Korea-fans.com Türkiye & Kore Dostluk Forumu KOREA & TURKEY FRIENDSHIP

Tam Versiyon: North Chungcheong Province (충청북도 / Chungcheongbuk-do)
Şu anda arşiv modunu görüntülemektesiniz. Tam versiyonu görüntülemek için buraya tıklayınız.
Sayfalar: 1 2
North Chungcheong Province (충청북도 / Chungcheongbuk-do)

Ülke: Güney Kore
Bölge: Hoseo
Merkez: Cheongju
Alt Birimler: 3 il; 9 ilçe
Alan
Toplam: 7,433 km2 (2,870 sq mi)
Alan Sırası: 8
Nüfus

Toplam: 1,597,709
Sıra: 7
Yoğunluk: 203/km2 (530/sq mi)
Sembolleri
Çiçek: Beyaz Manolya
Ağaç: Zelkova
Kuş: Saksağan
Lehçe: Chungcheong
Anasayfa: eng.cb21.net

Kuzey Chungcheong Eyaleti ya da Chungcheongbuk-do, Güney Kore'nin merkezinde bulunan bir eyalettir. Eski Chungcheong eyaletinin kuzeydoğu yarısıyla birlikte 1896 yılında kuruldu. Eyaletin başkenti Cheongju'dur.

Chungcheongbuk Eyaleti;

Yatırım ve iş idaresi için en uygun koşulları sağlar.
Hızlı trafik ağı ve Jungbu iç lojistik tesisi ile donatılmıştır.
IT ve BT gibi yüksek teknolojili alt yapıyla donatılmıştır.
Çok sayıda ve mükemmel insan kaynakları vardır.
Yüksek altyapılı ve en uygun, sağlıklı yerleşme ile yeni bir şehir kuruyor.

İklim

Yıllık ortalama sıcaklık 10℃- 12℃'dir , yıllık ortalama yağış miktarı 1,100mm-1,300mm' dir ve ılıman iklim vardır.

Coğrafya

Eyalet Hoseo bölgesinin bir parçası ve batıda Chungcheongnam Eyaleti, kuzeyde Gyeonggi Eyaleti ve Gangwon Eyaleti, güneyde Jeollabuk Eyaleti, doğuda ise Gyeongsangbuk Eyaleti ile sınır komşusudur. Chungcheongbuk Eyaleti Kore'nin tüm sınırları kara ile kaplı tek eyaletidir. Eyalet genelde dağlık bir alandır, kuzeyinde Noryeong Dağları, doğusunda Sobaek Dağları ile çevrilidir.

Ayrıca Kore Cumhuriyeti'nin tek gerçek kara eyaletidir.

Matematiksel Konumu

Chungcheongbuk-do, Kore Yarımadası'nın merkezinde, Asya kıtasının doğu ucunda yer almaktadır. Coğrafi olarak orta enlemde yer almaktadır ve ülkedeki tek kara eyaletidir. Yazları sıcak ve nemli, kışları kuru ve soğuk olan ılıman muson bölgesine sahiptir. Dört mevsim zengin ve çeşitli tarım ürünleri sunmaktadır. Seoul'e yakındır, rahat bir trafik akışı vardır ve ekonomi, eğitim ve kültür alanında önemli gelişmeler yaşamak için harika bir yerdir.

Özel Konumu

Sobaek Dağları ve Charyeong Dağları sırasıyla eyaleti güneydoğu ve kuzeybatısında geçmesiyle bağımsız bir bölge oluşturur ve batı kısmı tepler ve ovalardan oluşur, böylece açık topografyasını korur ve göreceli olarak güneyi dağlık ve kuzeyi ovadır. Sobaek Dağları, Gyeongbuk ve Jeonbuk'u çevreler, dik şekilli dağlar gibi uzanır.

-English-

Country: South Korea
Region: Hoseo
Capital: Cheongju
Subdivisions: 3 cities; 9 counties
Area
Total: 7,433 km2 (2,870 sq mi)
Area rank: 8th
Population
Total: 1,597,709
Rank: 7th
Density: 203/km2 (530/sq mi)
Symbols
Flower: White Magnolia
Tree: Zelkova
Bird: Magpie
Dialect: Jeolla

North Chungcheong Province, or Chungcheongbuk-do, is a province in the centre of South Korea. It was formed in 1896 from the northeastern half of the former Chungcheong province. The provincial capital is Cheongju.

