yukari
Konuyu Oyla:
  • Derecelendirme: 0/5 - 0 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Daegu Metropolitan City (대구광역시 / Daegu Kwangyeok-si)
#1

Daegu Metropolitan City (대구광역시 / Daegu Kwangyeok-si)

[Resim: lvkXGJ.png]

Ülke: Güney Kore
Bölge: Yeongnam
Bölgeler: 7
Toplam Alan: 884.10 km2
Toplam Nüfus:2,428,022(2020)
Yoğunluk: 2,800/km2
Website: www.english.daegu.go.kr

Eski yazılışıyla Taegu; resmi olarak da Daegu Metropol Şehri olarak bilen Daegu (büyük tepe), Seoul, Busan, ve Incheon'dan sonra ülkenin 4. büyük şehri ve 2.5 milyon nüfusuyla ülkenin üçüncü büyük metropolü olan bir Güney Kore şehridir. Yasal olarak eyaletin bir parçası olmamasına rağmen şehir, çevredeki Gyeongsangbuk-do Eyaleti'nin başkenti ve önemli bir şehridir. Kombine iki alan 5 milyonluk toplam nüfusu ile bazen Daegu-Gyeongbuk olarak da adlandırılır.

Daegu, sahilden yaklaşık 80 km uzakta, Gyeongsang-do'daki Geumho Nehri ve onun ana kolu Nakdong Nehrinin yanında yer alır. Şehrin uzandığı Daegu havzası, şehri bölgenin politik, ekonomik ve kültürel merkezi yapan Yeongnam Bölgesi'nin merkezi ovasıdır. Antik çağda, şu anki Daegu bölgesine ait Jinhan adında bir proto-ülke vardı. Daha sonra Daegu, Kore Yarımadasındaki birleşik Silla Krallığı'nın bir parçası oldu. Joseon Hanedanlığı döneminde, şehir ülkenin 8 geleneksel bölgesinden biri olan Gyeongsang-do'nun başkentiydi. Daegu, 1960-1980 yılları arasında Kore'nin ekonomik motoruydu. Nemli subtropikal iklimiyle Daegu yüksek kaliteli elma üretimi için idealdir ve bu yüzden lakabı "Elma Şehri"dir. Ayrıca "Tekstil Şehri" olarak da bilinir. Tekstil, şehrin en önemli sanayisiydi. Daegu-Gyeongbuk Serbest Ekonomik Bölgesinin kurulması ile, Daegu şu anda moda ve yüksek teknoloji sektörü üzerine odaklanmıştır. Daegu, Atletizm 2011 Dünya Şampiyonasına ve 2003 Yaz Üniversite Oyunlarına ev sahipliği yapmıştır. Ayrıca 2002 FIFA Dünya Kupasında 3 maça ev sahipliği yapmıştır.

Tarih

Geumhogang Nehri ve onun bir kolu olan Sincheon'un çevrelediği coğrafi olarak bahşedilmiş verimli alanlarıyla Daegu, zengin ve eşsiz kültürel mirası oluşturmaya yardımcı olan, tarih öncesi çağlardan beri büyük bir nüfusa ev sahipliği yapmıştır. Arkeologlar şehrin yirmi bin yıl öncesini gördüğünü ortaya çıkaran, Wolseong-dong Paleolitik alanında microbladeler keşfetti. Ayrıca Neolitik çağda yaşayan insanların Buk-gu'da bulunan Seobyeon-dong, Jung-gu'daki Daebong-dong ve Suseong-gu'daki Sang-dong gibi küçük nehirlerin çevresindeki alüvyal topraklarda nasıl yerleşim yerleri kurduklarını da belirlediler. Tunç Çağında, Geumhogang ve Sincheon Nehirleri boyunca kurulan sayısız köyün, büyüyen nüfuslarıyla genişlemeye devam etmesi, klan tabanlı politik birimlerin gelişimi ile sonuçlanmıştır. Kore'nin bu dönemindeki erken yerleşimcileri süssüz seramik ve taş gömütlerini kapsayan zengin kültürel kalıntılar bıraktı. M.Ö. birinci yüzyılda, Dalgubeol veya Dalgubul da denilen aşiret devleti bugünün Daegu bölgesinde kuruldu ve dördüncü yüzyılda Silla'ya dahil oldu.
757 yılında Silla, 35. hükümdarı Kral Gyeongdeok'un egemenliği altındayken, krallık "büyük tepe" anlamına gelen Daegu (大丘) ismini kullanmaya başladı. Daha sonra ismin ikinci Çince karakteri (丘) 1778 yılında Joseon Hanedanlığının Gerçek Kayıtlarında (Joseon Wangjo Sillok) görüldüğünde "toprak" anlamına gelen ve günümüzde kullanılan (邱)karakteri ile değiştirildi.

Silla Döneminde Budizm, Daegu genelinde, Donghwasa ve Pagyesa, Budist heykeller, taş pagoda ve tapınak çanları gibi büyük manastırlarında dahil olduğu zengin Budist kültürel mirasın üretimi ile sonuçlanan güçlü bir etki yaratmıştır. Daegu, Kore Yarımadası'nın güneydoğu kesiminde siyasi, askeri ve ulaşım merkezi haline gelerek Goryeo ve Joseon dönemlerinde sürekli büyüdü. Daegu nüfusu ve tarım üretimi de hızla büyüdü. 1448 yılında, Joseon hükümeti, Kral Sejong yönetimi altında, ülkenin ilk Sachang yada "halk ambarları"nı yoksullara yardım amaçlı kurulmuştur. 1592 yılında Japonya'nın Kore'yi işgali sırasında Imjin Waeran olayı patlak verdiğinde, bölgesel sivil gönüllü ordusu tarafından gösterilen yiğit direnişte merkezi bir rol oynamıştır. Şehrin stratejik önemi, savaş sırasında yeniden keşfedilmiş ve hükümet tüm Yeongnam Bölgesinde Daegu'nun ulaşım, askeri ve yönetim merkezi olarak büyümesinde sağlam bir temel atan Gyeongsang İl Ofisi (Gamyeong)'ni kurmuştur.

Kore, 20. yüzyılın ilk yarısında Japon sömürge yönetimi kabul etmek zorunda kaldı, Daegu da Ulusal Borç Hareketi ile sonuçlanan, Kore Hükümeti'nin 1907 yılında Japonya'ya olan borçlarını ödemek için başlattığı, insanlardan bağış toplanan bir yurtsever hareketin çıkış zemini oldu. Şehir ayrıca 1945 yılında Japon sömürge yönetiminin sonuna kadar Kore'nin bağımsızlığı için savaşmaya devam eden sivil vatanseverleri yetiştirmeye devam etti.

