yukari
Konuyu Oyla:
  • Derecelendirme: 0/5 - 0 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Busan Metropolitan City / (부산 광역시 / Busan Gwangyeok-si)
#1
Busan Metropolitan City / (부산 광역시 / Busan Gwangyeok-si)

[Resim: lEzdMp.jpg]

Alan (Toplam): 767.35 km2 (296.28 sq mi)
Nüfus: (2020)
Toplam: 3,404,423
Yoğunluk: 4,700/km2 (12,000/sq mi)
Resmi Site: www.busan.go.kr (English)


Busan’a Genel Bakış

Busan, Kore yarımadasının güneydoğu ucunda bulunmaktadır. Yaklaşık 3.6 milyon nüfusu olan kalabalık bir şehirdir. Busan’ın genişliği 768.408km²’dir, Kore yarımadasının %0.8’idir.

Busan’ın doğal çevresi, dağlar, nehirler ve deniz arasındaki uyuma mükemmel bir örnektir. Coğrafyası, mükemmel doğa yürüyüş sağlayan muhteşem sahiller ve doğal kayalıklar ve dağlar ile bir kıyı şeridini içerir ve olağanüstü manzarası ve kaplıcaları şehrin her yerine dağılmıştır. Busan, dört belirgin mevsimin ve asla çok soğuk veya çok sıcak olmayan ılıman ikliminin tadını çıkarır.

Busan Kore’nin en büyük ikinci şehridir. Liman ve yumuşak gelgitler, ülkenin en büyük, dünyanın beşinci konteyner limanı haline gelmesini sağladı. Şehrin doğal güzellikleri ve zengin tarihi, Busan’ın turizm ve kültür olarak dünya standartlarında ününün artmasını sağlamıştır ve ayrıca uluslar arası toplantılarda gidilecek yer olarak tanınmış bir yer olmuştur.

Busan’ın Kökeni / Origin of Busan
İnsanların Busan’ı bu isimle kullanmaya başladıkları zaman belirsizdir. Busan’ın günümüzde kullanılan adı, yerleşim için eski adı olan, Busan Dağı (şimdiki adı Jeung Dağı) eteklerinde büyüyen Busan-po’dan türetilmiştir. 15. yüzyılın ilk yarısına kadar Busan-po, Joseon Hanedanlığı’ndan önce Dongnae-hyeon’un içinde bir bölge olan Busan-bukok’un bir parçasıydı. Busan-bukok kaybolduğunda ve bölge Japon tüccarlar için daimi ikamet yeri haline geldiğinde, Busan-po adını aldı.

Ancak, 15. yüzyılın ikinci yarısında, Busan-po adı Busan Dağı’nın eteklerindeki bütün bölgeye verildi. Busan-po, ‘gun’ veya ‘hyeon’ gibi bağımsız bir bölgesel idari birim haline gelemedi fakat Dongnae-hyeon’un idaresi altında kalmıştır.

Dongnae, büyük ulusal stratejik savunma alanı olarak kabul edildiği gibi, Busan-jin Kral Taejo’nun 6. yılında inşa edildi (1397) ve Dongnae sadece idari birim olarak değil, aynı zamanda stratejik askeri üs olarak da önem kazandı. Dongnae-hyeon stratejik öneminden dolayı Busan-po, Yeom-po ve Jae-po’nun üç limanlarında Japon ayaklamasından sonra Dongnae-dohobu statüsüne yükseldi. Japonya ile İmjin Savaşı sırasında, 1592’de, yeniden Dongnae-hyeon’a düşürüldükten sonra, Japonya’ya karşı dış politikadaki önemli pozisyonu nedeniyle 1599’da Dongnae-bu olarak yeniden terfi almıştır. Bu durum 1910’daki Japon İşgali’ne kadar değişmemiştir.

O yıl 1 Ekim’de, Busan Dongnae-bu’dan tamamen ayrılmıştır ve Busan-bu’nun bağımsız bölgesi haline gelmiştir.

Çeviri: komutan çang


English

Area (Total): 767.35 km2 (296.28 sq mi)
Population: (2020)
Total: 3,404,423
Density: 4,700/km2 (12,000/sq mi)
Website: www.busan.go.kr (English)

Busan at the Glance
Busan, a bustling city of approximately 3.6 million residents, is located on the southeastern tip of the Korean peninsula. The size of Busan is 768.408km² which is 0.8% of the whole land of the Korean Peninsula. The natural environment of Busan is a perfect example of harmony between mountains, rivers and sea. Its geography includes a coastline with superb beaches and scenic cliffs, mountains which provide excellent hiking and extraordinary views, and hot springs scattered throughout the city. Busan enjoys four distinct seasons and a temperate climate that never gets too hot or too cold.

Busan is the second largest city in Korea. Its deep harbor and gentle tides have allowed it to grow into the largest container handling port in the country and the fifth largest in the world. The city's natural endowments and rich history have resulted in Busan's increasing reputation as a world class city of tourism and culture, and it is also becoming renowned as an international convention destination.

Origin of Busan
It is uncertain when people started calling Busan by that name. The name Busan that is used today was derived from the former name for the settlement, Busan-po, which grew on the lower slopes of Mt. Busan (now called Mt. Jeung). Up until the first half of the 15th Century, Busan-po was part of Busan-bukok which was a territory within Dongnae-hyeon, before the Joseon Dynasty. As Busan-bukok disappeared and this region became a permanent residence for Japanese merchants, it became Busan-po.

However, in the second half of the 15th Century, the name Busan-po was given to the entire area at the foot of Mt. Busan. Busan-po could not become an independent regional administrative unit such as a ‘gun’ or ‘hyeon’, but remained under the administration of Dongnae-hyeon.

As Dongnae was acknowledged as a major national strategic defensive site, Busan-jin was built in the 6th year of King Taejo(1397), and Dongnae began to gain in importance not only as an administrative site but also as a strategic military base. Dongnae-hyeon was later upgraded in status to Dongnae-dohobu after the revolt of the Japanese at the three ports of Busan-po, Yeom-po, and Jae-po, because of its strategic importance. Then, after being demoted back to Dongnae-hyeon in 1592 during the Imjin War with Japan, it was later promoted back to Dongnae-bu in 1599 due to its important position in the foreign policy against Japan. This position remained unchanged until the Japanese Occupation in 1910.

On October 1st of that year, Busan was separated completely from Dongnae-bu and became the independent territory of Busan-bu.
[Resim: bus1.gif]
Kaynak / Source
Kaynak / Source*

www
Cevapla
#2
Tarihi


Kore Yarımadası üzerinde ilk insan varlığı paleolitik çağa kadar takip edilebilmektedir. Bugün Haeundae’nin Cheongsa-po olarak bilinen alanında toplanan Paleolitik Çağ’ın kalıntıları (avlanma taşları gibi) ve Jwa-dong and Jung-dong’un yeni kentsel gelişme alanları incelenerek, Paleolitik Çağ’ın sonlarında Busan’da insanların bulunduğu görülüyor.