Province Chungcheongbuk;

Provides the optimal conditions for investment and business management.
Equipped with fast speed traffic network and Jungbu inland logistics facility.
Perfectly equipped with Infra for high tech industries such as IT and BT.
Abundant and excellent human resources.
Establishing a new city with high tech infra and optimal conditions for settlement.

Temperature

Annual average temperature is 10℃- 12℃, temperate climate with an annual average precipitation of 1,100mm-1,300mm.

Geography

The province is part of the Hoseo region, and is bounded on the west by Chungcheongnam-do province, on the north by Gyeonggi-do and Gangwon-do provinces, on the south by Jeollabuk-do province, and on the east by Gyeongsangbuk-do. Chungcheongbuk-do is the only land-locked province in South Korea. The province is mostly mountainous, dominated by the Noryeong Mountains to the north and the Sobaek Mountain to the east.

It is also the only true landlocked province in the Republic of Korea.

Mathematical Location

Chungcheongbuk-do is located in the center of the Korean Peninsula,
the eastern end of the Asian continent.
It is situated at the middle latitude geographically, and is the only landlocked province in the country. It has a temperate monsoon zone with heat and humidity in the summer and cold, dry in weather winter. With four distinct four seasons, it offers rich and diverse agricultural products.
Close to Seoul, the Province has convenient traffic flow and is a great place to live with remarkable developments in the economy, education and culture.

Relative Location

As Sobaek Mountains and Charyeong Mountains pass through the Province to the southeast and northwest respectively, it forms independent region and the west side is made of hills and plain, so maintains topography of a bit open style and relatively highlands in the south and lowlands in the north. Sobaek Mountains, bordering Gyeongbuk and Jeonbuk, stretch with relatively steep shape as mature mountains.

[Resim: area.gif]

Kaynak / Source
Parasal Kaynaklar

Tarım ürünleri pirinç, arpa, fasulye ve patatestir ancak eyalet ginseng ve tütün konusunda uzmanlaşmıştır. Virginia'dan getirilen tütün 1912 yılında ABD tarafından tanıtıldı.
Mermer ve kireçtaşının yanısıra demir, kömür, sabuntaşı, florit ve molibden gibi maden rezervleri eyaletin kuzey kesminde yer alır. İpek dokumacılığı da önemli bir rol oynar.

Görülecek Yerler

Eyalette bulunun ana görülecek yerler Sobaek Dağlarının Songni zirvesi (1.058 metre (3,471 ft)) ve onun ulusal parkıdır. Kore'nin en eski tapınaklarından biri, Cheontae Tarikatı'nın merkezi olan Guin Tapınağı (Guin-sa)'nın mekanı olan Beopjusa, bu ulusal parkta yer alır.

Eğitim

Chungbuk çeşitli yükseköğretim kurumlarına ev sahipliği yapar:

Chungbuk Ulusal Üniversitesi
Kore Hava Kuvvetleri Akademisi
Kore Ulusal Eğitim Üniversitesi
Cheongju Ulusal Eğitim Üniversitesi
Cheongju Üniversitesi
Seowon Üniversitesi
Semyung Üniversitesi
Uzak Doğu Üniversitesi
Youngdong Üniversitesi
Chung Cheong Koleji
Jusung Koleji
Daewon Bilim Koleji

-English-

Resources

Agricultural products includes rice, barley, beans, and potatoes, but the province specializes in ginseng and tobacco. The tobacco was introduced from the US in 1912, transplanted from Virginia.
There are mineral reserves of gold, iron, coal, steatite, fluorite, and molybdenum, as well as marble and limestone in the northern part of the province. Silk weaving plays an important role.

Attractions

The main attractions in the province are Mount Songni (1,058 metres (3,471 ft)) in the Sobaek mountains and its national park. Beopjusa, the site of one of the oldest temples of Korea is located in this national park, as in Guinsa, the headquarters of the Cheontae sect. There is another national park around Mount Worak.