Daegu'nun demokrasi ve özgürlüğü korumasındaki rolü sömürge döneminden sonra da devam etti. Kore Savaşı (1950-1953) sırasında Kuzey Kore komünist güçlere karşı Nakdonggang Savunma Hattı korumak için son sığınak haline geldi ve 19 Nisan Devrimine önemli bir katkı yapan 1960 yılındaki 28 Şubat Demokratik Öğrenci Hareketine öncü oldu.
1960'lı yıllarda, şehir tekstil sektöründe rakip şehirleri geride bırakarak, hızlı bir endüstriyel gelişme gösterdi. İzleyen dönemde, Daegu, Seul ve Busan ile birlikte ülkenin üç büyük şehrinden biri haline geldi. 21. yüzyılda Daegu, 2003 Yaz Üniversite Oyunları ve 2011 IAAF Dünya Şampiyonası gibi dünyanın en büyük kültürel etkinliklerine ev sahipliği yaparak, bölgenin en gelişen metropol şehirlerinden birisi haline gelmiştir. Bugün, şehir, bilgi endüstrisi, yeşil büyüme, eğitim ve kültürü geliştirmeye yönelik sistematik çabaları aracılığıyla sloganı "Daegu, Bilgi Tabanlı Ekonominin Küresel Lideri" altında yeni, parlak bir gelecek sağlamaya kararlıdır.

ENGLISH

Country: South Korea
Region: Yeongnam
Districts: 7
Total Area: 884.10 km2
Total Population:2,428,022 (2020)
Density: 2,800/km2
Website: www.daegu.go.kr

Daegu (대구, 大邱, literally 'large hill') formerly spelled Taegu, and officially known as the Daegu Metropolitan City, is a city in South Korea, the fourth largest after Seoul, Busan, and Incheon, and the third largest metropolitan area in the nation with over 2.5 million residents. The city is the capital and principal city of the surrounding Gyeongsangbuk-do province, although it is not legally part of the province. The two areas combined are often referred to as Daegu-Gyeongbuk, with a total population of over 5 million.

Daegu is located in south-eastern Korea about 80 km from the seacoast, near the Geumho River and its mainstream, Nakdong River in Gyeongsang-do. The Daegu basin, where the city lies, is the central plain of the Yeongnam region, making the city the natural center of the region's politics, economy, and culture.

In ancient times, there was a proto-country named Jinhan, to which the current Daegu area belonged. Later Daegu was part of the Silla Kingdom which unified the Korean Peninsula. During the Joseon Dynasty period, the city was the capital of Gyeongsang-do which was one of traditional eight provinces of the country. Daegu was an economic motor of Korea during the 1960s–1980s period. The humid subtropical climate of Daegu is ideal for producing high quality apples, thus the nickname, "Apple City". Daeju is also known as "Textile City". Textile used to be the pillar industry of the city. With the establishment of the Daegu-Gyeongbuk Free Economic Zone, Daegu is currently focusing on folstering fashion and high-tech industries.

Daegu is the host city of the 2011 World Championships in Athletics and the 2003 Summer Universiade. It also hosted three matches in the 2002 FIFA World Cup.

History Of Daegu

With its geographically endowed fertile fields enclosed by Geumhogang River and its tributary Sincheon, Daegu has been home to a large population since prehistoric times, helping the settlers to create a rich and unique cultural heritage. Archaeologists have recently discovered microblades at the Paleolithic site in Wolseong-dong, revealing that the city saw its beginnings some twenty thousand years ago. They have also established how Neolithic people settled down on the alluvial lands around the small rivers to be found, such as today’s Seobyeon-dong in Buk-gu, Daebong-dong in Jung-gu, and Sang-dong in Suseong-gu. In the Bronze Age, numerous villages sprang up along the Geumhogang and Sincheon Rivers and continued to expand with their growing populations, eventually resulting in the development of clan-based political entities. These early settlers in this part of Korea left a wealth of cultural remains, including undecorated pottery and dolmens. The tribal state formed in today’s Daegu, in the first century BCE, was called either Dalgubeol or Dalgubul, and it was incorporated into Silla in the fourth century. It was in 757, when Silla was under the rule of its 35th monarch King Gyeongdeok, that the kingdom began to use the name Daegu (大丘), literally “large hill.” Then the second Chinese character (丘) of the name was changed to the current one (邱), meaning “land”, in 1778 when it appeared in The Veritable Records of the Joseon Dynasty (Joseon Wangjo Sillok).In the Silla Period, Buddhism exerted a strong influence across Daegu, resulting in the production of a wealth of Buddhist cultural heritages, including large monasteries, such as Donghwasa and Pagyesa, Buddhist statues, stone pagodas and temple bells. Daegu grew rapidly during the following Goryeo and Joseon Periods to become a political, military and transport hub in the southeastern part of the Korean Peninsula. Daegu’s population and agricultural production also grew rapidly. In 1448, the Joseon government, under King Sejong’s reign, established the country’s first Sachang or “communal granary” aimed at the relief of the poor. When the Imjin Waeran broke out when the Japanese invaded Korea in 1592, it played a central role in the valiant resistance shown by the regional civilian volunteer army. The strategic importance of the city was rediscovered during the war and led the government to establish the Provincial Office (Gamyeong) of Gyeongsang, laying a firm foundation for Daegu to further grow into a center of transportation, military and administration for the entire Yeongnam Region.When Korea was forced to accept Japanese colonial rule in the first half of the 20th century, Daegu became a breeding ground of patriotic movements that culminated in the National Debt Repayment Movement, a movement held in 1907 to receive people’s donations to pay off the national debt the Korean Government owed to Japan. The city also continued to breed civilian patriots that continued to fight for Korean independence and freedom until the end of Japanese colonial rule in 1945.The role of Daegu in the protection of democracy and freedom continued even after the colonial era. It became the last stronghold to maintain the Nakdonggang Defense Line against the North Korean communist forces during the Korean War (1950-1953) and bred the February 28 Democratic Students Movement in 1960, which made an important contribution to the April 19th Revolution.

