Korea-fans.com Türkiye & Kore Dostluk Forumu KOREA & TURKEY FRIENDSHIP

Tam Versiyon: Gwangju Design Biennale (광주 디자인비엔날레) 2017
Şu anda arşiv modunu görüntülemektesiniz. Tam versiyonu görüntülemek için buraya tıklayınız.
Sayfalar: 1 2
Gwangju Design Biennale (광주 디자인비엔날레) 2017

[Resim: gWW9NZ.jpg]

Tarih
08.09.2017 ~ 23.10.2017

Adres
111, Biennale-ro, Buk-gu, Gwangju
광주광역시 북구 비엔날레로 111 (용봉동)

Yer
Gwangju Bienali Sergi Salonu, Gwangju Sanat Müzesi, Asya Kültür Merkezi

Telefon
+82-62-611-5176

Sponsorlar / Yönetim
Gwangju-si / Gwangju Tasarım Merkezi

Tanıtım
Gwangju Design Biennale, dünyanın ilk tasarım kompleksi festivaliydi ve 2005 yılında başladı. Gwangju Bienal Sergi Salonu ve Gwangju kenti boyunca Eylül'den Ekim'e kadar her yıl düzenleniyor. Gwangju-si'nin ev sahipliği yaptığı ve dönem sahnesini göstermek ve tasarım okuma direktörlerinin kontrolü altındaki estetik, pratik ve ekonomik değeri arttırmak için Gwangju Design Center tarafından yönetiliyor. Festival, gelecek için yeni tasarımlar bulmayı ve fütüristik tasarımların yorumlanmasının yollarını önermeyi amaçlıyor. Ziyaretçiler, tasarımın günlük hayatını çeşitli sergilerle nasıl değiştirdiğini bu festivalle öğrenebilecek.

Programlar
[Ana Sergisi 1]
Eski Vadeliler

[Ana Sergisi 2]
Tasarım! Gelecek
Akıllı Obje, Akıllı Ev ve Şehir, Bağlı Topluluk, Akıllı Sağlık, Geleceğin Hareketliliği, Bağlı Alışveriş, Enerji

[Ana Sergisi 3]
Gelecekte Yeni Başlayanlar

[Ana Sergisi 4]
ASYA Geleceği

[Özel Sergi: VR / AR]
Medya sanatı

[Özel Proje 「HALO]]

[Tasarım İşi]
İş salonu, tasarım fuarı vb.

[Uluslararası Akademik Etkinlik]
Açılış Uluslararası Sempozyum (Asya Kültür Merkezi), Uluslararası Akademik Etkinlik (Asya Kültür Merkezi, Chosun Üniversitesi)

[Tecrübe ve Etkinlik]
Tasarım deneyimi, Hizmet Tasarımı Projesi,
Etkinlik: Sanat pikniği vb.
Tasarım Spotu (yer işareti, dükkan, yemek vs)

Performans Zamanı
09: 00-18: 00
* Bilet satışı, kapanıştan 30 dakika önce kapanır.

Kabul / Katılım Ücretleri
Yetişkinler 12.000 won / Gençler 6,000 won / Çocuklar 4,000 won
* Ön rezervasyon, grup indirimi ve özel indirim için ana sayfaya bakın.

Ek Etkinlikler
[Tasarım Deneyimi Atölyesi]
Sergi ve etkinliğe bağlı olarak çeşitli uygulamalı programlar ve atölye çalışmaları

[Satın Alınan Yerel Marka Kampanyası]
Sergi: Çeşitli yan programlar (açık hava plazası)
Hafta sonu çiftçinin pazarı, geleneksel pazara açılan restoran ve kafeterya

Canlı Yayın: Tasarımcı ve ürünlerle yerinde canlı yayın yapılır.

[Kafe]
Yerel ürünlerle yapılan menüler geliştirme ve satış
Bir kafe programı olarak Yerel Yemek Atölyesi

[Uygulamalı program (ziyaret programı)
Gwangju'daki ünlü restoranlar, barınma ve sıcak mekanlar için ilgili program promosyonu

Program Detayları
Tasarım sergisi (8 sergi), Özel sergi (2 sergi), Özel proje, Tasarım Fuarı, Business Lounge, Uluslararası Akademik Etkinlik, Eller Altında Program Etkinliği vb.

İndirim Bilgileri
* Ön rezervasyon, grup indirimi ve özel indirim için ana sayfaya bakın.