Education

Chungbuk is the site of several tertiary institutions, including:

Chungbuk National University
Korea Air Force Academy
Korea National University of Education
Cheongju National University of Education
Cheongju University
Seowon University
Semyung University
Far East University
Youngdong University
Chung Cheong College
Jusung College
Daewon Science College

Kaynak / Source
İdari Birimler

Kardeş/Dost Şehirler

Değişim İlişkilerinin Olduğu Şehirler

• Idaho, ABD (1 Temmuz 1986)
• Yamanashi, Japonya (27 Mart 1992)
• Heilongjiang Eyaleti, Çin Halk Cumhuriyeti (18 Eylül)
• Colima, Meksika(15 Kasım 1999)
• Chubut Eyaleti, Arjantin(18 Eylül 2000)
• Orta Java, Endonezya (30 Eylül 2005)
• Guangksi AR, Çin Halk Cumhuriyeti (12 Kasım 2007)

Eyaletin Dostluk Değişim Bölgeleri

• İç Moğolistan AR, Çin (27 Ocak 1999)
• Dalian Şehri, Liaoning Eyaleti, Çin (29 Ocak 1999)
• Steiermark, Avusturya (5 Mayıs 2000)
• Baranya, Macaristan (9 Mayıs 2000)
• Piedmont, İtalya (15 Kasım 2000)
• Shandong Eyaleti, Çin (30 Ocak 2002)
• Hubei Eyaleti, Çin (9 Eylül 2007)
• Maryland Eyaleti, ABD
• Saint Petersburg, Rusya
• Phu Yen Eyaleti, Vietnam
• Jilin Eyaleti, Çin

-English-

Sister / Friendship Cities

Areas of exchange relationships

• State of Idaho, U.S. (July 1, 1986)
• Yamanashi Prefecture, Japan (March 27, 1992)
• Heilongjiang Province, People’s Republic of China (September 18)
• Colima State, Mexico (November 15, 1999)
• Chubut Province, Argentina (September 18, 2000)
• Central Java, Indonesia (September 30, 2005)
• Guangxi Zhuang AR, People’s Republic of China (November 12, 2007)

Friendship Exchange Regions of the Province

• Inner Mongolia AR, China (January 27, 1999)
• Dalian City, Liaoning Province, China (January 29. 1999)
• Steiermark State, Austria (May 5, 2000)
• Baranya State, Hungary (May 9, 2000)
• Piedmont State, Italy (November 15, 2000)
• Shandong Province, China (January 30, 2002)
• Hubei Province, China (September 9, 2007)
• The State of Maryland, The U.S.
• Saint Petersburg, Russia
• Phu Yen Province, Vietnam
• Jilin Province, China

Kaynak / Source: Wikipedia & Website
Chungcheongbuk-do'nun Tarihi

Üç Han Dönemi

Chungcheongbuk-do54 klanla birlikte bir federasyon olarak Mahan topraklarına aitti.

Üç Krallık Dönemi

Baekje, Cheongju ve Boeun topraklarının orta kısımlarını işgal etti; Silla Okcheon'un güney bölgesini, Yeongdong ve Boeun topraklarını işgal etti; Goguryo Jechon, Danyang, Chungju, Goesan ve Jincheon topraklarının kuzeydoğu bölgelerini işgal etti. Baekje 4. yüzyıldan sonra tüm Chungcheongbuk-do topraklarını işgal etti.

Goryeo Hükümdarlığı

998
Kral Seongjong (14. yılı) ülkeyi 10 eyalete ayırdığında 13 ilçe and 42 semt ile Jungwon Eyaleti olarak anılmaya başlandı.

1106
Kral Yejong'un 1. yılında Chungcheong Eyaleti adını aldı ve Hannam Eyaleti ile birleşti.

1171
Chungju Mok (ilçe) ve Cheongju Mok kurulduğunda Kral Myeongjong'un 1. yılında topraklarının çoğu Yanggwang-do ile birleşmiştir.

1356
Kral Gongmin'in 5. yılında Chungcheong Eyaleti olarak yeniden adlandırıldı.

Joseon İmparatorluğu

1395
Kral Taejo'nun 4. yılında Yanggwangdo'nun ilçe ve semt Kyonggi-do'ya transfer edildi ve Chungju, Cheongju, Gongju ve Hongju yayılmış diğer ilçe ve semtler Chungju Gwanchalsa (vali)sı ile Chungcheong Eyaletine entegre edildi.

