yukari
Konuyu Değerlendir
  • 0 Oy - 0 Ortalama
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Gyeonggi Province (경기도 / Gyeonggi-do)
#1
Gyeonggi Province (경기도 / Gyeonggi-do)

[Resim: symbol-logo.jpg]

Kore'nin Kalbi

Gyeonggi Eyaletinin bugünkü adı ilk olarak 11. yüzyılda kullanılmıştır (1026). Kore Yarımadasının Gyeonggi bölgesi bin yıldan uzun bir süre başkent olarak hizmet vermiştir. Şimdi ise siyaset, ekonomi ve Kore Kültürü üzerine önemli bir rol oynamaktadır.

Kore, çeşitli ekonomik faaliyetlere ev sahipliği yapan Kuzeydoğu Asya'da yer almaktadır. Bölge 4 bölüme ayrılabilir: kuzey, batı, doğu ve merkez. Kuzeyinde, kereste ve mineraller gibi başlıca ürünlerin çıkartıldığı Rusya bulunmaktadır. Batısında, tarım, hafif sanayi ve imalatçılığa ev sahipliği yapan kuzeydoğu Çin bulunmaktadır. Doğusunda, kıyıdan uzak yerlerdeki uygun maliyetli geniş ve gelişmiş sanayi alanlarında lider haline gelmiş Japonya bulunmaktadır. Kore'nin merkezinde ise Kore'nin iş ve sanayi merkezi olan başkent Seoul ve Gyeonggi Eyaleti bulunmaktadır. Tarımdan bilgi teknolojisine kadar bir çok endüstri seçeneği burada bulunmaktadır.

Gyeonggi Eyaleti Kore Yarımadasının orta-batı bölümünde yer almaktadır ve Kore'nin başkenti Seoul'ü çevrelemektedir. 126 ° ve 127 ° doğu boylamı ve 36 ° ve 38 ° kuzey enlemleri arasında yer alır ve Gyeonggi eyaleti ılıman bir iklime sahiptir. Kuzeyde 38.paralel ve batıda Sarı Deniz ile çevrilidir. Gyeonggi Eyaleti kuzey ve güney olarak ; eyaletin doğusundan batısına doğru akan Han Nehri tarafından ikiye ayrılmaktadır. Güneybatı alanı geniş düzlüklerden oluşurken kuzeydoğu alanı dağlıktır. Gyeonggi eyaletinin alanı 10.189 km2'dir ve Güney Kore arazisinin yaklaşık olarak %10.2'sini kaplamaktadır.

Çeviri: LeeHeeGi

English

Heart of Korea

The current name for Gyeonggi Province was first used in the 11th century (1026). The Gyeonggi area of the Korean Peninsula has served as the capital region for more than a thousand years. It now plays a vital role in the politics, economy, and culture of Korea.

Korea is located in Northeast Asia, which is home to diverse economic activities. The region can be divided into four parts: north, west, east and central. To the north is Russia, where primary products such as timber and minerals are extracted. To the west, northeastern China, is home to agriculture, light industry and manufacturing. To the east, Japan, has become the leader in a vast array of advanced industries that have been moving offshore to more cost-efficient locations. In the center is Korea, and the center of Korean business and industry is the capital city Seoul and Gyeonggi Province. Most industries, from agriculture to information technology, can be found in this area.

Gyeonggi Province is located in the west-central area of the Korean Peninsula and surrounds the Korean capital of Seoul. Situated between 126° and 127° east longitude and between 36° and 38° north latitude, Gyeonggi Province enjoys a temperate climate. It is bordered to the north by the 38th parallel and to the west by the Yellow Sea. Gyeonggi Province is divided into northern and southern halves by the Han River, which flows through the province from east to west. The northeastern area is mountainous while the southwestern area consists of wide plains. The area of Gyeonggi Province is 10,189㎢, accounting for approximately 10.2% of the total land area of South Korea.

Kaynak / Source

INFINITE

SS501 / INFINITE / A-JAX / B.A.P

afazi'm ❤

Alıntı
#2
Semboller

Gyeonggi Eyaleti'nin Sembolleri

Gyeonggi'nin yeni sembolü eyaletin hırs dayanıklılık ve çözüm yollarını, refah bir dünyanın lideri olarak ortaya çıkışını temsil etmektedir.