Yaş sınırı
Her yaştan ziyaretçiye açıktır

Bilet Rezervasyonları
Ticketlink: www.ticketlink.co.kr
* Sorgu: + 82-62-611-5170

Taşımacılık
Seoul Merkez Şehir Otobüs Terminali'nden, Gwangju'ya (U Meydan Terminali) giden bir otobüse binin.
U Meydan Terminali'nden Otobüs 64 ile Bienal Salonu'na gelin.

Hızlı Otobüs: 05: 50-21: 45 (5 dakika aralıklarla)
Otobüs 64: 05: 40-23: 00 (23 dakika aralıklarla)

Anasayfa
www.gdb.or.kr
(Korece, İngilizce)

English

Period
09.08.2017 ~ 10.23.2017

Address
111, Biennale-ro, Buk-gu, Gwangju
광주광역시 북구 비엔날레로 111 (용봉동)

Location
Gwangju Biennale Exhibition Hall, Gwangju Museum of Art, Asia Culture Center

Telephone
+82-62-611-5176

Sponsors / Management
Gwangju-si / Gwangju Design Center

Introduction
Gwangju Design Biennale was the world’s first-ever design complex festival, started in 2005. It is held every other year from September to October throughout Gwangju Biennale Exhibition Hall and downtown Gwangju. It is hosted by Gwangju-si and managed by Gwangju Design Center to show the period scene and enlarge the aesthetic, practical and economical value of design under the control of design-reading directors. The festival aims to find new designs for the future and suggest ways to interpret futuristic designs. Visitors will be able to learn how the design changes the daily life through various exhibitions.

Programs
[Main Exhibition 1]
Ancient Futures

[Main Exhibition 2]
Design! The Future
Smart Object, Smart House & City, Connected Community, Smart Healthcare, Mobility in the Future, Connected Shopping, Energy

[Main Exhibition 3]
Startups in the Future

[Main Exhibition 4]
ASIA The Future

[Special Exhibition: VR/AR]
Media art

[Special Project 『HALO』]

[Design Business]
Business lounge, Design fair, etc.

[International Academic Event]
Opening International Symposium (Asia Culture Center), International Academic Event (Asia Culture Center, Chosun University)

[Experience & Event]
Design experience, Service Design Porject,
Event: art picnic, etc.
Design Spot (landmark, shop, food, etc.)

Performance Times
09:00-18:00
* Ticketing is 30 minute before closing.

Admission/Participation Fees
Adults 12,000 won / Teenagers 6,000 won / Children 4,000 won
* Refer to the homepage for prior-reservation, group discount and special discount.

Additional Events
[Design Experience Workshop]
Various hands-on programs and workshops depending on exhibition and event

[Buy-Local Brand Campaign]
Exhibition: Varied subsidiary programs (outdoor plaza)
Weekend farmer's market, traditional market pop-up restaurant & cafe

Live Broadcasting: On-site live broadcasting with designer and products

[Cafe]
Menu developing and sales made with local products
Local Food Workshop as a cafe program

[Hands-on program (visiting program]
Related program promotion for famous restaurants, accommodations, hot places in Gwangju

Program Details
Design exhibition (8 exhibitions), Special exhibition (2 exhibitions), Special project, Design Fair, Business Lounge, International Academic Event, Hands-on program event, etc.

Discount Information
* Refer to the homepage for prior-reservation, group discount and special discount.

Age Limit
Open to all ages round

Ticket Reservations
Ticketlink: www.ticketlink.co.kr
* Inquiry: +82-62-611-5170

Transportation
From Seoul Central City Bus Terminal, take a bus to Gwangju (U-Square Terminal).
From U-Square Terminal, take Bus 64 to the Biennale Hall.

Express Bus: 05:50-21:45 (5min intervals)
Bus 64: 05:40-23:00 (23min intervals)

Homepage
www.gdb.or.kr
(Korean, English)


Kaynak / Source


[Resim: Ddd7kl.jpg]

[Resim: 1ggJnG.jpg]

[Resim: qWWG2V.jpg]

[Resim: 3qqE1j.jpg]

[Resim: ZEE9Az.jpg]

[Resim: gWWO4Q.jpg]

[Resim: aGGzjd.jpg]

[Resim: lWWOLl.jpg]

[Resim: Akk1A7.jpg]
Gwangju Design Biennale (광주 디자인비엔날레) 2017
Translated by Betul EREN

>>> https://www.facebook.com/groups/kgfatr/
Teşekkür ederiz Betül. Smile
Teşekkür ederiz. Smile
Teşekkürler. Smile
Teşekkür ederiz. Opucuk
Teşekkür ederiz. Alkis
Teşekkür ederiz. Smile
Sayfalar: 1 2