Bugüne kadar Busan bölgesindeki harabelerin ve kalıntıların büyük çoğunluğu Neolitik Çağ’ın başlangıcı sonrasına aittir. Busan’da Neolitik Çağ’a ait iyi bilinrn kalıntılar kabuk tümseklerdir ve bunların hepsi sürekli olarak nehirlerin ve denizin kenarında bulunur (Dongsam-dong, Yeongseon-dong, Dadae-dong, Amnam-dong, Geumgok-dong ve Beomban).
Bu, bu nedenle atalarımızın yaşamlarının balıkçılık merkezli olduğunu gösterir.

Özellikle, güney kıyı bölgesinin Neolitik Çağ kültürü Busan alanının çevresinde kuruldu. Bu, Japonya’nın Kitakyushu bölgesinde bulunan Neolitik Kültür üzerinde etkili oldu.

Busan coğrafi olarak Kore Yarımadası’nın güney doğu köşesinde yer alır ve bu oraya Tunç Çağı’nın geç gelişini açıklayabilir. Tunç Çağı’na ait harabeler ve kalıntılar Guseo-dong, Geumgang Park, Geumsa-dong, Sajik-dong, Bugok-dong, Goijeong-dong ve Nopo-dong gibi yerlerde keşfedilmiştir. Keşfedilen kalıntılar Neolitik Çağ’ın kalıntıları ile karşılaştırıldığında daha çok sayıdadır ve önemlidir.

Busan’daki Tunç Çağı toplulukları desenli çanaklar kullanmamıştır.
Tun Çağı’nın Japon Yaoi Kültürü’nün sonraki gelişiminde büyük etkisi olmuştur.

Demir Çağı’na ait (3 Han dönemi, Gaya ve 3 Krallık döneminin başlangıcı) harabe ve kalıntıların büyük çoğunluğu kabuk tepecikler ve eski mezarlardır. Kabuk tepecikler ve eski mezarlar Jodo, Yeongseon-dong, Dadae-dong, Goejeong-dong, Dongnae Nakmin-dong, Oryundae, Hwamyeong-dong, Geumsa-dong ve Bokcheon-dong boyunca sırayla bulunur. Diğer çağlarla karşılaştırıldığında Demir Çağı’ndan itibaren Busan bölgesinde birçok eski mezar bulunmaktadır. Dongnae’deki kabuk tepeciklerde demir arıtma yeri bulunduğundan beri, kazılar Busan’ın demir için merkez üretim yeri olduğunu göstermektedir. Ayrıca rafine demirin buradan Japonya, Naglang, Dabang ve Suyeong Nehri vasıtasıyla diğer bölgelere ihraç edildiği açıktır. Bu gerçekler, “Çin’in Üç Krallık Tarihi”nin “Wui Tarihi” bölümüde kaydedilmiştir.

Bu dönemden sonra, Suyeong Nehri ve Oncheon deresi çevresindeki bölgeye doğru tarihi bir değişim yaşandı.

6. yüzyılın ortalarında Shilla Krallığı Gaya’yı topraklarına kattı. Busan bölgesinin adı Geochilsanguk’dan Geochilsangun’a çevrildikten sonra, Kral Gyeongdeock’un saltanatı (757) içerisinde adı Geochilsangun’dan Dongnaehyeon’a tekrar çevrilmiştir. O dönemde, Dongnae tarihi kayıtlarda ilk kez görünmüştür.

Goryeo Hanedanlığı’nda, Busan bölgesi Shilla’nın yönetim sistemini kullanmaya devam etmiştir.
Goryeo Hanedanlığı’nın ortalarında, Kral Injong’un saltanatı sırasında, Dongnae Jeong ailesi merkezi siyasette güçlü bir konuma yükseldi fakat yeni sorunlarla karşılaştı. Parti kavgası ve Jeong ailesi ile merkezi siyasal güç arasında tuzağa düşme duygusu meydana geldi, Jeongseo’nun rütbesi düşürüldü ve eve dönmek zorunda kaldı. Dongnae bölgesine geri döndükten sonra, Jeongseo bir köşk kurdu ve sadakat ve dürüstlüğü anlatan “Jeong-gwajeong-gok” şiirini besteledi.
“Jeong-gwajeong-gok” Goryeo Edebiyatı’nın en iyi şiirlerinden biridir ve yaygın olarak Busan edebiyatının kökeni olarak kabul edilir.
Diğer taraftan, Busan’ın askeri önemi daha güçlü vurgulanmıştır. Japonya’nın genişleyen gücüne karşı savunmada istasyon birlikleri için Busan’da bir kale inşa edilmiştir.

Joseon Dönemi’nde Kral Taejo’nun saltanatı sırasında, Dongnae çevresine idari sınır (jin) kuruldu. Daha sonra, Kral Taejong’un saltanatında, ayrıca "Daeil Gyoyeokjang" (ticaret merkezi) kuruldu, böylece 1470 yılında Joseon ve Japonya arasında ticaret genişledi.
Aynı zamanda, Dongnae’nin savunma ve diplomasideki önemi giderek artmaya başladı.

1952’de, Imjin Savaşı Kore ve Japonya için yeni ve daha iyi ilişki kurma ihtiyacını vurgulamıştır. Imjin Savaşı’nda sonra, ilişkileri iyileştirmek için çaba gösterildi. Bu, ticaret sisteminin kurulmasına ve Kore ve Japonya arasında temsilci gönderilmesine olanak sağladı.

Joseon Hanedanlığı’nın sonlarında, Choryangwaegwan Joseon ve Japonya arasındaki tek ticaret yeriydi. Ayrıca Avrasya Kıtası ve Uzak Doğu arasında ticari bağlar kurmak için bir yerdi.

19. yüzyılda, emperyalist Japonya’ya karşı Busan’ın anti-Japon mücadelesi diğer bölgelerden daha güçlüydü. Birçok vatansever, öğrenciler, işçiler, kisaengler Japonya karşıtı mücadeleye katılmıştır. 2. Dünya Savaşı’nın bitmesiyle, bağımsızlık restorasyonu 15 Ağustos 1945 yılında gerçekleşti. Kore Savaşı’nın başlangıcında, mültecilerin büyük bir şehri haline geldi ve ulusal gücün son kalesi olarak geçici başkent oldu. Busan 1963’te “Jikhalsi” (doğrudan hükümetin kontrolü altında olan şehir) olarak yükseldi ve 1995’te büyükşehir oldu.

1950’lerden 1980’lere kadar, Busan ulusumuzun ekonomik iyileşmesi ve demokrasisi için öncü bir üs olarak ortaya çıkmıştır.

Ancak, 1990’larda dış rekabet arttı ve Asya Mali krizi, ekonomik sıkıntı karşısında dayanlıklılığı göstermek için Busanites’a mecbur kaldı.

Uzun, karanlık bir tünelden geçtikten sonra, Busan daha güçlü ve her zamankinden daha iyi bir şekilde ortaya çıkıyor.

Çeviri: komutan çang


English

History of Busan
The first human presence on the Korean Peninsula can be traced back as far as the Paleolithic Age. By examining other remains of the Paleolithic Age(such as the hunting stones) collected in areas known today as Cheongsa-po of Haeundae and the new urban development areas of Jwa-dong and Jung-dong, it appears that people were present in Busan by the late Paleolithic Age.