1413
Kral Taejong'un 13. yılında Kyeongsang-do'ya ait olan Okcheon, Cheongsan, Hwanggan, Yeongdong ve Boeun Chungcheong-do'ya transfer edildiğinde, Yohung(Yoju-gun), Ansong, Eumjuk, Yangsong(Ansong-gun'un bir bölgesi), ve Yangji(Yongin-gun'un bir bölgesi) Kyonggi-do'ya transfer edildi.

26 Mayıs 1895
Kral Gojong'un 32. yılında tüm ülke idari bölgeler olarak 23 bu (eyalet)'ya ayrıldığında, bu bölge Chungju-bu'nun bir parçası oldu.

4 Ağustos 1896
Ülke bu sefer 13 do (eyalet) sistemi olarak yeniden düzenlenmiştir ve eyalet ilk olarak Chungju taşra teşkilatı ile beraber Chungcheongbuk-do olarak adlandırıldı.

5 Temmuz 1908
Eyaletin 18 ilçe ve 199 bucak üzerinde yargı yetkisi varken, taşra teşkilatı Cheongju'ya (2-ga Nammunro, şimdiki Jungang Park) taşındı.

1 Mart 1914
İdari bölgelerin yeniden düzenlenmesiyle beraber 114 bucak ve 10 ilçe olarak yeniden yapılandırıldı.

1929
Bazı bucakların yeniden düzenlenmesiyle 10 ilçe 101 bucağa düşürüldü.

1 Nisan 1931
Cheongju ve Chungju'nun bölgesel sistem değişimine göre şehir statüsüne yükseltilmesiyle 10 ilçe, 2 şehir, 104 bucak olarak yeniden düzenlendi.

Haziran 1937
İl binası bugünkü konumu Nammunro'ya (Munwha-dong) taşındı.

1 Kasım 1940
Cheongju ve Chungju'nun şehir statüsüne yükseltilmesiyle 10 ilçe, 4 şehir, 102 bucak olarak yeniden düzenlendi.

Kore'nin Bağımsızlığından Sonra

1 Haziran 1946
Cheongju'nun eyalet statüsüne yükseltilmesiyle 10 ilçe, 3 şehir, 102 bucak olarak yeniden düzenlendi.

1 Ocak 1947
Songni-myeon'un Naesongni-myeon ve Oesongni-myeon'a bölünmesiyle 103 bucak, 3 şehir, 10 ilçe ve 1 eyalet olarak yeniden yapılandırıldı.

13 Ağustos 1949
Okcheon ve Jeungpyeo'nun şehir statüsüne yükseltilmesiyle 10 ilçe, 5 şehir, 101 bucak, 1 eyalet olarak yeniden düzenlendi.

15 Ağustos 1949
Cheongju-bu, Cheongju-si olarak terfi edince 10 ilçe, 5 şehir, 101 bucak, 1 il olarak yeniden düzenlendi.

8 Temmuz 1956
Chungju ve Eumseong'un sırasıyla si ve eup statüsüne yükseltilmesiyle 10 ilçe, 5 şehir, 100 bucak, 2 il olarak yeniden düzenlendi.

1 Temmuz 1973
Boeun, Jincheon ve Geumwang'ın eup statüsüne yükseltilmesiyle 96 bucak, 8 şehir, 10 ilçe and 2 il olarak yeniden düzenlendi.

1 Mayıs 1979
Goesan ve Danyang'ın eup statüsüne yükseltilmesiyle 94 bucak, 10 şehir, 10 ilçe, 2 il ve 3 şube olarak yeniden yapılandırıldı.

1 Nisan 1980
Jecheon-gun'un büyük şehir statüsüne yükseltilmesiyle 94 bucak, 9 şehir, 10 ilçe, 3 il ve 3 şube ile yeniden yapılandırıldı ve Jecheon-eup Jewon-gun olarak yeniden adlandırıldı.

