yukari
Konuyu Oyla:
  • Derecelendirme: 0/5 - 0 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Min Hyun Sik (민현식)
#1
Min Hyun Sik (민현식)

[Resim: ylcy.jpg]

Uygulamaları: KIOHUN

Hayatı

Min 21 Ekim 1946’da Gyeongnam, Kore’de doğmuştur. Space Grup’ta mimar Kim Swoo Geun ve Wondoshi Mimarlar Grubu’nda (1980’den sonra ortağı olmuştur) mimar Yoon Seung Joong altında çalışıp eğitim gördükten sonra, 1989/1990 yılları arasında Londra Mimarlık – Mimari Birlik Okulunda okudu. 1992 yılında, H. Min Mimar ve Ortakları adı altında kendi çalışmalarını yapmaya başladı. 1997 yılında Kore Ulusal Sanat Üniversitesi Görsel Sanatlar Okulu’nu kurmak için toplanan çekirdek üyelerinden biri oldu, ve günümüz dahil orada profesörlük yapmaktadır.

Kamuoyu ile ilk etkin iletişimi 1992’de "Echoes of an Era" gösterisinde sergilenen, " Housing with Deep Space " projesi kabul edilmektedir. O günden beri sürekli olarak yeni projeler yapmıştır ve bunların her biri yaratıcı konular içermiştir. Örneğin; “Fenomenolojik Estetik”, “Madang; Belirli belirsiz mekan”, “Mimari Peyzaj”, “Yapılaşma Boşluğu; estetik üzerine etiği”.

Onun mimari çalışmaları şehircilik üzerine yoğunlaşmıştır, birçok kentsel planlama ve tasarım projelerine katılmıştır. Örneğin; "Paju Peyzaj Hattı" Paju Kitap Şehri için, “Asya Kültürünün Başkenti, Gwangju” için şematik tasarım gibi.Eserleri ve fikirleri her zaman tartışma ve çekişmenin merkezi olmuştur ve Kore mimarlık ve şehircilik alanında önemli dönüm noktalarını işaretlemiştir.

En önemlisi, onun eserleri "Yapılaşma Boşluğu" üzerinde yoğunlaşmıştır ve Kore geleneksel mimarisini kaynak alır. Mim Hyun Sik’in önermeleri mimaride sürekli “Yapılanma Boşluğu” teriminin potansiyel tasarımı ile ilgilidir: bir alt yapı olarak günlük yaşamın derin özellikleri ve alan oturum ilişkisi gibi. Bu fikir mimaride nesneleşme seviyesinin ötesine ulaşmayı hedefliyor. Alanın jeolojik özelliklerini soyutlayarak, Min alanda özel bir mimari peyzaj oluşturur. Sembolik mimari alternatifi fikri mimarinin farklı boyutlarını arama ve nesneleşme seviyesinin ötesine ulaşmak için bir yol sunar. Eserleri sadece Kore çağdaş mimarisine kimlik aramıyordu aynı zamanda gelişmekte olan ve gelecek için bir teori oluşturan fikirleri kapsıyor.

Çalışmaları, yayınları, makaleleri ve öğretileri 1996/2000/2002 Venedik Bienali dahil olmak üzere bir çok uluslar arası sergide sergilendi. 2003 yılında Pennsylvania Üniversitesi tarafından “Yapısal Boşluk” ve 2005 yılında Aedes West'in Berlin’e "Paju Kitap Şehri" çalışmalarıyla davet edildi. Onun yaratıcı fikirleri bize mimari alanda evrenselliği elde edebilme imkanını gösterir.

******************************************************

English

Min Hyun Sik (민현식)


[Resim: ylcy.jpg]

Practice: KIOHUN

Biography

Min was born in 21 October 1946, in Gyeongnam, Korea. After having worked and studied under architect Kim Swoo Geun of Space Group and architect Yoon Seung Joong of Wondoshi Architects Group (0f which he had been a partner since 1980), he studied at the Architectural Association School of Architecture in London, UK, in 1989/1990. In 1992, he started his own practice H. Min Architect and Associates. In 1997, he was one of the core members to establish School of Visual Arts at The Korea National University of Arts, at which he holds a professorship to this day.

