yukari
Konuyu Değerlendir
  • 0 Oy - 0 Ortalama
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Gangwon Province (강원도 / Gangwon-do)
#1

Spirits of Gangwon-do (Gangwon-do’nun Ruhu)

[Resim: rZ5XDM.gif]

Gangwon-do Eyaleti bu sınırsız rekabetçi 21. yüzyılda şehrin ruhunu tanıtım projesiyle negatif görüntüsünü – içten ve dıştan - ortadan kaldırmayı hedefliyor. İlerideki amaç, insanlarının saflığı, çalışkanlığı, ve azmi gibi iyi özellikleri teşvik etmek, orijinal kişiliklerini iyileştirmek ve ileriye dönük ruhu yüceltmektir. Böylece Gangwon halkının hoş bir görüntüsü kesin şekilde oluşturulmuş oluyor.

Projeye dönük il görüntüsü için, öncelikle ulusal tarihimiz boyunca çeşitli alanlarda belirgin başarı ve fikir edinmiş 18 ünlü seçtik. Bizim için kuşaktan kuşağa aktarılan büyük eserler, yaratıcı düşünce, pozitif tutum ve ileri görüşlü bir felsefe edinmiş ve deneyimlemiş kişileri dahil ettiler. Gangwon halkının özgürlüğünü ve kimliğini oluşturdukları için örnek olarak onları kullanmak istiyoruz.

Proje toplam 35.7 milyar won yatırılarak 1997 yılından 2004 yılına kadar geliştirilmeye devam edildi. Özellikle, seçilen doğum yerleri, oluşturulan anıt parkları, kurulan anıt salonları ve mabetleri iyileştirdiğimiz gibi tarihsel alanlar oluşturacağız. Ayrıca, yıllık olarak akademik seminerler açarak, yaratıcı yazma müsabakaları ve diğer edebi etkinlikler yaparak ve tarihsel verileri yayınlayarak fikirlerini desteklemek için proje içinde aşama kaydediyoruz.

Projenin ilk aşaması, vatan sevgisi, reform ve kültür alanında büyük başarılar elde etmiş ilgili 11 kişiyle 1997 yılından 2000 yılına kadar çalışmaktı. Yu In-seok (takma adı Uiam), Yun Hui-sun, Kim Yu-jeong, Won Cheon-seok (takma adı Ungok), Heo Gyun (takma adı Gyosan), Heo Cho-hui (takma adı Nanseolheon), Lee Seung-hyu (takma adı Dongangeosa), Namgung-eok (takma adı Hanseo), Lee Hyo-seok (takma adı Gasan), Han Yong-un (Budist adı Manhae), ve Park Su-geun’ı dahil ettiler. Ruhu tanıtıcı projenin ikinci aşaması, özellikle vatan sevgisi ve kültürle ilgili olan iki kişi, Kim Si-seup (takma adı Maewoldang) ve Kim Byeong-yeon (takma adı Nango) ile 2001 yılından 2002 yılına kadar çalışmaktı. Projenin üçüncü aşaması ise Sinsaimdang, Kim Dong-myeong (takma adı Choheo), Nam Gu-man (takma adı Yakcheon), Heo Mok (takma adı Misu), ve Park In-hwan gibi terfi almış beş usta, iyi kalpli ustalar ve örnek gösterilen memurlarla 2003 – 2004 yıllarını geçirmekti.

Reklam projesi için seçilen yüksek rütbeliler kronik olarak aşağıda gösteriliyor.

Park In-hwan (1926~1956)
Park Su-geun (1914~1965)
Kim Yu-jeong (1908~1937)
Lee Hyo-seok (takma adı Gasan) (1907~1942)
Kim Dong-myeong (Choheo) (1901~1968)
Han Yong-un (Budist adı Manhae) (1897~1944)
Namgung Eok (takma adı Hanseo) (1863~1939)
Yun Hui-sun (1860~1935)
Yu In-seok (takma adı Uiam) (1842~1915)
Kim Byeong-yeon (takma adı Nango) (1807~1863)
Nam Gu-man (takma adı Yakcheon) (1629~1711)
Heo Mok (takma adı Misu) (1595~1682)
Heo Gyun (takma adı Gyosan) (1569~1618)
Heo Cho-hui (takma adı Nanseolheon) (1563~1589)
Sinsaimdang (1504~1551)
Kim Si-seup (takma adı Maewoldang) (1434~1493)
Won Cheon-seok (takma adı Ungok) (1330~ ?)
Lee Seung-hyu (takma adı Dongangeosa) (1224~1300)


English

Gangwon-do Province is pushing its spirit promotion project aimed its negative image - internally and externally - in this boundlessly competitive 21st century. It further aims to encourage the good traits, such as the simplicity, diligence and tenacity, of its people, recover its original identity and elevate its forward-looking spirit, thus firmly establishing a desirable image of the Gangwon people.

For the provincial image about-face project, we have first selected 18 famous people of distinctive thought and achievement, in various fields, from throughout the history of our nation. They include those who espoused and practiced a forward-looking philosophy, positive attitude, creative thinking, and handed down great achievements to us. We want to use them as the model on which to establish the identity and independence of the Gangwon people.

The project has been progressing from 1997 to 2004, with a total investment of 35.7 billion won. Specifically, we will create historical sites as we recover the selected figures�� birth places, establish memorial halls and shrines, and create memorial parks. Furthermore, we are pushing to phase in a project to promote their thought on yearly basis by opening academic seminars, creative writing contests and other literary events, and publishing historical data, all geared towards inheriting their spirit.

The first phase of the project, which ran from 1997 to 2000, concerned eleven people that demonstrated great feats of patriotism, reform and culture. They include Yu In-seok (pen name Uiam), Yun Hui-sun, Kim Yu-jeong, Won Cheon-seok (pen name Ungok), Heo Gyun (pen name Gyosan), Heo Cho-hui (pen name Nanseolheon), Lee Seung-hyu (pen name Dongangeosa), Namgung-eok (pen name Hanseo), Lee Hyo-seok (pen name Gasan), Han Yong-un (Buddhist name Manhae), and Park Su-geun. The second phase of the spirit promotional project, which ran from 2001-2002, specifically concerned patriotism and culture, and here two persons, Kim Si-seup (pen name Maewoldang) and Kim Byeong-yeon (pen name Nango), will be promoted. The third phase of the project, which spanned 2003 to 2004, promoted five wise and good-hearted wives and exemplary civil servants, such as Sinsaimdang, Kim Dong-myeong (pen name Choheo), Nam Gu-man (pen name Yakcheon), Heo Mok (pen name Misu), and Park In-hwan.

The dignitaries selected for the promotion project are shown below chronically.

Park In-hwan (1926~1956)
Park Su-geun (1914~1965)
Kim Yu-jeong (1908~1937)
Lee Hyo-seok (pen name Gasan) (1907~1942)
Kim Dong-myeong (Choheo) (1901~1968)
Han Yong-un (Buddhist name Manhae) (1897~1944)
Namgung Eok (pen name Hanseo) (1863~1939)
Yun Hui-sun (1860~1935)
Yu In-seok (pen name Uiam) (1842~1915)
Kim Byeong-yeon (pen name Nango) (1807~1863)
Nam Gu-man (pen name Yakcheon) (1629~1711)
Heo Mok (pen name Misu) (1595~1682)
Heo Gyun (pen name Gyosan) (1569~1618)
Heo Cho-hui (pen name Nanseolheon) (1563~1589)
Sinsaimdang (1504~1551)
Kim Si-seup (pen name Maewoldang) (1434~1493)
Won Cheon-seok (pen name Ungok) (1330~ ?)
Lee Seung-hyu (pen name Dongangeosa) (1224~1300)

Kaynak / Source
Alıntı
#2
Natural Environment (Doğal Çevre)


Gangwon Eyaleti'nin Yerleşimi

[Resim: QZL8O3.jpg]

Gangwon Eyaleti Kore Yarımadası'nın ortadoğu bölümünde bulunur ve yarımadanın doğu kesimi boyunca uzanan Taebaek Dağı tarafından Yeongdong ve Yeongseo olarak iki bölgeye ayrılır.
37°02' ve 38°37' kuzey enlemler ve 127°05' ve 129°22' doğu boylamları arasında bulunur ve Eyaletin ortasından 38. paralel geçer.
Ayrıca Eyaletten Hyangnobong Peak, Mondong-ri ve Gimhwa-eup'u birbirine bağlayan 38°20' kuzey enlemi bölgesi olan, güneybatı Goseong-gun'daki Hyeonnae-myeon'da 38°45' kuzey enleminde başlayan 145 km uzunluğundaki Askeri Hudut Hattı geçer.
Gangwon Eyaleti doğudan batıya 150 km genişliğinde, kuzeyden güneye 243 km uzunluğundadır ve güney kıyısı yaklaşık 314 km'dir. Eyalet, Hwanghae-do'daki Singye-gun and Gimcheon-gun'u da kapsayan, 5 eyalet, 3 şehir ve 13 kırsal bölgeden oluşur; doğuda, Gyeonggi-do'da Yeoncheon, Pocheon, Gapyeong, Yangpyeong ve Yeoju; güneyde, Gyeongsangbuk-do'da Chungju-si, Jecheon-si and Danyang-gun in Chungcheongbuk-do and Yeongju-si, Bonghwa-gun ve Uljin-gun; kuzeyde, Hwanghae-do'da Anbyeon-gun and Deogwon-gun in Hamgyeongnam-do and Goksan-gun.

[Resim: Vv981r.gif]

Gangwon Eyaleti'nin Alanı

[Resim: nLQ930.jpg]

Gangwon Eyaleti'nin toplam alanı 20,596 Km²'dir. Bunun 16,873.61Km²'sini eyaletin toplamının %82'sini ve Güney Kore Ulusal Alanının %16.8'ini kaplayan MDL'nin güney kesimi oluşturur.
Eyalet, bütünün %81'ini kaplayan 13,665.66Km²'lik dağ örtüsü, %9.9'unu kaplayan 1,668.69Km²'lik çiflik alanları ve %9.1'ini kaplayan 1,539.25Km²'lik diğer kullanım alanlarından oluşur.


Gangwon-do'nun Coğrafi Özellikleri

[Resim: 5MaEOR.jpg]

Gangwon-do, büyük bir bölümünü dağların oluşturduğu dağlık bir eyalettir ve Taebaek Dağları, Kore Yarımadasını tam ortasından Yeongdong ve Yeongseo olarak iki kısma ayırır.
Taebaek Dağları'nın batı kesimi hafif eğimliyken, doğu kesimi daha dik şekildedir ve dağlar Namhangang ve Bukhangang nehirleri gibi Kore'nin en büyük nehirlerinden bazılarına kaynaklık eder.
Alçak bölgelerin alanı (100m'den daha alçak) %9.6 olarak hesaplanan Hamgyeongnam-do'unkinden bile daha düşük olarak, Gangwon-do'nun toplam alanının sadece %5.6'sından oluşur. Yüksekliği 100-500 arasında olan alçak tepeler %43.1; 500-1000 metre arasında olan orta yükseklikteki alanlar %43.4; Kore'deki bütün adalarınkinden daha yüksek olarak, nihayet, 1000 metreden daha yüksek olan bölgeler %7.7 oranında yer kaplar. Pirinç tarımı için ekilebilir araziler Gangneung ve Bukpyeongdoğu civarındaki doğu sahili boyunca geniş yer kaplar ve Yeongbuk bölgesinde Cheorwon, Chuncheon ve Wonju civarında yaygındır. Nehir havzalarının kuzeyinde dik vadiler bulunur.
Yeongdong bölgesi Doğu Denizine bakan dik dağlar sebebiyle coğrafi açıdan dardır, fakat Daegwallyeong, Misiryeong, Jinburyeong ve Hangyeryeong gibi bir kaç manzaralı geçit ve derin vadileri barındırır. Yeongseo bölgesi yavaş yavaş Seoul'a doğru uzanan ve batıda Gyeonggi-do'yu çevreleyen dağlık ve çukur alanlardan ve pirinç yerine kuru otların bulunduğu oldukça yüksek alanlardan oluşur ve Kore'nin en büyük iki nehri olan, Kore Yarımadası'nın büyük bölümünden geçen Hangang ve Nakdonggang'ın bir çok kolunun kaynağı durumundadır. Bukhangang Nehri'nin yukarı kolu Kore'nin nadir bulunan yerli balıklarını da içeren çeşitli balık türlerine ev sahipliği yapar ve ekosistemin düzenini korur. Kore'nin endüstriyel ve günlük yaşamı için su ihtiyacının büyük bölümünü sağlayan Barış Barajı, Hwacheon Barajı, Chuncheon Barajı, Soyanggang Barajı ve Uiam Barajı gibi bir kaç baraj bulunur.