1 Aralık 1980
Maepo-myeon Maepo-eup statüsüne yükseltilmesiyle 93 bucak, 10 şehir, 10 ilçe, 3 il ve 3 şube ile yeniden yapılandırıldı.

1 Mayıs 1989
Cheongju-si'de Doğu ve Batı şubeleri kuruldu, 92 bucak, 10 şehir, 10 ilçe, 3 il, 2 şehir şubesi, 6 bucak şubesi ve 56 mahalle olarak yeniden yapılandırıldı.

31 Aralık 1990
Jeungpyeong şubesinin kurulması göre 92 bucak, 10 şehir, 10 ilçe, 3 il, 2 şehir şubesi, 6 bucak şubesi ve 56 mahalle olarak yeniden yapılandırıldı.

1 Ocak 1991
Jecheon-gun Jewon-gun olarak yeniden adlandırıldı.

1 Ocak 1992
Eski Danyang şubesi Danseong-myeon statüsüne yükseltilmesiyle 93 bucak, 10 şehir, 10 ilçe, 3 il ve 2 şehir şubesi, 5 bucak şubesi, 1 eyalet şubesi ve 56 mahalle olarak yeniden yapılandırıldı.

1 Ocak 1995
Sangdang-gu ve Heungdeok-gu Cheongju-si'de kurulurken, Jungwon-gun Chungju-si'ye, Jecheon-gun da Jecheon-si'ye entegre edildi. Böylece, 93 bucak, 10 şehir, 8 ilçe, 3 il, 5 bucak şubesi, 1 eyalet şubesi, 2 ilçe bölgesi, 60 mahalle ve 3 şube olarak yeniden düzenlendi.

1 Şubat 1998
Munhwa, Buk1, Nammunro2, Seoun, Nammunro1, Seomun, Namju ve Seokgyo Seongan-dong'a entegre edililirken, Young mahalleleri, Buk2, Buk3 ve Su da Jungang-dong'ya entegre edildi. Böylece, 91 bucak, 12 şehir, 8ilçe, 3 il, 5 bucak şubesi, 1 eyalet şubesi, 2 ilçe bölgesi, 56 mahalle ve 3 şube olarak yeniden yapılandırıldı.

23 Eylül 1998
Danyang-gun'un bazı şubelerinin kapatılmasıyla 91 bucak, 12 şehir, 8 ilçe, 3 il, 5 bucak şubesi, 1 eyalet şubesi, 2 ilçe bölgesi, 53 mahalle ve 3 şube olarak yeniden yapılandırıldı.

1 Ekim 1998
3 il, 8 ilçe, 2 ilçe bölgesi, 1 eyalet şubesi, 12 şehir, 91 bucak, 49 mahalle ve 3 bucak şubesi olarak yeniden yapılandırıldı.

17 Ekim 1998
Cheongchon-myeon'un Deokpyong ve Songmyon şubeleri ve Cheongan-myeon'un Buheung şubesi kapatılınca 3 il, 8 ilçe, 2 ilçe bölgesi, 1 eyalet şubesi, 12 şehir, 91 bucak, 49 mahalle olarak yeniden yapılandırıldı.

1 Ocak 2000
Jincheon'da bulunan Manseung-myeon Gwanghewon-myeon olarak yeniden adlandırılırken, Cheongwon-gun'da bulunan Bukil-myeon Naesu-eup statüsüne yükseltilmesiyle 3 il, 8 ilçe, 2 ilçe bölgesi, 1 eyalet şubesi, 13 şehir, 90 bucak, 49 mahalle olarak yeniden yapılandırıldı.

30 Ağustos 2003
Chungcheongbuk-do'daki Jeungpueong Ofisi Jeungpyeong-gun (belediye) statüsüne yükseltildi. Chungcheongbuk-do'da 3 il, 9 ilçe, 13 şehir, 90 bucak ve 50 mahalle olmuştur.

1 Nisan 2005
Chungju Şehri'ndeki Sangmo-myeon Suanbo-myeon adını aldı.

-English-

History of Chungcheongbuk-do

The Three Han Period

Chungcheongbuk-do belonged to the Mahan territory which was a tribal federation with 54 clans.