In the 1960s, the city underwent rapid industrial development, surpassing its rival cities in the textile industry in particular. In the following decade, Daegu grew into one of the country’s three largest cities along with Seoul and Busan. Daegu in the 21st century is one of the most thriving metropolitan cities in the region, providing venues for some of the world’s largest cultural events, such as the 2003 Summer Universiade and the 2011 IAAF World Championships. Today, the city is committed to ensuring a new, brighter future under the motto “Daegu, a Global Leader of Knowledge-Based Economy” via its systematic efforts directed at developing its knowledge industry, green growth, and education and culture.

Kaynak / Source: Wikipedia & Daegu Website
WWW
Cevapla
#2
İdari bölümler

Daegu 7 bölge (Gu) ve 1 ilçeye (Gun) ayrılmıştır.

Jung-gu (중구, 中區)
Dong-gu (동구, 東區)
Seo-gu (서구, 西區)
Nam-gu (남구, 南區)
Buk-gu (북구, 北區)
Suseong-gu (수성구, 壽城區)
Dalseo-gu (달서구, 達西區)
Dalseong-gun (달성군, 達城郡)

Topografi

Daegu alçak dağlarla çevrili bir havzada oturur. Kuzeyde Palgongsan , güneyde Biseulsan, batıda Waryongsan ve doğuda küçük tepeler sıralanmıştır. Geumho Nehri, şehrin kuzey ve doğu kenarları boyunca akar ve şehrin batısındaki Nakdong Nehrine boşalır.

İklim

Daegu nemli subtropikal iklime sahiptir. Havzayı oluşturan dağlar sıcak ve nemli havayı tutar. Benzer şekilde, kış aylarında soğuk hava havzada uzanır. Alan yağmurlu mevsimler dışında az yağış alır ve yıl boyunca güneşlidir. 1961 yılından bu yana toplanan verilere göre Daegu'nun en soğuk ayı olan Ocakta ortalama sıcaklık 0.6 °C ve en sıcak ay olan Ağustosta ortalama sıcaklık 26.4 °C'dir. Şehride kaydedilen en düşük sıcaklık −20.2 °C iken, en yüksek sıcaklık 40.0 °C'dir.

Ekonomi

Daegu bir imalat sanayi kentidir. En büyük sanayi sektörleri tekstil, madencilik ve makinacılıktır. 2010 yılında, Daegu% 7.2 reel GDP'lik büyüme oranı ile 45.387 milyon dolarlık bölgesel gayri safi yurtiçi hasılaya sahip olmuştur. Kişi başına düşen GSYH iyi olsada Kore ulusal ortalamasının altındadır. Şehirde üretilen kaliteli elma Kore'de çok ünlüdür. Daegu Bankası, Kore Delphi, Hwasung corp., ve TaeguTec gibi birçok şirket bu şehirde bulunmaktadır ve Samsung ve Kolon burada kurulmuştur. Kentin batı ve kuzey cephelerinde yer alan Seongseo Sanayi Kompleksi, Batı Daegu Sanayi Kompleksi ve Daegu Boya Sanayi Kompleksi gibi sanayi komplekslerinde sayısız fabrikalar bulunmaktadır. Şehir, Kore'nin büyük sanayi bölgelerinden biri olan Daegu-Gyeongbuk Bölgesinin ekonomik ve endüstriyel merkezidir. 2006 yılında Kore ticaretin yüzde 94'ünden sorumluydu. Gumi'deki elektronik endüstrisi ve Pohang çelik sanayi bu yüzdede büyük bir paya sahiptir. Anycall (Samsung Mobiles)'un dünya lideri imalat tesisleri ve POSCO'nun ana fabrikaları şehrin kenarında bulunmaktadır.

Daegu ve komşu şehirleri, 2008 yılında merkezi hükümet tarafından Daegu-Gyeongbuk Serbest Ekonomik Bölgesi olarak adlandırıldı. Bu bilgiye dayalı hizmet ve imalat sektörlerinde uzmanlaşmıştır.

Tarihte, Daegu avantajlı konumu nedeniyle merkezdeki Seul ve kuzeydeki Pyeongyang ile Kore Yarımadası'nın güney kesiminde ticaret merkezi olmuştur. Seomun Pazarı gibi büyük, geleneksel pazarların bazıları hala şehirde popülerdir. Ayrıca Daegu, Seul ve Busan'dan sonra Kore'de üçüncü büyük ekonomik şehir olarak kabul edilir. Ancak, Daegu ekonomisinin kalbi olan tekstil sektörünün azalması nedeniyle, kentin genel ekonomik büyümesi de düşmüştür.

Ayrıca, şehir nemli subtropikal iklim nedeniyle Güney Kore'nin en sıcak bölgesidir. Bu iklim koşulunda yüksek kaliteli elma ve kavunlar elde edilir. Meyve sektörü yerel ekonomi için önemli bir destektir. Durgun ekonomi nedeniyle, Daegu nüfusu 2003 yılından sonra azalmaya başlamıştır. Son zamanlarda, yerel hükümet ekonomik canlanmaya yönelik çalışmalar ve şehirde moda endüstrisinin iyileştirilmesi üzerinde yoğunlaşmaktadır.

Moda endüstrisi

1990'ların sonlarında başlayarak, Daegu aktif olarak 'Daegu: Moda Şehri' adı altında tekstil ve giyim imalat sanayisine dayalı moda endüstrisinde tanınmak için çalışmalar yapmaktadır. Şehirde Daegu Moda Fuarı ve Preview in Daegu dahil olmak üzere moda ve tekstil sanayi ile ilgili birçok yıllık veya yarı yıllık sergi açılmıştır ve ulusal kurumlar davet edilmiştir. Tekstil-moda endüstrisi konusunda uzmanlaşmış büyük yeni bir şehir olan Bongmu-dong, kuzeydoğu Daegu'da şu anda yapım aşamasındadır. Bölge, resmi adıyla Esiapolis, Doğu Asya'nın moda merkezi olmayı hedefler. Tekstil kompleksleri, tekstil-moda kurumları, uluslararası bir okul, moda alışveriş merkezleri yanı sıra bölgede yerleşlim alanlarının da geliştirilmesi planlanmaktadır.

ENGLISH

Administrative divisions

Daegu is divided into 7 districts (Gu) and 1 county (Gun)

Jung-gu (중구, 中區)
Dong-gu (동구, 東區)
Seo-gu (서구, 西區)
Nam-gu (남구, 南區)
Buk-gu (북구, 北區)
Suseong-gu (수성구, 壽城區)
Dalseo-gu (달서구, 達西區)
Dalseong-gun (달성군, 達城郡)

Topography

Daegu sits in a basin surrounded by low mountains. Palgongsan to the north, Biseulsan to the south, Waryongsan to the west, and a series of smaller hills in the east. The Geumho River flows along the northern and eastern edges of the city, emptying in the Nakdong River west of the city.

