Korea-fans.com Türkiye & Kore Dostluk Forumu KOREA & TURKEY FRIENDSHIP

Tam Versiyon: South Gyeongsang Province (경상남도 / Gyeongsangnam-do)
Şu anda arşiv modunu görüntülemektesiniz. Tam versiyonu görüntülemek için buraya tıklayınız.
Sayfalar: 1 2
South Gyeongsang Province (경상남도 / Gyeongsangnam-do)Ülke: Güney Kore
Bölge: Yeongnam
Başkent: Changwon
Alt birimler: 10 il; 10 ilçe

Alan
Toplam: 10,537.32㎢ (Kore'nin 10.51%)
Bölge sırası: 4

Nüfus
Toplam: 3.456.584
Sıra: 2
Yoğunluk: 300/km2 (800/sq mi)

Büyükşehir Sembolleri
Çiçek: Gül
Ağaç: Zelkova
Kuş: Beyaz Balıkçıl Kuşu

Lehçe: Gyeongsang

Website

Güney Gyeongsang Eyaleti ya da Gyeongsangnam-do, Güney Kore'nin doğusunda bir eyalettir. Eyalet merkezi Changwon’dur. Busan’daki büyük metropol merkezi ve limanını içerir. UNESCO Dünya Mirası Haeinsa, Tripitaka Koreana evleri bulunmaktadır ve birçok turist çeken bir Budist tapınağı vardır. Otomobil ve petrokimya fabrikaları büyük ölçüde Ulsan-Busan aracılığıyla Changwon ve Jinju boyunca uzanan eyaletin güney kesiminde yoğunlaşmıştır.

...English...

Country: South Korea
Region: Yeongnam
Capital: Changwon
Subdivisions: 10 cities; 10 counties

Area
Total: 10,537.32㎢ (10.51% of Korea)
Area rank: 4th

Population
Total:3.456.584
Rank: 2nd
Density: 300/km2 (800/sq mi)

Metropolitan Symbols
Flower: Rose
Tree: Zelkova
Bird: White Heron

Dialect: Gyeongsang

Homepage

South Gyeongsang Province, or Gyeongsangnam-do, is a province in the southeast of South Korea. The provincial capital is located at Changwon. It contains the major metropolitan center and port of Busan. Located there is UNESCO World Heritage Site Haeinsa, a Buddhist temple that houses the Tripitaka Koreana and attracts many tourists. Automobile and petrochemical factories are largely concentrated along the southern part of the province, extending from Ulsan through Busan, Changwon, and Jinju.

Kaynak / Source

Coğrafi Konumu
Gyeongsangnam-do Kore yarımadasının güneydoğu bölgesinde yer almaktadır. Doğu sınırında Busan ve Ulsan metropolitan şehirleri karşılamaktadır ve güney sınırında Namhae bulunmaktadır.

Gyeongsangnam-do'nun kuzey sınırındaki yüzünde Daegu Metropolitan Şehri'nden Dalseong ve Gyeongsangbuk-do'dan Gimcheon, Cheongdo, Goryeong ve Seongju vardır. Gyeongsangnam-do sınırlarında Jeollabuk-do'dan Namwon ve Muju, Jangsu ve batısında Jeollanam-do'dan Gwangyang, Gurye durmaktadır.

Gyeongsangnam-do'nun coğrafi koordinatları; 34° 29’ ve 35° 54’ kuzey enlemi ve 127° 34’ ve 129° 13’ doğu boylamları arasındadır. Boylam koordinatları Japonyadaki Kyoto ve Nagoya, Akdeniz kıyısındaki Kıbrıs ve ABD'deki Oklahoma ile benzerdir.

Alan
Gyeongsangnam-do'nun mevcut alanı 10,532.7㎢ ve Güney Kore'nin toplam alanının yaklaşık %10.5 olarak hesaplanmıştır. Gyeongbuk, Gangwon ve Jeonnam'ı izleyen dördüncü büyük eyalettir. Gyeongsangnam-do'da yaklaşık %8.5 peyzaj alanı için alan hesabında Geoje ve Namhae dahil yaklaşık 400 ada vardır.