Most of the ruins and remains in the Busan area to date are from the period after the beginning of the Neolithic Age.
The well-known remains of the Neolithic Age in Busan are shell mounds and these are all consistently located near rivers or the sea. (locations such as Dongsam-dong, Yeongseon-dong, Dadae-dong, Amnam-dong, Geumgok-dong and Beombang.)
It appears therefore that our ancestors' life centered around fishing.

In particular, the Neolithic Culture of the southern coast region was formed around the Busan area. It was influential on the Neolithic Culture found in the Kitakyushu region of Japan.

Busan is geographically located in the south-east corner of the Korean Peninsula, and this might explain the late arrival of the Bronze Age there. The ruins and remains of the Bronze Age are being discovered, in places such as Guseo-dong, Geumgang Park, Geumsa-dong, Sajik-dong, Bugok-dong, Goijeong-dong, and Nopo-dong.
The ruins being discovered are more numerous and significant when compared with the ruins of the Neolithic Age. Of particular note is the inland location of the ruins on hilly regions some distance from the sea.

Bronze Age communities in Busan used no patterned earthenware.
The Bronze Age had a great effect on the ensuing development of the Japanese Yayoi Culture.
Most ruins and remains from the Iron Age(throughout the Three Hans period, Gaya and the beginning of the Three Kingdoms) are shell mounds and old tombs.

Shell mounds and old tombs are found range throughout Jodo, Yeongseon-dong, Dadae-dong, Goejeong-dong, Dongnae Nakmin-dong, Oryundae, Hwamyeong-dong, Geumsa-dong, and Bokcheon-dong.

There are many more old tombs of the Busan region dating from the Iron Age compared to other regions. Since the place for refining iron was discovered in Dongnae shell-mounds, excavations have shown that Busan was the central production area for Iron. It is also apparent that refined iron from here was exported to Japan, Naglang ,Dabang and other regions by means of the Suyeong River. These facts are recorded in the "Wui History" chapter of the "History of the Three Kingdoms of China".

After this period, there was a historic shift towards the area around the Suyeong River and Oncheon stream.

According to studies of literature during that period, small territories such as Geochilsanguk and Dokloguk were influential.

In the middle of the 6th century the Silla Kingdom annexed Gaya. After the name for the Busan region was changed from Geochilsanguk to Geochilsangun, in the reign of King Gyeongdeock(757) it was changed again from Geochilsangun to Dongnaehyeon. At that time Dongnae appeared for the first time in historical records.

In the Goryeo Dynasty, the Busan region continue to use the administration system of Silla.
In the middle of the Goryeo dynasty, during the reign of King Injong, the family of Dongnae Jeong rose to a position of power in central politics but faced new challenges. A party feud and a sense of entrapment between the central political power and the Jeong family occurred, Jeongseo was demoted and forced to return home. After retreating to the Dongnae area Jeongseo set up the pavilions and composed the poem “Jeong-gwajeong-gok” that recited faithfulness and integrity. Jeong-gwajeong-gok is the one of the best poems in Goryeo Literature and is widely accepted as the origin of Busan literature itself.
On the other hand, Busan's military importance was emphasized more strongly. A fortress was built in Busan to station troops in defence against Japan's expanding power.

In the Joseon Period during the reign of King Taejo, the administrative boundary (jin) around Dongnae was established. Later, in the reign of King Taejong, the "Daeil Gyoyeokjang"(trading center) was also established, in 1470 thus expanding trade between Joseon and Japan.
At the same time, Dongnae’s role in defence and diplomacy was becoming increasingly important.

In 1592, the Imjin War highlighted the need to forge a new and better relationship for Korea and Japan. After the Imjin War, efforts were made at improving relations. This allowed for the establishment of a trading system and the sending of delegations between Korea and Japan.

During the late Joseon Dynasty, Choryangwaegwan was the only office trading between Joseon and Japan. It was also the place for establishing trade links between the Eurasian Continent and the Far East.

It should not be forgotten, however, that the combined spirit of the anti-Japanese struggle and national salvation bravely shown by citizens and soldiers alike has been handed down to us today and has subliminally permeated the collective subconscious of our rights as citizens.

In the 19th century, Busan's anti-Japanese struggle against an imperialist Japan was stronger than that of any other region. Many patriots, students, laborers and kisaeng entertainers alike, participated in the movement to resist Japan.
With the end of World War II, the restoration of independence took place on August 15th, 1945. At the start of the Korean War, Busan became an enormous city of refugees, and, as the last bastion of national power, the provisional capital. Busan was upgraded to a “Jikhalsi” (city under direct control of the government) in 1963 and a metropolitan city in January, 1995.

From the 1950s to the 1980s, Busan emerged as a leading base for the economic rehabilitation and democracy of our nation.
However, increased foreign competition in the 1990s and the Asian Financial Crisis forced Busanites to show their toughness in the face of economic adversity.

After passing through a long, dark tunnel, Busan is beginning to emerge stronger and better than ever.

For reference, please visit Busan Museum, Dongsam-dong Shell Mounds, Bokcheon Museum, Chungnyeol Shrine, Baeksan Memorial Hall and the many other historical facilities in Busan. Make the most of Busan's cultural heritage, to really enjoy your time here.

Kaynak / Source
www
Cevapla
#3
Busan’ın Çevresi / Busan Environment

Busan, güzel dağların, nehirlerin ve denizin şehridir. Ayrıca önemli bir kültürel şehirdir. Ülkeye çekicilik katan Haeundae gibi muhteşem doğa manzarası ve şehir sınırındaki Nakdong Nehri ile, şehir bölgedeki kültürel faaliyetlerin önemli bir bağı olarak hizmet verir. Ayrıca, Busan Kore’nin ilk uluslar arası liman şehridir. Konumu, bütün Kuzeydoğu Asya bölgesi ve Kore yarımadası için ana giriş kapısı olarak hizmet vermesi için şehre olanak sağlar.

Konum

Busan 128° doğu boylamı ve 35° kuzey boylamında Kore Yarımadası’nın güney doğu ucunda yer alır. Kıta ve denizi bağlayan uluslar arası bir şehirdir. Jeopolitik konum olarak, şehir Asya, Sibirya ve Avrupa’yı bağlayan şeridin güney ucundadır. Ayrıca Pasifik Okyanusu için ana giriş kapısı olarak hizmet verir. Bu konum, şehri uluslar arası deniz taşımacılığının merkezinde yerleştirir.

Coğrafik olarak, Busan’ın güneyinde Kore Boğazı, kuzeyinde Ulsan, batısında Gimhae bulunur. Busan ile neredeyse aynı enlemi paylaşan şehirler arasında Kore’de Jinhae ve Gwangju’nun yanı sıra yurtdışında Tokyo, Kabil, Los Angeles, Memphis, Beyrut, Jeongsen, Cezayir ve Oklahoma şehri vardır. Busan Dünya Standart Zamanı (GMT)’dan 8 saat 37 dakika öndedir. Kore Standard Zamanı’nın 24 dakika önündedir.

Yönetim:
Şu anda 15 özerk gu (bölge), 1 özerk ilçe, 2 eup, 3 myeon ve 218 dong bulunmaktadır. Şehir kuzeyden güneye 48 km iken, doğu ile batı arasındaki mesafe 51 km’dir.