Climate


Daegu has a humid subtropical climate. The mountains that comprise the basin trap hot and humid air. Similarly, in winter, cold air lies in the basin. The area receives little precipitation except during the rainy season of summer, and is sunny throughout much of the year. Data gathered since 1961 indicates that the mean temperature for January, the coldest month in Daegu, is 0.6 °C (33 °F) and that for August, the warmest month, is 26.4 °C (80 °F). The City's lowest record temperature was −20.2 °C (−4 °F),[21] and the City's highest record temperature was 40.0 °C (104 °F).

Economy

Daegu is a manufacturing industry city. The major industries are textiles, metals and machinery. In the year 2010, Daegu had a regional GDP of $45,387 million with 7.2% real GDP growth rate. The GDP per capita though is well below Korea national average. The quality of the apples grown around the city is renowned around Korea. Many companies such as Daegu Bank, Korea Delphi, Hwasung corp., and TaeguTec are situated in this city, and Samsung and Kolon were founded here. Numerous factories are located in the industrial complexes situated in the west and north sides of the city including the Seongseo Industrial Complex, West Daegu Industrial Complex and the Daegu Dyeing Industrial Complex.

The city is the economic and industrial core of the Daegu-Gyeongbuk region, one of the major industrial areas in Korea. It accounted for as much as 94 percent of Korea's trade surplus in 2006. The electronics industries in Gumi and the steel industries in Pohang provided great services to that surplus. World-leading manufacturing facilities for Anycall (Samsung Mobile) and POSCO's main factories are located near the city. Daegu and its neighbouring cities were designated for the Daegu-Gyeongbuk Free Economic Zone by the central government in 2008. It is specialized in knowledge-based service and manufacturing industries.

Historically, Daegu has been the commercial center of the southern part of the Korean Peninsula with Seoul in the center and Pyongyang in the north (currently North Korea), because of its advantageous location. Some of the large, traditional markets like Seomun Market are still flourishing in the city.

Additionally, Daegu was considered the third major economic city in Korea, after Seoul and Busan. However, due to the decline of the textile industry, which is the heart of Daegu's economy, the overall economic growth of the city has also fallen.

Also, the city is the warmest region in South Korea due to the humid subtropical climate. This climate condition provides the region with high quality apples and oriental melons. The fruit industry is a crucial support for the local economy. Due to the stagnant economy, Daegu’s population began to decrease after 2003. Recently, the local government has begun focusing on working towards economic revival and concentrating on improving the city’s fashion industry.

Fashion industry

Beginning in the late 1990s, Daegu has been actively making efforts to promote its fashion industry based on its textile and clothing manufacturing industries under the 'Daegu: Fashion City'. The city opens many exhibitions related to the fashion and textile industries including the Daegu Fashion Fair and Preview in Daegu annually or semi-annually, and invites national institutes. A large new town specializing in the textile-fashion industries is currently under construction in Bongmu-dong, northeastern Daegu. The district, officially named Esiapolis, takes aim at the fashion hub of East Asia. Textile complexes, textile-fashion institutions, an international school, fashion malls as well as residential areas plan to be developed in the district.

Kaynak / Source
WWW
Cevapla
#3
Kültür ve gezi

Daegu genellikle muhafazakar bir şehir olarak bilinir. Seul'le birlikte ülkenin en büyük iç şehirlerinden biri olmasıyla ülkenin büyük metropol alanlarından biri haline gelmiştir. Geleneksel olarak, Budizm güçlü olmuştur; bugün hala birçok tapınak vardır. Konfüçyüsçülük şehir merkezli büyük bir akademi ile Daegu'da popülerdir. Hristiyan kiliselerinin neon helezonları da şehirde görülebilir.

Manzaralar

Şehrin en tanınmış manzarası Gwanbong, Palgongsan'ın üstünde yer alan Gatbawi denilen taş Buda'dır. Bu, taş gat (Geleneksel Kore şapkası)'ı ile ünlüdür. Buda'nın onlara istedikleri şeyleri vereceğine inandıkları için ülkenin her yerinden burayı ziyarete gelen insanlar vardır. İdari olarak bu bölge komşu şehir, Gyeongsan, Gyeongbuk'a bağlıdır. Şehrin kenar mahallerinde dağlar Donghwasa, Pagyesa ve Buinsa gibi birçok geleneksel ve ünlü tapınağı korur. Donghwasa, Silla döneminden kalmadır ve döneme ait birçok eser kuzey Daegu'da bulunan tapınak çevresinde bulunmuştur. Dodong-seowon ve Nokdong-seowon gibi bazı konferans salonları veya anma salonları bu kenar mahallelerde yer almaktadır. Bu yerler vatandaşlar için zihinsel ve fiziksel dinlenme yerleri olarak hizmet verir. Otgol köyü ve Inheung köyü gibi eski köyler nadiren günümüze kadar kalmıştır. Kentsel alanda, Gyeongju gamyeong ve Daegu-hyanggyo da dahil Joseon Hanedanlığının idari veya eğitim binaları günümüze kadar varlığını sürdürmüştür. Yeongnam-jeilmun denen o döneme ait şehrin ana kapısı Daegu'nun doğusundaki Mangudang Parkında restore edilmiştir. Gyesan Katedrali ve eski bir yapı olan Jeil Kilisesi gibi Batı tarzı modern mimariler şehir alanının birçok yerinde korunur. Gyesan Katedrali Kore'de en eski üçüncü gotik kilisedir ve Daegu Katolik Başpiskoposluğu Katedrali Güney Kore'de üç Başpiskoposluk'tan biridir. Çeşitli binalar, Keisung Akademisi ve KNU ortaokul / lisesi de çok ünlüdür. Namseongno içindeki (genellikle Yakjeon-golmok denir) Yangnyeongsi (약령시, 藥令市) 350 yıllık geçmişiyle Kore'nin en eski şifalı ot pazarıdır. Bazı sanat galerileri ve stüdyolarının içinde bulunduğu Bongsan-dong 1990'lardan beri şehrin sanat merkezi olarak geliştirilmektedir.

