Korea-fans.com Türkiye & Kore Dostluk Forumu KOREA & TURKEY FRIENDSHIP

Tam Versiyon: Jeju National University
Şu anda arşiv modunu görüntülemektesiniz. Tam versiyonu görüntülemek için buraya tıklayınız.
Jeju National University


[Resim: ln9o.jpg]


SEMBOL : Geyik , Hindistan cevizi ağacı

TARİH

27 Mayıs 1952 : Cheju Provincial Junior College kuruldu ve açıldı.
6 Nisan 1955 : 4 yıllık bir üniversite olarak yükseltildi.
1 Mart 1962 : Cheju Ulusal Üniversitesi oldu.
1 Mart 1964 : Seogwipo’ da yeni bir Bilim ve Tarım Bölümü açıldı ve kampüs taşındı.
8 Ağustos 1977 : Ara Kampüs’ü inşa edilmeye başlandı.
30 Aralık 1978 : Eğitim Bilimleri Enstitüsü ve enstitü kurulması için onay alındı.
15 Mart 1979 : Tarım ve Balıkçılık Bölümü Seogwipo’dan Ara Kampüsü’ne taşındı.
28 Şubat 1980 : Ara’daki kampus tamamlandı.
1 Mart 1982 : Kapsamlı bir üniversiteye yükseltildi ( 5 yüksekokul , 39 bölüm).
6 Mart 1984 : Cheju Lisesi , Eğitim Yüksekokuluyla bağlantılandı.
1 Mart 1988 : Hukuk ve Siyaset Bilimi ve İktisat & Ticaret Kolej’i içindeki Sosyal Bilimler Yüksekokulu ayrıldı.
1 Mart 1990 : İşletme Yüksekokulu kuruldu.
1 Mart 1991 : Kamu Yönetimi Yüksekokulu kuruldu.
1 Mart 1997 : Sanayi Yüksekokulu kuruldu.
1 Mart 1998 : Tıp Yüksekokulu kuruldu.
1 Kasım 2001 : Cheju Ulusal Üniversitesi Hastanesi kuruldu.
4 Şubat 2008 : Hukuk Fakültesi için ön onay alındı.

OKULUN TEMEL PRENSİPLERİ

[Resim: 9cj.gif]


Truth / Gerçek / 진리
Justice / Adalet / 정의
Creation / Yaratma / 창조


Sözlük Anlamları

Gerçek , herkes tarafından her yerde ve her zaman tanınan ortak yasa ve gerekçeleri temsil eden temel ilke ya da gerekçedir.
Adalet, kişilerarası samimi ilişki yada adil bir sebeple kurucu toplumu sürdürmek için gerçek nedendir.
Yaratma , kültürel ve maddi değerler kurmayı hedefleyen yeni ve yaratıcı çalışmalardır.

Felsefi Anlam

İnsan ve dünya hakkında evrensel bilgiyi anlamak, bireysel ve toplumsal özgürlük ve eşitlik kavramlarını gerçekleştirmek , geleneğin konaklaması ve geleceğe yönelik değerler kurmak

Eğitimsel Anlamı

İnsanı , toplumu ve doğayı eğitim yoluyla kavrama , adaleti gerçekleştirmek için gerçeği anlamada öncü bir rol oynamak ve ulusun ve insan ırkının ilerlemesi için yeni değerler yaratmak

EĞİTİM HEDEFLERİ
Jeju Ulusal Üniversitesinin Eğitimdeki hedefi, bölgesel, ulusal ve global toplumlara hizmet edecek, Hakikatin, Adaletin ve insanlığın refahına bağlılık kavramına dayalı Yaratıcılığın manevi izinde bireyler yetiştirmektir

KİŞİSEL ÖZELLİKLER
1- Kendini gerçekleştiren kişi
2- Bilgi ve değer yaratma uzmanı
3- Topluma hizmet eden entelektüel bir lider
4- Dürüst , açık fikirli global bir lider

EĞİTİM AMAÇLARI
1- İnsanlara , topluma ve doğaya saygılı olan ve anlayan olgun bireyler yetiştirmek
2- Teknoloji ve yeni bilgiyi izleyen uzmanlaşmış yaratıcı birey geliştirmek
3- Bölgesel toplumun gelişimi ve kültürüne bağlı gelecek odaklı liderler yetiştirmek
4- Kendi kimliği oluşturan ve çeşitliliğe saygı duyan küresel bilinçli vatandaş yetiştirmek

ÜNİVERSİTE DURUMU

Üniversite ▶12 Kolej, 10 Fakülte (22 branş), 52 Departman

○ Yıllık tahsis edilen kontenjan sayısı: 2,324
○ Kayıt olan öğrenci sayısı: 14,868
○ Kayıtlı öğrenci sayısı : 9,144Yükseklisans Okulu
▶ Yükseklisans Programı: 1 Fakülte (5 Branş) and 49 Departman
○ Yıllık tahsis edilen kontenjan sayısı : 216
○ Kayıt olan öğrenci sayısı: 588
○ Kayıtlı öğrenci sayısı : 406
[Disiplinlerarası Araştırma Programları (6 Enstitü ), Depertmanlararası Programlar (5 Branş)]