Gyeonggi Eyaleti'nin Sloganı

Her ülkenin rekabet gücünün altındaki fikir ve ilhamların birleştirildiği küresel bir çağda yaşıyoruz. Bu gelişmeler altında Gyeonggi'nin sloganı 'Evrensel İlham, Gyeonggi-do' Kuzeydoğu Asya'nın merkezi oluşunun yanı sıra gelişmiş bilgi, ileri teknoloji, yaratıcı düşünceler ve yenilikçi fikirlerle dolu bir dünya olarak eyaleti şekillendirir

Gyeonggi Eyaleti'nin Logosu


Logo güçlü bir ağ ve eyalet içindeki 31 şehrin ve köyün dayanışmasının yanı sıra evrensel bir ağı da temsil etmektedir. Ayrıca logo dünyaya açılarak sınırsız büyüme potansiyelini arama dinamizmini karakterize etmektedir. Ayrıca eyaletteki bütün insanlar arasındaki ortak yaşamı desteklemeyi, Kore'deki ilk çatışmaların üstesinden gelmeyi ve daha sonra dünyaya açılmayı ifade eder.

Gyeonggi Eyaleti'nin Rengi

Gökyüzü mavisi eyaletin sonsuz potansiyelini ve fırsatlarını temsil ederken, ana renk, Gyeonggi Mavisi üstün bilgi ve teknolojiyi, yaratıcı düşünce ve yenilikçi projeleri simgeler. Gyeonggi Yeşili eyalet halkının toprak ana ve çevreye olan sevgisini temsil ederken; iki ek renkten birisi olan Gyeonggi turuncusu ise Gyeonggi halkının sıcak ve iş birlikçi ruhunu ifade etmektedir.

Gyeonggi Eyaleti'nin Maskotları

'Mavi Halka'

[Resim: vn4mOp.gif]

-Merkezdeki halka dünyayı temsil ederken ayak ve kollar 'Gyeonggi eyaletinin dünyaya ulaşması'nı simgelemek amacıyla dışa doğru uzatılmıştır.
-Daireler ve düz çizgiler eyalettekilerin bireysel saygısı içinde şehir ve bölgeler üzerindeki ağı birleştirme çabasını simgelemek amacıyla bedensel olarak birbirine bağlıdır.
-Mavi renk yüksek teknolojiyi, yaratıcılık ve yenilikçiliği; elin parmakları ile dünyanın en iyisi olma isteğini temsil eder.
-"Mavi Halka" ismindeki "Mavi" yüksek teknoloji, yenilik ve yaratıcılık anlamındayken, "Halka" uyumlu bir ağ içerisinde beraber yaşamak anlamını taşımaktadır. Aynı zamanda Gyeonggi eyaletini olumlu bir ağ olarak göstermektedir.

Toya


- Toya, toprağın bereketliliği ve bölgenin kültürel seramik mirasının karakteri birleştirilerek üretilmiştir. Çince karşılığı; orijinali toprak kökenli ve (地) üzerinde yürüdüğümüz zemin olan 土地: 土 karakterleri yeryüzünü ifade etmektedir.

Hyohaengi

[Resim: bJbjqn.gif]

- Gyeonggi eyaletinin tipik bir karakteridir ve kaynak modeli genç Kral Jeongjo'dur. Ailelere karşı saygılı olma anlamına gelmektedir. Geleneksel kıyafetler giyen ve iyi işler yapan Hyohaengi anne ve babaya olan saygıyı temsil etmektedir.

Gyeonggi'nin Çiçeği

Hor Çiçeği

Çok sayıda Hor çiçeği Gyeonggi eyaletinde yetişmekte ve kolayca çoğalmaktadır. Arkadaşlık, neşe ve zerafetin yanı sıra refahı sembolize etmektedir.

Gyeonggi'nin Kuşu

Güvercin


Güvercin dünya barışını sembolize eder; ayrıca eyalet halkının barışa olan özlemi ve onların kore'nin birleşmesi adına olan barışçıl umutlarını temsil eder.