Gangwon-do'nun İklimi

[Resim: Nrn8QO.jpg]

37° ve 38° kuzey enlemleri arasındaki ortak kuşak iklim alanında bulunan Gangwon-do'nun iklimi yüksek sıcaklık, yazları nemli ve kışları soğuk ve kuru olarak nitelendirilir. Sıcaklık ve nem oranındali bu düşüş yüksek karasal basınç nedeniyle oluşur.
Gangwon-do coğrafi olarak Kore Yarımdası'nın doğusu boyunca kuzeyden güneye uzanan Taebaek Dağlarıyla Yeongdong ve Yeongseo olarak ikiye ayrılır. Her iki bölgede farklı iklimsel özelliklere sahiptir.
Eyalet iklimin genel özelliklerini ele alırsak, dik dağ yamaçlarının bulunduğu Yeongdong bölgesi okyanusal iklim özellikleri sergileyen sahille doğrudan bağlantılıdır oysa ki Kore Yarımadasının ortasında bulunan Yeongseo bölgesi, karasal iklimin benzer özelliklerini gösterir. Bu arada, Taebaek dağlarının yüksek kesimleri dağ ikliminin karakteristik özelliklerine sahiptir.
Yeongdong bölgesinde bir kaç pirinç arazisi vardır çünkü dik dağ yamaçları aşağıya ve denize doğru uzanır böylece sahil kesimin bazı bölümlerinde pirinç tarımı için sınırlı bir yer bırakır. Bölgenin coğrafi özellikleri düşük yıllık sıcaklık oranlarıyla nispeten daha ılıman bir kış ve daha serin bir yaz oluşturur.
Yeongdong bölgesindeki yıllık sıcaklık oranı Yeongseo bölgesinden yaklaşık 2°C daha yüksektir. İki bölgenin yıllık yağış oranları sırasıyla 2,058.5mm ve 1,690.3mm'dir bu gösterir ki Gangwon-do'nun Gangneung, Sokcho ve Samcheok'un bulunduğu doğu kesimi, Chuncheon, Wonju ve Cheorwon'un bulunduğu batı kesiminden daha fazla yağış alır (yıllık yaklaşık 370mm). Eğimli eyalet kışları ve yazları diğer eyaletlerden daha hızlı ve sert rüzgarlara sahiptir. Kış aylarında çoğunlukla kar yağar. Özellikle Yeongdong bölgesinin eğimli alanlarında OcaK ve Şubat aylarında ülkenin geri kalanından çok daha fazla kar yağışı görülür.


Çeviri: puduhepa1307


English


Location of Gangwon-do

Gangwon-do is located in the mid-eastern part of the Korean Peninsula and is divided into two areas, Yeongdong and Yeongseo, by the Taebaek Mountains running along the eastern part of the peninsula.
It extends between 37°02' and 38°37' north latitude and 127°05' and 129°22' east longitude, and the 38th Parallel crosses the middle of the province.
The province is also crossed by the 145-km-long Military Demarcation Line (MDL), which starts at 38°45' north latitude, in Hyeonnae-myeon in Goseong-gun to the southwest, to a site at 38°20' north latitude linking Hyangnobong Peak, Mondong-ri and Gimhwa-eup.
Gangwon-do is 150 km wide, from east to west, and 243 km long, from north to south, and has an eastern coastline of about 314 km.
The province is bordered by five provinces, three cities and 13 counties, including Singye-gun and Gimcheon-gun in Hwanghae-do; Yeoncheon, Pocheon, Gapyeong, Yangpyeong and Yeoju in Gyeonggi-do in the east; Chungju-si, Jecheon-si and Danyang-gun in Chungcheongbuk-do and Yeongju-si, Bonghwa-gun and Uljin-gun in Gyeongsangbuk-do in the south; and Anbyeon-gun and Deogwon-gun in Hamgyeongnam-do and Goksan-gun in Hwanghae-do in the north.[/b]

Area of Gangwon-do

The total area of Gangwon-do is 20,569Km² of which the area south of the MDL is 16,873.61Km², which accounts for 82% of the province's total area and 16.8% of the national territory of South Korea.
The province consists of the mountainous areas covering 81.0% of the total provincial area, including 13,665.66Km² and farming fields of 1,668.69Km², which accounts for 9.9%, and land for other purposes covering 9.1% of the total area, with 1,539.25Km².


Geographical Features of Gangwon-do

Gangwon-do is a mountainous province, a much greater part of whose area is occupied by mountains, and is usually divided into two areas, Yeongdong and Yeongseo, with the Taebaek Mountains, which form the backbone of the Korean Peninsula, in the middle.
The area east of the Taebaek Mountains is marked by steep slopes with few coastal plains, while the western area is marked by gentle slopes and mountains containing the headwaters of some of the Korea's largest rivers, such as the Namhangang and Bukhangang Rivers.
The percentage of low land (less then 100 meters high) covers only 5.6% of the total area of Gangwon-do, which is even lower than that of Hamgyeongnam-do where the figure is 9.6%. Low hills between 100-500 meters in height cover 43.1%; mid-height land between 500-1,000 meters covers 43.4%, a larger figure than for all the other provinces in Korea; and, finally, highlands taller than 1,000 meters cover 7.7%. Flat, arable land for paddy cultivation is largely located along the eastern coastal area around Gangneung and Bukpyeong and is distributed around Cheorwon, Chuncheon and Wonju in the Yeongbuk area. The northern part of the river basins features steep valleys.
The Yeongdong area is geographically narrow due to the steep mountains facing the East Sea, but it contains several high scenic passes, such as Daegwallyeong, Misiryeong, Jinburyeong and Hangyeryeong, and deep valleys. The Yeongseo area features mountains and sunken lands all running gently towards Seoul and surrounding Gyeonggi-do in the west, and expansive highlands that offer dry fields rather than paddies and contain headwaters that flow into many streams and two of Korea's largest rivers, the Hangang and Nakdonggang, that wet a large part of the Korean Peninsula. The upper streams of Bukhangang River provide habitats for various fish species, including some of the rarest Korean native fish, and form well protected healthy ecosystems. There are in the area several famous dams: the Peace Dam, Hwacheon Dam, Chuncheon Dam, Soyanggang Dam and Uiam Dam that supply an ample amount of water for Korean industries and daily life.
Climate of Gangwon-do

Located in the medium-latitude temperate zone between 37° and 38° north latitude, Gangwon-do's climate is characterized by high temperatures and humidity during the summer and coldness and dryness in the winter. This is due to the high continental pressure which is low in temperature and humidity.
Gangwon-do is geographically divided into two areas, Yeongdong and Yeongseo, by the Taebaek Mountains as they stretch from north to south along the east of the Korean Peninsula. Both areas feature remarkably different climatic conditions. [/b]


Kaynak/Source
Alıntı
#3
Semboller / Symbols

Gangwon-do Bayrağı

[Resim: gZrvB5.gif]

Gangwon aktif ve bol gelişimi sembolize eder.
Her bir renk Gangwon'un çeşitli unsurlarından biri anlamına gelir
(Eyalet ve sakinlerinin uyum görüntüsünü temsil eder.)

- Mavi elips dünyayı, rahat bir zihin evini temsil eder.
- Yeşil temiz, güzel, doğal ortamı temsil eder.
- Sarı sonsuz bir tarihi ve kültürel çevreyi temsil eder. Bir karenin stabilize şekli ile doğa ve kültür uyumunu gösterir.
- Beyaz yaprak yeni zorlukları karşılamak için söz veriyorum anlamına gelir.

Gangwon-do Karakteri / Ban-B

[Resim: YrQ8AZ.gif]

Ban-B Gangwon-do maskotu oldu. Samimi ve sadık görünen
Asya siyah ayısı, Ban-B "Gelecekte, dünya ve ulusların yeniden birleşmesine doğru uçan bir ayıyı" temsil eder.

Gangwon-do Şarkısı

[Resim: gZrvE5.gif]

Müziği ve şarkı sözlerini okurken, eyalet şarkısını dinlemek için resmin üzerine tıklayınız.

Gangwon-do Çiçeği: Kraliyet Açelyası

[Resim: cont-01-03-01-04.jpg]

Resmi çiçeği Kraliyet Açelyası (Rhododendron Schlippenbachii Max.) 'dır. Kırmızımsı-pembe Kraliyet Açelyası çiçeği sevginin zevklerini simgelemektedir.
Kraliyet Açelyası görkemli doğa manzarasına daha da güzellik katarak, Mayıs ayında Gangwon-do dağlarının ve tepelerinin çoğunu kaplıyor.

Gangwon-do Ağacı: Kore Çamı

[Resim: L1l8rZ.gif]

Resmi ağacı Kore Çamı (Pinus koraiensis S. ve Z.) 'dır. İl sınırları içinde doğal olarak yetişen en önemli ağaç gibidir, serin bölgelerde büyüdüğü için sürekli yeşildir.
Bu çam ağaçlarının çoğu, fındık ve kereste için ormancılar tarafından dikilmiştir.

Gangwon-do Kuşu: Kırmızı-taçlı Turna

[Resim: cont-01-03-01-06.jpg]

Resmi kuşu Kırmızı-taçlı Turna (Grus japonensis) 'dır. Bu güzel turna uzun ömürlü on geleneksel sembollerinden biridir ve aynı zamanda bildirimi Konfüçyüsçü bilginleri ve Budist keşişlerin onurlu erdemlerinin olduğu düşünülmektedir.
Onlar yalnızlık içinde gurur duyuyorlar ve böylece Gangwon insanlarının saf ve temiz karakteri ile uyuşmuş bulunmaktadır.
Genelde, Cheorwon ve Yanggu sınır bölgelerinde yaşayanlar, Güney ve Kuzey Gangwon arasında özgürce gidip geliyorlar. Böylece barış ve ulusal sembolleri yeniden birleşiyor.

Gangwon-do Hayvanı: Asya Siyah Ayısı

[Resim: cont-01-03-01-07.jpg]

Resmi hayvanı, parlak siyah kürklü ve üst göğsü üzerinde beyaz yarım ay ile karakterize edilmiş Asya Siyah Ayısı (Ursus thibetanus) 'dır.
Bu ayıların bazıları Seorak-san ve Odae-san Milli Parklarında yaşıyor, diğerleri DMZ alanlarında bulunuyor.