The Three Kingdoms Period

Baekje occupied the middle parts of the Cheongju and Boeun territories; Silla occupied the southern parts of the Okcheon, Yeongdong and Boeun territories; Goguryo occupied the northeastern parts of the Jechon, Danyang, Chungju, Goesan and Jincheon territories. Baekje occupied all Chungcheongbuk-do territory after the 4th century.

The Goryeo Dynasty

998
Called Jungwon-do Province with 13 Guns and 42 Hyeons when King Seongjong(14th year) separated the country into ten provinces.

1106
Called Chungcheong-do and integrated with Hanam-do(present-day, Chungcheongnam-do) in the 1st year of King Yejong.

1171
Most of the territory was merged into Yanggwang-do in the 1st year of King Myeongjong, when Chungju Mok(district) and Cheongju Mok were established.

1356
Renamed as Chungcheong-do in the 5th year of King Gongmin

Joseon Dynasty

1395
The gun(county) and hyeon(district) of Yanggwangdo were transferred to Kyonggi-do in the 4th year of King Taejo, and other guns and hyeons spread over Chungju, Cheongju, Gongju and Hongju were integrated into Chungcheong-do with the Gwanchalsa(governor) in Chungju.

1413
Yohung(Yoju-gun), Ansong, Eumjuk, Yangsong(part of Ansong-gun), and Yangji(part of Yongin-gun) were transferred to Kyonggi-do in the 13th year of King Taejong, when Okcheon, Cheongsan, Hwanggan, Yeongdong and Boeun which had belonged to Kyeongsang-do were transferred to Chungcheong-do.

May 26, 1895
The entire nation was divided into 23 bu(province) as administrative districts in the 32nd year of King Gojong, when this province was part of Chungju-bu.

August 4, 1896
The nation was reorganized into a 13 do(province) system and at this time this province was firstly named Chungcheongbuk-do with the provincial office in Chungju.

June 5, 1908

The provincial office was moved to Cheongju(2-ga Nammunro, now Jungang Park) when the province had jurisdiction over 18 guns and 199 myeons.

March 1, 1914
Reorganized to 114 myeons and 10 guns according to the reorganization of administrative districts.

1929
Reduced to 10 guns and 101 myeons according to reorganization of some myeons.

April 1, 1931
Reorganized to 10 guns, 2 eups and 104 myeons as Cheongju and Chungju were promoted to eup according to the change of regional system.

June 1937
The provincial building was moved to its present location(Munwha-dong) from Nammunro.

November 1, 1940

Reorganized to 10 guns, 4 eups and 102 myeons as Yeongdong and Jechon were promoted to eup.

After The Independence Of Korea

June 1, 1946
Reorganized to 102 myeons, 3 eups, 10 guns and 1 bu as Cheongju was promoted to bu.

January 1, 1947
Reorganized to 103 myeons, 3 eups, 10 guns and 1 bu as Songni-myeon was divided into Naesongni-myeon and Oesongni-myeon.

August 13, 1949
Reorganized to 101 myeons, 5 eups, 10 guns and 1 bu as Okcheon and Jeungpyeong were promoted to eup from myeon.

August 15, 1949
Reorganized to 101 myeons, 5 eups, 10 guns and 1 si(city) as Cheongju-bu was promoted to Cheongju-si.

July 8, 1956
Reorganized to 100 myeons, 5 eups, 10 guns and 2 sis as Chungju and Eumseong were promoted to a si and a eup respectively.

July 1, 1973
Reorganized to 96 myeons, 8 eups, 10 guns and 2 sis as Boeun, Jincheon and Geumwang were promoted to eup.

May 1, 1979
Reorganized to 94 myeons, 10 eups, 10 guns, 2 sis and 3 branch offices as Goesan and Danyang were promoted to eup.

April 1, 1980
Reorganized to 94 myeons, 9 eups, 10 guns, 3 sis and 3 branch offices as Jecheon-eup was promoted to a si and Jecheon-gun renamed to Jewon-gun.

December 1, 1980
Reorganized to 93 myeons, 10 eups, 10 guns, 3 sis and 3 branch offices as Maepo-myeon was promoted to Maepo-eup.

May 1, 1989
Reorganized to 92 myeons, 10 eups, 10 guns, 3 sis, 2 si-branch offices, 6 myeon-branch offices and 56 Dongs as East and West branch offices in Cheongju-si were established .