İklim
Gyeongsangnam-do, Kore yarımadasının güneydoğu köşesinden güney sınırlarındaki denize kadar yer almaktadır. Bu kıyı bölgesi eyaleti önemli ölçüde etkiler. Çünkü kuzeyi yüksek dağlarla sınırlı kuzeybatı üzerinden soğuk kış rüzgârlarıyla kapanmıştır. Kore'de 12 ila 13℃ yıllık ortalama sıcaklık, 1.400 ila 1.800mm yıllık yağış seviyesi ve -0.5 ve 25.1℃ sırasıyla Ocak ve Ağustos'un ortalama sıcaklıkları en ılımlı iklimi yaratır.

Topografya
Dağ ortasından Nakdong Nehri akarken Taebaek sıradağ kuyrukları Gyeongsangnam-do'nun doğusuna ulaşır. Batıda Gyeongsangnam-do sınırlarını Honam Eyaleti'nden ayıran oldukça engebeli Sobaek sıradağları vardır. Cheonhwangsan (1.189m) ve Shinbulsan(1.209m) doğu dağ alanında Taeback sıradağları kuyruğu çıkıntı yapar. Batısında bulunan bir çizgide Jirisan(1.915m), Deokyusan(1.614m) ve Baegunsan(1.279m) durmaktadır ve eyaletin engebeli bir alanı bulunmaktadır.

...English...

Geographic location
Gyeongsangnam-do is located on the southeast region of the Korean peninsula, and meets Busan and Ulsan Metropolitan City at its eastern border, and Namhae at it's southern border.

The northern border of Gyeongsangnam-do faces Dalseong of Daegu Metropolitan City and Cheongdo, Goryeong, Seongju and Gimcheon of Gyeongsangbuk-do. Gyeongsangnam-do borders Muju, Jangsu and Namwon of Jeollabuk-do and Gurye, Gwangyang of Jeollanam-do stand to the west.

The geographic coordinates of Gyeongsangnam-do include the areas between 34° 29’ and 35° 54’ north latitude and between 127° 34’ and 129° 13’ east longitude. The longitudinal coordinates are similar to Kyoto and Nagoya in Japan, Kypros in the Mediterranean coast and Oklahoma in the U.S.

Area
The current area of Gyeongsangnam-do is 10,532.7㎢ and accounts for about 10.5% of the total area of South Korea. It is the fourth largest municipality following Gyeongbuk, Gangwon and Jeonnam. Gyeongsangnam-do has around 400 islands, which include Geoje and Namhae, in which these area account for about 8.5% in the total landscape.

Climate
Located in the far southeast corner of the Korean peninsula, Gyeongsangnam-do borders the sea to the south. This coastal area influences the province considerably because it is confined by high mountains to the north, which shuts out the cool winter wind from the northwest. This creates the most moderate climates in Korea with 12 to 13℃ annual mean temperature, 1,400 to 1,800mm annual precipitation level and -0.5 and 25.1℃ of mean temperature of January and August, respectively.

Topography
The tails of Taebaek mountain range reaches the east of Gyeongsangnam-do, while Nakdong River flows in the midst of the mountain range. Gyeongsangnam-do borders a rather rugged Sobaek mountain range to the west, which separates it from Honam province. Cheonhwangsan(1,189m) and Shinbulsan(1,209m) protrude to the tail of Taeback mountain range in the eastern mountain area. Jirisan(1,915m), Deokyusan(1,614m) and Baegunsan(1,279m) stand in a line in the west, and there is rugged area of the province.

Kaynak / Source

Olanaklar
Güney Kore'de Gimhae çevresindeki Nakdong delta ovası en iyi tahıl ambarlarından biridir. Gyeongsangnam-do'da tarım ürünlerini pirinç, fasulye, patates ve arpa oluşturur. Bölgede pamuk, susam ve güney sahili boyunca yetiştirilen meyveler ünlüdür. Çok sayıda deniz ürünü yakalanır. Bölge balıkçılıkta ülkenin önde gelenlerinden biridir.