Çeviri: YDK

English

Gangwon-do Flag

Symbolizes Gangwon's active and abundant development.
Each color signifies one of Gangwon's various elements
(embodies the image of the province and the harmony of its residents.)

- The Blue ellipse represents the earth, the home of a comfortable mind.
- Green represents the clean, beautiful natural environment.
- Yellow stands for an everlasting historical and cultural environment. It signifies the harmony of nature and culture through the stabilizing shape of a square.
- The White leaf signifies the residents�� promise to meet new challenges.

Gangwon-do Character / Ban-B

Ban-B is the mascot of Gangwon-do. Depicting a friendly and faithful
Asiatic black bear, Ban-B represents "a bear flying towards the future, the world and national re-unification."

Gangwon-do Song

Click on the picture to listen to our provincial song while reading the music and lyrics.

Gangwon-do Flower: Royal Azalea

Our official flower is the Royal Azalea (Rhododendron Schlippenbachii Max.). Reddish-pink Royal Azalea flowers symbolize the pleasures of love.
They cover most of the mountains and hills in Gangwon-do in May, adding even more beauty to our majestic natural landscape.

Gangwon-do Tree: Korean Pine

Our official tree is the Korean Pine (Pinus koraiensis S. et Z.). As the most prominent tree that grows naturally within the province, it is an ever-green that can grow well in cool areas.
Many of these pine trees were planted by foresters for their nuts and lumber.

Gangwon-do Bird: Red-Crowned Crane

Our official bird is the Red-Crowned Crane (Grus japonensis). This beautiful crane is one of ten traditional symbols of longevity and is also thought to manifest the dignified virtues of Confucian scholars and Buddhist monks.
They seem to be proud in their loneliness and thus are in correspondence with the pure and clean character of the Gangwon people.
They mainly inhabit the Cheorwon and Yanggu border areas, coming and going freely
between South and North Gangwon, and are thus symbols of peace and national
re-unification.

Gangwon-do Animal: Asiatic Black Bear

Our official animal is the Asiatic Black Bear (Ursus thibetanus) characterized by its glossy black fur and white half-moon pattern on its upper chest.
Some of these bears live in Seorak-san and Odae-san National Parks, and others are found in the DMZ areas.

Kaynak / Source
Alıntı
#4
Tarih (History)


1800’ler

1894 - Daedogobu 1 Mok (idari birim olarak), 7 Dohobu, 6 Gun (ilçe), ve 11 Hyeon (küçük kasaba)'a ayrıldı.

1895.5.26 - Bu sistemi 98 no'lu fermana göre (26 Mayıs 1895'de ilan edildi.) düzenlenmiştir. Gangneung-bu ve Chuncheon-bu, Chungju-bu komutasındaki Jungseon, Wonju'ya ait 4 gun, Yeongwol ve Pyeongchang ayrıldı.

1896.8.4 - Ganhwon-do'yu canlandırmak için 36 no'lu fermana göre (4 Ağustos 1896'da ilan edildi.) 13 'Do' sistemi olarak uygulandı. Guanchal-bu, Dochung olarak değiştirildi. Chuncheon'daki Guanchalsa ve Yeongwol, Pyeongchang, Jungseon ve Wonju'nun 4 Gun'u yeniden dahil edildi.


1910’lar~1920’ler

1910.10.1 - 357 no'lu fermana göre (30 Eylül 1910'da ilan edildi.) Gwanchalsa, Dojanggwan ismini alarak yeni bir yerel yönetim sistemi başlatıldı.

1914. 3. 1 - 111 no'lu bölüm düzenlemesi uyarınca (29 Aralık 1913'de ilan edildi) sırasıyla Geungseong-gun, Anhyeop-gun, Pyeonghae-gun ve Goseong-gun; Gimhwa-gun, Yicheon-gun, Uljin-gun ve Gangseong-gun'a katılmıştır.(21 Gun, 178 Myeon)

1919. 5. 15 - 88 no’lu bölüm düzenlemesine göre (9 Mayıs 1919’da ilan edildi) Ganseong-gun, Goseong-gun adını aldı. Dojanggwan, Dojisa adını aldı.


1930’lar~1940’lar

1931. 4. 1 - 102 no’lu bölüm düzenlemesi uyarınca (9 Mayıs 1930’da ilan edildi), Eup-Myeon örgütsel sisteminde olduğu gibi; Chuncheon-gun Chuncheon-myeon, Gangneung-gun Gangneung-myeon ve Cheolwon-gun Cheolwon-myeon Eup oldu.

1938. 9. 27 -197 no’lu bölüm düzenlemesi uyarınca (27 Eylül 1938’de ilan edildi.) Wonju-gun Wonju-myeon, Samcheok-gun Samcheok-myeon ve Tongcheon-gun Gojeo-myeon, Eup oldu.

1940. 10. 23 - 221 no’lu bölüm düzenlemesi uyarınca (23 Ekim 1942’de ilan edildi.) Gangneong-gun ve Jumunjin-myeon Eup oldu.

1942. 10. 1 - 104 no’lu bölüm düzenlemesi uyarınca (31 Mart 1942’de ilan edildi.) Yangyang-gun ve Sokcho-myeon Eup oldu.

1945. 8. 15 - ABD askeri yönetiminin yetkisi altındaki 38. paralel ile birlikte Güney ve Kuzey Kore'de, 1 Bu, 10 Gun, 6 Eup ve 91 Myeon oldu.

1946. 6. 1 - 84 no'lu Askeri İdare Düzenlemesi uyarınca (13 Mayıs 1946'da ilan edildi.) Chuncheon-gun ve Chuncheon-eup 'Bu' oldu.

1949. 8. 15 - 32 no'lu Yerel Hükümet Yasası uyarınca (4 Temmuz 1949'da
ilan edildi) Bu, Si ismini aldı.


1950’ler

1954. 10. 21 - 38. kuzey paralelindeki bölge, 350 no'lu yasa uyarınca ( 21 Ekim 1954'de ilan edildi.) 'Arıtılmış Alanlar Üzerindeki Geçici İdari Yasa' kapsamında kazanılan 7 Gun, 3 Eup ve 37 Myeon içerdi.

1955. 9. 1 - 372 no’lu yasa uyarınca (13 Ağustos 1955’de ilan edildi) Wonju-gun Wonju-eup, Gangneung-gun Gangneung-eup ‘Si’ oldu.


1960’lar~1970’ler

1960. 1. 1 - 539 no’lu yasa uyarınca (1 Ocak 1960’da ilan edildi.) Youngwol-gun Youngwol-myeon ve Samcheok-gun Sangjang-myeon; Youngwol-eup ve Jangseong-eup oldu.

1963. 1. 1
• 1172 no’lu yasa uyarınca (21 Kasım 1962’de ilan edildi) Gangwon-do Uljin-gun ve Gyungbuk Bonghwa- gun Chunyang-myeon Cheonpyeong, Deokgu-ri; Gangwon-do Youngwol-gun Sangdong-myeon’u içine aldı.
• 1176 no’lu yasa uyarınca (21 Kasım 1962’de ilan edildi) GYangyang-gun Sokcho-eup,Sokcho-si oldu.
• 1177 no’lu yasa uyarınca (21 Kasım 1962’de ilan edildi) Samcheok-gun Sodal-myeon ve Hongcheon-gun Hongcheon-myeon; Dogye-eup ve Hongcheon-eup oldu.
• 1178 no’lu yasa uyarınca (21 Kasım1962’de ilan edildi.) Cheolwon-gun Sinseo-myeon; Gyunggi-do Yeoncheon-gun’a bağlandı. (4 Sis, 15 Gun, 10 Eup 101 Myeon)

1973. 7. 1
• 6543no’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne göre (12 Mart 1973’de ilan edildi)Yeongwol-gun Sangdong-myeon, Jeongseon-gun Jeongseon-myeon ve Goseong-gun Geojin-myeon Eup oldu.
• Jeongseon-gun Dong-myeon’daki Sabuk şubesi ve Samcheok-gun Jangseong-eup’daki Hwangji Şubesi Sabuk-eup and Hwangji-eup oldu. (4 Si, 15 Gun, 15 Eup, 98 Myeon).

1979. 5. 1 - 9409 no’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre (7 Nisan 1979’de ilan edildi) Hoengseong-gun Hoengseong-myeon, Pyeongchang-gun Pyeongchang-myeon, Cheolwon-gun Galmal-myeon, Hwacheon-gun Hwacheon-myeon, Yanggu-gun Yanggu-myeon, Yinje-gun Yinje-myeon, Goseong-gun Ganseong-myeon, Yangyang-gun Yangyang-myeon Eup oldu.


1980’ler

1980. 4. 1 - 3188 no’lu yasaya göre (28 Aralık 1979’da ilan edildi.) Myeongju-gun Mukho-eup ve Samcheok-gun Bukpyeong-eup birleştirilerek Donghae-si oldu.

1980. 12. 1 - 10050 no’lu Cumhurbaşkanlık Kararnamesi’ne göre (21 Kasım 1980’de ilan edildi.) Jeongseon-gun Sindong-myeon, Cheolwon-gun Dongsong-myeon, Samcheok-gun Wondeok-myeon Eup oldu.

1981. 7. 1 - 3425 no’lu yasa uyarınca (13 Nisan 1981’de ilan edildi) Samcheok-gun Jangseong-eup ve Hwangji-eup birleştirilerek Taebaek-si oldu.

1983. 2. 15

11027 no’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca (10 Ocak 1983’de ilan edildi.) Myeon sınırlarının ayarlanması. Si ve Gun’lar arasındaki sınır düzenlemeleri (4 Bölge).
• Wonseong-gun Socho-myeon Jangyang-ri’nin bir kısmı, Wonju-si’ye katıldı.
• Hoengseong-gun Seowon-myeon Sanhyeon-ri veMaeho, Apgok-ri’nin bir kısmı Wonseong-gun Hojeo-myeon’a katıldı.
• Wonju-si Gwangseol-dong’un bir kısmı Wonju-gun Panbu-myeon’a katıldı.
• Yangyang-gun Ganghyeon-myeon Sangbok-ri’nin bir kısmı Sokcho-si Seorak-dong’a katıldı.

Eup ve Myeon’lar arasındaki sınır düzenlemeleri (4 bölge)
• Hongcheon-gun Nam-myeon Sangoan-ri Hongcheon-eup’a, Hoengseong-gun Ucheon-myeon Chudong-ri ve Jeongam-ri ise Hoengseong-eup’a katıldı.
• Myeongju-gun Gujeong-myeon Eonbyul-ri, Gujeong-myeon Sanbuk-ri ve Yeongok-myeon Bangnae-ri’nin bir kısmı Gangdong-myeon, Seongsan-myeon and Jumunjin-eup’a katıldı.
• Üç Myeon’un sabit yerleşimi: Pyeongchang-gun Yongpyeong-myeon, Yanggu-gun Haean-myeon, Yinje-gun Sangnam-myeon (6 Şehir, 15 Gun 22 Eup 90 Myeon).

1985. 10. 1 - 10770 no’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca (26 Eylül 1985’de ilan edildi.) Jeongseon-gun Sabuk-eup; Gohan-eup and Sabuk-eup olarak bölünmüştür. (6 Şehir, 15 Gun, 23 Eup, 90 Myeon).

1986. 1. 1 - 11874 no'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca (27 Mart 1986’da ilan edildi.) Sangdong-eup Yeongwol-gun’daki Seokhang Şubesi, Jungdong-myeon ile, Jeongseon-gun; Buk-myeon’daki Bukpyeong Şubesi, Bukpyeong-myeon ile birleştirildi ve Samcheok-gun Wondeok-eup’daki Ojeo Şubesi Gagok-myeon oldu. (7 Şehir, 15 Gun, 22 Eup, 93 Myeon)

1987.1.11 - 2007 no’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca (23 Aralık 1986’da ilan edildi) Samcheok-gun Wondeok-eup Yonghwa-ri ve Jangho-ri; Geundeok-myeon’u içine aldı.