Dağlar ve parklar

Palgongsan, Biseulsan ve Apsan Daegu'nun karakteristik dağlarıdır. Bu dağlardan sadece şehrin güney kısmında yer alan Apsan şehir alanına en yakın olandır. Birçok yol, Budist tapınağı, bir savaş müzesi ve zirveye giden gondola Apsan'da bulunur. Ayrıca, Waryongsan, Hamjisan ve Yongjibong bu şehirdedir. Buralar vatadaşlara mahalle parkları olarak hizmet vermektedir.

Kentsel alanda, birkaç küçük dağ ve tepeler aynı rolü oynamaktadır. Dalseong Park, 1500 yıllık toprak kale içinde yer alan tarihi bir yerdir. Şehirdeki tek hayvanat bahçesi ve bazı anıtları içinde barındırır. Duryu Parkı veya Duryusan şehrin ortasında bulunan büyük bir ormandır. Burada Daegu Kulesi, Woobang Land, Kolon Bandstand, Duryu Stadyumu ve birçok spor tesisleri bulunmaktadır. Woobang Kulesi veya Duryu Kulesi denilen Daegu Kulesi en yüksek (202m) çağdaş binadır ve Daegu'nun sembolüdür. Gözlemevi, güzel şehir manzarasını sunar. Woobang Land alanı başkent dışında en büyük eğlence parkıdır. National Debt Repayment Movement Memorial Park (Gukchae Bosang Parkı) ve 2·28 Park gibi şehrin göbeğindeki küçük bahçeler insanlar tarafından çok sevilir. Eski park Dalgubeol-daejong şehrin sembolik çanını içerir. Çan her hafta ve yıl çalar.

Şehir merkezi ve Alışveriş

Dongseongno, Daegu İstasyonundan Jung-gu merkezinde yer alan Banwoldang metro istasyonu yakınındaki Jungang pachulso'ya kadar uzanan bir Daegu şehir merkezidir. Merkeze en yakın istasyon Jungangno metro istasyonudur. Doğu kalesindeki sokak anlamındaki gibi Daegu-eupseong'un (대구 읍성, 大邱 邑 城, Daegu Prensliği Kalesi anlamına gelir) doğu kısmı bu sokak boyunca yerleşmiştir. Ancak kale 20. yüzyılın başlarında yıkılmıştır. Daegu ülkenin üçüncü veya dördüncü büyük şehri olmasına rağmen, Dongseongno alanı başkent Seul dışında ülkenin en büyük ve en geniş şehir alanı oluşturur. Çoğu zaman, ünlü markalar şubelerini Büyükşehir Seul yerine burada açarlar.

Alt-şehir merkezlerinin kendilerine has ticari güçleri ve renkleri vardır. Dalseo-gu'daki Seongseo Sanayi Kompleksi metro istasyonunun çevresindeki alan, birçok eğlence noktasının toplandığı bir alandır ve gençler Buk-gu'da bulunan Kyungpook Ulusal Üniversitesi çevresinde görülebilir. Suseong-gu, Deuran-gil restoranları ile ünlüdür.
Şehirde birçok mağaza vardır. Bunların çoğu ulusal veya çok uluslu zincirlere aittir ama bir başka yerel zincir Donga Department Store'un şehir sınırlarında 4 şubesi varken Daegu Department Store'un 2 şubesi vardır. Aralarındaki altı mağaza şehir merkezinde toplanmıştır. Seomun Pazarı ve Chilseong Pazarı gibi geleneksel pazarlar da ürünlerini her türlü satarlar.

Festivaller

Tarım toplumunun birçok geleneksel töreni ve festivalleri modernleşme sürecinde kayboldu. Seokjeondaeje denilen Konfüçyüsçü anma töreni yılın her ilkbahar ve sonbahar mevsiminde Daegu-hyanggyo'da düzenlenir. Yangnyeongsi şifalı ot festivali ve Otgol köy şenliği geleneksel kültürün çağdaş festivallerindendir.

Son zamanlarda şehir, sahne sanatları konusunda gelişiyor ve yerel hükümet bu talebi karşılamak için çalışmaktadır. Kısa bir geçmişleri olmasına rağmen Daegu Uluslararası Opera Festivali (DIOF), Daegu Uluslararası Müzik Festivali (DIMF) ve Daegu Uluslararası Bodypainting Festivali (DIBF) Kore'de kendi alanlarında en ünlü festivallerinden üçüdür.
Renkli Daegu Festivali, Dongseongno festivali, Palgongsan akçaağaç festivali, Biseulsan azalea festivali ve Korea in Motion Daegu vb. çeşitli temalardaki birçok festival her şehir, her bölge yada belirli gruplar tarafından her yıl düzenlenir.

25 - 31 Ağustos 2008 tarihlerinde, Seeboden, Avusturya'da yapılan Dünya Bodypainting Festivali ile kardeş festival olan Asya Bodypainting Festivaline ev sahipliği yaptı.

Müzeler

Daegu Art Museum
Daegu National Museum
Daegu Bangjja Yugi Museum
Hengso Museum of Keimyung University
Korea Video Museum
Kyungpook National University Museum
Museum for Daegu National University of Education
Museum of Natural Dye Arts

Tiyatrolar

Daegu Opera Evi - opera performansları için Kore'nin ilk tiyatrosu
Suseongu Artpia
Keimyung Sanat Merkezi - şehrin en büyük ölçekli tiyatrolarında biri
Daegu Kültür ve Sanat Merkezi


ENGLISH

Culture and sightseeing

Generally Daegu is known as a conservative city. As well as being the largest inland city in the country beside Seoul it has become one of the major metropolitan areas in the nation. Traditionally, Buddhism has been strong; today there are still many temples. Confucianism is also popular in Daegu, with a large academy based in the city. Neon cross-topped spires of Christian churches can also be seen in the city.

Sights

The most well-known sight of the city is the stone Buddha called Gatbawi on the top of Gwanbong, Palgongsan. It is famous for its stone gat (Korean traditional hat). People from all over the country visit the place, because they believe that the Buddha will grant one's single desire. Administratively, the site itself is located in the neighboring city, Gyeongsan, Gyeongbuk.

On the outskirts of the city, mountains keep many traditional and renowned temples such as Donghwasa, Pagyesa, and Buinsa ("-sa" means temple). Donghwasa itself dates from the Silla period, and many artifacts of the period are found around the temple in northern Daegu. Some lecture halls or memorial halls such as Dodong-seowon (도동서원, 道東書院) and Nokdong-seowon (녹동서원, 鹿洞書院) are also located in the suburbs. Those places have served as resting places for the citizens mentally and physically. The old villages such as the Otgol village (Gyeongju Choi clan's original residence area) and the Inheung village (Nampyeong Mun's) rarely remain.