▶ Doktora Eğitimi: 5 Fakülte (18 Branş) and 45 Departman
○ Yıllık tahsis edilen kontenjan sayısı: 138
○ Kayıt olan öğrenci sayısı: 451
○ Kayıtlı öğrenci sayısı: 299
[Disiplinlerarası Araştırma Programları (6 Enstitü ), Depertmanlararası Programlar (4 Branş)]

Eğitim Bilimleri Enstitüsü
▶Yükseklisans Programı : 2 Departman (31 Branş)
○ Yıllık tahsis edilen kontenjan sayısı: 159
○ Kayıt olan öğrenci sayısı: 534
○ Kayıtlı öğrenci sayısı: 383

İşletme Enstitüsü
▶ Yükseklisans Programı : 7 Departman (11 Branş)
○ Yıllık tahsis edilen kontenjan sayısı: 60
○ Kayıt olan öğrenci sayısı: 293
○ Kayıtlı öğrenci sayısı: 153

Kamu Yönetimi Enstitüsü
▶ Yükseklisans Programı: 4 Departman (6 Branş)
○ Yıllık tahsis edilen kontenjan sayısı: 35
○ Kayıt olan öğrenci sayısı: 123
○ Kayıtlı öğrenci sayısı: 92

Sanayi Enstitüsü
▶ Yükseklisans Programı: 22 Departman (3 Branş)
○ Yıllık tahsis edilen kontenjan sayısı: 45
○ Kayıt olan öğrenci sayısı: 126
○ Kayıtlı öğrenci sayısı: 92

Tercümanlık Enstitüsü
▶ Yükseklisans Programı: 4 Departman
○ Yıllık tahsis edilen kontenjan sayısı: 22
○ Kayıt olan öğrenci sayısı: 68
○ Kayıtlı öğrenci sayısı: 46

Tıp Enstitüsü
▶ Yükseklisans Programı : 1 Departman
○ Yıllık tahsis edilen kontenjan sayısı: 40
○ Kayıt olan öğrenci sayısı: 157
○ Kayıtlı öğrenci sayısı: 156

Hukuk Enstitüsü
▶ Yükseklisans Programı : 1 Departman
○ Yıllık tahsis edilen kontenjan sayısı: 40
○ Kayıt olan öğrenci sayısı : 125
○ Kayıtlı öğrenci sayısı: 120

Sosyal Bilimler Enstitüsü
▶ Yükseklisans Programı: 2 Departman
○ Yıllık tahsis edilen kontenjan sayısı: 20
○ Kayıt olan öğrenci sayısı: 57
○ Kayıtlı öğrenci sayısı: 39

Üniversite Genel Merkezi : 3 Ofis, 1 Büro, 1 Hazırlık, 9 Bölüm ve 6 Birim

Web Site
Kaynak / Source
Konu için teşekkürler.
English

[Resim: ln9o.jpg]

SYMBOL : Deer and Nutmeg Tree

HISTORY

May.27. 1952 : Established and opened Cheju Provincial Junior College

Apr. 6. 1955 : Upgraded to a four-year College('Cheju University')

Mar. 1. 1962 : Became Cheju National University

Mar. 1. 1964 : Newly built and moved the Department of Science and Agriculture to a new campus in seogwipo

Aug. 8. 1977: Started Building the Ara Campus

Dec.30. 1978 : Got approval to establish the Graduate School and the Graduate School of Education

Mar.15. 1979 : Moved the Department of Agriculture and Fisheries from Seogwipo to the Ara Campus

Feb.28. 1980 : Completed the integrated campus in Ara

Mar. 1. 1982 : Upgraded to a comprehensive university
(with 5 colleges and 39 departments)

Mar. 6. 1984 : Established Cheju Junior High/ High School, affiliated with the College of Education

Mar. 1. 1988 : Separated the College of Social Sciences into the College of Law and Political Science and the College of Economics & Commerce

Mar. 1. 1990 : Established the Graduate School of Business Administration

Mar. 1. 1991 : Established the Graduate School of Public Administration

Mar. 1. 1997 : Established the Graduate School of Industry

Mar. 1. 1998 : Established the College of Medicine
(The establishment of the Medical Department was approved on Oct.4. 1995)

Nov. 1. 2001 : Established Cheju National University Hospital

Feb. 4. 2008 : Got Preliminary Approval to establish the Law School

Mar. 1. 2008 : Inaugurated through Merger of Cheju National University and Jeju National University of Education