1989. 1. 1
• 12557 no’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında (22 Aralık 1988’de ilan edildi) Myeongju-gun Gangdong-myeon Unsan-ri, Gangneung-si’yi içine aldı.
• 4050 no’lu yasa kapsamında (31 Aralık 1988’de lan edildi.) Wonseong-gun, Wonju-gun adını aldı.

1989. 4. 1
• Eup ve Myeon’lara ait şubeler Myeon oldu ve Myeon’lar yeniden isimlendirildi. (7 Şehir, 15 Gun, 22 Eup, 97 Myeon).
• 1200 no’lu Chunseong-gun Yasası uyarınca (29 Mart 1989’da ilan edildi) Shindong-myeon’daki Shinchon Şubesi Dongnae-myeon oldu.
• Balsan in Nam-myeon’daki Balsan Şubesi Nam-myeon oldu. 1200 no’lu Chunseong-gun Yasası uyarınca (29 Mart 1989’da ilan edildi).
• Nam-myeon adı değiştirilerek Namsan-myeon oldu.
• 1254 no’lu Hoengseong-gun Yasası uyarınca (29 Mart 1989’da ilan edildi) Gangrim Anheung-myeon’daki Gangrim Şubesi Gangrim-myeon oldu.
• 1371 no’lu Samcheok-gun Yasası uyarınca (29 Mart 1989’da ilan edildi) Dogye-eup’daki Shingi Şubesi Shingi-myeon oldu.


1990s

1992. 2. 1 - Chunseong-gun Kanun No.4417 (14 Aralık 1991 tarihinde ilan) tarafından Chuncheon-gun olarak değiştirildi.

1992. 4. 30 - Dongsong-eup'un parçası Yipyeong-ri Cheolwon-dup No 1430 (Nisan 1992 30 ilan) kararnamesiyle Cheolwon-eup Hwaji-ri'yi kapsadı.

1992. 9. 22 - Seoksa-dong'un parçası Chuncheon-si No 1882 (22 Eylül 1992 tarihinde ilan) kararnamesiyle Hyoja-dong'u kapsadı.

1992. 9. 29 - Won-dong ve Dangu-dong, Wonju-si 1634 sayılı Yasası (29 Eylül 1992 tarihinde ilan) tarafından sırasıyla Myeongryun-dong ve Gaeun-dong'u kapsadı.

1992. 10. 15 - Wolgye-dong Samcheok-si 485 sayılı Kanunu (15 Ekim 1992 tarihinde ilan) Dangjeo-dong olarak değiştirildi.

1992. 11. 20 - Sırasıyla Jungang-dong'un bir kısmı Geumho-dong'a, Geumho-dong'un bir kısmı Jungang-dong'a ve Gyo-dong'a, Gyo-dong'un bir kısmı Geumho-dong'a ve Cheonghak-dong'a, Nohak-dong'un bir kısmı Gyo-dong'a, Joyang-dong'un bir kısmı Gyo-dong'a ve Jangsa-dong'un bir kısmı Yeongrang-dong'a ve Geumho-dong'a Sokcho-si 1427 sayılı Kanunu (27 Ekim 1992 tarihinde ilan) tarafından dahil edildi.

1993. 3. 3 - Hyoja-dong ve Oneui-dong'a Chuncheon-si 1791 sayılı Kanunun (3. Mart 1993 tarihinde ilan) tarafından Geunhwa-dong katıldı.

1993. 4. 6 - Mushil-dong'a Wonju-si sayılı 1658 Yasası (6 Nisan 1993 tarihinde ilan) tarafından Dangye-dong katıldı.

1993. 6. 2 - Danbong-dong and Daegu-dong'a Gumi-dong ve Mukhojin-dong içindeki Eodal-dong Donghae-si 875 sayılı Kanunu (2. 1993 Haziran'ından ilan) tarafından katıldı.

1993. 7. 2 - Toegye-dong'a Chuncheon-si sayılı 1810 Yasası (1993, 2 ​​Temmuz'da ilan) tarafından Oneui-dong ve Oneui-dong'un bir parçası parçası katıldı.

1993. 9. 15 - Buron-myeon Wonju No 1601 sayılı kanunu (15 Eylül 1993 tarihinde açıkladı) tarafından Munmak-myeon'a dahil oldu.

1993. 12. 1 - Yinje-eup, Yinje sayılı 1433 Yasası (5 Kasım 1992 tarihinde ilan) tarafından Bukmyeon'a dahil oldu.

1994. 8. 27 - Hupyeong-2-dong Chuncheon-si sayılı 1861 Yasası (27 Ağustos 1994 tarihinde ilan) (110 Dongs) tarafından Hupyeong-2-dong ve Hupyeong-3-dong'a ayrılmıştır.

1994.10. 24 - Seoksa-dong, Chuncheon-si 1865 sayılı Kanunu (24 Ekim 1994 tarihinde ilan) tarafından Hupyeong-dong'a dahil oldu.

1994.12. 26
• Samcheok-gun Hajang-myeon Wondong-ri, Sangsami, Hasami ve Jotanri alanları, Toegye-dong Chuncheon-si sayılı 1810 Yasası (1993, 2 ​​Temmuz'da ilan) tarafından Oneui-dong ve Oneui-dong'a katıldı.
• Sajo-dong, Taebae-si 870 sayılı Kanunu (111 Dongs) tarafından kurulmuştur.

1995. 1. 14
• Silah Kanunu No 4774 ile birleştirilmesi (3 Ağustos 1994 tarihinde ilan) aracılığıyla 8 Si Kent-kır kompleksleri şeklinde kuruldu.
• Chuncheon-si ve Chuncheon-gun kaldırılıp Chuncheon-si kurulmuştur.
• Wonju-si ve Wonju-gun kaldırılıp Wonju-si kurulmuştur.
• Gangneung-si ve Myeongju-gun kaldırılıp Gangneung-si kurulmuştur.
• Samcheok-si ve Samcheok-gun kaldırılıp Samcheok-si kurulmuştur.

1995. 2. 15 - Dangye-dong Wonju-si No: 39 sayılı Kanunu (15 Şubat 1995 tarihinde ilan) tarafından Myeongryun-dong'a katıldı.

1995. 3. 1
• Gyunggi-do Yeoju-gun Gangcheon-myeon Daedun-ri Kanun No 4802 (22 Aralık 1994 tarihinde ilan) tarafından Wonju-si'ye dahil oldu.
• Myeongryun-dong Wonju-si 142 sayılı (28 Şubat 1995 tarihinde ilan) Yasası ile Myeongryun 1-dong ve Myeongryun 2-dong'a ayrılmıştır. Ponam-dong Gangneung-si No.140 (7 Mart 1995 tarihinde ilan) Yasası ile Ponam 1-dong ve Ponam 2-dong ayrılmıştır.

1995. 3. 2
• Shinbuk-myeon Chuncheon-si No.158 (28 Şubat 1995 tarihinde ilan) Yasası ile Shinbuk-eup olarak yükseltilmiştir.
• Munmak-myeon Wonju 141 sayılı Kanunu (28 Şubat 1995 tarihinde ilan) tarafından Munmak-eup olarak yükseltilmiştir.

1995. 11. 17 - Gaeun-dong, Hakseong-dong and Yilsan-dong Wonju-si No 166 (on17th Kasım 1995 ilan) Yasası ile sırasıyla Myeongryun-dong Dangye-dong, Wonyin-dong ve Hakseong-dong'a katıldı.

1995. 11. 20 - Un-dong ve Chuam-dong, Gumi ve Daegu Donghae-si No.953 (20 Kasım 1995 tarihinde ilan) Yasası ile Sırasıyla Donghoe-dong ve Guho-dong'a katıldı.

1995. 12. 7 - Hyoja-dong sırasıyla Chuncheon-si No 189 (7 Aralık 1995 tarihinde ilan) Yasası ile Gyo-dong ve Seoksa-dong'a katıldı.

1996. 1. 11 - Gyesan-dong Taebaek-si No.914 (11 Ocak 1996 tarihinde ilan) kararnamesiyle Hwagwang-dong içine katıldı.

1996. 7. 15 - Geoun, Yeongwol-eup ve Jumun şubesi Hadong-myeon, Yeongwol-gun No.1564 kararnamesiyle kaldırıldı. (15 Temmuz 1996 tarihinde açıkladı.)

1997. 1. 1 - Cheolam-1-dong Taebaek 960 sayılı Kanun ile Cheolam-2-dong ve Jangseong-dong, Hwagwang-dong ve Gyesan-dong isimleri değişerek Jangseong-1-dong, Jangseong-2-dong ve Jangseong-3-dong'a dahil oldu (25 Kasım 1996 tarihinde açıkladı).

1997. 2. 1 - Okcheon-dong, Seongnam-dong ve Ponam-dong, Okcheon-dong ve Chodang-dong, Ponam-dong içine Ponam-dong ve Songjeong-dong içine Yipam-dong, Gyodong ise Ponam-dong'a dahil oldu, Ponam-dong, Ponam-dong ve Yipam-dong, Songjeong-dong Byungsan-dong'a, Byungsan-dong Gyunso-dong'a ve Byungsan-dong Songjeong-dong'a Chodang-dong ve Gangneung No 211 (Ocak 1997 16 ilan) Yasası ile Wolhopyeong-dong, Hak-dong'a katıldı.

1997. 6. 5 - Toseong-myeon Ayajin-7-ri Goseong 1615 sayılı Kanunu (5 Haziran 1997 tarihinde ilan) tarafından, Geumhwajeong-ri ve Beopjeong-ri olarak değiştirildi.

1997. 7. 12 - Seo-myeon, Yongsan şubesi Chuncheon No 267 Yasası (Temmuz 1997 12 ilan) tarafından kaldırıldı.

1997. 12. 15 - Shinjin-ri, Yangyang sayılı 1614 Yasası (15 Aralık 1997 tarihinde ilan) tarafından Hyeonnam-myeon, Yingu-1-ri ve Duchang Shibyeon-ri'nin birleşmesi ile kurulmuştur.

1998. 1. 16 - Buron-myeon içindeki Dangang şubesi Wonju 291 sayılı Kanunu (16 Ocak 1998 tarihinde ilan) tarafından kaldırıldı.

1998. 2. 26 - Dong-myeon içindeki Sanggeol şubesi Chuncheon-si 295 sayılı Kanunu (26 Şubat 1998 tarihinde ilan) tarafından kaldırıldı.

1998. 3. 9 - Ganseong-eup içindeki Heul-ri şubesi Goseong-gun 1630 sayılı Kanunu (19 Mart 1998 tarihinde ilan) tarafından kaldırıldı.

1998. 9. 9 - Jwaun'daki Dong-myeon, Shidong, Nam-myeon, Gok in Seo-myeon, Yeokjeonpyeong, Bukbang-myeon ve Bangnae, Nae-myeon ofisleri Hongcheon sayılı 1657 Yasası (9 Eylül 1998 tarihinde ilan) tarafından kaldırıldı.

