yukari
Konuyu Oyla:
  • Derecelendirme: 0/5 - 0 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Administrative Divisions of South Korea
#1
Administrative Divisions of South Korea / Güney Kore’nin İdari Bölümleri

[Resim: koreasouth.gif]

Güney Kore, 8 eyalet (do), 1 özel özerk eyalet (teukbyeol jachido), 6 metropolitan şehir (büyükşehir - gwangyeoksi) ve 1 özel şehre (teukbyeolsi) bölünmüştür. Bunlarda şehirler (si), ilçeler (gun), semtler (gu), kasabalar (eup), bucaklar (myeon), mahalleler (dong) ve köyler (ri) olarak alt bölümlere ayrılmıştır.

Not:
Her ne kadar "Special City (özel şehir)", "Metropolitan City (büyükşehir)", "Province (eyalet)" ve "City (şehir)" terimleri hükümet sitelerinde İngilizce dilinde kullanılmasına rağmen, "county (ilçe)", "town (kasaba)", "district (semt)" vb. terimler resmi çeviriler değildir ve sadece kullanılan terimlerin anlamlarını faydalı bir şekilde açıklamak için belirlenmiştir. Yeonpyeong Adası’nın kuzeybatı adaları, Baengnyeong Adası, Daecheong Adası ve daha küçük olan Socheong Adası Ongjin’in bir parçasıdır.

Yerel Yönetim:

Eyalet Düzeyinde
Eyalet düzeyindeki bölünmeler Güney Kore içerisinde birinci seviyedeki bölünmelerdir ve 4 gruba ayrılır:

8 Eyalet (도; do)
1 Özerk Eyalet (특별 자치도; teukbyeoljachi-do)
1 Özel Şehir (특별시; teukbyeol-si)
6 Büyükşehir (metropolitan) (광역시; gwangyeok-si)

Kentsel Düzeyde
3’e ayrılır:

77 Şehir (시; si)
85 İlçe (군; gun)

101 Semt (구; gu)
Kasaba (읍; eup)
Bucak (면; myeon)

Mahalleler (동; dong)
Köyler (리; ri)

Bu bölümlerin açıklamaları aşağıdaki mesajdadır;


English

South Korea is divided into 8 provinces (do), 1 special autonomous province (teukbyeol jachido), 6 metropolitan cities (gwangyeoksi), and 1 special city (teukbyeolsi). These are further subdivided into a variety of smaller entities, including cities (si), counties (gun), districts (gu), towns (eup), townships (myeon), neighborhoods (dong) and villages (ri), as explained below.

Note on translation: although the terms "Special City", "Metropolitan City", "Province", and "City" are commonly used on English-language government websites, the other translations — "county", "town", "district", etc. — are not official translations, and are only intended to serve as useful illustrations of each entity's meaning. The northwestern islands of Yeonpyeong Island, Baengnyeong Island, Daecheong Island, and the much smaller Socheong Island are part of Ongjin.

Local Government

Provincial Level
Provinces (도; do) (8)
Special Self-Governing Province (특별 자치도; teukbyeoljachi-do) (1)
Special city (특별시; teukbyeol-si) (1)
Metropolitan cities (광역시; gwangyeok-si) (6)

Municipal Level
Cities (시; si) (77)
Counties (군; gun) (85)

Districts (구; gu) (101)
Towns (읍; eup)
Townships (면; myeon)

Neighborhoods (동; dong)
Villages (리; ri)

Divisions are as explained below;

Kaynaklar / Source
Kaynak / Source
Kaynak* / Source*
WWW
Cevapla
#2
Eyalet Düzeyinde

Do (Eyalet) (Tık!)
Bir “do”, bir eyalete eşdeğerdir ve "teukbyeolsi (özel şehir - 특별시) and "gwangyeoksi büyükşehir - 광역시)" ile birlikte ülkenin temel bölümlerinden biridir. Güney Kore’de 8 tane eyalet vardır.

Teukbyeoljachi-do (Özerk Eyalet) (Tık!)
Bir “Teukbyeoljachi-do” ekonomisi üzerinde daha fazla özerkliğe sahip bir eyalettir. Jeju, şehirlere bölünmüş tek özel özerk eyalettir.

Gwangyeoksi (Büyükşehir – Metropolitan)
Gwangyeoksi (광역시) ya da "metropolitan şehirler", herhangi bir eyaletin parçası olmayan büyükşehirlerdir ama bğımsızlıkları vardır ve kendilerini yönetebilirler (özerk). Çin’in “direk-kontrollü belediyeleriyle veya hatta İngiliz ilçeleriyle kıyaslanabilirler. Güney Kore, eyalet düzeyinde 6 tane büyükşehre sahiptir: Busan, Daegu, Gwangju, Incheon, Uslan, Daejeon.

Her büyükşehir bölgelere (“gu”) ayrılır ve sınır ilçeleri (“gun”) İngiltere’nin metropol olmayan ilçeleri ile karşılaştırılabilir.