Established the Graduate School of Medicine
Established the College of Veterinary Medicine

School Precepts

[Resim: 9cj.gif]

Truth / 진리
Justice / 정의
Creation / 창조

1. Truth is the genuine principle or reason that represents common laws or facts recognized at all times and places and by every person.
Justice is the truthful reason that implies interpersonally sincere relation or fair reason for to sustain the constituent society.
Creation is to make new and imaginative works that aim to establish cultural and material values. (Dictionary definitions)

2. Understand the universal knowledge about man and the world, realize individual and societal freedom and equality, and establish the future oriented values through critique and accommodation of the tradition . (Philosophical meaning)

3. Comprehend the truth through studying human, society and nature, play the leading role to realize justice based on the truthful understanding, and create new values for the advancement of individual, nation and human race. (Educational meaning)

Aims of Education

The educational goals of Jeju National University are to train individuals who contribute to the regional, national and global societies through the spiritual pursuit of Truth, Justice, and Creation based on the concept of devotion to the welfare of mankind.


Personal Quality
1. Self-realizing well rounded person
2. Knowledge and value-creating expert
3. Society-serving leading intellectual
4. Integrity-,open-minded global leader


Goals of Education

1. To develop mature individual who understand and respect mankind, society and nature.
2. To foster specialized creative individual who explores and pursues new knowledge and technology.
3. To cultivate future-oriented leadership that devotes to the development of regional society and its culture.
4. To advance globally conscious citizenship by establishing self-identity and respecting diversity.


University Status

Colleges ▶12 Colleges, 10 Faculites (22 Majors), 52 Departments

○ No. of annual admission allotments: 2,324
○ No. of students on the register: 14,868
○ No. of enrolled students: 9,144


Graduate School
▶ Master's Program: 1 Faculty (5 Majors) and 49 Departments
○ No. of annual admission allotments: 216
○ No. of students on the register: 588
○ No. of enrolled students: 406
[Interdisciplinary Research Programs (6 Institutes), Interdepartmental Interdisciplinary Programs (5 Majors)]

▶ Doctor's Program: 5 Faculties (18 Majors) and 45 Departments
○ No. of annual admission allotments: 138
○ No. of students on the register: 451
○ No. of enrolled students: 299
[Interdisciplinary Research Programs (6 Institutes), Interdepartmental Interdisciplinary Programs (4 Majors)]

Graduate School of Education
▶ Master's Program: 2 Departments (31 Majors)
○ No. of annual admission allotments: 159
○ No. of students on the register: 534
○ No. of enrolled students: 383

Graduate School of Business Administration
▶ Master's Program: 7 Departments (11 Majors)
○ No. of annual admission allotments: 60
○ No. of students on the register: 293
○ No. of enrolled students: 153

Graduate School of Public Administration
▶ Master's Program: 4 Departments (6 Majors)
○ No. of annual admission allotments: 35
○ No. of students on the register: 123
○ No. of enrolled students: 92

Graduate School of Industry
▶ Master's Program: 22 Departments (3 Majors)
○ No. of annual admission allotments: 45
○ No. of students on the register: 126
○ No. of enrolled students: 92

Graduate School of Interpretation
▶ Master's Program: 4 Departments
○ No. of annual admission allotments: 22
○ No. of students on the register: 68
○ No. of enrolled students: 46

School of Medicine
▶ Master's Program: 1 Department
○ No. of annual admission allotments: 40
○ No. of students on the register: 157
○ No. of enrolled students: 156

Law School
▶ Master's Program: 1 Department
○ No. of annual admission allotments: 40
○ No. of students on the register: 125
○ No. of enrolled students: 120

Graduate School of Social Education
▶ Master's Program: 2 Departments
○ No. of annual admission allotments: 20
○ No. of students on the register: 57
○ No. of enrolled students: 39

Total ▶ 9 Graduate Schools
Master's Program: 1 Faculty (5 Majors) and 92 Departments, Interdisciplinary Research Programs 6, Interdepartmental Interdisciplnary Programs 5
Doctor's Program: 5 Faculties (18 Majors) and 45 Departments, Interdisciplinary Research Programs 6, Interdepartmental Interdisciplnary Programs 4

University Headquarter: 3 Offices, 1 Bureau, 1 Foundation, 9 Dvisions, and 6 Units and Direct Presidential Directives

41 Educational Supporting Facilities, 38 Research Institutes(Research Institutes 18, Research Centers 20), 3 school annexed to JNU, and 2 Corporate Establishments
[Resim: l8sm.jpg]

[Resim: u6t6.jpg]

[Resim: zifm.jpg]
[Resim: 89yj.jpg]

[Resim: 8ugh.jpg]

[Resim: 40q4.jpg]
[Resim: 8fvl.jpg]

[Resim: 6exl.jpg]

[Resim: 4u5r.jpg]