1998. 9. 10
• Hwangji-1-dong yeni ismi Hwangji-dong; Hwangji-2-dong ve Yeonhwa-dong olarak Hwangyeon-dong; Hwanji-3-dong, Hwajeon-1-dong, Hwajeon-2-dong ve Sajo-dong Samsu-dong'un içine; Mungok-dong ve Do-dong Mungoksodo-dong'un içine; Jangseong-2-dong ve Jangseong-3-dong Jangseong-dong'un içine; Jangseong-1-dong ve Dongjeom-dong Gumunso-dong'a; ve Cheolam-1-dong ve Cheolam-2-dong Cheolam-dong'a Taebaek 1020 Nolu Ana Tamir Kanunu (10 Eylül 1998 tarihinde ilan) tarafından katıldı.
• Gandong-myeon'daki Guman şubesi ve Hanam'daki Gangnam şubesi Hwacheon 1658 sayılı Yasası (10 Eylül 1998 ilan) tarafından kaldırıldı.
1998. 9. 23 Socho-myeon'daki Hakgok şubesi, Hojeo-myeon'daki Manjong şubesi ve Shinrim-myeon'daki Hwangdun şubesi Wonju-si 323 sayılı Kanunu (23 Eylül 1998 tarihinde ilan) tarafından kaldırıldı.

1998. 9. 25 - Bongpyeong-myeon'daki Myeonon şubesi, Jinbu-myeon'daki Suhang şubesi ve Doam-myeon'daki Yucheon şubesi Pyeongchang-gun No 1553 (25 Eylül 1998 tarihinde ilan) kararnamesiyle kaldırıldı.

1998. 9. 30
• Jungdong-myeon'daki Seokhan şubesi ve Suju-myeon'daki Unhak şubesi Yeongwol-gun 1638 sayılı kanununu (30 Eylül 1998 tarihinde ilan) tarafından kaldırıldı.
• Seo-myeon'daki Seorim şubesi ve Hyeonbuk-myeon'daki Eoseongjeon şubesi Yangyang No 1623 (30 Eylül 1998 tarihinde ilan) kararnamesiyle kaldırıldı.

1998. 10. 1
• Jungang-dong ve Yimdang-dong Jungang-dong'a; Noam-dong, Janghyeon ve Wolhopyeong Gangnam-dong'a; Yipam-dong ve Dusan-dong Seongdeok-dong'a; ve Yucheon-dong, Jukheon, Unjeong ve Jeo-dong Gyeongpo-dong'a Gangneung 188 sayılı Kanunu (1 Ekim 1998 tarihinde ilan) tarafından katıldı.
• Wangsan-myeon'daki Godan şubesi, Gangdong-myeon'daki Jeongdong şubesi ve Yeongok-myeon'daki Samsan şubesi Gangneung No 290 (1 Ekim 1998 tarihinde ilan) kararnamesiyle kaldırıldı.
• Ucheon-myeon'daki Jeonggeum şubesi ve Gapcheon'daki Chudong şubesi Hoengseong-gun 1647 sayılı Yasası (1 Ekim 1998 tarihinde ilan) tarafından kaldırıldı.

1998. 10. 2 - Galmal-eup'un bir parçası (2 Ekim 1998 tarihinde ilan) Cheolwon-gun 1684 sayılı yasası ile Gimhwa-eup'a katıldı.

1998. 10. 12
• Seo-myeon'daki Deokduwon şubesi, Sabuk-myeon'daki Yongsan şubesi ve Buksan'daki Jogyo şubesi Chuncheon 310 sayılı Kanunu (12 Ekim 1998 tarihinde ilan) tarafından kaldırıldı.
• Jungang-dong ve Soyang Sonak-dong Soyang-dong'a; Yaksa-dong ve Jukrim-dong Yaksamyeong-dong'a; Geunhwa-dong ve Hoban-dong Geunhwa-dong'a; Oneui-dong ve Samcheon Chiljeon-dong Gangnam-dong'a; ve Sau-dong ve Udu, Sanong, Shin-dong Shinsau-dong'a Chuncheon-si No 314 (12 Ekim 1998 tarihinde ilan) yasası ile katıldı.
• Balhan-dong ve Hyangro-dong Balhan-dong'a; Mukho-dong ve Eodal-dong Mukho-dong'a; Bukpyeong-dong ve Yiwon-dong Bukpyeong-dong'a; Mangsang-dong ve Samun-dong Mangsang-dong'a; ve Samhwa-dong ve Samheung-dong Samhwa-dong'a Donghae No 1091 yasası (12 Ekim 1998 tarihinde ilan) ile katıldı.

1998. 10. 17 - Yeongrang-dong ve Jangsa-dong Yeongrang-dong'a; Jungang-dong ve Geumho-dong Geumho-dong'a; Cheonghak-dong ve Gyo-dong'un bir kısmı Gyo-dong'a; Nohak-dong ve Gyo-dong'un bir parçası Nohak-dong'a; Joyang-dong'un bir kısmı ve Cheongho-dong Cheongho-dong'a; ve Daepo-dong ve Domun Seorak-dong Daepo-dong'a Sokcho 973 sayılı Kanunu (17 Ekim 1998 tarihinde ilan) tarafından katıldı.

1998. 10. 26 - Namyang-dong ve Sajik-dong Namyang-dong'a; Dangjeo-dong, Dowon-dong, Eupsang, Seongbuk ve Seongnam-dong Seongnae-eup'a, Namyang-dong'un yetkisi altında olan bu bölge, Seongnae-dong'un içine Samcheok No 270 (26 Ekim 1998 tarihinde ilan) Yasası ile katıldı.

1999. 1. 1 - Hakseong-2-dong ve Jungang Pyeongwon-dong Jungang-dong'a; Bongsan 1, 2- dong Bongsan-dong'a; Gwanseol-dong ve Bangok-dong Bangok Gwanseol-dong'a; Hakseong-1-dong Hakseong-dong'un içine ve Dangye-dong'un bir parçası Musil-dong'a Wonju-si 340 sayılı Kanunu (24 Aralık 1998 tarihinde ilan) tarafından katıldı.

1999. 2. 1 - Yucheon-dong'un bir kısmı ve Jibyeon-dong Gyo-dong'un içine, Naegok-dong'un bir kısmı Noam-dong'un içine, Hoesan-dong'un bir kısmı Naegok-dong'un içine ve Hongje-dong'un bir kısmı Gyo-dong ve Nammun-dong'un içine Gangneung No 311 (11 Ocak 1999 tarihinde ilan) Yasası ile birleştirildi.

1999. 5. 14 - Shindong-myeon'un bir kısmı ve Oneui-dong ile Chiljeon-dong Chuncheon-si No. 338 kanunu ile birleştirildi. (4 Mayıs 1999 tarihinde açıkladı)


2000ler

2000. 1. 12 - Tandong-ri'nin bir kısmı, Gwanin-myeon, Pocheon-gun, Gyeonggi-do Cheorwon-gun'un içine, Gangwon-do, Sangro-ri parçası, Oji, Dongsong-eup, Cheorwon-gun, Gangwon-do Pocheon-gun'a, Gyeonggi-do Kanun No 6114 (12 Ocak 2000 tarihinde ilan) altında birleştirildi.

2001. 12. 31 - Tandong-ri'nin bir kısmı, Gwanin-myeon, Pocheon-gun, Gyeonggi-do Cheorwon-gun'un içine, Gangwon-do, Sangro-ri parçası, Oji, Dongsong-eup, Cheorwon-gun, Gangwon-do Pocheon-gun'a, Gangneung-si Yönetmeliği No 452 altında (31 Aralık 2001 ilan) birleştirildi.

2003. 10. 4 - Songjeong 5-ri, Junbu-myeon Pyeongchang Yönetmeliği No 1726 ile kuruldu. (4 Ekim 2003 tarihinde açıkladı.)

2004. 7. 9 - Seongnae-dong yasal sınırlar altında (9 Temmuz 2004 tarihinde ilan) Samcheok Yönetmeliği No 462 altında Wondang-dong 69-1 Seongbuk-dong etrafında dört sayıda birleştirilerek yeniden çizilir oldu.


--Çeviri:Volver&Trenchtown--

-------------------------------------------------------------------

English:


1800s

1894 - Daedogobu demarcated as 1 Mok (Mok for one administrative unit) 7 Dohobu's, 6 Gun's (towns) 11 Hyeon's (smaller towns).

1895.5.26 - 23 Bu system implemented in accordance with Imperial Order No.98 (announced on 26th May 1895). Devided into Gangneung-bu and Chuncheon-bu. 4 Guns of Wonju, Yeongwol, Pyeongchang, Jungseon under the command of Chungju-bu.

1896.8.4 - 13 Do system implemented in accordance with Imperial order No.36 (announced on 4th Aug. 1896) to revive Gangwon-do. Guanchal-bu renamed Dochung. Guanchalsa placed in Chuncheon and the 4 Gun's of Wonju, Yeongwol, Pyeongchang, Jungseon are re-included.


1910s~1920s

1910. 10. 1 - Gwanchalsa renamed Dojanggwan as a new local administrative system commenced in accordance with Imperial order No.357 (announced on 30th Sep., 1910).

1914. 3. 1 - In accordance with Departmental Order No.111 (announced on 29th Dec. 1913), Geungseong-gun, Anhyeop-gun, Pyeonghae-gun and Goseong-gun are annexed into Gimhwa-gun, Yicheon-gun, Uljin-gun and Ganseong-gun, respectively (21 Gun, 178 Myeon).

1919. 5. 15 Ganseong-gun renamed Goseong-gun by Departmental Order No.88 (announced on 9th May 1919). Dojanggwan renamed Dojisa.


1930s~1940s

1931. 4. 1 - Chuncheon-gun Chuncheon-myeon, Gangneung-gun Gangneung-myeon and Cheolwon-gun Cheolwon-myeon raised to Eup, respectively, as the Eup-Myeon organizational system is implemented in accordance with Departmental Order No.102 (announced on 9th May 1930).

1938. 9. 27 - Wonju-gun Wonju-myeon, Samcheok-gun Samcheok-myeon and Tongcheon-gun Gojeo-myeon raised to Eup, respectively, in accordance with Departmental Order No.197 (announced on 27th Sep. 1938).

1940. 10. 23 - Gangneong-gun Jumunjin-myeon raised to Eup in accordance with Departmental Order No.221 (announced on 23rd Oct. 1940).

1942. 10. 1 - Yangyang-gun Sokcho-myeon raised to Eup in accordance with Departmental Order No.104 (announced on 31st March 1942).

1945. 8. 15 1 Bu, 10 Guns, 6 Eups and 91 Myeons in South and North Korea with the 38th parallel at the center placed under the jurisdiction of the U.S. military administration.

1946. 6. 1 - Chuncheon-gun Chuncheon-eup raised to Bu according to Military Administration Order No.84 (announced on 13th May 1946).
1949. 8. 15 Bu renamed Si according to Local Government Act No.32 (announced on 4th July 1949).


1950s

1954. 10. 21 - Areas north of the 38th parallel, including 7 Guns, 3 Eups, and 37 Myeons, reclaimed under ‘Temporary Administrative Act on Reclaimed Areas’ in accordance with Law No.350 (announced on 21st Oct. 1954).

1955. 9. 1 - Wonju-gun Wonju-eup, Gangneung-gun Gangneung-eup raised to Si, respectively, in accordance with Law No.372 (announced on 13th Aug. 1955).


1960s~1970s

1960. 1. 1 - Youngwol-gun Youngwol-myeon and Samcheok-gun Sangjang-myeon raised to Youngwol-eup and Jangseong-eup, respectively, in accordance with Law No.539 (announced on 1st Jan. 1960).