Teukbyeolsi (Özel Şehir) (Tık!)
Bir “Teukbyeolsi”, gwangyeoksi ve do ile birlikte ülkenin birincil bölümlerindendir. Güney Kore’de sadece bir tane özel şehir vardır. Seoul, bölgelere bölünmüştür.


English

Do (Province) (Click!)
A "do" (도) is equivalent to a province and one of the primary divisions of the country, along with "teukbyeolsi" (특별시) and "gwangyeoksi (광역시)". South Korea has 8 provinces.

Teukbyeoljachi-do (Special Self-Governing Province) (Click!)
A "teukbyeoljachi-do" (특별 자치도) is a province with more autonomy over its economy and more powers are given to the provincial government.
Jeju it only special self-governing province is subdivided into cities ("si").

Gwangyeoksi (Metropolitan City)
Gwangyeoksi (광역시), or "metropolitan cities", are major cities that are not part of any province, but exist independently and are self-governed. They are comparable to China's direct-controlled municipalities or even British metropolitan counties. South Korea has 6 metropolitan cities with provincial status.
Each Metropolitan City are divided into wards ("gu") and outlying counties ("gun") comparable to British non-metropolitan counties.

Teukbyeolsi (Special City) (Click!)
A "teukbyeolsi" (특별시; 特別市) is one of the primary divisions of the country, along with gwangyeoksi and do. South Korea has only one special city. Seoul is divided into districts ("gu").
WWW
Cevapla
#3
Kentsel Düzeyde

Si (Şehir) (Tık!)
Bir “si”, ‘gun’ ile birlikte eyalet bölümlerinden biridir. Şehirlerin nüfusu en az 150.000 olmalıdır; bir ilçe (gun) bu nüfusa ulaştığında şehir olur (Busan’daki Gijang ilçesi bir istisnadır). 500.000’in üzerinde nüfusa sahip olan şehirler (Suwon, Cheongju, Jeonju gibi), bölgelere (gu) bölünür; Gimhae, Hwaseong ve Namyangju bu kural için belirgin istisnalardır. Bölgeler daha ayrıntılı olarak mahallelere (dong) ayrılır; nüfusu 500.000’den az olan şehirler bölgelere ayrılmaz, bu şehirler direk olarak mahallelere (dong) ayrılır.

Gun (İlçe) (Tık!)
Bir “gun”, eyalet (‘si’ ile birlikte) ve Busan, Daegu, Incheon ve Ulsan metropol şehirlerinin (‘gu’ ile birlikte) bölümlerinden biridir. Bir “gun” en az 150.000 nüfusa sahip olmalıdır, müfusu gu’dan daha az yoğundur ve karakter olarak diğer iki bölümlere göre daha kırsaldır. Gun, İngiltere’nin metropol olmayan ilçeleri ile karşılaştırılabilir. Gun, kasabalar (eup) ve buaklara (myeon) bölünmüştür.

Gu (Semt) (Tık!)
“Gu”, Batıda semte eşdeğedir. Busan, Daegu, Incheon ve Ulsan metropol şehirleri ‘gun’ içerse de çoğu şehir semtlere ayrılır. Gu, bazı batı ülkelerindeki semtlere benzer ve Gu, mahallelere (dong) ayrılır.

Eup (Kasaba)
Bir “eup”, kasabanın birimine benzer. Myeon ile birlikte, ilçelerin (gun) ve nüfusu 500.000’den az olan şehirlerin (si) bölümlerinden biridir. Büyük kasabalar ve kasabalar –ya da ikincil kasaba ya da şehir sınırları içindeki kasabalar- “eup” olarak belirlenmiştir. Eup, köylere (ri) ayrılır. Eup oluşturmak için gerekli olan nüfus minimum 20.000’dir.

Myeon (Bucak)
Bir “myeon”, ilçelerin (gun) ve nüfusu 500.000’den az olan bazı şehirlerin bölümlerinden biridir (‘eup’ ile birlikte). Myeon, eup’tan daha az nüfusa sahiptir ve ilçe veya şehirlerdeki kırsal alanları temsil eder. Myeon, köylere (ri) ayrılır. En az nüfus sınırı 6.000’dir.

Dong (Mahalle) (Tık!)
Bir “dong”, semtlerin (gu) ve semtlere bölünmemiş şehirlerin (si) birincil bölümüdür. Dong, kendi ofis ve personeli olan, kentsel yönetimin en küçük seviyesidir. Bazı durumlarda, tek bir yasal dong, birkaç idari dong’a (mahalle) ayrılmıştır. İdari mahalleler, numaralarla birbirlerinden ayırt edilirler (Myeongjang 1-dong ve Myeongjang 2-dong gibi). Bu gibi durumlarda, her idari mahalle, kendi ofis ve kadrosuna sahiptir.

Dong’un birincil bölümü tong (통)’dur fakat bu seviyelerdeki ve daha alttaki bölümler günlük yaşamda nadiren kullanılır. Bazı nüfuslu mahalleler, hükümetin ayrı bir seviyesinde olmayan ga (가)’ya bölünmüştür fakat sadece adreslerde kulanılmak üzere mevcuttur.