Çeviri: komutan çang


English

City Evironment
Busan, a city of beautiful mountains, rivers and the sea, is also a important cultural city. With the Nakdong River bordering the city and superb natural scenery like Haeundae adding nationwide attraction, the city serves as a major nexus of cultural activities around the region. Also, Busan is the first international port city in Korea. Its location enables the city to serve as a main gateway for the Korean Peninsula and the entire Northeast Asian region.

Location
Geographically, Busan has the Straits of Korea to its south; Ulsan to the north;Gimhae to the West. Cities that share almost the same latitude with Busan include Jinhae and Gwangju in Korea, as well as Tokyo, Jeongsen, Algiers and Oklahoma City abroad. Busan is eight hours ahead of GMT. As for its geopolitical location, the city comes at the Southern tip of a strip that connects Asia, Siberia and Europe. It also serves as a main gateway to the Pacific Ocean. This location places the city at the center of international sea transportation.

Administrative Divisions
In 1957 Busan adopted a division system with the creation of 6 gu: Busanjin-gu, Dong-gu, Dongnae-gu, Jung-gu, Seo-gu, and Yeongdo-gu.
Today, Busan is divided into 15 gu (districts) and 1 gun (county).

Kaynak / Source
www
Cevapla
#4
İklim

Busan, Kore yarımadasının en güneydoğu ucunda yer alır ve mevsimler rüzgarları olan orta enlem ılıman kuşaktadır. Ilıman muson bölgesinde yer alır ve deniz iklimi etkisindedir, 4 mevsimi vardır: İlkbahar, yaz, sonbahar, kış. Yıllık ortalama sıcaklık 14.9°C’dir. Yıllık ortalama yağış 1,441.9mm’dir. Busan’ın, Kore’de diğer bölgelerle karşılaştırıldığında güçlü rüzgarları vardır. İlkbahar mart ayında başlar ve haziran ayının sonlarında biter. Sakura ağaçları mart ayının sonlarında açar. Sıcaklık nisan, mayıs haziran aylarında çok rahattır. Haziran ayının sonları yağmur mevsimidir ve temmuz yaz sıcaklarının gelişinin başlangıcının sinyallerini verir. Temmuz sonundan ağustos ortalarına kadar, bölgenin ortalama en yüksek sıcaklığı 32 °C’dir. Sonbahar eylül ayının başlarından kasımın sonlarına kadardır. Bu zamanda kıtasal yüksek atmosferik basınç nedeniyle hava iyi ve serindir. Kış kasım ayının sonundan başlar ve şubat ayına kadar devam eder. Fakat Busan’da kar yağışı nadirdir. Ortalama kış sıcaklığı 3.8°C’dir. İyi hava ve güzel manzara dolayısıyla turistler her mevsim Busan’ın tadını çıkarabilir. Yaz mevsiminde, güzel sahillerin tadını çıkarmak için ziyaretçiler ile şehir kalabalıktır.

Nüfus

1876’daki açılından itibaren, liman şehri Busan, ticaret ve sanayinin merkezi haline gelmiştir. Bu gelişme, 1936’da 200.000’e ulaşarak hızlı bir artış ile sonuçlanmıştır. Busan’ın nüfusundaki büyük sıçrama, şehre sonsuz insan akını ile sonuçlanan Kore Savaşı’nın kopması ile ortaya çıktı. Bunun sonucu olarak, Busan’ın nüfusu 1955’in sonunda kadar bir milyonu geçmiştir. Nüfus artışını etkileyen diğer faktör ise ekonomik büyüme için hükümet politikasıydı. Kentsel bölgelerdeki insanlar işlerde çalışmak için şehre akın etti. 1994 sonu itibariyle, Busan’a evleri olarak hitap eden 4 milyon insan vardı. 1995 itibariyle, nüfus yavaş yavaş azalmaya başlamıştır. Aralık 2011 itibariyle, Busan 3,586,068 kişiye ev sahipliği yapmaktaydı.

Çeviri: komutan çang


English

Climate
Busan is located at the southeastern most tip of the Korean peninsula and in the mid-latitude temperate zone, which has seasonal winds. It has four seasons : Spring, Summer, Fall and Winter. The annual average temperature is 14.9°C. The annual average precipitation is 1,441.9mm. Busan has strong winds compared to other areas in Korea. Spring begins in March and ends in late June. Cherry blossom trees bloom in late March. and the temperature is very comfortable in April, May and June. The rainy season at the end of June and July signals the beginning of the coming of the summer heat. The highest mean temperatures of around 32°C are at the end of July through mid-August. Fall is from early September through late-November. The weather is nice and cool at this time because of the continental high atmospheric pressure. Winter starts by the end of November and continues until February. but Busan rarely has any snowfalls. The average winter temperature is 3.8°C. Tourists can enjoy Busan throughout all seasons because of the nice weather and beautiful scenery. In summer, the city is crowded with visitors who come to enjoy the beautiful beaches.

Population
From its opening in 1876, the port city of Busan quickly developed into a hub of trade, commerce and industry. This development resulted in a rapid increase in its population, which had already reached 200,000 by 1936. A major leap in Busan's population came with the breakout of the Korean War, which resulted in an endless stream of people into the city. As a result, the population of Busan exceeded 1 million by the end of 1955. Another factor that spurred the population increase was the government policy for economic growth. People from urban areas kept streaming into the city for jobs. By the end of 1994, there were approximately 4 million people who called Busan their home. Since 1995, the population has slowly begun to decrease. As of December 2011, Busan was home to 3,586,068 people.

Kaynak / Source
www
Cevapla
#5
Şehrin Simgeleri

Şehrin Sloganı

[Resim: bus2.gif]

2004 yılında, Busan kendini uluslar arası dinamik bir şehir olarak tanıtmak için yeni bir slogan benimsedi. Güneş, dalga desenleri, yazı tipi ve renkler, gelişen şehrin parlak sosyal ve ekonomik geleceğini temsil etmektedir.

"Dynamic," enerjik ve özgür ruhlu yazı tipi ile Busan'ın dinamik imajını eşleştirmek için kullanılır. “BUSAN” sağlam ve düzgün stilli yazı tipi ile uluslar arası ticaretin merkezi şehri olarak Busan’ın kimliğini eşleştirmek için kullanılır.

“BUSAN”ın içindeki dalga deseni ile altı çizili US harfleri, ‘kendimiz’ anlamına gelir. Güneş deseni ile, bu Busan’ın gelişimi için bütün vatandaşların azmini simgeliyor. Dalga ve güneş, bu deniz şehri için parlak bir görüntü oluşturmaktadır. Busan hızlı bir şekilde 21. yüzyılın büyük küresel şehri haline geliyor.

Kırmızı renk, 2002 FIFA Dünya Kupası sırasında, Busan’da başlayan, Kore insanlarının birliğinin temsili haline gelen, tezahürat eden hayranların kırmızı üniformalarını temsil eder. Mavi renk, denizi ve bir deniz şehri olarak Busan’ın vizyonunu temsil eder. Turuncu güneş, Busan vatandaşlarının parlak hayallerini ve umutlarını yansıtır.