1963. 1. 1
• Gangwon-do Uljin-gun and Gyungbuk Bonghwa-gun Chunyang-myeon Cheonpyeong, Deokgu-ri, included in Gangwon-do Youngwol-gun Sangdong-myeon in accordance with Law No. 1172 (announced on 21st Nov. 1962).
• GYangyang-gun Sokcho-eup raised to Sokcho-si in accordance with Law No. 1176 (announced on 21st Nov. 1962).
Samcheok-gun Sodal-myeon and Hongcheon-gun Hongcheon-myeon raised to Dogye-eup and Hongcheon-eup, respectively, in accordance with Law No. 1177 (announced on 21st Nov. 1962).
• Cheolwon-gun Sinseo-myeon included in Gyunggi-do Yeoncheon-gun (4 Sis, 15 Guns, 10 Eups 101 Myeons) in accordance with Law No. 1178 (announced on 21st Nov. 1962).

1973. 7. 1 - Yeongwol-gun Sangdong-myeon, Jeongseon-gun Jeongseon-myeon and Goseong-gun Geojin-myeon raised to Eup, respectively, in accordance with Presidential Decree No. 6543 (announced on 12th March 1973). Sabuk branch office in Jeongseon-gun Dong-myeon and Hwangji branch office in Samcheok-gun Jangseong-eup raised to Sabuk-eup and Hwangji-eup, respectively (4 Sis, 15 Guns, 15 Eups, 98 Myeons).

1979. 5. 1 - Hoengseong-gun Hoengseong-myeon, Pyeongchang-gun Pyeongchang-myeon, Cheolwon-gun Galmal-myeon, Hwacheon-gun Hwacheon-myeon, Yanggu-gun Yanggu-myeon, Yinje-gun Yinje-myeon, Goseong-gun Ganseong-myeon, Yangyang-gun Yangyang-myeon raised to Eup, respectively, in accordance with Presidential Decree No. 9409 (announced on 7th April 1979).


1980s

1980. 4. 1 - Myeongju-gun Mukho-eup and Samcheok-gun Bukpyeong-eup united as Donghae-si in accordance with Law No. 3188 (announced on 28th Dec. 1979).

1980. 12. 1 - Jeongseon-gun Sindong-myeon, Cheolwon-gun Dongsong-myeon, Samcheok-gun Wondeok-myeon raised to Eup, respectively, in accordance with Presidential Decree No. 10050 (announced on 21st Oct. 1980).

1981. 7. 1 - Samcheok-gun Jangseong-eup and Hwangji-eup combined as Taebaek-si in accordance with Law No. 3425 (announced on 13th April 1981).

1983. 2. 15

Boundary adjustment and establishment of Myeon by Presidential decree No. 11027 (announced on 10th Jan. 1983). Boundaries between Si's and Gun's adjusted (four areas).
• Part of Wonseong-gun Socho-myeon Jangyang-ri included in Wonju-si.
Hoengseong-gun Seowon-myeon Sanhyeon-ri and part of Maeho, Apgok-ri included in Wonseong-gun Hojeo-myeon.
• Part of Wonju-si Gwangseol-dong included in Wonju-gun Panbu-myeon.
• Part of Yangyang-gun Ganghyeon-myeon Sangbok-ri included in Sokcho-si Seorak-dong.

Boundaries between Eup's and Myeon's adjusted (four areas)
• Hongcheon-gun Nam-myeon Sangoan-ri included in Hongcheon-eup, Hoengseong-gun Ucheon-myeon Chudong-ri and Jeongam-ri included in Hoengseong-eup.
• Myeongju-gun Gujeong-myeon Eonbyul-ri, Gujeong-myeon Sanbuk-ri and part of Yeongok-myeon Bangnae-ri included in Gangdong-myeon, Seongsan-myeon and Jumunjin-eup, respectively.
• Three Myeon´s established: Pyeongchang-gun Yongpyeong-myeon, Yanggu-gun Haean-myeon, Yinje-gun Sangnam-myeon (6 Cities, 15 Guns 22 Eups 90 Myeons).

1985. 10. 1 -Jeongseon-gun Sabuk-eup divided into Gohan-eup and Sabuk-eup by Presidential Decree No. 10770 (announced on 26th Sep. 1985) (6 Cities, 15 Guns, 23 Eups, 90 Myeons).

1986. 1. 1 - Seokhang branch office in Sangdong-eup Yeongwol-gun united with Jungdong-myeon, Bukpyeong branch office in Jeongseon-gun; Buk-myeon united with Bukpyeong-myeon and Ojeo branch office in Samcheok-gun Wondeok-eup raised to Gagok-myeon by Presidential Decree No. 11874 (announced on 27th March 1986) (7 Cities, 15 Guns, 22 Eups, 93 Myeons).

1986. 4. 1 - Seokhang branch office in Sangdong-eup Yeongwol-gun united with Jungdong-myeon ,Bukpyeong branch office in Jeongseon-gun Buk-myeon united with Bukpyeong-myeon and Ojeo branch office in Samcheok-gun Wondeok-eup raised to Gagok-myeon by the Presidential Decree No. 11874 (announced on 27th March 1986) (7 Cities, 15 Guns, 22 Eups, 93 Myeons).

1987. 1. 1 - Samcheok-gun Wondeok-eup Yonghwa-ri and Jangho-ri included in Geundeok-myeon by Presidential Decree No. 12007 (announced on 23rd Dec. 1986).

1989. 1. 1 - Myeongju-gun Gangdong-myeon Unsan-ri included in Gangneung-si by Presidential Decree No. 12557 (announced on 22nd Dec. 1988).Wonseong-gun renamed Wonju-gun by Law No. 4050 (announced on 31st Dec. 1988).

1989. 4. 1
• Branch offices in Eups and Myeons raised to Myeon and Myeons renamed (7 Cities, 15 Guns, 22 Eups, 97 Myeons).
• Shinchon branch office in Shindong-myeon raised to Dongnae-myeon by Act of Chunseong-gun No.1200 (announced on 29th March 1989).
• Balsan branch office in Nam-myeon raised to Nam-myeon by Act of Chunseong-gun No.1200 (announced on 29th March 1989).
• Nam-myeon renamed Namsan-myeon.
• Gangrim branch office in Anheung-myeon raised to Gangrim-myeon by Act of Hoengseong-gun No.1254 (announced on 29th March 1989).
Shingi branch office in Dogye-eup raised to Shingi-myeon by Act of Samcheok-gun No.1371 (announced on 29th March 1989).


1990s

1992. 2. 1 - Chunseong-gun renamed Chuncheon-gun by Law No.4417 (announced on 14th Dec. 1991).

1992. 4. 30 - Part of Dongsong-eup Yipyeong-ri included in Cheolwon-eup Hwaji-ri by the Act of Cheolwon-dup No. 1430 (announced on 30th April 1992).

1992. 9. 22 - Part of Seoksa-dong included in Hyoja-dong by the Act of Chuncheon-si No. 1882 (announced on 22nd Sep. 1992).

1992. 9. 29 - Part of Won-dong and Dangu-dong included in Myeongryun-dong and Gaeun-dong, respectively, by Act of Wonju-si No. 1634 (announced on 29th Sep. 1992).

1992. 10. 15 - Wolgye-dong renamed Dangjeo-dong by Act of Samcheok-si No. 485 (announced on 15th Oct. 1992).

1992. 11. 20 - Part of Jungang-dong included in Geumho-dong, part of Geumho-dong in Jungang-dong and Gyo-dong, part of Gyo-dong in Geumho-dong and Cheonghak-dong, part of Nohak-dong in Gyo-dong, part of Joyang-dong in Gyo-dong and part of Jangsa-dong in Yeongrang-dong and Geumho-dong, respectively, by Act of Sokcho-si No. 1427 (announced on 27th Oct. 1992).

1993. 3. 3 - Part of Hyoja-dong and Oneui-dong included in Geunhwa-dong by Act of Chuncheon-si No. 1791 (announced on 3rd March 1993).

1993. 4. 6 - Part of Mushil-dong included in Dangye-dong by Act of Wonju-si No. 1658 (announced on 6th April 1993).

1993. 6. 2 - Part of Danbong-dong and Daegu-dong incorporated into Gumi-dong and part of Eodal-dong into Mukhojin-dong by Act of Donghae-si No. 875 (announced on 2nd June 1993).

1993. 7. 2 - Part of Toegye-dong incorporated in Oneui-dong and part of Oneui-dong in Toegye-dong by Act of Chuncheon-si No. 1810 (announced on 2nd July 1993).

1993. 9. 15 - Part of Buron-myeon incorporated in Munmak-myeon by Act of Wonju No. 1601 (announced on 15th Sep. 1993).
1993. 12. 1 Part of Yinje-eup incorporated in Bukmyeon by Act of Yinje No. 1433 (announced on 5th Nov. 1992).

1994. 8. 27 - Hupyeong-2-dong divided into Hupyeong-2-dong and Hupyeong-3-dong by Act of Chuncheon-si No. 1861 (announced on 27th Aug. 1994) (110 Dongs).

1994.10. 24 - Part of Seoksa-dong incorporated into Hupyeong-dong by Act of Chuncheon-si No. 1865 (announced on 24th Oct. 1994)

1994.12. 26
• Samcheok-gun Hajang-myeon Wondong-ri, Sangsami, Hasami and Jotanri areas, incorporated into Taebaek-si by Presidential Decree No. 14434 (announced on 22nd Dec. 1994).
• Sajo-dong established by Act of Taebae-si No. 870 (111 Dongs).

1995. 1. 14
• Sis in the form of urban-rural complexes established through unification of 8 Si's and Gun's by Law No. 4774 (announced on 3rd Aug. 1994)Chuncheon-si established while abolishing Chuncheon-si and Chuncheon-gun.
• Wonju-si established while abolishing Wonju-si and Wonju-gun.
• Gangneung-si established while abolishing Gangneung-si and Myeongju-gun.
• Samcheok-si established while abolishing Samcheok-si and Samcheok-gun.

1995. 2. 15 - Part of Dangye-dong incorporated in Myeongryun-dong by Act of Wonju-si No. 39 (announced on 15th Feb., 1995).

1995. 3. 1
• Part of Gyunggi-do Yeoju-gun Gangcheon-myeon Daedun-ri incorporated in Wonju-si by Law No. 4802 (announced on 22nd Dec. 1994).
• Myeongryun-dong divided into Myeongryun 1-dong and Myeongryun 2-dong by Act of Wonju-si No. 142 (announced on 28th Feb. 1995).
• Ponam-dong divided into Ponam 1-dong and Ponam 2-dong by Act of Gangneung-si No.140 (announced on 7th Mar. 1995).

1995. 3. 2
• Shinbuk-myeon raised to Shinbuk-eup by Act of Chuncheon-si No.158 (announced on 28th Feb.,1995).
• Munmak-myeon raised to Munmak-eup by Act of Wonju No. 141 (announced on 28th Feb. 1995).

1995. 7. 26 - Part of Bukbang-myeon Seongdong-ri incorporated into Hwochon-myeon by Act of Hongcheon-gun No. 1549 (announced on 26th July 1995).

1995. 11.17 - Part of Gaeun-dong, Hakseong-dong and Yilsan-dong incorporated into Myeongryun-dong, Dangye-dong, Wonyin-dong and Hakseong-dong, respectively, by Act of Wonju-si No. 166 (announced on17th Nov. 1995).

1995. 11.20 - Part of Un-dong and Chuam-dong incorporated into Gumi and Daegu incorporated in Donghoe-dong and Guho-dong, respectively, by Act of Donghae-si No.953 (announced on 20th Nov. 1995).

1995. 12. 7 - Part of Hyoja-dong incorporated into Gyo-dong and Seoksa-dong respectively by Act of Chuncheon-si No. 189 (announced on 7th Dec. 1995).