Eğlence Programları
Gyeongsangnam-do Haeinsa, Tripitaka Koreana evleri ve birçok turist çeken bir Budist tapınağına ev sahipliği yapmaktadır. Jeollabuk-do ile sınırda Jirisan (1,915 m) çevresinde milli park yer almaktadır. Tapınak ilk 802 yılında inşa edilmiştir.

...English...


Resources

The Nakdong delta plain around Gimhae is one of the best granaries in South Korea. Agricultural products form Gyeongsangnam-do include rice, beans, potatoes, and barley. The area is renowned for its cotton, sesame, and fruits which are grown along the southern seaside. A number of marine products are caught. The province is one of the country's leading fisheries.

Attractions
Gyeongsangnam-do is the home of Haeinsa, a Buddhist temple that houses the Tripitaka Koreana and attracts many tourists. It is located in the national park around Jirisan (1,915 m) on the border with Jeollabuk-do. The temple was first built in 802.

Kaynak / Source
Tarihi
Gyeongsang-do; Gyeongsangnam-do ve Gyeongsangbuk-do olarak da belirtilir. 'Gyeongsang' adı Goryeo döneminde verildi. O zaman, Gyeongju ve Sangju iki büyük ilçenin ilk iki harfinin birleşmesiyle oluşmuştur. 995 Eylül ayında (Goryeo Kralı Seongjong'un 14. yılı) ulus ilk kez 10 ile ayrılmıştır. Sangju kapsamındaki ilçeler Yeongnam-do, Geumju (bugünkü Gimhae) kapsamındaki ilçeler Yeongdong-do ve Jinju kapsamındaki ilçeler Sanyang-do olarak çağırıldı.

1407 Eylül ayında (Taejong saltanatının 7. yılı) ilçe yönetimi Joseon Hanedanlığı döneminde Gyeongsang Eyaleti askeri kolaylık sağlamak için Gyeongsangjwa-do ve Gyeongsangwu-do olarak ayrılmıştır. O zaman, Gyeongsangjwa-do ve Gyeongsangwu-do doğu kısmına ve sırasıyla batı kısmına Nakdong Nehri karşılık gelmektedir. 4 Ağustos 1896 tarihinde (Gojong saltanatının 33. yılı), Joseon'un sonlarında geçerli yönetim terimi kesinlikle yerleşmiş oldu.
Gyeongsang-do; Gyeongsangnam-do ve Gyeongsangbuk-do'ya bölünmüştür, önceki sistemle 23 Bu, 13 Do sistemi yeniden düzenlenmiştir.

Gyeongnam Kronolojisi
>>> Üç-Hans Dönemi: Kuzey kesmi Jinhan ve güneyde Byeonhan'a aitti
>>> Gaya Dönemi: Altın Taç Gaya dahil 6 Gaya yaşamıştır.
>>> Üç Devletler Dönemi: Silla Kralı Jinheung'un 24.yılı Silla ülke oldu.
>>> Goryeo Dönemi: Kral Yejong'un ilk yılında Jinju-do'yu Gyeongsang olarak adlandırılmıştır (1106 yılında), Kral Chungsuk'un ilk yılında ilk kez Gyeongsang Gyeongsang-do olarak adlandırılmıştır (1314 yılında)
>>> Joseon Dönemi: 4 Ağustos 1896 yılında Gyeongsangnam-do Gyeongsang-do'dan ayrılmış; eyalet hükümeti koltuğunda Jinju olmuştur.
>>> 1 Nisan 1925 Eyalet hükümeti koltuğundaki Jinju Busan'a taşınmıştır.
>>> 1 Ocak 1963 Busan Gyeongsangnam-do'dan ayrıldı (merkezi hükümetin doğrudan kontrolü altında Busan şehir statüsüne yükseltilmiştir)
>>> 1 Temmuz 1983 Changwon eylet hükümeti koltuğuna taşındı.
>>> 15 Temmuz 1997 Ulsan-si Gyeongsangnam-do'dan ayrıldı ( Ulsan Metropolitan Şehre yükselmiştir)

...English...