Ri (Köy) (Tık!)
Bir “ri”, kasabaların (eup) ve bucakların (myeon) tel bölümüdür. Ri, insanların önemli bir miktarını içeren, kırsal yönetimin en küçük seviyesidir.


English

Si (City) (Click!)
A si (시, 市) is one of the divisions of a province, along with gun. Cities have a population of at least 150,000; once a county (gun) attains that population, it becomes a city (Gijang county in Busan is an exception). Cities with a population of over 500,000 (such as Suwon, Cheongju, and Jeonju) are divided into districts (gu); Gimhae, Hwaseong and Namyangju are noticeable exceptions to this rule. Gus are then further divided into neighborhoods (dong); cities with a population of less than 500,000 do not have wards – these cities are directly divided into neighborhoods (dong).

Gun (County) (Click!)
A gun (군; 郡) is one of the divisions of a province (along with si), and of the metropolitan cities of Busan, Daegu, Incheon and Ulsan (along with gu). A gun has a population of less than 150,000 (more than that would make it a city or si), is less densely populated than a gu, and is more rural in character than either of the other 2 divisions. Gun are comparable to British non-metropolitan districts. Counties are divided into towns (eup) and districts (myeon).

Gu (District) (Click!)
A gu (구; 區) is equivalent to district in the West. Most cities are divided into gus, though the metropolitan cities of Busan, Daegu, Incheon and Ulsan contain guns as well. Gus are similar to boroughs in some Western countries, and a gu office handles many of the functions that would be handled by the city in other jurisdictions. Gus are divided into neighborhoods (dong).

Eup (Town)
An eup (읍; 邑) is similar to the unit of town. Along with myeon, an eup is one of the divisions of a county (gun), and of some cities (si) with a population of less than 500,000. The main town or towns in a county—or the secondary town or towns within a city's territory—are designated as eups. Towns are subdivided into villages (ri). In order to form an eup, the minimum population required is 20,000.

Myeon (Township)
A myeon (면; 面) is one of the divisions – along with eup – of a county (gun) and some cities (si) of fewer than 500,000 population. Myeons have smaller populations than eups and represent the rural areas of a county or city. Myeons are subdivided into villages (ri). The minimum population limit is 6,000.

Dong (Neighborhood) (Click!)
A dong (동; 洞) is the primary division of districts (gu), and of those cities (si) which are not divided into districts. The dong is the smallest level of urban government to have its own office and staff. In some cases, a single legal dong is divided into several administrative dong. Administrative dongs are usually distinguished from one another by number (as in the case of Myeongjang 1-dong and Myeongjang 2-dong). In such cases, each administrative dong has its own office and staff.
The primary division of a dong is the tong (통; 統), but divisions at this level and below are seldom used in daily life. Some populous dong are subdivided into ga (가; 街), which are not a separate level of government, but only exist for use in addresses. Many major thoroughfares in Seoul, Suwon, and other cities are also subdivided into ga.

Ri (Village) (Click!)
A ri (리; 里) is the only division of towns (eup) and districts (myeon). The ri is the smallest level of rural government to contain any significant number of people.
WWW
Cevapla
#4
Kübra'm ellerine sağlık canım. Opucuk Harika bir konu, çok güzel, detaylı olmuş. Alkis
WWW
Cevapla
#5
Çok detaylı bir konu olmuş. Ellerine sağlık Kübra. Smile
WWW
Cevapla
#6
Detaylı tanıtım için teşekkürler. ^^
[Resim: 3v3rmO.png]
Cevapla
#7
Güzel ve baya açıklayıcı bir anlatım.^^
Emeğine sağlık. Smile
Kim Woo Bin♥
T.O.P♥
종현아 1990∞
Cevapla
#8
Çok güzel bir tanıtım ve anlatım olmuş gerçekten... 8 Eyalet anca keser beni zaten. Bilmiş Teşekkürler.

Seher Seheri'ni çook seviyor ama belki Seher Seheri'ni daha çok seviyordur. xD --- yongseng

Cevapla
#9
Ellerine sağlık tatlım. Opucuk Alkis Çok detaylı ve bol tıklı bir konu olmuş. Abaza
•• Green Kamilia Inspirit Light Changjo Perfection ••
Hayalistic
「•♥ KARA ♥ Kamilia ♥•」
WWW
Cevapla
#10
Teukbyeol jachido ilgimi çekti.Kore'de özerk eyalet olduğunu bilmiyordum.Güzel bir konu olmuşSmile
..<img src="http://hotlink.myspacecdn.com/images01/51/918f128c53a6e9042acc02cb262f1829/m.gif" alt="" />..Amy Lee ~ Otsuka Ai ~ Han Hye Jin ~ Pablo El Boran ~ Won Bin ~ Maher Zain ~ Lee Bingbing ~ Se7en ~ BoA ~ Anna Tsuchiya ~ Im Ho ~ Son Dam Bi ~ Lee Yo Won ~ Han Ji Min ~ Avril Lavigne ~ Lee Byung Hun ~ Park Eun Hye ~ Beast ~~...
Cevapla
Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi

Koreafans Hakkında

Lorem ipsum

              Quick Links

              User Links

              Advertise