1996. 1.11 - Past of Gyesan-dong incorporated into Hwagwang-dong by the Act of Taebaek-si No.914 (announced on 11th Jan. 1996).

1996. 7.15 - Geoun branch office in Yeongwol-eup and Jumun branch office in Hadong-myeon abolished by the Act of Yeongwol-gun No.1564 announced on 15th July 1996).

1997. 1. 1 - Part of Cheolam-1-dong incorporated into Cheolam-2-dong and Jangseong-dong, Hwagwang-dong and Gyesan-dong renamed Jangseong-1-dong, Jangseong-2-dong and Jangseong-3-dong by Act of Taebaek No.960 (announced on 25th Nov. 1996).

1997. 2. 1 - Part of Okcheon-dong incorporated into Seongnam-dong and Ponam-dong, part of Ponam-dong into Okcheon-dong and Chodang-dong, part of Yipam-dong into Ponam-dong and Songjeong-dong, part of Gyodong into Ponam-dong, part of Chodang-dong into Ponam-dong, part of Songjeong-dong into Ponam-dong and Yipam-dong, part of Byungsan-dong into Songjeong-dong, part of Gyunso-dong into Byungsan-dong and part of Byungsan-dong and Hak-dong into Wolhopyeong-dong by Act of Gangneung No. 211 (announced on 16th Jan. 1997).

1997. 6. 5 - Toseong-myeon Ayajin-7-ri renamed Geumhwajeong-ri and Beopjeong-ri established by Act of Goseong No. 1615 (announced on 5th June 1997).

1997. 7.12 - Yongsan branch office in Seo-myeon abolished by Act of Chuncheon No. 267 (announced on 12th July 1997).
1997.12. 15 Shinjin-ri established through the unification of Hyeonnam-myeon Yingu-1-ri and Duchang Shibyeon-ri by Act of Yangyang No. 1614 (announced on 15th Dec. 1997).

1998. 1. 16 - Dangang branch office in Buron-myeon abolished by Act of Wonju No. 291 (announced on 16th Jan. 1998).

1998. 2. 26 - Sanggeol branch office in Dong-myeon abolished by Act of Chuncheon-si No. 295 (announced on 26th Feb. 1998).

1998. 3. 9 - Heul-ri branch office in Ganseong-eup abolished by Act of Goseong-gun No. 1630 (announced on 19th Mar. 1998).

1998. 9. 9 - Jwaun branch office in Dong-myeon, Shidong in Nam-myeon, Gok in Seo-myeon, Yeokjeonpyeong in Bukbang-myeon and Bangnae in Nae-myeon abolished by Act of Hongcheon No. 1657 (announced on 9th Sep. 1998).

1998. 9. 10
Hwangji-1-dong renamed Hwangji-dong; Hwangji-2-dong and Yeonhwa-dong integrated as Hwangyeon-dong; Hwanji-3-dong, Hwajeon-1-dong, Hwajeon-2-dong and Sajo-dong into Samsu-dong; Mungok-dong and Do-dong into Mungoksodo-dong; Jangseong-2-dong and Jangseong-3-dong into Jangseong-dong; Jangseong-1-dong and Dongjeom-dong into Gumunso-dong; and Cheolam-1-dong and Cheolam-2-dong into Cheolam-dong by Act of Taebaek No.1020 (announced on 10th Sep. 1998).
Guman branch office in Gandong-myeon and Gangnam branch in Hanam abolished by Act of Hwacheon No. 1658 (announced on10th Sep. 1998).

1998. 9. 23 - Hakgok branch office in Socho-myeon, Manjong branch office in Hojeo-myeon and Hwangdun branch in Shinrim-myeon abolished by Act of Wonju-si No. 323 (announced on 23rd Sep. 1998).

1998. 9. 25 - Myeonon branch office in Bongpyeong-myeon, Suhang branch office in Jinbu-myeon and Yucheon branch office in Doam-myeon abolished by the Act of Pyeongchang-gun No. 1553 (announced on 25th Sep. 1998).

1998. 9. 30
Seokhang branch office in Jungdong-myeon and Unhak branch office in Suju-myeon abolished by the Act of Yeongwol-gun No. 1638 (announced on 30th Sep. 1998).
Seorim branch office in Seo-myeon and Eoseongjeon branch office in Hyeonbuk-myeon abolished by the Act of Yangyang No. 1623 (announced on 30th Sep. 1998).

1998. 10. 1
Jungang-dong and Yimdang-dong integrated in Jungang-dong; Noam-dong, Janghyeon and Wolhopyeong in Gangnam-dong; Yipam-dong and Dusan-dong in Seongdeok-dong; and Yucheon-dong, Jukheon, Unjeong and Jeo-dong in Gyeongpo-dong by Act of Gangneung No. 188 (announced on 1st Oct. 1998).
Godan branch office in Wangsan-myeon, Jeongdong branch office in Gangdong-myeon and Samsan branch office in Yeongok-myeon abolished by the Act of Gangneung No. 290 (announced on 1st Oct. 1998).
Jeonggeum branch office in Ucheon-myeon and Chudong branch office in Gapcheon abolished by Act of Hoengseong-gun No. 1647 (announced on 1st Oct. 1998).

1998. 10. 2 - Part of Galmal-eup incorporated in Gimhwa-eup by Act of Cheolwon-gun No. 1684 (announced on 2nd Oct. 1998).

1998. 10. 12
Deokduwon branch office in Seo-myeon, Yongsan branch office in Sabuk-myeon and Jogyo branch office in Buksan abolished by Act of Chuncheon No. 310 (announced on 12th Oct. 1998).
Jungang-dong and Soyang Sonak-dong integrated in Soyang-dong; Yaksa-dong and Jukrim-dong in Yaksamyeong-dong; Geunhwa-dong and Hoban-dong in Geunhwa-dong; Oneui-dong and Samcheon Chiljeon-dong in Gangnam-dong; and Sau-dong and Udu, Sanong, Shin-dong in Shinsau-dong by Act of Chuncheon-si No. 314 (announced on 12th Oct. 1998).
Balhan-dong and Hyangro-dong integrated in Balhan-dong; Mukho-dong and Eodal-dong in Mukho-dong; Bukpyeong-dong and Yiwon-dong in Bukpyeong-dong; Mangsang-dong and Samun-dong in Mangsang-dong; and Samhwa-dong and Samheung-dong in Samhwa-dong by Act of Donghae No. 1091 (announced on 12th Oct. 1998).

1998. 10. 17 - Yeongrang-dong and Jangsa-dong integrated in Yeongrang-dong; Jungang-dong and Geumho-dong in Geumho-dong; Cheonghak-dong and part of Gyo-dong in Gyo-dong; Nohak-dong and part of Gyo-dong in Nohak-dong; part of Joyang-dong and Cheongho-dong in Cheongho-dong; and Daepo-dong and Domun Seorak-dong in Daepo-dong by Act of Sokcho No. 973 (announced on 17th Oct. 1998).

1998. 10. 26 - Namyang-dong and Sajik-dong integrated in Namyang-dong. Dangjeo-dong, Dowon-dong, Eupsang, Seongbuk and Seongnam-dong in Seongnae-eup, the area that was under the jurisdiction of Namyang-dong, integrated into Seongnae-dong by Act of Samcheok No. 270 (announced on 26th Oct. 1998).

1999. 1. 1 - Hakseong-2-dong and Jungang Pyeongwon-dong integrated in Jungang-dong; Bongsan 1, 2- dong in Bongsan-dong; Gwanseol-dong and Bangok-dong in Bangok Gwanseol-dong; Hakseong-1-dong into Hakseong-dong and part of Dangye-dong in Musil-dong by Act of Wonju-si No. 340 (announced on 24th Dec. 1998).

1999. 2. 1 - Part of Yucheon-dong and Jibyeon-dong incorporated into Gyo-dong, part of Naegok-dong into Noam-dong, part of Hoesan-dong into Naegok-dong and part of Hongje-dong into Gyo-dong and Nammun-dong by Act of Gangneung No. 311 (announced on 11th Jan. 1999).
1999. 5. 14 Part of Shindong-myeon and Oneui-dong incorporated into Chiljeon-dong by Act of Chuncheon-si No. 338 (announced on 4th May 1999).


2000s

2000. 1. 12 - Part of Tandong-ri, Gwanin-myeon, Pocheon-gun, Gyeonggi-do was incorporated into Cheorwon-gun, Gangwon-do, while part of Sangro-ri, Oji, Dongsong-eup, Cheorwon-gun, Gangwon-do was incorporated into Pocheon-gun, Gyeonggi-do under Law No. 6114 (announced on 12th Jan. 2000).

2001.12. 31 - Part of Tandong-ri, Gwanin-myeon, Pocheon-gun, Gyeonggi-do was incorporated into Cheorwon-gun, Gangwon-do, while part of Sangro-ri, Oji, Dongsong-eup, Cheorwon-gun, Gangwon-do was incorporated into Pocheon-gun, Gyeonggi-do under the Gangneung-si Ordinance No. 452 (announced on 31st Dec. 2001).

2003. 10. 4 - Songjeong 5-ri, Junbu-myeon was established under Pyeongchang Ordinance No. 1726
(announced on 4th Oct. 2003).

2004. 7. 9 - The legal boundary of Seongnae-dong was redrawn to incorporate four lots around 69-1 Seongbuk-dong in Wondang-dong under Samcheok Ordinance No. 462 (announced on 9th Jul. 2004).

--Kaynak/Source--
Alıntı
#5
İdari Bölgesi / Administrative Districts

[Resim: cont-01-03-05.jpg]

İdari Bölgesi
18 Şehirler (si) ve ilçeleri (gun) (7 si, 11gun), 187 eup, myeon, dong; 4.110 tong, ri; 21.304 ban

Şehirler (si) (7)

09 eup, myeon, dong (5 eup, 30 myeon, 74 dong), 2,588 tong, ri;
14,311 ban

İlçeler (gun) (11)

78 eup, myeon (19 eup, 59 myeon), 1,522 ri; 6,993 ban


193 eup, myeon, dong (5 nufüsün olmadığı myeon ve bir tane belediyesi olmayan myeon hariç)

Miktarı (4 si ve gun: 260,65 ㎢) ulusal arazi kayıtlarında kayıtdışı alanın, ateşkes hattının güneyinden istatistiklerine dahil edilmektedir.

*Varsayılmayan Bölgelerin Durumu

Varsayılmayan Bölgelerin Durumu: 9 gun, 4 eup, 49 myeon 594 ri

Çeviri: YDK

English

Administrative Districts

Administrative District

18 Cities (si) and counties (gun) (7 si, 11gun), 187 eup, myeon, dong;
4,110 tong, ri; 21,304 ban

Cities (si) (7)

09 eup, myeon, dong (5 eup, 30 myeon, 74 dong), 2,588 tong, ri;
14,311 ban

Counties (gun) (11)

78 eup, myeon (19 eup, 59 myeon), 1,522 ri; 6,993 ban

193 eup, myeon, dong (excluding five unpopulated myeon and one myeon with no head elected)

The amount (4 si and gun: 260.65㎢) of unregistered area in the national land record, from the southern part of the cease-fire line, is included in the statistics.