Gyeonggi'nin ağacı

Gingko


Bir gingko ağacı zorluklara dayanır ve uzun bir yaşam sürer. Muhteşem görüntüsü büyük bir refahı simgelemektedir. Aynı zaman da ağaç yüksek kalitede meyve ve ağaç vermektedir. Gingko ağacı taze yeşilliği ve görkemli sarı yaprakları ile Kore'nin en beğenilen ağaçlarından birisidir.

Çeviri: LeeHeeGi

--------------

English

The Symbol of Gyeonggi Province (GyeongGi-Do)

Gyeonggi's new symbol represents the ambition, fortitude and resolve of the province to emerge as a leader in a prosperous world.
The Symbol of Gyeonggi Province (GyeongGi-Do)

Slogan of Gyeonggi Province

We are living in the global era in which the ideas and inspiration at the core of each country's competitiveness are merging. Against this backdrop, the Gyeonggi slogan - "Global Inspiration, GyeongGi-Do" - embodies the determination of the province to become the center of Northeast Asia as well as the world with its advanced knowledge, cutting-edge technology, creative thinking and innovative actions.

Logo of Gyeonggi Province


The logo represents the strong network and solidarity of the 31 cities and countries within the province as well as a robust global network. The logo also characterizes a dynamism that is reaching out to the world in search of limitless growth potential and opportunities. Furthermore, it reflects the province's ambition to promote co-existence among all peoples, paving the way by first overcoming conflicts in Korea and then expanding to the world.

Colors of Gyeonggi Province

Gyeonggi Blue, the primary color, symbolizes cutting-edge knowledge and technology, creative thinking and innovative actions, while sky blue signifies the province's infinite potential and opportunities. Gyeonggi Orange, one of the two additional colors, expresses the warmth and cooperative spirit of Gyeonggi residents, while, Gyeonggi Green represents the affection of provincial residents for Mother Earth and the environment.

Mascots of Gyeonggi Province

Blue Ring

[Resim: vn4mOp.gif]

- The central circle represents the Earth, and the arms and legs extend outwards to depict ‘Gyeonggi Province reaching out to the world’.
- The circles and straight lines are organically connected, which is an expression of the effort to ‘unite’ through the network of cities and counties within the province while respecting each others’ individuality.
- The color blue symbolizes high technology, creativity, and innovation, and the thumbs up of the hand expresses the aspiration of being the best in the world.
- The “Blue” in the name of ‘Blue Ring’ signifies high technology, creativity, and innovation, while “Ring” conveys the meaning of living together in a harmonious network and also denotes Gyeonggi Province as a positive network.

Toya


- Toya was developed by combining the characters for fertile earth and the region’s cultural inheritance of ceramics. It is equivalent to the Chinese characters 土地: 土 is the earth, which is the origin of the soil, and 地 is the ground on which we walk.

Hyohaengi

[Resim: bJbjqn.gif]

This is the typical character of Gyeonggi Province and originates from the model of young King Jeongjo. It stands for the one who is dutiful to parents. Wearing a traditional costume and doing good deeds, Hyohaengi represents Korean filial piety.

Flower of Gyeonggi

Forsythia

A great number of forsythia grow in the area of Gyeonggi Province and they multiply easily. They symbolize prosperity as well as friendliness, gaiety and grace.

Bird of Gyeonggi

Dove


As the dove symbolizes peace worldwide, it also represents the aspirations of provincial residents for peace and their hopes for the peaceful unification of Korea.

Tree of Gyeonggi

Gingko


A gingko tree endures hardship and has a very long life. Its magnificent appearance symbolizes great prosperity. The tree also yields high quality wood and fruit. A gingko tree is one of the most admired trees in Korea with its fresh verdure and splendid yellow leaves

Kaynak / Source

INFINITE

SS501 / INFINITE / A-JAX / B.A.P

afazi'm ❤

Alıntı
#3
Tarihi

Gyeonggi Eyaleti Kore’nin orta batı kesiminde yer alır. Seoul ve Incheon tarafından çevrelenmiştir ve kuzeyi Hwanghae Eyaleti ( Kuzey Kore), doğusu Gangwon Eyaleti, güneyi Güney Chungheong Eyaleti ve batısı Sarı Deniz ile sınırlanmıştır. Gyeonggi Eyaleti Han Nehri boyunca verimli bir arazi üzerinde bulunmaktadır ve insanlar tarih öncesi çağlardan beri burada yaşamışlardır. Yeoncheon ilinde Jeongok-Ri’de Paleolitik, Hanam şehrinde Misa-Dong’da, ve Tunç çağına ait tarih öncesi yerlilere ait kalıntılar bulunmaktadır.