His active communication with the public first became recognized with "Housing with Deep Space", exhibited in the 1992 show "Echoes of an Era". Since then he has continually presented new projects, each one of them containing creative issues, for example, "Phenomenological Aesthetics", "Madang; Specific indeterminate space", "Architectural Landscape", "Structuring Emptiness; ethics over aesthetics".

Extending his architectural interests into urbanism, he participated in several urban planning and design projects, for example, "Paju Landscape Script" for Paju Book City, and the schematic design of "Gwangju, the Capital City of Asian Culture". His works and ideas have always been the center of debate and controversy, and have marked important turning points in Korean architecture and urbanism.

Most of all, his works have centered on "Structuring Emptiness", which stems from Korean traditional architecture. Min Hyun Sik's propositions in architecture are continually concerned with "Structuring Emptiness" which is a design of potentials: as infrastructures of daily lives deeply related to the properties and intimacies of the site it sit on. This idea aims to reach beyond the level of objectification in architecture. Abstracting the geological features of the site, he creates a specific architectural landscape. Alternative to symbolic architecture, this idea presents a way to search for different dimensions of architecture and reach beyond the level of objectification. His works are not only searching for the identity of Korean contemporary architecture but also developing and expanding those ideas to generate a theory of the future.

Presented by works, publications, articles, teaching, and international exhibitions, including Venice Biennale 1996/2000/2002, "Structuring Emptiness" invited by University of Pennsylvania in 2003, and "Paju Book City" at Aedes West in Berlin, 2005, his creative ideas shows us the possibility of acquiring universality in the realm of architecture.

Kaynak / Source
Cevapla
#2
Profili

2006 FAIA’ya Fahri Üyelik (Saygıdeğer FAIA)
2002 ~ 2004 Kore Ulusal Sanat Üniversitesi Görsel Sanatlar Fakültesi Dekanı
1997 ~ Kore Ulusal Sanat Üniversitesi Mimarlık Bölümü Profesörü
1997 ~ KIOHUN Danışmanı
1996 ~ 1997 KIOHUN Başkanı
1992 ~ 1996 Mimari Araştırmalar Başkanı (eski KOIHUN)
1980 ~ 1992 Kent ve Mimarlık Ofisi 'ONE'
1974 ~ 1975 ‘JANG’ Mimarlık Grubu
1972 ~ 1974 SPACE Grup

******************************************************

English

Profile

2006 Honorary Fellowship FAIA (Hon. FAIA)
2002 ~ 2004 Dean of Faculty of Visual Art in Korea National University of Arts,
1997 ~ Prof. Department of Architecture in Korea National University of Arts,
1997 ~ Adviser of KIOHUN
1996 ~ 1997 Chairman of KIOHUN
1992 ~ 1996 Chairman of Architectural Research(Former KIOHUN)
1980 ~ 1992 Urban and Architecture Office 'ONE'
1974 ~ 1975 Architectural Group ‘JANG’
1972 ~ 1974 SPACE Group

Kaynak / Source
Cevapla
#3
Önemli İşleri → Sindoh Şirketi

2012 Sindoh Çin

[Resim: m8xm.jpg]2011 Genel Müdürlük ve Sindoh Şirket Seul Fabrikası – Yenileme

[Resim: njgs.jpg]2004 ~ 2005 Qingdao Kompleksi 1-2


[Resim: tdfd.jpg]

[Resim: z8f7.jpg]1999 Asan Fabrikası

[Resim: ahv8.jpg]1999 Genel Müdürlük ve Seoul Fabrikası

[Resim: 3ib2.jpg]1994 Yönetim Binası

[Resim: tcq5.jpg]1991 Sindoh Çalışanları için Yurt

[Resim: g7m8.jpg]

Kaynak1 / Source1
Kaynak2 / Source2
Cevapla
#4
English

Notable Works → Sindoh Company

2012 Sindoh China

[Resim: m8xm.jpg]2011 Head Office and Seoul Factory of Sindoh Company – Renovation

[Resim: njgs.jpg]2004 ~ 2005 Qingdao Complex 1-2

[Resim: tdfd.jpg]

[Resim: z8f7.jpg]1999 Asan Factory

[Resim: ahv8.jpg]1999 Head Office and Seoul Factory

[Resim: 3ib2.jpg]1994 Administration Building

[Resim: tcq5.jpg]1991 Hostel for Sindoh Workers

[Resim: g7m8.jpg]


Kaynak1 / Source1
Kaynak2 / Source2
Cevapla
#5
Önemli İşleri → Eğitim Tesisleri


2001 ~ 2009 Daejeon Üniversitesi Kapsamlı Kampüs Planı, Munmugwan, Multi-Aktivite Merkezi vb.