Şehrin Çiçeği, Ağacı
Kamelya

[Resim: 010104-img02.gif]

Şehrin Çiçeği: 1 Mart 1970’te belirlendi.
Şehrin Ağacı: 1 Temmuz 1978’te belirlendi.
Koyu yeşil yaprakları ve pembe çiçeklerinin dengesi ile sıcak kalpli vatandaşların ruhlarını iletir. Ağaçların parlak, taze ve koyu yeşil yaprakları, Busan insanlarının hırsını ve gençliğini temsil eder.


Şehrin Kuşu
Martı
[Resim: 010104-img03.gif]

1 Temmuz 1978’te belirlendi.
Martının beyaz kanatları, Korelilerin geleneksel zihnini yansıtan huzur ve barışı temsil eder.

Şehrin Balığı
Uskumru
[Resim: 010104-img04.gif]

6 Temmuz 2011’de belirlendi.
「Hareketli, Güçlü, Hızlı」
Mavi üst kısmı ve gümüş beyazı karnı ile Pasifik umkumrusunun temiz görüntüsü ve güçlü enerjisi ile durmadan kendi hedeflerine ulaşmaya çalışan bir deniz başkenti olarak Busan’ı mükemmel bir şekilde temsil eder.

Sembol İşareti
[Resim: 010104-img05.gif]

28 Mart 1995’te belirlendi.
Üstteki üçgen evren, uzay ve yaratılışı temsil eder ve alttaki üçgen deniz ve arkaplan anlamına gelir. İki dalga şehrin uluslar arası hale gelmesini temsil eder. Bütün görüntü denge ve canlılığı simgeler.

Maskot

[Resim: 010104-img06.gif]

“Busan Vizyonu, Busan Canlılığı, Busan Zaferi” / "Busan Vision, Busan Vitality, Busan Victory"

14 Haziran 1995’te belirlendi.
Buvi gündoğumunu ve yenilenmeyi tasvir ediyor. Yükselen güneş olarak Busan’ın manevi imajını temsil eder ve 21. yüzyılda şehri dünyevi bir cennet yapmak için vatandaşların vizyonunu ve umudunu sergiler.

Şehrin Simgesi

[Resim: 010104-img07.gif]

27 Ekim 2003’te berlirlendi.


Çeviri: komutan çang


English


The City of Busan's slogan
In 2004, the City of Busan adopted a new slogan in order to promote itself as a dynamic international city. The sun, wave pattern, font, and colors represent the bright social and economic future of our thriving city.

The slogan graphic, "Dynamic" utilizes an energetic and free-spirited font to match the dynamic image of Busan. "BUSAN" utilizes the solid and neat style font to match the identity of Busan as a central city of international trade. The letters US in "BUSAN" underlined by the wave pattern implies 'ourselves'. With the sun pattern, this symbolizes the determination of all citizens to develop Busan.

The wave and sun represent a bright image for this maritime city. Busan is quickly becoming a major global city in the 21st century.
The red represents the cheering fans red uniform that ,starting in Busan, came to symbolize Korean unity during the 2002 FIFA World Cup. The blue symbolizes the sea and the vision of Busan as a maritime city. The orange sun reflects the bright dreams and hopes of the citizens of Busan.

City flower, tree
Camellia
- City flower: Designated on March 1, 1970
- City tree: Designated on July 1, 1978
The balance of dark green leaves and pink flowers conveys the spirit of the warm hearted citizens. The brilliant ,fresh and deep green foliage of the trees symbolizes the youth and ambition of the people of Busan.

City bird - Seagull
- Designated on July 1, 1978
The white wings of the seagull represent purity and peace, reflecting the traditional mind of Koreans

City Fish - Mackerel
- Designated on July 6, 2011
「Dynamic, Powerful, Speedy」
The clean image and strong energy of the Pacific mackerel with its blue upper side and silvery white belly perfectly represents Busan as a marine capital endlessly striving to achieve its goals.

Symbol Mark
- Designated on March 28, 1995
The upper triangle represents the universe, space and creation, and the lower triangle means the sea and background. The two waves represent the city's internationalization. The whole image symbolizes balance and vitality.

Mascot " Busan Vision, Busan Vitality, Busan Victory."
- Designated on June 14, 1995
Buvi depicts the sunrise and renewal. It represents a spiritual image of Busan as the rising sun, and displays the vision and hope of the citizens to make our city an earthly paradise in the 21st Century.

City Emblem
- Designated on October 27, 2003

Kaynak / Source
www
Cevapla
#6

Şehrin Vizyonu
Kuzey Asya Devri’nde deniz başkenti olmak

Slogan
Daha büyük ve daha iyi bir Busan inşa etmek

Amaç
Gelişen yeni ekonomi
İnsan merkezli yaratıcı şehir
Herkes için gelişmiş refah
Çekici bir yaşam tarzı
Busan, önde gelen küresel şehir

Vatandaş Şartı
Busan şehri, Geumjong dağı ve Nakdong Nehri’nin yanında güzel bir şekilde bulunuyor, ulusal benlik saygısı ve demokrasinin yetişmesi için keskin bir vizyon ile Gaya ve Silla’nın adil ve eşit ruhunu sürdürüyor.
Kuzeydoğu Asya’nın tam kalbinde yer alan Busan, Asya-Pasifik çerçevesindeki uluslar için deniz kapısıdır ve Kuzeydoğu Asya kıtası için büyük bir köprübaşı olarak hizmet vermektedir. Busan, insan çalışmasının her alanında yetenekli insanlar için geniş ölçüde açıktır.

Biz Busan vatandaşı olmaktan gurur duyuyoruz. İnsanlığın refahı için ve bir bütün olarak ulus için, Busan’ın refahına katkıda bulunan dinamik ruh ile şehrimizin parlak geleceğini başlatacağız.

*Busan’ı bütün vatandaşların refahını geliştiren ve insan haklarına öncelik veren takdire değer bir toplum haline getireceğiz.

*Busan’ı hukuk ve düzeni iyi gözleyen adil ve eşit bir toplum haline getireceğiz.

*Busan’ı bütün doğa yaşamlarının sıcak ve saygın olduğu çevre dostu bir toplum haline getireceğiz.

*Busan’ı geleneksel kültüre saygı duyan ve korurken yenilik ve yaratıcılığa değer veren açık bir toplum haline getireceğiz.

*Bütün vatandaşların bir topluluk olarak şehre hizmet etmek amacıyla barış içinde yaşayabileceği bir toplum halinde Busan’ı geliştireceğiz.

Çeviri: komutan çang


English

City Vision
A Marine Capital in the Northeast Asian Era

Slogan
Building a Bigger and Better Busan

Objectives
Prosperous new economy
Human centered creative city
Advanced welfare for all
An attractive lifestyle
Busan, a leading global city

Busan Citizen's Charter
The city of Busan, beautifully situated beside the Nakdong River and Mt. Geumjong, continues the fair and equitable spirit of the Gaya and Shilla cultures with a keen vision for furthering national self-esteem and the cultivation of democracy.