In the urban area, the Joseon Dynasty's administrative or educational buildings including Gyeongsang-gamyeong (경상감영, 慶尙監營) and Daegu-hyanggyo (대구향교, 大邱鄕校) remain. The main gateway of the city in that period called Yeongnam-jeilmun (영남제일문, 嶺南第一門, means the first gateway in Yeongnam) is restored in Mangudang Park, east of Daegu.

Western style modern architectures like Gyesan Cathedral and the old building of Jeil Church are preserved in many places of the urban area. Gyesan Cathedral is the third oldest gothic church building in Korea and the cathedral of the Roman Catholic Archdiocese of Daegu which is one of three archdioceses in South Korea. Several buildings, in the present Keisung Academy and the KNU middle/high school, are famous too.

Yangnyeongsi (약령시, 藥令市) in Namseongno (often called Yakjeon-golmok) is the oldest market for Korean medicinal herbs in the country with a history of 350 years. Bongsan-dong which has some art galleries and studios is being developed as the artistic center of the city since the 1990s.

Mountains and parks

Palgongsan, Biseulsan, and Apsan are the representative mountains in Daegu ("-san" means mountain). Apsan, just in the southern part of the city, is the closest mountain from the urban area among them. It has many trails, Buddhist temples, a Korean War museum, and a gondola ride to the peak. Additionally, Waryongsan, Hamjisan, and Yongjibong are located in the city. These serve as neighborhood parks to the citizens.

In the urban area, several small mountains and hills play the same role. Dalseong Park, sits inside a 1500-year-old earth fortress, is a historic place of the city. It contains the city's only zoo and some monuments as well as the wall. Duryu Park or Duryusan is a large forest in the middle of the urban area. It has Daegu Tower, Woobang Land, Kolon Bandstand, Duryu Stadium, and many sports facilities. Daegu Tower, also called Woobang Tower or Duryu Tower, is the tallest contemporary structure (202 m) and the symbol of today Daegu. Its observatory commands good views of the city. Woobang Land is the largest amusement park out of the capital area. Many small gardens in the heart of the city such as the National Debt Repayment Movement Memorial Park (Gukchae Bosang Park) and 2·28 Park, are loved by people. The former park includes Dalgubeol-daejong (달구벌대종, 達句伐大鐘, means the Dalgubeol grand bell), a symbolic bell of the city. The bell is struck every week and year.

Downtown and shopping

Dongseongno (동성로, 東城路) is the downtown of Daegu lying from the Daegu Station to Jungang pachulso (central police station) near the Banwoldang subway station in the center of the city Jung-gu. It has the Jungangno subway station as the nearest station from its heart. Like its name meaning the street in the east fortress, the eastern part of Daegu-eupseong (대구읍성, 大邱邑城, means the Daegu-Principality Fortress) was situated along this street. The fortress, however, had been demolished in the early 20th century. Although Daegu is the nation's third or fourth largest city, the Dongseongno area form the largest and the broadest downtown area in the whole country except the capital city, Seoul. In most cases, famous brands open their branch shop first here out of the Greater Seoul area.

Sub-downtowns in the city have its own commercial powers and colors. The area around the Seongseo Industrial Complex subway station in Dalseo-gu is a concentration of many amusement spots, and young people easily can be seen around Kyungpook National University in Buk-gu. Deuran-gil (means the street inside the field) in Suseong-gu is known for many restaurants.

The city has a number of department stores. Many of these belong to national or multinational chains, but the local Daegu Department Store also operates two branches, while another local chain, Donga Department Store operates four in the city proper. The six department stores among them gather at the downtown. The traditional markets such as Seomun Market and Chilseong Market sell all sorts of goods.

Festivals

Many traditional ceremonies and festivals in agrarian society disappeared in the process of modernization. A Confucian ritual ceremony called Seokjeondaeje is held at Daegu-hyanggyo every spring and autumn. The Yangnyeongsi herb medical festival and Otgol village festival are the contemporary festivals about traditional culture.

Lately in the city, enthusiasm about performing arts is growing and the local government is trying to meet its demand. Daegu International Opera Festival (DIOF), Daegu International Musical Festival (DIMF), and Daegu International Bodypainting Festival (DIBF) are three of the most famous festivals on each field in Korea, although those have short histories.

Various festivals in various themes like the Colorful Daegu Festival, Dongseongno festival, Palgongsan maple festival, Biseulsan azalea festival, Korea in Motion Daegu, and so on, are held by the city, each ward, or the specific groups, all through the year.

On August 25 through August 31, 2008, Daegu hosted the first ever Asian Bodypainting Festival, a sister event of the World Bodypainting Festival in Seeboden, Austria.

Museums

Daegu Art Museum
Daegu National Museum
Daegu Bangjja Yugi (Korean Bronzeware) Museum
Hengso Museum of Keimyung University
Korea Video Museum
Kyungpook National University Museum
Museum for Daegu National University of Education
Museum of Natural Dye Arts

Theaters

Daegu Opera House – The first theater in Korea only for performing opera
Suseong Artpia
Keimyung Art Center – One of the largest scale theaters in the city.
Daegu Culture and Arts Center

Kaynak / Source
WWW
Cevapla
#4
Eğitim

2009 yılı itibariyla, Daegu'da 215 ilköğretim okulu, Dong-Pyeong Ortaokulu dahil 123 ortaokul ve 91 lise vardır. İki özel kamu lisesi Daegu Fen Lisesi ve Taegu Yabancı Diller Yüksek Okulu ve Keisung Akademisi, Gyeongsin Lisesi ve Daeryun Lisesi gibi diğer bazı liseler üniversiteye giriş için iyi notlara sahiptir. Eğitim notları ve azmiyle ülkede yüksek bir standarta sahip, en iyi bilinen liseler Suseong-gu'da bulunur. Ayrıca, Keisung Akademisi (Keisung Lisesi dedenir), Gyeongsin Lisesi, Gyeong-il'in Kız Lisesi, Daegun Katolik Lisesi gibi 4 bağımsız özel lise de Daegu'da bulunmaktadır.