History
Gyeongsang-do denotes Gyeongsangnam-do and Gyeongsangbuk-do. The name 'Gyeongsang' was given during the Goryeo period. It was formed by first two letters of Gyeongju and Sangju, two major counties at the time. In September, 995(14th year of King Seongjong of Goryeo), the nation was divided into 10 provinces for the first time. The counties under Sangju were called Yeongnam-do, the counties under Geumju(present Gimhae) were called Yeongdong-do, and the counties under Jinju were called Sanyang-do.

In September 1407 (the 7th year of Taejong's reign), the administrative district in Joseon dynasty separated Gyeongsang province into Gyeongsangjwa-do and Gyeongsangwu-do for military convenience. At that time, Gyeongsangjwa-do and Gyeongsangwu-do corresponded to the east part and the west part of Nakdong River respectively. The current administrative term was definitely settled on August 4th, 1896 (the 33rd year of Gojong's reign) in late Joseon.
The previous system of 23 Bu's was reorganized to the 13 Do's system, while Gyeongsang-do was divided into Gyeongsangnam-do and Gyeongsangbuk-do.

Gyeongnam Chronicle
>>>The Three-Hans Period: The north part belonged to Jinhan and the south to Byeonhan
>>>The Gaya Period: Existed 6 Gayas including Golden Crown Gaya
>>>The Three-States Period: Became the land of Silla at the 24th year of King Jinheung of Silla
>>>The Goryeo Period: Named as Gyeongsang Jinju-do at the first year of King Yejong (in 1106) Gyeongsang Named as Gyeongsang-do for the first time at the first year of King Chungsuk (in 1314)
>>>The Joseon Period: Separated as Gyeongsangnam-do from Gyeongsang-do in August 4, 1896; the seat of a provincial government became Jinju
>>>April 1, 1925 The seat of the provincial government moved from Jinju to Busan
>>>January 1, 1963 Busan was separated from Gyeongsangnam-do the (the status elevated to Busan city under direct control of the central government)
>>>July 1, 1983 Moved the seat of the provincial government to Changwon
>>>July 15, 1997 Ulsan-si was separated from Gyeongsangnam-do (elevated to Ulsan Metropolitan City)


Kaynak / Source
Semboller

Sembol markası
[Resim: symbol.jpg]

Gyeongsangnam-do'nun sembolü Gyeongsangnam-do halkının yılmaz ruhu ve güzel ortamı ile güneş gibi parlak bir gelecek kurmayı temsil eder. Aynı zamanda Gyeongsangnam-do'nun uluslararası bir düzeyde azmini simgeliyor.

Eyaletin karakterleri: Gyeongnami & Gyeongi
[Resim: character.jpg]

"Gyeongnami ve Gyeongi" karakterleri Gyeongsangnam-do'nun uzun geçmişleri ve görkemli gelenekleriyle geleceğe ilerleyen Gyeongsangnam-do'nun ruhunu simgelemektedir. Karakterler parlak ve enerjik bir görünümdeki Gyeongsangnam-do'da son derece modern makine sanayisini ifade etmektedir.
Makine sektörünün en önemli sembolü dişli çarklar sevimli çocuk görüntüleri içine kişiselleştirilmiş. "Gyeongnami" güçlü bir irade ve Gyeongsangnam-do halkının ruhu anlamına gelir ve "Gyeongi" Gyeongsangnam-do vatandaşının sonsuz umudunu ifade eder.


Eyaletin çiçeği: Gül
[Resim: img-symbol01.jpg]

Belirlenmesindeki nedenler ve özellikleri: Dünyadaki en üretken çiçek güzel renkler ve zarif kokusuyla böcekleri ve insanları büyüler.
Onun güçlü ve tutkulu ruhu ile dünyaya adım atan Gyeongsangnam-do sınırsız potansiyeli sembolize eder.


Eyaletin Ağacı: Zelkova Ağacı
[Resim: img-symbol02.jpg]

Belirlenmesindeki nedenler ve özellikleri: Geçmişte yaşama ortamında sevilen ve uzun ömürlü, bol yapraklarıyla büyük, sert ormanlık ağacıdır. Heybetli eğilimi ve muhteşem görüntüsü Gyeongsangnam-do halkının ruhunu temsil eder ve sonsuz refahı sembolize eder.
Özellikle, insanların tartışmak için ve önemli konularda kararlar alınırken ağacın etrafında toplanma gerçeği köyün bize yerel özerklik ruhunu gösterir.