December 31, 1990
Reorganized to 92 myeons, 10 eups, 10 guns, 3 sis, 2 si-branch offices, 6 myeon-branch offices and 56 dongs according to the establishment of Jeungpyeong branch office.

January 1, 1991
Renamed Jewon-gun to Jecheon-gun.

January 1, 1992
Reorganized to 93 myeons, 10 eups, 10 guns, 3 sis and 2 si-branch offices, 5 myeon-branch offices, 1 do-branch office and 56 dongs as the old Danyang branch office was promoted to Danseong-myeon.

January 1, 1995
Jungwon-gun was integrated into Chungju-si and Jecheon-gun to Jecheon-si while Sangdang-gu and Heungdeok-gu were established in Cheongju-si. Thus, reorganized to 93 myeons, 10 eups, 8 guns, 3 sis, 5 myeon-branch offices, 1 do-branch office, 2 gus, 60 dongs and 3 substations.

March 2, 1995
Reorganized to 91 myeons, 12 eups, 8 guns, 3 sis, 5 myeon-branch offices, 1 do-branch office, 2 gus, 60 dongs and 3 substations as Judeok-myeon of Chungju-si and Bongyang-myeon of Jecheon-si were promoted to eup.

January 5, 1996
Reorganized to 91 myeons, 12 eups, 8 guns, 3 sis, 5 myeon-branch offices, 1 do-branch office, 2 gus, 61 dongs and 3 substations as the Sugok-dong of Heungdeok-gu was divided into two dongs.

February 1, 1998
Dongs of Young, Buk2, Buk3 and Su were integrated into Jungang-dong while Munhwa, Buk1, Nammunro2, Seoun, Nammunro1, Seomun, Namju and Seokgyo integrated to Seongan-dong. Thus, it was reorganized to 91 myeons, 12 eups, 8 guns, 3 sis, 5 myeon-branch offices, 1 do-branch office, 2 gus, 56 dongs and 3 substations.

September 23, 1998

Reorganized to 91 myeons, 12 eups, 8 guns, 3 sis, 5 myeon-branch offices, 1 do-branch office, 2 gus, 53 dongs and 3 substations as some branch offices of Danyang-gun were closed.

October 1, 1998
Reorganized to 3 sis, 8 guns, 2 gus, 1 do-branch office, 12 eups, 91 myeons, 49 dongs and 3 myeon- as branch offices in Chungju Seongnae-dong and Chungin-dong were integrated with Seongnae/Chungin-dong, Gyohyon 1-dong and Allim-dong into Gyohyon/Allim-dong, and Danwol-dong and Dalchon-dong into Dalchon-dong.

October 17, 1998
Reorganized to 3 sis, 8 guns, 2 gus, 1 do-branch office, 12 eups, 91 myeons and 49 dongs as in Goesan-gun, Deokpyong and Songmyon branch offices of the Cheongchon-myeon and Buheung branch office of Cheongan-myeon were closed.

January 1, 2000
Reorganized to 3 sis, 8 guns, 2 gus, 1 do-branch office, 13 eups, 90 myeons and 49 dongs as Bukil-myeon of Cheongwon-gun was promoted to Naesu-eup while Manseung-myeon of Jincheon was renamed as Gwanghewon-myeon.

August 30, 2003
Jeungpueong Office of Chungcheongbuk-do was elevated to the status of Jeungpyeong-gun(municipality). There have been 3 cities, 9 guns, 13 eups, 90 myeons and 50 dongs in Chungcheongbuk-do.

April 1, 2005
Sangmo-myeon of Chungju City was renamed Suanbo-myeon.

Kaynak / Source
[Resim: XLM87O.jpg]
Danyanggang Jando Plank Road
[Resim: ddg1.jpg]
Samnyeonsanseong Fortress
[Resim: 04-1-05.gif]
Sangsoo Herb Land
[Resim: 01-1-02.gif]
Chojeong Mineral Spring
[Resim: 01-1-06.gif]
Fermentation Village, Jeungpyeong-gun

[Resim: 07-1-07.gif]
Sayfalar: 1 2