Üniversiteler ve kolejler

Daegu ve uydu kentleri Kore'de en büyük özel yüksek öğretim kurumlarına sahip alanlardan biridir. Gyeongsan yakınında yer alan birçok ana kampüs bir üniversite kenti olarak Daegu bölgesine hizmet vermektedir. Kyungpook Ulusal Üniversitesi (KNU), Kore'nin en yüksek dereceli ve iyi organize edilmiş ulusal üniversitelerinden biridir. Neredeyse tüm alanlarda şehirde ve çevresinde ilk sırada yer alır. Daegu, Seul dışında yer alan en prestijli özel üniversitelerinden ikisine sahiptir; Keimyung Üniversitesi ve Yeungnam Üniversitesi. Daegu Katolik Üniversitesi ve Daegu Üniversitesi gibi bazı küçük özel üniversiteler de vardır. Daegu Ulusal Eğitim Üniversitesi ilköğretim eğitimi sunmaktadır.

Diğer üniversite ve kolejler şunlardır; Daegu Güzel Sanatlar Üniversitesi, Daegu Cyber ​​Üniversitesi, Daegu Haany Üniversitesi, Daegu Sağlık Yüksekokulu, Daegu Mirae Koleji, Daegu Politeknik Koleji, Daegu Teknik Koleji, Daegu Yabancı Dil Üniversitesi, Daeshin Üniversitesi, Keimyung Üniversitesi, Kyongbuk Fen Bilimleri Üniversitesi, Kyongbuk Yabancı Dil Üniversitesi, Kyungil Üniversitesi, Taekyeung Koleji, Yeungjin Koleji, Yeungnam Bilim ve Teknoloji Koleji, Youngnam İlâhiyat Fakültesi.

Tıp kurumları

Bazı büyük üniversite hastaneleri şehri, güney-doğu Kore'nin tıp merkezi yapar. 1907 yılında Daegu-Dongin-uiwon adıyla kurulan Kyungpook Ulusal Üniversitesi, şehrin tanınmış bir hastanesidir. 1899 yılında Jejungwon olarak kurulan Dongsan Hastanesi (Keimyung Üniversitesine bağlı), Kore'nin en eski Batı tarzı tıbbi klinikler biridir. Yeungnam Üniversitesi Tıp Merkezi, şehrin en çok yataklı hastanesidir. Bu üçüncül hastanelerin yıllık tedavi tutarı Kore'de Seul'den sonra ikinci sıradadır. Daegu Katolik Üniversitesi Tıp Merkezi de bunlara dahildir.

Ulaşım

Demiryolu

Daegu, Kore iç demiryolu trafiğinin merkezidir. Ülkenin ana demiryolu, Gyeongbu Hattı şehrin içinden geçmektedir. Şehirdeki en büyük demiryolu Dongdaegu İstasyonu, Seul İstasyo'nundan sonra Kore'deki ikini büyük yolcu trafiğine ve en büyük tren trafiğine sahiptir. İstasyon KTX yüksek hızlı tren, Saemaul ve Mugunghwa tren servislerinin kapsamlı tadiladı sonrası 2004 yılında tekrar açıldı. Daegu İstasyonundan yola çıkan KTX hariç tüm trenler, içinde sinemalar olan yeni bina, restoran ve bir mağaza, şehir merkezine yakındır. Kore'de 10. en büyük yolcu trafiğine sahiptir. Daegu Hattı, Gyeongbu Hattının Gacheon İstasyonundan kollarından ayrılır.

Metro

Şehirde ayrıca İki ağır demiryolu hattından oluşan bir metro sistemi mevcuttur. Hat 2 batıdan doğuya doğru geçerken, Hat 1 kuzeydoğudan güneybatıya doğru şehri geçer. Kuzeybatıdan güneydoğuya geçen Hat 3, yükseltilmiş monoray olarak yapım aşamasındadır. Tüm hatlar Daegu Metropolitan Transit Corporation tarafından işletilmektedir. Başka bir hat, Gyeongbu Hattının Gumi-Daegu-Gyeongsan bölümü kullanılarak ağır raylı sistem olarak bir kaç yıl içinde faaliyete geçecektir. Hat 4 uzun vadeli bir plandır ve yuvarlak bir hat olacaktır. Yol ücreti 1200 won ve ön ödemeli kartla 1100 won'dur. Ön ödemeli kart kullanıcıları için ilk kullanımdan sonra bir saat içerisinde metro ve otobüs arasında ücretsiz değişim planı vardır.

Karayolu

Yerel ve sınırlı ekspres olmak üzere iki çeşit otobüs vardır. Sınırlı Ekspres otobüslerinde daha fazla koltuk vardır ancak bazen yolcular ayakta gitmek zorunda kalırlar. 2008 yılı itibariyle, yerel otobüs ücreti 1100 ₩ civarında, Sınırlı ekspres otobüs ücreti 1500 ₩ civarındadır. İndirimli ücret ön ödemeli kart ile kullanılabilir.

Otobüs güzergah numaraları 3 basamaklıdır ve her numara otobüsün hizmet verdiği bölgeyi gösterir. Örneğin, 407 numaralı otobüs 4 numaralı bölgeden 0 numaralı bölgeye, daha sonra da 7 numaralı bölgeye gider. Diğer rotlar, genellikle dairesel olanlar, hizmet ettikleri ilçelere göre adlandırılır ve 1'den 3'e kadar numaralandırılır. Trafik bazen yoğundur ancak ana caddeler çok fazla sorun olmadan yüksek hacimli trafikle başa çıkabilir.

Havaalanı

Daegu'da şehrin kuzeydoğusunda bulunan Daegu Havaalanı (yurtiçi / yurtdışı) hizmet verir.

ENGLISH


Education

As of 2009, Daegu has 215 elementary schools, 123 middle schools including the Dong-Pyeong Middle School, and 91 high schools. There are two specialized public high schools which are Daegu Science High School and Taegu Foreign Language High School, and some other high schools such as Keisung Academy, Gyeongsin High School and Daeryun High School have good grades for university admission. Most of well-known high schools are located in Suseong-gu because its educational grade and zeal are high standard in the country.

Also, Daegu has 4 independent private high schools like Keisung Academy(also called Keisung High School), Gyeongsin High School, Gyeong-il Girl's High School, Daegun Catholic High School.

Universities and colleges

Daegu and its satellite towns are one of the areas which have the most large private higher educational institutions in Korea. Many of their main campuses are located in the nearby Gyeongsan city which serves the Daegu region as a college town. Kyungpook National University (KNU) is one of the most highly ranked and well organized national universities in Korea. It holds first place in and around the city in almost all of the fields. Daegu has two of the most prestigious private universities outside Seoul, Keimyung University and Yeungnam University.[citation needed] There are some smaller private universities such as Catholic University of Daegu and Daegu University. Daegu National University of Education offers elementary education training.