M.Ö 2.yüzyıl boyunca Gyeonggi bölgesinin kuzey kısmının Jin Ülkesi (辰國)’nin yeri olduğu sanılıyordu. Bu sıralarda Gyeonggi bölgesi Mahan Konfederasyonu yönetimi altına girmiştir. Mahan Konfederasyonu’nun 54 ilçesinin 10 tanesi Gyeonggi Eyaleti içinde yer almıştır.

Baekje’nin kurucusu Kral Onjo Hanam şehrindeki Wirye Kalesi’ni eyalet hükümetinin yeri olarak duyurduğunda 18.yüzyıldan itibaren Gyeonggi eyaletinin stratejik önemi hiç değişmemiştir. 5. yüzyılın ortasında Han Nehri’ndeki bu bölge Goguryeo ile birleşti, ve 553’te (Kral Jinheung’un 14. Yılında) Silla topraklarına dahil oldu.

Bunun ardından Birleşik Silla 9-devlet sistemini hayata geçirdi ve Gyeonggi Eyaleti bölgesinde Hansan devleti kuruldu. Üç ulus dönemi sonrasında bu bölge Gungye tarafından yönetilmiştir.

Goryeo’nun kurucu kralı Wanggeon tarafından Gaesong’un kraliyet başkenti olarak belirlenmesinden sonra Gyeonggi bölgesi Kore tarihinde merkezi bir zemin haline gelmiştir.

Gyeonggi adı Goryeo Hanedanlığı’nın idari yetkisi altında oluşturulmuştur. 995’te (Goryeo, Kral Seongjong’un 14.yılı) Gaegyeong çevresinde 6 Jeokhyeon (赤縣) ve 7 Gihyeon (畿縣) oluşturuldu. 1018’de (Goryeo, Kral Hyeonjeong’un 9.yılı) başkentin dışındaki yerel bölgelerde bu iki Hyeon birleştirildi ve resmi olarak Gyeonggi adını aldı.

Aslen Gyeong’un anlamı "Kral tarafından belirlenmiş başkent" ve Gi’nin anlamı "150 km'lik arazinin dört bir yanının kralın evi olması"dır. Gyeonggi adı Tang döneminde başkent çevresindeki Gyeonghyeon (京縣,赤縣) ve Gihyeon (畿縣)’un yönetilmesi için getirilmiştir. 1069’da (Goryeo, Kral Munjong’un 23.yılı) 39 Hyeon Yanggwang (楊廣)’dan transfer edildi. Gyoju (交州), Seohaedo (西海道) ve 13 Hyeon daha eklendi ve Gyeonngi toplamda 52’ye ulaştı. Kısa bir süre sonra Goryeo dönemi boyunca Gyeonggi bölgesinin boyutu Kral Hyeonjong dönemindeki boyutuna düşürülmüştür.

1390’da(Goryeo, Kral Gongyang’ın ikinci yılı) Gyeonggi boyutunu 1069 (Goryeo, Kral Munjong'un 23.yılı)'daki boyutuna genişletmiştir ve 44 Hyeon ile birlikte ilk taşra teşkilatı olmuştur. Bu zamanda Gyeonggi "Sol Eyalet" ve "Sağ Eyalet" şeklinde ayrılmış olarak yönetildi.

Joseon Hanyang’ı hükümetin yeni yeri olarak belirledi ve Gyeonggi’nin sınırları yeniden çizildi. Kral Taejong iktidarı zamanında Sol ve Sağ Gyeonggi birleştirildi ve Gyeonggi olarak yeniden adlandırıldı. Suan, Gokju ve Yeonan alanları arasında oluşan kuzeybatı kesimi Punghaedo (豊海道: Hwanghae Eyaleti) altına girdi ve Suwon, Yeoju, ve Anseong’dan oluşan güneydoğu kesimi şimdiki yerel yargıyı oluşturmak amacıyla Gyeonggi’ye transfer edildi.