Busan, located at the very heart of Northeast Asia, is the maritime gate to the Asia-Pacific rim group nations and serves as a major bridgehead to the Northeast Asian continent. Busan is widely open to talented people in every field of human endeavor.

We are proud to be citizens of Busan. We will open up the bright future of our city with a dynamic spirit that contributes to the prosperity of Busan, to the nation as a whole and to the general welfare of mankind.

We will develop Busan into an admirable society which gives priority to human rights and improves the well-being of all its citizens.

We will develop Busan into a just and equal society where law and order are well-observed.

We will develop Busan into an eco-friendly society where all natural lives are warmly esteemed.

We will develop Busan into an open society which values innovation and creativity while maintaining and respecting traditional culture.

We will develop Busan into a society where all citizens can live in peace in order to serve the city as one community.

Kaynak / Source
www
Cevapla
#7
Ekonomi
Yerel ekonominin en yüksek profilli yönleri arasında ulaşım ve nakliye ile dünyanın en işlek 5. limanıdır. 1978’den beri, Busan Jaseungdae, Shinsundae ve Gamman dahil olmak üzere üç konteynır limanı açtı. Busan dünyanın en büyük limanlarından biridir ve yılda 13.2 milyon TEU (20 feet’lik konteynır)’ya kadar işleyebilir.

Busan-Jinhae Serbest Ekonomik Bölge İdaresi, iki tür yönetimden biri (diğeri Incheon’da), geleneksel uluslararası ticaret merkezi olarak Busan’ın statüsünü yeniden ortaya koymak için oluşturuldu. Liman, dünyanın her yerinden gemileri çekmektedir ve çevresindeki bölgesel finans merkezi olmayı hedeflemektedir.

Korea Exchange (KRX)’in, Kore’nin tek menkul kıymetler değişim operatörü, merkezi Busan’dadır.

Busan, Renault-Samsung Motor, Hanjin Heavy Industries, Busan Bank, Air Busan, Hi Investment & Securities, Woori Aviva Life Insurance, Korea Technology Finance Corporation, Korea Asset Management Corporation’ın yönetim merkezlerine ev sahipliği yapmaktadır.

Jagalchi Balık Pazarı, Kore’nin en büyük balık pazarıdır.

Busan, Uluslararası Kongre ve Toplantı Derneği’nin (ICCA) 2011 küresel sıralamasında Asya’nın en iyi kongre şehirleri arasında Singapur, Seul ve Tokyo'dan sonra dördüncü en iyi şehir olarak sıralanmıştır.

Liman Tesisleri: Kapasite ve Gelişme
Busan Limanı, 1407 yılında Busan-po olarak açıldı. 1906 yılında ilk iskelenin inşa edilmesinden bu yana, liman sürekli gelişim gösterdi. Şimdi, uluslar arası yolcu feribot terminali ve 4 yerde (Buk-hang (Kuzey liman), Nam-hang (Güney liman), Gamcheon-hang (Gamcheon Limanı) ve Dadaepo-hang (Dadaepo Limanı)) 6 konteyner terminal ile modern bir liman haline gelmiştir.

Busan Limanı şu an 184 gemi kapasiteli olarak rıhtım duvarlarının 27.4 kilometresine sahiptir ve kargo yükleme ve boşaltma kapasitesi her 14.99 milyon tonun üzerindedir. Busan Limanı giderek gelişiyor, şehir aynı anda toplam 45 (40 konteyner rıhtımı/demirleme yeri, 5 çok amaçlı rıhtımı/demirleme yeri) geminin yanaşabileceği kapasitede ve 23 milyon TEU (20 feet’lik konteyner) yıllık işleme kapasiteli yeni Busan Limanı projesi üzerinde çalışıyor. Şehir, Busan Yeni Limanı’nı 2020 yılında tamamlamayı planlıyor. Busan Yeni Limanı şu anda toplam 22 rıhtıma/demirleme yerine sahip.

Busan, Kuzey Kutbu ve Uzak Doğu için optimal açık deniz ikmal üssüdür.

Uluslar arası Değişim
İlk uluslar arası alışveriş 30 Haziran 1966’da Busan ve Kaohsiung, Tayvan arasında başlatıldı. Busan’ın şimdi 22 ülkede 25 şehir ile kardeş şehir ilişkileri vardır. Busan bu şehirlerle özel kültürel, sanayi ve ticaret ilişkilerini korumaktadır.

Türkiye’de İstanbul ile kardeş şehir. : )

Çeviri: komutan çang


English

Busan is the fifth busiest seaport in the world, with transportation and shipping among the most high profile aspects of the local economy. Since 1978, Busan has opened three container ports including Jaseungdae, Shinsundae, and Gamman. Busan has one of the world's largest ports and can handle up to 13.2 million TEU shipping containers per year.

The Busan-Jinhae Free Economic Zone Authority, one of two such administrations (the other in the harbor of Incheon), was created to reassert Busan's status as a traditional international trading centre. The port attracts ships from all over the globe and the surrounding area aspires to become a regional financial centre.

Korea Exchange (KRX), Korea's sole securities exchange operator, is headquartered in Busan.

Busan is the home of the headquarters of Renault-Samsung Motor, Hanjin Heavy Industries, Busan Bank, Air Busan, Hi Investment & Securities, Woori Aviva Life Insurance, Korea Technology Finance Corporation, Korea Asset Management Corporation.

Jagalchi Fish Market is the largest fish market in Korea.

Busan is ranked the fourth best city after Singapore, Seoul and Tokyo among Asia's top convention cities in a 2011 global ranking by the International Congress and Convention Association (ICCA).

Port facilities: capacity & development progress
Busan Port was opened in 1407 as Busan-po. Since the initial construction of a wharf in 1906, the port has gone through continuous development. It has now been transformed into a modern port with an international passenger ferry terminal and 6 container terminals at 4 locations: Buk-hang (the North Port), Nam-hang (the South Port), Gamcheon-hang (Gamcheon Port) and Dadaepo-hang (Dadaepo Port)

Busan Port currently has 27.4 kilometers of quay walls which can accommodate up to 184 vessels, and loading and unloading capacity for over 14.99 million tons of cargo each year. As the volume of the cargo containers passing through Busan Port steadily increases each year, the city is now working on a project to build Busan New Port, capable of berthing a total of 45 vessels (40 container berths and 5 multi-purpose berths) simultaneously and an annual handling capacity of 23million TEU. The city plans to complete the Busan New Port by 2020. Busan New Port now has a total of 22 berths.

Kaynak / Source
Kaynak / Source*
www
Cevapla
#8
Alışveriş ve Ticaret


Ticari alanlar yoğun kavşakların yakınlarında ve üniversite kampüslerine bitişik yerlerde şehir boyunca dağılmıştır fakat Busan’daki iki büyük merkezi iş bölgesi Seomyeon ve Gwangbok-dong/Nampo-dong’dur. Dikkate değer dört önemli alışveriş alanı vardır: Seomyeon, Gwangbok-dong, Jangjeon-dong ‘da Busan Dae Hakap ve Haeundae-gu’daki Centum City.