The other universities and colleges include Daegu Arts University, Daegu Cyber University, Daegu Haany University, Daegu Health College, Daegu Mirae College, Daegu Polytechnic College, Daegu Technical College, Daegu University of Foreign Studies, Daeshin University, Keimyung College University, Kyongbuk Science University, Kyongbuk University of Foreign Studies, Kyungil University, Taekyeung College, Yeungjin College, Yeungnam College of Science and Technology, and Youngnam Theological College and Seminary.

Medical institutions

Some large university hospitals make the city the medical hub of south-eastern Korea. The Kyungpook National University Hospital, founded as Daegu-dongin-uiwon in 1907, is the well-known hospital in the city. The Dongsan Hospital (attached to Keimyung University), founded as Jejungwon in 1899, is one of the oldest western style medical clinics in Korea. The Yeungnam University Medical Center has the largest beds in the city. The yearly treatment amount of these tertiary hospitals is the second largest in South Korea after that of Seoul. The Daegu Catholic University Medical Center is also included in them.

Transportation

Rail

Daegu is the hub of the Korean inland railroad traffic. The main railroad of the country, Gyeongbu Line passes through the city. The largest railroad station in the city, Dongdaegu Station has the second largest passenger traffic in Korea after Seoul Station, and the largest train traffic. The station re-opened in 2004 after extensive renovations serving the KTX highspeed train, Saemaul and Mugunghwa trains. All kinds of trains except KTX depart from Daegu Station, an all-new building with cinemas, restaurants and a department store, located near the city centre. It has the tenth largest passenger traffic in Korea. Daegu Line branches off from Gacheon Station of Gyeongbu Line.

Metro

The city also has a subway system, consisting of two heavy rail lines. Line 1 crosses the city from northeast to southwest, while Line 2 crosses from west to east. Line 3 from northwest to southeast is under construction as an elevated monorail. All the lines are and will be operated by the Daegu Metropolitan Transit Corporation (DTRO). Another line will operate in a few years as a heavy rail system using the Gumi–Daegu–Gyeongsan section of Gyeongbu Line. Line 4 is a long-range plan and will be a circle line. Fare is 1200 won on distance and 1100 won with a prepaid card. There is a free interchange scheme between the metro and bus within an hour of first use for the prepaid card users.

Road

There are two types of buses which are local and limited express. Limited express buses have more seats, but often passengers are required to stand. As of 2008, Local bus fare costs around 1100 won, Limited express bus fare would set you back around 1500 won. Discounted fare is available with a prepaid card.

Bus route numbers are made up with 3 digits, each number indicates the area that bus serves. For example, number 407 bus runs from zone four, to zone zero, and then to zone seven. Other routes, usually circular, are named for the districts they serve and numbered 1 through 3.

Traffic is sometimes heavy, however, the major thoroughfares handle fairly high volumes of traffic without too much trouble.

Air

Daegu is served by Daegu Airport (international/domestic) located in northeastern Daegu.

Kaynak / Source
WWW
Cevapla
#5
Daegu'nun Sembolleri


Şehir Amblemi

[Resim: 1MYbQ5.gif]

Daegu'nun resmi logo yazısı Korece, Çince ve İngilizcedir ve şehrin amblemi ile uyum içinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Şehrin Logo Yazısı

[Resim: 65ZBg3.gif]

Daegu'nun resmi logo yazısı Korece, Çince ve İngilizcedir ve şehrin amblemi ile uyum içinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Şehir Sloganı: "Renkli Daegu"

[Resim: Jnp95j.gif]

Daegu resmi sloganı, "Renkli Daegu", çeşitlilik ve ilerlemenin yanı sıra gençlik, parlaklık, zarafet, coşku ve canlılık izlenimini yaratmayı hedefliyor.

Sembolik Kuşu: Kartal

[Resim: PP5WEv.gif]

Kartal, Daegu vatandaşlarının gösterdiği ilerici ruhu temsil eder.

Sembolik Ağacı: Köknar

[Resim: O7R630.gif]

Köknar, cesaret, sonsuzluğu ve Daegu vatandaşlarının asaletini temsil eder.

Sembolik Çiçeği: Şakayık

[Resim: lvkGkk.gif]

Şakayık, her Daegu vatandaşının istediği masumiyet, saflık ve fedakarlık değerlerini temsil eder.

ENGLISH

Symbols of Daegu

City Emblem

[Resim: 1MYbQ5.gif]

The official Daegu City logotypes are provided in Korean, Chinese and English and were designed to be used in harmony with the city’s emblem.

City Logotypes

[Resim: 65ZBg3.gif]

The official Daegu City logotypes are provided in Korean, Chinese and English and were designed to be used in harmony with the city’s emblem.

City Slogan: "Colorful Daegu"

[Resim: Jnp95j.gif]

The official slogan of Daegu, “Colorful Daegu”, is aimed at creating an impression of youth, brightness, elegance, exuberance and vitality as well as diversity and progress.

Bird of Daegu / Eagle

[Resim: PP5WEv.gif]

The eagle represents the progressive spirit of frontierism shown by Daegu’s citizens.

Tree of Daegu / Fir

[Resim: O7R630.gif]

The fir symbolizes the courage, everlastingness and nobility of Daegu’s citizens.

Flower of Daegu / Peony

[Resim: lvkGkk.gif]

The peony represents the values of innocence, purity and self-sacrifice to which Daegu’s citizens aspire.

Kaynak / Source

WWW
Cevapla
#6
[Resim: D4lb96.jpg]

[Resim: E5Vdp8.jpg]
WWW
Cevapla
#7
[Resim: jV4Ojn.jpg]

[Resim: 28235j.jpg]
WWW
Cevapla
#8
[Resim: BDZQ4v.jpg]

[Resim: Z7LBJZ.jpg]
WWW
Cevapla
#9
Sunum için teşekkür ederiz...Onay

>>> https://www.facebook.com/KoreaFansWorld
Cevapla
#10
Emeğinize sağlık, teşekkür ederiz.Alkis
You're a sky
full of stars

[Resim: 0E8dXo.gif]
Cevapla
Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi

Koreafans Hakkında

Lorem ipsum

              Quick Links

              User Links

              Advertise