[Resim: wyki.jpg]

[Resim: 771f.jpg]

[Resim: vc84.jpg]

[Resim: zq8h.jpg]

[Resim: c8hs.jpg]

[Resim: 8312.jpg]

[Resim: 52gx.jpg]1999 Moontea Lisesi

[Resim: p1c1.jpg]1998 Kore Kültürel Varlıkları Ulusal Üniversitesi

[Resim: nj5x.jpg]1988 Gukak Ulusal Orta Okulu

[Resim: kr6j.jpg]Kaynak1 / Source1
Kaynak2 /Source2
Cevapla
#6
English

Notable Works → Educational Facilities

2001 ~ 2009 Daejeon University Comprehensive Campus Plan, Munmugwan, Multi-Activity Center and Etc.

[Resim: wyki.jpg]

[Resim: 771f.jpg]

[Resim: vc84.jpg]

[Resim: zq8h.jpg]

[Resim: c8hs.jpg]

[Resim: 8312.jpg]

[Resim: 52gx.jpg]1999 Moontae High School

[Resim: p1c1.jpg]1998 Korean National University of Cultural Heritage


[Resim: nj5x.jpg]1988 Gukak National Middle School


[Resim: kr6j.jpg]

Kaynak1 / Source1
Kaynak2 /Source2
Cevapla
#7
Önemli İşleri → Ofis Binaları

2005 Genel Müdürlük & R-TOTO Şirketi Sergi Galerisi


[Resim: 2ej9.jpg]2004 Hayyim Binası, girişim işletmeleri için bir ofis kompleksi

[Resim: zzkk.jpg]2000 Juno Hair Sanggye Şube Bayisi

[Resim: 0edk.jpg]


******************************************************

English

Notable Works → Office Building

2005 Head Office & Exhibition Gallery of R-TOTO Company

[Resim: 2ej9.jpg]2004 Hayyim Building,a office complex for venture enterprises

[Resim: zzkk.jpg]2000 Sanggye Branch Shop of Juno Hair

[Resim: 0edk.jpg]

Kaynak1 / Source1
Kaynak2 /Source2
Cevapla
#8
Önemli İşleri → Konut

2008 WALDHAUS JISAN

[Resim: 6et1.jpg]2000 Deep Space ile Konut


[Resim: oho9.jpg]1999 Ünite Planı ve Samsung Tower Palace Tasarımı

[Resim: ytaz.jpg]1995 Bongchun konut bölgesi kalkınma Daireleri

[Resim: zlfn.jpg]


******************************************************

English

Notable Works → Housing

2008 WALDHAUS JISAN

[Resim: 6et1.jpg]2000 Housing with Deep Space

[Resim: oho9.jpg]1999 Unit Plan and Design of Samsung Tower Palace

[Resim: ytaz.jpg]1995 Bongchun residential district development Apartment

[Resim: zlfn.jpg]

Kaynak1 / Source1
Kaynak2 / Source2
Cevapla
#9
Önemli İşleri → Dini Yapılar

2005 Dongsoong Presbiteryen Kilisesi

[Resim: fspw.jpg]


1997 Sungyak Presbiteryen Kilisesi

[Resim: gmav.jpg]******************************************************

English

Notable Works → Religious Building

2005 Dongsoong Presbyterian Church

[Resim: fspw.jpg]1997 Sungyak Presbyterian Church

[Resim: gmav.jpg]


Kaynak1 /Source1
Kaynak2 / Source2
Cevapla
#10
Önemli İşleri → Hastane

2006 Gimcheon Silver Hastanesi

[Resim: j72t.jpg]1999 Pohang Hristiyanlık Hastanesi

[Resim: ka5b.jpg]


******************************************************

English

Notable Works → Hospital

2006 Gimcheon Silver Hospital

[Resim: j72t.jpg]1999 Pohang Christianity Hospital

[Resim: ka5b.jpg]

Kaynak1 / Source1
Kaynak2 / Source2
Cevapla
Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi

Koreafans Hakkında

Lorem ipsum

              Quick Links

              User Links

              Advertise