Seomyeon Busan’ın kavşak noktasıdır. Yerel metro istasyonu iki hatta üzerinde hizmet vermektedir ve şehrin en işlek yerlerinden biridir. Koreli ve uluslar arası bankaların yerel merkezler Seomyeon’da bulunmaktadır. Yükselen alışveriş ve eğlence bölgesi olarak kabul edilmektedir.

Seomyeon’daki Lotte Alışveriş Merkezi ve Buam Metro İstasyonu çevresindeki 1 kilometre çapındaki bölgeyi kapsayan “Seomyeon Medikal Sokağı”na ev sahipliği yapmaktadır. Sokak’ta, kozmetik cerrahi, dermatoloji, göz ve diş konusunda uzmanlaşmış olmak üzere, toplam 160 kozmetik ve diğer medikal klinik bulunmaktadır. Seomyeon’nun hemen yanındaki Bujeon Pazarı, şehrin en büyük geleneksel pazarıdır. Yeolmae Food dahil olmaz üzere diğer şirketlerin ofisleri buradadır.

Gwangbok-dong, Nampo-dong ve Jungang-dong alanları eski merkezi iş bölgesini oluşturur. Bu bölgedeki bazı restoranların kullandığı aile tarifleri nesilden nesile geçti. Jagalchi Pazarı, büyük deniz ürünleri pazarı, bu alandadır. Gukje Pazarı da yakındadır. Jungang-dong, birçok uluslar arası hukuk büroları, eski Göçmenlik Ofisi ve Japon rotalarında hizmet veren uluslar arası feribot terminallerine ev sahipliği yapmaktadır.

Lotte Wold II, şu anda Jungang-dong 7-Ga ve 8-Ga arasındaki su boyunca yapım aşamasındadır.

Centum City, bir endüstriyel kompleks, lüks mağazaları ile yeni popüler alışveriş alanıdır.

Büyük Mağazalar:
Lotte Mağazası (Yer: Seomyeon, Gwangbok, Dongnae, Centum City)
Shinsegae Mağazası (Yer: Centum City)
Hyundai Mağazası (Yer:Beomil-dong)

Premium Satış Mağazaları:
Lotte Premium Outlets (Yer: Gimhae)
Shinsegae Simon Premium Outlets (Yer: Gijang)

Başlıca Büyük İndirim Mağazaları:
Home Plus
E Mart
Lotte Mart
Hanaro Club
Mega Mart

Çeviri: komutan çang


English

Commercial areas are dispersed throughout the city near busy intersections and adjacent to university campuses, but the two largest central business districts in Busan are Seomyeon and Gwangbok-dong/Nampo-dong. There are also four substantial shopping areas of note: Seomyeon, Gwangbok-dong, Busan Dae Hakap in Jangjeon-dong, and Centum City in Haeundae-gu.

Seomyeon is the crossroads of Busan. The local subway station serves two lines and is one of the busiest in the city. The local head offices of Korean and international banks are located in Seomyeon. It is recognized as the ascendant shopping and entertainment district. It is also home to "Seomyeon Medical Street", the district encompassing the 1 km-radius range around Lotte Department Store in Seomyeon and the Buam subway station. The Street is home to a total of 160 cosmetic and other medical clinics, including those specializing in cosmetic surgery, dermatology, ophthalmology and dentistry. Directly adjacent to Seomyeon is Bujeon Market, the largest traditional market in the city. Other companies with offices here include Yeolmae Food.

The Gwangbok-dong, Nampo-dong, and Jungang-dong areas form the old central business district. Some of the restaurants in this district use family recipes passed down the generations. Jagalchi Market, a large seafood market, is located in this area. The Gukje Market is also nearby. Jungang-dong is the home of many international law offices, the old Immigation Office, and the international ferry terminal serving Japanese routes. Lotte World II is currently under construction along the water between Jungang-dong 7-Ga and 8-Ga.

Centum City, an industrial complex, is a popular new shopping area with luxury department stores.

Major department stores
Store Places of Branch in Busan
Lotte Department Store (Seomyeon (Busan Main), Gwangbok, Dongnae, Centum City)
Shinsegae Department Store (Centum City)
Hyundai Department Store (Beomil-dong)

Premium Outlets
Lotte Premium Outlets (Gimhae)
Shinsegae Simon Premium Outlets (Gijang)

Major large discount stores
Home Plus
E Mart
Lotte Mart
Hanaro Club
Mega Mart
Costco

Kaynak / Source
www
Cevapla
#9
Eğitim


Yüksekokullu Üniversiteler
Busan University of Foreign Studies (BUFS)
Busan Jangsin University
Busan National University of Education
Catholic University of Pusan
Dongmyung University
Dongseo University
Dong-A University
Dong-eui University
Inje University – Pusan Kampüsü
Kosin University
Korea Maritime University
Kyungsung University
Pukyong National University (PKNU)
Pusan National University (PNU)
Silla University
Youngsan University

Diğer Yüksek Öğrenim Kurumları
Busan Arts College
Busan College of Information Technology
Busan Kyungsang College
Busan Polytechnic College
Daedong College
Dong-Pusan College
Dongju College
Korea Institute of Maritime and Fisheries Technology

Yabancı Okullar
Busan International Foreign School (Okul öncesinden 12. sınıfa kadar)
Busan Foreign School (Okul öncesinden 12. sınıfa kadar)


Kültür ve Cazibe

Parklar, Sahiller, Tesisler
Geumjeong Dağı, Busan sakinleri için popüler bir haftasonu yürüyüş yeridir. Busan Ulusal Üniversitesi’nin (PNU) çevre mahallelerinde öğrenci tiyatroları, kafeleri, barları ve restoranlarının yanı sıra haftasonu gecelerinde açık hava kültürel sokak gösterileri vardır. Yakınlardaki Beomeo Tapınağı, kentin ana Kore Budist tapınağıdır.

Yongdusan Parkı 69.000 metre kare/17 dönümlük alanı kaplar ve Busan Kulesi, Yongdusan Sanat Galerisi ve Busan Akvaryumu’na ev sahipliği yapar. Park, yetmiş farklı ağaç türünü besler ve yıl boyunca yapılan çeşitli kültürel etkinlikler ile turistler için gözde gezinti yeridir.

Dongnae-gu, varlıklı ve geleneksel yerleşim alanıdır. Dongnae Oncheon, birçok banyolar, turistik otelleri, lokantaları, kulüpleri ve alışveriş alanları ile doğal bir spa alanıdır. Bu alanda birçok lokanta aile tariflerini kullanır. Chungnyeolsa, Dongnae Kalesi’nde 16. yüzyılda Japonlara karşı yapılan mücadele sırasında ölen askerler için bir Konfüçyüsçü türbedir. Busan, altı sahili ile ülkenin her yerinden turist çekmesiyle, Kore’nin yaz başkenti olarak anılır. Haeundae sahilinde lüks oteller ve tahta kaldırım hattı vardır. Gwangalli Sahili’nde kafeler, barlar ve sahil boyunca lokantlara ve Büyün Gwangan Köprüsü vardır. Pukyong Ulusal Üniversitesi ve Kyungsung Üniversitesi çevresinde öğrencileri ve gençleri çeken birçok kafe, bar ve lokanta bulunur.

Taejongdae, Yeongdo adasında açık denize bakan muhteşem kayalıkları ile doğal bir parktır.