Joseon Hanedanlığı’nın kurulması ve Hanyang’ın hükümetim yeri haline gelmesi Gyeonggi Eyaletinin bizim bildiğimiz bugünkü halini alması açısından önemli dönüm noktalardır.

Çeviri: LeeHeeGi

--------------

English

History

Gyeonggi Province is located in the central western part of Korea. It surrounds the cities of Seoul and Incheon and is bordered by Hwanghae Province (North Korea) to the north, Gangwon Province to the east, South Chungcheong Province to the south and the Yellow Sea to the west. Gyeonggi Province consists primarily of a fertile plain along the Han River, and people have resided in this area since the prehistoric times . Evidence of these prehistoric inhabitants has been found in Paleolithic sites in Jeongok-Ri of Yeoncheon County, in Neolithic sites in Misa-Dong of Hanam City, and in various Bronze Age sites.

During the 2nd century BC, the northern part of the Gyeonggi region is believed to have been the location of Jin Country (辰國). It was at this time that the Gyeonggi region came under the Mahan Confederation. Of the 54 small countries (小國) of the Mahan Confederation, 10 were located within Gyeonggi Province.

The strategic importance of Gyeonggi Province has remained unchanged since 18 B.C., when King Onjo, the founder of the Baekjae, designated Wirye Castle in Hanam as the seat of a provincial government. By the mid-5th century, this region of the Han River had merged with Goguryeo and in 553 (14th year of King Jinheung) it became the territory of Silla.

Thereafter, the Unified Shilla implemented a 9-state system and established the state of Hansan in the Gyeonggi Province region. In the post three-nation period, this region was ruled by Gungye.

Since the designation of Gaeseong as the royal capital by founding king Wanggeon of Goryeo, the Gyeonggi region has been center stage of Korean history.

The name Gyeonggi was established under the administrative jurisdiction of the Goryeo Dynasty. In 995 (14th year of King Seongjong, Goryeo), it established 6 Jeokhyeon (赤縣) and 7 Gihyeon (畿縣) around Gaegyeong. In 1018 (9th year of King Hyeonjeong, Goryeo) these two Hyeon were combined and formally named Gyeonggi, the regional outskirts of the capital city.

Originally, Gyeong meant “capital city designated by the king” and Gi meant “150 km of land in the four directions from the residence of the king. ” The name “Gyeonggi” came to be during the Tang period when it ruled the vicinity of the capital region in Gyeonghyeon (京縣,赤縣) and Gihyeon (畿縣).

In 1069 (23rd year of Munjong, Goryeo), 39 Hyeon were transferred from Yanggwang (楊廣). Gyoju (交州). Seohaedo (西海道) and 13 Hyeon added, expanding Gyeonggi to a total of 52 Hyeon. A short time later, the region of Gyeonggi was reduced to the size that it was in the King Hyeonjong period during the Goryeo period.

In 1390 (2nd year of King Gongyang, Goryeo), Gyeonggi expanded to the size it was in 1069 (23rd period of King Munjong, Goryeo), with a total of 44 Hyeon, and became the first provincial organization. At that time, Gyeonggi was governed by separate “Left-Province” and “Right-Province” administrations.

The Joseon designated Hanyang as the new seat of government and redrew the boundaries of Gyeonggi. During the rule of King Taejong, Left and Right Gyeonggi were combined and renamed Gyeonggi. The northwestern part, comprised of the Suan, Gokju, and Yeonan areas, came under the region of Punghaedo (豊海道: Hwanghae Province) and the southeastern part, comprised of Suwon, Yeoju, and Anseong, transferred to Gyeonggi to form the current regional jurisdiction.

The founding of the Joseon Dynasty and moving of the seat of government to Hanyang was the turning point in the shaping of Gyeonggi Province as we know it today.