*Status of Unredeemed Districts

Status of Unredeemed Districts: 9 gun, 4 eup, 49 myeon 594 ri

Kaynak / Source
[/b]
Kim Woo Bin♥
T.O.P♥
종현아 1990∞
Alıntı
#6
[font=Courier]
DMZ


DMZ (Silahtan Arınmış Bölge) Haziran 27,1953 tarihinde ateşkes anlaşması ile kurulmuş mevcut ateşkes bölgesi. DMZ Kuzey ve Güney Kore arasında herhangi bir düşmanlık ve savaş anında tampon bir bölgedir. Ordunun yerleştirilmesi, silah dağıtımı ve askeri tesisler kurmak, bu bölgede yasaktır. DMZ Kore Yarımadası'nın yaklaşık yüzde 0,5'ini oluşturmakta ve güney kesiminde askeri idaresi BM Komitesi tarafından yönetilmektedir. DMZ dünyada bölünmüş bir milletin semboldür; Gangwon-do ise tek bölünmüş ilidir.

Çeviri: trenchtown


English

DMZ(Demilitarized Zone) is the present cease-fire zone that was set up according to the cease-fire agreement on June 27,1953. The DMZ is a buffer zone to stave off any hostilities and war between North and South Korea. The stationing of an army, deployment of arms, and installing military facilities is prohibited in this zone. The DMZ constitutes approximately 0.5 percent of the Korea Peninsula and the Southern part is managed by the UN Committee of Military Administration. The DMZ is the only symbol of a divided nation in the world; Gangwon-do is the only divided province.

[font=Courier]Kaynak/Source

[/font]
[/font]
Alıntı
#7
[font=Trebuchet MS]CherowonSaemtong Göçmen Kuşu
Saemtong kışın donmayan doğal bir göldür (0,5 hektar). Gölet çevresindeki alan, 2 kilometrelik yarıçap içindedir, Mart-Kasım ayında göçmen kuşlar için bir cennet olur. Dünyadaki 1300 kadar turnalar ve beyaz turnaların, yaklaşık 800 tanesi bu dönemde Cheorwon'da olabilir. Bu alanda turna hatıra resmi İngiltere Kraliçesi Elizabeth için bir hediye olarak verildi.

Goseokjeong Köşkü
Bu iki katlı kule Silla Hanedanlığı Kral Jinpyeong adı altında kurulmuştur. Goseokjeong Köşkü mavi, berrak suları ve kayalıklarla çevrili bir vadinin üzerine inşa edilmiştir. Savaş koruma ofisi, DMZ turunun başlangıç ​​noktası, burada yer almaktadır.
Woljeong-ri İstasyonu
Kore bölünmeden önce geçici bir istasyon olarak kullanılan, ama şimdi DMZ'nin güney sınırının en kuzeyindeki terminal istasyonudur. İstasyonun önünde büyük işaret okunur 'tren çalışmak istiyor' ulusal bölünme trajedisi semboliktir.
İkinci Yeraltı Tüneli
Mart 19,1975 tarihinde keşfedilen İkinci Yeraltı Tüneli 30.000 asker ve tankın saat başına geçmesine izin vermek için yeterince büyüktür. Ziyaretçiler tüneli gezebilir, böylece tünel bir turizm sitesi haline gelmiştir.
Cheorui Samgakji (Demir Üçgen Bölgesi)
Bu gözlemevi aynı anda 300 kişi taşıma kapasitesine sahiptir. Sekiz kaliteli teleskopu sayesinde ziyaretçiler DMZ, Pyeonggang dağlık ve propaganda köyü (kasıtlı olarak Kuzey Kore'nin yüksek yaşam standartları zevk olduğunu göstermek için kurulmuş bir köy), Kim Il Sung memleketi olan ev ve Kuzey Kore "Kanlı Ridge"i görebilir.
İşçi Partisi Binası
Zorunlu çalışma altında ve komünist hükümeti tarafından temin fonları ile, 1946 yılında inşa edilen, İşçi Partisi binası somut Sovyet tipi bir yapıdır. Güvenlik nedeniyle, sadece partizanların bina içinde çalışmasına izin verildi.
Seungilgyo Köprüsü
Kuzey ve Güney Kore'nin birlikte inşa ettiği bir köprü: kalan kısmı Güney tarafından tamamlanmıştır, Kuzey temel inşaat ve iki iskele tamamlandı. Köprü Seungilgyo seçildi - 'Seung' geç Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Seung Man adından ve 'il' Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim il Sung adından geldi.

Çeviri: trenchtown

-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/

English

Saemtong Migratory Bird‘s
Saemtong is a natural pond (0.5 hectares) that does not freeze during the winter. The area surrounding the pond, in a 2-kilometer radius, becomes a haven for migratory birds form November to March. Of the 1,300 cranes and white-naped cranes around the world, approximately 800 of them can be spotted in Cheorwon during this period. A commemorative picture of the cranes in this area was given as a gift to Queen Elizabeth of England.

Goseokjeong Pavilion
This two-story tower was established under King Jinpyeong of the Silla Dynasty. Goseokjeong Pavilion was built on top of a valley surrounded by blue, clear waters and cliffs. The battlefield conservation office, the starting point of the DMZ tour, is located here.
Woljeong-ri Station
This used to be a provisional station before the division of Korea, but now it is the northern most terminal station from the southern boundary of the DMZ. A large sign in front of the station that reads 'The train wants to run' is symbolic of the tragedy of the national division.
The Second Underground Tunnel
Discovered on March 19,1975, the Second Underground Tunnel is huge enough to allow 30,000 soldiers to pass through it per hour and tanks. The tunnel has been developed into a tourist site so that visitors can tour the tunnel.
Cheorui Samgakji(The Iron Triangle Zone)
This observatory has the capacity to carry 300 people at the same time. Through the eight high quality telescopes visitors can see the DMZ, Pyeonggang highlands and propaganda village (a village purposefully built to show that North Korea is enjoying high living standards), Kim il sung's native home, and "Bloody Ridge" in North Korea.
Labor Party Building
Built in 1946, under compulsory labor and with funds procured by the communist government, the Labor Party building is a concrete soviet type building. For security reasons, only devoted partisans were allowed to work within the building
Seungilgyo Bridge
A bridge that North and South Korea built together: The North completed the basic construction and two piers while the remaining parts were completed by the South. The bridge was named Seungilgyo - the 'Seung' was taken from the name of the late South Korean President Lee Seung Man, and the 'il' came from the name of North Korean President Kim il Sung.
[/font]
Alıntı
#8
Yanggu


Kokteyl kasesi
Kokteyl kasesi Yanggu kıyısında 400-500m yükseklikte dağlık bir havzadır. Alan bir kokteyl kasesini andırıyordu, Amerikalı muhabirler, bölgeye 'kokteyl kasesi' olarak nitelendirdi. Doğusunda ve Yanggu üzerindeki kıyıları arasındaki Dolsanryeong'da ziyaretçiler kokteyl kasesi yukarıda bulutlar ve denizin güzel manzarasını görebilir.

Dördüncü Yeraltı Tüneli
Bu tünel gezmeye gelen ziyaretçiler için otomobil ile geçebileceği bir tüneldir. Tünelden dışarı akan suyun çok sağlıklı olduğu bilinir ve daha sonra çok aranan bir yer haline gelmiştir.

Eulji Gözlem Kulesi
Eulji Gözlem kulesi 1049 metre deniz seviyesinden yüksekte bulunan ve Kore Savaşı sırasında inşa edildi, orta savaş hatları boyunca en acı veren savalardan biri olarak biliniyordu. Bu kuleden ziyaretçi kapısı ve Dağı'nın en yüksek zirvesi de dahil olmak üzere Geumgangsan-birobong'da Kuzey Kore'deki çiftlikleri ve dört dağ zirvelerini görebilirsiniz.

Çeviri:trenchtown

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

English

Punch Bowl
The punch bowl is a basin that was developed in the 400-500m altitude highlands on the coast of Yanggu. American reporters, who thought the area resembled a punch bowl, dubbed the area 'punch bowl'. From Dolsanryeong between the east side and the coasts on Yanggu, visitors can see the beautiful panorama of a sea of clouds above the punch bowl.

The Fourth Underground Tunnel
This is the only tunnel with a motorcar for visitors to tour the tunnel. The water flowing out from the tunnel is known to be very healthy and has become much sought after.

Eulji Observatory Tower
Eulji Observatory tower is located 1049 meters above sea level and was known to be one of the most bitter battlefields along the mid-battle lines during the Korean War. From this tower, visitors can see the checkpoint and farms in North Korea and four mountain peaks, including the highest peak of Mt. Geumgangsan-birobong.

Kaynak / Source
Alıntı
#9

Goseong


Birleştirilmiş Gözlem Evi

Gözlem evi Güney Kore’ye en yakın yere kurulmuştur, her yıl bir milyondan fazla kişi bu bölgeyi ziyaret eder. Ziyaretçiler dünyaca ünlü Mt. Geumgangsan ve Heageumgang (Denizin Mt. Geumgangsan’ı anlamına gelir.)’ı çıplak gözler görebilir. Gözlemevine giden yol askerlerin tetikte beklediği kıyı boyunca uzanan dikenli tel engellerden dolayı gerilim hissi uyandırır.

Hwajinpo SahiliÇamlık ormanlar ve beyaz kumlarla çevrelenmiş Hwajinrp Sahili, Japon emperyalizminden beri yalnızca yabancılar içindir. Japon emperyalizminden sonra Kim Il Sung ve Lee Seung Man’i karşılayan sahil manzarasıyla çevrili yazlık çok güzeldir. Kışları, farklı türden turna kuşları güzel bir manzara oluşturmak için Hwajinrp Sahili’ni ziyaret eder. Bu bölge popüler bir dizide yer alarak da ün kazanmıştır ve şimdi bir çok hayranı kumlarını toplamak için Hwajinrp Sahili’ne gelir.

Kim Il Sung’un YazlığıKim Il Sung’un Yazlığı güzel Hwajinrp Sahili’ni kuşbakışı gören bir falez üstüne kurulmuştur. Kim Il Sung’un mobilyaları dahil kişisel eşyalarına ait bir sergisi vardır.

Deniz Müzesi


Hwajinrp Sahili’nin girişine kurulan Deniz Müzesi’nde, 1,500 farklı nadir bulunan deniz kabuğu, mercan ve fosil dahil olmak üzere 40,000 parça sergilenir.

English

Unification Observatory

As this is the observatory located closest to North Korea, more than one million people visit this area on an annual basis. Visitors can see the world famous Mt. Geumgangsan and Heageumgang (meaning Mt. Geumgangsan of the sea) with the naked eye. The road to the observatory brings forth a sense of tension due to the barbed-wire entanglements along the coast, the soldiers poised on alert and the checkpoint

Hwajinpo Beach


Surrounded by pine tree forests and white sand, Hwajinrp Beach was exclusively for foreigners during the time of Japanese imperialism. The surrounding scenery of the beach��s summerhouse is so beautiful that it welcomed Kim Il Sung and Lee Seung Man after the liberation from Japan. In the winter, cranes of various kinds visit Hwajinpo Beach to create a beautiful panorama. This area also became famous as a location in a popular drama and now many fans come to Hwajinpo Beach to collect its sand.

Summerhouse of Kim Il Sung


The summerhouse of Kim Il Sung is located on a cliff granting one a bird's eye view of beautiful Hwajinpo beach. There is an exhibition of Kim Il Sungs personal belongings, including his furniture. On the stairs up to the summerhouse, photos of Kim Jeong Il during his early days can be seen.

Maritime Museum


Located in the entrance to Hwajinpo Beach, the Maritime Museum features some 40,000 exhibits that include 1,500 types of rare shellfish, coral and fossils.

Kaynak / Source
Alıntı
#10
Seomgang
[Resim: AA0002-I-01.jpg]
Alıntı
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar): 1 Ziyaretçi