“Yabancıların Alışveriş Caddesi” olarak bilinen bir alan vardır.

Busan Akvaryumu, Haeundae Sahili’ndedir ve Güney Kore’nin en büyük akvaryumudur. Haedong Yongguk Tapınağı, Tanrıça Buda ile ilgili üç kutsal yerden biridir. Denizin hemen yanında yer almaktadır. Önde bir dağın içine uzanıyor ve deniz arkada kalıyor.

Çeviri: komutan çang


English

Educational facilities

Universities with graduate schools
Korea Maritime University
Busan University of Foreign Studies (BUFS)
Busan Jangsin University
Busan National University of Education
Catholic University of Pusan
Dongmyung University
Dongseo University
Dong-A University
Dong-eui University
Inje University – Pusan Campus
Kosin University
Korea Maritime University
Kyungsung University
Pukyong National University (PKNU)
Pusan National University (PNU)
Silla University
Youngsan University

Other institutes of higher education
Busan Arts College
Busan College of Information Technology
Busan Kyungsang College
Busan Polytechnic College
Daedong College
Dong-Pusan College
Dongju College
Korea Institute of Maritime and Fisheries Technology

Foreign schools
Busan International Foreign School (Pre-Kindergarten through 12th Grade)
Busan Foreign School (Pre-Kindergarten through 12th Grade)

Culture and attractions
Busan, not only features a variety of antique and souvenir shops, but also unique restaurants, attractions and accommodations.

Parks, beaches, and resorts
Geumjeongsan to the west is a popular weekend hiking spot for Busan residents. To the north, the neighborhoods around Pusan National University (also known as PNU, which is one of the most highly recognized national institutes of higher education in Korea) have student theaters, cafes, bars and restaurants, as well as open-air cultural street performances on weekend nights. Nearby is Beomeosa, the city's main Korean Buddhist temple.

Yongdusan Park occupies 69,000 square meters/17 acres (7 ha) and is home to the Busan Tower, Yongdusan Art Gallery, and the Busan Aquarium. The park supports approximately seventy different species of trees and is a favorite tourist desitination, with various cultural events throughout the year.
Dongnae-gu is a wealthy and traditional residential area. Dongnae Oncheon is a natural spa area with many baths, tourist hotels, restaurants, clubs and shopping areas. Many restaurants in the area use family recipes. Chungnyeolsa is a Confucian shrine for soldiers who died during the 16th century battle against the Japanese at Dongnae
Fortress.

Busan is called the summer capital of Korea since it attracts tourists from all over the country to its six beaches. Luxury hotels and a carnival boardwalk line the beach at Haeundae. Gwangalli Beach has cafes, bars, and restaurants along the beach, and the Grand Gwangan Bridge. The area around Pukyong National University and Kyungsung University has many cafes, bars and restaurants attracting college students and youth.
Taejongdae is a natural park with magnificent cliffs facing the open sea on the island of Yeongdo.

The area known as the "Foreigners' Shopping Street", but commonly referred to as "Texas Street" near part of the Port of Busan, and adjacent to the front entrance to the Busan Train Station (부산역) has many businesses that cater to the local Russian population, as well as the crews of foreign ships. The area was originally the location of the local Chinatown and still contains a Chinese school.

Busan Aquarium, located in Haeundae Beach, is the largest aquarium in South Korea. Haedong Yonggung temple is one of 3 sacred places related to the Goddess Buddha. It is located right next to the sea. It lies in a mountain in the front and the sea at the back.

Kaynak / Source
www
Cevapla
#10
Tapınaklar, Dini ve Tarihi Yerler

[Resim: qE2J7R.jpg]

Beomeosa Tapınağı
Busanjinjiseong Kalesi (ya da Jaseongdae)
Cheonseongjinseong Kalesi
Chungnyeolsa Türbesi
Dongnae eupseong Kalesi
Dongnae Hyanggyo Konfüçyüsçü türbe-okul
Dongnaebu Dongheon
Dongsam-dong Shell Mound
Jwasuyeong Kale Sitesi
Geumjeongsanseong Kalesi
Haedongyonggungsa Tapınağı
Janggwancheong
Jeongongdan Sunağı
Samgwangsa Tapınağı
Songgongdan Sunağı
Bokcheon-dong, Dongnae’deki Tumuli
Birleşmiş Milletler Anıt Mezarlığı
Jukseong-ri, Gijang ‘da Waeseong
Yeongdo Köprüsü
Yeonggadae Köşkü
Yungongdan Sunağı

Şehir Varlıkları:
Maddi Kültür Varlıkları: 101
Manevi Kültürel Varlıklar: 16
Anıtlar: 48
Halk Bilgisi Verileri: 6
Kültürel Varlık Verileri: 56

Sanat


Busan, Asya’da büyük bir uluslar arası film festivali olan Busan Uluslararası Film Festivali (BIFF)’ne ev sahipliği yapmaktadır. Ayrıca, iki yılda bir gerçekleşen uluslar arası çağdaş sanat bienali olan Busan Bienali’ne de ev sahipliği yapmakta.

2005 yılında, Uluslar arası Kültür Değişimi için Kore Vakfı tarafından düzenlenen 1. Asya Şarkı Festivali’ne de ev sahipliği yaptı.

Müzeler
Bokcheon Müzesi
Busan Modern Tarih Müzesi
Busan Müzesi
Busan Modern Sanat Müzesi
Busan Ulusal Üniversitesi Müzesi
Dongsam-dong Shell Midden Müzesi
Dong-A Üniversitesi Müzesi
Dong-eui Üniversitesi Müzesi
Kyungsung Üniversitesi Müzesi
National Maritime Museum
Geçici Sermaye Anma Salonu

Çeviri: komutan çang


English

Temples, religious and historical sites

Beomeosa Temple
Busanjinjiseong Fortress (or Jaseongdae)
Cheonseongjinseong Fortress
Chungnyeolsa Shrine
Dongnaeeupseong Fortress Site
Dongnae Hyanggyo Confucian shrine-school
Dongnaebu Dongheon
Dongsam-dong Shell Mound
Fortress site of Jwasuyeong
Geumjeongsanseong Fortress
Haedongyonggungsa Temple
Janggwancheong
Jeongongdan Altar
Samgwangsa Temple
Songgongdan Altar
Tumuli in Bokcheon-dong, Dongnae
United Nations Memorial Cemetery[28]
Waeseong in Jukseong-ri, Gijang
Yeongdo Bridge
Yeonggadae Pavilion
Yungongdan Altar

Arts
Busan hosts the Busan International Film Festival, or BIFF, a large international film festival in Asia. It is also the home of the Busan Biennale, an international contemporary art biennale which takes place every two years.

It also hosted the 2nd Asia Song Festival, organised by Korea Foundation for International Culture Exchange, in 2005.

Museums
Bokcheon Museum
Busan Modern History Museum
Busan Museum
Busan Museum of Modern Art
Busan National University Museum
Dongsam-dong Shell Midden Museum
Dong-A University Museum
Dong-eui University Museum
Kyungsung University Museum
National Maritime Museum
Temporary Capital Commemoration Hall

Kaynak / Source
www
Cevapla
Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi