla
#5
Sunum için teşekkür ederiz...Smile

>>> https://www.facebook.com/KoreaFansWorld?ref=hl
Cevapla
#6
Bu önemli bilgiler için teşekkürler. Emeğinize sağlık.
SoomaFatma Saranghe
Cevapla
#7
Teşekkürler. Onay
Korea- Fans
Cevapla
#8
Kore'nin üç krallık döneminin en büyük kaynağı Samguk Sagi. Konu için teşekkürler. Smile
[Resim: ca6zc.gif]
Cevapla
Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi

Koreafans Hakkında

Lorem ipsum

              Quick Links

              User Links

              Advertise