Kaynak / Source

INFINITE

SS501 / INFINITE / A-JAX / B.A.P

afazi'm ❤

Alıntı
#4
Nüfus:

13.55 milyon

English

Population:
13.55 million

Kaynak / Source

[Resim: 0002.jpg]
Alıntı
#5
Ekonomi


Gyeonggi Eyaleti: Kore Ekonomisinin Merkezi

Kore’nin batı kıyılarını da içeren Gyeonggi Eyaleti , Kuzeydoğu Asya ekonomilerindeki genişleme ile birlikte önemi artan bir bölgedir. Buna ek olarak Kore’deki bütün küçük ve orta ölçekli şirketlerin dörtte biri Gyeonggi Eyaletinde bulunmaktadır. Bunların arasında oldukça önemli olan ileri teknoloji sanayisi Gyeonggi Eyaletini Kore ekonomisinin kalbine yerleştirmektedir.

Gyeonggi eyaleti kendisini yabancı özendirici yatırımlara adamıştır. Gyeonggi Eyaleti yabancı şirketlerin övgüsü almış, önemli potansiyelin verildiği ve desteklenen; Kore’nin önde gelen yatırım merkezlerinden birisi olarak kabul edilmektedir.

Kuzeydoğu Asya’nın Losijtik Merkezi

Eyaletin donatımı etkin bir lojistik merkezi olarak gerekli tüm kolaylıklar ile Incheon Uluslararası Havalimanı, Incheon Limanı ve Pyeongtaek Limanına anında erişim imkanı sunar.

Kuzeydoğu Asya’nın en yeni havalimanı olan Incheon Havalimanı Seoul-Gyeonggi metropol hattına ve Avrupa, Kuzey Amerika, Avustralya, Güneydoğu Asya ve Orta Doğu ‘daki başlıca şehirlerden günlük bağlantılarla hizmet vermektedir. Ayrıca merkezi konumu onu Kuzeydoğu Asya için elverişli bir merkez haline getirmektedir.

İncheon Uluslararası Havaalanı biz kez aktarma yapan yolcular için kuzeyde Vladivostok, güneyde Taipei, batıda Beijing ve Shanghai ve doğuda Tokyo ve Osaka'dan iki saatlik bir uçuştan daha fazla zaman almaz. Incheon havaalanında inen yolcular, Seoul-Gyeonggi bölgesindeki 50'den daha fazla yere çabucak ulaşmak için ekonomik otobüs servisinin ve rahatlığın avantajlarından yararlanabilirler.

Çeviri: LeeHeeGi

English

Economy


Gyeonggi Province: Center of the Korean Economy

Gyeonggi Province includes the West Coast of Korea, an area whose importance is increasing with the expansion of the Northeast Asian economies. In addition, over one quarter of all Korea's small and medium-sized companies are situated in Gyeonggi Province. Among these, the high-tech industry has a particularly high level of importance, placing Gyeonggi Province at the heart of the Korean economy.

Gyeonggi Province has devoted itself to inducing foreign investment. It is recognized as the premier investment destination in Korea, supporting the acclaim that foreign companies have given to the considerable potential of Gyeonggi Province.


Northeast Asia's Logistics Hub

It is also offers immediate access to Incheon International Airport, Incheon Harbor and Pyeongtaek Harbor, equipping the province with all the conveniences necessary to become an efficient logistics center.

Northeast Asia's newest airport, Incheon International, serves the Seoul-Gyeonggi metropolitan area with daily connections to and from the major cities of Europe, North America, Australasia, Southeast Asia and the Middle East. Its central location also makes it a convenient hub for Northeast Asia.

Once at Incheon International Airport, transit passengers are no more than a two-hour flight from Vladivostok to the north, Taipei to the south, Beijing and Shanghai to the west, and Tokyo and Osaka to the east. Passengers disembarking at Incheon International can take advantage of a comfortable and economical coach service to quickly reach any of more than 50 destinations in the Seoul-Gyeonggi area.

Kaynak / Source
Alıntı
#6
Gwangmyeong Cave
[Resim: cv08.png]
Alıntı
#7
Hwaseong Fortress
[Resim: site-0817-0001-750-0-20090911144015.jpg]
Alıntı
#8


Bojeoksa, Osan


[Resim: culture03.png]

Alıntı
#9

Doksanseong Fortress and Semadae Site

[Resim: 1625485.jpg]


Alıntı
#10

Herb Island, Pocheon-si

[Resim: tour-sub01-main01.jpg]

Alıntı
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar): 1 Ziyaretçi