Eyaletin Kuşu: Beyaz Balıkçıl Kuşu
[Resim: img-symbol03.jpg]

Belirlenmesindeki nedenler ve özellikleri: Beyaz balıkçıl kuşu insanlarda zarif ve asil bir görünüm duygusu uyandırır. Tamamen beyaz ve saf bir renkle Gyeongsangnam-do vatandaşlarının sevgi dolu taplumun gururunu gösterir.
Temizlik, dürüstlük özellikleri ve bağımsızlığı Gyeongsangnam-do vatandaşlarının samimi, yalın ve çalışkanlığını ve Gyeongsangnam-do insanlarının uyum ve dayanışmasını sembolize eder.


Eyaletin Balığı: Siyah Kaya Balığı
[Resim: img-symbol04.jpg]

Belirlenmesindeki nedenler ve özellikleri: Siyah kaya balığı sığ su kayalarının arasında yaşayan bir kıyı balığıdır. Küçük kabukluları yerler. Renkleri onların yaşam alanlarına göre değişir ama genelde gridir.
Gyeongsangnam-do vatandaşının ilerici ruhunu ve Gyeongsangnam-do'nun balıkçılık sektöründe hızla büyümesi sınırsız potansiyelini temsil eder.

...English...

Symbol mark

Gyeongsangnam-do symbol represents the will to build up a bright future like the sun with indomitable spirit of Gyeongsangnam-do's citizens and its beautiful environment. It also symbolizes the determination of raising Gyeongsangnam-do to an international level.

Province Characters: Gyeongnami & Gyeongi

"Gyeongnami & Gyeongi", the characters of Gyeongsangnam-do, symbolize the spirit of Gyeongsangnam-do, which is advancing to the future with its long history and brilliant traditions. The characters express ultramodern machinery industry, the priority industry in Gyeongsangnam-do as bright and energetic images.
The toothed wheels, the key symbols of machinery industry, are personified into the images of the lovable children. "Gyeongnami" stands for the strong will and the spirit of Gyeongsangnam-do's citizens, and "Gyeongi" expresses the Gyeongsangnam-do citizen's eternal hope.

Province Flower: Rose

Characteristics and reason for designation: It is the most prolific flower in the world as its beautiful colors and elegant fragrance enchant the insects and people.
It symbolizes the unlimited potential of Gyeongsangnam-do, stepping into the world with its strong and passionate spirit.

Province Tree: Zelkova Tree

Characteristics and reason for designation: It is a big, hard-wooded tree with abundant leaves that enjoys a long life span, and is much loved by the inhabitants in the past. Its imposing disposition and magnificent figure represents the spirit of Gyeongsangnam-do's citizens and symbolizes the eternal prosperity.
Especially, the fact that people gather around the tree to discuss and decide on important matters of the village shows us the realization of the sprit of the local autonomy.

Province Bird: White Heron

Characteristics and reason for designation: The white heron's elegant and noble appearance evokes emotion from people. It's perfectly white and pure color coincides with the pride of the community loving Gyeongsangnam-do' citizens.
Its characteristics of cleanliness, integrity, and independence are similar to those of Gyeongsangnam-do' citizen who are simple, sincere, and diligent, and it symbolizes the harmony and solidarity of Gyeongsangnam-do people.

Province Fish: Black rockfish

Characteristics and reason for designation: The Black rockfish is a coastal fish living between the rocks of the shallow water. They eat small crustaceans. Their colors vary according to their habitats but are mostly gray.
It represents the progressive spirit of Gyeongsangnam-do' citizen and the boundless potential of Gyeongsangnam-do fishing industry, which is growing rapidly

Kaynak / Source

[Resim: gy5.gif]
[Resim: gy1.jpg]
[Resim: gy2.jpg]
[Resim: image.jpg]
Tanıtım çok güzel. Onay Teşekkürler. ^^
Sayfalar: 1 2